dinsdag 28 februari 2006

EO mag niet pimpelen

De EO moet het nieuwe programma Pimp my Life een andere naam geven. Muziekzender MTV blijkt een alleenrecht op het begrip Pimp my... te hebben.

Of de naam helemaal past bij de EO, die het “lekker eigentijds” vond, is overigens de vraag. Pimp betekent pooier, hoerenbaas, het regelen van betaalde liefde. En pooier betekent eigenlijk zuiper. Pooien is zuipen, zwelgen. Ook pimpelen is stevig aan de drank zijn en een pimpelaar is een dronkaard. In chat-taal staat PIMP voor Pee In My Pants: ik pis in m’n broek!

Maar de laatste tijd is het begrip pimp verschoven van rijk opgetuigde, protserige pooier naar ‘opleuken’, ‘mooier maken’, ‘verrijken’. Afgelopen jaar werd ook in het programma van Paul de Leeuw regelmatig iemand ‘opgepimpt’. En pas nog kreeg ik reclame voor Pimp your grave, maak een leuk feestje van je dood (weblog 9.2.06).

In het EO-programma, dat 7 maart begint, wordt een zwerver van straat gepikt die wordt ‘opgepimpt’ met etiquetteregels en een sollicitatietraining.

Maar veel zwervers kunnen zichzelf ook zo al flink oppimpelen.

Integraal onbegrepen

In Bunnik zag ik een wethouder aan een lantaarnpaal hangen. Hij lachte me toe: "voor een integrale verkeersoplossing". Doet deze man mee aan de raadsverkiezingen of solliciteert hij bij een adviesbureau? Binnenkort dat laatste, denk ik. De gemiddelde burger heeft geen idee waar hij het over heeft. En dat is ongetwijfeld wederzijds.

Studiehulp

Schoolboekenuitgever Malmberg biedt vanaf volgend jaar een internetbibliotheek voor scholieren aan onder de naam Studiehulp. De bibliotheek is gebaseerd op de Winkler Prins, Encarta, Prisma woordenboeken en de wereldatlas. De Studiehulp voorziet scholieren van betrouwbare informatie voor schoolopdrachten. Nu maken veel leerlingen gebruik van Google, maar het is voor hen niet eenvoudig om vast te stellen of de gevonden informatie betrouwbaar is. Medewerkers van Malmberg controleren de informatie van de Studiehulp en links naar het internet op betrouwbaarheid.

Bron: Webwereld, 27.02.2006

zondag 26 februari 2006

Nu even niet

Elke zondag ga ik naar de Buitenhofkerk. Het interview- en discussieprogramma van Nederland 3. Dit helpt mij een geïnformeerd burger te zijn en nog eens na te denken over onze maatschappij. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen debatteren vandaag in Buitenhof twee politici: Wim Bos en Jozias van Aartsen. In welke gemeente staan zij kandidaat? Geen enkele.

Nog meer dan voorheen stappen de landelijke politici, gedreven door de media, met hun grote poten door de porceleinkast van de plaatselijk politiek. Wanneer leren zij nu eens dat de start van de raadscampagnes het sein is om even hun mond te houden. Nù moet de lokale politiek haar werk doen, daar moeten zìj buiten blijven.

Deze zondag ben ik maar eens niet naar de Buitenhofkerk gegaan. Nu even niet.

Hup Holland

Als Holland een merk zou zijn, dan zou het de tiende plaats innemen van waardevolle landennamen. De naam vertegenwoordigt een waarde van 664 miljard euro. Dit meldt Managers Online op basis van de Anholt Landen Merken Index. De ranglijst wordt geleid door de Verenigde Staten, gevolgd door Japan en Duitsland. De onderzoekers vroegen wereldwijd bijna 26 duizend mensen naar hun mening over de cultuur van een land, zijn inwoners en de aantrekkelijkheid als reisbestemming. Nederland is een land waarover niemand erg negatieve of positieve gevoelens heeft, zegt onderzoeker Simon Anholt.

