maandag 15 oktober 2007

Twee geloven

Blinde haat tegen Joden is hardnekkig. Waakzaamheid is geboden. Maar het CIDI schiet mis met zijn kritiek op het Rotterdamse deelraadslid Hayat Benameur. In 'Raymann is laat' zei ze dat een Joodse man niet de man van haar dromen kan zijn. Dat is haar volste recht. Ze motiveert dit vanuit haar geloof, kiest ervoor met haar verstand, al kan ze zich voorstellen dat ze ooit voor de verleiding zou zwichten. Voor zover ik heb kunnen zien, laat ze zich niet haatdragend over Joden uit.

Veel gelovigen kiezen een partner binnen de eigen geloofsgroep. Dat is niet eens zo onverstandig, want je moet het samen eens worden over wat je ten diepste beweegt. "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen", zegt een oud Nederlands spreekwoord. Het Jodendom is daar zelfs heel strikt in. De jonge Joodse CIDI-woordvoerder Nathan Bouscher wil dat misschien doorbreken, maar hoeft zich niet gechoqueerd te voelen als anderen nog niet zover zijn. Misschien kan een date tussen Nathan en Hayat de lucht klaren. Liever een blind date dan blind hate.

De Pers 15.10.07: PvdA-raadslid 'choqueert' joden en het CIDI
Hayat Benameur en Nathan Bouscher in video

dinsdag 9 oktober 2007

Beckstein leidt Beieren

De Beierse landdag heeft Günther Beckstein (CSU) tot minister-president van Beieren verkozen. De CSU, zusterpartij van de landelijke CDU, heeft in de landdag de absolute meerderheid. Beckstein volgt Edmund Stoiber op. Stoiber kwam begin dit jaar door een reeks blunders steeds meer onder druk te staan en op een partijbijeenkomst zag het er zelfs naar uit dat hij onmiddellijk het veld moest ruimen. Hij wist dit te voorkomen door aan te kondigen dat hij in het najaar zou vertrekken. Op het landelijk toneel verloor Stoiber enkele jaren geleden het spel om het lijsttrekkerschap van Angela Merkel. Daarmee was zijn kans om bondskanselier te worden verkeken en verloor hij ook aanzien in zijn thuisbasis München. Lange tijd was hij één van de succesvolste minister-presidenten van Duitsland. De economie van Beieren bloeide, terwijl een groot deel van Duitsland in een diepe crisis verkeerde. Stoiber was veertien jaar minister-president. Zijn opvolger Beckstein ziet zichzelf als een tussenpaus.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.10.07: Beckstein gewählt

maandag 8 oktober 2007

Recht om vrij te zijn

"Taliban in de polder" vindt de VVD van het kabinet dat de koopzondagen wil beperken. Na Charlie Aproot neemt afgelopen zaterdag ook fractieleider Mark Rutte deze woorden in de mond op de VVD-Partijraad en sanctioneert ze daarmee.

Een pijnlijke en schrijnende vergelijking. Of men het er nu mee eens is of niet, dit kabinet draagt de politieke verantwoording voor het doden van Taliban-strijders en het sneuvelen van Nederlandse soldaten in die strijd. Hoe moet een minister van Defensie zo'n verantwoordelijkheid dragen als zijn politieke opvattingen worden gelijkgesteld aan die van de Taliban?

Natuurlijk mag de VVD voor een ruimere winkeltijdenwet pleiten, maar kom dan met argumenten. Het kabinet wil terug naar de wet zoals deze ruim tien jaar geleden door het paarse kabinet, inclusief de VVD, is ingevoerd. Twaalf door de gemeente te bepalen koopzondagen per jaar en in toeristische gebieden meer. Daardoor kunnen in Scheveningen en de Amsterdamse binnenstad de winkels altijd open. Maar veel gemeenten weten deze wet te omzeilen door het winkelen zelf als toerisme te beschouwen. Het kabinet wil daar een eind aan maken.

De wet ondervond indertijd veel verzet in de samenleving, met name van de kerken, de vakbonden en kleine ondernemers (allemaal Taliban-strijders?), maar is er toch gekomen. De druk op werknemers om op zondag te werken, en voor minder geld, is groot. De buurtwinkel zonder personeel hoeft op zondag niet open, maar dan ook doordeweeks niet meer, omdat de omzet verdwijnt naar het grootwinkelbedrijf. De bezwaren gelden niet zozeer het 'winkelen' als wel het anderen voor je laten werken op hun vrije dag. De tegenstanders van de wet voeren aan dat de samenleving behoefte heeft aan een gelijktijdig rustmoment voor bezinning en cohesie.

In mijn gereformeerde opvoeding leerde ik dat de zondagsrust er is voor de recreatie, herschepping, en niet alleen voor de christenen. Of zoals Fons Jansen het zegt: toen Onze Lieve Heer de aarde had geschapen, ging Hij een luchtje scheppen. Mijn ouders vonden dat als ik later buschauffeur zou worden - voor zover ik mij kan herinneren het enige beroep waarvoor zij mij als kind aanwijzingen gaven - ik mij op zondag niet zou moeten laten uitroosteren, omdat ik dan anderen voor mij zou laten werken

Zelf vind ik de winkeltijdenwet eigenlijk een nog niet eens zo onaardig compromis, als de wet dan maar wel gehandhaafd wordt. VVD staat voor Veel Vrije Dagen, riepen we ooit, maar als de regering van de VVD de vrije dagen niet mag beschermen, dan gaan uiteindelijk ook onze wettelijke vakantiedagen er aan. Uiteindelijk gaat het dus toch om vrijheid.

zaterdag 6 oktober 2007

De identiteit

De kritiek op de toespraak van prinses Máxima bij de presentatie van het WRR-rapport Identificatie met Nederland begrijp ik niet. Máxima zegt: er is niet één Nederlandse identiteit, maar een verscheidenheid. Niet alleen de soberheid van het ene koekje bij de thee, maar ook het warme welkom.

