woensdag 3 mei 2006

Jaarbericht Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft voor de tweede keer een jaarbericht uitgegeven. Het nieuwe jaarbericht gaat over het parlementaire jaar 2004/2005. Het is geen jaarverslag in de zin dat alle werkzaamheden worden opgesomd. Het gaat over de Kamer als instituut: wat doet de Eerste Kamer, hoe wordt omgegaan met taken en bevoegdheden. Dit wordt geïllustreerd aan enkele concrete voorbeelden.

Het eerste deel van het jaarbericht heeft betrekking op de taak van de Eerste Kamer de kwaliteit van de wetgeving te beoordelen en de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen te toetsen. Het tweede deel geeft zicht op het werk van de Kamer in internationaal en koninkrijksverband.

Het jaarbericht is in druk verschenen en ook te downloaden als PDF-bestand.
Jaarbericht 2004/2005 Eerste Kamer
Zie ook: www.eerstekamer.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten