donderdag 25 april 2019

Bollengif in babyluiers

Vanavond (21:10u, Ned.2) is de aangekondigde uitzending 'Bollengif in babyluiers' van Zembla over het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden (OBO).

Bij omwonenden zijn in het onderzoek meer schadelijke stoffen aangetroffen dan verwacht, maar wel binnen de normen. De gevolgen voor de gezondheid zijn nog niet bekend, dit vraagt meer onderzoek, waarbij ook naar stapeling van stoffen gekeken moet worden en vooral naar kinderen.

Voor Houten en omgeving is de fruitteelt van belang, waar de volgende fase van het onderzoek op gericht is.

Het onderzoek zegt daarover: "Dit deelonderzoek richtte zich op neerwaartse bespuiting in de bollenteelt. Opwaartse bespuiting, zoals in de fruitteelt, leidt tot grotere drift-emissies bij toepassing, maar de vraag is ook in hoeverre verspreiding van damp en huisstof tot een grotere blootstelling van omwonenden leidt.

De gemeente Houten heeft met de fruittelers een Convenant Driftreductie afgesloten met verschillende 'drifreducerende' maatregelen en de afspraak dat gemeente en fruittelers na dit onderzoek opnieuw zullen overleggen. De gemeente heeft laten weten in de week van 15 april hierover met een reactie te komen, maar deze laat nog op zich wachten.

Zie de aankondiging van Zembla:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bollengif-in-babyluiers

Zie mijn blog met links naar het onderzoek en andere bronnen:

http://blog.stylo.nl/2019/04/staan-omwonenden-bloot.html


----------
Aanvulling 
De woordvoerder van de gemeente heeft mij op 2 mei 2019 het volgende laten weten: 
Er is nog geen besluit genomen over (tussentijds) overleg met convenantpartners.
De wethouder bespreekt dit binnenkort met de betrokken beleidsmedewerkers.


zaterdag 20 april 2019

Minderhedenidentificatie

De Chinese overheid gebruikt kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning om minderheden te volgen. Het beleid is vooral gericht op de Oeigoeren, een moslimminderheid in China. De techniek is geïntegreerd in het snel groeiende netwerk van beveiligingscamera's. De software herkent Oeigoeren op basis van hun uiterlijk. De overheid slaat de gegevens over hun komen en gaan op in databases. China hield al DNA-profielen bij van de bevolking in de autonome regio Xinjiang, waar de meeste Oeigoeren wonen, maar met gezichtsherkenning kunnen Oeigoeren door heel China gevolgd worden. De New York Times publiceerde hierover een indrukwekkend artikel,

De New York Times interviewde voor het artikel verschillende betrokkenen en bestudeerde databases van de politie, inkoopdocumenten van de overheid en advertenties van bedrijven die deze systemen produceren. Uit de documenten van de Chinese politie blijkt dat meer dan twintig politiekorpsen in zestien provincies en regio's afgelopen jaar technologie voor gezichtsherkenning hebben besteld. Zo wilde de provincie Shaanzi, volgens deze documenten, een slim camerasysteem aanschaffen "dat gezichtsherkenning ondersteunt om het kenmerk Oeigoer of niet-Oeigoer te kunnen identificeren".

De politiekorpsen en technologiebedrijven spreken van "minderhedenidentificatie". In China gaat het specifiek om de Oeigoeren. Hun uiterlijk wijkt af van de meerderheid van de Han-bevolking en vertoont meer gelijkenis met de bevolking van Centraal Azië. De uiterlijke verschillen maken het voor de software eenvoudiger om de Oeigoeren 'er uit te pikken'.

Lees het hele artikel in de New York Times van 14 april 2019. Intussen pak ik ook een NOS-bericht van 10 augustus 2018 er bij. Daarin lees ik dat volgens de Verenigde Naties naar schatting een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in strafkampen.

Net heb ik bovenstaande geschreven of een tweet attendeert mij op een artikel van de Amerikaanse 'denktank' Council on Foreign Relations over de Chinese detentiekampen. Het artikel gaat in op vragen als: wanneer is het massaal opsluiten van moslims in China begonnen, wat gebeurt er in de kampen en wat zijn de reacties vanuit de wereld en de uitleg van de Chinese overheid. Op de bijgevoegde kaart staan 27 bevestigde of waarschijnlijke heropvoedings-kampen. Naar schatting zijn er in totaal 1200.

