donderdag 18 december 2008

Berusten

Johan Lont vond op de website van dagblad Trouw meer dan honderd duizend taalfouten. Wel steeds dezelfde overigens. Onder elk artikel staat het zinnetje "Op dit artikel berust copyright". Dit berust op een misverstand. Het moet natuurlijk zijn: "Op dit artikel rust copyright". Copyright berust op artikelen in wetten en verdragen en niet op artikelen in Trouw.

woensdag 10 december 2008

Crisis

René Gude, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, filosofeert in de nieuwsbrief ISVW Stemmen over de crisis. Als een Griekse stadstaat (polis, politiek) werd opgeschrikt door economische problemen, dan snelden de burgers zich naar de agora om deel te nemen aan de crisis. Het woord crisis is afgeleid van krino: onderscheiden, keuzes maken, beoordelen, beslissen. De crisis was het overleg waarin overeenstemming werd bereikt over de aard en aanpak van de problemen. De crisis was niet de noodsituatie zelf maar de ideevorming erover. De Romein Epictetus zei: “Niet de dingen brengen ons in verwarring, maar onze opvattingen over de dingen”. De crisis is alleen ‘werkelijk’ in ons hoofd.

Bron: ISWV Stemmen nr 2 december 2008
Artikel 4: "Vergroot je denkkapitaal: weg crisis!"

dinsdag 2 december 2008

ISFiT 2009

Martina Manu uit Sierra Leone vraagt mij aandacht te besteden aan het Internationale Studentenfestival in Trondheim ISFiT 2009. Zij zoekt sponsors voor haar reiskosten naar Noorwegen. Reacties zijn welkom. Ze heeft in Sierra Leone een afdeling opgericht van de WICO, Women's International Coalition for a culture of peace, non-violence and empowered women.

In een brief bevestigt de ISFiT-organisatie haar inschrijving: “ISFiT 2009 heeft 4300 aanvragen ontvangen uit 149 landen. Alle aanvragen zijn door een grondig selectieproces gegaan, waarbij alleen de meest gemotiveerde en toegewijde studenten zijn geselecteerd. Op deze basis ben jij één van de 450 studenten die we in februari hopen te ontmoeten”. ISFiT vraagt universiteiten, bedrijven en ambassades de geselecteerde studenten te helpen.

Martina hoopt in Trondheim gelijkgestemde Afrikanen en ‘vredestichters’ te ontmoeten. Zij zal deelnemen aan de gespreksgroep “Wo:men”. Gespreksleider Eirik Swensen zegt hierover: “We bezien vrede op verschillende niveaus, van de lokale gemeenschap tot de staat, ook vrede tussen mannen en vrouwen. Het ter discussie stellen van stereotypes is belangrijk voor het werken aan vrede”.

Het hoofdthema van ISFiT 2009 is ‘bouwen aan vrede’. ISFiT wil nagaan hoe kan worden gebouwd aan een vreedzame toekomst en welke rol studenten daarin kunnen spelen. De conferentie is een ontmoetingsplaats waar toekomstige leiders de kans krijgen om te worden gehoord, netwerken op te bouwen en van elkaar te leren.

Aartsbisschop Desmond Tutu houdt op 21 februari de openingstoespraak. Het thema van de startbijeenkomst is Ubuntu. Deze Afrikaanse term betekent zoiets als “ik ben omdat wij zijn”. Het is een gedachte die - in tegenstelling tot het westerse individualisme - de gemeenschap hoger acht dan het individu.

Website ISFiT - Website WICO