woensdag 31 augustus 2005

Vragen die om antwoord vragen

Zo in de loop van de tijd loop ik tegen allerlei vragen aan, die ik dan in mijn agenda noteer om ze later te beantwoorden. Dit jaar had ik een deel er van op het verlanglijstje voor mijn verjaardag gezet onder de titel 'vragen die om antwoord vragen'. Op mijn verjaardag vormden sommige vragen het gesprek van de dag. Johan heeft het meteen degelijk aangepakt. Hij is er voor gaan zitten en heeft op een groot deel van de vragen het antwoord gevonden. Maar dat niet alleen: hij heeft het meteen verpakt in kant en klare webpagina's in de kleur van deze website. Ik hoef het alleen maar uit te pakken. Ik denk dat ik van dit vraag- en antwoordspel een vaste rubriek maak op deze website. Ik heb de vragen uit mijn verlanglijstje alvast gedumpt in het forum, de verdere uitwerking en vormgeving volgt later.

De vragen gaan bijvoorbeeld over: begint de jaartelling bij 0 of 1, de geschiedenis van ARD en ZDF, het gevaar van BSE, de geschiedenis van de Litfass-reclamezuil, waar komt de naam Karvan Cévitam vandaan, is Den Dolder gemeente Zeist?

De beantwoording van een groot deel van deze vragen door Johan is te vinden door hieronder te klikken op Lees verder.

Your country needs you

Amerikaanse middelbare scholen zijn verplicht de persoonlijke gegevens van hun leerlingen over te dragen aan lokale recruteerders van het Amerikaanse leger. Als zij dit niet doen, kunnen ze hun subsidie kwijtraken. De recruteerders kunnen de leerlingen vervolgens zonder toestemming van de ouders telefonisch, per email of door persoonlijke bezoeken benaderen om hen over te halen dienst te nemen bij het leger. Ouders kunnen dit alleen voorkomen door een brief te sturen aan het hoofd van de onderwijsinspectie van hun onderwijsdistrict, waarin zij aangeven dat de gegevens van hun kind niet beschikbaar mogen worden gesteld (‘opt-out’).
De organisatie Leave my child alone (Laat mijn kind met rust) voert actie om ouders er toe te bewegen zo’n opt-outbrief te sturen aan de lokale onderwijsinspectie en het Pentagon.

dinsdag 30 augustus 2005

Duitse stemwijzer

In de aanloop naar de Duitse verkiezingen op 18 september is veel informatie over de Duitse verkiezingsstrijd te vinden op de website Duitslandweb.

Duitslandweb is een initiatief van het Duitsland Instituut Amsterdam en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs. De website is een absolute aanrader voor iedereen die de Duitse politiek en maatschappij wil volgen.

Op het Duitslandweb is nu ook een Nederlandse versie van de Duitse Wahl-o-Mat geplaatst, de Duitse Stemwijzer.
Op een andere webpagina wordt ingegaan op de geschiedenis van de door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) ontwikkelde Stemwijzer en de mede daarop gebaseerde Duitse Wahl-o-Mat.

Tot mijn verrassing zou ik volgens de Stemwijzer in Duitsland op de Groenen stemmen, gevolgd door de nieuwe Linkspartij. Naar mijn idee waren er vrij weinig directe vragen over de hervormingspolitiek van bondskanselier Schröder, zoals 'Agenda 2010' en 'Hartz IV'. Duitsland kampt met een grote werkloosheid. Ik denk dat als ik in Duitsland mocht stemmen ik met enige aarzeling SPD zou stemmen, omdat ik vind dat Duitsland een stevige maar sociale hervorming nodig heeft, zoals Schröder die in gang heeft gezet en de CDU onder Kohl verzuimd heeft. Ik ben een gematigd voorstander van de rood-groene coalitie, maar begin sinds bondskanselier Schröder de nieuwe verkiezingen aangekondigd heeft ook voorzichtig te denken aan een Grote Coalitie van SPD en CDU/CSU. Het voordeel is dat de beide grote partijen samen de hervorming zouden kunnen doorzetten. Het nadeel is dat een stevige oppositie dan ontbreekt, wat de radicalere partijen in de kaart zou spelen.

