zondag 28 november 2021

Hitler liep stuk op Stalin

‘Niet D-day, maar Operatie Barbarossa luidde de val van nazi-Duitsland in’ - https://nos.nl/l/2407422

"Het grote publiek veronderstelt nog steeds dat D-day het begin van het einde was voor het Derde Rijk. Met zijn boek Barbarossa heeft de Britse journalist en schrijver Jonathan Dimbleby een duidelijke boodschap: niet D-day, maar Operatie Barbarossa [de Duitse aanval op de Sovjet-Unie] luidde de val in van nazi-Duitsland."

Dit bericht van de NOS en Nieuwsuur verbaast me. Dat wil zeggen, de gecreëerde tegenstelling en vermeende onkunde. Iemand heeft iets nieuws ontdekt, maar dat komt exact overeen met hoe ik het altijd op school geleerd heb gekregen - en ik denk de meeste mensen. Hitler verkeek zich op Rusland, het Duitse leger liep letterlijk vast in de kou, sneeuw en modder bij Stalingrad. Het Russische leger gaf in eerste instantie mee, noodgedwongen én tactisch, ook wel de tactiek van de verschroeide aarde genoemd, de aanvoerlijnen van de Duitsers werden te lang, legereenheden werden omsingeld ('eingekesselt') en vervolgens sloeg het Rode Leger terug.

Iedereen weet toch wel dat Duitsland op eigen bodem voornamelijk verslagen werd door het Rode Leger, dat ook de hoofdstad Berlijn innam, wat het einde van Hitler betekende en enkele dagen later tot de capitulatie leidde. De Geallieerden kwamen na de Slag bij Arnhem ternauwernood op tijd om in elk geval een deel van Duitsland te veroveren. De buit was in februari 1945 in de badplaats Jalta op de Krim al door Stalin, Churchill en Roosevelt verdeeld, maar moest nog wel worden opgehaald.

In het bericht wordt de indruk gewekt alsof van de weeromstuit D-Day nu ineens helemaal niks meer voorstelt. Maar de Geallieerden moesten nog wel in het Westen aan land komen, ergens, en deelnemen aan de strijd op de grond. Bij mijn weten heeft niemand ooit beweerd dat Hitler verslagen werd door D-Day. Maar het is wel de vraag wat er zou zijn gebeurd zonder westelijk front. Stel dat de westelijke landen vrede hadden gesloten met Hitler of zich verslagen buiten de strijd hadden gehouden. Misschien had Duitsland zich dan kunnen herstellen en de Russen kunnen tegenhouden of misschien waren de Russen sterk genoeg om door te stoten tot de westkust van Europa. Europa had er dan heel anders uitgezien. Niet onbelangrijk.

In elk geval had zonder de Britten, Amerikanen, Canadezen en iedereen die zich daarbij had aangesloten de bevrijding van Noord-Frankrijk, België en Nederland veel langer op zich laten wachten. Maar wat mij nog meer verbaasd aan het bericht, is dat de strijd in Abessinië, Egypte en Zuid-Europa niet wordt genoemd. De Geallieerden hadden ook vóór juni 1945 al voet aan wal gezet, in het Zuiden. Ik heb nooit geleerd dat de bevrijding van Europa 'pas' met D-Day begon, maar het was - en is volgens mij nog steeds - een belangrijk moment in de strijd om Europa.

Op school leerde ik dat Hitler de oorlog verloor doordat hij dezelfde fout beging als Napoleon, door zich te verkijken op het uithoudingsvermogen, vastberadenheid en vooral de immense afstanden van het Russische Rijk. Daar werd bij ons, keer op keer, ook nog de morele les aan verbonden dat hoogmoed voor de val komt.

Het was ook een strijd van 'goed en kwaad', maar nooit is in mijn jeugd verholen dat het goede (wat niet hetzelfde is als 'het Westen', al zal zich dat er graag mee vereenzelvigen) in dit geval alleen kon winnen door zich te verbinden met het kwaad van het Stalinisme, dat minstens zoveel doden op zijn geweten heeft als het nazisme. Ik was eens bij een dicussie over de begrippen 'goed en fout', sterk benadrukt door historicus Lou de Jong in zijn korte televisielezingen over de oorlog. Iemand stelde daar de - in mijn ogen 'misplaatste' - vraag: was Stalin goed of fout.

Het schema 'goed en fout' wordt vaak verward met 'goed en kwaad'. 'Goed' is vaderlandslievend en tégen de vijand, in een tijd dat morele keuzes direct het verschil kunnen maken tussen leven en dood. We kennen de verhalen: een man komt op weg naar huis zijn straat inlopen en een onbekende slist hem toe: "razzia!". De aangesproken man maakt meteen rechtsomkeerd, zijn leven gered door een 'goede Nederlander', terwijl dat misschien een inbreker was. Het tegendeel is de foute Nederlander, een landverrader, die de machthebbers misschien wel met de beste bedoelingen wijst op de wegvluchtende man, die daarmee alsnog gepakt en omgebracht wordt. Goed en fout heeft zeker iets te maken met goed en kwaad, maar komt er niet mee overeen. In het schema 'goed en fout' waren de Russen goed - en niet fout - omdat Nederland is bevrijd dankzij hun strijd. Maar dat neemt het kwaad niet weg van de moorden in naam van het Stalinisme. Net zo min als het kwaad van de Geallieerde brandbommen op de Duitse bevolking.

Ik ben geen historicus en ik schrijf dit alles op met één vinger op m'n telefoon en uit het hoofd zoals ik het mij van school herinner, dus ik kan er best links of rechts naast zitten. Ik heb het boek niet gelezen en de reportage van Nieuwsuur nog niet gezien. Ik vraag me af of het boek en ook het interview niet erg redeneert vanuit Brits, of breder Anglosaksisch, perspectief. Engeland en Amerika hebben geen bezetting gekend en daarmee geen illegale verzetsgroepen. In bezet gebied speelden communistische verzetsgroepen een niet onbelangrijke rol. Na de oorlog bleef ondanks de algemene sterke afkeer van het communisme, dat in Oost-Europa al gauw zijn anti-democratische gezicht liet zien, er ook altijd een zeker respect voor het voormalige communistisch verzet bestaan. De CPN en communistische partijen in andere landen van de Europese Gemeenschap (vooral in Italië en Frankrijk) bleven een rol spelen in het democratisch bestel. Het oergereformeerde dagblad Trouw onder leiding van de antirevolutionaire fractievoorzitter Bruins Slot bleef altijd een zekere verwantschap houden met het communistische dagblad De Waarheid. Niemand van de oude verzetsgarde mocht ontbreken in het rijtje "Trouw aan de Waarheid is het Parool voor een Vrij Nederland". Britten en Amerikanen kennen niet dat monsterverbond van links en rechts of zo je wilt van goed en kwaad. Ik hoop dat de redactie van Nieuwsuur dat verschil ook ziet en niet als nieuws gaat brengen wat ik op mijn conservatieve school vijftig jaar geleden al leerde.

