vrijdag 30 december 2022

Dure Gemeentepolis met nul euro steun

Tot december 2021 zat ik een tijd in de bijstand, in de vorm van een aanvullende lening die ik later terug moet betalen. Inwoners van de gemeente Houten met een laag inkomen, kunnen een Gemeentepolis afsluiten. Dit is een collectieve verzekering via de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de gemeenschappelijke sociale dienst van Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein. Het is een verzekering met alle toeters en bellen, dus inclusief verplichte tandartsverzekering en een aanvullende verzekering met ruime dekking. Daardoor is deze zorgverzekering degelijk maar zeker niet goedkoop. De gemeente draagt € 20 per maand bij aan de premie. Mensen met een iets hoger inkomen, zoals ik nu met AOW en klein pensioen, kunnen ook de Gemeentepolis afsluiten, maar krijgen geen gemeentelijke bijdrage. Althans zo staat het duidelijk op de website van WIL, maar daarna begint de verwarring.

Aanmelding polis is aanvraag bijstand
Omdat ik er zeker van wilde zijn dat de huidige dekking - met name voor fysiotherapie - ongewijzigd doorloopt, had ik besloten de - wat duurdere - Gemeentepolis met een jaar te verlengen, al kwam ik niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke bijdrage. Daarom was ik wel verbaasd toen ik een brief kreeg van de sociale dienst waarin staat: "Door u aan te melden, heeft u automatisch een aanvraag gedaan voor bijzondere bijstand als maandelijkse bijdrage van de gemeente aan uw zorgpremie". Terwijl op de website van de sociale dienst staat: "Houtenaren met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm kunnen meedoen aan de verzekering, maar ontvangen géén gemeentelijke bijdrage" [bron]. 

Bij de aanmelding had ik aangegeven in deze categorie te vallen en geen beroep te doen op bijzondere bijstand. Ik begreep wel dat de sociale dienst desondanks mijn financiële gegevens nodig had om mijn inkomenscategorie vast te stellen. Maar kennelijk had ik zonder mij ervan bewust te zijn toch een beroep gedaan op een mij onbekende financiële bijdrage van de gemeente. Daarom heb ik de klantenservice van WIL gebeld om uitleg.

Onwetend bijstand aangevraagd
De klantenservice liet mij in eerste instantie weten dat ik door mij aan te melden bij de collectieve verzekering inderdaad automatisch - zij het onwetend - een aanvraag had gedaan voor bijzondere bijstand. Ik vroeg waaruit deze bijzondere bijstand dan wel zou bestaan (welk bedrag en waarvoor), omdat deze nergens uit blijkt en de website van WIL zelf stelt dat ik géén gemeentelijk bijdrage kan ontvangen.

De collectiviteitskorting van € 4,44 geldt voor elke collectiviteit, niet alleen voor de luxe Gemeentepolis maar ook de goedkopere gelijkwaardige alternatieven in de markt. De frontoffice van WIL had geen idee waar de automatisch aangevraagde ondersteuning dan wel uit bestaat of waarvoor.

Bijzondere bijstand voor eigen risico? 
Na langdurige ruggenspraak van frontoffice met backoffice kreeg ik het antwoord dat door mij aan te melden voor de verzekering met €0,00 eigen risico ik automatisch bijzondere bijstand heb aangevraagd voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico (in 2023 €28,90 per maand). Werk en Inkomen Lekstroom liet mij weten dat ik in aanmerking kom voor een bijzondere bijstand ter hoogte van het bedrag van het eigen risico ad € 385,00 of iets preciezer gezegd de herverzekering ervan, dat is €28.90 x 12 = €346,80. De gemeente zou dit bedrag voor haar rekening nemen. Dit was helemaal nieuw voor mij. De gemeente zegde mij dus officieel, na controle, een bedrag van €346,80 bijzondere bijstand toe. Ik wilde er toch nog even rustig over nadenken of ik inderdaad deze bijzondere bijstand wilde aanvragen.

Herverzekering eigen risico zelf betalen
Het vreemde is dat in tegenstelling tot wat Werk en Inkomen Lekstroom beweert, de herverzekering van het verplicht eigen risico (in elk geval in 2022: € 29,40 x 12 = € 352,80) gewoon door de verzekerde en niet door de gemeente wordt betaald en dat uit niets blijkt dat dit in 2023 anders is. De herverzekering in 2023 ad €28,90 per maand staat op de polis gewoon inbegrepen bij het door mij als verzekerde te betalen bedrag. Nergens blijkt dat ik deze premie vergoed zou kunnen krijgen door WIL.

Publieke informatie correct, individuele informatie onjuist
Daarom ga ik er voorlopig toch maar van uit dat de publieke informatie op de websites van WIL, VGZ en Gezondverzekerd.nl correct is, maar dan is de individueel aan mij verstrekte informatie onjuist en misleidend, want het kan niet beide waar zijn. Het enige wat ik mij nog kan bedenken is een bijdrage in het verschil tussen eigen risico van €385 en herverzekering €346,80, dus € 38,20 = €3,18 per maand. Maar ik ga er vanuit dat dit gedekt wordt door de VGZ uit het genoten voordeel of anders had WIL dit ook kunnen aangeven. Maar niemand bij WIL kon het mij uitleggen, dus ik ben dus bang dat de belofte van de Gemeentepolis valt onder het schriftwoord "vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

Andere verzekeringen goedkoper dan Gemeentepolis
Na de verwarrende en tegenstrijdige informatie van WIL heb ik nu toch maar besloten om geen gebruik meer te maken van de Gemeentepolis en bij dezelfde verzekeraar een goedkopere zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe verzekering is ook inclusief het eigen risico van €385 en tandartsverzekering nog altijd goedkoper dan de Gemeentepolis en biedt een uitgebreidere dekking, met name de voor mij belangrijke fysiotherapie. Ter vergelijking: de Gemeentepolis kost mij €223,60 per maand. De VGZ Werkt Beter polis kost mij €182,60 en inclusief eigen risico €214,86, dus €8,92 goedkoper, een besparing van €107,04 per jaar, wat ik in deze dure tijden toch best goed kan gebruiken. Bovendien heb ik afgelopen jaar maar de helft van het eigen risico opgebruikt, dus daar had ik ook nog eens flink op kunnen besparen, al hoeft dat wat mij betreft niet per se.

Dreiging: als je niet meedoet, krijg je niks meer
De reden dat ik een paar jaar geleden naar de Gemeentepolis ben overgestapt, is de dreiging door de gemeente dat als je geen Gemeentepolis afsluit, je als bijstandsgerechtigde niet meer in aanmerking komt voor bijzondere bijstand 'als er echt iets gebeurt'. Die dreiging heeft een grote impact op iemand die van een minimum leeft. De Gemeentepolis is luxer en soms duurder dan andere zorgverzekeringen in de markt, inclusief de verzekering die ik eerder had. Met inkomen op bijstandsniveau kon ik mij de Gemeentepolis in het begin echt niet veroorloven. Daarom heb ik in de bijstand een paar jaar gericht 'gespaard', dat wil zeggen bespaard op mijn uitgaven, om mij daarna - vanaf 2020 - de luxe van de duurdere Gemeentepolis te kunnen veroorloven. Het prijsverschil van de luxe Gemeentepolis met de goedkopere verzekeringen in de markt zit vooral in de verplichte tandartsverzekering, terwijl mijn tandartsen mij altijd hebben aangeraden geen tandartsverzekering te nemen, mijn tandartskosten zijn zelden meer zijn dan €50. Als burger wil ik via de premie graag bijdragen aan de tandzorg van anderen, maar met een bijstandsinkomen is dat een zware en onnodige last. Maar ook inclusief een tandartsverzekering zijn er in de markt nog steeds goedkopere verzekeringen te vinden dan de Gemeentepolis.