New York Times 14-04-19
One Month, 500,000 Face Scans: How China Is Using A.I. to Profile a Minority

NOS 10-08-18
VN: miljoen Oeigoeren vast in Chinese strafkampen

Council on Foreign Relations 11-04-19
China’s Crackdown on Uighurs in Xinjiang

Wikipedia: Oeigoeren, Xinjiang

Trefwoorden, keywords: gezichtsherkenning, facial recognition, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence,
minderhedenidentificatie, minority identification, Oeigoeren, Uighurs. 

woensdag 17 april 2019

Mr BluesRoute

Een opvallend bericht van RTV Utrecht. Cees van Leeuwen, initiatiefnemer en organisator van de roemruchte BluesRoute in Utrecht, is afgelopen december overleden. Zijn dood bleef lang onopgemerkt. Nu vindt een groep muziekliefhebbers dat hij geëerd moet worden met een klein festival in de stad Utrecht. Een - blijvend - eerbetoon vind ik een goed idee.

Van januari 1984 tot december 1997 woonde ik in de Kloksteeg in Utrecht, een doodlopende steeg tussen het Lucas Bolwerk, de Wittevrouwenstraat en de Keizerstraat. Het nieuwbouwcomplex van 45 appartementen was in 1981 nauwgezet tussen de oude bebouwing ingeklemd. Vanuit mijn woonkamer keek ik uit op de Universiteitsbibliotheek, via een balkonnetje met schuifpui aan de zijde van de Keizerstraat. Boven had ik nog zo'n balkonnetje met een al even mooie schuifpui aan de andere kant van het huis. Het eerste wat ik 's morgens zag als ik mijn ogen opsloeg, was het torentje van het politiebureau Wittevrouwen, nu advocatenkantoor, ooit tolhuis bij de Wittenvrouwenbrug. Als ik het balkon op ging, kon ik over de oude huizen van de Lange Jufferstraat nog net het dak van de Stadsschouwburg zien, waarop sinds de renovatie van de jaren '90 kleurige lichtjes rondjes draaien.

De onbekende Kloksteeg vormt dus de achterkant van de oude huizen van de Lange Jufferstraat met indertijd het bekende café De Lange Juffer van Cees van Leeuwen. De achterdeur van het café stond altijd open, zeker op zondagavond, wanneer daar live muziek te horen was. Vaak moesten we met de buurman in overleg over de overlast: cafégangers die dachten dat ze onbespied achter het café - dus onze entree - konden plassen, de lading afval die vaak onze straat blokkeerde en de door de klankkast van onze steeg luid schetterende muziek. Maar we genoten ook van dat laatste. We zaten eersterangs met gratis prachtige live muziek. Vooral de bluesmuziek kon ik zeer waarderen. Ik ben geen festivalganger, maar voor deze muziek bleef ik thuis en hoefde ik alleen maar m'n schuifpui open te schuiven. 

De Lange Juffer stond al gauw bekend als bluescafé en vanuit dit café begon buurman Cees van Leeuwen met zijn BluesRoute. Boven het café had hij zijn hoofdkwartier. Het bericht van RTV Utrecht herinnert mij hier weer aan:

"Elk derde weekend van april stond Utrecht op zijn kop, vergelijkbaar met Koningsdag. Tussen 1985 en het eind van de vorige eeuw was dat weekend traditioneel het domein van de BluesRoute. De grote man achter het festival was een kleine kroegbaas, Cees van Leeuwen. Van Leeuwen was eigenaar van de Lange Juffer, een café vlakbij het Lucas Bolwerk. Vanuit een rommelig kantoortje boven het café bestierde Van Leeuwen zijn imperium. Op de hoogtijdagen van het festival kwamen er honderdduizenden mensen naar de binnenstad. Sommige bronnen spreken over een half miljoen mensen. Op buitenpodia, in grote cafés en bruine kroegjes, overal klonk drie dagen lang de blues."

De afloop is verdrietig. "Van Leeuwen overleed berooid en eenzaam op 17 december vorig jaar. Zijn dood bleef enige dagen onopgemerkt. Een buurvrouw zette nadat zijn overlijden bekend was geworden een berichtje op Facebook, maar door de media werd dat niet opgepakt. Van Leeuwen was letterlijk in vergetelheid geraakt. Hij werd 'van gemeentewege' gecremeerd. Mr BluesRoute werd vijfenzeventig jaar."

Die vergetelheid is niet terecht. Een aantal muziekliefhebbers wil daar nu wat aan doen. Gitaarlegende Jan Akkerman heeft al toegezegd zijn medewerking te willen verlenen aan de plannen onder leiding van Wilbert de Greeve. De Greeve wil na de zomer een mini-bluesroute organiseren. Daarnaast denkt hij aan het instellen van een Cees van Leeuwen Award voor popmuzikanten. Ook wil hij ergens in de stad een herdenkingstegel neerleggen. 

