maandag 31 januari 2005

Gonzales

Naar verwachting zal de Amerikaanse senaat deze week instemmen met Alberto Gonzales als de nieuwe minister van Justitie. Actiegroepen proberen de senaat nog op andere gedachten te brengen. De New York Times vindt dat de Senaat tegen Gonzales moet stemmen, omdat hij niet geschikt is het Amerikaanse rechtssysteem in de wereld te vertegenwoordigen. Gonzales adviseerde president Bush de Geneefse Conventies opzij te schuiven bij het ondervragen van vijandelijke gevangenen. Dit schiep een klimaat dat martelingen mogelijk maakte in Guantanmo Bay op Cuba en de Abu Graib gevangenis in Irak.

Bron: New York Times, 26.01.05; Sojourners’ SojoMail, 31.01.05.

woensdag 26 januari 2005

Fotodagboek Universiteitsbibliotheek

Op de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is een mooi fotodagboek gepubliceerd: een week uit het bestaan van de UB gezien door de ogen van de gebruikers.

maandag 24 januari 2005

Vaste boekenprijs

Sinds 1 januari 2005 heeft Nederland een wet op de vaste boekenprijs. Deze bepaalt dat Nederlandse en Friestalige boeken en bladmuziek niet onder de vastgestelde prijs mogen worden verkocht. Eerder werden de prijzen van boeken niet officieel vastgesteld, maar wel door de branchevereniging bewaakt. Brancheafspraken zijn echter in strijd met de mededingingswet. De nieuwe wet vervangt de brancheafspraak over de vaste boekenprijs, die al meer dan een eeuw gold. De vaste boekenprijs moet voorkomen dat er in de literaire wereld op prijs geconcurreerd gaat worden, zodat op den duur alleen nog maar populaire boeken worden uitgegeven die veel geld opleveren. Er moet een breed literair aanbod blijven.De branchevereniging, de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, heeft nu de website www.vasteboekenprijs.nl opgezet met informatie over de vaste boekenprijs.Het toezicht op de naleving van de wet is in handen van het Commissariaat voor de Media. Ook op de website van het commissariaat is informatie over de vaste boekenprijs te vinden, waaronder een database met boekenprijzen. Zie:

www.cvdm.nl : Vaste boekenprijs

Boekenprijsdatabank

Highbeam

Highbeam Research, te vinden op de pagina Nieuwsmedia van deze site, houdt van 24 t/m 28 januari open huis. Dat wil zeggen dat het gratis basic membership tijdelijk geldt als full membership. Dit abonnement geeft toegang tot 33 miljoen documenten uit meer dan 3000 bronnen, waaronder een groot aantal krantenartikelen.

Endnote 8

Onlangs is Endnote 8.0.2, de tweede en laatste 'patch' (reparatie) van Endnote 8 uitgekomen. Deze is te downloaden vanuit het helpmenu van Endnote 8. Endnote is een handig databaseprogramma om boeken, artikelen, video's e.d. in bij te houden. Maar versie 8 is wat tegengevallen. Zelf ben ik indertijd begonnen met Endnote 5 en heb steeds 'ge-upgrade', maar van versie 8 heb ik een beetje spijt. In het algemeen is upgraden naar versie 8 niet aan te raden.

John East van de University of Queensland Library zet in een email nog eens de voor- en nadelen van Endnote 8 op een rij. Er zijn drie groepen Endnote-users die baat hebben bij Endnote 8: 1) MacIntosh-gebruikers die Word 2004 hebben geïnstalleerd, want Word 2004 werkt niet met oudere Endnote-versies; 2) gebruikers die Unicode-tekens nodig hebben voor Chinees, Japans, Russisch, Grieks e.d.; 3) Endnote 8 werkt met meer 'handhelds' dan eerdere versies. Andere gebruikers hebben weinig voordeel bij Endnote 8.De plussen en minnen van Endnote 8 zijn te vinden op de site van de University of Queensland. De nieuwe 'reference types' en velden vallen tegen en het programma bevat nog een aantal 'bugs' (fouten). Bestanden van Endnote 8 kunnen door oudere versies niet worden gelezen, wat lastig kan zijn als je met anderen samenwerkt. Endnote 8.0.2 geeft een aantal verbeteringen, maar Endnote-gebruikers moeten zich afvragen of ze wel naar Endnote 8 willen upgraden.

Het loon van de misdaad

"Misdaad loont", schrijft Zibb.nl vandaag in hun nieuwsbrief. "De overheid benadert criminelen als echte ondernemers. Wanneer een dief een glassnijder koopt om in te breken, dan mag hij die kosten in mindering brengen, wanneer hij de buit moet terugbetalen. Als hij überhaupt al wordt gepakt. En wij naïevelingen maar denken dat het de taak van de overheid is om criminaliteit te bestrijden." De Telegraaf schrijft dat een misdadiger zijn wapen bij de overheid mag "declareren". Beide media geven denk ik een verkeerde voorstelling van zaken.

Volgens mij zit het zo. Een aantal jaren geleden heeft de overheid de wet aangescherpt die het mogelijk maakt om misdadigers te 'plukken', hun criminele winsten af te pakken. Het gaat er niet alleen om dat criminelen hun buit moeten inleveren (bijvoorbeeld een kostbaar schilderij), maar dat ook hun winst wordt afgepakt (bijvoorbeeld via hun bankrekening of hun luxe wagen). Het gaat er dus niet om dat een crimineel zijn onkosten mag declareren bij de overheid, zoals de genoemde media suggereren, nee, het gaat er om dat een crimineel geen financieel voordeel mag halen uit zijn misdaad. Maar daarvoor is het hoe dan ook nodig een berekening te maken. Nu kan die berekening pijnlijk uitvallen. Zo las ik van een crimineel van wie 2600 euro zou worden gevorderd, maar de 2000 euro die hij voor zijn wapen had betaald, werden daarvan afgetrokken. Dat kan in twee opzichten correct zijn. Ten eerste was het financieel voordeel dat hij had behaald in dit geval inderdaad niet groter dan de berekende winst van 600 euro. Ten tweede is het aannemelijk dat het wapen verbeurd is verklaard, kortom, die 2000 euro had hij al ingeleverd en de overheid kan nu eenmaal niet twee keer hetzelfde afpakken. Toch is het de vraag of deze berekening het rechtsgevoel bevredigt. Kritiek is legitiem, maar moet wel zakelijk gebeuren.

Let wel, het gaat hier niet om de straf die voor een misdaad wordt opgelegd - in de vorm van gevangenisstraf, boete of taakstraf - maar om te voorkomen dat een misdadiger, ondanks zijn straf, alsnog voordeel behaalt. Het betreft hier ook niet een te betalen schadevergoeding, die immers bepaald wordt door de door het slachtoffer geleden schade en niet door de kosten van de boef.