--- 
Aanvulling 22:30 uur
Inmiddels de uitzending gezien en in de reportage is de (m.i. valse) tegenstelling minder scherp, meer genuanceerd. Terecht vraagt de schrijver aandacht voor het bloed dat gevloeid is in Oost-Europa. De verlegenheid met het feit het een totalitair regime was dat een ander totalitair regime op de knieën dwong - en dus niet alleen maar een strijd tussen liberalisme en totalitarisme - is goed verwoord. Het belang van de geallieerde strijd aan het westfront wordt niet ontkend. 
---

vrijdag 26 november 2021

Huiselijk geweld

English translation: Domestic violence
Heel goed dat minister-president Mark Rutte aandacht vraagt voor huiselijk geweld in tijden dat mensen meer thuis moeten zitten en minder plekken hebben om eraan te ontsnappen. Maar het is merkwaardig dat hij een niet gering deel van de slachtoffers verzwijgt. Vrouwen en kinderen eerst is goed, zij hebben bescherming nodig, maar er zijn ook mannen slachtoffer van huishoudelijk geweld. In zo'n 40% van de gevallen van huiselijk geweld is een man slachtoffer, zo'n 80.000 mannen per jaar. Het CBS telde in 2017 6,2% van de volwassen vrouwen en 4,7% van de volwassen mannen als slachtoffer van huiselijk geweld. Bij alle vormen van huiselijk geweld is aandacht en hulp op maat nodig. Vrouwen en kinderen eerst is goed, verzwijgen van slachtoffers is gevaarlijk.
 
Bronnen:
* https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen
* De melddrempel voor kindermishandeling en huiselijk geweld in een lockdown: https://thesis.eur.nl/pub/58579
* (English) video

Domestic violence

Translation from Huiselijk geweld
It is very good that Prime Minister Mark Rutte is drawing attention to domestic violence in times when people have to sit at home more and have fewer places to escape it. But it is remarkable that he does not mention an substantial part of the victims. 'Women and children first' is good, they need protection, but there are also men victims of domestic violence. In about 40% of domestic violence cases, a man is a victim, about 80,000 men per year. In 2017, the Dutch statistics bureau counted 6.2% of adult women and 4.7% of adult men as victims of domestic violence. All forms of domestic violence require attention and tailor-made support. Women and children first is good, being silent on victims is dangerous.

Sources: 
* (Dutch) https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen
* (Dutch) De melddrempel voor kindermishandeling en huiselijk geweld in een lockdown: https://thesis.eur.nl/pub/58579
* (English) videodonderdag 25 november 2021

Steenuil verhuist niet voor starterswoning

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

[+] Laatste wijziging: 13-01-2022 23:00
Zie verder mijn blog 13-01-22:
 
Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

Nieuws 20/3/23 met aanvullingen:
Uilenpaar en ecoloog kijkt toe op sloop 
Twee 'belendende' loodsen alsnog gesloopt

Nieuws 6/6/23: 
Gemeente Houten in overtreding

De gemeente Houten mag de gebouwen op de oude plek van het bedrijf Rinus van Dijk en het ernaast gelegen terrein met woning en loods van een voormalig carrosseriebedrijf (1) niet slopen, omdat hier steenuilen zitten. De provincie Utrecht heeft een vergunningaanvraag van de gemeente afgewezen. Het gaat om drie percelen tussen de Beusichemseweg, Hofspoor en Albers Pistoriusweg. De gemeente wil het woonhuis en drie loodsen slopen. Eerder is de gemeente decennia bezig geweest het bedrijf van Van Dijk te verplaatsen, terwijl het intussen steeds verder door nieuwbouw werd omsloten. Trekkers moesten door de woonwijk om dit bedrijf van landbouwmachines te bereiken. De ene na de andere alternatieve locatie viel af, maar niet lang geleden is het bedrijf net buiten de rondweg neergestreken op de Beusichemsweg 33a, hoek Tiendweg. De gemeente is nu eigenaar van grond en gebouwen op de oude plek en wil hier twaalf startersappartementen bouwen. Aanvulling 29-11-21: Bij nader inzien laat de gemeente weten dat deze twaalf startersappartmenten al in aanbouw zijn aan de andere kant van de weg. De plannen voor het plangebied zijn nog in ontwikkeling. (2)

Voor de sloop van de oude gebouwen is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De aanvraag is ingediend door Lievense Milieu BV namens de gemeente Houten. De gemeente voert het grote openbaar belang aan. De gemeente en de regio hebben te maken met een urgente en toenemende woningbehoefte, tot 2040 zijn er in Houten ongeveer 4750 woningen nodig. "Na een zorgvuldig doorlopen proces met een Stedenbouwkundige Verkenning en nu een Ruimtelijke Koers is er geen tijd te verliezen. De harde planvoorraad droogt op.", schrijft Lievense namens de gemeente in de vergunningaanvraag. (3)

Daar tegenover staat het belang van de bescherming van de natuur, in dit geval de Athene noctua, de steenuil. De steenuil heeft zich hier genesteld en is trouw aan zijn plek. De aangewezen alternatieve plekken rond de Rietdijk net buiten de rondweg liggen te ver weg: een steenuil wil zover niet verhuizen. Pas als de steenuilen uit zichzelf of door sterfte zijn verdwenen en er zich na drie jaar geen nieuwe steenuilen hebben gevestigd, kan de huidige verblijfplaats als door steenuilen onbewoond verklaard worden. 

Namens Omroep Houten vroeg ik de gemeente om commentaar. Valt deze woningbouwlocatie nu af en komt de gemeente daardoor in de knel? Woordvoerder Jeroen Pater laat weten dat de paniek bij de gemeente nog niet heeft toegeslagen. De plek is inderdaad hard nodig voor woningbouw, maar er liggen nog geen concrete plannen voor en er gaat nog wel een jaar of drie overheen voordat die zover zijn dat er gebouwd kan worden (4). Het weigeren van de vergunning hoeft niet per se tot vertraging te leiden. De gemeente wil nu eerst met de provincie en deskundigen om tafel om te kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden om hier alsnog te slopen en te bouwen. Misschien kunnen de steenuilen een klein eindje opschuiven of verdwijnen ze vanzelf. 

Iemand die hier meer over kan vertellen is Marc van Leeuwen van de Steenuilenwerkgroep. Hij heeft ook geadviseerd bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Volgens het Kennisdocument Steenuil is een succesvol plan voor verhuizing van de steenuil afhankelijk van aanvullende maatregelen binnen de actieradius van de steenuil, maximaal 400 meter. Alleen 'verschuiven' van het leefgebied en nestlocaties naar een geschikt terrein in de directe omgeving en buiten de invloedssfeer van werkzaamheden is mogelijk effectief. 