Misleiding
Als WIL een commerciële organisatie zou zijn, zou ik eigenlijk aangifte willen doen wegens misleiding. De gemeente lokt immers mensen naar een duurdere verzekering met de toezegging dat je dan geld van de gemeente krijgt, maar dat blijkt een bedrag van nul euro, onder de dreiging dat je niets meer krijgt als je later echt in nood raakt. Voor een overheidsorganisatie is dit denk ik meer een zaak voor bestuur en politiek.
vrijdag 16 december 2022

Londen tegen Utrecht

Al een paar weken lang staken elke vrijdag en zaterdag de Londense bussen van Abellio, een dochterbedrijf van de NS, met het hoofdkantoor in Utrecht. De stakers eisen een hoger loon. De vakbond keert de stakers 70 pond per stakingsdag uit. Dit vertelde mij één van de stakende chauffeurs, mijn oud-huisgenoot Abdul, met wie ik vanmorgen uitgebreid heb bijgepraat aan de telefoon. Meer over de familie dan over de busstaking overigens, maar door de staking had hij meer tijd voor dit gesprek. 

Abellio exploiteert in Groot-Brittanië een aantal spoorlijnen en in Londen meerdere buslijnen, met concessies van het gemeentelijk vervoerssysteem Transport for London. Op de bussen prijkt het logo van de NS. Toen ik vorig jaar twee dochters van mijn oud-huisgenoot rondleidde door Utrecht - zij zijn in Amsterdam geboren, maar al jaren geleden naar Londen verhuisd, al willen ze zo langzamerhand wel graag weer terug - wees ik hen op het stationsplein van Utrecht op het grote NS-logo boven de ingang van het centraal station. Het duurde even en toen was er de enthousiaste herkenning: o ja, dat logo staat op het uniform dat hun vader elke dag aantrekt als hij naar zijn werk gaat. Maar vandaag dus even niet. 

London Bus Routes: Abellio London: 2009 - Present &emdash; Route 35, Abellio London 9453, LJ09CDK, Brixton

Zie ook: Abellio London bus services


Veelwijverij

Een Nigeriaans parlementslid en fractievoorzitter van de grootste partij staat op en stelt met trots zijn vier vrouwen voor, die vandaag op de publieke tribune zitten. De vrouwen staan op en worden begroet met applaus. Hij schept er over op dat zijn vier vrouwen 27 kinderen voor hem 'geproduceerd' hebben en hij verwacht er nog meer. Geklap en gejuich van zijn mede-parlementariërs voor het succes van deze man. Maar de voorzitter van het parlement weet met een anecdote nog wel wat nuance aan te brengen in zijn prestaties als vader. Op een avond spelen er nog laat kinderen rond het huis van de man. Het wordt al donker, hij is bezorgd en stuurt de kinderen weg: ga naar je huis! Waarop één van de kinderen zegt: maar papa, dit is mijn huis. 

Koning Salomo, de zoon van David, had 1000 vrouwen, zegt de Bijbel. Of 700 vrouwen en 300 bijvrouwen, want verschil moet er zijn. De Bijbel maakt zich niet al te druk over het aantal, maar wel dat hij er over opschept, zich er op voor laat staan, macht ontleend aan zijn veroveringen. 

Het verhaal heeft mij lang geleden al eens geïnspireerd tot een kleine door mij verzonnen anecdote.

Salomo komt in een bar en ziet daar een mooie vrouw zitten. Hij stapt op haar af en laat één van zijn al vaak succesvol gebleken pick up lines op haar los: "Kan het zijn dat wij elkaar kennen?" "Ja zeker", zegt de vrouw, "ik ben met je getrouwd, ik ben één van je vrouwen". dinsdag 13 december 2022

Leven van het licht

Belangrijk voor mensen die leven van het licht en de dag laat beginnen, zoals ik. 
Sinds afgelopen vrijdag 10/12 gaat de zon  niet meer steeds vroeger onder, de hele week om 16:27, en vanaf komende zaterdag 17/12 16:28 schuift de duisternis weer langzaam naar later en duurt het daglicht van de middag weer wat langer. Dat het 's morgens later licht wordt (tot het eind van het jaar, 1 januari is de wende van 8:49 naar 8:48) deert mij niet, omdat ik niet naar werk hoef en ik dan de zon gewoon wat langer laat schijnen in mijn dromen. (Trouwens, ook toen ik nog werkte, als zelfstandige maar soms ook een tijdje in loondienst, regelde ik mijn reguliere werktijden meestal zo dat ik in de winter niet voor negen uur hoefde op te staan.)vrijdag 9 december 2022

Gaspijplijn Marokko - Nigeria

Marokko, Nigeria en Sierra Leone hebben maandag 5 december in Rabat een overeenkomst getekend voor de aanleg van een gaspijplijn tussen Marokko en Nigeria. Dit meldt The Owl via Sierraloaded.sl. De pijplijn moet West-Afrika en Europa van goedkoper gas voorzien. Het project kost 25 miljoen dollar. De 6000 kilometers lange pijplijn loopt door Sierra Leone en twaalf andere Afrikaanse landen langs de Atlantische kust en levert ook gas aan Niger, Burkina Faso en Mali die niet aan zee liggen.

donderdag 8 december 2022

Eerste roltrap in Sierra Leone

Sierra Leone krijgt z'n eerste elektrische roltrap. De roltrap wordt aangelegd op de vernieuwde luchthaven Lungi van de hoofdstad Freetown en wordt momenteel getest. Dit meldt de nieuwswebsite Sierraloaded.sl. De vernieuwing en uitbreiding van de luchthaven is een megaproject van de Sierra Leoonse regering en kost 270 miljoen dollar. Het project wordt uitgevoerd door de Turkse Summa Group. 


Video: bouwvakkers gaan met de roltrap naar boven.


zondag 4 december 2022

Zilveren Zuid

Op 12 december 1997 verhuisde ik vanuit Utrecht naar het Geuzenland in Houten, in de wijk die toen nog Loerik 1 heette, de eerste wijk van Houten-Zuid. Ik beweer altijd - zolang niemand het tegenspreekt (*) - dat ik de eerste bewoner ben van de nieuwbouw in Houten-Zuid, omdat ik mijn woning meteen op de dag van oplevering heb betrokken en mij diezelfde dag heb ingeschreven in Houten, terwijl alles om mij heen nog donker was. Maar de eerste woningen (zie foto) waren kort daarvoor opgeleverd, aan het Stadhoudersland, op 28 november 1997 (*), nu 25 jaar geleden.

(*) Aanvulling en tegenspraak
Iemand wijst mij er terecht op dat de oplevering van de eerste woningen aan het Stadhoudersland een week werd uitgesteld. Op 4 december vond de oplevering van het eerste blok (zie foto) plaats in aanwezigheid van onder andere de burgemeester. En nee, ik was niet de eerste bewoner van Zuid, ik kwam een week later. Zondag 4 december is dus het zilveren jubileum van de bewoning van de nieuwbouw van Houten-Zuid.


Commentaren (via Facebook):

Eerste bewoners

Yvonne: Stadhoudersland was eerder opgeleverd, wij kregen de sleutels van de eerste zeven woningen in Houten-Zuid op 4 december onder toeziend oog van de Burgemeesters van Utrecht en Houten.
Ytzen: Ja, ik herinner mij dat. De eerste oplevering op Stadhoudersland (mijn achterburen) was op 28 november en daarna werd elke week een volgend deel opgeleverd. Niet veel later, in 1998, werd daar ook de eerste Houten-Zuiderling geboren.
Yvonne: De oplevering van de eerste huizen werd uitgesteld en werden pas 4 december opgeleverd, dit weet ik zo goed omdat onze zoon toen 14 werd en wij er ook direct moesten slapen omdat onze keuken er al in stond. Inderdaad op het hoekhuis werd in maart de eerste baby van Zuid geboren.
Ytzen: O ja. Dank voor die aanvulling. Ik heb het daar met mijn directe achterburen die er ook vanaf het begin wonen nog wel eens over gehad, maar ik wist niet meer precies hoe het zat. Zondag 4 december 2022 is dus de dag van 25 jaar bewoning van de nieuwbouw Houten-Zuid. Dat jullie er direct introkken zijn vanwege de keuken snap ik ook en had ik denk ik ook wel gehoord. Er werden hier achter elkaar keukens en ketels gestolen. Als ik het goed begrijp, wordt jullie zoon zondag 39. Gefeliciteerd.