Kan het anders? Ten eerste zou in de op te leggen straf rekening kunnen worden gehouden met de financiële kant van de misdaad, bijvoorbeeld in de vorm van een boete naast een gevangenisstraf. Maar moet iemand die met een goedkoop - of gestolen - wapen dreigt een lichtere straf krijgen dan iemand die met een duur wapen dreigt? Ten tweede zou de berekening ruimer kunnen worden gemaakt: door er nog een percentage bovenop te zetten of door de kostenkant er buiten te houden. Maar zonder berekening, hoe pijnlijk ook, gaat het niet. Wat in elk geval niet moet, is willekeur. De vraag moet worden beantwoord door het recht en niet door een naïeve voorstelling van zaken.


Sneeuw

En dan... sneeuw!

zondag 23 januari 2005

Zachte winter

Is het je opgevallen hoe het gras en het onkruid al omhoog schiet? Januari. Zacht.

vrijdag 21 januari 2005

IDM’ers meeste kans op baan

De arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de opleidingen Informatie- en Documentatiemanagement (IDM) blijkt de komende jaren zeer gunstig te zijn. De NRC van 19 januari bericht over de prognoses van het Researchinstituut voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) tot 2008. De HBO-opleiding Bibliotheek en Documentatie staat bovenaan met 6000 nieuwe banen tegenover 1600 afgestudeerden in de komende vijf jaar.In de themakrant 'Studiekeuze' van NRC Handelsblad van 9 oktober 2004 werden 49 WO- en HBO-opleidingen gerangschikt op vooruitzichten voor een positie op de arbeidsmarkt. De Bibliotheek- en Documentatie-opleiding, nu 'IDM' genoemd, scoorde daarbij als beste. Minpunt is dat de IDM-er weinig uitwijkmogelijkheden heeft, dat wil zeggen: weinig kansen om een goede baan te vinden buiten het studiegebied.Bron: Informatie Professional (IP), 20.01.05In het bericht in IP staat een interessant anglicisme: 'baanopening'. Het is voor het eerst dat ik het woord 'job opening' op die manier vertaald zie. Een kort maar krachtig woord, waar wij eerder zouden zoeken naar omschrijvingen als 'arbeidskansen', 'kans op een baan', 'baanaanbod' of 'nieuwe banen'. De juiste vertaling is denk ik 'vacatures'.

donderdag 20 januari 2005

Leesbevordering

Het 'culturele lezen' verliest terrein, stelt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. De Raad wil dat verschillende experimenten voor het bevorderen van lezen worden omgezet in een structureel, langjarig beleid.Het leesbevorderingsbeleid moet gericht zijn op het verwerven van literaire en culturele kennis. Daarbij is het volgens de raad van belang dat het beleid zich niet beperkt tot het literatuuronderwijs, maar dat leesbevordering wordt "verankerd in het maatschappelijke leven". "Gestreefd moet worden naar een continu aanbod van leesbevorderende activiteiten per leeftijdsfase", aldus het advies.De raad ziet een belangrijke rol voor bibliotheken en pleit voor een breed en aantrekkelijk media-aanbod van programma's over literatuur en literaire cultuur. Volgens de raad heeft de samenleving belang bij cultuur-historisch besef. Cultuur moet worden doorgegeven aan de volgende generaties.Bron: Persbericht Raad voor Cultuur, 20.01.05

Raad voor Cultuur (website)

Beleidsadvies (PDF) (45 pag.'s)

Kies beter in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een nieuwe website begonnen: www.kiesbeter.nl. Op de site kan men vergelijkende informatie vinden over zorgverzekeringen, ziekenhuizen en medicijnkosten. Ook voor informatie over gezondheid, preventie en patiëntenrechten kan men hier terecht. De site is nog in opbouw en wordt in de loop van het jaar uitgebreid.Vragen waarop de site 'interactief' antwoord geeft, zijn bijvoorbeeld: Welke verzekeringsmaatschappij heeft de laagste basispremie? Aanvullende verzekeringen vergelijken op premie en dekking. Verzekeringsmaatschappijen vergelijken op service.

Aanvullende verzekering vergelijken op vergoeding van voorbeeldrekeningen. Twee aanvullende verzekeringen vergelijken. Details van een verzekering bekijken.

Ook kan men van medicijnen bijvoorbeeld merk, nummer of stofnaam en dosis invullen, waarna de kosten verschijnen met het bedrag dat de verzekering betaalt en het bedrag dat men eventueel moet bijbetalen.De website wordt beheerd door het RIVM in samenwerking met diverse organisaties in de zorg.

Sint Carnaval (2)

Schrijf ik: "Een collega strooit nog dagelijks pepernoten rond." Ga ik 's avonds naar vrienden en wat komt daar op de koffietafel? Een paar flinke chocoladeletters met de S van Sinterklaas! Januari is de Nationale Opmaakmaand.

woensdag 19 januari 2005

Sint Carnaval

Een collega strooit nog dagelijks pepernoten rond. Ze kerkt katholiek en hanteert het principe: "voor de vasten moet sinterklaas afgelopen zijn".

dinsdag 18 januari 2005

Ayaan Hirsi Ali

Het goede nieuws van vandaag is, dat Ayaan Hirsi Ali vandaag weer aan haar werk in de Tweede Kamer is begonnen. Wat is het verschrikkelijk dat kamerleden niet meer veilig en in alle rust hun belangrijke werk kunnen doen. Wat afschùwelijk moet het zijn om altijd met bewaking, altijd met restricties te moeten leven, je leven niet zeker te zijn – en niet te weten of en wanneer dit ooit ophoudt. Dat dit in Nederland kan gebeuren.

Het is daarom terecht dat Ayaan Hirsi Ali met applaus en open armen wordt ontvangen terug op haar werk. Maar ook ben ik blij dat de VVD duidelijk heeft gemaakt het beeld weg te willen nemen dat de partij anti-islam is, anti-godsdienst. Strijden tegen de uitwassen van elk geloof, maar ook open staan voor ieder ongeacht zijn geloof. Dat authentiek liberale geluid werd vooral door Geert Wilders, maar ook door Ayaan Hirsi Ali en anderen de laatste tijd overschreeuwd. Hirsi Ali roept weerstand en verwarring op. Ze is erg intelligent en heeft in haar leven getoond zich in korte tijd aan nieuwe situaties aan te kunnen passen: de overgang van Afrika naar Europa, de overgang van islam naar secularisme, de overgang van sociaal-democratie naar liberalisme. Als je haar hoort spreken of haar carrière overziet, dan is het onvoorstelbaar dat ze nog maar betrekkelijk kort in Nederland is. Tegelijk is ze vaak juist niet flexibel en genuanceerd genoeg.