Wat mij betreft mag het ook wel wat meer zijn dan een tegel, een vast aandenken aan Cees van Leeuwen en aan de Lange Juffer. Liefst op de hoek van Lucas Bolwerk, op de stoep voor zijn oude café of direct daar tegenover in het park langs de singel.

RTV Utrecht 16-04-19 Oprichter Bluesroute moet een memorial krijgen

Facebook-pagina van wijlen Cees van Leeuwen


dinsdag 16 april 2019

Windpark Goyerbrug stap dichterbij

Vandaag, dinsdag 16 april, heeft het college van burgemeester en wethouders van Houten het langverwachte besluit over Windpark Goyerbrug genomen. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' voor de omgevingsvergunning. Dat is de eerste formele stap voor de vergunningverlening. Als de gemeente de verklaring afgeeft, dan komt deze eerst er inzage te liggen. Mensen kunnen dan 'zienswijzen' indienen. In de zomermaanden bekijkt de gemeente de reacties en na de zomer kan de raad zich er dan definitief over buigen. Pas als de gemeenteraad een definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor het windpark verleend worden.

Het college vindt het belangrijk om het gebied te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom willen B&W een windfonds instellen. De komende tijd wordt dit fonds in overleg met de belanghebbenden uitgewerkt.

Op 8 mei kunnen mensen inspreken tijdens het rondetafelgesprek van de raad en op 14 mei bespreken de raadsleden en commissieleden het voorstel onderling in een tweede rondetafelgesprek, alvorens het onderwerp op 28 mei formeel in de gemeenteraad te behandelen.

De gemeente Houten heeft omwonenden een brief geschreven over het besluit.
Zie: Bewonersbrief

Het raadsvoorstel met bijlagen staat vanaf vrijdag 19 april op https://ris2.ibabs.eu/Houten.

Meer informatie op de website van de gemeente: Windpark Goyerbrug 
en mijn dossier Windmolens (documenten en media): go.stylo.nl/windmaandag 15 april 2019

Stylo 35 jaar

Stylo 
Secretariaat en Tekstredactie
Ytzen Lont
15/4/1984 - 15/4/2019


Molenstate

Bij de wekelijkse vooraankondiging van uitspraken van de Raad van State zitten ook deze week weer een paar windmolenzaken. De uitspraken worden woensdag 17 april 2019 vanaf 10:15 uur gepubliceerd op de website van de Raad van State, raadvanstate.nl.

201706905/1/R1 en 201805064/1/R1
Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Windmolenpark Hattemerbroek" vastgesteld. 

201801875/1/R3
Bij besluiten van 10 januari 2018 heeft de minister Kavel III en Kavel IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) aangewezen als locatie voor een windpark.

201901660/1/R3
Bij uitspraak van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616, (hierna: de uitspraak) heeft de Afdeling de beroepen tegen het inpassingsplan "Windpark De Drentse Monden en Oostermoer" en een aantal uitvoeringsbesluiten niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard.

Zie ook dossier Windmolens: go.stylo.nl/wind
(met onderaan de pagina links naar uitspraken van de Raad van State over windmolens)

donderdag 11 april 2019

Hoorzitting over Windpark Goyerbrug

Peter Trienekens, die samen met andere omwonenden bezwaar maakt tegen Windpark Goyerbrug, doet in de Facebook-groep Houten Buitengebied het volgende verslag van een hoorzitting.

Hoorzitting provincie Utrecht

Vandaag zijn wij met z'n allen naar een hoorzitting geweest waarvoor wij waren uitgenodigd als gevolg van onze bezwaren tegen de verleende ontheffing aan Windpark Goyerbrug B.V. binnen het kader van de wet Natuurbescherming.

De adviescommissie bezwaarschriften van de provincie Utrecht heeft ruim 3 uur de tijd genomen! Wij kregen allen uitgebreid spreektijd om onze bezwaren nader toe te lichten en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wij zijn onder de indruk van de professionele en deskundige opstelling van de commissie en voelden ons echt gehoord. Tijdens de hoorzitting werd heel duidelijk dat de bezwaarmakers tegen de ontheffing inhoudelijk een sterk verhaal hadden en goed konden onderbouwen dat het een waanzinnig plan betreft om zulke hoge windturbines ten koste van mens, dier en natuur in zo'n prachtig landelijk en stil gebied te plaatsen.