Bron: Managers Online, 23.02.2006

zondag 19 februari 2006

Forum aangevallen

Helaas wordt het Stylo forum de laatste dagen getroffen door een spamaanval met reclame voor een poker casino. De aanvallen vinden plaats vanaf zeer verschillende internetadressen en ik ben gedurig bezig ongewenste berichten te verwijderen. Vandaag alleen al heb ik tientallen IP-adressen geblokkeerd en ik ben er nog niet mee klaar.

Helaas zie ik mij daarom genoodzaakt de beveiliging van het forum op te hogen. In elk geval voorlopig mogen vanaf nu alleen nog maar geregistreerde gebruikers berichten plaatsen en reageren (New Topic en New Post).

Tot nu toe hadden weinig gebruikers zich geregistreerd, omdat dat niet echt nodig was. Ik roep bezoekers van het forum op zich nu als gebruiker te registreren. Dit heeft ook als voordeel dat je je eigen bijdrage achteraf nog kunt corrigeren of aanvullen.

Je kunt je registreren door in het forum bovenaan in het menu te klikken op Register (dat alleen verschijnt bij niet ingelogde bezoekers). Vragen of opmerkingen kan je kwijt aan forum@stylo.nl

zaterdag 18 februari 2006

BGN in RFID

Boekhandelsgroep Nederland (BGN) wil op termijn al zijn boeken van een RFID-tag laten voorzien. Een nieuwe winkel in Almere is de eerste waar het concept wordt toegepast. De Boekhandelsgroep Nederland, gevestigd in Houten, is eigenaar van meer dan veertig boekwinkels, waaronder Donner, Broese en Scheltema. De RFID-tags worden aangebracht door het Centraal Boekhuis in Culemborg.

RFID betekent Radio Frequency Identification. De tags zijn kleine chips die een radiosignaal uitzenden met informatie over het boek, bijvoorbeeld het ISBN (Internationaal Standaard Boeknummer). De medewerkers van de boekhandel hoeven niet meer boek voor boek met een barcodelezer te scannen, maar een poortje scant in één keer alle boeken in de doos. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een intelligente ophaalkast, waarin de boeken staan die door klanten besteld en opgehaald worden. Klanten kunnen automatisch een SMS of email krijgen, zodra het bestelde boek in de ophaalkast staat.
Het systeem wordt ook gebruikt in bibliotheken en magazijnen.

Bron: Aad Offerman in Webwereld, 17.02.06

donderdag 16 februari 2006

Sharia en tuchtcommissie

In het Stylo forum geeft Johan Lont commentaar op de CDA-nota "Alles van Waarde is Weerbaar". Het CDA is van mening dat de Nederlandse rechtsorde en geen enkele andere op de ingezetenen van Nederland van toepassing mag zijn. "Experimenten, zoals in Ontario waarbij bevolkingsgroepen door de overheid werden gestimuleerd om recht te spreken naar hun eigen culturele of religieuze rechtsregels om de rechter te ontlasten, zijn voor het CDA onaanvaardbaar", stelt de nota.

Eerder werd in hetzelfde forum onder de kop "Sharia in Canada" bericht over arbitragerechtbanken naar islamitisch en joods recht.

Johan betoogt dat iedereen voor de wet gelijk is en toegang moet hebben tot de algemene rechter, maar dat dit niet uitsluit dat er in ons land andere vormen van rechtspraak bestaan, zoals arbitrage, mediation, geschillencommissies en tuchtcommissies. Soms eist de rechter zelfs dergelijke bemiddeling alvorens een vonnis te willen vellen. Volwassen zelfstandige burgers moeten vrij zijn om hun meningsverschillen voor te leggen aan vertrouwensinstanties van hun keuze, zolang dit maar niet onder druk gebeurt en de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft.

Lees het volledige commentaar in het forum.

woensdag 15 februari 2006

Het Citorecht

Het CDA-kamerlid Jan M. de Vries reageert vandaag per email naar aanleiding van mijn weblog van 11 februari "Cito niet eind ex amen".

Jan de Vries wijst er op dat soms een verkeerd argument gebruikt om leerlingen niet te laten meedoen aan de Cito-toets. Scholen zijn dan bang dat deze leerlingen het gemiddelde resultaat van de school naar beneden halen. Het CDA wil dat de minister uitzoekt hoe dat zit. "Bij een gefingeerde uitslag is niemand gebaat", aldus De Vries.