Bronnen: 
Officiële bekendmaking Provincie Utrecht 8-11-21
- met bijbehorende document: afwijzing vergunning (PDF 5p) (zie ook voetnoot 2)
Visie groen en biodiversiteit Houten 27-1-20 (65p PDF)
* Kennisdocument Steenuil (27p PDF)
Wikipedia: Steenuil
* Plaatsing uilenkasten Milieuwerkgroep Houten
LinkedIn: Marc van Leeuwen, taxidermist (vogels) 
* v/h Rinus van Dijk, Beusichemseweg 5-7 (kaart)
* LMB Van Dijk Houten, Beusichemseweg 55 (kaart)
Map met kadastrale kaarten en eigendomsinformatie

[+] 10-12-21 op mijn verzoek ontvangen van de provincie Utrecht: 
* 21-01-20 Quickscan ecologie Loerik VI Houten
* 18-09-20 Nader onderzoek ecologie, Functies voor steenmarter, steenuil en vleermuizen in Loerik VI Houten
* 19-20-20 Activiteitenplan voor de steenuil, bijlage bij ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
Alle drie uitgevoerd door Lievense Milieu in opdracht van de gemeente Houten. 
Zie ook website provincie over 
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

* Dit blog en reacties op dit verhaal op Facebook

Voetnoten
(1)
29-11-21 tekstwijziging: het carrosseriebedrijf toegevoegd. Het plangebied en sloopaanvraag betreft de hele strook Hofspoor 15 en 17, voorheen Beusichemse weg 5 en 7, kadastraal Htn A 8810-8812, 11577 (met woning (8010), loods Focwa (8811), braakliggend terrein (8812) en de twee loodsen van Rinus van Dijk (11572)). Het vigerende bestemmingsplan is "Loerik VI - Albers Pistoriusweg" (2013), zie ruimtelijkeplannen.nl >> locatie Hofspoor, Houten

(2) 29-11-21 De gemeente laat mij weten dat de informatie in de vergunningafwijzing van de provincie niet (meer) klopt. De provincie schrijft op basis van de vergunningaanvraag van de gemeente: "De beoogde werkzaamheden betreffen de totaalsloop en bouwrijp maken van het gehele plangebied waarna nieuwbouw van twaalf starterswoningen is voorzien.". De bedoelde twaalf starterswoningen komen echter niet in dit plangebied, maar op een braakliggend terrein aan de overkant van de weg, direct achter de gereformeerde kerk het Kruispunt. Dit complex is inmiddels in aanbouw. In eerdere antwoorden op mijn vragen had de gemeente dit over het hoofd gezien. De plannen voor het gebied waarvoor de sloopvergunning werd aangevraagd, zijn nog in ontwikkeling. Gezien de onvolledige informatie in de stukken heb ik ook aanvullende vragen gesteld aan de provincie.
In de eerste versie van de officiële bekendmaking door de provincie ontbrak een pagina in de afwijzingsbrief; op mijn verzoek heeft de provincie alsnog een volledige versie toegezonden. 

Zie ook ruimtelijkeplannen.nl >> Uitwerkingsplan 12 starterswoningen Beusichemseweg Houten (PDF 45p)
Zie ook AD 19-11-20: Eindelijk kan het: 12 woningen voor starters in Houten en meteen veel inschrijvingen

(3) 29-11-21 tekstwijziging: bronvermelding iets duidelijker geformuleerd; citaat uit de vergunningaanvraag. 

(4) 29-11-21 tekstwijziging ter verduidelijking: het is niet zo dat de planvorming pas over drie jaar begint, maar deze kan wel enkele jaren duren. 

Vertraging voorkomen: Loerik VI 
[+] Bovengenoemde locatie aan het Hofspoor staat in de plannen bekend als 'Loerik VI'. De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen(PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken). De locaties waar de gemeente zich op wil richten zijn: • Loerik VI (Hofspoor); • Kantoor Viveste (Oude Dorp); • Luno (Kokermolen); • Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23); • De Molen 37; • 2e fase oude gemeentehuis (Standerdmolen) en • Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten en eventueel College de Heemlanden. 

Zie verder mijn blog Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden


woensdag 24 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 47

[+] Laatste wijziging: 29/11/21 12:30

Omroep Houten

Zaterdag 27 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met als gasten Axel Eerdman (Houten Anders) en David Jimmink (Groen Links). Martin Cohen doet de techniek. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

[+] Beluister hier de uitzending van 27 november met Axel Eerdman (HA) en David Jimmink (GL) over corona, het raadsbesluit om op bepaalde plaatsen in Houten toch snel te gaan bouwen en de komende raadsverkiezingen in maart 2022.

Beluister hier de uitzending van 20 november: raadslid Tijm Corporaal (GL) vertelt over zijn vertrek uit de raad; Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP) reageren op dit vertrek en spreken verder over het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en de komende verkiezingen in maart 2022.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

* Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens [web]
* Voedselbank stelt mondkapjes beschikbaar [web]
* Overeenkomst 2 seniorenwoningen Dorpsstraat 20 (info: grondzaken@houten.nl)Houtens Nieuws 't Groentje

[p3Start NatúúrlijkHouten [web]; Tijm Corporaal verlaat GroenLinks fractie [web]
[p7] Cora Gerritsen (CDA) over de Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie [web]
[p22] Miljoenen euro's voor natuur [web]


Andere media

SGP 24-11-21: SGP-Houten ontstemd over verlagen niveau groenonderhoud 
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 9/11/21: omgevingsvergunning kliko- en fietsberging Grote Geer (erfgoed); bestemmingsplan Provincialeweg 69, Schalkwijk (*); beantwoording motie begroting huishoudelijke ondersteuning.

(*) Aan de Provincialeweg 69 te Schalkwijk ligt het historische Lekdijkhuis. Dit huis is sinds 1866 altijd bewoond geweest, in 1977 is het gekocht als woonhuis. In 2017 heeft het in het bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk de bestemming 'kantoor' gekregen, op basis van overgangsrecht mag er nog wel gewoond worden. De initiatiefnemer wil de bestemming nu laten wijzigen van kantoren naar wonen met in het hoofdgebouw vijf wooneenheden en in het koetshuis één wooneenheid. Raadsagenda

De volgende raadsvergadering is 14 december, de agenda is nog niet bekend. 

[+] Besluitenlijst van 23/11/21 met aangenomen en verworpen moties en amendementen.  Op de agenda: 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen'; Leidraad Omgevingsinitiatieven & Participatie; onkruidbestrijding op verharding; 'Samen Veilig Midden Nederland'; integraal ruimtelijk perspectief U16; recreatieschap Stichtse Groenlanden; evaluatie innovatieagenda Werk en Inkomen Lekstroom; rekenkamerrapport Verbonden Partijen; begroting GGD; centraal stemmen tellen bij de verkiezingen en tenslotte afscheid Tijm Corporaal. 

De besluitenlijst van 4/11/21 bevat besluiten over onderzoeksagenda gebiedsontwikkeling Houten Noordwest en Oost, begroting 2022 en een (verworpen) motie over een aula op de begraafplaats. 

Raadsvragen

Nieuwe vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang. De dichtsbijzijnde testlocaties zijn in Bunnik en Nieuwegein, gevraagd wordt om een testlocatie in Houten. 