Heel duidelijk werd dat de bezwaarmakers tegen de ontheffing een enorme drive hebben en dat zij hier veel tijd en energie in hebben gestoken. We laten het er niet bij zitten en samen zijn we sterk!


Staan omwonenden bloot?

Landbouwminister Carola Schouten heeft woensdagavond het eerste rapport van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden naar de Tweede Kamer gestuurd (1). Het gaat om een langdurig wetenschappelijk onderzoek naar de vraag in hoeverre omwonenden worden blootgesteld aan 'landbouwgif'. Het blootstellingsonderzoek wordt in fasen uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bloembollenvelden. Dat onderzoek is nu afgerond en openbaar gemaakt. In maart publiceerde Zembla (BNN Vara) al uit een concept-versie van het rapport.

Onderzoek fruitteelt?
Voor Omroep Houten volg ik al enige tijd het verloop van dit onderzoek. Voor Houten en omgeving is vooral de fruitteelt van belang. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat in een volgende fase wordt gekeken naar fruitboomgaarden, maar dat de invulling anders kan zijn dan bij de bollenteelt. Volgens het RIVM kunnen de gegevens voor de bollenteelt niet een volledig antwoord geven op vragen over mogelijke blootstelling in de fruitteelt. Deze fasering is bij de opzet van het onderzoek in 2015 besproken met de klankbordgroep, waarin ook de fruitsector is vertegenwoordigd. De klankbordgroep was teleurgesteld dat het onderzoek in de fruitteelt langer op zich zou laten wachten, maar kon uiteindelijk toch instemmen met de gefaseerde opzet. De klankbordgroep sprak het vertrouwen uit dat de kwaliteit van het onderzoek ook met de fasering overeind zou blijven. De Gezondheidsraad adviseerde in 2014 om te beginnen met een onderzoek naar de blootstelling en daarna op basis van de uitkomsten verder te kijken naar de gezondheidseffecten. (2)

Het onderzoek kent dus afzonderlijke fases en aspecten: 1) blootstelling; 2) gezondheid; a) bij de bollenteelt, b) bij de fruitteelt. Het nu gepubliceerde onderzoek bevat alleen nog maar de blootstelling aan omwonenden van de bollenteelt.

Geen onderzoek fruitteelt? 
Op 7 maart 2019 sprak ik met woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM. Hij vertelde mij dat er nog geen onderzoek naar de fruitteelt gepland is en hij liet in het midden of dit onderzoek er zou komen. Ik heb de Nederlandse Fruitteelt Organisatie NFO tot vier keer toe om een reactie gevraagd, maar deze organisatie zwijgt tot nu toe. Wel gaf de NFO woensdagavond laat een persbericht (3) uit naar aanleiding van nieuwe publicaties van Zembla. NFO spreekt van "tendentieuze berichtgeving". Uit eerder onderzoek blijkt dat omwonenden van agrarische percelen juist gezonder zijn, aldus NFO (4).

Hogere concentraties
Zembla komt later deze maand met een uitzending over dit onderwerp, maar bracht woensdag 10 april al wel het nieuws naar buiten (5). Volgens Zembla blijkt uit het onderzoek dat bij omwonenden van bollenvelden hogere concentraties bestrijdingsmiddelen in de lucht en in huisstof worden aangetroffen dan bij mensen die verderop wonen. Volgens het RIVM overschrijden de gemeten gehalten in lucht en urine niet de bestaande risiconormen. Maar mogelijk staan omwonenden aan een stapeling van meerdere bestrijdingsmiddelen bloot. Volgens het RIVM is de totale blootstelling nog onbekend. Om uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico's moet dat eerst worden uitgezocht, zegt het RIVM tegenover Zembla.

Minister: "radicaal anders"
Minister Carola Schouten zegt in Zembla dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen "radicaal anders" moet. Zij wil dat er drastisch minder bestrijdingsmiddelen worden gespoten. Ze merkt dat de discussie zich verhardt en dat partijen tegenover elkaar komen te staan.

