donderdag 31 augustus 2006

Tureluurs

Onlangs werd mijn 'kernachtige' beschrijving (Zwart) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht nog kernachtiger geciteerd in HP/De Tijd (18.8.06). Een goed en boeiend artikel van Matt Dings over de nieuwe architectuur op de Utrechtse universiteitscampus De Uithof. Naar aanleiding daarvan ontving ik vandaag een email met een link naar het weblog van Tureluurs. Het geeft een prachtig fotoverslag van (het leven in) de Utrechtse universiteitsbibliotheek.

Zie Tureluurs

dinsdag 29 augustus 2006

Man Bijt Hond Niet Dood

Laat thuis zapte ik na middernacht nog even langs de zenders op zoek naar nieuws. Ineens zag ik op Nederland 1 een tekst door het beeld lopen: "Over enkele ogenblikken volgt hier een extra journaal".

De adem stokte in mijn keel. Een extra journaal! Een ramp? Een aanslag? Een vorstelijk overlijden?

Even later verscheen Joop van Zijl in beeld. Om te vertellen dat Man Bijt Hond naar een ander net verhuist. Een ramp natuurlijk, maar met een redelijke overlevingskans.

zondag 27 augustus 2006

Laatste ambassadeur uit Jeruzalem

El Salvador gaat zijn ambassade uit Jeruzalem verhuizen naar Tel Aviv. Het was het laatste land ter wereld dat zijn diplomatieke vertegenwoordiging nog in Jeruzalem gevestigd had, zo meldt Channel Two TV News (Jerusalem Online). Jeruzalem is als hoofdstad van Israel omstreden door de annexatie van Oost-Jeruzalem en het conflict over de grensafscheiding.

donderdag 24 augustus 2006

Pluto af !

Pluto is geen planeet meer. Dat is het resultaat van een week van heftige discussies. Aan het begin van de Praagse conferentie leek Pluto het nog te halen. Maar tenslotte kon Pluto toch niet voldoen aan de nieuwe regels voor planeten. Vanaf nu is Pluto just another rock from the sun.

De zon houdt nog acht planeten over: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus.

Isolement

Onder de kop "Overijverige PvdA isoleert zichzelf in AOW-debat" schrijft Lex Oomkes in Trouw: "Net als het CDA denkt de VVD dat ingrepen in de AOW niet nodig zijn. De PvdA komt daarmee, ongetwijfeld tot haar eigen verbijstering, pardoes in een isolement".

Ook een journaal-verslaggeefster stelde deze week de vraag of de PvdA door het verkiezingsprogramma van de VVD niet in een isolement terecht is gekomen.

Een vreemde redenering. Een politieke partij neemt een bepaald standpunt in. Even later maken andere partijen een andere keuze. Oeps, vergissing, misgegokt. Ons standpunt blijkt af te wijken van de andere partijen. Isolement!

De suggestie is dat een partij een domme keuze maakt, als deze achteraf niet gesanctioneerd wordt door de politieke tegenstanders. Terwijl het in de politiek toch om de uitwisseling van ideeën en een confrontatie van verschillende standpunten moet gaan.

De achterliggende simpele redenering van de betreffende journalisten is deze: PvdA grootste in peilingen -> lijsttrekker kandidaat-premier -> coalitie nodig voor meerderheid -> standpunten staan macht in de weg -> isolement.

Een andere merkwaardigheid in deze is, dat de PvdA bij mijn weten nog helemaal geen standpunt heeft bepaald. Het was de fractievoorzitter van deze partij die enige tijd geleden met het voorstel kwam dat gepensioneerden naar draagkracht meebetalen aan de AOW. Een heldere opvatting van een politiek leider is een goede zaak, maar het zijn dacht ik toch de leden van een partij die het verkiezingsprogramma bepalen.

De tijden veranderen echter. Dat blijkt ook bij de aanmelding van de nieuwe partij Een.NL van Marco Pastors bij de Kiesraad. De partij wil het liefst helemaal geen leden, of in elk geval niet te veel, want die lopen de kandidaten alleen maar voor de voeten.