Openstaande vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen staan nog open. 

Antwoord op vragen van SGP, D66, PvdA, HA over uithuisplaatsing van kinderen in verband met de toeslagaffaire. De gemeente weet niet of kinderen uit Houten betrokken zijn. WIL heeft gesprekken met alle 80 gedupeerden die bekend zijn en daarbij wordt alle mogelijke hulp geboden. Er is (nog) niet naar voren gekomen dat kinderen in verband met de toeslagproblemen uit huis zijn geplaatst. Het streven is altijd om de kinderen terug naar huis te laten keren, mits dit veilig en in het belang van het kind is.  

Zie: raadsvragen
En verder

Gesprek met provincie over mobiliteit
[+] Dinsdag 2 november voerden het provinciebestuur en zo’n veertig inwoners en organisaties uit de provincie het tweede Open keukengesprek. Met het Open keukengesprek wil het provinciebestuur de dialoog aangaan met belangstellenden over het beleid en de manier waarop de provincie Utrecht haar werk doet. Thema was deze keer mobiliteit: hoe ga je van A naar B in 2050? 

Steenuil verhuist niet voor starterswoning
[+] De gemeente Houten mag de gebouwen op de oude plek van het bedrijf Rinus van Dijk niet slopen, omdat hier steenuilen zitten. De provincie Utrecht heeft een vergunningaanvraag van de gemeente afgewezen. Zie Styloblog 25-11-21.

Woningen op fabrieksterrein Schalkwijk
[+] Wethouder Hilde de Groot meldt op Twitter: "Op het terrein vd veevoeder fabriek in Schalkwijk komen woningen! Onlangs tekende ik een intentie overeenkomst met De Bunte Vastgoed, die het terrein aan het ontwerpen is met de buurt. We zijn op de goede weg. Hopelijk al in 2024 oplevering van 22 diverse woningen!" Bron: Twitter, Hilde de Groot

[+] De gemeente Houten meldt in een persbericht: wethouder Hilde de Groot en Joost Peereboom (links) van De Bunte Vastgoed hebben afspraken over woningbouw ondertekend. Voerfabriek Van Gorp aan de Pothuizerweg maakt plaats voor 22 woningen: rijwoningen, twee-onder-éénkap en vrijstaande woningen. De Bunte heeft de lege fabriek gekocht en zal deze slopen. De buurt is betrokken bij het plan en is positief. Midden op de foto: projectmanager Daan Verweij van De Bunte. 

[+] Houtens Nieuw 't Groentje 29-11-21: Iedereen doet mee; gemeente gaat neutrale aanhef bij brieven gebruiken - Met het wegnemen van zoveel mogelijk zichtbare en onzichtbare beperkingen gaat de gemeente Houten ernaar streven dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen aan de maatschappij en erbij te horen. Daarbij mag het niet uitmaken of een inwoner helemaal zelfstandig is en zichzelf kan redden of hulp nodig heeft.

Raad van State: blijf algoritmes de baas

De afdeling Advisering van de Raad van State heeft een "voorlichting" gegeven over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer, die vanwege wijzigingen in het voorstel om een nieuw advies had gevraagd (na eerder advies in 2019). Het advies is 24 november openbaar gemaakt. De Eerste Kamer vroeg de Raad van State om een oordeel te geven over de reikwijdte van het gewijzigde wetsvoorstel, het recht op privacy, de risico’s op ongelijke behandeling en discriminatie als gevolg van de inzet van profilering.

Algoritmes 
Het wetsvoorstel bevat volgens de Raad van State waarborgen die de risico’s op ongelijke behandeling in theorie kunnen verkleinen, maar het komt aan op een goede  uitvoering. Daarvoor is het volgens de Raad van State belangrijk dat wordt geïnvesteerd in professionaliteit en (juridische) deskundigheid op de werkvloer en in een cultuur waarin kan en mag worden afgeweken van algoritmische uitkomsten. Er moeten afwegingskaders komen om te stimuleren dat algoritmen zorgvuldig en met respect voor grondrechten tot stand komen. Ook moeten relevante derde partijen, zoals belangenorganisaties, worden betrokken bij het ontwerp van de algoritmen die een samenwerkingsverband hanteert. Daarmee kunnen onrechtmatige verwerkingen worden voorkomen en kan ook het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van algoritmen worden vergroot. Tot slot wijst de Raad van State op het belang van een zorgvuldige evaluatie en terugkoppeling als het gaat om de resultaten van de toepassing van algoritmen.

Samenvatting van het advies + volledige tekst (2021)


donderdag 18 november 2021

Strenge coronamaatregelen in Duitsland

'Mijn' quiz 'Wer weiß denn so was?' wordt om kwart over zes midden in een zin abrupt afgebroken en de ARD schakelt over naar de live persconferentie van bondskanselier Angela Merkel, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, de burgemeester van Berlijn en de beoogde bondskanselier minister Scholz over nieuwe coronamaatregelen. Vandaag vond overleg plaats tussen de federale regering en de bondsstaten.  De situatie is volgens de sprekers dramatisch. Het aantal coronagevallen stijgt explosief, de zorg is zwaar belast. Het aantal gevaccineerden is te laag, ondanks het ruime aanbod (nog 25 miljoen ongevaccineerden). Duitsland start met de derde vaccinatie (booster) voor alle volwassenen. Alle sprekers roepen de bevolking op zich - voor het eerst of ter herhaling - te laten vaccineren. Afhankelijk van het aantal gevallen worden de maatregelen - per bondsstaat - aangescherpt, waaronder '2G' (toegang alleen voor gevaccineerden of genezenen) en voor bepaalde gevallen en beroepen ook verplichte vaccinatie of isolatie.

dinsdag 16 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 46

[+] Laatste wijziging: 2011/21 22:00

Omroep Houten

Zaterdag 20 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie Paul van Ruitenbeek en Arthur Vierboom met als gasten Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 13/11/21 met Vincent van Polanen Petel (PvdA) en Pieter de Winter (CDA).

[+] Beluister hier de uitzending van 20 november: raadslid Tijm Corporaal (GL) vertelt over zijn vertrek uit de raad. Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP) reageren op dit vertrek en spreken verder over het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en komende verkiezingen in maart 2022. 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
In januari 2022 komen de bekendmakingen ook weer in 't Groentje te staan. 

- Bericht van de burgemeester: samen tegen corona, de coronacijfers lopen weer behoorlijk snel op, vervelende maatregelen zijn nodig om onszelf en elkaar te beschermen, blijf elkaar helpen waar nodig. 
Meer informatie op www.houten.nl/corona

- Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren 2021: de prijs is voor activiteiten van een persoon of een groep in dienst van de gemeente die op bijzondere wijze een bijdrage heeft geleverd aan het samenspel tussen samenleving en de ambtelijke organisatie. Nomineren kan tot 16 december door een mail met naam en motivatie te sturen aan griffie@houten.nl. 

- Agenda's gemeenteraad 23/11 en rondetafelgesprek 30/11/21: zie hierna.  


Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] [web] Extra kwaliteitsimpuls OV: de provincie Utrecht wil vanaf december 2025 sterk inzetten op vernieuwing, ruim 500 bussen moeten binnen enkele jaren elektrisch gaan rijden, er komen nieuwe buslijnen, de 'U-liners', en misschien gaat het OV vaker ondergronds. 

[p3] [web] Raadspraat van drie GroenLinksers: 'Zwaaien op het schoolplein'. 

[p7] [web] Hilde de Groot gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks. Andere media

Bunniks Nieuws 15-11-21: Omgevingsvisie Bunnik 2040: raad schuift keuzes voor zich uit 

[+] Groen Links Houten laat in een persbericht weten dat raadslid Tijm Corporaal zich terugtrekt van de kieslijst en als raadslid. Zie onderaan dit weekoverzicht onder 'En verder'. 


Collegebesluiten

Het college van B& vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 26/10/21: Financiële verordening; Reserves en voorzieningen 2021 (*); Strategisch informatiebeveiligingsbeleid BIO 2021-2024; begroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden; nieuw parkeerbeleid: Parkeervisie Houten 2021 en Nota Parkeernormen Houten (**); reactie op tweede en derde brief advocaten ESH Media (voorstellen de concessieovereenkomst voor A0-reclamedisplays te ontbinden); klimaatadaptatieplan Houten; belastingen- en legesverordeningen 2022 (o.a. betr. lijkbezorging, rioolheffing, afvalstoffenheffing); uitkomsten inventarisatie privacybeleid minimapartners; beantwoording vragen over Samen Veilig. 

(*) Het college wil het potje voor het opruimen van explosieven opheffen en het saldo van € 747.808 overhevelen naar de algemene reserve. Ook de lege potjes voor de economische crisis en de reparatie van het kapotte dak van cultuurhuis Schoneveld worden opgeheven. Er komt een nieuw potje voor de straatverlichting, een bedrag van € 806.971 daarvoor wordt overgeheveld vanuit het Beheer openbare ruimte (BOR). De naam van de bestemmingserserve Ruimtelijke Koers Houten wordt gewijzigd in bestemmingsreserve Bouwen aan Houten. 

(**) Aan de bestaande parkeernormen toevoegen: deelautogebruik actief stimuleren, parkeernormen voor sociale woningbouw en kwaliteitseisen voor fietsparkeren. 

Besluitenlijst 2/11/21: Maandelijkse begrotingswijziging (onkruidbestrijding; overdracht De Wiese fase 2D; aanvraag coronaregeling zwembad en ijsbanen; cultuurfonds; geld voor personeelsbeleid: loopbaanoriëntatie, mobiliteitsplan, inhuurkrachten); Businesscase Begeleiding door stichting Sociaal Team Houten; Intentieverklaring Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (plan van wegbeheerders, OM en politie om rond 12 risicothema's de verkeersveiligheid in 2022 te verbeteren); raad informeren over voortgang samenlevingsagenda; Aanleg atletiek op De Meerpaal; Nieuwbouw Lindeoord inrichting openbare ruimte (uitslag bewonersenquête, voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp); rapportage tweede kwartaal Sociaal Team; Platform Kleine Landschapselementen 2022-2024 (samenwerking provincie, gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht, Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit). 

Raadsagenda

Raadsvergadering 23/11/21: Blijven bouwen, vertraging voorkomen; Integraal Ruimtelijk Perspectief U16; Leidraad Communicatie en participatie. Verder vermeld op gemeentepagina : onkruidbestrijding op verharding; begroting recreatieschap; evaluatie innovatieagenda WIL 2019-2021; rekenkamerrapport verbonden partijen; begroting GGD; PvdA-motie over jeugdhulp en WMO

Zie: raadsagenda's

RTG 16/11/21: - Integraal Ruimtelijk Perspectief U16; - Onkruidbestrijding op verharding; - 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden; - Regionale aangelegenheden. 

RTG 30/11/21 (1) (agenda volgens gemeentepagina): rekenkamerrapport subsidies; parkeerbeleid; belastingverordeningen; financiële verordeningen; regionale aangelegenheden. 

RTG 30/11/21 (2) (idem): woonvisie; klimaatadaptatieplan; regionale aangelegenheden. Raadsvragen

Raadsvragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen en van SGP, D66, PvdA en HA over uithuisplaatsing kinderen in verband met de toeslagenaffaire staan nog open.

Zie: raadsvragenEn verder

[+] Steun voor lokale media. De gemeenten Amersfoort, Leusden, Oudewater en Woerden en de provincie Utrecht hebben in een brief aan minister Slob hulp gevraagd voor de lokale media. In de brief vraagt de regio minister Slob om hulp. Eerder dit jaar deed de provincie Utrecht onderzoek naar de lokale media in de 26 gemeenten van de provincie (PDF, 862 kB). Hieruit kwam onder meer naar voren dat lokale media baat kunnen hebben bij het stimuleren van samenwerking, onderzoeksjournalistiek en innovaties. Eind september ging de provincie Utrecht hierover met een breed palet aan (lokale) mediaorganisaties en gemeenten in gesprek tijdens een werkconferentie. Hier pleitte een meerderheid voor een structurele bijdrage om de informatievoorziening op lokaal niveau te verbeteren. De provincie Utrecht bereidt daarom nu een subsidieregeling voor die tegemoetkomt aan de bevindingen uit het onderzoek en de wensen van betrokken media.
Bron: Provincie Utrecht 18-11-21

[+] Volkskrant 19-11-21 Zelfbewoningsplicht. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht. Dat blijkt uit een enquête die de Volkskrant naar alle gemeenten stuurde. Uit het kaartje in het bericht blijkt dat Houten geen zelfbewoningsplicht kent, in tegenstelling tot de buurgemeenten Utrecht en Culemborg. 

[+] GroenLinks-raadslid Tijm Corporaal trekt zich terug. Groen Links Houten meldt in een persbericht dat Tijm Corporaal zich terugtrekt van de kieslijst en uit de raad. Hij kan zich niet vinden in het op 10 november vastgestelde verkiezingsprogramma. Tijm Corporaal: "Ik ben van mening dat er in het programma duidelijke keuzes moeten staan ten gunste van het Manifest Houtense Koers. Daarnaast ben ik voor het realiseren van een Tiny Houses woonwijk en tegen het verleggen van de Rondweg en de bouwplannen in Houten Noord-West. Mijn amendementen hierover zijn niet aangenomen en daar heb ik mijn conclusies uit getrokken".

Dinsdag 23 november is zijn laatste raadsvergadering, hij wordt opgevolgd door Anouk Siegenbeek van Heukelom. Tot januari van dit jaar was Tijm Corporaal fractievoorzitter, maar nadat hij terugtrad wegens oververmoeidheid nam David Jinmmink deze taak over. Tijm Corporaal verliet eerder de politiek in 2015. Zijn vader Dick Corporaal was burgemeester en een vooraanstaand politcus in de ARP, een van de voorlopers van het CDA. Tijm Corporaal was op 17 juni 2021 te beluisteren in de uitzending van Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten. 


