donderdag 30 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

 [+] laatste wijziging 4/10/21 17:00u
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 2 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Ger Kroes, special met raadslid Marjan Boonzaaijer van D66De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 25/9/21 met David Jimmink van GroenLinks en Marian Aanen (voormalige CDA). Marian Aanen kondigde in de uitzending de oprichting aan van naar nieuwe "ledenpartij" NatúúrlijkHouten. 

Oppositie wil Oude Dorp van de agenda
[+] Dinsdag 5 oktober staat het Oude Dorp hoog op de agenda van de gemeenteraad (zie de agenda onderaan dit weekoverzicht). Maar de voltallige oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) wil de Otwikkelingsvisie Oude Dorp van de agenda afvoeren. Volgens hen geeft het document geen richting en visie op verkeer, historie, levendigheid en mogelijke uitbreiding van de supermarkt. 
Dit is te lezen in een uitgebreid artikel op de website van Omroep Houten en in 't Groentje 04-10-21 'Kritiek op visie Oude Dorp Houten; oppositie stuurt Bos terug naar de tekentafel' en in AD 04-10-21 Oppositie Houten: ‘Visie op toekomst Oude Dorp volstrekt onder de maat en moet van tafel’

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5

't Groentje p3: De keuze: Noordwest of Oost
Gaat Houten 2200 woningen bouwen aan de noordwestkant van de gemeente en sluit Houten daarmee aan op de stad Utrecht? Of kiest de raad ervoor om richting Bunnik te bouwen en daarmee landelijk gebied op te geven. Dat lijkt de inzet te worden van de verkiezingen in maart volgend jaar. 

't Groentje p7: Documentaire over het Plein
In oktober lanceert Omroep Houten de documentaire serie 'Het Plein'. Deze serie gaat over verleden, heden en toekomst van het Plein in het Oude Dorp. In 't Groentje een interview met de makers Gerard Hurkmans en Klaas Wijbenga. 

Bijlage bij 't Groentje over Groen(er) wonen en besparen
met o.a. p6 'Woonwijk van de toekomst zoekt locatie', p10 advertentie van Coöperatie Duurzaam Eiland  (www.duurzaameiland.nl) (Schalkwijk, Tull en 't Waal), p31 'Stap voor stap naar een fossielvrij Nederland' met over de Regionale Energiestrategie (RES) en wat kun jij doen? iedereendoetwat.nl

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Werkconferentie versterking lokale media
(Provincie Utrecht, 23-09-21, video YouTube)

[+] Provincie presenteert begroting
De provincie Utrecht investeert fors in duurzame energie, natuur en biodiversiteit, woningbouw en mobiliteit. De totale begroting bedraagt 525 miljoen euro en de provincie investeert 88 miljoen. Zie persbericht, begroting 2022 in het kort en de gehele begroting hier.

[+] Bijstandsbudget bekend
De rijksoverheid heeft de voorlopige bijstandsbudgetten 2022 en de definitieve bijstandsbudgetten 2021 gepubliceerd. Gemeenten betalen de uitkeringen voor bijstandsgerechtigden en de loonkostensubsidies uit deze budgetten. De gemeente Houten krijgt in 2022 een bijstandsbudget van €7.919.123. 
Zie website Rijksoverheid met bericht en documenten. 

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. De laatst (stand 30/9/21) gepubliceerde besluitenlijst is van 7/9/21, er is nog geen nieuwe besluitenlijst. 

Raadsagenda
Eerstvolgende raadsvergadering is 5 oktober 2021. Agenda en stukken 5-10-21 met o.a. beëdiging tijdelijk raadslid A. Biesheuvel; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie RES 1.0; nieuwbouw kindcentrum obs De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; SGP-motie (uit 2018) over ontvangstruimte begraafplaats; Stedin-trafostation Schonauwenseweg; bevestiging geheimhouding financieel perspectief Houten Noord-West en Oost. 

[+] De raadsvergadering begint om 19:30 uur en wordt voorafgegaan door de installatie van de Kinderraad van 18:45 tot 19:30 uur. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8) zijn nog niet beantwoord. Recente antwoorden op raadsvragen: draagvlakonderzoek andere locatie windmolens (SGP 30/7) woensdag 29 september 2021

Een huisman en zijn kostganger

Mijn kamerhuurder is op zoek naar een koopwoning en wij filosoferen wel eens quasi-serieus over de optie dat hij het huis zou kopen en ik bij hem een kamer zou huren. Hij wil dan ook wel wat voor mij zorgen op mijn oude dag als dat nodig is. De optie is aantrekkelijk maar niet realistisch, want het huis heeft maar twee slaapkamers - al valt daar wel wat aan te doen - en stel dat er kinderen komen, dan is het huis snel te klein en zou ik als huurder zijnde aan het kortste eind trekken en het pand alsnog in overspannen toestand moeten verlaten. Zover is het nog niet, maar van de week hoorde ik de vrolijke lach van een vrouw door het huis schateren en begon ik maar vast het schone gezang te neuriën "wat de toekomst brengen moge". Vanmorgen kreeg ik echter via Twitter dit krantenbericht uit 1885 onder ogen met een variant die toch óók wel aanlokkelijk klinkt.

 


donderdag 23 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+1] = laatste wijziging: 23/9/21 16:00
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 25 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: Peter Kelder en Bram Bosshardt, gasten zijn de raadsleden Marian Aanen (voormalig CDA) en David Jimmink (GroenLinks) (*). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 18/9/21 met Eef Stiekema (VVD) en Bart Jan Meier (Houten Anders). 