Convenant met fruittelers
De gemeente Houten heeft veel te maken gehad met de belangentegenstelling van fruittelers en omwonenden. De gemeente heeft in de bestemmingsplannen voor het buitengebied een 'spuitvrije zone' opgenomen aan de randen van boomgaarden, maar stootte verschillende keren het hoofd bij de Raad van State. Omwonenden wilden verdergaande maatregelen, maar binnen de ruimtelijke ordening zijn de juridische mogelijkheden om eisen op te leggen aan fruittelers beperkt, zeker als het gaat om de bestaande boomgaarden. Het grootste probleem is het verwaaien ofwel de 'drift' van het landbouwgif. De gemeente heeft met de NFO afdeling Zuid-Oost Utrecht en LTO Noord afdeling Bunnik/Houten een 'convenant driftreductie' afgesloten (6). De fruittelers beloven de spuitdrift te voorkomen door goede spuitdoppen, gericht spuiten, afstand houden en afschermen, bijvoorbeeld door windhagen rond de boomgaard of door een meerijdende tunnel tijdens het spuiten. Ook zijn afspraken gemaakt over een goede communicatie met omwonenden, bijvoorbeeld door tijdig te laten weten wanneer de fruitteler gaat spuiten.

Gemeente in overleg met fruittelers
Het convenant van de gemeente Houten met de fruittelers is afgesloten voor vijf jaar vanaf de datum van ondertekening, 22 augustus 2015. De partijen zullen een half jaar voor het aflopen van de termijn weer met elkaar overleggen over verlenging. Verder spraken zij af dat als op grond van veranderde beleidsinzichten aanvulling, wijziging of beëindiging van dit convenant nodig is, de partijen hierover in overleg zullen treden. "Dit is in ieder geval aan de orde bij het verschijnen van de kabinetsreactie op het blootstellingsonderzoek door RIVM naar aanleiding van het advies van de gezondheidsraad.", aldus het convenant.

----------

Aanvulling 1 (11-04-19 12:00 uur). Vanmorgen heb ik de gemeente Houten gevraagd om een eerste reactie van wethouder Hilde de Groot (milieu, RO buitengebied). Is het uitkomen van het rapport voor haar ook aanleiding om tussentijds in overleg te treden met de convenantpartners?

Reactie gemeente Houten (12-04-19 12:45 uur). Het College van B&W volgt het onderwerp met grote belangstelling. Helaas geeft dit onderzoek nog geen antwoord op vragen die hier lokaal leven, omdat alleen de omgeving van bollenvelden is onderzocht en geen fruitboomgaarden. De woordvoerder kon nog geen antwoord geven op de vraag of dit onderzoek aanleiding is om in overleg te treden met de partners van het convenant, hij komt daar nog op terug.
(25-04-19 18:00 uur) Op de dag van de Zembla-uitzending is nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. 
Op 02-05-19 meldt de woordvoerder van de gemeente mij het volgende: 
Er is nog geen besluit genomen over (tussentijds) overleg met convenantpartners.
De wethouder bespreekt dit binnenkort met de betrokken beleidsmedewerkers.

Aanvulling 2 (11-04-19 18:00 uur) Om vijf voor zes werd ik gebeld door Siep Koning van de NFO en lid van de klankbordgroep van het onderzoek. Hij legde uit dat was afgesproken om hierover niet te communiceren tijdens het onderzoek. Nu het rapport vandaag is verschenen, hebben LTO, KAVB en NFO vanmiddag in een gezamenlijke persverklaring (7) gereageerd:

"Uit het blootstellingsonderzoek blijkt dat er geen sprake van gevaar voor de gezondheid is. De teruggevonden residuen van gewasbeschermingsmiddelen blijven ruim onder de vastgestelde risicogrenzen, constateerden zowel het RIVM als het Ctgb", aldus de persverklaring.

De drie organisaties benadrukken in hun verklaring het belang van een goede communicatie, met omwonenden en anderen. "Het optreden van het RIVM in de afgelopen maand, waarbij informatie is gelekt en het RIVM meewerkte aan tendentieuze berichtgeving, maakt dit des te meer duidelijk."

Ook in het persbericht (zie 3) van woensdagavond, kort vóór het uitkomen van het rapport en in reactie op de berichtgeving van Zembla, krijgt het RIVM er van langs: "De berichtgeving van vandaag was een fout van het RIVM. LTO Nederland, KAVB en NFO zijn zeer teleurgesteld dat er zo slordig over dit belangrijke onderzoek wordt gecommuniceerd."