Houtens Nieuws 't Groentje 19-11-21: Tijm Corporaal verlaat GroenLinks-fractie

Achtergrondinformatie (van ouder datum):
Tijm Corporaal bij Omroep Houten 17-06-21
AD 21-01-21: Voorman Tijm Corporaal in Houten voorlopig uit de running
RTV Utrecht 21-01-21: Vermoeide fractievoorzitter GroenLinks legt taken voorlopig neer
GroenLinks 02-09-15: Tijm Corporaal verlaat de politiek
Tijm Corporaal ontslagbrief 26-08-15
Wikipedia: Dick Corporaal
Styloblog 14-11-13: Werken in de tuinbouw
Tijm Corporaal hield in de raad een emotioneel betoog over werken in de tuinbouw. 
Fractie Groen Links Houten (met contactgegevens)

donderdag 11 november 2021

Eindstation

Bij de vier zitplaatsen achter mijn rug ligt een politiek krantje. Ik kan het niet zien, maar hoor de gesprekken. In Amersfoort stappen twee wat oudere echtparen in de trein die het krantje zien liggen en een gesprek beginnen over de politiek. Het is vreselijk gesteld met ons land, hoor ik wel. In Zwolle stappen ze uit en hun plaats wordt ingenomen door twee dames. Ze zien het krantje liggen en het gesprek van het vorige gezelschap gaat ononderbroken door in de hoogste versnelling met apocalyptische proporties. Het einde voor ons land is nu waarlijk nabij. Ik hoop dat ik Leeuwarden nog haal.

Daf

Als kind woonde ik tegenover een Daf garage. Met een Esso pompstation. Dagelijks nam ik de activiteiten in en om het garagebedrijf waar. Garage Broekhuis in Barneveld (inmiddels een grote regionale speler, maar niet meer vanuit Barneveld). Ik zag altijd de nieuwste modellen afgeleverd worden, zoals de Daffodil (pas jaren later kwam ik er achter dat dit het Engelse woord voor Narcis is, ik was heel verbaasd dat deze bloem naar een auto is genoemd). Ook de DAF vrachtwagens maakten grote indruk op mij. Op een dag was ik aan het spelen voor het huis. Ineens stapte de buurman, de oude meneer Broekhuis de weg over. Hij liep recht op mij af en gaf mij een doosje. "Alsjeblieft, dit is voor jou!" en hij liep meteen weer terug. In het doosje zat een dinkey toy (voor mij het Nederlandse woord voor kleine speelgoedauto, pas jaren later kwam ik er achter dat het een merknaam was). Het was een prachtige Daf vrachtwagen. Speciaal voor mij. 

De oude meneer Broekhuis en zijn Daf-garage, zoals ik mij die herinner.


woensdag 10 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 45

[+] Laatste wijziging: 15/11/21 00:00
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 13 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Stephan van der Steen met gasten van PvdA en CDA. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website te beluisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 6/11/21 met Agna van Rees van de ChristenUnie en [+] beluister hier de uitzending van 13/11/21 met Vincent van Polanen Petel (PvdA) en Pieter de Winter (CDA). 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Op zoek naar inwoners die hun huis en hart willen openstellen voor kinderen die korte tijd of langer niet thuis kunnen zijn, is er een onlinebijeenkomst op donderdag 18 november. 
Meer informatie en aanmelden: www.eentweedethuis.nl

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. Voor het schriftelijke onderzoek worden ruim 4.000 inwoners uitgenodigd. De vragen gaan onder andere over de leefbaarheid in de wijk, over de gevolgen van corona en over de dienstverlening van de gemeente.
Zie Onderzoek naar sociale krachtHoutens Nieuws 't Groentje

[krant p3] Pagina 3 vol met politiek nieuws: * Woningbouw in Noordwest of Oost? (web) * Bekendmakingen blijven in krant * Begroting unaniem aangenomen (web)

[krant p7] Raadspraat door David Rentinck, VVD (web)
Andere media

AD 05-11-21: Houten maakt de geesten rijp voor bouwen in Oost, 3200 woningen in het groen 'geen slechte keuze' -- ,,Oost hangt niet langer in de lucht, het is nu onderdeel geworden van een keuze’’. De gemeenteraad besprak donderdag 4 november de conclusies van een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in Houten-Oost versus Houten-Noordwest (bedrijventerrein Doornkade en omgeving).Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst is van 19/10/21 (zie vorige weekoverzicht), qua besluitenlijst hebben we dus een besluitenloos college. Raadsagenda

Volgende raadsvergadering is 23/11/21. Agenda: * Blijven bouwen, vertraging voorkomen * Integraal Ruimtelijk Perspectief U16 * Leidraad Communictaie & Participatie

[+] Op 16/11/21 is er een 'reserve' RTG (rondetafelgesprek) gepland. Niet alle onderwerpen zijn 9 november aan bod gekomen. Daarom is er een vervolg op 16 november vanaf 20.30 uur. Deze onderwerpen worden dan besproken:
- Integraal Ruimtelijk Perspectief U16
- Onkruidbestrijding op verharding
- 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- Regionale aangelegenheden

Het rondetafelgesprek is live te volgen via https://houten.notubiz.nl/
De stukken zijn in te zien via
https://ris2.ibabs.eu/houten

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 4/11/21 is nog niet gepubliceerd, wel is het videoverslag beschikbaar met daaronder de agenda, waarmee rechtstreeks naar het betreffende agendapunt in de video kan worden gesprongen. 
Raadsvragen

Nieuwe vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen. Eerdere vragen van SGP, D66, PvdA en HA over uithuisplaatsing kinderen in verband met de toeslagenaffaire staan nog open. 

Zie: raadsvragenEn verder

Actieplan Flexwonen
[+] Het huidige woningtekort vraagt om snelle en slimme oplossingen voor woningzoekenden. Daarom stimuleert de provincie dat er sneller tijdelijke woningen worden gebouwd. Deze zogenaamde flexwoningen zijn bedoeld voor mensen die op dit moment lastig een geschikte woning kunnen vinden. Vanuit deze tijdelijke woning kunnen zij hun zoektocht op de woningmarkt voort zetten. In het Actieplan Flexwonen is verder uitgewerkt welke concrete acties de provincie hiervoor onderneemt.

Proef! Huiskamer van Houten
[+] Bij de officiële bekendmakingen is een evenementenvergunning aangekondigd voor de 'Huiskamer van Houten' aan Onderdoor 13. Dit is het voormalige ING kantoor bij het station. Uit de berichtgeving in Houtens Nieuws 't Groentje 5/11/21 blijkt het te gaan om een initiatief van Richard Roest, predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk de Lichtboog in Houten. Van 13 november tot 15 januari is hier elke donderdag van 10 tot 18 uur en elke vrijdag en zaterdag van 10 tot 21 uur een ontmoetingsplek. In de voormalige bankkluis is een escaperoom ingericht. Ook worden er goodybags uitgedeeld, waaruit mensen één ding mogen houden en de rest is om weg te geven. 