(*) Actueel: David Jimmink (GL) is van mening dat het aanbod van de in U16 samenwerkende gemeenten voor een regionale energiestrategie (RES) niet ver genoeg gaat voor het klimaat. Hij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W, die 16/9/21 zijn beantwoord

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Corona
De gemeenteraad wilde van inwoners, ondernemers en organisaties horen hoe zij de coronacrisis hebben beleefd op en organiseerde daarvoor een avond op donderdag 23/9/21 (19.30-21.30u). 
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning, zie houten.nl/corona

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Klimaatverandering
De gemeente houdt - tot 29 september - een publiekspeiling over hoe mensen de gevolgen van klimaatverandering ervaren, welke rol de gemeente hierin kan spelen en welke oplossingen zij wensen.  

Evaluatie referendum Ruimtelijke Koers
[+1] Raadsinformatiebrief met bijlagen: Evaluaties referendum.

Raadspraat: "Bouwen, bouwen bouwen!"
De wekelijkse rubriek Raadspraat in 't Groentje (p7) is deze week geschreven door Vincent van Polanen Petel en Arnold Biesheuvel van de PvdA. Zij schrijven over de woonvisie en pleiten voor meer sociale huurwoningen en appartementen. 

Ruimtelijke Koers: Houten stad of platteland?
[+1] AD Utrechts Nieuwsblad 24-09-21Houten staat voor principiële groeikeuze: Utrechts stedelijk gebied, of de rust van het platteland?

Wonen op bedrijventerrein
In het AD 19-09-21 staat een artikel over "Fijn wonen op een bedrijventerrein?" Iets voor Houten? 

Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders
zie NOS 13/9/21Hoe is dat in Houten?

Huisvesting arbeidsmigranten
[+1] Nieuwsuur deed in 40 gemeenten onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Houten was daar niet bij, maar het is ook in deze gemeente een belangrijk onderwerp. Zijn de cijfers voor de gemeente Houten bekend? De woordvoerder van de gemeente Houten laat weten dat de exacte cijfers nog niet precies bekend zijn. In de Woonvisie staat dat de gemeente in 2022 beleid gaat opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit onderwerp wordt aangepakt in samenwerking met andere gemeenten in het samenwerkingsverband U16. De woordvoerder verwijst naar een dit voorjaar uitgebracht onderzoeksrapport van de Provincie. In mijn blog van 11-06-21 heb ik de voor Houten relevante onderdelen uit dit rapport kort samengevat. 
Rapport Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten, Provincie Utrecht (26-04-21) (PDF 40p)
met persbericht provincie Utrecht 10-6-21
Het onderwerp komt aan de orde in de Woonvisie van 1-9-21, maar zonder cijfers. Beleid volgt pas in 2022. Woonvisie p32, "Ambitie 8: Huisvesting van arbeidsmigranten. Wat is het probleem? Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is vaak een groot probleem. De inzet van arbeidsmigranten is niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. Vanwege personeelstekorten schakelen ondernemers deze buitenlandse werknemers in om vooral tijdelijk werkzaamheden te verrichten, in uiteenlopende sectoren in/buiten de U16: fruitteelt, transport, vleesverwerking, wegenbouw etc.. In den lande heeft de kwetsbare positie van deze mensen geleid tot uitbuiting en zijn er diverse voorbeelden van zeer slechte huisvesting. Deze groep blijft vaak onzichtbaar vanwege de tijdelijkheid van het verblijf. Wat gaan we doen? De gemeente gaat in 2022 beleid opstellen over huisvesting van arbeidsmigranten. Op basis daarvan zullen wij openstaan voor wooninitiatieven." en p47: "Vanaf 2015 neemt de immigratie vanuit het buitenland naar Houten toe. In de U16 stijgt het aantal sneller dan in Houten, maar in absolute aantallen gaat het om betrekkelijk geringe aantallen (bijvoorbeeld +45 personen in 2016). Companen geeft aan dat de groei komt door de komst van expats, arbeidsmigranten en vluchtelingen. De emigratie naar het buitenland vanuit Houten respectievelijk vanuit de U16 is over de jaren tamelijk stabiel."

Kort geding tegen Windpark Houten
Dinsdag 21 september 2021 vond een kort geding plaats van twee bewoners tegen Windpark Houten BV van Eneco. Zij eisen geheel of gedeeltelijke stopzetting van de windturbines vanwege geluidsoverlast, terwijl de Raad van State de milieunormen buiten werking heeft gezet en de regering of de  emeenteraad eerste met nieuwe milieuregels moet komen. De uitspraak volgt binnen vier weken. Ytzen Lont woonde de zitting bij voor Omroep Houten en schreef dit verslag met links naar de brondocumenten. 

Goyse boer verliest natuurvergunning
[+1] De rechtbank Midden-Nederland heeft in een serie uitspraken de besluiten over 17 agrarische in de provincie Utrecht vernietigd, waaronder de door de Provincie verleende natuurvergunning van een boerderij in 't Goy (gemeente Houten). De zaak was aangespannen door Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu. Het gaat om de uitstoot van stikstof in de buurt van Natura2000-gebieden. De boer had vergunning gekregen om zijn bedrijf uit te breiden met meer koeien in een emissie-arme stal. Maar de Provincie moet opnieuw concreet bekijken of de nabijgelegen natuur door de bedrijfsuitbreiding niet achteruit gaat, zoals de Raad van State onlangs heeft bepaald. 
De rechtbank: "Het lijkt erop alsof iedereen elkaar nu afwachtend aankijkt, terwijl de stikstofproblematiek een maatschappelijk vraagstuk is dat een individuele zaak bij de rechtbank overstijgt. Als hiervoor een oplossing wenselijk wordt geacht die verder gaat dan die individuele zaak, dan is het aan de overheid om nu in actie te komen. Aan het kabinet en aan de wetgever, om met goed doordachte generieke maatregelen te komen waar natuurorganisaties, bedrijven, burgers en lokale overheden mee verder kunnen in concrete gevallen."