PS. Dit blog is niet af. Het stond nog in mijn concepten afronding te wachten. Ik heb het onaffe bericht toçh maar gepubliceerd. Op 23 januari sprak Ayaan Hirsi Ali in Buitenhof. Wijzer geworden. Indrukwekkend. Ik vond het jammer dat ze toch weer een aanval deed op artikel 23 uit de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs garandeert.

Merk is goede naam

Een reclamespotje waarin Frits Bom geldleningen aanprijst, is in het Tros-programma Radar door het publiek uitgeroepen tot meest irritante reclame van het jaar. De nieuwsbrief van Zibb.nl heeft hierop vandaag een merkwaardig en kortzichtig commentaar: “Met de uitverkiezing lijkt het ultieme bewijs geleverd dat uitermate irritante of slechte reclame werkt. Iedereen herinnert zich de spotjes en nu staan het bedrijf, gratis en voor niets, met de gewonnen prijs weer in alle media. Zou dat de bedoeling zijn van Radar?”

Ultieme bewijs? Zibb voert zelfs geen enkel argument aan. Een merk kan weliswaar een hoop irritatie overleven en soms kan het domweg herhalen van een naam werken, maar een merk kan net zo snel reddeloos ten onder gaan. ‘Buckler’ werd vaak genoemd door Youp van ’t Hek en ging kapot, ‘Exota’ werd als een bom in beeld gebracht door Bom’s illustere voorganger Marcel van Dam en ging failliet. Frits Bom en de enscenering van het leningspotje bedoelen een betrouwbaar beeld uit te stralen, een image dat snel in het tegendeel kan omslaan. Een merk is in de eerste plaats ‘de goede naam’ van een bedrijf. Zogezegd doet het gebrek aan zakelijke argumentatie het zakelijke merk ‘Zibb’ (bizz) geen goed. Maar dat kan wel een stootje hebben.

Zo gaat dat niet!

Kort voor de halte waar ik uit zou stappen, stapten drie controleurs in. Ik pakte mijn keurig gestempelde 45-strippenkaart om aan één van de controleurs te tonen. Een aantal meters bij me vandaan riep hij ineens boos: "Nee nee, zo gaat dat niet! Daarvoor is het nu te laat!" Ik begreep niet dat hij het tegen mij had en nu riep hij nog bozer door de bus: "U kunt nu niet meer stempelen! Als wij binnen zijn, is dat afgelopen!" Nu pas zag ik dat ik in de buurt van een stempelautomaat stond. "Hoezo stempelen? Ik stà hier gewoon", riep ik wanhopig door de bus. Verschillende passagiers lachten mij begripvol toe. Inmiddels was de andere controleur bij me en controleerde mijn kaart. Achter mij hoorde ik de boze controleur nog verbaasd aan zijn collega vragen of ik wel correct gestempeld had. Ik was intussen bij m'n halte aangekomen en stapte uit. Pas buiten voelde ik hoe woedend en beledigd ik was. Waarom bewaart zo'n controleur z'n norsheid niet voor zwartrijders, denk ik dan. Hij krijgt toch van mij, betalende klant, zijn salaris. (GVU, Utrecht Uithof, Heidelberglaan).

VVD niet anti-moslim

114 Teletekst ma 17 jan
***************************************
v.Aartsen wil beeld VVD rechtzetten

***************************************
GRONINGEN VVD-aanvoerder Van Aartsen
wil de komende tijd duidelijk maken dat
de VVD geen anti-moslimpartij is.Op een
partijbijeenkomst in Groningen zei hij
dat het beeld is ontstaan dat de VVD de
tolerantie als ideaal heeft vervangen
door angst voor de islam.

Volgens Van Aartsen wil de VVD niemand
van zijn geloof afhelpen,maar alleen de
uitwassen bestrijden.Hij wil het VVD-
standpunt over de islam samen met Hirsi
Ali uitleggen.Maar eerst krijgt ze de
kans "haar emoties te laten blijken".

Hirsi Ali hervat morgen haar werk in de
Tweede Kamer.Sinds de moord op Theo van
Gogh op 2 november zat ze ondergedoken.
***************************************

maandag 17 januari 2005

Regering toont ballen

"De regering heeft ballen getoond door bij het besluit te blijven dat de militairen in Irak op 15 maart terug mogen", zegt Jean Debie van de militaire vakbond VMB/NOV.

Wat een nare uitdrukking! Naar ik aanneem niet alleen een anglicisme ("no balls"), maar ook een 'seksisme'. Ik vermoed dat de uitdrukking betekent: "mannelijkheid tonen", maar misschien zoek ik de betekenis in de verkeerde richting. Hetzij omdat het me niet bevalt, hetzij omdat ik het niet begrijp: ik zou deze uitdrukking zelf nooit gebruiken.

vrijdag 14 januari 2005

Euro-Mediterrane vrijhandel

De Europese Commissie en Israel zijn een regeling overeengekomen, waarmee van Israelische importproducten eenvoudig kan worden vastgesteld of ze al dan niet uit de bezette gebieden komen. Israel vermeldt voortaan op alle Israelische oorsprongscertificaten het adres en de postcode van herkomst, op grond waarvan de douane handelsvoordelen voor producten uit de nederzettingen kan weigeren. De EU heeft een associatieverdrag met Israel, waardoor Israel als bevoorrechte handelspartner wordt beschouwd, maar dit geldt niet voor Israelische producten uit de bezette gebieden. Door de regeling kan Israel toetreden tot het systeem van 'pan-euromediterrane oorsprongregels'. De uitbreiding van dit systeem met alle mediterrane partnerlanden is een afspraak uit 1995, de zogenoemde Barcelona Verklaring, om te komen tot een Euro-Mediterrane vrijhandelszone. Dit schrijft minister Bot in een brief aan de Tweede Kamer.

Griepdreiging

In Die Zeit van 13.01.05 (Ute Eberle: "Auf der Jagd nach dem tödlichen Virus H5N1") een interessant interview met de Rotterdamse viroloog Osterhaus over de dreiging van een dodelijke wereldwijde griepepidemie (pandemie). "Albert Osterhaus ist der berühmteste Forscher der Niederlande. Dieser Tage beschäftigt ihn eine Krankheit ganz besonders: Die Grippe."

donderdag 13 januari 2005

Verklede prins

De Britse prins Harry is in opspraak gekomen omdat hij op een gekostumeerd bal in nazi-uniform verscheen. De Israelische minister Perez: "Ik hoop dat hij zich de volgende keer als prins verkleed". (NOS-Journaal)

Suriname lid van Taalunie

Suriname is officieel toegetreden tot de Nederlandse Taalunie. Er zijn nu drie Nederlandse taalversies: Vlaams, Nederlands en Surinaams-Nederlands. Nog dit jaar zullen ongeveer 500 Surinaams-Nederlandse woorden worden toegevoegd aan de Woordenlijst Nederlandse Taal, het ‘groene boekje’. (Telegraaf, 13.01.05)

woensdag 12 januari 2005

Terugtrekkingsplan gereed

Leger en politie van Israel melden vandaag dat de plannen voor de terugtrekking uit de Gaza en de noordelijke Westoever klaar zijn. De operatie wordt ‘Shevet Ahim’ genoemd, ‘Broeders Verenigd’, verwijzend naar Psalm 133: “Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen”. Meer dan 5000 politiemensen en militairen zullen aan de operatie deelnemen, begeleid door camerateams en medisch personeel. Ongeveer 45 dagen voor de verwachtte terugtrekking zullen de te evacueren gebieden tot verboden militair gebied worden verklaard om buitenstaanders weg te houden. De terugtrekking moet in juli beginnen en zal enkele maanden duren. (Haaretz, 12.01.05)

Mobiel bellen riskant voor kinderen

Kinderen onder de 8 jaar zouden geen mobiele telefoon mogen hebben en de zendmasten mogen niet in de buurt van scholen staan. Dit zegt Sir William Stewart, voorzitter van de Britse Nationale Radiologische Beschermingraad, die de gezondheidseffecten van mobiele telefonie onderzoekt. Er zijn geen harde bewijzen voor schadelijke gevolgen, maar wel reden voor bezorgdheid. Kinderen hebben een dunnere schedel, die de warmtestraling niet weert. Uit onderzoek in verschillende landen komen signalen, dat door intensief mobiele-telefoongebruik zenuwgezwellen ontstaan, het vermogen om kennis op te nemen vermindert en het risico op kanker toeneemt. Kinderen zouden als ze mobiel bellen hun gesprekken heel kort moeten houden. Naar aanleiding van Stewarts rapport heeft een Britse onderneming de verkoop van MyMo-telefoons, bestemd voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud, direct gestaakt. (Zibb.nl 12.01.05)

Gutenberg

Project Gutenberg heeft zijn honderdste Nederlandstalige elektronische boek uitgebracht: ‘Elsje’, een meisjesboek van A.C. Kuiper uit 1906. Andere recente uitgaven zijn ‘Gloriant’ en ‘Grashalmen’. Een flink deel van de honderd boeken bestaat uit artikelen uit ‘De aarde en haar volken’. Verder zijn Nederlandse vertalingen opgenomen van Heine, Wilde, Verne en Tolstoy. Er wordt gewerkt aan uitgaven van Couperus, Multatuli en C.J. Kieviet. Project Gutenberg werd in 1971 opgericht door Michael Hart en publiceert digitale versies van boeken (e-books) op het internet. Het project biedt meer dan 13.000 elektronische teksten in vele talen.Bron: Persbericht Gutenberg 09.01.05

Zie ook: Lijst 100 Nederlandse teksten

dinsdag 11 januari 2005

Chassis

Dell prijst een PC aan met een "elegant nieuw chassis". Het is voor het eerst dat ik het woord 'chassis' lees in verband met een computer, meestal platweg 'de kast' genoemd. Bij 'chassis' denk ik vooral aan een auto. Volgens de dikke Van Dale is het chassis: 1 raam, raamwerk; 2 houder waarin fotografische platen lichtdicht geborgen zijn en die bij de belichting met een schuif geopend wordt; 3 het onderstel, het stalen raam met assen, wielen en motor van een auto.

Gestaakt

"Daling in ledental van FNV gestaakt", kopt de NRC vandaag. De koppensneller heeft goed gezien dat er een direct verband is tussen "ledental" en de "FNV heeft gestaakt".

(NRC, 11.01.05)

Beelden

De nieuwe Amsterdamse trams hangen vol beeldschermen, die de hele tijd nieuws en reclame vertonen. Ik vind dat erg storend, want je kunt je er bijna niet voor afsluiten. Gisteren werd ik er onpasselijk van. Het beeld flitste vlak boven mijn hoofd, maar als ik mijn blik wat verder weg richtte, dan zag ik de beelden nog eens twee of drie keer. Herhaaldelijk werden er beelden van de vloedgolf in Azië vertoond. Ik zag de lijken in drievoud door de tram stromen. Als ik dood ga, wil ik copyright op mijn lichaam.Ik besef dat ik er zelf de afgelopen weken ook aan meegedaan heb door de advertenties van giro 555 op deze website te vertonen. Naar aanleiding van mijn tramritje van gisteren, heb ik de beelden nu van mijn site gehaald, maar de link naar de samenwerkende hulporganisaties (SHO) gehandhaafd.Daarbij nog een paar aantekeningen. Ik ben er niet in alle gevallen op tegen dat er dode lichamen worden getoond, maar een mens mag niet tot ‘ding’ verworden. De gevolgen van een ramp laten zien ‘mag’, het beeld van dode mensen eindeloos herhalen als achtergrondfilmpje ‘mag niet’ – of het nu op tv is of in de tram. Het herkenningsbeeld van de Azië-actie van de SHO is de foto van een vader met, naar ik aanneem, zijn dode kind in zijn armen. Op de eerste dag dat de SHO dit beeld verspreidde, was de vader op de foto ‘onthoofd’ en was alleen het kind in zijn armen te zien. Daardoor was de vader weliswaar anoniem (en dus beschermd), maar tegelijk tot ‘ding’ verworden. Ik vond het beeld ‘onmenselijk’ en wilde de advertentie na een paar uur al van mijn site halen, toen ineens (het is een dynamische link, die door de SHO zelf kan worden aangepast), toen dus ineens de uitsnede van de foto veel menselijker werd: vader en kind samen. Ik heb de foto toen laten staan. Maar het blijft een keuze hoever je ‘over lijken’ gaat.

maandag 10 januari 2005

Help de slachtoffers nu

Voor meer informatie over de actie voor de slachtoffers van de vloedgolf in Azië: zie de website van de samenwerkende hulporganisaties (giro 555).

Kinoliebesoper

Na twee jaar in Duitsland gewoond te hebben, beweer ik een beetje Duits te kennen. Toch heb ik wel even moeten staren op dit woord in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van vandaag: "Kinoliebesoper". Kin-olie, olie voor de kin? Olie-bes? Bezopen?Na wat optellen en aftrekken hou ik het er op dat er staat: Kino-liebes-Oper oftewel een gefilmde (Kino, bioscoop) liefdesgeschiedenis (Liebesoper, liefdesopera). Het is een recensie van de film '2046' van Wong Kar-Wai.

Bron: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.01.05

Dorpspomp

NRC belicht in een serie artikelen media die 'staan' voor een cultuur. Vandaag: De toekomst is begonnen en Amerika heeft er zin in. Het land (...) verdringt zich rond de elektronische dorpspomp: het bloggen. Acht miljoen Amerikanen houden een weblog bij. - Zal ik maar stoppen?

