donderdag 28 maart 2019

Voor het nieuws was

Griffier William van Zanen laat mij weten dat de gemeente Houten zich dit jaar ook gaat aanmelden voor het project Open Raadsinformatie. Al ruim 100 gemeenten en 5 provincies leveren open data, die worden gebruikt in de plugin 'Voor het nieuws was'. Van de media doen o.a. NOS, RTV Utrecht en AD mee. De plugin 'Voor het nieuws was' zoekt de stukken van de gemeenteraad en provinciale staten bij het laatste nieuws en toont deze in een lijst met hyperlinks naast het bericht.

Plugin
Sinds een tijdje maak ik gebruik van de Chrome-extensie 'Voor het nieuws was'. Deze plugin is beschikbaar voor de webbrowsers Chrome en Firefox. 'Voor het nieuws was' laat naast een nieuwsbericht de onderliggende brondocumenten zien. De plugin zoekt de stukken van de gemeenteraad en provinciale staten bij het laatste nieuws. Dit werkt alleen voor de media en overheden die hieraan meedoen en hun documenten als open data ter beschikking stellen.

Media
Deelnemende media zijn tot nu toe NOS.nl, RTV Utrecht, Omroep West, Omroep Flevoland, 1Limburg, AD, Parool, Gooi- en Eemlander, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, De Stentor, Leidsch Dagblad en de De Limburger.

Open data
'Voor het nieuws was' is een project van de Open State Foundation in Amsterdam. Deze stichting streeft ernaar dat alle overheden hun publieke informatie als open data volgens vastgestelde standaards voor iedereen digitaal toegankelijk en herbruikbaar maken. Open data hebben een maatschappelijke en economische waarde waarmee de democratie kan worden versterkt, aldus de stichting. 

Provincies en gemeenten
Inmiddels doen vijf provincies en een groeiend aantal gemeenten hieraan mee. De provincies Limburg, Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland werken samen met de Open State Foundation aan het beschikbaar stellen van hun informatie als open data. De volgende stap die zij willen maken is het hanteren van één standaard voor de terminologie die gebruikt wordt in de stukken van de twaalf Provinciale Staten. Dat maakt het vergelijken van informatie van de provincies op termijn gemakkelijker. 

De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) werkt vanuit het Actieplan Open Overheid aan het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. Hiermee wordt de informatie herbruikbaar en kunnen app-bouwers, data-analisten en data-journalisten nieuwe toepassingen bouwen en benutten om de lokale democratie te versterken. 

Voor het nieuws was in Houten

Aan 'Voor het nieuws was' doen inmiddels ruim honderd gemeenten mee. Mijn eigen thuisgemeente Houten is daar niet bij. Ik heb contact opgenomen met de ontwikkelaar Oberon en de Open State Foundation, onder andere met de vraag of al bekend is of Houten binnenkort hieraan mee gaat doen. 

De adjunct-directeur van de Open State Foundation, Tom Kunzler, liet mij weten: "De gemeente Houten doet nog niet mee met het project Open Raadsinformatie van VNG en Open State Foundation. De VNG kan dit jaar echter wel 100 extra gemeenten toevoegen en die uitnodiging gaat ook naar alle gemeenten. Wat u in de tussentijd kunt doen is de griffie van de gemeenteraad van Houten aansporen zich aan te melden om de raadsinformatie als open data te ontsluiten. Dan komt de data van Houten ook automatisch terecht in de plugin van Oberon."

Dat liet ik mij geen twee keer zeggen en ik heb meteen contact opgenomen met de raadsgriffier van Houten William van Zanen om hem - zoals gezegd - 'aan te sporen' en te vragen wanneer de gemeente Houten meedoet. De griffier liet mij weten dat Houten sinds kort de raadstukken kan aanbieden als open data. Dit is mogelijk geworden doordat de gemeente onlangs is overgegaan op een nieuw bestuurlijk informatiesysteem, iBabs. De informatiemanager van de gemeente gaat Houten aanmelden voor het project Open Raadsinformatie van de VNG. Adjunct-directeur Tom Kunzler van Open State Foundation bevestigt dat hij hierover inmiddels bericht heeft gekregen van de gemeente Houten. Hopelijk komt de Houtense raadsinformatie dan ook snel beschikbaar naast mediaberichten met 'Voordat het nieuws was'. 


Ytzen Lont steunt de redactie van Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten, met tips en informatie (tips welkom!). 
Omroep Houten
Daar Hou Ik U Aan
Elke zaterdag 11 tot 12 uur
HoutenFM: 107.3 FM

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.