zondag 22 juni 2014

Geluksveer

Met mijn volle boodschappentas op weg naar huis lopend, passeer ik twee meisjes van een jaar of tien. Ze hebben hun fiets neergegooid bij het strandje in mijn wijk en struinend in het gras vinden ze een paar veren. Ik glimlach en loop door. Als ik een paar tientallen meters verder ben, word ik nageroepen: "Meneer! Wilt u een geluksveer? Deze veer brengt geluk." Ik loop terug en neem de veer dankbaar in ontvangst. Ik vraag hoe snel de veer werkt en hoe lang. De wonderlijke werking gaat direct in, weten ze me te vertellen. "Uw leven lang!", roept het ene meisje. De ander vindt dat te lang. "Een week!", zegt ze. Nu hoop ik maar dat ze niet allebei gelijk hebben, want dan is dit mijn weliswaar gelukkige maar laatste week.
veer

De meisjes pakken hun fietsen op en gaan er van door. Vanaf grote afstand roepen ze naar me: "Veel geluk met uw veer!". "Dank je wel!, roep ik terug en steek de veer omhoog, "Ik voel me nu al gelukkiger". Het is waar. Terwijl ze uit het zicht verdwijnen, kan ik het ene meisje nog net tegen de ander horen zeggen: "Hij voelt zich nu al gelukkiger".

woensdag 18 juni 2014

Jeu de pelote

Uit de kast
Het lot wijst een boek, bladzijde, zin en woord uit de kast
van Ytzen Lont

Laat ik een oude hobby weer eens oppakken. Een kort blogje schrijven over een woord of tekstfragment uit mijn boekenkast, aangewezen door het lot. Het lot valt dit keer op mijn Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Ik heb die tweedelige encyclopedie eens gekocht op een rommelmarkt, omdat mijn eigen grootvader er in staat: pake Ytzen Tamminga, naar wie ik ben genoemd. Het lot wijst het woord "België" aan in het lemma "Jeu de pelote". Wat heeft België met Friesland te maken?

Jeu de pelote - ik had er nog nooit van gehoord - is een vorm van kaatsen, een populaire sport in Friesland. Het wordt vooral in België en Noord-Frankrijk gespeeld, maar ook in Friesland. Kenmerkend voor het spel is de opgooi van de bal en de opslag met dezelfde hand, lees ik. Niet dat ik dat snap, maar ik noteer het maar even. Het wordt gespeeld op een 'veld' van 72 meter lang en tot 19 meter breed. Dat veld is meestal van steen of asfalt, wedstrijden worden op straat gespeeld. In het Friese dorp Oosterlittens is op het dorpsplein een officiële jeudepelote-baan ingestraat. Ook in Franeker, Grouw, Menaldum en Minnertsga liggen jeudepelote-banen op het asfalt. Door de jaren heen zijn er altijd veel contacten geweest tussen Belgische en Friese kaatsers. Meerdere malen hebben Belgen deelgenomen aan wedstrijden in Friesland en in de jaren '80 speelden enkele Friese spelers in de Belgische competitie. 
Keatsen in Easterlittens
Keatsen in Easterlittens

Hoewel ik de Friese taal redelijk machtig ben, begrijp ik (als fervent sporthater, zoals ik hier al eens heb opgemerkt) weinig van sport en al helemaal niets van kaatsen. Efterline en foarline begrijp nog wel, maar dan zijn er ook nog een boppeline en kweapeallen en een foarminststuit en een foarbêststuit. De spelers zijn druk bezig als foarbêstopslagger, foarminstopslagger, voorinse en achterinse. Een bal die over de zijlijn geslagen wordt is kwea (kwaad). De punten worden bijgehouden door de telegraaf. Niet de wakkere krant van Nederland, maar een paal met zijtakken, waar bordjes op komen te hangen. Een half spel wordt "earst" (eerst) genoemd. Bovenin de telegraaf worden de "earsten" aangegeven met maximaal twee keer een "spul" (spel) en één "heal" (half spel). Onderaan hangen kegeltjes, die elk voor twee punten staan. De uitdrukking "alles aan de hang" wil zeggen dat van beide partijen "alles hangt" en de beslissende slag moet vallen. Eén van beide ploegen staat dan "op 'e dea" (de dood). Dat begrijp ik dan weer wel: met de dood is het afgelopen. 


Bijenkorf mag niet uitbreiden

De Raad van State heeft het bestemmingsplan en de vergunning voor de uitbreiding van de Bijenkorf in Utrecht vernietigd. De Bijenkorf is gevestigd op de hoek van de Lange Viestraat en de Sint Jacobsstraat, schuin tegenover het Vredenburg. Stichting Wijk C Komitee en Hoog Catharijne BV waren tegen de plannen in beroep gegaan. Volgens hen komen er te weinig parkeerplaatsen. De Raad van State geeft hen daarin gelijk. Volgens het gemeentelijk beleid zijn er voor de uitbreiding 100 parkeerplaatsen nodig, maar de gemeenteraad stemde er mee in om dit met een factor 4 te verlagen. Dit betekent slechts 25 parkeerplaatsen. Daarvan zouden er 19 in de parkeergarage achter de Bijenkorf komen en 6 in de parkeergarage aan het Paardenveld. De Raad van State vindt dat onvoldoende is gemotiveerd waarom met zo weinig parkeerplaatsen kan worden volstaan. Tegen de uitspraak is geen beroep meer mogelijk.

Bron: persbericht Raad van State 18.06.14
(met link naar de volledige uitspraak)

woensdag 11 juni 2014

Aan het werk

De uitzendbureaus Timing en Start People worden een vaste speler op de ‘beursvloer’ van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Op de beursvloer kunnen mensen die staan ingeschreven bij WIL vacatures vinden en begeleiding krijgen van werkcoaches, Zij kunnen hierbij gebruik maken van computers en printers van WIL. Vanaf 10 juni kunnen werkzoekenden die zijn ingeschreven bij WIL op de beursvloer ook terecht bij de uitzendbureaus Timing en Start People. Door deze samenwerking zetten meer mensen zich gericht in om mensen aan het werk te helpen.

Dinsdag 10 juni om 15.30 uur tekenden Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en de uitzendbureaus Timing en Start People een contract om de samenwerking tussen partijen te bekrachtigen. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Wie dat nodig heeft, kan een uitkering krijgen. De gemeenten streven er naar dat mensen zo kort mogelijk van een uitkering afhankelijk zijn door mensen die kunnen werken zo snel mogelijk weer aan werk te helpen.

Bron: Persbericht WIL 10.6.14.