---
Koninginnehuis Loerik

Raymon: Hadden die huizen ook een 'koninginnesteen' ingemetseld? Bij ons op het kruisvaardersland zit zo'n steen naast de voordeur ingemetseld maar geen idee waarom.
Ytzen: Ja, die zit in de meeste woningen van Loerik 1 ingemetseld. Het is een kunstwerk voor de hele wijk. De uitleg heb ik in m'n hoofd en in een boekje, dat ik hier nog wel heb, ik moet even nadenken. De bakstenen zijn op Koninginnedag 30 april 1997 als grote groep stenen gepresenteerd. De stenen bij elkaar door de hele wijk drukken dacht ik de ruimte uit die blijft bestaan ook als de omgeving verandert. Het idee was dat dit boekje ook aan volgende bewoners wordt overhandigd.

De verklaring van het kunstwerk op deze site is wel wat te beperkt, de verklaring in het boekje en de presentatie gaat wat verder. Als ik tijd heb, zoek ik die er wel weer eens bij.
Als je doorklikt op de link op bovengenoemde webpagina dan kan je de (korte) uitleg lezen zoals ik die in mijn hoofd had: al die "eerste stenen" bij elkaar drukken uit dat de oorspronkelijke ruimte niet is verdwenen maar is veranderd. Het weiland is een wijk geworden.

---
Inschrijving bij de gemeente

Max: Sidenote. Toen mijn toenmalige vriendin zich in de gemeente Houten inschreef in 2010 werd haar verteld dat de verwerking ervan een week zou duren en ze daarna pas officieel Houtense werd. Geen idee hoe snel dat in 1997 geregeld was. Heb er zelf nooit mee te maken gekregen.
Ytzen: Vreemd. Inschrijving vindt volgens mij ter plekke en onmiddellijk plaats. Het kan inderdaad zijn dat de inschrijving verder verwerkt moet worden voordat je bijvoorbeeld een paspoort kunt aanvragen of de eerste belastingaanslag op de mat kunt verwachten.
Sterker nog: je kunt je tot vijf dagen na je verhuizing inschrijven bij een gemeente, dus dan ben je met terugwerkende kracht tot vijf dagen vóór je inschrijving al inwoner van de gemeente. Dus ik denk dat de ambtenaar doelde op de verwerkingstijd voor bepaalde diensten, want je bent inwoner van een gemeente vanaf het moment dat je daadwerkelijk in een gemeente gaat wonen (en je volgens de regels van de wet op tijd aangifte doet). 
Rijksoverheid: "U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd."

---
Happy in Houten

Tamara: En nog steeds happy in Houten? Veel veranderd de afgelopen jaren.
Ytzen: Omdat je het vraagt... Ja, wat mij toen in Houten aantrok, vooral de rust en de fietsstructuur, de centrale ligging en het OV, bevalt mij nog steeds. Ook de groenstructuur - blij dat de Vijfwal inmiddels af is - en het weidegebied dichtbij. Wel vond ik de sociale inburgering in Houten veel moeilijker dan in Utrecht, waar ik zestien jaar gewoond heb. Daar woonde ik in een galerijflatje en was er veel contact; in Houten scheppen de vele privétuinen meer afstand en de ticket tot sociaal contact is vooral het hebben van kinderen. Ik werd in Houten ook niet bepaald welkom geheten door de zittende middenstand. Dat is inmiddels dus al lang geleden, maar meer recent heb ik mij erg gekwetst gevoeld door de wipkip-campagne van Gijs van Leeuwen en Wouter van den Berg; toen heb ik wel even overwogen uit Houten te vertrekken. Misschien naar Friesland. Maar toen bedacht ik mij weer wat mij in Houten aantrok, de eerste zin, en ben ik toch maar gebleven. En ja, dat bevalt. 


Jimmy: Ytzen Lont voordat jij daar kwam wonen, keek ik vanuit de toenmalige zuidkant van Houten uit over de weilanden en vooral mooie boomgaarden. Jij was heel blij dat er op die groene plekken huizen zijn gebouwd, zodat jij er kon gaan wonen. En na jou nog heel veel anderen. En nu klaag jij omdat er een wens is om hetzelfde voor heel veel andere mensen van de volgende generatie te gaan doen. Ik moet daarbij denken aan wat kinderen weleens gekscherend roepen: "ikke ikke ikke en de rest kan .......".
Ytzen: Nee, hoor, dan begrijp je mij verkeerd. Ik ben mij er héél erg van bewust dat ik op de grond en het uitzicht van anderen woon en dat dit voor de toenmalige bewoners heel ingrijpend was. Ik kwam al regelmatig in Houten vóór de eerste groeitaak. In de jaren ’70 woonde ik in Odijk (ik werkte in 1976 bij Youth for Christ in Driebergen), ik herinner mij hoe ineens het eerste fietstunneltje naast de Odijkseweg verscheen, midden in het weiland. Er was alleen nog maar lintbebouwing, het kleine oude dorp en de oranjebuurt (de Oorden). Ik kon mij toen ik hier tientallen jaren later kwam wonen de ergernis van de winkelier in het oude dorp ook zeker goed voorstellen (niet zijn tirade tegen mij als nieuwe klant dat mijn woning alléén maar gebouwd zou zijn om de wethouders te spekken). Ook ben ik niet tegen verdere uitbreiding voor nieuwe generaties, zoals ik ook duidelijk in mijn stuk aangeef: wij hebben niet het "recht op een eigen weiland". Precies wat jij aangeeft, daar ben ik het mee eens en mij van bewust. Laat staan dat ik kritiek heb op de wens van anderen op een eigen woning. Wel vind ik dat er wijzer omgegaan moet worden met de ruimte en dat er met verschillende woonwensen rekening moet worden gehouden (ik heb dat voor mijzelf gedeeltelijk maar goed opgelost door mijn woning te delen met anderen, zoals ik in mijn stuk aangeef). Mijn blog is een reactie op de suggestie dat mensen alleen maar naar Houten komen voor de kinderen en een huis met tuin en dat in gesprekken waarin ik aangaf dat niet iedereen kinderen heeft en ook niet iedereen van tuinieren houdt er te kennen werd gegeven dat dit aanleiding geeft tot asociaal gedrag. Mijn stuk gaat over de gedachte bij sommigen dat rijtjeshuizen automatisch leiden tot sociale cohesie en dat er net als bij de groeitaak in de jaren '70 (toen de voorkeur uitging naar meer protestantse christenen om de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden) de voorkeur moet worden gegeven aan een bepaald type bewoner. Zelfs daar kan ik mij nog wel iets bij voorstellen, maar het doet dan wel pijn om te horen dat Houten niet voor jou bedoeld is als je zelf geen kinderen hebt gekregen (wat op zichzelf al verdrietig genoeg is). Mijn verhaal heeft dus niets te maken met al dan niet bouwen voor nieuwe generaties (zoals ik ook aangeef, daar betaal ik graag aan mee) of bouwen in de weilanden en ik heb alle begrip voor de oude dorpsbewoners en de bewoners van het buitengebied (zoals de fruitteler die nu midden in de Rietplas woont) die dit allemaal op zich af hebben zien komen, maar mijn reactie ging over het samen komen van die verschillende groepen mensen.
Jimmy: Ytzen Lont, dankjewel, dan begreep ik het inderdaad verkeerd. Goed dat je het nog een keer uitlegt.zaterdag 3 december 2022

Yt Zen


Even bijpraten bij De Roskam in Houten met wat mensen van de lokale radio. Dit is zoals anderen mij zien. Zo zie je maar weer dat een goede achtergrond belangrijk is.

vrijdag 2 december 2022

Basic Stylo

 


Stylo doet het goed in Zuid-Afrika, maar als eigenaar van Stylo (secretariaat en tekstredactie Ytzen Lont) komt er niet veel geld mijn kant op. Wat doe ik fout?