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 7/9/21: antwoord op vragen van het CDA over de rol van de bibliotheek; uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO in 2021; subsidieplafond 2022. 

Raadsagenda
Eerstvolgende raadsvergadering is 5 oktober 2021. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over andere locatie windmolens (SGP 30/7) en doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8) zijn nog niet beantwoord. Recente antwoorden op raadsvragen: rol van de bibliotheek (PDF 4p) (29/6 CDA) (de bibliotheek werkt zoals met de raad is afgesproken en het college is tevreden); regionale energiestrategie (RES) en klimaat (19/7 GL) (*)opvang vluchtelingen Afghanistan (PDF 3p) (D66 30/8) (**)

(*) David Jimmink (GL) is van mening dat het aanbod van de in U16 samenwerkende gemeenten voor een regionale energiestrategie (RES) niet ver genoeg gaat voor het klimaat. 

(**) De gemeente voelt verantwoordelijkheid voor Afghaanse vluchtelingen en wil een actieve houding aannemen rond de instroom en onderzoekt hoe hier binnen de mogelijkheden vorm aan te geven. Hieronder valt ook het opnieuw onder de aandacht brengen van het traject burgerinitiatief robuuste kinderopvang, een vorm van burgersponsoring van kindvluchtelingen. Houten heeft zich als pilotgemeente voor dit burgerinitiatief aangemeld. In mei en juni 2021 heeft de gemeente een quickscan uitgevoerd naar mogelijke locaties voor huisvesting van statushouders en opvang van asielzoekers in Houten, waarbij naar grote leegstaande kantoren binnen de gemeentegrenzen is gekeken. De eigenaren van deze kantoren hebben tot nog toe geen medewerking willen verlenen vanwege het ontbreken van een langer termijn perspectief voor deze panden.

woensdag 22 september 2021

Fries in de rechtszaal

De laatste Friese rechtbanktolk vindt de vergoeding te laat en stopt, meldt onder andere de NOS

Frappant dat dit nieuws zich afspeelt in de aanloop van de 'herdenking' van 70 jaar na 'Kneppelfreed' (knuppelvrijdag), de rellen die plaatsvonden op 16 november 1951 bij het gerechtshof in Leeuwarden en die uiteindelijk leidden tot wettelijke erkenning van het Fries, waar in Leeuwarden onder andere door een theatervoorstelling en een boek aandacht aan wordt besteed. Ik moest hier meteen aan denken en zag vervolgens dat Kneppelfreed ook in het artikel wordt genoemd. Het gaat 'slechts' om een salarisconflict, maar één met een grote symbolische waarde, het recht op het gebruik van Fries in de rechtszaal.

Zie ook mijn blog van 11-10-2018: Blokkeerfriezen
Bronnen: NOS - boek 'Kneppelfreed' op Facebook

Kort geding tegen windpark Houten: zet de molens stil

Dinsdagmorgen 21 september diende bij de rechtbank in Utrecht een kort geding van twee omwonenden tegen Windpark Houten BV van Eneco. De beide bewoners eisen dat de vier molens bij Houten of in elk geval de molen die het dichtst bij hun huis staat, onmiddellijk worden stopgezet, in afwachting van nieuwe milieuregels. Zij ervaren geluidsoverlast van de windturbines, vooral 's nachts. 

Bedrijven met een milieuvergunning moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat normen aangeeft voor allerlei milieu-effecten, waaronder ook geluid. Die normen zijn door het Rijk indertijd vastgesteld zonder dat daarvoor wat betreft windturbines een milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden, terwijl dat volgens de Europese regels - achteraf gezien - wel had gemoeten. Daarom heeft de Raad van State onlangs uitgesproken dat de milieuvergunningen niet langer gebaseerd mogen zijn op dat Activiteitenbesluit. De Raad van State zette meteen al een streep door de vergunning van het nieuw te bouwen tweede Houtense windpark Goyerbrug. De regering moet er eerst voor zorgen dat het Activiteitenbesluit aan de regels voldoet en de gemeenteraad kan er ook zelf voor kiezen om eigen milieunormen op te stellen. Die moeten dan uiteraard wel eerst het hele democratische proces doorlopen en er kan ook weer beroep tegen worden aangetekend. 

Op dit moment zijn er dus geen geldige milieuregels voor windmolens. De omwonenden die last hebben van de windturbines vragen daarom de rechter om de molens dan maar helemaal stop te zetten zolang er geen regels zijn. De advocaat van de bewoners spreekt van een "rechtsbeschermingsvacuüm". Bewoners ervaren ernstige hinder, er zijn geen normen en er is sprake van willekeur. Zij hebben dus een spoedbelang bij dit kort geding om te zorgen dat hier een einde aan komt. 