Bron: Drukte rond de dorpspomp, NRC, 10.01.05

Spam

Zojuist een spamaanval van Office Supplies For Less. Nooit zaken doen met dit bedrijf! Het is dit soort bedrijven dat het internet verziekt en als medium vleugellam maken.

Ik wou hebben gekregen

Yonne van drie doet ma verslag van haar middag met pa. De zin komt er zò perfect uit: "Ik wou graag een koekje van pappa hebben gekregen"

zondag 9 januari 2005

Martelen niet goedkeuren

De kandidaat-minister van Justitie in de nieuwe Bush-regering Alberto R. Gonzales is stevig ondervraagd door de senaatscommissie die nieuwe ministers beoordeelt. Gonzales zei dat hij zich niet zoveel meer kon herinneren van zijn rol bij de totstandkoming van het zogenoemde ‘martelmemo’ van het Amerikaanse ministerie van Justitie in 2002. Maar hij zat de vergaderingen over dit memo zelf voor. Hierin worden ondervragingstechnieken van de CIA beschreven en juridisch gedekt, zoals de ‘waterplank’. Daarbij wordt een gevangene op een plank vastgemaakt met de voeten hoger dan het hoofd, een natte handdoek om het gezicht gewikkeld, waarna water op het hoofd wordt gedruppeld, zodat de gevangene het gevoel krijgt dat hij verdrinkt. Ook adviseerde Gonzales president Bush dat hij gevangenen kan uitsluiten van de bescherming van de Geneefse Conventies. De strikte beperkingen van de Geneefse Conventies bij het ondervragen van vijandelijke gevangenen zijn door de oorlog tegen het terrorisme achterhaald, aldus een door Gonzales ondertekend memo.

Als minister van Justitie moet Gonzales de wet handhaven. Meer dan 200 religieuze leiders in de VS roepen Gonzales in een open brief op om martelen onder alle omstandigheden af te keuren en internationaal erkende mensenrechtennormen te handhaven. (Bron: “Action Alert: Tell Gonzalez to Reject Torture”, 07.01.05, Sojourners).

vrijdag 7 januari 2005

Toenadering

Trouw doet verslag van een Brusselse conferentie waar imams en rabbijnen nader tot elkaar komen. “Als ik niet een maand geleden met mijn vierde vrouw was getrouwd, dan zou ik nu een joodse huwen”, zegt een imam uit Tanzania. “Ik zou u graag als zwager hebben", reageert de jood Goshen Gottstein, “maar ik ben blij dat ik geen zus heb”. (Trouw, 07.01.05)

donderdag 6 januari 2005

Praten met je patiënt

Duitse huisartsen hebben te weinig kennis van psychosomatische klachten. Patiënten worden daardoor jarenlang tevergeefs van arts naar arts gestuurd. De voorzitter van de Duitse huisartsenvereniging wil hiervoor meer aandacht in de artsenopleiding: "In Holland beginnen de studenten met gesprekstraining, bij ons beginnen ze met lijken" (Panorama, ARD).

Spam

Een mijlpaal. Vandaag heb ik het tweehonderste emailadres geblokkeerd wegens spam. Proost.

Exclusief

In 2004 zijn in Nederland 55 nieuwe Lada’s verkocht. Qua ‘exclusiviteit’ komt deze Russische middenklasser daarmee op een mooie tiende plaats en kan zich meten met luxe merken als Spyker (0), Rolls Royce (3) Lamborghini (5), Donkervoort (6), Lotus (12), Aston Martin (16), Ferrari (18), Maserati (25) en Bentley (45). De Nederlanders staan dus met Spyker aan de exclusieve top, terwijl het Franse Renault (47.280) helemaal onderaan blijft steken, als meest verkochte auto in Nederland.

Bron: zibb.nl

Waar zijn de dieren? (2)

De dieren in een natuurpark in Sri Lanka zouden de vloedgolf hebben aangevoeld en op tijd zijn gevlucht, zie m'n weblog van 31.12.04: Waar zijn de dode dieren?In Nederlands Dagblad vandaag lees ik: Prof. Herbert Prins, hoogleraar natuurbeheer in de tropen aan de Universiteit van Wageningen, zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het 'voorvoelend vermogen' van dieren. "Van een haas vind je na zo'n ramp per definitie niets terug en wat de olifant betreft: heb jij wel eens een olifant op het strand zien liggen? Wilde dieren zitten in het binnenland." Volgens het bericht is de omvang van het dierenleed nog onduidelijk. De World Society for the Protection of Animals (WSPA) onderzoekt of er in het gebied reddingsteams nodig zijn voor de dieren.

woensdag 5 januari 2005

Sqaw Valley

Wat toevallig! Net vandaag voegde ik het volgende toe aan het historisch nieuwsoverzicht: "1960-02-18: Sjoukje Dijkstra wint zilveren medaille kunstschaatsen op Olympische Spelen in Sqaw Valley". Ik had nog nooit van Sqaw Valley gehoord, maar las dit nieuwsfeit op een oude kalender. Laat nu net vandaag Paul de Leeuw in Papaul op Nederland 3 (nu na Nova) een T-shirt aanhebben met "Sqaw Valley, 1960".Het Historisch nieuwsoverzicht is een uittreksel uit de bibliotheekdatabase van deze site, het bestand is nog in de beginfase en in opbouw. Klik op de knop Bibliotheek aan de linkerkant van de pagina (als de knoppen niet te zien zijn, klik dan eerst op menukeuze stylo.nl bovenaan de pagina) en klik vervolgens op de link 'Historisch nieuwsoverzicht'.

Tsunami presents

Net voor het tien-uur-journaal herhaalde de NPS de korte, prijswinnende film De Chinese Muur, eerder uitgezonden 8.6.04, regie Sytske Kok, script Rosah Dieho-Damme. Goede film. Een vrouw alleen zit in een chinees restaurant te eten, in gedachten denkt ze alles te weten van de andere gasten, maar als ze vertelt dat ze jarig is, worden de tafels spontaan aan elkaar geschoven en blijkt iedereen anders te zijn dan ze dacht.Maar de eerste seconde van de film (en de aftiteling) heeft ineens een andere lading dan de uitzending in juni. De film begint namelijk met "Tsunami presents...". Er ging een lichte schok door me heen.Tsunami film te Amsterdam is in 2001 opgericht door André Bos (1958) en produceert speelfilms en documentaires. De website vertelt niet waarom het bedrijf zo heet, de enige hint is een foto van een pakje groenten met op het etiket "Tsunami".