P.S.: Om verwarring te voorkomen: ook welzijnsorganisatie Van Houten & Co. organiseert 'De Huiskamer', ontmoetingsmomenten voor ouderen in de bibliotheek Huis van Houten tegenover het gemeentehuis en in cultuurhuis Schoneveld. Meer info hier.  

Provinciale begroting goedgekeurd
[+] Provinciale Staten (PS) van Utrecht hebben woensdagavond 10 november ingestemd met de begroting voor 2022. Zie het bericht van de Provincie met links naar agenda, videoverslag (per agendapunt), moties, amendementen en stemmingen. 


donderdag 4 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+] Laatste wijziging: 9/11/21 12:30

Nieuws en media

Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten: uitzending elke zaterdagmorgen 10 tot 11 uur, herhaling zondagmiddag 14 tot 15 uur. Het programma is ook via de website en podcast terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 30/10/21 met Hans Bruning van Natuurlijk Houten en Sjoerd Kasius van ITH [+] en hier de podcast van afgelopen zaterdag 6/11/21, een eerder opgenomen gesprek met CU-fractievoorzitter Agna van Rees, waarin wordt stilgestaan bij de relatie tussen geloof en politiek en haar keuze voor de ChristenUnie.

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5
Agenda's rondetafelgesprekken 9/11/21 (zie onderaan dit weekoverzicht). 

[+] Officiële bekendmakingen zouden vanaf november niet meer in 't Groentje gepubliceerd worden, maar deze bezuiniging is 4 november door de gemeenteraad teruggedraaid met het aannemen van een amendement op de begroting. De bekendmakingen zullen geplaatst blijven worden in 't Groentje en zijn ook digitaal te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is hier meer over te lezen. Men kan zich aanmelden voor de emailservice

Interessante bekendmakingen: evenementenvergunningen voor Sinterklaasintocht op 't Rond,  Plein en Castellum op zaterdag 20 november 11:30-15:30 en nieuwjaarsduik strandje Rietplas bij de Bloementuin op 1 januari 2022 11-13u. 

[p3] Exploitant Speelboerderij gezocht
Zie ook Houtens Nieuws 27/10/21 [p7Speelboerderij en website gemeente

[p7] Raadspraat Marian Aanen: Nieuwe start!
Nieuwe start met gebroken heup, nieuwe partij, nieuwe ruimtelijke koers en visie Oude Dorp 

Houtens Nieuws 27/10/21 [p8Woningbouwbeleid kleine kernen
Bureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Hoeveel en welk soort woningen zijn bv. nodig om een school in het dorp te houden? 
Zie ook website gemeente. De presentatie was 1 november. 

Gesprekken over woningbouwbeleid
08/11 19:30-20:30 uur in 't Gebouw, Kerkebogerd 1A, Tull en 't Waal
11/11 19:30-20:30 uur in Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 't Goy
17/11 19:30-20:30 uur in De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 

Verder in het nieuws: 

De afgelopen periode zijn de deelnemers van het Burgerpanel bevraagd over ”Communicatie en Participatie”, “Fietstransferia”, “Parkeerbeleid” en “Kinderboerderij”. Resultaten: zie onderaan dit weekoverzicht. 

AD 05-11-21: Houten maakt de geesten rijp voor bouwen in Oost, 3200 woningen in het groen 'geen slechte keuze'
[+] ,,Oost hangt niet langer in de lucht, het is nu onderdeel geworden van een keuze’’. De gemeenteraad besprak donderdag 4 november de conclusies van een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in Houten-Oost versus Houten-Noordwest (bedrijventerrein Doornkade en omgeving).

Integraal Ruimtelijk Perspectief: regio Utrecht neemt regie
Met 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien gemeenten (U10/U16) zorgen dat de regio Utrecht klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze gemeenten naar de gemeenteraden sturen. De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en grote maatschappelijke opgaven op onder andere klimaatverandering.

In de buurt 22/10/21: Woninginbraken in Houten: zo vaak werd er dit jaar ingebroken

RTV Utrecht 31/10/21: 'Cliëntenraad Samen Veilig handelt in strijd met de wet'

Wethouders struikelen over regionale energiestrategie: 
Bunniks Nieuws 29/10/21Wethouder Paul Heijmerink (P21) neemt ontslag vanwege 'rechts populistische meerderheid in Bunnikse raad'. Donderdagavond 28 oktober heeft de gemeenteraad van Bunnik een motie van afkeuring tegen wethouder Paul Heijmerink (P21) aangenomen. Bunniks Belang, De Liberalen en het CDA vonden dat de wethouder niet genoeg had gedaan om bij buurgemeente Zeist zorgen te uiten over windmolens langs de A12 waar Zeist de mogelijkheden van onderzoekt en die ook in de Regionale Energiestrategie (RES) staan. 
RTV Utrecht 29/10/21: Wethouder Heijmerink legt functie in Bunnik neer
Bunniks Nieuws 2/11/21: P21 stopt samenwerking binnen coalitie met De Liberalen
Eerder in het nieuws: 
RTV Utrecht 21/3/21: Wethouders blijven maar steggelen over windmolens en zonnepanelen, oud-burgemeester [van Houten Wouter de Jong] gaat bemiddelen
RTV Utrecht 2/7/21: Raad Renswoude likt wonden na vertrek wethouder

[+] VNG Magazine 5/11/21: De opkomst van het raadsakkoord - uit de groef
Het aantal raadsakkoorden stijgt. Maar hoe ze in de praktijk uitpakken, daarover is nog weinig bekend. Onderzoeker Lianne van Kalken ziet de voordelen, maar waarschuwt ook: begin er niet onvoorbereid aan.

[+] VNG Magazine  5/11/21: De menselijke maat - Nationale Ombudsman: 'De deur moet altijd openstaan'
Voor drie van de vier gemeenten is de Nationale ombudsman ook de gemeentelijke ombudsman. De financiële problemen bij gemeenten leiden tot een verschraling van de dienstverlening en meer klachten van burgers, ziet ombudsman Reinier van Zutphen.

[+] Bunniks Nieuws 8/11/21: Woningbouw in Houten Noordwest of Oost?

Begroting 2022 
De gemeenteraad behandelt 4 november de begroting voor 2022. Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Collegebesluiten
Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.
Besluitenlijst 19/10/21: begrotingswijziging GGDrU; raadsinformatiebrief over corona-effecten voor Houten; raadsinformatiebrief tussenevaluatie reorganisatie (*). 

(*) Tijd voor verandering - tussenevaluatie gemeentelijke reorganisatie (PDF 48p)
p40 Conclusie: Kort gezegd is het antwoord dat de aanpassingen in de structuur en investeringen in de sturing en manier van werken op dit moment (nog) niet het gewenste effect laten zien. Dat komt niet zozeer doordat de gedachten achter de nieuwe uitgangspunten niet worden gesteund. In het algemeen onderschrijft men de gedachten en ideeën achter de uitgangspunten. Het is vooral de toepassing in de dagelijkse praktijk die wordt gemist, waardoor het gewenste effect uitblijft. 
(*) Analyse en commentaar van Paul van Ruitenbeek in zijn column voor Omroep Houten. 