Het gaat in dit geding niet om een bezwaarprocedure tegen een overheidsbesluit maar een civiele procedure tussen burgers, zeg maar een 'burenruzie' die de rechter moet beslechten. Buurman Eneco maakt te veel lawaai, vinden de boze buren. Nou, zeg maar hoe zacht ik mijn muziek moet zetten, vraagt de gedaagde retorisch, maar ik ga m'n stereo niet verkopen. 

Het is niet aan mij om normen vast te stellen, vindt de eiser. "Dat gepraat over normen is hogere wiskunde voor mij. Ik ben niet tegen windenergie. Ik weet alleen wel wanneer ik wakker lig of dat mijn kind niet kan slapen. Dat gaat mij als vader door merg en been. Daar doe ik dit voor. Ik wil dat dit stopt."

Ook rechter Geartman weet niet goed wat ze er mee aan moet. Telkens vraagt ze aan beide partijen: "Aan welke norm vindt u dat ik moet toetsen?" Niemand die het weet. "Ik ben een civilist", zegt ze, "en geen bestuursrechter die overheidsprocedures toetst. Kunt u niet beter proberen er onderling uit te komen", vraagt ze herhaaldelijk. De juridische weg kan uiteindelijk jaren duren. Gezien de principiële vragen en de ingewikkelde juridische materie gaat ze voor de uitspraak van dit kort geding vier weken de tijd nemen. 

Beide partijen zeggen dat ze wel bereid zijn om te praten, maar dat alle gesprekken tot nu toe zijn mislukt. Volgens de advocaat van het windpark is er rechtstreeks contact met de bewoners, maar volgens de bewoners is er al drie jaar geen contact meer geweest en gaan bij Eneco steeds "alle luiken dicht". 

De rechter vraagt of Eneco wil voldoen aan de suggestie van eisers om de turbine in elk geval 's nachts uit te zetten. Eneco's advocaat schat in dat de 'business case' van het windpark dan helemaal van tafel is, ofwel de molens kosten daarmee meer dan ze opbrengen. De aanwezige expert van Eneco knikt bevestigend. 

Volgens de advocaat van Eneco is de vergunning voor het windpark in 2009 verleend vóórdat het omstreden Activiteitenbesluit er was en is deze vergunning gebaseerd op eigen onderzoek en normen van de gemeente. De gemeente heeft daarbij strengere eisen gesteld dan het latere Activiteitenbesluit en deze vastgelegd in zogeheten 'maatwerkvoorschriften'. Hierdoor staat windpark Houten veel vaker stil dan windpark Nieuwegein aan de overkant van de snelweg. Deze voorschriften zijn uniek en de strengste van heel Nederland. Daar houdt het windpark zich aan, aldus de advocaat. 

Maar volgens de advocaat van de eisers zijn indertijd bij de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit alle milieuvergunningen met terugwerkende kracht onder dit besluit komen te vallen. Er is geen sprake van een overgangsrecht met uitzonderingen voor bestaande situaties. Nu het Activiteitenbesluit niet meer van toepassing is, is de basis onder de vergunning weggeslagen. "Er is dan ook maar één conclusie denkbaar: de turbines dienen onmiddellijk buiten bedrijf te worden gesteld."

Partijen lijken van stuivertje te verwisselen over de geldende normen. Eneco heeft onlangs de rechter gevraagd om de strengere maatwerkvoorschriften te laten vervallen, terwijl het bedrijf nu aanvoert dat de normen voldoen omdat het windpark zich keurig aan de maatwerkvoorschriften houdt. In die rechtszaak kreeg Eneco gelijk en bepaalde de rechter dat de maatwerkvoorschriften in strijd zijn met het Activiteitenbesluit en daarom ingetrokken moeten worden, tenzij de gemeente Houten er alsnog in slaagt deze te onderbouwen. De maatwerkvoorschriften kunnen dus elk moment worden ingetrokken. Maar volgens de advocaat van de eisers maakt de gemeente Houten totaal geen aanstalten om een nieuwe uitspraak te doen om de strijdigheid van de maatwerkvoorschriften en het Activiteitenbesluit ongedaan te maken. De gemeente gaat voorlopig geen besluit nemen, zegt de advocaat, omdat zij niet weet wat zij moet doen. 

Aan de andere kant hebben de bewoners onlangs met een formeel 'handhavingsverzoek' aan de gemeente gevraagd ervoor te zorgen dat het windpark zich aan de regels houdt, maar daarbij meteen aangegeven dat zij verwachten dat zij 'niet-ontvankelijk' zullen worden verklaard, omdat er geen regels meer zijn waaraan de gemeente kan handhaven. Dan willen zij dat de gemeente de vergunning intrekt of opschort. De gemeente lijkt geen haast te maken met het zelf vaststellen van nieuwe regels. 

Intussen staat de meest omstreden molen al een paar weken stil, eigenlijk precies zoals de bewoners willen. Maar dit blijkt te komen door een kapotte sensor die de molen moet stilzetten als deze bij een bepaalde stand van de zon te veel slagschaduw veroorzaakt. Die sensor moet worden gerepareerd, laat Eneco weten. Die sensor lijkt nog het meest sensitief voor wat de bewoners wensen. 