tsunami groente

Handreiking

Minister Verdonk gaat de Commissie Gelijke Behandeling geen uitspraak vragen over de imam die weigerde de minister een hand te geven omdat zij een vrouw is. Dat schrijft de minister in antwoord op kamervragen. De minister heeft in een gesprek met de imam wel benadrukt dat het volgens de Nederlandse normen normaal is om bij een ontmoeting elkaar de hand te geven zonder daarbij onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Dat vind ik een goede zaak.Ik probeer mij voor te stellen hoe het zou zijn als de commissie de imam zou veroordelen, wat natuurlijk ondenkbaar is. Het is bijvoorbeeld in veel kringen niet ongebruikelijk dat mannen wel vrouwen zoenen maar geen 'mede-mannen'. De volgende stap zou dus zijn dat de commissie deze mannen gaat dwingen elkaar te zoenen. Dat in Nederland de groet-gewoontes helemaal niet zo eenduidig zijn, blijkt wel uit het bestaan van de website zoenbutton.nl, waar ik een paar dagen geleden over schreef (zie Zoenen op het werk). Johan reageerde daarop: "Alleen de button 'Ik geef vrouwelijke ministers geen hand' ontbreekt nog."Bepaalde mensen hebben bepaalde gewoontes. Daar hoeft men het niet mee eens te zijn (!) en men mag er kritiek op uiten, maar men hoeft er ook niet moeilijk over te doen. Jaren geleden was ik met mijn vriendin in Amerika. Tot onze ergernis werd mijn vriendin vaak genegeerd, terwijl ik een hand kreeg. Een Amerikaan legde ons uit dat het van gebrek aan respect zou getuigen als hij mijn vriendin zomaar een hand gaf. Als wij daarna nieuwe mensen ontmoetten, legde ik mijn rechter hand op de rug van mijn vriendin en schoof haar als het ware naar voren. Ik stelde haar voor, terwijl zij een hand gaf. Pas daarna stak ik mijn hand uit. Soms werd er geen hand gegeven, maar knikten we vriendelijk. Zo zijn er altijd praktische manieren te vinden - handreikingen, zo men wil - om wederzijdse gevoeligheden te sparen en de ontmoeting niet te vertroebelen.

Onvervormde afdrukken

Xerox heeft een methode ontwikkeld om van een gebonden boek een rechte, onvervormde kopie of scan zonder zwarte randen te maken en zonder dat daarvoor de rug van het boek moet worden platgedrukt. De vervorming en het verschil in belichting worden automatisch gecorrigeerd. Xerox levert het product in licentie aan fabrikanten van scanners. Dit meldt de Automatiseringsgids 04.01.05.

Vrees voor geweld in Gaza

Volgens Avi Dichter van de Israelische veiligheidsdienst Shin Beit zijn joodse extremisten van plan het gerucht te verspreiden dat scherpschutters van het leger op kolonisten schieten tijdens de aanstaande gedwongen terugtrekking uit de Gaza. Daarmee geven ze de kolonisten een excuus de troepen te beschieten. Volgens Dichter stelen de extremisten wapens van het leger en overwegen ze een aanval op de Tempelberg.Aan de andere kant waarschuwt Dichter er voor dat Palestijnen na de terugtrekking explosieven en wapens, waaronder luchtdoelraketten, de Gaza willen binnensmokkelen, die al in groten getale in de Sinai-woestijn liggen te wachten. Hij vindt het daarom onverstandig dat het Israelische leger zich behalve uit de Gaza ook terugtrekt van de Philadelphi smokkelroute bij de Egyptische grens tussen Gaza en Sinai.Bron: Haaretz, 05.01.05

Alles op een rij

Voor wie het even niet meer op een rij heeft, is dit een heerlijke site: "alles op een rij punt nl". Nederland in lijsten. Op deze website zijn alle denkbare rijtjes te vinden: van het stamprijtje Hoogezand-Sappemeer tot alle Nederlandse deelnemers aan het Eurovisie Songfestival, van pseudoniemen van bekende Nederlanders tot alle zestig delen van de Kameleon, van literaire prijzen tot bekende lezingen, van de tien geboden tot de bisschoppen van Utrecht. Je kan het zo gek niet bedenken of het staat er. Linken die site!

Tsunami

Tsunami is in één klap het woord van het jaar 2004 geworden. Of ik het woord al eerder had gehoord, weet ik niet meer - het woord is de laatste tien dagen helaas letterlijk 'alledaags' geworden. Toen ik daags na de ramp Tsunami in een krantenkop zag staan, dacht ik eerst dat het de naam van een getroffen streek of eiland was.In de keywords top 300, de meest voorkomende trefwoorden die mensen in zoekmachines intypen en die ik wekelijks toegezonden krijg van Wordtracker.com, staat het woord tsunami inmiddels op de tweede plaats, tussen sex en porn. Als je de - zeer vele - seksueel getinte trefwoorden er uit filtert, staan tsunami en tsunami aid op de eerste en tweede plaats. Dat zoveel mensen zoeken op tsunami aid is misschien een hoopvol teken.In het journaal hoorde ik dat het Japanse woord tsunami 'grote golf in de haven' betekent en dat vloedgolf een verkeerde vertaling zou zijn, omdat het niets met eb en vloed te maken heeft. Ik ben het daar niet mee eens, omdat het woord 'vloed' niet alleen met eb en vloed te maken heeft, maar met het woord vloeien, sterk stromen. Denk maar aan 'overvloed', 'zondvloed', 'bevloeien', 'bloed vloeien'. Nu ik lees wat de Britannica zegt, begrijp ik ineens dat de journaalredacteur een Engelstalig persbericht heeft zitten vertalen: het Engelse woord 'tidal wave' (getijdegolf) klopt inderdaad niet, omdat het niets met het tij (tide) te maken heeft.Britannica: "Tsunami, also called Seismic Sea Wave, or Tidal Wave, catastrophic ocean wave, usually caused by a submarine earthquake occurring less than 50 km (30 miles) beneath the seafloor, with a magnitude greater than 6.5 on the Richter scale. Underwater or coastal landslides or volcanic eruptions also may cause a tsunami. The term tidal wave is more frequently used for such a wave, but it is a misnomer, for the wave has no connection with the tide. (...)"Volgens verschillende woordenboeken is een tsunami een vloedgolf aan de kusten van de Stille Oceaan, maar die specificatie zal nu wel snel uit de naslagwerken verdwijnen. De komende jaren zullen we het woord 'tsunami' - net als 'terrorisme' - nog vaak horen, als een woord dat angst inboezemt en tot allerlei zinnige en onzinnige maatregelen leidt. Maar dat is onvermijdelijk omdat het tijdstip en de aard van de volgende ramp niet te voorspellen is.[EINDE]


+Klik op het plusje hieronder om het hele bericht te lezen.

dinsdag 4 januari 2005

Vloedgolf geld nog nodig

Het internationale hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Parijs heeft gevraagd hen voorlopig geen geld meer te geven voor de ramp in Azië. Ze hebben wereldwijd inmiddels genoeg geld ontvangen voor het verlenen van de noodzakelijke medische hulp, ruim 40 miljoen euro. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) van giro 555 in Den Haag, waar Artsen zonder Grenzen in Nederland bij is aangesloten, kunnen elke donatie echter nog goed gebruiken, omdat zij nog zeker twee jaar in het getroffen gebied zullen werken aan de wederopbouw. Ook kleinere hulporganisaties die niet bij SHO zijn aangesloten, maar in Zuid-Oost Azië werken zijn blij met donaties.

