woensdag 29 juni 2005

Spijt

De regering heeft op de eerste Veteranendag bij monde van minister Zalm spijt betuigt dat de Indië-veteranen lange tijd niet genoeg aandacht hebben gekregen. Dit melden diverse media. In het Journaal hoor ik de minister echter zeggen dat hij het "betreurt". Niet dat hij "spijt" heeft.

Betreuren of spijt betuigen is niet hetzelfde. Ik kan het betreuren dat mijn geliefde is overleden, maar spijt betuigen omdat ik haar heb vermoord. Met "betreuren" druk ik mijn gevoel uit over wat er is gebeurd, over hetgeen mij of anderen is overkomen. "Spijt betuigen", of een excuus uitspreken, wil echter zeggen dat ik vind dat ik het fout gedaan heb, iemand iets aangedaan heb, voor mijn daad aansprakelijk ben. Schuldig zelfs. Een morele uitspraak. Hoop dat ik nog iets kan goedmaken.

"Ik betreur het dat ik mijn geliefde heb vermoord, want daardoor zit ik in de gevangenis, maar ik heb er geen spijt van, want ze heeft het er zelf naar gemaakt." Betreuren: wel vervelend, maar niet fout.

Het lastige is dat "het spijt me" allebei kan betekenen, dus zowel "betreuren" als "spijt betuigen", "er spijt van hebben".

Betreuren en spijt betuigen worden in de media nogal eens door elkaar gehaald. En in dit geval? Willen de media gewoon graag horen dat de regering fout zat en blazen ze Zalms woorden daarom op? Of wilde de regering daadwerkelijk spijt betuigen maar kwam dit in het korte journaal-fragment niet zo goed naar voren?

PS. De tekst van Zalms toespraak heb ik nergens kunnen vinden. Trouw (30 juni) schrijft:
Met name de Indië-veteranen ’heeft het aan tijdige nazorg ontbroken’, zegt Zalm met ietwat bibberige stem. ,,Zij deden hun plicht, maar vonden bij terugkeer geen erkenning, respect en waardering voor wat zij in opdracht van Nederland hebben uitgevoerd. Veel veteranen voelden zich miskend en in de steek gelaten. Dat is betreurenswaardig.”

Commentaar in forum

Creatieve industrie

“Meer banen in de creatieve industrie”, meldt de website van de regering vandaag. Dat is goed nieuws. Maar wat mij opvalt, is dat woord ‘industrie’. In het Engels is ‘creative industries’ denk ik een heel gewoon begrip. Maar in het Nederlands is het – nog – niet erg gebruikelijk om bedrijvigheid waarbij geen fysieke producten worden verwerkt een ‘industrie’ te noemen. Bij 'industrie' denken we toch vooral aan fabrieken. Hoe was het ook al weer? Even uit mijn hoofd: primaire sector is landbouw, visserij en mijnbouw (grondstofwinning), secundaire sector is industrie (grondstofverwerking), tertiaire sector is dienstverlening. Maar deze indeling is misschien al weer ouderwets.
Kunnen we in ‘creatieve industrie’ een anglicisme in zien? Het woordgebruik is ook weer niet per se fout, want ‘industrie’ betekent eenvoudigweg ‘nijverheid’ of ‘bedrijvigheid' (‘industrious’ is nijverig, ijverig, bedrijvig). De taal verschuift, denk ik. Het Genootschap Onze Taal heeft zich hier vast al eens in verdiept.

Bron: website www.regering.nl

PS 1. Achteraf toch nog maar even opgezocht in Van Dale (12e druk, 1992). Als eerste betekenis wordt gegeven "productief-technisch bedrijf", pas als vierde wordt genoemd, "bij uitbreiding, anglicisme": "grootscheepse ondernemingen die geen nijverheid zijn", met als voorbeeld "toerisme".
PS 2. Bij
Onze Taal gezocht op het trefwoord industrie. Het woord wordt op de website verschillende keren zonder commentaar gebruikt in combinaties als filmindustrie, muziekindustrie, platenindustrie, dotcomindustrie en naamgevingsindustrie. Al deze voorbeelden staan echter duidelijk in een angelsaksische context.