PS. Ik weet het al: 20 Rand is €1,09. Er blijft niks over.

donderdag 17 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 46

[+] Laatste wijziging: 18/11/22 21:30 

Omroep Houten

Zaterdag 19 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en [+] Tijmen van de Steeg met als gasten wethouders Sander Bos (VVD) en Ria Frowijn (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Geldzorgen, blijf er niet mee rondlopen
- Ruim 4700 tegels gewipt in Houten
- Denkt u mee met Essenkade 2
- Agenda RTG 22/11/22


Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] De Grote Driehoek, plan voor maximaal 250 woningen in Schalkwijk
[p3] [web] Mitros en Viveste samen verder: Woonin
[p3] 22 nieuwbouwhuizen in Schalkwijk
[p7] Collegeprogramma akkoord
[p7] Raadspraat Bartjan Meier (HA): Hoor de wind
[p13] Financiële hindernissen voor de Droom van Schalkwijk
[p14] (advertentie van Mitros en Viveste over fusie)

[+] [web] Eigenaar Het Rond: Samen met ondernemers en bezoekers een aantrekkelijk centrum maken
[+] [web] Goed verzekerd via de collectieve zorgverzekering van de gemeente
Andere media

AD 15-11-2022: Houten legt toekomstige groei vast in tien geboden om dorpse karakter te behouden

Twitter 15-11-2022: @molenaarrosa Rosa Molenaar: "Houten is 7,5 miljoen rijker voor de aanleg van duurzame infrastructuur in het woningbouw gebied het Centrum, de Molenzoom en de Koppeling. Die kosten hoeven dan niet worden doorberekend aan de woningen. Dat maakt de bouw straks goedkoper."

Rijksoverheid 15-11-2022: Gemeenten kunnen versneld starten met flexwoningbouwprojecten dankzij bijdrage van het Rijk + officiëlebekendmakingen.nl. De gemeente Houten ontvangt €1.380.000. 

[+] AD 17-11-2022: Einde aan leegstand en afgeplakte etalages; Het Rond en vastgoedbedrijf gaan licht laten branden

[+] AD 17-11-2022: GGD trekt strekker uit onderzoek naar legionella in Houten, al 3 weken geen nieuwe besmettingen

 

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

18-10-22: begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden; samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2023 tussen Hoogheemraadschap en gemeente Houten; wetswijziging Gemeenschappelijke Regelingen. 

01-11-22: impact Didam-arrest [grondverkoop]; beleidsregels studietoeslag WIL; verdiepend onderzoek ICT gemeente Houten; begrotingswijziging GGDrU; beantwoording schriftelijke vragen MJOP; plan Pothuizerweg 4 [voormalige veevoederfabriek]; definitieve straatnaam voor Wickengaard: Conferencelaan; belasting- en legesverordeningen; verruiming vermogensnorm kwijtschelding. Raadsagenda


22-11-22 RTG1: doelgroepenverordening sociale huur, middenhuur en betaalbare koop; adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK); begrotingswijziging GGDrU. 

22-11-22 RTG2: vaststelling bestemmingsplan verbreding A27 Houten-Hooipolder; belasting- en legesverordeningen 2023; verruiming vermogensnorm kwijtschelding; begroting recreatieschap Stichtse Groenlanden; subsidieplafonds 2023. Raadsvragen


Openstaande vragen van ITH over Legionella, ITH over onrust kermis, PvdA en GL over betrouwbare partners woningopgave. Geen nieuwe vragen, geen nieuwe antwoorden.


En verder

[+] Rijksoverheid 17-11-2022: Nederlands initiatief voor wereldwijd meer fietsgebruik op COP
Tienduizend fietsexperts opleiden en inzetten in landen overal ter wereld; dat plan brengt staatssecretaris Heijnen op de klimaattop in Egypte (COP, Conference of the Parties). 

[+] Binnenlands Bestuur 18-11-2022: Kies de Eerste Kamer en wordt actief in de Tweede
Julien van Ostaaijen pleit ervoor de Eerste Kamer niet door de statenleden maar door gemeenteraadsleden te laten kiezen. Ook zou het volgens hem goed zijn als er ook burgemeesters, wethouders en raadsleden zitting nemen in de Tweede Kamer; die dubbelmandaten zijn toegestaan. Kamerleden hebben nu weinig oog voor lokale belangen. 


Tot hier en niet verder!

donderdag 10 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 45

[+] Laatste wijziging 11-11-22 16:15
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 12 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Bram Bosshardt met gasten van PvdA en ITH. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Wooncoach Corrie helpt senioren veilig en fijn wonen (woning levensloopbestendig maken)
- Veel belangstelling bewonersavond over Houten-Zuid aardgasvrij
- Agenda gemeenteraad 10 november 2022 (zie hierna bij Raadsagenda)
- Eiland van Schalkwijk: bouwen voor woonvraag en buitengebied beter maken

Bekendmakingen o.a.:
- Ontwerpwijzigingsplan Pothuizerweg 4, Schalkwijk (voormalige veevoederfabriek)
- Bestemmingsplan Overeind 22, Schalkwijk. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[digitale voorpagina is foutief weergegeven, correct vanaf p2-3]

[p3] Dorpsdichters starten burgerinitiatief met petitie
De dorpsdichters in Houten willen cultuur en taal in Houten bevorderen. Ze starten een petitie om voor het eerst na ruim 12 jaar weer een gemeentelijke dorpsdichter aan te stellen. 

[p9] Raadspraat Willem Boshuis, CDA (cielid): CDA on tourAndere media

AD 02-11-2022: Houten wil winkelleegstand aanpakken, desnoods met dwang
AD 03-11-2022: Inmiddels 12 besmettingen met legionalle in Houten, 2 ziekenhuisopnames, zoektocht gaat door
AD 10-11-2022: Houten denkt aan noodfonds 'om inwoners uit de schulden te houden'Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatste gepubliceerde besluitenlijst (stand 10-11-22) is van 11-10-2022, zie weekoverzicht van vorige weekRaadsagenda

[Actuele agenda's raad + RTG + relevante agendapunten noemen + evt. berichtgeving]


Raadsvergadering 08-11-22 (agenda, stukken, amendementen, moties): 
Collegeprogramma 2022-2026.  

Raadsvergadering 10-11-22 (agenda etc.): begroting, bestuursrapportage, subsidieverordening + moties: over Windpark Houten, actieplan armoede (inflatie, energiekosten), burgerhulpverleners. 

Raadsinformatiebrieven over beleidsregels studietoeslag (WIL), impact Didam arrest, tijdelijke opnamestop SAVE, regionale inzet voor BO MIRT, ruimtelijke ontwikkeling Pothuizerweg 4 [voorm. voederfabriek], Legionella

Didam-arrest = uitspraak Hoge Raad november 2021 dat een gemeente bij verkoop grond/goed openbaar aan moet bieden, tenzij goed gemotiveerd kan worden (en gepubliceerd wordt) waarom er maar één gegadigde is. 
SAVE = Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is georganiseerd in twee diensten: Veilig Thuis en Save Jeugdbescherming. 
BO MIRT = Bestuurlijke Overleg Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastrcutuur en TransportRaadsvragen

Openstaande vragen van ITH over Legionella, ITH over onrust kermis, PvdA en GL over betrouwbare partners woningopgave. 