Remkes go home

Minister Remkes heeft met vrienden uit Groningen een huis op het eiland Koh Samui, dat iets noordelijker ligt dan het zwaargetroffen Phuket in Thailand. Een woordvoerder van minister Remkes bevestigt dat Remkes vakantie viert op Koh Samui. "Hij heeft op tweede kerstdag gebeld dat hij veilig was aangekomen en dat hij van plan was zijn vakantie te laten doorgaan." Remkes gaf daarbij aan dat hij niet gestoord wilde worden. Bovendien is Remkes "vrij lastig te bereiken", aldus de woordvoerder.

"Je bent 24 uur per dag minister, zeven dagen in de week.", zegt een kamerlid. Ik vind dat je daar wat voorzichtig mee moet zijn: een minister is ook maar een mens en kan alleen "altijd minister" zijn door ook eens rust te nemen en zich afzijdig te houden. Maar in dit geval is het wel driedubbel pijnlijk: hij komt op de dag van de ramp aan in het getroffen land, is als minister van BiZa verantwoordelijk voor rampenbestrijding en het Rampenidentificatieteam dat in het gebied zijn moeilijke werk doet en heel Nederland is in rep en roer door de vele slachtoffers en vermisten. Of hij direct naar het rampgebied zou moeten gaan en mogelijk de hulpverleners voor de voeten lopen, is de vraag - maar doordat hij in de buurt 'thuis' is, had hij zich ter plaatse informeel op de hoogte kunnen stellen en in elk geval een duidelijk signaal naar huis kunnen sturen dat hij "beschikbaar" is. Of zijn vakantie kunnen afbreken, zoals zoveel Europese ministers onder deze omstandigheden hebben gedaan.

maandag 3 januari 2005

Veluwse autobus dienst

Bij het station van Harderwijk zag ik vandaag een bus van de BBA staan. De BBA? Die hoort toch in Brabant thuis? Op de Veluwe reed vroeger altijd de VAD, die is opgegaan in Midnet en Connexxion. Misschien is deze BBA-bus verhuurd of heeft de BBA een lijntje uitgegooid naar het noorden. Maar even later zag ik nog meer BBA-bussen rijden en er stond zelfs BBA op het stationsgebouw.

Ik hoorde dat de BBA met ingang van de nieuwe dienstregeling (12.12.04) alle buslijnen van de Veluwe heeft overgenomen van Connexxion. De provincie Gelderland heeft de concessie verleend. Het is de grootste 'overname' ineens van een buslijnennet in ons land. Gelukkig kon het personeel mee overstappen.

Busbedrijven zijn tegenwoordig niet meer gebonden aan 'hun' regio. Trouwens, ik herinner mij ineens dat ik bussen van het Noord-Nederlandse Arriva zag rijden in Kopenhagen.Aanvulling: Johan las een artikel in De Stentor waarin wordt uitgelegd dat de Brabantse Buurtspoorwegen en Autobusdiensten (Bus Bedrijf Apeldoorn grappen ze op de Veluwe) inmiddels onderdeel is van een grote multinational, zie bijgaande Comments en artikel in De Stentor

Zoenen op het werk

Bedrijven moeten hun werknemers duidelijk maken dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen elkaar zoent, vindt Dolph Kohnstamm, oud-hoogleraar psychologie en oprichter van de website zoenbutton.nl. Op de website van Kohnstamm zijn buttons te bestellen en affiches te downloaden om misverstanden over zoengedrag te voorkomen. Ik zoen je 1x, Ik zoen je 2x, Ik zoen je niet, Ik geef je een hand, melden de buttons.

Nieuwe NS-uniformen

De conducteurs in de treinen blijken ineens een nieuw pak te hebben: donker zwart. Erg netjes. Maar ik vond de oude helderblauwe pakken, denk ik, toch mooier."Ik weet niet waar ik alles moet laten!", zei de conductrice tegen me. De jaszakken zijn inderdaad wel heel klein, zag ik nu. Ja, ik koop m'n kleren ook altijd op maximaal laadvermogen.

Studentenwoning

Zondagavond naar een housewarming. Charlotte, bijna 20, kreeg vrij onverwachts een studentenwoning. Je zou oneerbieding kunnen spreken van een 'zeecontainer', maar het is een prachtige kamer, direct aan het IJ, met een heerlijk uitzicht op het water.Studentenwoningen Amsterdam

zondag 2 januari 2005

Lange logs

Voor wie het online-testen rond dit weblog volgt. Pas als je ophoudt met schrijven, weet je hoe lang het wordt. Hoort zo'n stuk als 'Wiegel in Buitenhof' nu thuis in dit weblog of is het daarvoor te lang? Ik kan het ook, na een korte inleiding, doorlinken naar het forum of een ander deel van de website.

Intussen heb ik een oplossing bedacht. Is het duidelijk dat je om het hele (Wiegel-)verhaal te lezen op het plusje met het tijdstip onder het bericht moet klikken?

Aanvulling: Inmiddels heb ik de verwijzing naar het aan te klikken plusje wat duidelijker gemaakt. Een geheimpje: eigenlijk gaat het helemaal niet om het plusje (dat leek me alleen wat duidelijker) maar om het tijdstip onder het bericht: dat is - onder èlk bericht - de 'perma-link' ofwel permanente link, die naar de aparte html-pagina verwijst die voor elk bericht automatisch wordt aangemaakt.

Aanvulling 2: Het verbergen van het volledige bericht blijkt in Mozilla Firefox en Netscape niet te werken; gebruikers van deze internetbrowsers zien dus direct al het volledige bericht.

