dinsdag 27 maart 2007

Kwaliteitsbeeld

Caséma heeft op 20 maart een hoop zenders verwisseld. Daardoor is er meer ruimte op de kabel en kunnen ze meer kwaliteit bieden. Zeggen ze. Maar ik ben de meeste zenders kwijt. Ben ik nou echt zo slecht in het programmeren van mijn televisie? Dan toch maar Caséma bellen om iemand te laten komen. Nou, fijn dat u belt, want bij een deel van de klanten zit er een filter op en we weten niet bij wie. Binnen twee dagen zal een monteur het filter uit het kastje in uw wijk verwijderen.

Het is nu zes dagen later, maar ik heb nog steeds mijn zenders niet terug. Weer gebeld. Een hulpeloos vriendelijke dame: hoe vaker we het opschrijven, hoe sneller er iemand komt, misschien. Voorlopig moet ik het doen met Nederland 1, 2 en 3. Moet kunnen. Ooit hadden we maar één zender. Toen Nederland 2 werd bedacht, zei ik: waar is dat voor nodig, je kunt toch maar naar één zender tegelijk kijken? Maar toen plukte je de zenders nog zo uit de lucht en werd het beeld niet verstoord door kwaliteit.

vrijdag 23 maart 2007

Stylo voe me te schryven

De Westvlaamse Wikipedia is nog in opbouw. Maar ze beginnen natuurlijk met de belangrijkste trefwoorden. Zoals Stylo.

Stylo (deureverweezn van Stielo)
Ne stylo es en vôorwerp voe me te schryven. Da's meestal e sôorte penne of buusje, met een fyne punt ip 't uutende woadat er een soort kogeltje in zit. Met da kogeltje brieng je inkte an ip 't papier.

Bron: Wikipedia

vrijdag 16 maart 2007

Wort zum Unsertag

Duitse kerken verzorgen wekelijks een Wort zum Sonntag. Nu willen moslims een eigen variant, Wort zum Freitag, en ook de Joden melden zich. Sinds 1954 houdt elke zaterdagavond na het nieuws op de ARD een dominee of pastoor een praatje van vijf minuten. Er kijken twee miljoen mensen naar, ongeveer de helft van het aantal journaalkijkers. Er brandt in Duitsland een discussie los nu ook andere godsdiensten om zendtijd vragen.

Bron: Trouw 16.03.07, Moslims en Joden eisen zendtijd op

woensdag 14 maart 2007

Duitse pardonregeling

De Duitse coalitie van CDU/CSU en SPD heeft met de zestien deelstaten een akkoord bereikt over een generaal pardon. Ongeveer 180.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die zes jaar of langer in Duitsland zijn maar op humanitaire gronden niet werden uitgezet, krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Voorwaarde is wel dat ze een vaste baan krijgen, Duits spreken en een integratiecursus volgen. Anders verliezen ze in 2009 hun verblijfsstatus alsnog. Het is de bedoeling dat de pardonregeling nog voor Pasen in een wet wordt omgezet.

Bron (o.a.): Telegraaf 14.03.07

zondag 11 maart 2007

Familiedrama

Terwijl we op de bus zaten te wachten, zagen we aan de overkant van de drukke provinciale weg een moedereend met haar kuiken. Ze stonden op een dam naar een boomgaard die hun sloot onderbrak. Ze zouden toch de weg niet oversteken? Uiteindelijk lukte het de moeder haar kind weer in de sloot te lokken.

Maar even later kwam enkele tientallen meters verder het kuiken (nee, het was z'n grote broer) te voorschijn uit het gras langs de sloot en stak in een rechte lijn de drukke weg over. Als in een vertraagde film zagen we het schouwspel aan, we konden niks doen. Zou het goed gaan? Een auto stopte. Het kuiken bereikte veilig de overkant.

Maar daar kwam ineens moeder en het andere kuikentje uit de berm en ze staken samen de weg over. Weer dreigde het mis te gaan, maar een auto stopte en de eenden bereikten ongeschonden de overkant. Ze verdwenen door een brede berm naar een andere sloot.

Maar het gevaar was nog niet geweken. Ineens stoof er een mannetjeseend op uit de sloot en joeg luid kwakend en fladderend de moeder weg. Was het de vader van de kinderen, die niets meer met haar te maken wilde hebben? Of waren de kleintjes bij een boze buurman beland die geen onbekenden op zijn erf dulde? De kleintjes bleven onzichtbaar in de sloot, moeder vloog over de provinciale weg terug naar huis. Luid kwakend stond ze daar op de dam naar de boomgaard. Het verkeer raasde door. We konden haar niet helpen.