Commentaar in forum

Veteranendag

Vandaag is de eerste nationale Veteranendag. Een dag voor alle Nederlandse oud-militairen.

maandag 27 juni 2005

Bibliotheek bestolen

Uit de Bibliothèque Nationale de France zijn de afgelopen jaren 30.000 boeken en documenten verdwenen. Dat meldt de NRC op basis van een bericht in Le Figaro van vandaag. Er lopen vijftien justitiële onderzoeken. De verdwijningen worden voor een deel in verband gebracht met de verhuizing in 1995 naar de grote Mitterand-bibliotheek. Het voormalige hoofd van de afdeling Hebreeuwse manuscripten is aangeklaagd voor de verdwijning van 25 manuscripten. Hij heeft bekend, maar zijn bekentenis weer ingetrokken. Hij zou onder andere verantwoordelijk zijn voor de verduistering van één van de oudste versies van de Pentateuch, de eerste vijf boeken van de Bijbel.

Mijn evangelische vrienden, ijverig om de Bijbel onder zondaars te verspreiden, riepen eens: “Mijn bijbel is gestolen, halleluja!”. De gestolen Pentateuch leverde bij Christie’s 80.000 euro op. "Halleluja!"

zaterdag 25 juni 2005

Stand van zaken EU-grondwet

EU constitution: Where the member states stand
Bij de BBC vond ik een overzichtelijke webpagina over de stand van zaken van het ratificatieproces van de Europese Grondwet. Van elke lidstaat worden de standpunten en achtergronden weergegeven. Bij diverse landen zijn links toegevoegd naar actuele achtergrondartikelen.

Bovenstaande link heb ik ook toegevoegd (onder) aan het lijstje links over EU-grondwet in Stylo forum

EU-grondwet verworpen. Wat nu?
De website www.grondweteuropa.nl (die bovenaan het lijstje links in bovengenoemd forum staat) geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden - en de termijnen waarbinnen hierover besloten moet worden - nu het grondwettelijk verdrag door Frankrijk en Nederland is afgewezen.

donderdag 23 juni 2005

Verkiezingen ja of nee

Zestig procent van de Nederlanders wil snel nieuwe verkiezingen. Zij zijn uitgekeken op het kabinet en premier Balkenende. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond, zo meldt de Telegraaf vandaag. Tweeënvijftig procent wil een referendum over het al dan niet houden van Tweede Kamerverkiezingen.

Het moet niet gekker worden: een referendum over het houden van verkiezingen. Houden we daarna een referendum over de goedkeuring van de uitslag van de verkiezingen?

Zelf vind ik ook dat het kabinet moet aftreden en de Tweede Kamer ontbonden. Omdat de bevolking in een referendum in grote meerderheid de politiek van het kabinet en vrijwel de hele Tweede Kamer heeft afgewezen. De volksvertegenwoordiging kan daardoor het volk niet meer vertegenwoordigen en het kabinet zijn buitenlands beleid niet meer uitvoeren. Nieuwe verkiezingen dus.

Maar nieuwe verkiezingen omdat wij zijn "uitgekeken" op het kabinet en premier Balkenende? Ik was tegen de vorming van dit kabinet en ben ook nu niet tevreden. Maar zolang het kabinet het vertrouwen heeft van de volksvertegenwoordiging hoeft de kiezer zich hierover niet uit te spreken. Daar is de volksvertegenwoordiging voor. Zo bezien vind ik dat het kabinet Balkenende zijn karwei mag afmaken, tot 2007, en dan zien we wel weer verder.

Ook op 1 juni had niet de mening van de kiezer hoeven te worden gevraagd. Maar de kiezer heeft gesproken. Er is een diepe crisis blootgelegd en daar kunnen we nu niet om heen.

De partijen moeten nu de tijd tot de verkiezingen benutten om de thema's 'Europa' en 'directe democratie' in hun partijprogramma's opnieuw te formuleren en uit te leggen hoe het nu verder moet.

Zie ook mijn weblogs 'Crisis' van 2005-06-01 en 2005-06-03.
Ze zijn ook geplaatst in het
forum.

dinsdag 21 juni 2005

In naam van Oranje

Hilbrand opent de poort voor racisme.
Zo zou Willem het niet gewild hebben.
Zo zou Marnix het niet gewild hebben.
Zo zou zelfs Pim het niet gewild hebben.
Maar zo wou Filip het.

vrijdag 17 juni 2005

TBS

Minister van Justitie Donner heeft donderdag het kamerdebat over de ontsnapping en mogelijke moord door een tbs-er goed doorstaan. Daar ben ik blij om. Ik vond de roep om zijn aftreden in dit geval niet terecht. De minister van Justitie ‘gaat’ over elke moord in Nederland, maar hoeft niet om elke moord af te treden. Dan zouden we om de haverklap een andere minister hebben, maar nog geen veiligheid. De minister moet aangesproken worden op fouten die onder zijn verantwoordelijkheid zijn gemaakt. Als ik het feitenrelaas lees, krijg ik de indruk dat er door de betrokken instanties zorgvuldig is gehandeld, al zijn er wel vragen bij te stellen.