Wiegel in Buitenhof

Hans Wiegel in Buitenhof. Ik ben geen fan van hem, maar als eminente grise begin ik hem wel meer te waarderen en hij zei een paar wijze dingen. Hij benadrukte dat de overheid de godsdiensten gelijk moet behandelen. Voor het eerst hoorde ik een VVD-er duidelijk afstand nemen van Hirsi Ayan Ali waar zij tegen een klas schoolkinderen zei dat ze moesten kiezen tussen Allah of de Grondwet. Op 3 april schreef ik daarover:

Dat van de grondwet zit mij erg hoog. De 'hoofdtaak' van de grondwet is altijd geweest de macht van de staat te 'bepalen' (paal stellen) in ruil waarvoor 'het volk' het geweldsmonopolie van de staat accepteert. Ineens - voor 2001/2002 was dit ondenkbaar, nu aan de orde van de dag – wordt de grondwet in discussies ingezet om 'het volk' bepaalde opvattingen op te leggen of op te dringen. Onlangs hoorde ik Hirsi Ayan op de televisie tegen kinderen uit groep 8 zeggen dat de grondwet boven Allah gaat en dat "iedereen zich moet houden aan de grondwet". Daarmee krijgt de grondwet dus ineens een taak om mensen privé binnen een bepaald gareel te houden en wordt deze als een soort strafwet gehanteerd (...). Als de grondwet boven “Allah” staat, dan ook boven het menselijk geweten en het menselijk vermogen om moreel te oordelen. (Zie Forum)

Zoals gezegd, zit het me erg hoog dat de grondwet ineens dreigt te worden ingezet om vrijheden te beknotten en elk tegengeluid is welkom.Verder klaagde Wiegel over het uitkleden van 'zijn' oude ministerie Binnenlandse Zaken (integratie naar Justitie, bestuurlijke vernieuwing naar een aparte minister). Als Justitie een superministerie van Veiligheid wordt, dan zou integratie en minderhedenbeleid weer terug kunnen naar Binnenlandse Zaken, waar het thuis hoort.Het interview begon met de vraag naar het politieke leiderschap in de VVD. Zelf heb ik het niet zo op 'leiderschap' - een voorzitter zit voor en laat verder iedereen nu maar gewoon zijn werk doen. Als er al sprake is van een 'politieke leider' dan is dat volgens mij de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ik ben daar nogal formeel in. Maar daarmee ben ik nog niet van het onderwerp af en Buitenhof gaf mij wel stof tot nadenken.

Jan Marijnissen gaf in Buitenhof zichzelf en zijn generatie de schuld voor de teloorgang van het leiderschap, al vond hij het terecht dat zij het autoritaire leiderschap aan de kaak hadden gesteld. Er zijn volgens hem leiders, elites nodig. Ik vind ook dat er 'elites' moeten zijn - wetenschappers, onderwijzers, schrijvers en noem maar op - maar weet niet of het 'leiders' moeten zijn, ik zou eerder van opiniemakers, opvoeders en richtinggevers spreken.

Hans Wiegel - die mediatrainers en politieke adviseurs met een handgebaar terzijde schoof - zei: leider word je niet, dat ben je. Zelf was hij daar indertijd natuurlijk wel een voorbeeld van, al heeft hij zijn populariteit vaak ook misbruikt om de formele leiders van zijn partij voor de voeten te lopen.In de VVD wordt sinds het laatste partijcongres gesproken van 'politiek aanvoerder', want 'leider' doet zo denken aan "stampende laarzen"(Vonhoff). Die associatie verklaart misschien voor een deel ook wel mijn eigen weerstand tegen 'leiders', maar de taalkundige oplossing verbaasde me. Want anders dan ons woord 'leider' is nu juist het woord 'aanvoerders' verwant aan het Duitse 'Führer' (führen). Pas veel later drong tot me door dat het woord 'aanvoerder' uit de voetballerij komt en daarom een sportieve uitstraling heeft. Ik heb mij nu eenmaal meer verdiept in Duitsland dan in voetbal.PS. N.a.v. de zinsnede "duidelijk afstand nemen van Hirsi Ayan Ali". Laat duidelijk zijn dat, al ben ik het op veel punten zeer oneens met Hirsi Ayan Ali, ik het verschrikkelijk vind dat zij bedreigd wordt en in angst en afscherming moet leven. Zij moet vrijuit haar mening kunnen uiten en in dat opzicht verdient zij alle steun.


[EINDE]+Klik op het plusje hieronder om het hele bericht te lezen.

Muziek is vluchtig

In Vpro's Vrije Geluiden op Nederland 3 een interview uit 1987 van Cherry Duyns met de musicus Reinbert de Leeuw. Volgens De Leeuw zijn grammofoonplaten essentieel strijdig met muziek: muziek is vluchtig, eenmalig, elke keer anders. Hij heeft weinig platen en luistert zelden - en al helemaal niet naar zijn eigen muziek. Als muziekkenner kent hij zijn beroemde collega's vrijwel alleen van concerten en de meeste zou hij niet kunnen herkennen van de plaat. Toch erkent hij dat de grammofoonplaat van wezenlijke betekenis is geweest voor de verbreiding van de muziek.

zaterdag 1 januari 2005

Commentaar in Haloscan

Voor wie het online-experiment volgt. Eerder deze week schreef ik "Het is nog een beetje puzzelen hoe dit weblog op een goede manier kan worden gekoppeld aan het forum van deze site." (Zie Commentaar in forum). Het liefst wil ik reacties op dit weblog naar het eigen forum leiden. Daar is het forum immers voor. Maar het forum heeft tenminste drie nadelen: (1) het kost de nieuwe bezoeker wat tijd om te begrijpen hoe het werkt, (2) bericht en commentaar zijn niet direct met elkaar verbonden en (3) in het weblog is niet te zien hoeveel mensen hebben gereageerd.

Na de commentaarfunctie van (a) Google's blogger.com en (b) het eigen forum probeer ik nu (c) HaloScan uit. Het werkt eenvoudiger dan blogger.com, maar het commentaar wordt niet zoals bij blogger direct onder het bericht geplaatst. Wel zijn de reacties aan het bericht gekoppeld en is te zien hoeveel mensen hebben gereageerd. Daarnaast heeft HaloScan Trackback, waarmee een andere weblogger het bericht kan koppelen aan een commentaar in zijn eigen weblog. De trackback-link, die alleen voor andere webloggers is, heb ik van de openingspagina verwijderd en is alleen te zien op de subpagina's (te bereiken door op het tijdstip onder een bericht te klikken). De forum-link zet ik binnenkort misschien weer terug, maar dan als tweede optie, naast 'Comment'. De online-test wordt vervolgd.

Jaarwisseling

Oudejaarsavond gezellig doorgebracht bij Aad & Corrie, bijgepraat en veel oude herinneringen opgehaald, tot en met de oude Kevers van Aad. Vanaf de zolderverdieping van hun huis een goed uitzicht rondom over de wijde omgeving. Erg veel siervuurwerk te zien, het leek wel een professioneel vuurwerk op Koninginnedag. Toen we buiten kwamen ging er bij de buren net een duizendknaller af en stond ik hoestend in de kruitdamp. De hemel raakte in een paar minuten bewolkt. Het vuurwerk ging een half uur intensief door. Rond enen toen het stiller werd, naar huis gefietst, her en der nog wat vuren en explosies omzeilend. Laat ingeslapen.Aan een ieder, een gelukkig nieuwjaar.