---

Zaakinformatie
Zaak 424900 KKG Z 21-458 Eisers M. Bakker en P. van Buuren (advocaat J. van de Riet) tegen gedaagde Windpark Houten BV (J. Berenschot), 21-09-21 09:00-10:30 uur rechtbank Midden-Nederland (civiele zaak). Eisers ondervinden (geluids)overlast van windturbines aan de Veerwagenweg en Heemstedeweg; dichtstbijzijnde turbine staat op 550 meter van woningen eisers. Europese rechter heeft onlangs relevante regelgeving waarin milieunormen werden getoetst in strijd bevonden met het Unierecht; Raad van State heeft windurbinevoorschriften uit Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling buiten toepassing verklaard; grondslag voor bouwvergunning met vrijstelling is volgens eisers komen te vervallen; eisers hebben inmiddels gemeente vezocht bouwvergunning in te trekken. Gedaagde heeft niet voldaan aan sommatie van eiser om turbines stop te zetten. Eis: gedaagde verbieden om windpark, althans dichtsttbijzijnde windturbine bij A27/woningen eisers, in bedrijf te hebben of te exploiteren, althans gedaagde gebieden windpark/dichtstbijzijnde winturbine buiten bedrijf te stellen/laten totdat de wetgever het activiteitenbesluit en -regeling deugdelijk hebben gerepareerd of gemeente Houten een alternatieve deugdelijke milieuregeling heeft getroffen voor de maximale geluidsproductie van de turbines. 

Bronnen: 
Pleitnota eisers
Pleitnota gedaagde
Dagvaarding: PM
Verslagaantekeningen YL: PM
Activiteitenbesluit milieubeheer

Windmolendossier (vooral Goyerbrug() -> go.stylo.nl/wind

Omroep Houten
Deze zaak volg ik onder meer voor het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. Let op, dit seizoen dus een uur vroeger van voorheen.
In december 2018 maakte ik dit filmpje: 'alles draait om windmolens". Nog steeds actueel. 

Niets te zien? Volg dan deze link naar de video. 

Omroep Houten - Daar Hou Ik U Aan
Elke zaterdag van 10 tot 11 uur
HoutenFM: 107.3 FM


donderdag 16 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[laatste aanpassing 17/9/21 23:50u]

Nieuws en media

Zaterdag 18 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: John van Amerongen en Jon Nellestijn, gasten zijn raadsleden Eef Stiekema (VVD) en Bartjan Meijer (HoutenAnders). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 
Beluister hier de podcast met de uitzending van 11/9/21 met wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Corona
De gemeenteraad hoort graag van inwoners, jong en oud, ondernemers en organisaties hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. Donderdagavond 23/9/21 van 19:30 tot 21:30 uur bent u van harte welkom om uw verhaal met de raadsleden en elkaar te delen. Meld u uiterlijk 22/9 aan bij de griffie@houten.nl .
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning, zie houten.nl/corona

Ontvangstruimte begraafplaats
't Groentje p9: Wouter van den Berg (SGP) wil het ontbreken van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud Wulven nogmaals ter sprake brengen in de raad (in 't Groentje staat 4/10, dit moet zijn 5/10). 
In 2018 is al eens een motie ingediend over dit onderwerp, maar die werd aangehouden. 

't Groentje p24: Provinciepagina met een wandeling (9/10) langs de op de UNESCO-erfgoedlijst geplaatste de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in gesprek met de provincie over mobiliteit (2/11), nationale klimaatweek (28/10), werk aan de weg en de vergaderdata van Provincie Staten en commissies. 

Ik vraag mij af...

Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders
zie NOS 13/9/21. Hoe is dat in Houten?

(Geen) fusie tussen ITH en Houten Anders? 
Paul van Ruitenbeek filosofeert in zijn column 4/9/21 voor Omroep Houten over de voor- en nadelen van een fusie tussen ITH en Houten Anders, die misschien voor de hand zou liggen, maar er kennelijk toch niet aan zit te komen. Hoe denkt het ITH-raadslid daar over?  
Reactie van HoutenAnders op de column. 

Kort geding tegen Windpark Houten
Op 21/9/21 om 9 uur dient bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding tegen Windpark Houten BV (Eneco-dochter). Eisers zijn twee omwonenden, beiden wonend aan de Rijnpolder in Houten. 

Eis is het per direct stopzetten van het windpark of althans van de molen die het dichtst bij de woning van de eisers staat of tenminste totdat de wetgever het door de Raad van State als basis voor de vergunningverlening buiten werking gestelde Activiteitenbesluit deugdelijk heeft gerepareerd of de gemeente Houten deugdelijke nieuwe geluidsnormen heeft gesteld.  

De bewoners gaan dus kijken of de uitspraak van de Raad van State voor nieuwe situaties (waarmee de realisatie van Windpark Goyerbrug is geblokkeerd) ook geldt voor bestaande situaties. 

NK Tegelwippen
In de Volkskrant 16/9/21 een artikel over het NK Tegelwippen (vergroening van tuinen). Van 30 maart t/m 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Meld je gewipte tegels via de site en ze worden bij je gemeente opgeteld. Heeft jouw gemeente zich niet aangemeld? Niet getreurd, wippen kan altijd. Dan wip je mee voor de nationale Tegelteller. Zie https://nk-tegelwippen.nl/ Doet Houten ook mee? 

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 31/8/21: parkeerbeleid; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Omgevingsvergunning schuur Waijensedijk 6; waarderingen HR21; coronasteun: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten); Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen; voortgang Covid-19 (corona) (*) ; samenwerking gemeente met waterschap: Water in de Leefomgeving; zorgfraude: aanwijzen toezichthouder Wmo en Jeugdwet. 