Recent beantwoorde vragen van HA over vertraging MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte) 2023-2027 en van GL en HA over woononderzoek Grote Driehoek Schalkwijk, 
En verder

[+] Binnenlands Bestuur 10-11-2022: Raadgriffies te klein van omvang
Gemeenteraden doen zichzelf te kort door zich ambtelijk onvoldoende te laten ondersteunen. Raadgriffies zouden een slag groter moeten zijn.

Tot hier en niet verder!

woensdag 2 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 42-44

[+] Laatste wijziging: 04/11/22 20:30
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 5 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Ruben Driessen met als gasten David Jimmink van GroenLinks en Agna van Rees van de ChristenUnie. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzendingen zijn live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.  


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

02-11-22
- Raadsagenda RTG 3/11, Raad 8/11, zie onder Raadsagenda

26-10-22 [p5-6
- Confortabel wonen als senior - Wat is uw woonwens voor de toekomst? 
- Agenda RTG 1/11/22

19-10-22 [p5-6]
- Cursus Geldzaken van startHoutens Nieuws 't Groentje

02-11-2022
[p7 foutief "4"] [web] Raadspraat Dick Veltkamp (GL): Energiearmoede
[p13] Heleen Groenenberg is de klimaatburgemeester van gemeente Houten
[p14-15] Provinciale Staten over de begroting van 2023 (infographic + fractiestatements)

[web] 03-11-22: 145.500 euro voor Houtense waterprojecten
De gemeente gaat in de straten Goudmos, Fluweelmos en Strandmeer het regenwater van de riolering afkoppelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt hiervoor een bijdrage van 145.500 euro beschikbaar. Hoogheemraad Els Otterman (HDSR) en wethouder Wouter van den Berg (klimaatadaptatie) hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend.

26-10-2022
[p1+3] [web] Kermis eerder gesloten - Burgemeester ontstemd over gebeurtenissen
[p3] [web 'Toename legionella-infectie...'] Legionella rukt op in Houten
[p7] [web] Raadspraat Eef Stiekema: Geen woorden maar daden

19-10-2022
[p7] [web] Raadspraat Willem Zandbergen (ITH): De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning
[p11] Nieuwe geluidsnormen Windpark Houten
Andere media

Legionella 
NOS 21-10-2022Meerdere mensen besmet met legionella in Houten, mogelijk door rioolzuivering
AD 20-10-2022: Uitzonderlijk veel legionellabestemmingen in Houten: potentiéle bron in het vizier
AD 23-10-2022: Tonnie (64) kreeg op raadselachtige manier legionella en belandde op de IC: 'Ik ben één dag helemaal kwijt'

Kermis
NOS 23-10-2022Jongeren stoken onrust in Houten, vier arrestaties
AD 25-10-2022: Twaalf jonge relschoppers flink op de vingers getikt door burgemeester: 'Niet meer welkom op kermis Houten'
AD 26-10-2022: Kermis Houten sluit ook op de laatste avond vroeg: 'We willen terug naar een gezellig familiefeestje'
AD 29-10-2022: Wat doen we met relpubers? Laat ze een uurtje rondjes draaien in stilte op de prikkelarme kermis

Ander nieuws
AD 02-11-2022: Schalkwijkers mogen zélf nadenken over de bouw van 250 woningen: mooie kans of wacht teleurstelling? 
Facebook 17-10-2022: Meet Up Monday Willy Boersma-Zandbergen (CDA)
RTV Utrecht 17-10-2022: Vasthoudende wethouder stoft plannen voor Houtens museum af


Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

04-10-2022: realisatie tweede balkon theater Aan de Slinger; raadsinformatiebrief gemeentelijke aanak kostenstijgingen. 

11-10-2022 (vz. R. Molenaar): doelgroepenverordening; voorgenomen besluit Windpark Houten; septembercirculaire Gemeentefonds 2022; nota Kostenverhaal 2022 (verhaal van plankosten op maat per bouwplan); ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen; veiligstellen gaslevering; extra inzet maatschappelijke begeleiding statushouders (subsidie Van Houten & Co. voor een half jaar verhogen met € 50.000 om 19 extra statushouders te begeleiden); adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK); maandelijkse begrotingswijziging; bindend adviesrecht van de Gemeenteraad in de Omgevingswet; subsidieplafonds 2023. 

(1) Adviescie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten: 1) met ingang van 1-1-23 de huidige Erfgoedcie te ontbinden en de leden van deze commissie te benoemenals lid van de Gemeentelijke Adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK). 2) adviseurs van MooiSticht op ad hoc basis in te huren voor één jaar als aanvulling van de CRK zodat deze commissie interdisciplinair kan adviseren op al haar wettelijke taken; 3) de Verordening Gemeenteljke Adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Houten 2023 vast te stellen; 4) het College te mandaten om nieuwe leden van de CRK te benoemen; 5) na een jaar de werkwijze en inrichting van de CRK te evalueren. 

(11) Bindend adviesrecht van de Gemeenteraad in de Omgevingswet: 1) bindend adviesrecht in te stellen voor de gemeenteraad bij inwerkingtreding van de Omgevingswet; 2) de criteria voor het bindende advies te baseren op de huidige criteria voor de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) met dien verstande dat het criterium voor de bouwkosten wordt verhoogd van €500.000 naar €700.000; de werkwijze (...) na één jaar (of indien nodig sneller) te evalueren. 

Het College heeft tijdens de Caribische vakantie van de burgemeester maar eens flink wat besluiten genomen en meteen een nieuw werkwoord bedacht: "Het College te mandaten...". Raadsagenda


03-11-2022 RTG1: voorgenomen besluit geluidnormen Windpark Houten. 
08-11-2022 Raad: benoeming Cielid CU; collegeprogramma 2022-2026. 
10-11-2022 Raad: tweede bestuursrapportage 2022; begroting 2023; herziening algemene subsidieverordening + hamerstukken: wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU); Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht.

22-11-2022 RTG; 06-12-22: RTG; 13-12-22: Raad; 20-12-22: Raad: Windpark Goyerbrug. Raadsvragen

Openstaande vragen van HA over vertraging Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MJOP) 2023-2027. 

Nieuwe vragen van ITH over toename besmettingen legionella in gemeente Houten; van ITH over onrust kermis Houten oktober 2022; van PvdA en GroenLinks over betrouwbare partners in de woningbouwopgave (*). 

(*). De gemeente Houten komt in het nieuws omdat projectontwikkelaars afspraken niet nakomen of waarin de projectontwikkelaar op ‘creatieve’ wijze invulling geeft aan afspraken met de gemeente, bijvoorbeeld: twee duurdere woningen De Kiem onder de prijs verkocht om voor de vorm te voldoen aan het leveren van het aantal goedkope koopwoningen; weigering ontwikkelaar om conform raadsbesluit zes sociale huurwoningen te bouwen in De Haag en ook niet bereid is de grond aan de gemeente verkopen. 

Recent beantwoorde vragen: geen. --- Zie: raadsvragenEn verder

CDA Utrecht 06-10-2022: Statenvoorstel tussenbalans RES
In de Statenvergadering van woensdag 21 september 2022 is het Statenvoorstel tussenbalans Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor: 1) meeprofiteren omwonenden; 2) draagvlak; 3) gezondheidsaspecten (amendement aangenomen); 4) invloed Natura2000-gebieden. 

Rijksoverheid.nl 14-10-2022: Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Stadszaken 14-10-2022: De Jonge aan Eerste Kamer: Omgevingswet opnieuw uitgesteld
De Omgevingswet wordt opnieuw een half jaar uitgesteld op verzoek van de provincies. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste Kamer. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari zou ingaan, maar er is meer tijd nodig om de ICT te testen.

Politiekeambtsdragers.nl (Ministerie BiZa) 17-10-2022: Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

VNG 21-10-2022: Fietsersbond: 'Fietsen geeft zoveel meer plezier'
Gilbert Isabella is de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond. Dat is niet zo verwonderlijk, hij is namelijk ook burgemeester van ’s lands beste Fietsstad, Houten. Zijn missie: meer mensen op de fiets krijgen.