Ik heb mij gestoord aan de oproep van de VVD om alle verloven in te trekken en gelukkig heeft Donner daar niet aan toegegeven. Stel je voor dat de politiek ineens zou besluiten dat alle schizofreniepatiënten de komende weken maar eens hun medicijnen moeten laten staan. En dan verwachten dat de samenleving daar veiliger van wordt. Het verlof is geen aardigheidje voor de patiënt, maar een onderdeel van de behandeling. Of tbs het best denkbare systeem is, weet ik niet. Wel weet ik dat het tbs-systeem, inclusief ‘resocialisatie’ en ‘proefverloven’, onze samenleving veiliger maakt. Psychiatrisch gestoorde delinquenten die genezen, moeten heel voorzichtig weer op de maatschappij worden voorbereid en zij die niet genezen moeten opgesloten blijven, desnoods levenslang, en daar zorgt het tbs-systeem voor. 'Genezen' betekent: in de maatschappij kunnen functioneren. Wil je behandelen, dan moet je de mogelijkheid van herstel openhouden, anders is het zinloos; wil je niet behandelen, dan heb je slechts de keuze tussen vrijlaten of levenslang opsluiten. Denk nu niet dat als dat de enige keuze is die een rechter heeft, deze altijd zal kiezen voor levenslang. Ook dan komen er mensen op straat terecht, die beter binnen zouden kunnen zitten. Als je wilt behandelen, heb je altijd de mogelijkheid van resocialisatie nodig en dus proefverloven als onderdeel van de behandeling en dus mensen die daarover moeten beslissen. En daarbij kan het fout gaan. En het màg eigenlijk nooit fout gaan. De maatschappij is geen proeftuin voor gestoorde criminelen. Maar helemaal aan het einde van de rit zul je mensen eigen verantwoordelijkheid moeten geven, voordat ze in de maatschappij terug mogen keren.

In de praktijk wordt jaarlijks 50.000 keer verlof gegeven, waarvan 50 keer iemand zich onttrekt aan de begeleiding (1 promille). Op dit moment zijn 5 personen niet teruggekeerd, ze zijn vermoedelijk naar het buitenland vertrokken. Patiënten bij wie terugkeer in de maatschappij niet in zicht is, komen uiteraard helemaal niet in aanmerking voor proefverlof.

Desondanks is het de afgelopen jaren een paar keer vreselijk misgegaan. Het is daarom goed dat Donner met kritische vragen het vuur na aan de schenen is gelegd. Terecht heeft Donner de grondslag van het tbs-systeem sterk verdedigd maar ook verbeteringen toegezegd. De betrokkenen zullen nòg voorzichtiger en zorgvuldiger moeten handelen.

Zie ook:
* Brief minister Donner aan Tweede Kamer n.a.v. aanhouding voortvluchtige tbs-er, 15.06.05
* Antwoorden minister Donner op vragen uit de Tweede Kamer, 15.06.05
* Beschikking rechtbank verlenging TBS van Wilhelm S., 26.07.04
* Website Openbaar Ministerie over TBS

donderdag 16 juni 2005

Eind aan 80 jaar samen

Percy Arrowsmith, die twee weken geleden samen met zijn vrouw in het nieuws was omdat zij 80 jaar getrouwd zijn - Just always say "Yes, Dear" - is woensdag 15 juni op 105-jarige leeftijd overleden.

Bron: Gelezen in Toronto Star

woensdag 15 juni 2005

Kapper

Als ik woensdagmorgen over een landelijk weggetje Houten uitfiets, haal ik mijn hand eens door de haren in mijn nek. Ik had allang naar de kapper gemoeten! Maar het was er laatst nogal druk en ik zag door het raam dat mijn kapper niet zelf in de zaak stond. Ik dacht: ik kom een andere keer wel terug en toen kwam het er weer niet van. Met mijn hand in mijn nek dacht ik: komende vrijdag naar de kapper.