"Eigenlijk hebben alle leerlingen en hun ouders er recht op om via een eindtoets een beter beeld te krijgen van hun mogelijkheden. Alle scholen moeten daarom een eindtoets afnemen. Wèlke toets is aan de school. Wat tegelijkertijd nodig is dat scholen voor voortgezet onderwijs niet alleen de toetsscore bepalend laten zijn voor de toelating", aldus Jan de Vries.

Lees de uitgebreide reactie van Jan de Vries in Stylo forum.
Het forum staat open voor discussie.

dinsdag 14 februari 2006

Aantjes: Verdonk moet weg

"Wat er had dienen en dient te gebeuren: Verdonk moet echt weg", schrijft de vroegere CDA-fractieleider Willem Aantjes dinsdag in Trouw naar aanleiding van de zaak van Taïda Pasic. Het meisje is met haar ouders uitgezet naar Kosovo en kwam met een toeristenvisum terug om de laatste maanden van haar gymnasium af te maken. "Door de daartoe bewandelde sluipweg als fraude te kwalificeren criminaliseert de minister het meisje. Zij doet dit bovendien vanuit een onaantastbare positie vanwege de immuniteit die zij als minister geniet en waartegenover de betrokkene machteloos staat, omdat zij zich daarmee (zij wel!) aan strafrechtelijke vervolging zou blootstellen."
"Er is echter nog iets anders en ernstigers aan de hand", schrijft Aantjes verder. "Het betreft een zaak, waarin al twee rechters de minister op de vingers hebben getikt, omdat het optreden van haar dienst niet rechtmatig was. In een van die zaken is zelfs nog een hoger beroep aanhangig, waarbij de minister partij in geding is. Een grondregel van onze rechtsstaat is dat je je in een zaak, die onder de rechter is, onthoudt van uitspraken die daarmee in verband staan of zouden kunnen worden gebracht."

maandag 13 februari 2006

De Onderlinge

Wie door een ongezonde leefstijl in het ziekenhuis belandt, moet zelf de kosten betalen. Dit zegt A. van Loon, directeur van verzekeringsmaatschappij AXA, maandag in een interview met het Algemeen Dagblad. Van Loon vindt dat de overheid een systeem moet opzetten, waarbij de gezondheidsrisico's van Nederlanders met regelmaat worden gecheckt.

Deze verzekeringsdirecteur wil daarmee in mijn ogen een nieuwe stap zetten in het afbreken van wat een verzekering in wezen hoort te zijn: onderlinge solidariteit. Mensen mogen van mij best worden aangesproken op hun ongezonde leefgedrag, maar moeten niet worden geselecteerd en beoordeeld of zij wel voor solidariteit in aanmerking komen. Bovendien is ongezond leefgedrag niet alleen de oorzaak maar vaak ook een gevolg van problemen, in de psychische gezondheid of omstandigheden van mensen.

Een verdere stap in het afbreken van wat een verzekering – “de Onderlinge “ - in wezen hoort te zijn, maar steeds minder is: onderlinge solidariteit. Als ik bezig ben een gunstige polis uit te zoeken, precies wat de politiek wil, dan voel ik het al wringen: ik hoef geen kraamhulp, dus hoef ik daar niet voor te betalen. Waarom zou ik solidair moeten zijn met zwangere vrouwen? Alle kwalen en omstandigheden die aan mij voorbij gaan, schrap ik uit het pakket, aan dat risico betaal ik niet mee. En als ik het systeem goed begrijp, gaan de collectieve ziektekosten omlaag, als ik er niet meer aan meebetaal.