Stadszaken 29-10-2022: Arriva start met nachttreinen naar Schiphol
Vervoerder Arriva start op 16 december met een nachttrein van Maastricht naar Schiphol. In januari volgen nachttreinen vanuit Groningen naar het westen van Nederland. De treinen rijden alleen in het weekend. Voor de treinen moet een ticket worden gekocht. De ov-chipkaart is niet geldig. Daarmee maakt Arriva een debuut op het hoofdrailnetwerk, waar NS nu nog een monopolie heeft. Arriva is onderdeel van Deutsche Bahn. 

Provincie Utrecht 01-11-2022: 65+ in de provincie Utrecht, een kijkje in de toekomst
In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit? Onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rij en benoemt een aantal grote zorgpunten. * De woonsituatie van ouderen vraagt om intensieve aandacht. * Tekorten aan menskracht in de zorg geeft risico op tweedeling. * Geheugenproblematiek wordt ziektebeeld waar men maatschappelijk rekening mee moet houden. * Verschillen tussen gemeenten vaak groter dan gedacht. 

[+] VNG Nieuws 02-11-2022: Enerieprojecten vragen om realistischer blik
Inwoners en gemeenten denken verschillend over wie op lokaal niveau aan zet is bij de realisering van energieprojecten. Dat leert het onderzoek Burgers, overheid of bedrijven: wie is aan zet? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP verkent hierin hoe inwoners en lokale ambtenaren kijken naar verschillende varianten van verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten, burgers en bedrijven bij lokale duurzame energieprojecten.

[+] Houtens Nieuws 04-11-2022: Bunnikse wethouder Hilde de Groot: 'Natuur en landschap, daar ligt mijn persoonlijke drive'
 


Tot hier en niet verder!

donderdag 13 oktober 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 41

 

[+] Laatste wijziging: 14/10/22 17:15

Omroep Houten

Zaterdag 15 oktober 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Boshardt met als gasten wethouders Paul van Ruitenbeek (NH) en Rosa Molenaar (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur.Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- 31 oktober bewonersavond Houten-Zuid aardgasvrij
>>> zie ook Houten-Zuid aardgasvrij [+]
- Collegeprogramma in beeld
- Rondtafelgesprek 18-10-2022 agenda
- Bekendmakingen
Houtens Nieuws 't Groentje

NB. In de digitale versie verspringt de paginanummering (+2) vanwege de reclame-omslag.

[p1] Geloot voor klankbordgroep Essenkade in Houten
[p7] [webRaadspraat Tijm Corporaal (NH): Gelukkig veerkrachtig
[p14-15] Infographic Collegeprogramma 
[p21] Oud wethouder Kees van Dalen (CDA) gestart als wethouder in Montfoort

Houtens Nieuws 12-10-22:  Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot

Raad van State 12-10-22Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot (met de originele uitspraak en uitleg door de Raad van State) [+] 

Twitter 12-10-22 Mirjam Sterk: Goed nieuws. De koeien mogen in de wei! Provincie Utrecht was in hoger beroep gegaan en de Raad van State stelde ons in het gelijk op dit punt.  

[+] Houtens Nieuws 14-10-22: College gaat nieuwe geluidsnormen Windpark Houten vaststellen
>>> zie hierna onder Raadsagenda over geluidsnormen windpark Houten.
Andere media

[+] AD 14-10-22Omwonenden van Windpark Houten praten met Eneco over schadevergoeding, gemeente bemiddelt 
>>> zie hierna onder Raadsagenda over geluidsnormen windpark Houten. 

Bunniks Nieuws 10-10-22: Meerjarenbegroting Bunnik bekend, OZB stijgt flink

[+] Wijks Nieuws 13-10-22: Roer gaat om bij begroting voor Wijk bij Duurstede: meer investeren 
Tot en met 2025 lijkt het allemala nog goed te gaan. Maar omdat er ook incidenteel geld in het gemeentefonds zit, vallen eigenlijk alle gemeentebegrotingen vanaf 2026 in een 'ravijn'. In dat jaar worden deze incidentele gelden geschrapt. Het college heeft besloten om in elk geval tot en met 2025 een sluitende begroting te presenteren. 

[+] Facebook 11-10-22: Wethouder Paul van Ruitenbeek: Als wethouder duurzaamheid binnen de gemeente Houten heb ik aan de medewerkers van de gemeente Houten die opereren onder het programma duurzaamheid gevraagd om me bij te praten in beeld en geluid over alle onderdelen van dit programma. Ik was er al achter gekomen dat het Duurzaamheidsnetwerk in Houten groot is en bestaat uit vele partijen die samenwerken in de energietafel, maar voor mij was de organisatie Grijs naar groen nog onbekend. Punt van zorg is wel de ontwikkelingen op de markt. Dat de inflatie een grote rol speelt is voor iedereen wel helder. Maar in de installatiebranche speelt dit op meerdere fronten tegelijk. Er zijn te weinig mensen die werkzaam zijn in deze branche. Arbeid is dus schaars. De materialen die nodig zijn komen soms van ver en zijn ook schaars.

[+] Facebook 12-10-22: Wethouder Wouter van den Berg: De eerste 100 dagen, dat is een klassiek reflectiemoment. De kop is eraf, na zo’n drie maanden een eerste moment om de balans op te maken. Op het brede terrein van m’n portefeuilles is meer dan genoeg te doen. Van meerjarige strategieën tot dagelijkse vragen van inwoners. Ik vind het belangrijk om er zoveel mogelijk op uit te gaan, de samenleving in. En vooral veel het buitengebied in. De werkelijkheid achter het bureau is regelmatig net iets anders dan in de praktijk. (Met 100-dagen fotoserie.)

Bunniks Nieuws 12-10-22KNVB zoekt ook grond aan Zeister kant A12
De KNVB zet zich in om 50 hectare grond te verwerven aan de Zeister kant van de A12 voor natuur en duurzame landbouw. Dit komt bovenop de 10 hectare die de bond in Odijk al heeft gekocht om de aanleg van drie nieuwe voetbalvelden aan de huidige campus te compenseren.Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

06-09-22: bantwoording vragen (stikstof; DPS Matrix); ambulancepost Houten; mandaat ontheffing gaslevering; jaarverslag Uitvoering en Handhaving 2021; risicoprofiel veiligheidsregio Utrecht; raadsinformatie corona; raadsinformatie vluchtelingen Oekraïne. 

13-09-22: raadsinformatie bestuurlijke afspraken opvangcrisis; exposeren kunst in gemeentehuis; aanvraag subsidie versnelling woningbouw (Centrum, Molenzoom, Koppeling); raadsinformatie Essenkade [huisvesting vluchtelingen en spoedzoekers]; kwartaalrapportage Werk, Inkomen en Inburgering; maandelijkse begrotingswijziging (13 posten); Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2033; wijzigingsbesluit Veiligheidsregio Utrecht; definitieve verklaring van geen bedenking zonneveld De Heul; herontwikkeling woningen Tuurdijk 37-39 't Goy; raadsvragen leegstand winkelcentrum Het Rond. 

20-09-22: Collegeprogramma, raad voorstellen dit als inhoudelijk en financieel beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen, financiële gevolgen opnemen in de begroting; nieuwe bestemmingsreserves: a) Implementatie Omgevingsweg 2023-2026; Bouwen voor Houten 2023-2026; transitie ICT; begroting 2023 vaststellen en kennisnemen van niet-sluitend begrotingssaldo 2026; verder: tweede bestuursrapportage 2022; herziening algemene subsidieverordening.