Nog maar een paar jaar geleden hoorde dit tot de Nederlandse geloofsbelijdenis, bezongen in de Postbank-campagne: "16 miljoen Nederlanders, die laat je in hun waarde". In Nederland kan je jezelf zijn en verschillend denken en toch samen Nederlander zijn, was het credo. Wie dat nù zegt, kan een storm van kritiek verwachten. In de kritiek lijkt het alsof de prinses de Nederlanders hun identiteit wil ontzeggen. Alsof zij beweerd zou hebben dat de Nederlanders geen identiteit hebben.

Máxima zegt niet: ik zie de Nederlandse identiteit niet. Eerder het tegendeel, ze zegt: op mijn ontdekkingstocht heb ik 'de' Nederlandse identiteit nog niet ontdekt (met de nadruk op 'de'), als een alles omvattende noemer waaraan iedereen zou (moeten) voldoen.

Nu is zélfs de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen boos. De Nederlandse identiteit ziet hij overal. Hij wijst op Koninginnedag, Leids Ontzet, Carnaval en de Suntekloasvieringen op de Waddeneilanden. Maar dit is toch precies wat Máxima bedoelt!

NRC 6.10.07: Woorden Máxima jammer en curieus.
Toespraak Bond Oranjeverenigingen
Toespraak prinses Máxima
Prinses Máxima reageert in persgesprek

Europees verdrag klaar

Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie heeft vrijdag 5 oktober de concept-tekst van het Europees Hervormingsverdrag gepubliceerd. Deze tekst vervangt de eerdere voorstellen voor een Europese grondwet. De verdragstekst wordt 15 oktober in Luxemburg besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en 18 oktober in Lissabon voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders.

Wat mij al doorbladerend opviel, is het aangehechte eerste protocol over de nationale parlementen. Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie en de Raad van Ministers worden niet alleen aan het Europese Parlement gezonden, maar gelijktijdig ook aan de nationale parlementen. Elk parlement, zowel de Eerste als de Tweede Kamer, kan binnen acht weken aangeven het voorstel een nationale zaak te vinden dat niet behoort tot de zeggenschap van Europa. Dit is het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel: onderwerpen daar behandelen waar ze thuis horen. Terreinen die niet in het verdrag worden genoemd, vallen in principe aan de nationale staten. In dit protocol staat ook dat het Europese Parlement en de nationale parlementen een onderlinge overlegstructuur kunnen opzetten.

Bron: Presidency of the European Union

De Engelse tekst van het Europese Hervormingsverdrag is hieronder te downloaden vanaf stylo.nl. Het zijn vier PDF-files (Adobe reader). Tussen haakjes het aantal pagina's.

Preambule (2p)
Verdrag (152p)
Protocollen (76p)
Verklaringen (25p)

15.10.07 Nu is ook de Nederlandse tekst beschikbaar:
zie Europa-nu.nl

dinsdag 2 oktober 2007

Blackwater

LIFE VIDEO: Blackwater Hearing

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in Washington DC houdt een hoorzitting over het particuliere beveiligingsbedrijf Blackwater. Blackwater wordt door het Amerikaanse leger ingehuurd voor persoonsbeveiliging en gevaarlijke acties in Irak en Afghanistan. Het bedrijf heeft een reputatie van "shoot first, ask questions later" en is in opspraak geraakt. De hoorzitting is life te volgen via de Washington Post (start 02.10.2007, 10:00 uur Washington, 16:00 uur Amsterdam).

Commentaar. Wat opvalt bij het luisteren naar de hoorzitting is dat de congresleden in de hun kort toegemeten tijd meer preken dan vragen stellen. De ene partij probeert duidelijk te maken hoe verschrikkelijk het is wat Blackwater doet, zo nu en dan onderbroken door een feitelijke vraag. "The other side" - het wordt letterlijk zo gezegd - verdedigt Blackwater, zet zaken "in perspective" en prijst Blackwater voor het voortreffelijke werk dat ze doen. Zelf ben ik erg kritisch op particuliere bedrijven die zich bezig houden met oorlogvoering, huurlingen, die niet duidelijk vallen onder het gezag van de overheid en de internationale verdragen (zie mijn weblog Burgermilitair). Maar door de tendentieuze vraagstelling, duidelijk voor de bühne, zou ik Blackwater bijna gaan verdedigen. Overigens is dat laatste de ondervraagde directeur Mr. Prince van Blackwater uitstekend toevertrouwd.

PS. Parlementslid Mr. Shays gebruikt zijn vijf minuten volledig voor een lofdicht op Blackwater. Nadat een vorige vragensteller heeft vastgesteld dat Blackwater nog nooit een persoon die het bedrijf moet beschermen heeft verloren, stelt Mr. Shays na een lange lovende inleiding luid roepend de volgende vragen: "Hoeveel doden in 04?" - Antwoord: nul. - "Hoeveel doden in 05!?" - Nul. - "Hoeveel doden in 06!?" - Nul. Tenslotte roept Mr. Shays uit: "Thank you for doing a perfect job!". De volgende vragensteller is duidelijk weer van "the other side". Hij begint te vragen hoeveel compensatie Blackwater of Amerika heeft uitgekeerd aan onschuldige Irakese slachtoffers van acties en ongevallen waarbij Blackwater betrokken was.

Zie ook NRC 02.10.07: 'Rapport kritisch over Blackwater'

Rood met witte stippen

Schaffelaarbos, Stationsweg, Barneveld
Foto: Johan Lont, 30 september 2007
(klik op foto voor vergroting)