Raad 4/11/21 agenda en stukken: onderzoeksagenda Noordwest en Oost; bestuursrapportage; begroting 2022; motie ontvangstruimte begraafplaats. 
[+] Zie videoverslag

RTG (1) 9/11/21 agenda en stukken: integraal ruimtelijk perspectief U16; blijvenbouwen, vertraging voorkomen; onkruidbestrijding op verharding; begrotingswijziging recreatieschap; evaluatie innovatie-agenda WIL 2019-2021. 
RTG (2) 9/11/21 agenda en stukken: SAVE, Samen Veilig Midden-Nederland; rekenkamerrapport verbonden partijen; leidraad communicatie en participatie; begrotingswijziging GGDrU. 

Eeder: 
Raadsvergadering 05-10-21 (eigen berichtgeving)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie eerder weekoverzicht


Openstaande vragen van D66, SGP, PvdA en HA over uithuisplaatsing van kinderen in relatie tot de toeslagaffaire. Zie ook Styloblog: Raadsvragen over uit huis gezette kinderen

De vragen van D66, SGP, PvdA en HA over dossierbeheer en inzage van cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) zijn 1 november zijn beantwoord


Resultaten enquêtes Burgerpanel

De afgelopen periode zijn de deelnemers van het Burgerpanel bevraagd over ”Communicatie en Participatie”, “Fietstransferia”, “Parkeerbeleid” en “Kinderboerderij”. 

Communicatie en Participatie
Inwoners van de gemeente Houten beoordelen de communicatie van de gemeente gemiddeld met een 6,8. Vooral de wekelijkse gemeentepagina in het huis-aan-huisblad ’t Groentje wordt goed gewaardeerd. Ook de website en social media van de gemeente krijgen een ruime voldoende. De website kan nog verbeterd worden op gebruiksgemak en vindbaarheid van de informatie. Wat betreft social media verwachten inwoners met name actuele informatie en reacties op vragen.

De mogelijkheden tot participatie (als inwoner kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen bij gemeentelijk beleid) worden door inwoners gemiddeld met een 6,5 beoordeeld. Een op de vijf inwoners is hier echter ontevreden over. Met name over de manier waarop de gemeente hen betrekt bij plannen. Inwoners zijn vooral bereid zich in te zetten als het de eigen wijk of buurt betreft of voor onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld ‘wonen en leefomgeving’ en ‘natuur, milieu en duurzaamheid’. 

De resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ze worden ook meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het communicatie & participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet.  

Fietstransferia 2020
Afgelopen jaren nam het gebruik van de twee fietstransferia in Houten steeds verder toe. Als gevolg van de corona-pandemie is deze stijging in 2020 echter niet doorgezet en is zelfs een daling zichtbaar. Drie op de vier Houtenaren (78%) hebben in 2020 gebruik gemaakt van de fietstransferia in Houten. Gebruikers van de beide fietstransferia beoordelen deze, net als voorgaande jaren, van ruim voldoende tot goed. De transferia scoren goed op netheid, zijn goed onderhouden en goed bereikbaar en toegankelijk, goed verlicht en men voelt zich er veilig. Fietstransferium Houten Centrum scoort in vergelijking met Castellum iets lager op dienstverlening van de medewerkers en gastvrijheid. De koffiefiets in het centrum wordt gemist. Het tekort aan bruikbare stallingsruimte in het Centrum blijft een aandachtspunt. Extra stallingsruimte, verwijderen van fietsen die langdurig ongebruikt gestald staan en een aparte plek voor brede fietsen (met kratje) zijn enkele verbetersuggesties die worden genoemd voor het tekort aan bruikbare stallingsruimte in het centrum. 

Parkeerbeleid
De resultaten van het Burgerpanel zijn gebruikt om nieuw parkeerbeleid op te stellen. Naast de leden van het Burgerpanel konden alle andere inwoners van Houten deelnemen aan het onderzoek. Behalve de enquête hebben er ook acht wijkgesprekken plaatsgevonden. Het parkeerbeleid bestaat uit een Parkeervisie Houten en een Nota parkeernormen. De parkeervisie beschrijft waar en hoe geparkeerd kan worden. Er staat ook in hoe we zorgen dat op verschillende plaatsen nog plek is om te parkeren en wat we doen bij klachten over parkeren. De nota parkeernormen legt de eisen voor parkeren bij nieuwbouw vast. De vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid in de gemeenteraad staat gepland op 14 december 2021. Zie voor meer informatie ook: https://www.houten.nl/verkeer-en-parkeren/parkeren

Enkele resultaten uit het onderzoek zijn:
  • De meeste autobezitters kunnen de auto(‘s) altijd dichtbij de eigen woning parkeren, maar een kwart van hen kan de auto daar niet altijd kwijt; 
  • Het merendeel van de inwoners (63%) wil geen nieuwe parkeerplaatsen in de wijk wanneer dit ten koste gaat van groen;
  • Één op de vijf Houtenaren zou (misschien) gebruik willen maken van een deelauto wanneer deze binnen 5 minuten van de woning beschikbaar is;
  • Zo’n 60% van de automobilisten in Houten zegt, met de juiste maatregelen, over te halen te zijn om vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto.

Kinderboerderij
De kinderboerderij met speeltuin in Houten is een algemeen begrip: vrijwel alle inwoners zijn er mee bekend en de meeste inwoners zijn er ook wel eens geweest. Inwoners vinden het belangrijk dat er een kinderboerderij in Houten is. Door het contact tussen kind en dier kunnen kinderen spelenderwijs leren met dieren om te gaan. Maar ook de speeltuin krijgt veel waardering. Bezoekers geven spontaan aan dat ze juist de combinatie van kinderboerderij en speeltuin en de variatie van activiteiten erg waarderen. Ook het kleinschalige karakter van de speelboerderij maakt een bezoek voor zowel volwassen als kinderen extra aantrekkelijk. 

Verbeterpunten die worden genoemd liggen vooral op het vlak van onderhoud, openingstijden en variatie in aanbod van dieren en speeltoestellen. Daarnaast zouden veel bezoekers het waarderen als er een uitgebreider horeca aanbod komt. Dit mag echter niet ten koste gaan van de gemoedelijke, ongedwongen sfeer, die de kinderboerderij nu zo aantrekkelijk maakt.

Het onderzoek geeft aan welke activiteiten inwoners waarderen en wat de wensen van ouders en kinderen zijn met betrekking tot de speelboerderij. De verbeterpunten met betrekking tot het onderhoud van de speelboerderij zijn meteen opgepakt of waren al in gang gezet. De uitkomsten zijn meegenomen in de aanbesteding voor een nieuwe eigenaar van de speelboerderij.