In het echt heb ik één keer aan verkiezingen in Duitsland meegedaan. Dat was in 1994 voor de Ausländerbeirat in Bonn, een gemeentelijke adviesraad van buitenlanders. Het stembureau was in de Anne-Frankschool vlakbij waar ik woonde. Ik heb blanco gestemd.

Bekijk het Duitslandweb
Doe de Duitse Stemwijzer in het Nederlands
Lees de geschiedenis van de Stemwijzer
Lees alles over de Wahl-o-Mat

Of test de Wahl-o-Mat zelf in het Duits:Wahl-o-Mat

Auto's voor Palestijnse politie

De Palestijnse nationale veiligheidsdienst die verantwoordelijk is voor het handhaven van de orde en veiligheid in door Israel ontruimde gebieden heeft behoefte aan tenten, ambulances, terreinwagens en communicatieapparatuur. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt een half miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van vijftig terreinwagens. Dit meldt het ministerie vandaag in een persbericht.

maandag 29 augustus 2005

Strandbibliotheek succes

Het project van de provincie Zuid-Holland en een aantal bibliotheken om boeken en bladen uit te lenen aan badgasten is een succes geworden, zo meldt nu.nl. De strandbibliotheken stonden vlakbij de stranden van Scheveningen, Katwijk en Hoek van Holland. Sinds de opening op 30 juni hebben ruim 7000 mensen de drie vestigingen bezocht en werden zo’n 4600 boeken uitgeleend. Slechts 25 keerden niet terug.

donderdag 25 augustus 2005

Automatische boekenuitleen

De universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (UBVU) heeft een zelfservice ingevoerd op basis van RFID. Dit meldt het blad de Informatie Specialist. RFID betekent Radio Frequency Identification. In de boeken is een RFID-chip aangebracht die een radiosignaal uitzendt. Dat wordt zowel voor de diefstalbeveiliging als voor het uitlenen gebruikt. Door middel van een zelfservicestation kunnen gebruikers de boeken lenen. Het gaat nu nog om een proef. Het gekozen systeem is van Kno-Tech.

Duitse verkiezingen gaan door

De Duitse vervroegde algemene verkiezingen van 18 september gaan door. Het Constitutioneel Hof in Karlsruhe heeft donderdagmorgen de bezwaren tegen de verkiezingen afgewezen met 7 van de 8 stemmen. In Duitsland kan de premier geen nieuwe verkiezingen uitschrijven zoals in Engeland. Bondskanselier Gerhard Schröder heeft daarom in de Bondsdag de vertrouwensvraag gesteld met de opzet deze te verliezen, zodat bondspresident Köhler nieuwe verkiezingen kon uitschrijven. Enkele parlementsleden hadden tegen deze 'truc' bezwaar gemaakt. Schröder heeft immers nog steeds een rood-groene meerderheid. Het Hof is echter van mening dat de bondskanselier bij het beoordelen van de politieke situatie een grote speelruimte heeft en het recht heeft te concluderen dat hij onvoldoende vertrouwen heeft om door te gaan. President Köhler heeft daarna terecht nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

Tekst van de uitspraak

woensdag 17 augustus 2005

Aandacht voor dood frère Roger

In het Duitse journaal, de ARD Tageschau, werd vanavond uitgebreid stilgestaan bij de dood van frère Roger. Er werd gememoreerd hoe frère Roger en de jongerenbeweging rond Taizé aan de wieg hebben gestaan van de rooms-katholieke Wereldjongerendagen die momenteel in Keulen plaatsvinden. Een commentator benadrukte dat frère Roger ondogmatisch de christelijke eenheid voorstond zonder macht en pracht. Bij de begrafenis van paus Johannes Paulus II ontving frère Roger de hosti uit handen van kardinaal Ratzinger, de huidige paus. De commentator vindt het daarom vreemd dat protestantse jongeren in Keulen dat niet mogen. Ook zou de RK Kerk een voorbeeld moeten nemen aan Taizé.