Ineens klinkt er een stem achter mij: ja, u haalt uw hand door uw haar, het moet er ècht af, hoor. Er komt een man naast mij fietsen. Mijn kapper! Hij blijkt ziek te zijn geweest, hij gaat deze week langzaamaan weer beginnen en maakt met het zonnige weer een gezonde fietstocht langs de velden rond Houten. We praten even bij en ik kondig mijn verlate komst aan.

Het is een echte dorpskapper. Welke middenstander volgt en adviseert nog zò zijn klanten.

zondag 12 juni 2005

Jacksongerucht is virus

Computerinbrekers (hackers) verspreiden per email een gerucht dat Michael Jackson een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. Het onderwerp van het bericht is “RE: Suicidal attempt”. Als de lezer doorklikt om het ‘breaking news’ te lezen, lijkt de nieuwssite overbezet te zijn. In werkelijkheid wordt men stiekem doorverbonden met een website die een kwaadaardig programma (virus) op de computer zet.

Bron: CNN.com

Aanvulling 14.6.05 voor wie het is ontgaan:
Maandag 13 juni is Michael Jackson op alle tien aanklachten, van seksueel misbruik tot het dronken voeren van een minderjarige, door de jury vrijgesproken.

Wakker blijven

Sabbatsheiliging is niet eenvoudig.

Vanmiddag kreeg ik een reclamemailtje van het bedrijf Torah Educational Software TES met als titel "12 Reasons To Stay Awake All Night!": twaalf redenen om de hele nacht wakker te blijven. Het is een joodse gewoonte om aan het begin van het Wekenfeest de hele nacht op te blijven om de Tora (Wet, Bijbel) te bestuderen. TES doet daarom twaalf CD-Roms in de aanbieding met teksten en hulpmiddelen voor de studie van Tora en Talmoed.

Een uurtje later komt er een tweede mailtje van TES naar aanleiding van klachten van klanten. Het was natuurlijk niet de bedoeling om de aangeboden software tijdens de nachtelijke bijbelstudie op het Wekenfeest te gebruiken. Het Wekenfeest is een heilige dag, waarop het gebruik van de computer verboden is.

Ik heb nog wat achtergrondinformatie over deze joodse feestdag nageslagen. Het Wekenfeest of Sjawoe'ot (ook wel: Sjabuot, Shavuot) wordt 50 dagen na Pasen (Pesach) gevierd, dus na 7 weken van 7 dagen. Volgens de joodse kalender is dit 6-7 Siewan, dit jaar 13-14 juni. Oorspronkelijk was het een oogstfeest, beschreven in Deuteronomium 16:9-12. In de nabijbelse geschriften, zoals de Talmoed, wordt het tot een herdenking van de dag waarop Mozes de Tien Geboden op de berg Sinaï ontving. In de christelijke traditie staat het feest bekend als Pinksteren of Pentecost (= 50ste dag).

Bronnen: genoemde emails; Arthur Green, vert. Henk Huyser: "En dit zijn de woorden; De taalschat van de Joodse spiritualiteit in 149 sleutelwoorden" (Ten Have, Baarn, 2001), p178: Sjawoe'ot; zie ook http://www.nik.nl/

woensdag 8 juni 2005

Europese burgers

De Europese Commissie heeft aan het Europese Parlement en de cultuurministers van de EU-landen voorgesteld het programma ‘Burgers voor Europa’ van 2004-2006 te verlengen voor de periode 2007-2013. Dit is een actieprogramma gericht op het betrekken van de Europese burger bij de Europese integratie en het bevorderen van een Europese identiteit onder de Europese bevolking.

De Europese Commissie heeft drie hoofddoelstellingen geformuleerd:
"1) burgers de mogelijkheid geven om door interactie en participatie bij te dragen aan het opbouwen van een steeds hechter Europa, verenigd in en verrijkt door culturele diversiteit; 2) bevorderen van een Europese identiteit gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, geschiedenis en cultuur; 3) versterken van het wederzijds begrip tussen Europese burgers door culturele diversiteit te respecteren en te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een interculturele dialoog."

Vanuit dit programma worden initiatieven gesubsideerd die op lokaal en regionaal niveau burgers uit de lidstaten dichter bij elkaar proberen te brengen door bijvoorbeeld grensoverschrijdende interculturele uitwisselingen tussen burgers in stedenbandprojecten (‘town-twinning; of ‘jumelages’).
De Nederlandse regering staat positief tegenover het voorstel, maar maakt een voorbehoud ten aanzien van de financiën. Die moeten binnen vaste grenzen blijven.