(*) Voortgang Covid-19: "Gezien de verminderde impact van het corona-virus, op het maatschappelijk, economisch leven en het effect daarvan op alle inwoners van Houten, ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties het lokaal pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen niet te verlengen na 1 juli 2021. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Rondetafelgesprekken (RTG's) op 14 (zie overzicht vorige week) en 21 september 2021 om 20:00 u online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda en stukken RTG 21/9/21: RTG 1 en RTG 2. O.a.: trafo Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. donderdag 9 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Nieuws en media

Zaterdag 11 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: Arthur Vierboom en Stephan van der Steen, gast: wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 

De uitzendingen zijn ook via podcast te beluisteren,  hier de uitzending van 4/9/21: presentator Paul van Ruitenbeek praat op de Activiteitenmarkt in Houten onder anderen met de raadsleden Cora Gerritsen (CDA) en Jaap Staman (D66). 

Kort geding over windpark Houten?
Volgens 'Gigawieker' (voorheen Twitter-account van de Stichting Gigawiek, "as of 8/1/21 personal account of an affected person") vindt op 21 september een kort geding plaats tegen Eneco over Windpark Houten. Nog geen bevestiging of informatie gevonden. 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Publiekspeiling klimaatplan
De gemeente houdt een publiekspeiling voor het op te stellen plan over klimaatverandering. De peiling bestaat uit twaalf vragen en kan tot 29 september online worden ingevuld. 

Koopstromenonderzoek
Deze maand start een groot consumentenonderzoek, het Koopstromenonderzoek 2021, waar ook de gemeente Houten aan meedoet. Het onderzoek moet in beeld brengen waar inwoners winkelen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Veel huishoudens en de leden van het burgerpanel krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, de vragenlijst is online voor iedereen te vinden. 

Coronamaatregelen
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning vanwege corona

Het college van B&W vergadert elke dinsdag. De besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. 
Eerste vergadering na de vakantie 24/8/21: kosten jeugdhulp; borgstelling SV Houten verlichting; kwijtschelding huur sportverenigingen; evaluaties referendum; aanschaf bedrijfswagens buitendienst; aanbesteding openbare verlichting; trafostation Steding Schonauwenseweg; notitie 'Openbaar of geheim?'; Provincialeweg 57-58 (agrarisch naar woonbestemming); budgetten 'groene daken' en 'afkoppelen regenwater' samenvoegen; uitwerkingsplan Kruisboog; bestemmingsplan Houtens Hart. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Op 14 en 21 september 2021 om 20:00 uur RTG's = rondetafelgesprekken (commissievergaderingen) online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda RTG 14/9: Visie Oude Dorp 2030; aanbesteden openbare verlichting; regionale aangelegenheden. Zie agenda en stukken.  

Voorlopige agenda RTG 21/9: transformatiestation Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. woensdag 8 september 2021

Protection of Power

This picture very much intrigues me. It seems to be all about the protection of power. An empty field of sand. Car tracks. An SUV, probably armoured. Security officers standing in circles around the Man in Power. Watching out. For whom? No ordinary people anywhere in sight.


The man in the middle is Guinese president Alpha Condé. The man protecting him with an umbrella is lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Who ousted the president on this sunny Sunday morning, September the 4th. Et tu, Brute.
Zie ook: http://blog.stylo.nl/2021/09/conakry-coup.htmlDie

While helping an English speaking friend to learn German, I noticed this rule:

"With feminine nouns, you use eine or die."

It's the hard way to learn a language. I mean, I know Germans are strict on rules, but would you want to die for it?

dinsdag 7 september 2021

Recordgift voor Groenen

De Duitse Groenen doen het goed.
Qua fondswerving.

"+++ Neue Rekordspende für die Grünen +++
15.33 Uhr: Die Grünen können kurz vor der Wahl eine neue Rekordspende verzeichnen. Der niederländische Technologie- und Medienunternehmer Steven Schuurman hat 1,25 Millionen Euro an die Partei gespendet. Die Spende ist, obwohl sie aus dem Ausland kommt, legal, da es sich bei dem Spender um einen EU-Bürger handelt."

Der Spiegel

zondag 5 september 2021

Conakry Coup

* Sunday evening (images added, see photos and videos below)

Via Sierra Leone I am receiving photos and videos of the coup in Guinea and the arrest of president Alpha Condé.

* [AFP, Conakry, edited YL] Military led by Mamadi Doubyoua say they have taken over power in Guinea. In a short broadcast on state television they said that they have dissolved the constitution and the government. But the defence ministry said the attempted uprising had been put down. Unverified videos shared on social media showed President Alpha Conde being surrounded by soldiers. His whereabouts were unclear. This followed earlier reports of heavy gunfire in Conakry near the presidential palace. Doumbouya is head of a special forces unit in the military. He said he was acting in the best interests of the nation of more than 12.7 million people. Not enough economic progress has been made since independence from France in 1958, the colonel said.

* Sunday afternoon

At Twitter I see several messages of a coup d'état in Guinea (neighbouring country of Sierra Leone) against president Alpha Condé, who in 2020 won a third term (stretching the maximum limit), not recognized by the opposition and sparking protests. Shots heard today in the capital Conakry.
<< #Guinea coup confirmed. Lieutenant Colonel Mamady Doumbouya's first statement says military has taken over. He claims to be in presence of President Conde. He declares constitution dissolved as well as state institutions, including government and parliament. Land & air borders closed. #GuineaCoup >>

https://twitter.com/CasusBellii/status/1434502111807561733
* https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Cond%C3%A9?wprov=sfla1
Foto's en video's (onderaan):

vrijdag 3 september 2021

Help the Police!