Aanvulling 3 (01-05-19)
LTO reageert niet op mijn verzoeken om commentaar, uitleg of vervolgstappen.
Zembla geeft een toelichting op de weigering van de sector om de pers te woord te staan:
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zembla-analyseert-dubieuze-factcheck-van-boerenorganisatie-lto

----------

Voetnoten

(1) Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO)

Samenvattend rapport
Brief regering
Advies Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
Modellen

(2) https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/vervolgonderzoek

(3) https://www.nfofruit.nl/nieuws/omwonendenonderzoek-uitkomsten-geruststellend-communicatie-zeer-teleurstellend/

(4) https://www.rivm.nl/nieuws/geen-duidelijke-verbanden-tussen-gezondheid-omwonenden-en-nabijheid-landbouwpercelen

(5) https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/minister-schouten-gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-moet-radicaal-anders

(6) https://www.houten.nl/uploads/tx_pagefiles/Convenant_driftreductie_02.pdf

(7) http://www.lto.nl/pers/persberichten/10898241/Reactie-blootstellingsonderzoek-omwonenden

Overige bronnen: 

https://www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl/

Nota Gewasbestrijdingsmiddelen & Ruimtelijke Ordening (Houten, 02-07-15)

Mijn verslag van een informatieavond over de nota: 
http://blog.stylo.nl/2015/01/gewasbescherming.html

Raadsvragen over de spuitzone, mijn verslag in Trefpunt 13-02-13: 
http://blog.stylo.nl/2013/02/spuitzone.html

woensdag 10 april 2019

Aldus besloten...

Dit blogbericht is een experimentje. Ik vertel heel in het kort wat het college van burgemeester en wethouders van Houten op dinsdag 2 april 2019 besloten heeft. De besluitenlijst wordt altijd een week later, dus in dit geval dinsdag 9 april, vastgesteld en aan de pers gestuurd en eventueel toegelicht in het persgesprek op dinsdagmiddag. Toen ik - lang geleden alweer - politiek correspondent was van een plaatselijke blad keek ik elke week welke besluiten nieuws bevatten en dan kon ik daarover publiceren. Tegenwoordig kijk ik er met een schuin oog naar om te zien of er nieuws in zit, bijvoorbeeld voor Omroep Houten die ik bij tijd en wijle ondersteun met tips en berichten. Al jaren bewaar ik elke besluitenlijst en agenda van het persgesprek in een speciale directory. Eigenlijk vind ik dat er een database zou moeten komen van alle besluiten - met metadata - en evenzo van alle voorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraad inclusief de stemmingen. Zo'n database (of uitgebreide spreadsheet) kan je dan van alle kanten benaderen: wat is er eerder over onderwerp x besloten, hoe heeft partij y gestemd over de thema's abc. Maar het bijhouden van zo'n databank kost veel tijd en als de gemeente het zelf niet doet, dan zal het er wel niet van komen. In het iBabs-documentatiesysteem van de gemeente is deze informatie overigens al wel te vinden.

Mijn experimentje bestaat er uit dat ik wil weten hoeveel tijd het mij kost om snel een globaal verslagje van de besluitenlijst te maken én of het überhaupt nut heeft. Misschien is dit de enige keer dat ik het doe en misschien hou ik het een paar weken vol of vinden we een betere vorm. Ik neem sommige formuleringen uit de besluitenlijst letterlijk over, maar neem de vrijheid om naar believen het besluit in eigen woorden weer te geven en in te korten. Onderaan voeg ik een link toe naar de officiële besluitenlijst. Bij elk besluit staat behalve een verwijsnummer de naam van de wethouder die er over gaat of de burgemeester (Bgm).

Besluitenlijst B&W Houten 2 april 2019

1. Vaststellen besluitenlijst 26-03-19.

2. [BWV19.0078 Bgm] Met de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort en Nieuwegein gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en deze aan te wijzen als FG in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hiervoor een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de gemeente Nieuwegein. Jaarlijkse kosten € 24.500. 

3. [BWV 19.0069 vDalen] Positief te adviseren over de bestuurlijke fusie van Stichting Gewoon Speciaal en de Stichting Speciaal Onderwijs Midden-Nederland. 

4. [BWV 19.0081 vDalen] De raad voorstellen om toestemming te verlenen om de gemeente Stichtse Vecht toe te laten treden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap in Utrecht (BghU). 

5. [BWV19.0059 Geerdes] De gemeenteraad informeren over de 'Rapportage monitoring openbare ruimte 2018' en in 2019 meer te doen aan bestrijding van onkruid op verharding. Dit kost niks extra's (budgetneutraal). 

6. [BWV19.0062 Geerdes] Een overeenkomst sluiten met Jansen Bouwonwikkeling BV over de woonwijk De Kiem van Houten (Hofstad III) om zeker te zijn dat alle kosten achteraf op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald. De overeenkomst is geheim. 