Trouw, 24.08.06:
Overijverige PvdA isoleert zichzelf in AOW-debat
Nederlands Dagblad, 24.08.06:
Politici zonder partij lijkt trend

dinsdag 22 augustus 2006

Sla je disk kapot

Sla je harde schijf kapot. Dat is de beste manier om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen komen als je je oude PC afdankt. Nigeriaanse oplichters maken gebruik van persoonlijke gegevens die ze op de harde schijven van naar Nigeria gestuurde afgedankte PC’s hebben gevonden. Onderzoek wijst uit dat tweedehands PC’s nog allerhande gevoelige informatie bevatten, zoals salarisoverzichten, facturen en creditcardgegevens. Ook nadat de gegevens van de schijf gewist zijn. Harde schijven waarvan men niet weet waar ze terecht komen, kan men daarom het beste met een hamer bewerken totdat deze grondig verbogen of in stukken geslagen is.

Bron: Kapotslaan beste wismethode voor afgedankte harde schijf, Jelle Wijkstra, in: Automatiseringsgids, 22.08.06

Onzeker

Het lukt mij niet mijn computer uit te krijgen. Steeds als ik het probeer, wordt mij gevraagd: “Bent u zeker? Ja - Nee”. Ik klik natuurlijk op nee, want ik ben nergens zeker van. Niets is zeker in dit leven en zelfs dat is niet zeker. En zo moet het systeem doorgaan tot ik zekerheid heb.

maandag 21 augustus 2006

President in het nauw

De Israelische president Katsav wordt ervan beschuldigd met twee vrouwen van zijn kantoor een seksuele relatie te hebben gehad. Het onderzoek tegen de president loopt al langere tijd. De president is nu opgeroepen zich bij de politie te melden. Men verwacht dat de president zal moeten aftreden. Een woordvoerder van de president wijst er echter op dat Katsav zelf opdracht heeft gegeven tot het onderzoek en dat hij zijn onschuld zal kunnen bewijzen.

Bron: Channel Two TV News, Jerusalem, 21.08.06

vrijdag 18 augustus 2006

Ontsnapt

Op 26 juli reed ik met een regionale trein van Keulen naar Koblenz. Een prachtige route langs de Rijn. Vijf dagen later, op 31 juli, werd in een regionale trein van Keulen naar Koblenz een kofferbom aangetroffen. De Duitse politie vermoedt dat het gaat om een mislukte terroristische aanslag, die tot doel had een groot aantal mensen te doden. Ik had een plezierige en leerzame interrailvakantie met redelijk mooi weer.

Duitsland aan terreuraanslag ontsnapt, Volkskrant, 18.08.06 (ANP/AP/DPA).

Rig superintendent

Van de universiteit mocht ik vandaag een beroepentest doen. Je beantwoordt 288 vragen en weet dan wie je bent en wat je wilt in het leven. Ik ben een conventioneel sociaal-ondernemend type. En minder een artistiek-intellectuele realist. En wat ik later worden wil? Rig superintendent. Ja, ik wist niet wat het was, maar had het natuurlijk altijd al in me. Baas op een booreiland.

Het haar

Zoals gewoonlijk keek ik donderdagavond Nova. Dit keer zat ik scherp te letten op één klein woordje in de eerste zin van de inleiding van het eerste onderwerp. Nova verstuurt aan het begin van de middag altijd een overzicht van de onderwerpen. De tekst daarvan komt grotendeels overeen met de inleidingen in de uitzending. Donderdagmiddag schreef Nova: “Vandaag presenteerde het CDA haar verkiezingsprogramma…”.
Het CDA… haar verkiezingsprogramma.

Op de lagere school leerde ik dat ‘het-woorden’ het bezittelijk voornaamwoord ‘zijn’ krijgen. Ik stuurde Nova meteen een mailtje om de redactie even te attenderen op deze taalfout. Maar ook in de uitzending presenteerde het CDA haar verkiezingsprogramma.