De Tageschau van de ARD heeft altijd een gastcommentator van één van de regionale zenders. Ik vond het interessant een zo'n duidelijk religieus commentaar te horen in het nieuws, iets wat in het Nederlandse journaal niet denkbaar is. Maar wij hebben daar de levensbeschouwelijke omroepen voor. Ik weet niet in hoeverre de Nederlandse televisie aandacht heeft gegeven aan de dood van frère Roger, omdat ik vandaag weinig tijd had om televisie te kijken.

Door de reportage en het commentaar in het Duitse nieuws bedacht ik dat de gewelddadige dood van frère Roger, die ook veel rooms-katholieke jongeren aansprak, nog wel eens invloed kan hebben op de Wereldjongerendagen en daarmee op de RK Kerk als geheel.

Frère Roger van Taizé

Zojuist lees ik in de Telegraaf, dat frère Roger van Taizé (90) naar zijn wens wordt opgevolgd door een rooms-katholieke broeder uit de gemeenschap, frère Aloïs. Vanwege zijn ouderdom, dacht ik. Maar pas daarna lees ik het schokkende nieuws dat frère Roger gisteren door een verwarde vrouw is vermoord. (Volgens Trouw een man.)

De protestantse Zwitser Roger Schutz richtte in 1940 een geloofsgemeenschap op in het Franse dorpje Taizé, niet ver van Lyon. Ik hoorde op mijn dertiende (1968) voor het eerst van dit "protestantse klooster", wat mij erg intrigeerde. De broeders bleven veelal werken in hun beroep en begonnen ook een landbouwcoöperatie. In de zestiger jaren werd er op de heuvel van Taizé een moderne kerk gebouwd, de Verzoeningskerk, met geld van Aktions Sühnezeichen. Dat was een actie van Duitse jongeren als verzoeningsteken na de oorlog. Eind zestiger jaren werd Taizé 'ontdekt' door jongeren die teleurgesteld waren na de meirevolutie van 1968. Zij zochten naast actie ook innerlijke verdieping. Er ontstond een jeugdbeweging die zijn hoogtepunt had op Pasen in Taizé, met soms wel 30.000 bezoekers, maar die ook elders in de wereld actief was. Een opvallend element in de liturgie van Taizé is lange stilte. Zelf ben ik rond Pasen 1974 een week in Taizé geweest en nog eens in de herfst van 1978. Ik heb frère Roger toen verschillende keren horen spreken. De laatste keer dat ik hem gezien heb op televisie, was rond de begrafenis van paus Johannes Paulus II. Hij zat toen in een rolstoel. Volgens het Telegraaf-bericht was de 51-jarige rooms-katholieke Duitser Aloïs, die frère Roger opvolgt, op de Wereldjongerendagen in Keulen, maar hij is onmiddellijk na het nieuws over Rogers dood naar Taizé teruggekeerd.

Het nieuws over de dood van frère Roger is mij gisteren ontgaan. Ik vermoed dat er vanavond wel aandacht aan besteed zal worden door één van de omroepen van Nederland 1.

dinsdag 16 augustus 2005

Gematigde krachten

In het Nederlands Dagblad vandaag twee interessante interviews van correspondent Alfred Muller met een Israelische minister en een Palestijnse onderhandelingsleider.

Een interview met de Israelische justitieminister Tsipi Livni. Zij is verantwoordelijk voor het uit hun huizen halen van Joden in de Gaza. Zij geeft aan dat na de Arbeiderspartij nu ook de Likoedpartij de tweestatenoplossing accepteert. Dit is de enige manier om er voor te zorgen dat Israel een Joodse en democratische staat blijft. In één gemengde staat zouden de Joden al snel in de minderheid zijn.

Het andere interview is met de Palestijnse onderhandelingsleider Saeb Erekat. Hij vindt dat Israel nu snel mee moet meewerken aan een definitieve regeling voor een Palestijnse staat. De gematigde Palestijnse krachten kunnen zich niet handhaven als er geen onderhandelingsresultaat is. Israel moet stoppen met eenzijdige stappen en voldongen feiten. "Wij willen niet dat de Palestijnse extremisten in Gaza opstaan en zeggen: Dit is het gevolg van zelfmoordaanslagen en Qassamraketten. Alsjeblieft, maakt dit een resultaat van de onderhandelingen met mij."