7. [BWV19.0076 Geerdes] Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft een memo opgesteld waarin maatregelen staan om het tekort op de bijstandsuitkeringen van 2018 terug te dringen. Voordat bij het Rijk extra geld kan worden aangevraagd (Vangnetuitkering 2018) verklaart de gemeente dat deze maatregelen zijn genomen. Het college vraagt de raad om in te stemmen met deze verklaring. 

8. [BMW19.0060 Smith] Bibliotheek Lek en IJssel de gevraagde subsidie geven van € 626.741. De bibliotheek moet daarvoor de eerder afgesproken basisdienstverlening leveren: a) samenstellen en toegankelijk maken van de collectie; b) het bieden van een aantrekkelijke huiskamer en studieplaats voor de gemeenschap; c) bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur; d) het organiseren of faciliteren van educatieve, culturele en maatschappelijke activiteiten in de bibliotheek. 
Door hogere kosten is een aanvullende dekking nodig van € 45.000. De gemeente stelt dit in 2019 als een eenmalige subsidie ter beschikking ten laste van het begrotingssaldo en kijkt er opnieuw naar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 (*). De gemeente sluit een uitvoeringsovereenkomst met de bibliotheek voor 2019-2020 en wil vanaf 2020 overgaan op vierjarige overeenkomsten. 

(*) De gemeenteraad bespreekt in juli de Perspectiefnota voor 2020 en stelt in het najaar de begroting vast. - YL

Zie ook: iBabs Houten

Windpark en natuur

De Milieuwerkgroep Houten heeft op Facebook het volgende bericht geplaatst: 

"Bij de Goyerbrug langs het Amsterdam-Rijnkanaal staan vier windturbines gepland. Het windpark gaat met 67 GWh/jaar meer duurzame energie opwekken dan dat alle huishoudens van gemeente Houten gezamenlijk verbruiken (dat is namelijk 50 GWh/jaar).

Initiatiefnemer Ruben Berendts is bereid om bij de Milieu Werkgroep Houten een lezing te houden over de gevolgen voor flora en fauna van het windpark. Hebben vogels last van de draaiende wieken? Hoe zit het met de vleermuizen? En zijn er verstoringen in de natuur. Uiteraard zal hij vertellen over de plannen en hoe u eventueel kunt participeren in het project.

Wij nodigen u hiervoor uit op 6 mei 2019 om 19.30 uur in het NME-gebouw aan de Keercamp 13 te Houten. De toegang is gratis, inloop vanaf 19.15 uur. Meld u van te voren aan wanneer u komt. Immers de avond gaat alleen door bij voldoende belangstelling.

Stuur daarom tijdig een e-mail aan info@milieuwerkgroephouten.nl, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen of u kunnen informeren als de avond niet doorgaat."maandag 8 april 2019

Baie snaakse klanke

Het Afrikaans is de enige buitenlandse taal die ik redelijk goed begrijpen kan zonder 'm ooit geleerd te hebben. Het blijft een mooie taal, in z'n eenvoud en structuur. Als tiener las ik de Suidafrikaanse Panorama, een rijk geïllustreerd magazine, waarvan ik een hele stapel van m'n grootouders had gekregen. Zij waren op bezoek geweest bij familie in Zuid-Afrika. Ergens in de jaren '70 woonde ik een vierdaagse conferentie bij in Amsterdam, waar de Zuid-Afrikaanse dominee David du Plessis elke dag de hoofdspreker was. Na wat gewenning kon ik zijn Afrikaans probleemloos volgen. David du Plessis was een bekende pinksterpredikant die toenadering zocht tot de gevestigde kerken, wat hem door zijn eigen achterban niet altijd in dank werd afgenomen. Hij sprak ook voor de Wereldraad van Kerken en het Tweede Vaticaans Concilie. Waar hij stond ten aanzien van de Apartheid weet ik niet en ik kan me trouwens ook weinig meer herinneren van de conferentie in Amsterdam.

Eén begrip dat ik daar hoorde, zal ik nooit vergeten. In Pinksterkringen is het 'spreken in tongen' een bekend verschijnsel. David du Plessis noemde tongentaal op z'n Afrikaans "baie snaakse klanken", heel vreemde geluiden, wat denk ik wel een adequate beschrijving is. Misschien ook wel voor de Afrikaanse taal zelf.

Vandaag zag ik weer een mooi Afrikaans woord op Twitter langskomen: "hoëspoedjaagtog" alias high speed car chase alias een wilde achtervolging. En ook dit keer gaat het om een baie snaaks spiritueel verschijnsel, want de gepakte boef dacht dat hij door demonen werd achterna gezeten.