Bron: Brief 8 juni 2005 van staatssecretaris Atzo Nicolaï van Europese Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer over 'Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen'.

Commentaar in forum

zondag 5 juni 2005

Klucht rond De Gucht

Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken wil maandag de Belgische ambassadeur bij zich op het matje roepen. Hij is boos over uitspraken van zijn Belgische ambtsgenoot Karel De Gucht in Het Laatste Nieuws. "De Belgische minister van Buitenlandse Zaken is bot", dat is bekend, en hij ligt ook in zijn eigen partij VLD en in het parlement onder vuur. Vreemdgenoeg is de tekst van het interview op de website van Het Laatste Nieuws niet te vinden, wel een verontschuldiging van de redactie, naast politieke reacties.

Mijn eerste neiging zou zijn de critici gelijk te geven. Het geeft geen pas als minister van Buitenlandse Zaken zò over de premier van een bevriend buurland te spreken. Ook zouden we volgens mij eens moeten ophouden die flauwe ‘Harry Potter’-karikatuur steeds te herhalen. Dat is een onderschatting van de statuur van onze premier.

Het Journaal liet een fragment uit de bandopname van het interview horen, waarin de termen “stijfburgerlijk” en “Harry Potter-figuur” weerklonken en die volgens het Journaal aan duidelijkheid niets te wensen over lieten: de dader heeft het gedaan. Toch vind ik dat de bandopname De Gucht juist vrijpleit. Hij spreekt over de wispelturigheid van de Nederlandse kiezer, die op het ene moment een flamboyante figuur als Pim Fortuyn kiest en op het andere moment een “stijfburgerlijke” figuur als Jan Peter Balkenende. Hij kiest zijn woorden wat kras, maar hij mag een analyse maken van de recente politieke instabiliteit in Nederland en hij heeft de termen niet zelf verzonnen. Hij vergeet daarbij trouwens (althans dat is niet te horen), dat een groot deel van de kiezers in 2002 juist tijdens en vanwege de opkomst en de dood van Fortuyn steun zocht bij het vertrouwde 'burgerlijke’ CDA.

Het op het matje roepen van de Belgische ambassadeur, een zwaar diplomatiek middel, is een volkomen overtrokken reactie op deze analyse van de Belgische minister. Het toont aan hoezeer minister Bot en de Nederlandse regering in verwarring zijn. De handtekeningen van Bot en De Gucht staan beide onder het grondwettelijk verdrag. Bot is degene die wat uit te leggen heeft.


Aanvulling 2005-06-06 14.30 uur: Balkenende en Verhofstadt hebben elkaar even gebeld. Ze hebben afgesproken een punt te zetten achter de kwestie-De Gucht. Zò los je dat als goede vrienden op.

zaterdag 4 juni 2005

King of the road

De geur van pepermunt kan de rijvaardigheid van automobilisten verbeteren. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog King.Bron: Reformatorisch Dagblad, 3.6.05

vrijdag 3 juni 2005

Minder inwoners

Voor het eerst sinds het wordt bijgehouden, is het aantal inwoners van Nederland gedaald. In april 2005 waren er 41 mensen minder dan in maart. Dat meldt de NRC vandaag op basis van het gisteren gepubliceerde Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS registreert sinds de eerste volkstelling in 1899. Sindsdien is het aantal inwoners van Nederland nog nooit gedaald.

Meer Arabieren in Arbeidspartij

Voor het eerst in de geschiedenis van de Israelische Arbeidspartij vormen de Arabische leden de grootste kiezersgroep in de partij. De Arabieren maken ongeveer 22% van de geregistreerde partijleden uit. De groep kibboetsleden, traditioneel de belangrijkste kiezersgroep van de Arbeidspartij, daalde van 16 naar 10% van de leden.

Bron: Mazal Mualem, Census: Arabs form largest constituency in Labor Party, Haaretz, 3.6.2005.