Supplement 6/9/21: The crowd funding raised more than 200 euros, I was able to send her 2,252,993 Leones and she collected 750,000 Leones herself. With this she has the necessary 3 million leones to register for the medical examination, which is necessary to participate in the police mission in Somalia. In due course she will send a photo of her on mission. Thank you all very, very much.

Translation from Dutch

3/9/21 - Friday morning I got a call from a woman I know in Sierra Leone. She is a police officer in the capital Freetown and I know that she has recently been training for a UN mission abroad. She told me that she passed her exam and is ready for the mission. Almost. Because she still has to undergo a medical examination, which she unfortunately has to pay for herself. The inspection costs 3 million Leones, about 300 euros and she does not have that. She has until next Tuesday 7 September to register. She is going to ask for support in her immediate environment, but she asked if I can help too. I know that in Sierra Leone police officers work for a meager wage, they often have to scrape together their living. Deployment abroad also helps to make a personal step forward. I replied that I cannot cough up that amount in any case, but that I will think about what I can do.

Would crowdfunding be an option? It requires a chain of trust: for me and my story, the police officer in question and the mission. I have personally met her and have regular contact with her son Susu. If you want to help or have any questions, send me a (private) message. If you want to make a commitment or transfer money (preferably via PayPal or ask for my bank account), indicate whether it is a gift or a loan. I can guarantee a loan (with a term of say one year) and that everything will go to the police officer. Suggestions are welcome.


The UN supports Somalia through the UN Assistance Mission in Somalia, the UNSOM. The mission was established in 2013 by a unanimously adopted Security Council resolution. UNSOM, together with the mission of the African Union (AMISOM), supports the federal government of Somalia with, among other things, "peacebuilding, state-building, democratisation, constitutional reform, rule of law and security sector reform". Sierra Leone has been participating in AMISON from the very beginning of the missions.

The mission helps support, build and train a police force in Somalia. Special attention is paid to tackling (sexual) violence against women and children.

I don't know whether crowdfunding works out this way, but it is an offer to help two countries for the price of one.

Reply: http://blog.stylo.nl/p/contact.html

Help: https://paypal.me/ytzenlont

See the mission's website: https://unsom.unmissions.org/police

Read: Sierra Leone lauded for its contribution to Somalia's stabilization

Watch: 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=I3ahzd45drg

Help de politie!

Aanvulling 6/9/21: De crowd funding heeft ruim 200 euro opgebracht, ik kon haar 2.252.993 leones sturen en zij heeft zelf 750.000 leones bij elkaar gehaald. Daarmee heeft zij de benodigde 3 miljoen leones om zich aan te melden voor de medische keuring, die nodig is om deel te nemen aan de politiemissie in Somalië. Te zijner tijd zal ze een foto sturen van haar uitzending. Alle gevers héél, heel hartelijk dank.

See English translation

3/9/21 - Vrijdagmorgen werd ik gebeld door een vrouw die ik ken in Sierra Leone. Zij is politie-agente in de hoofdstad Freetown en ik weet dat zij de afgelopen periode op training was voor een UN-missie in het buitenland. Zij vertelde mij dat zij is geslaagd voor haar examen en klaar is voor de missie. Bijna. Want ze moet nog een medische keuring ondergaan, die ze helaas zelf moet betalen. De keuring kost 3 miljoen leones, zo'n 300 euro en die heeft ze niet. Ze heeft tot komende dinsdag 7 september de tijd om zich aan te melden. Ze gaat in haar directe omgeving om steun vragen, maar vroeg of ik ook kan helpen. Ik weet dat in Sierra Leone politie-agenten werken voor een schamel loontje, zij moeten vaak hun kostje bij elkaar scharrelen. Inzet in het buitenland helpt ook wel om persoonlijk een stap vooruit te komen. Ik antwoordde dat ik dat bedrag in elk geval niet kan ophoesten, maar dat ik zal nadenken over wat ik kan doen. 

Zou crowd funding een optie zijn? Dat vraagt wel een keten van vertrouwen: voor mij en mijn verhaal, de politieambtenaar in kwestie en de missie. Ik heb haar persoonlijk ontmoet en heb regelmatig contact met haar zoon Susu. Mocht je willen helpen of vragen hebben, stuur mij een (privé) berichtje. Als je een toezegging wilt doen of geld overmaken (liefst via PayPal of vraag naar mijn bankrekening), geef dan aan of het een gift of een lening is. Een lening (met een looptijd van zeg één jaar) kan ik wel garanderen en ook dat alles bij de politie-agente terecht komt. Suggesties zijn welkom. 

https://paypal.me/ytzenlont

De VN ondersteunt Somalië via de UN Assistance Mission in Somalia, de UNSOM. De missie is in 2013 ingesteld door een unaniem aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad. UNSOM ondersteunt samen met de missie van de Afrikaans Unie (AMISOM) de federale regering van Somalië met o.a. "peacebuilding, state-building, democratisation, constitutional reform, rule of law and security sector reform". Sierra Leone neemt al vanaf het begin van de missies deel aan AMISON. 

De missie helpt met het ondersteunen, opbouwen en trainen van een politiemacht in Somalië. Bijzondere aandacht gaat uit naar het aanpakken van (seksueel) geweld tegen vrouwen en kinderen. 

Of crowd funding langs deze weg werkt, weet ik niet, maar het is wel een aanbieding om twee landen te helpen voor de prijs van één. 