27-09-22: bestuursrapportage Regionale Uitvoeringsdienst RUD 2022; beantwoording vragen over vluchtelingen in hotel Van der Valk; verhoging eenmalige energietoeslag; collectieve zorgverzekering 2023-2028 (overeenkomst met VGZ); raadsinformatie uitvoeringsplan Sociale Koers; raadsinformatie Jeugdhulp en WMO; beslissing op bezwaar overkapping De Grote Geer; beleidsregels Jeugd & WMO. 
Raadsagenda


18-10-22 RTG: collegeprogramma
01-11-22 RTG: begroting en bestuursrapportage
08-11-22 Raad: collegeprogramma
10-11-22 Raad: bestuursrapportage, subsidieverordening, veiligheidsregio

Raadsinformatiebrieven 12-10-22: 

- voorgenomen besluit geluidsnormen windpark Houten
Vluchtige samenvatting: gemeente voert constructief overleg met Eneco nadat rechter de maatwerkvoorschriften (minder overlast) heeft geschrapt; gemeente wil overeenkomst met Eneco met lagere geluidsnorm dan het advies aangeeft (maar altijd nog meer dan bij de geschrapte maatwerk-voorschriften). Eneco is onaangenaam verrast en zal de norm waarschijnlijk aanvechten; omwonenden vinden het niet genoeg. Gemeente stelt mediation voor. Het gaat om twee adressen in De Polders en een adres van Veerwagenweg. 

- septembercirculaire gemeentefonds 
O.a. over methodiek doorwerking inflatie in de begroting en over de komende herverdeling van het gemeentefonds (Houten is "nadeelgemeente"): "De precieze uitwerking van de herverdeling van het gemeentefonds blijft onduidelijk. Per 2023 wordt geleidelijk op basis van maatstaven een nieuwe verdeling van het gemeentefonds over gemeenten ingevoerd. Zoals bekend, wordt de gemeente Houten hierdoor hard getroffen (zie bijlage bij Raadsvoorstel Financieel kader 2022-2026 en Meicirculaire 2022, zaaknummer 770040). We maken ons samen met andere nadeelgemeenten (New Towns, ex-groeikernen), hard voor aanpassingen in het Gemeentefonds."Raadsvragen

Nieuwe vragen van Houtens Anders over vertraging Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MJOP)

Recent beantwoorde vragen van ITH over niet informeren gemeente door COA over opvang vluchtelingen in hotel Van der Valk. * Hoe kan het dat gemeente niet gekend is in het besluit van het COA over de opvang van 135 vluchtelingen, terwijl de gemeente tegelijkertijd gesprekken voert over de opvang van statushouders bij de Essenkade? B&W: "Het is inmiddels duidelijk geworden dat de wijze waarop het COA in verschillende gemeenten heeft gehandeld - ook in Houten - voltrekt niet de wijze kan en moet zijn waarop overheden met elkaar dienen te communiceren." * Is  COA nog betrouwbare gesprekspartner? "De gebrekkige wijze van communiceren wordt door het COA op bestuurlijk niveau onderkend. Wij blijven in gesprek (...) en zullen zorgen dat afspraken helder op papier komen en ondertekend op bestuursniveau." * Inwonersparticipatie? COA heeft een brief gestuurd naar omwonenden, verder is er geen sprake geweest van inwonersparticipatie. * Gaat deze opvang ten koste van voorzieningen voor inwoners van Houten? Nee. * Wat is de juridische positie van de gemeente? De juridische positie van de gemeente bij hotelarrangementen is nihil en daar zijn we niet blij mee. * De gemeenten zijn via de VNG in gesprek met COA over de wijze waarop de opvangcrisis geadresseerd kan worden. * De regering wil de gemeente overrulen en zonder tussenkomst van raad en college een bestemmingspanwijziging kunnen doorvoeren voor een opvanglocatie. [Antwoord "Wij zijn in gesprek..." is geen antwoord op de vraag.] * De raad heeft onderzoek gevraagd naar de randvoorwaarden voor de opvang Essenkade. Daar bestaan nu twijfels over. Antwoord: We gaan ervan uit dat het COA zal meewerken aan de randvoorwaarde. 

Verder geen openstaande vragen. 
En verder

Binnenlands Bestuur 10-10-22: Structureel weinig interesse in lokale politiek

Gemeente Utrecht 11-10-22: Beantwoording vragen over statushouders nemen ontslag na verkrijgen huurwoning
We weten dat zes van dit jaar 650 verplicht te huisvesten statushouders hun contract bij een grote internationale fastfoodketen hebben beëindigd; daarnaast hebben ons signalen bereikt dat dit mogelijk nog een paar andere statushouders betreft bij een andere horecaonderneming. Het vinden en behouden van werk is voor sommige statushouders complex vanwege de huidige regelgeving. We zijn al langer met het Rijk in gesprek over dat we weeffouten tegenkomen in de Participatiewet. Het verrichten van betaald werk is voor statushouders die langdurig verblijven in een AZC gebonden aan voorwaarden, de meeste statushouders hebben geen werk vanwege de vele voorwaarden die daaraan verbonden zijn, als zij wel aan een baan kunnen komen zijn zij verplicht 75% van de inkomsten af te dragen aan het COA voor de opvang. Als een statushouder werk heeft zonder perspectief op een vast inkomen of met weinig uren (0-urencontract), dan is hij/zij vaak aangewezen op aanvullende regelingen, omdat de vaste lasten hiermee niet voldaan kunnen worden. Zodra een statushouder een woning krijgt, start een landelijk verplicht intensief inburgeringstraject van drie jaar (9-12 u/week + huiswerk). Helaas lukt het niet altijd iedereen om dat alles te combineren. Er is geen relatie tussen de versnellingsactie om statushouders aan een woning te helpen en het opzeggen van werk. Dat komt bij alle gemeenten wel voor, alleen nu waren het er zes tegelijk. 

[+] AD 13-10-22: Wethouder: Niet 'tientallen', maar drie statushouders die huis kregen namen ontslag in Utrecht - Geen tientallen, geen zes, maar drie statushouders zijn deze zomer gestopt met werken toen ze uit het asielzoekerscentrum in Utrecht doorstroomden naar een huurwoning. En het ging om een bijgaan. Dat zei wethouder Rachel Streefland (Asiel en integratie) donderdagmiddag in een vergadering van de gemeenteraad. 

Stadszaken 12-10-22: Weinig behoefte aan extra werklocaties door vergrijzing

Stadszaken 12-10-22: Wethouder Culemborg: Wij zijn een compacte stad en willen dat ook blijven

NOS 13-10-22: Alle provincie melden nieuwbouwplannen, Zuid-Holland koploper

[+] Rijksoverheid.nl 13-10-22: Minister De Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 woningen - Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030.

[+] Stadszaken 13-10-22: Zo verdelen de provincies 900.000 te bouwen woningen

[+] Stadszaken 14-10-22: Veel mitsen en maren bij woonbeloftes provincies

[+] Binnenlands Bestuur 14-10-22: VNG: rijk overlegde niet over verandering financiering
De stopzetten van de systematiek per 2026 is niet vooraf met gemeenten besproken. Gemeenten maakten bezwaar tegen de 'eenzijdige ingreep'. Een belangrijk probleem is de onduidelijkheid over 2026 en daarna. Als begin 2023 niet duidelijk is wat het financieel perspectief is voor gemeenten dan zal er niet worden geïnvesteerd en moet worden nagedacht over bezuinigingen. 

Tot hier en niet verder!


Dwangsom

Vanaf woensdag 12 oktober gaat de dwangsom in die de Raad van State heeft opgelegd aan de gemeente Houten vanwege het te laat nemen van een besluit over de vergunning Windpark Goyerbrug. De gemeenteraad heeft in september weliswaar groen licht gegeven om de vergunning ter inzage te leggen, maar het definitieve besluit wordt pas op 20 december verwacht, waarna de vergunning voor het windpark kan worden verleend. De datum van verzuim en de verwachte dwangsom heb ik berekend aan de hand van de uitspraak van de Raad van State op 25 mei. Een woordvoerder van de gemeente bevestigde mij desgevraagd mijn berekening en redenering.