Interviews in Nederlands Dagblad 16.08.2005:
Israelische minister Tsipi Livni (Justitie en Immigratie)
Palestijnse onderhandelingsleider Saeb Erekat

zondag 14 augustus 2005

Tisja Be’Av

Vandaag, 14 augustus, is het voor de Joden de negende van de maand Av, Tisja Be’Av. Het is de laatste en belangrijkste dag van een drie weken durende rouw- en vastentijd. Men zit op de grond of op lage stoelen en leest klaagzangen in de sjoel (synagoge). De mannen hebben zich acht dagen niet geschoren.

In het Nederlands staat deze gedenkdag bekend als de Verwoesting van de Tempel. Volgens de overlevering vonden meer tragische gebeurtenissen plaats op de negende Av. (1) De uit de slavernij van Egypte bevrijdde Israelieten mochten het beloofde land niet in, nadat ze tegen Mozes in opstand kwamen en terug wilden naar Egypte, omdat verkenners beweerden dat ze tegen een onoverwinnelijke vijand moesten vechten (Numeri 13-14). (2, 3) De verwoesting van de Eerste (586 vChr) en de Tweede Tempel (70 nChr). (4) De val van het versterkte fort Betar (135 nChr) tijdens de opstand van Bar Kochba tegen de Romeinen. (5) Een jaar na de val van Betar werd het tempelterrein omgeploegd. (6) In 1492 vaardigde Koning Ferdinand van Spanje een decreet uit met 9 Av als laatste dag waarop een Jood zich nog op Spaanse bodem mocht bevinden.

De Israelische regering heeft de ontruiming van de Gazastrook uitgesteld tot na 9 Av om de vastenperiode te ontzien. Maar daardoor is Tisja Be'Av opnieuw een dag waarop Joden land moeten verlaten. Voor orthodoxen krijgt dit daardoor een extra religieuze lading. Sharon wordt dan ook als een verrader gezien, die het beloofde land opgeeft en overlevert aan de vijand. De Gaza valt overigens buiten de grenzen van het bijbelse Israel en komt ongeveer overeen met Filistea, het land van de Filistijnen of Palestijnen.

Diverse Engelstalige links: Tisha B'Av

zaterdag 13 augustus 2005

Nine Eleven Tapes

De New York Times heeft documenten en opnames gepubliceerd van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. De overheid wilde deze niet vrijgeven, maar de krant heeft ze nu verkregen door een beroep te doen op de Amerikaanse wet op het openbaar bestuur. Het gaat om de originele bandopnamen van de brandweer en teksten van interviews met de reddingswerkers. Ze zijn te beluisteren en te lezen via de website van de New York Times. De nabestaanden hopen hiermee te achterhalen hoe de hulpverlening verliep.

donderdag 11 augustus 2005

Niet het haar maar het zijn

"Het Algemeen Dagblad rectificeert haar bericht", hoor ik vandaag steeds in het Journaal. Misschien moet het Journaal nu zijn bericht rectificeren. Op de lagere school leerden we dat het bezittelijk voornaamwoord van onzijdige woorden (het-woorden dus) "zijn" moet zijn, niet "haar".

Het is een trend om bij twijfel naar het haar te grijpen. Bij mannelijke woorden is dat te billijken, omdat het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke woorden niet meer te zien is aan het lidwoord. Op de middelbare school leerde ik een bladzijde vol regels om vrouwelijke woorden te herkennen (abstracta en collectiva eindigende op -heid, -ing, -nis etc.). Maar in het algemeen is er voor de-woorden als het goed moet maar één regel: in het woordenboek opzoeken.