Reageer: http://blog.stylo.nl/p/contact.html

Help: https://paypal.me/ytzenlont 

Zie de website van de missie: https://unsom.unmissions.org/police

Lees: Sierra Leone lauded for its contribution to Somalia's stabilization

Bekijk: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=I3ahzd45drg

woensdag 1 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Nieuws en media

Zaterdag 4 september 2021 start het nieuwe seizoen van Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentator Paul van Ruitenbeek.  
Omroep Houten is die dag aanwezig op de Activiteitenmarkt op het Rond. 
De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 

Koningin opent MBO-jaar in Houten
Koningin Máxima opent vrijdag 3 september bij Yuverta (voorheen Wellant) het MBO-jaar 2021-2022. Zij houdt een toespraak, studenten, docenten en bestuurdres gaan in gesprek over ondernemeschap, duurzaamheid en innovatie. Het programma is van 11:30-12:30u te volgen via een livestream, via https://www.youtube.com/ditismbo

Activiteitenmarkt op het Rond
Op zaterdag 4 september wordt van 10:00 tot 16:00 uur op en rondom het plein het Rond de Activiteitenmarkt gehouden. 

Nieuwe lijsttrekker Houten Anders
De leden van Houten Anders! hebben Axel Eerdman unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Eerdman, socioloog en van beroep docent maatschappijleer, is op dit moment actief als commissielid voor Houten Anders!

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje pagina 5 en 6. 
Uitgelicht: Ontwerp-bestemmingsplan Houtens Hart (14 bedrijfswoningen op De Schaft) en ontwerp-uitwerkingsplan Kruisboog kavel 21 (bedrijfsverzamelgebouw met 14 units) liggen van 2/9 tot 13/10 ter inzage. 

Extra avond over Woonvisie
Op maandag 6 september houdt de gemeente een extra online bewonersavond over de Woonvisie, gezien de grote belangstelling voor de eerdere bijeenkomst. 

Inspraak parkeerbeleid
Tot 12 oktober kunt u reageren op het voorgestelde parkeerbeleid. 

CIDI doet aangifte tegen Houtense beurs
Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) doen aangifte tegen de organisator van een militariabeurs afgelopen zondag in Houten. Op die beurs werden dolken met hakenkruisen, SS-insignes, SS-uniformstukken en ook twee Jodensterren te koop aangeboden. Het tv-programma Kassa bracht de voorwerpen met een verborgen camera in beeld.
28/7/21 De Raad van State heeft op 28 juli 2021 uitspraak gedaan in het hoger beroep van Windpark Goyerbrug. De Raad van State heeft geoordeeld dat de hoger beroepen gegrond zijn en heeft de eerdere uitspraken van de rechtbank Midden Nederland over de ingestelde beroepen en de verleende omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders een nieuw besluit moet nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug.
https://www.raadvanstate.nl/actueel/abonnementenservice/persberichten/persbericht/@126328/geen-toestemming-windparken-houten-oss/

Korte toelichting Ytzen Lont: Dit betekent niet per se helemaal opnieuw beginnen, ruimtelijk verandert er weinig (al is ook het locatiebesluit nooit correct afgewogen), maar de gemeente moet nu eigen milieunormen bedenken (die weer kunnen worden aangevochten), omdat het Activiteitenbesluit van de rijksoverheid niet meer voldoet, omdat dát besluit (wat veel meer bevat dan windmolens) nooit goed op milieueffecten is getoetst en door de Europese rechter is afgekraakt. -- Ironisch genoeg beroept ook Eneco bij het (met succes) aanvechten van de maatvoorschriften voor Windpark Houten zich op hetzelfde Activiteitenbesluit als (inmiddels afgekeurde) basisnorm. Maar dat betreft een bestaande situatie, waar dus geen nieuwe vergunning voor hoeft te worden verleend. Een gemeente mag dus niet strenger optreden dan de landelijke norm maar die landelijke norm bungelt en is onduidelijk en moet eerst op milieueffecten worden getoetst.

Natuurvergunning windpark Goyerbrug blijft in stand
De kans dat een vogel door een klap van de molen gedood en in de tuin van een omwonende wordt geslingerd is zo klein, dat deze bewoner niet als belanghebbende kan worden aangemerkt.

Uitbreiding Houten laag en groen
15/7/21 Of Houten de komende jaren groeit in oostelijke of westelijke richting, één ding staat als een paal boven water: de nieuwe wijken zullen een uitgesproken groen karakter krijgen en nergens wordt er hoger dan vijf lagen gebouwd. Dat werd deze week duidelijk tijdens een zogenoemde ‘bijpraatavond’ voor raadsleden. Zij kregen de eerste schetsen gepresenteerd van verse woningbouwplannen.

Houten praat mee over gasvrij Houten-Zuid

Website woningbouw Odijk-West
De gemeente Bunnik is een nieuwe website gestart over de ontwikkeling van de wijk Kersenweide, Odijk-West, die voor Houtenaren interessant is in verband met mogelijke plannen voor Houten-Oost.
https://kersenweideodijk.nl/default.aspx


Collegebesluiten
Het college van B&W vergadert elke dinsdag. De besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst is van 13 juli 2021. De besluitenlijst van 24/8 zou op 31/8 moeten zijn vastgesteld, maar is nog niet gepubliceerd. 

Raadsagenda
14 en 21 september 2021 om 20:00 uur RTG's (= rondetafelgesprekken = commissievergaderingen) online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

30/7 SGP over andere locatie voor windmolens (langs A27 ipv Goyerbrug)
20/8 SGP over doelgroepen huisvesting
30/8 D66 over opvang Afghaanse vluchtelingen