De gemeente verleende de vergunning al eerder, maar de Raad van State vernietigde dat besluit omdat de daarbij gehanteerde normen voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' van het Rijk nooit op milieueffecten zijn onderzocht. De gemeente moest een nieuw, voldoende onderbouwd besluit nemen. De initiatiefnemer leverde nieuwe milieu-onderzoeken ter onderbouwing van zijn aanvraag in en stelde de gemeente in gebreke toen de gemeente aarzelde daar een besluit over te nemen. De Raad van State deed daarover op 25 mei uitspraak en gaf de gemeente 20 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen over de vergunningaanvraag.

Dan nu mijn berekening: woensdag 25 mei = week 21 + 20 weken = week 41 = woensdag 12 oktober. De dwangsom bedraagt €100 per dag met een maximum van € 15.000. Als het besluit zoals gepland 20 december genomen wordt, dan betekent dit een dwangsom van €100 x (dag 354 -/- 285) = 69 dagen = €6900.

De woordvoerder van de gemeente komt op dezelfde berekening als ik. De teller begint nu te lopen en de datum van het definitieve besluit is bepalend. Nadat het definitieve besluit is genomen, keert de gemeente het bedrag uit aan Windpark Goyerbrug. Daar hoeft Windpark Goyerbrug verder niets aan te doen. De kosten van de dwangsom worden geboekt op het gemeentelijke projectbudget Windpark Goyerbrug. Het is niet zo dat aan het begin van het jaar hiervoor al budget is gereserveerd, maar in de loop van het begrotingsjaar treden altijd verschuivingen op en dat betreft ook deze kosten.

Uitspraak Raad van State:
https://www.raadvanstate.nl/@131302/202201393-1-r4/

Gemeentelijke website:
houten.nl/windparkgoyerbrug

woensdag 5 oktober 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 40

[+] Laatste wijziging: 07/10/22 12:30

Omroep Houten

Zaterdag 8 oktober 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van VVD en HoutenAnders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzendingen zijn ook terug te beluisteren via website en podcastGemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
[+] Aanvraag vergunning horeca Het Bos 3 (bos Nieuw Wulven).

- Agenda Rondtafelgesprekken (zie hierna bij Raadsagenda)Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Tijdelijke invulling leegstand op Het Rond blijkt in de praktijk vaak lastig
[p7] Collegeplannen voor Houten
[p7] Raadspraat Marian Boonzaaijer: Voor ene leefbare wereld, hier en verder weg
[p7] Appartementen aan Lupineoord

[+] [web] Geloot voor klankbordgroep Essenkade in Houten
Veel omwonenden hebben zich gemeld voor deelname aan de klankbordgroep voor het project Essenkade in Houten. De wethouder vertelde als antwoord op vragen vanuit de raad dat er is geloot om tot een klankbordgroep te komen.Andere media


Bunniks Nieuws 30-09-22Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame woningbouw: "maak van dit convenant de landelijke norm"
Zie ook weekoverzicht week 39 --> En verder en  website toekomstbestendigbouwen.nl

Bunniks Nieuws 01-10-22Werkgroep Kromme Rijn-corridor presenteert landschapsvisie voor buitengebied tussen Utrecht, Bunnik, Zeist, Driebergen en De Bilt

Facebook 03-10-22: Meet Up Monday, maak kennis van Jan Rinkel, raadslid VVD Houten

Raad van State 05-02-22: Bestemmingsplan Zuidoostelijke Stadsrand Nieuwegein (10-12-20) gedeeltelijk vernietigd. Het betreft fase 4 van bedrijvenpark Het Klooster, ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal ("de driehoek"). Aan de overkant ligt kasteel Heemstede. De eigenaar vreest een onaanvaardbare aantasting van het karakter van de omgeving en heeft daarom beroep insteld, evenals vijf stichtingen en verenigingen en vijf omwonenden, die een aantasting van hun woon- en leefklimaat  vrezen. Het beroep van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' en Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen wordt ongegrond verklaard, voor de rest wordt het beroep gegrond verklaard en het deel van het plan voor "de driehoek" vernietigd. 

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 30/9 gelijk aan 21/9) is van 30/8, zie weekoverzicht week 37.

Raadsagenda

11-10-2022 RTG1 integraal huisvestingsplan onderwijs
11-10-2022 RTG2 subsidieverordening; regionaal risicoprofiel veiligheidsregio
18-10-2022 RTG1 collegeprogramma


Raadsinformatiebrieven: verhoging energietoeslag; voortgang Sociale Koers; uitgaven jeugdhulp en WMO; herontwikkeling Beverakker; gemeentelijke aanpak kostenstijgingen. 

Attendering op de raadsinformatiebrief Stand van zaken Essenkade met toch wel het opvallende nieuws dat de woonunites voor asielzoekers en spoedzoekers pas in het derde kwartaal 2023 geplaatst kunnen worden. Zie mijn samenvatting vorige week
Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk. 
Recent beantwoorde vragen van PvdA over herstel kunstwerken in openbare ruimte en raadsbreed over aanpak energiearmoede
Geen nieuwe vragen. 

Kunst: onderhoud kunstwerken vertraging opgelopen: opdracht voor classificatie van alle kunst in de openbare ruimte is uitgesteld door corona en een personeelswisseling op cultuur heeft voor verdere vertraging gezorgd. In januari heeft het College opdracht gegeven voor het classificatie-onderzoek met als doel dat er duidleijkheid komt over de invulling en omvang van de gemeentelijke collectie en de staat van onderhoud per kunstwerk wordt beschreven. Op basis hiervan zal een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Er is eenmalig € 58.018 gereserveerd voor herstel/reparatie; 12 kunstwerken moeten worden hersteld. Het College wil naar het totaal kijken en niet al reparaties naar voren schuiven. Er is nog geen opdracht gegeven omdat het College de classificatie wilde afwachten. Het College streeft ernaar eind 2023 alle herstelwerkzaamheden klaar te hebben. 

Energiearmoede: De gemeente werkt aan een actieve aanpak om energiearmoede tegen te gaan, langs drie lijnen: minima- en schuldenbeleid, communicatie (doelgroepen bereiken voor o.a. energietoeslag) en energiebesparende maatregelen. De gemeente overlegt met WIL en kerken om te voorkomen dat extra financiële ondersteuning, giften gekort worden op de uitkering. De gemeente coördineert de aanpak van maatschappelijke partijen (Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Houten voor Hoten, kerken). De gemeente en WIL proberen maatwerk toe te passen via bijzondere bijstand. Tot nu toe zijn twee aanvragen vanuit Houten binnengekomen voor bijzondere bijstand voor energie. De gemeente neemt het onderwerp 'energiearmoede' op in de prestatieafspraken met Viveste. De gemeente heeft €375.142 ontvangen als specifieke uitkering voor kleine maatregelen bij huishoudens met een laag inkomen of een slechte woning (isoloatiefolie, tochtstrips etc.). De gemeente werkt hierin samen met de maatschappelijke partners. De gemeente heeft de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd.[+] 

Zie: raadsvragenEn verder

Stadszaken 29-09-22: Extra geld voor Utrechts verduurzamingsfonds, aantal aanvragen verdubbeld

NOS 03-10-22: Kerken zeggen tot 10.000 plekken voor statushouders te kunnen realiseren

Zie ook: (weekoverzicht week 35)
Houtens Nieuws 27-08-22: Kerken uit Houten roepen op hulp te bieden aan asielzoekers
Facebook 31-08-22: Kerken praten met gemeente over vluchtelingen

Provincie Utrecht 04-10-22: Werk gedeputeerde Schaddelee tijdelijk naar collega-bestuurders
Houtens Nieuws 04-10-22:  Werk gedeputeerde Schaddelee tijdelijk naar collega-bestuurders

Binnenlands Bestuur 05-10-22: Meer bevoegdheden burgemeesters tegen criminelen