Crisis (3)

De Nederlandse premier Jan Peter Balkenende heeft een topberaad van de zes stichtende lidstaten over de crisis in de Europese Unie afgewezen. Dat heeft de woordvoerder van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder vrijdag in Berlijn bevestigd. Als reactie op de referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland heeft Schröder de voorbije dagen geprobeerd om een topberaad van de leiders van de zes stichtende lidstaten te organiseren. Zowel de Belgische premier Guy Verhofstadt, de Franse president Jacques Chirac, de Italiaanse premier Silvio Berlusconi als zijn Luxemburgse collega Jean-Claude Juncker waren gewonnen voor het initiatief, maar Balkenende achtte de ontmoeting op dit moment niet opportuun. (Belga/AG 13:25)

Zie ook Crisis (2005-06-01), Crisis (2) (2005-06-03)
Commentaar in forum

Crisis (2)

Reactie op mijn weblog Crisis (1 juni): "Met dit resultaat zijn heus niet de voorgaande verdragen afgewezen. Het eenvoudigste argument is dat de vraagstelling dat verhinderde. Natuurlijk moet het kabinet niet aftreden. Het parlement vraagt advies aan het volk. Dat het anders is dan ze gehoopt hadden is jammer. De regering heeft wel een mening, maar staat daar buiten."

In mijn ogen wordt de crisis in Nederland volledig onderschat. Natùùrlijk zijn de oude verdragen die het grootste deel van de grondwettekst uitmaakten door de bevolking afgewezen. Bovendien is de politiek van het Europese Parlement, de Nederlandse regering en de Nederlandse Tweede Kamer afgewezen. Bovendien is vijftig jaar consensuspolitiek afgewezen. Bovendien is er in Nederland een einde gekomen aan de puur vertegenwoordigende democratie. En dat alles met een overtuigende meerderheid. Nederland is op een belangrijk kruispunt een andere weg ingeslagen. Hoe kan je dan doen alsof er niets aan de hand is?
Hoe kunnen Balkenende en Bot een diametraal andere politiek gaan verdedigen in Europa dan die zij tot nu toe gevoerd hebben en die zij met hun handtekening in Rome hebben bekrachtigd?

Tenzij de vertegenwoordigende democratie er vanaf nu helemààl niet meer toe doet, is aftreden van het volledige kabinet en ontbinding van de Tweede Kamer de enige - daar ben ik heilig van overtuigd - de enige weg. De volksvertegenwoordiging vertegenwoordigt het volk niet meer of zij zou èlk besluit in een referendum aan de kiezers moeten voorleggen.

Zie ook Crisis (2005-06-01), Crisis (3) (2005-06-03)
Commentaar in forum

Iedereen mobiel

Onderzoek wijst uit dat 100,4 % van alle Nederlanders een mobiele telefoon heeft, meldt Der Spiegel (1.6.05). Nederland is geen recordhouder: 104 % van de Zweden en 105 % van de Israeliërs belt mobiel.

Een verklaring voor deze uitkomst is, dat veel mensen meer dan één telefoon hebben en er zitten ook mobiele-telefoonchips in apparaten als alarmsystemen.

Zwitserland en Europa

Vaak denken we dat Zwitserland niets met de Europese Unie te maken heeft. Maar aanstaande zondag wordt daar een referendum gehouden over ‘Schengen’ en ‘Dublin’. Het naar de Luxemburgse stad genoemde Schengen-verdrag bepaalt het wegvallen van de grenscontrole en geeft toegang tot een database van gezochte en ongewenste personen. Het Dublin-verdrag bepaalt dat iemand alleen in het eerste land van aankomst asiel mag aanvragen en dat de uitspraak daarover ook voor de andere aangesloten landen geldt.
De laatste paar weken volg ik de discussie hierover in de internationale editie van de Neue Zürcher Zeitung (NZZ), die overigens ook uitstekend bericht over de referenda in Frankrijk en Nederland en de aangekondigde verkiezingen in Duitsland. Het heeft mij verbaasd dat ik over het Zwitserse referendum niets heb aangetroffen in de Nederlandse kranten. Maar misschien heb ik dat over het hoofd gezien doordat het lezen van de NZZ een volle week per dag kost.
Ik was verrast dat ‘Schengen’ en ‘Dublin’ los verkrijgbaar zijn, terwijl ik dacht dat het een deelpakket van de EU was. Niet eens alle EU-landen doen er aan mee. Veel Zwitsers hopen of vrezen dan ook dat toetreding tot Schengen en Dublin het begin is van een Zwitserse toetreding tot de EU. Sommigen vinden Schengen noodzakelijk voor de Zwitserse veiligheid, met name door de samenwerking op het gebied van criminaliteit, anderen zien er een bedreiging in door het wegvallen van de grenscontrole. Veel Zwitsers vrezen verlies van hun soevereiniteit. Anderen vinden dat Zwitserland nu al zo afhankelijk is van het omringende Europa, dat ze maar beter mee kunnen praten in plaats van er alleen maar achteraan te lopen.