Hoëspoedjaagtog

<< ʼn Man, wat aangevoer het hy is besig om ʼn geestelike oorlog te voer en dat hy van demone wou vlug, is in hegtenis geneem ná ʼn hoëspoedjaagtog in Ekurhuleni.

Verskeie pogings om die man aan te moedig om stil te hou, insluitend om die paaie met ander voertuie te versper, was tevergeefs. Omdat die man ʼn gevaar was vir ander motoriste, het die polisiebeamptes as ʼn laaste uitweg gepoog om die voertuig tot ʼn stilstand te dwing deur na die bande te skiet. Die voertuig het uiteindelik om 10:25 tot ʼn stilstand gekom en die motoris is in hegtenis geneem. >>

Gelukkig is de hoëspoedjaagtog dus toch nog goed afgelopen en is er niemand gewond geraakt.

Bron:

Sonder Maroela Media sou jy nie geweet he nie.

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hoespoedjaagtog-toe-man-glo-van-demone-wou-vlug/

zondag 7 april 2019

Slow exit

In his blog (*) professor Steve Peers of the University of Essex explains the proposed visa free travel into the EU for British citizens after Brexit. In a comment Tammy Harvey ends with the remark that unravelling the legal systems of UK and EU will take a long time: "40 years in, 40 years out". I wrote a comment to that.

Tammy Hervey, it's interesting that you mention "40 years in, 40 years out". It's what I've always said in discussions about how long the unification of Germany will take, but then the other way around: "40 years out, 40 years in". It's also the biblical period of the Exodus. The Hebrews wandered 40 years through the desert before they could enter the promised land. That's not just a symbolic period of time, it means one full generation needed to make the change.

There's one example to which this rule doesn't seem to apply: the seemingly seamless seperation of Czechia and Slowakia. Different scale, both countries within the EU, people knowing what they want: not necessarily new rules and regulations but being independent from the other more dominant nation. Whereas each nation on its own was more united than the British politicians will ever be. Still, compared to the Brexit, the peaceful Slowakia-exit (not a Slowexit) is a miracle.

(*) https://eulawanalysis.blogspot.com/2019/04/travelling-to-eu-after-brexit-schengen.html

zaterdag 6 april 2019

N-woord

Zojuist moest ik op een Duits webformulier mijn adres invullen. Het land kon ik kiezen uit een lijst. Door telkens een N in te tikken kon ik doorklikken naar ons eigen Niederlande. De volgorde was niet alfabetisch en er bleken nog heel wat landen met een N vóór te gaan. Bij één land stokte ik even. Naamgrapjes zijn niet netjes, vind ik, en sommige N-woorden spreek ik liever niet uit, maar hier ging even het fatsoenslampje branden van mijn dirty mind. Ik herinner me dat ik eens op een avond vanuit de trein in Duitsland in de coupé besmuikt mijn ogen neersloeg toen ik door het raam vier kapitale neonletters zag oplichten in een totaal duistere omgeving. Waar riep deze reclame mij toe op!? Pas toen we er uiteindelijk vlak langs kwamen, zag ik dat de letters 'ölln' waren uitgevallen van de naam Neukölln. Nu net raakte ik wéér even in verwarring, toen het volgende land verscheen: Neukaledonien. Het klonk als Temptation Island of een pornoparadijs. Gauw tikte ik nog een paar N'etjes in, zo snel mogelijk door naar m'n eigen land, dat - zo besef ik nu - dus ook een N-woord is.

Vreemd verhaal

Onder de titel 'Volk om een Vreemd Verhaal' voeren Paul Koster en Roeland Scherff vrijdag 12 april in Houten het bijbelse passieverhaal op in negen door hen zelf geschreven songs. 

Paul Koster is muzikant en werkt daarnaast als onderzoeker en docent economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Roeland Scherff is gitarist, toetsenist en songwriter en als docent verbonden aan de popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. Voor een serie vesperdiensten in de Stille Week voor Pasen schreven zij een aantal liederen, die zij vervolgens hebben gebundeld. Na verschillende live optredens in het land hebben zij hun songs opgenomen en voor iedereen beschikbaar online gezet. Alle te downloaden songs worden 12 april live uitgevoerd in Houten. 

Vrijdag 12 april 2019 om 20:30 uur in Soos Kruispunt, Het Spoor 51, Houten. 
Toegang vrij. Collecte voor jongerenprojectreis Crosspoint goes Malawi. 

https://volkomeenvreemdverhaal.nl/