Een slordigheidje van de redactie? Of volgt Nova een andere redenering? Misschien: het CDA (onzijdig) is een partij (vrouwelijk) en krijgt daarom het woordje ‘haar’. Of is de grammatica – net als de spelling – ergens tussentijds veranderd en is mij dat ontgaan.

Ons taalgevoel voor mannelijk, vrouwelijk en onzijdig gaat begrijpelijkerwijs van lieverlee verloren. Je ziet een tendens om ‘abstractiva’ en ‘collectiva’ voor de zekerheid dan maar altijd vrouwelijk te maken. Bij de-woorden is twijfel aan het geslacht begrijpelijk (al zijn er regels voor), maar het-woorden zijn toch duidelijk. Je ziet steeds vaker “de raad [mannelijk] nam haar besluit”. Maar ook: “het bestuur [onzijdig] nam haar besluit”. “Het CDA presenteerde haar verkiezingsprogramma”. Is dit een ‘geoorloofde’ taalverandering?

PS 1. Vergelijk de volgende voorbeelden:
De gemeenteraad nam zijn besluit [m.]
De gemeente nam haar besluit [v.]
Het gemeentebestuur nam zijn besluit [o.]

PS 2. Het CDA is sinds deze week ook nog onderwerp, of lijdend voorwerp, van een andere taalkwestie. Is het CDA groen of wit? Appel of appèl? Daarover later meer.

vrijdag 11 augustus 2006

Vervloekte afgoderij

Een interview met het CDA-kamerlid Jos Hessels in Katholiek Nieuwsblad (KN) van 4 augustus heeft tot een discussie geleid in diverse bladen (Katholiek Nieuwsblad, Nederlands Dagblad, Trouw). Het kamerlid stoort zich er aan dat het Katholiek Nieuwsblad “het antwoord gaat zoeken bij protestantse organisaties”, zoals de EO en de ChristenUnie. Hij vindt dat rooms-katholieken zich niet kunnen aansluiten bij de ChristenUnie, omdat deze zich naast de Bijbel baseert op belijdenisgeschriften als de Heidelberger Catechismus. De catechismus uit 1563 legt in 129 vragen en antwoorden verdeeld over 52 zondagen de nieuwe protestantse leer uit aan gewone gelovigen. In Zondag 30 wordt de mis “vervloekte afgoderij” genoemd. In de discussie wordt door anderen aangevoerd dat je dit “in de tijd” moet zien.

Zelf vind ik, als ex-calvinist, dat je zo’n geschrift niet alleen in zijn tijd, maar vooral op inhoud moet bezien. De Heidelberger Catechismus betoogt dat de verlossing door Christus "volkomen" is en verzet zich tegen de gedachte dat mensen alleen vergeving kunnen krijgen als Christus nog dagelijks door priesters geofferd wordt en dat brood en wijn als goddelijk aanbeden moeten worden. Dàt (en niets anders) noemt de catechismus “vervloekte afgoderij”: offeren en substanties aanbidden. Er zijn maar weinig moderne rooms-katholieken die zo geloven en velen staan in hun opvattingen dichtbij de protestanten. Maar in de officiële contacten met andere kerken heeft de RK Kerk de verschillen in opvatting over de eucharistie de laatste decennia juist weer aangescherpt en actueel gemaakt.

Het is de vraag of dit soort theologische kwesties politieke samenwerking in de weg staat. Als Jos Hessels dat vindt, blaast hij dan daarmee in feite niet zijn eigen CDA op? Daarin is de Katholieke Volkspartij immers samengegaan met mensen die de Heidelberger Catechismus onderschreven hebben en vanuit dìe religieuze motivatie politiek bedrijven.