Aanvulling: De Zwitsers hebben in meerderheid Ja gestemd.
De Zwitsers zullen dus toetreden tot 'Schengen' en 'Dublin'.

woensdag 1 juni 2005

Crisis

De exitpolls bij het referendum wijzen op een opkomst van 62%, waarvan 63% tegen en 37% voor de Europese grondwet heeft gestemd.

Hoewel ik de Europese grondwet rationeel, kritisch en zakelijk op inhoudelijke punten heb proberen te beoordelen, overheerst op dit moment bij mij allereerst een gevoel van diepe teleurstelling. Het ideaal van een Europese vreedzame samenwerking ordentelijk geregeld in een Europese grondwet koester ik al meer dan dertig jaar en was nu binnen handbereik. Er is jarenlang aan gewerkt en het is niet eenvoudig om nu eventjes een alternatief uit de hoed te toveren. Voor de duidelijkheid: een document waarin grondrechten en supranationale overheidsbevoegdheden worden geregeld, noem ik onomwonden een 'grondwet'. Natuurlijk hebben we de bestaande verdragen nog, maar de nee-stemmers hebben die denk ik òòk afgewezen. Nederland heeft wel degelijk invloed: ik denk dat we een grote kans hebben gekeerd tot een grote crisis, die als een olievlek zal verspreiden.

Bovendien heeft de Tweede Kamer, die in overgrote meerderheid vòòr de grondwet is maar nu tègen gaat pleiten, alle gezag verloren. Voor één keer ben ik het eens met Geert Wilders: natuurlijk moet het voltallige kabinet aftreden en moeten er kamerverkiezingen volgen. De kiezer moet nu eerst zorgen voor een volksvertegenwoordiging met nieuw gezag.

Zie ook Crisis (2), Crisis (3) (2005-06-03)
Commentaar in forum

Het feest van Europa

Vandaag zou het feest zijn. De dag waarop Nederland zich massaal achter het grondwettelijk verdrag van Europa schaarde. Meer zeggenschap voor het Europese parlement, een betere besluitvormingsprocedure in de Europese Commissie, een duidelijker taakverdeling tussen Europa en de lidstaten, grondrechten voor de burgers (waaronder een verbod op discriminatie van gehandicapten en een verbod op reproductief klonen), meer betrokkenheid van de nationale parlementen.

Vandaag zou het feest zijn. Aanvaarding van een tekst waaraan jaren in alle openheid is gewerkt en nu eens niet door ambtenaren, maar door honderden vertegenwoordigers uit de nationale parlementen, regeringen, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een tekst waar de regeringsleiders van meer dan 25 landen, de Europese Commissie, het Europese Parlement, de Nederlandse regering en de Tweede Kamer het in overgrote meerderheid over eens konden worden. Een tekst waar vakbonden en werkgevers achter kunnen staan. Een ideale tekst? Ja, in zoverre een compromis ooit ideaal kan zijn. Ja, in zoverre het ideaal altijd het bereiken van een compromis is.

Vandaag zou het feest zijn. Waarom zouden we geen grote woorden meer mogen gebruiken? Tien jaar voor mijn geboorte leefden onze ouders onder een dictatuur, in mijn eigen schooljaren nog de inwoners van Portugal, Spanje en Griekenland en tot amper vijftien jaar geleden heel Oost-Europa. Europa heeft een vorm van vrede gevonden door bronnen, belangen en soevereiniteit te delen. Economische samenwerking was geen doel op zich, maar het onderhouden van vrede. Niet het paradijs. Geen garantie voor de toekomst. Wel een onderhoudscontract voor vrede door een goede samenwerkingsstructuur.

Vandaag zou het feest zijn. Het feest van het compromis. De jarenlange Nederlandse consensus over Europa zou zijn vruchten afwerpen. Vandaag zouden we een belangrijke stap zetten in het decennialange proces van Europese integratie. Het Europa van de burgers.

Vandaag zou het feest zijn. Waar blijf je nou?

Commentaar in forum

Referendum Europese Grondwet

Het Stylo Forum 'Burger & Overheid' staat open voor informatie en discussie over de 'Europese Grondwet', waarover op 1 juni 2005 in Nederland een referendum wordt gehouden.