zaterdag 11 februari 2006

Cito niet eind ex amen

Een kamermeerderheid wil de CITO-toets aan het einde van de basisschool verplicht stellen, aldus Trouw vandaag. Ik ben daar erg op tegen. "Elk kind en alle ouders hebben er recht op, te weten wat de vorderingen zijn geweest van acht jaar basisonderwijs", zegt CDA-kamerlid Jan de Vries in Trouw. Maar daar is de CITO-toets niet per se voor nodig. Als de leerkrachten in acht jaar niet kunnen waarnemen wat hun leerlingen leren, dan is er iets mis. Natuurlijk mag er getoetst worden. De school kan daarvoor een hele trukendoos opentrekken. Natuurlijk mag de hulp van externe deskundigen worden ingeroepen en kan er ook gebruik worden gemaakt van de diensten van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Maar dit alles moet wel passen binnen de onderwijsvisie van de school. En die bepaalt de school zelf. Dat is een zaak van ouders en leerkrachten. Ook moeten ouders het recht behouden hun kind aan de CITO-toets te onttrekken. Nu ontwikkelt zich de CITO-toets te veel tot een centraal schriftelijk examen en wordt de uitslag gezien als een diploma in plaats van een onderdeel van een weloverwogen advies. Ik heb mijn hele leven nog nooit iets gehad aan een diploma. Maar des te meer, soms, aan adviezen. En ik leer nog elke dag.


Sharon in levensgevaar

Premier Sharon van Israel ondergaat een spoedoperatie. De kans dat hij het redt is klein, zeggen bronnen in het ziekenhuis. De toestand van Sharon is de laatste uren snel verslechterd. Dit meldt NOS Teletekst, zaterdag 11 februari rond 11 uur.

Begin dit jaar kreeg Sharon voor de tweede keer een hersenbloeding en raakte hij in coma. Pogingen om hem daar uit te ontwaken, zijn niet gelukt. Wel bleef zijn toestand tot nu toe stabiel.

Zie ook mijn weblog van 8 januari 2006:
Morgen in Jeruzalem

Sharon niet meer in levensgevaar
NOS Teletekst 11.02.06, 16:44. De Israelische premier Sharon is niet meer in direct levensgevaar. Dat heeft de directeur van het Hadassah-ziekenhuis gezegd. Eerder gingen artsen ervan uit dat hij het einde van de dag niet zou halen. Sharons toestand is nu weer stabiel, maar hij ligt nog steeds in coma.

donderdag 9 februari 2006

Doodleuk

Vandaag ontving ik een email over een begrafenisverzekering, waarvan ik nog niet goed weet wat ik er van moet denken. "Tussen 6 plankjes? Pimp your grave!", flitst de reclame. "Zorg dat jouw uitvaart de moeite waard is. En bepaal zelf hoe: bijvoorbeeld met een knalfeest met jouw muziek of de laatste rit in een vette auto!"

Een laatste rit in een vette auto zit in elke begrafenispolis, dus dat is niks nieuws. Maar volgens deze verzekeringsmaatschappij is de dood leuk. Een feest. Jammer dat je op grond van de polisvoorwaarden zelf niet mee mag doen. Want je moet voor dit feest natuurlijk wel eerst dood.

Bij de Tijd

De Vlaamse zakenkrant De Tijd zal van april tot juni te lezen zijn op een elektronisch notitieblok. Het gaat om een flinterdun scherm ter grootte van een half A4, waarop de krant kan worden gedownload. Een aantal proefabonnees krijgt het door Philips ontwikkelde apparaat een paar maanden in handen.

Bron: Planet.nl, 8.2.2006.

Gekaapt zaad

Onderzoekers van het Nationaal Archief in Groot-Brittanië hebben 200 jaar oude zaden ontdekt in een notitieboek. De zaden komen van een Nederlands schip, de Henriëtta, dat in 1803 door de Britten werd gekaapt. Het zaad was verpakt in papieren enveloppen met daarop de Latijnse wetenschappelijke namen. Het notitieboek behoorde aan Jan Teerlink uit Vlissingen, die de zaden vemoedelijk verzameld heeft in Zuid-Afrika bij Kaap de Goede Hoop. De onderzoekers hebben goede hoop dat ze het gekaapte zaad kunnen laten ontkiemen.

Bron: the National Archives, 27.01.2006

vrijdag 3 februari 2006

Wikipedia weert congresleden

Amerikaanse parlementsleden mogen voorlopig geen veranderingen meer aanbrengen in de gratis internet-encyclopedie Wikipedia. De organisatie van Wikipedia heeft de computeradressen van alle computers in het gebouw van het Amerikaanse Congres geblokkeerd. Een dagblad onthulde dat sommige parlementsleden kritische artikelen over zichzelf hadden laten veranderen. Dit meldt de nieuwssite www.nu.nl.