Daar kwam onze bus. Hoe het is afgelopen, zullen we nooit weten.

Paspoortkwestie

Adolf Hitler raakt wellicht zijn Duitse nationaliteit kwijt. Hitler werd in 1932 genationaliseerd van Oostenrijker tot Duitser. Een commissie van het parlement van Nedersaksen onderzoekt de mogelijkheid om Hitlers nationalisatie ongedaan te maken. “Een symbolische stap”, aldus de afgevaardigde die het voorstel indiende.

Het is altijd prettig als je de geschiedenis symbolisch ongedaan kunt maken. Hitler geen Duitser. Hij kwam nooit aan de macht en bleef rustig schilderen in Oostenrijk. Anne Frank krijgt de Amerikaanse nationaliteit en wordt liefdevol opgenomen door de Amerikanen. Het paspoort als symbool van loyaliteit en zuiverheid.

Lente voor vluchtelingen

"Na de kille, winterse jaren waarin de positie van asielzoekers steeds meer onder druk kwam te staan en de in ons land wonende vluchtelingen zich steeds minder welkom gingen voelen, lijkt er nu langzaam een ander klimaat te onststaan. Misschien wordt het ook voor vluchtelingen lente." Dit schrijft de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF in haar nieuwsbrief van maart. Asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend, kunnen nu uitzien naar een verblijfsvergunnning. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, die jarenlang voor een pardonregeling heeft gepleit, reageerde zeer positief op de voorstellen. Voor het UAF betekent het pardon ook een belangrijke doorbraak. Bijna 500 van de door het UAF gesteunde vluchtelingen komen voor het pardon in aanmerking. Ruim 100 cliënten die onder het generaal pardon vallen, zijn met de steun van het UAF afgestudeerd. Nu ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen kunnen ze met hun diploma op zak direct aan het werk.

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF
Wilhelminapark 38
3581 NJ UTRECHT
Giro 76300

woensdag 7 maart 2007

Koning van Groning

De provincie Groningen wil jongeren bij de politiek betrekken met een online computergame, de Koning van Groning. "Doe één keer wat ze normaal in het Provinciehuis van Groningen doen. Jíj neemt de belangrijke beslissingen over de provincie, jíj beheert het geld en jíj lost de problemen op. Kan je dat aan?"
Een goede koning zorgt ervoor dat zijn onderdanen gezond en welvarend leven. Het spel is bedacht door 25 Groningse jongeren.

zaterdag 3 maart 2007

Zwitsers over de grens

Het zou een Peter Sellers-film kunnen zijn. Zwitserland en Liechtenstein in oorlog. Maar zover kwam het niet. De Zwitsers hielden een nachtoefening en in het donker zie je Liechtenstein al snel over het hoofd.

NOS Teletekst meldt, dat het Zwitserse leger per ongeluk buurland Liechtenstein is binnengevallen tijdens een nachtoefening in de Alpen. Zo'n 200 militairen gingen de grens over. Zwitserland heeft excuses gemaakt.

Hopelijk valt de pauselijke Zwitserse garde niet Italië binnen. Dat is een Navo-land en dan moet Eimert van Middelkoop onze jongens en meisjes er op af sturen.

vrijdag 2 maart 2007

Tunnelwand Amsterdam CS

Rond en onder het Amsterdamse Centraal Station wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Zuid-lijn en een nieuw metrostation. In het bouwproces is een belangrijke mijlpaal bereikt: de westelijke tunnelwand is gereed. Binnenkort wordt begonnen aan dezelfde werkzaamheden aan de oostzijde. Deze wanden zijn grond- en waterkerend en zorgen zo voor een solide bouwkuip. Bovendien functioneren de wanden, samen met de nieuwe vloer in de middentunnel, als fundering van het spoorwegemplacement. Er is gebruik gemaakt van microtunneling palen, onderdeel van een innovatieve bouwmethode om onder het monumentale centraal station door te kunnen bouwen. Er worden verticale buispalen met een diameter van 1,85 meter naar een diepte van dertig en zestig meter onder het emplacement geboord.

Bron: Bedrijventerrein Nieuws, 02.03.07.