In de spreektaal is het begrijpelijk als ook het- en de-woorden zo nu en dan door elkaar worden gehaald. Maar in een op papier geredigeerde tekst van het Journaal mag zo'n fout niet al te lang blijven staan, vind ik. Soms lees je zelfs in een krant: "Het gemeentebestuur nam haar besluit". Fout! Een het-woord kan nooit het bezittelijk voornaamwoord "haar" krijgen, tenzij het duidelijk om een vrouwelijke persoon gaat. "Het meisje trekt haar jas aan". Het Duits is taalkundig nog consequenter. Terecht wordt daar geredeneerd dat het geslacht van een persoon niets met het geslacht van een woord heeft te maken. In het Duits kan je dus horen: "Das Mädchen zieht seine Jacke an".

dinsdag 9 augustus 2005

Evacuatieorder Gaza

Israelische bewoners van de Gazastrook moeten hun huizen voor 14 augustus middernacht verlaten hebben, anders zijn ze illegaal. Dit staat in een brief die zij hebben ontvangen van het Israelische leger. Maandagochtend 15 augustus zullen Israelische veiligheidstroepen aan de deur verschijnen. Bewoners die dan nog niet vertrokken zijn, ontvangen een evacuatieorder en krijgen nog tot 16 augustus middernacht de tijd om te vertrekken. Zij krijgen daarbij hulp van soldaten en door het leger opgetrommelde verhuisbedrijven. Het leger zal dan nog proberen alle persoonlijke bezittingen te verhuizen, hoeveel vrachtwagens daar ook voor nodig zijn. Vanaf 17 augustus mag niemand meer terugkeren naar zijn huis. Wie dan nog niet verhuisd is, krijgt geen hulp meer bij het inpakken en loopt het risico zijn spullen kwijt te raken. Men mag dan ook niet meer met de eigen auto vertrekken.
De leeggekomen huizen worden door het leger vernietigd.

Bron: Disengagement Watch Haaretz, 09.08.05

Houd de dief!

Atoomspion Khan is indertijd op verzoek van de CIA niet gearresteerd, vertelde oud-premier Lubbers vanmorgen op de radio (Vpro Argos). Ik herinner me het gevoel van schande en schaamte, toen bekend werd dat deze medewerker van het omstreden ultracentrifugeproject Urenco in Almelo atoomgeheimen had meegenomen naar Pakistan, waarmee Pakistan een atoombom ontwikkelde. Later verkocht hij de atoomgeheimen ook door aan Noord-Korea en Iran. Schande en schaamte dat juist Nederland een cruciale rol speelde in de verspreiding van het atoomwapen. De regio Pakistan-India-Iran (-Irak, -Israel, -Afghanistan-China-Korea) is explosief. Ik heb altijd gevonden dat non-proliferatie, het niet verspreiden van kernwapens, de hoogste prioriteit moet krijgen.

Volgens Lubbers wilde de Nederlandse regering Khan arresteren, maar hebben ze hem op verzoek van de CIA laten lopen. Wilde Amerika Khan volgen, zijn netwerk oprollen en zo de verspreiding van kernwapens tegengaan - wat te prijzen zou zijn, maar jammerlijk mislukte. Of was er sprake van heimelijke steun aan Pakistan? De waarheid zal wel nooit te achterhalen zijn en het is nu ook te laat. Toch vind ik dat er een vervolg moet komen op Lubbers' onthulling. Wat wist de Nederlandse regering, wat heeft zij gedaan of nagelaten en waarom, welke rol speelden hierin de Amerikanen en waarom?

Commentaar in forum

maandag 8 augustus 2005

Nederlands

Bij terugkomst maandagavond van mijn weekje caravan in Friesland zit er een honderdtal berichten in mijn mailbox (*). Pas morgen, dinsdag, begin ik mijn mail te behandelen en schrijf ik misschien ook weer een stukje in mijn weblog. Misschien mag ik vandaag volstaan met dit prachtig stukje Nederlands van Andrea Obst dat ik in mijn mailbox aantrof:

“Hoi Ytzen Lont, sinds de eerste augustus spreekt sedo.nl ook nederlands. Ik ben Andrea Obst en werk voor de firma Sedo, welke de grootste handelplatform voor internet-domeins is. Hebt uw daarover naargedenkt misschien uw domeinnames op Sedo te verkoopt of te parkeren? Bij de parkeeren kunt ook nog darmee geld verdienen. Onze reclamedeelgenooten laten doelgropjesspecifieke reclame op uw domein zien.”

(*) 50 spam-mails niet meegerekend.