Aan de andere kant heeft Jos Hessels wel een punt. Hoe open en rekkelijk is de ChristenUnie naar gelovigen uit verschillende tradities? Die vraag betreft niet alleen de formele statuten en de politieke praktijk, maar vooral ook de spankracht van de achterban. Sinds de vrijgemaakte kerk de deuren heeft open gezet, is het daar flink gaan tochten en waait er veel naar binnen (aan opvattingen) en naar buiten (aan gelovigen). Kan die achterban de politieke samenwerking met roomsen, evangelischen en vrijzinnigen wel aan? Die vraag zal de partij keer op keer moeten beantwoorden.

De ChristenUnie is ontstaan uit het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Om lid te zijn van het GPV moest men indertijd belijdend lid zijn van de vrijgemaakt gereformeerde kerk. Leden die door een kerkscheuring in 1968 buiten deze kerk raakten (‘buitenverbanders’, die later de Nederlands Gereformeerde Kerk vormden) richtten de RPF op. Daar sloten ARP-ers zich bij aan die niet mee wilden in de CDA-fusie en later ook evangelischen, vooral toen EO-presentator Meindert Leerling lijsttrekker van de RPF werd. Toen het GPV voorzichtig de deuren opende voor andere gelovigen, voorop gegaan door het ‘vrijgemaakte’ Nederlands Dagblad, werd een fusie met de RPF mogelijk. De eerste gezamenlijke lijsttrekker Kars Veling (2002) werd bij de volgende verkiezingen (2003) opgevolgd door André Rouvoet. De partij staat in ethische kwesties als abortus en euthanasie ‘rechts’, maar in sociale en milieukwesties ‘links’ van het CDA. De ChristenUnie is een aantrekkelijk alternatief voor orthodoxe christenen uit allerlei groepen en kerken, waaronder ook steeds meer rooms-katholieken.

Interview Jos Hessels, Katholiek Nieuwsblad, 4.8.06
Henk van Rhee (CU) in Katholiek Nieuwsblad, 11.8.06
Artikel Geert Rozema in Trouw, 11.8.06
Katholiek zit fout bij CU, Nederlands Dagblad, 5.8.06
Wat zoeken katholieken bij CU, Nederlands Dagblad, 5.8.06
Hessels in debat over CU, Nederlands Dagblad, 11.8.06

Tekst ZONDAG 30 Heidelberger Catechismus: 

Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis? 

Antwoord. Het Avondmaal des Heeren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft a, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd b, Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders c, en daar van ons wil aangebeden zijn d. Maar de Mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de Mis in den grond anders niet, dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij e. 

a {#Heb 10:10,12 Heb 7:26,27 Heb 9:12,25 Joh 19:30 Mt 26:28 Lu 22:19} 
b {#1Co 10:16,17 1Co 6:17} 
c {#Joh 20:17 Col 3:1 Heb 1:3 Heb 8:1} 
d {#Mt 6:20,21 Joh 4:21 Lu 24:52 Ac 7:55 Col 3:1 Php 3:20 1Th 1:10} 
e {#Heb 9:26 Heb 10:12,14}

Doodsbericht onjuist

Burgemeester Annie Brouwer van Utrecht is vrijdagmorgen korte tijd overleden geweest. Kort na half elf vermeldde NOS Teletekst zo'n dertig seconden het bericht van haar overlijden. Het bericht was afkomstig van een hotmail-adres en bleek onjuist te zijn. De burgemeester ligt met longontsteking in het ziekenhuis, maar verwacht binnen enkele dagen het ziekenhuis te kunnen verlaten.

dinsdag 1 augustus 2006

Landiscape

Als sporthater kijk ik zelden of nooit naar sport. Alleen voor de Tour de France wil ik wel eens een uitzondering maken. Die helicopterbeelden van het golvende Franse landschap vind ik prachtig en rustgevend. Jammer dat die renners er steeds weer doorheen fietsen. En als ze dan ook nog gaan sprinten, doodeng, gaat ik de televisie snel weer uit. Maar er is hoop. Dankzij de sportartsen, kan ik de tour volgend jaar misschien van begin tot eind volgen. Als alle renners wegens doping gediskwalificeerd zijn. Een tour zonder renners. Dat is mijn sport.