woensdag 31 maart 2004

Notuliste wordt raadsgriffier

De gemeenteraad van Bennebroek besluit volgende week zijn freelance notuliste voor acht uur per week in vaste dienst te nemen als griffier. Dat meldt de Staatscourant. Na de dualisering van het gemeentebestuur is iedere gemeente verplicht een griffier aan te stellen voor ondersteuning van de gemeenteraad. Maar de gemeente Bennebroek met 5000 inwoners ziet hier het nut niet van in, terwijl het alleen maar geld kost.

Het seniorenconvent stelde de gemeenteraad eerst voor om de gemeentesecretaris te benoemen tot griffier. De raadsleden waren zich er van bewust dat dit tegen de Gemeentewet indruist. Zij wilden een discussie op gang brengen, in de hoop dat de regel in elk geval voor kleine gemeenten komt te vervallen. De gemeenteraad gaat nu akkoord met een pro forma aanstelling van de notuliste tot griffier, al zal zij niet veel meer doen dan notuleren en de raadsbesluiten ondertekenen. In de praktijk zullen de gemeentesecretaris en zijn medewerkster de griffietaken uitvoeren.

Tweede-Kamerlid L. Spies (CDA) heeft vragen gesteld over de kwestie. Zij stelt voor gemeenteraden meer vrijheid te geven bij het invullen van de griffietaken.

Bron: Staatscourant, 30.03.04, pag. 1, Rien Fraanje, “Bennebroek gaat notuliste benoemen tot griffier”

donderdag 18 maart 2004

Puber geeft zich te veel bloot op web

Steeds meer jongeren zetten zichzelf op 'profielsites' die ooit zijn opgezet als datingsites voor volwassenen. Het gevaar is dat jongeren te openhartig zijn en dus onvoorzichtig met hun persoonlijke gegevens.

Dat zegt Remco Pijpers, adjunct-hoofdredacteur van Planet Internet en verantwoordelijk voor de site Kidsplanet in een artikel van Loes de Fauwe in het Parool (18.03.04).

Op een profielsite kan iemand zichzelf presenteren op een eigen pagina met foto's en persoonlijke gegevens. ''Kinderen chatten en profileren zich op profielsites. De goede kant daarvan is dat ze zich zo uiten, het is een soort eigen homepage, ze spelen met hun identiteit en spiegelen zich aan elkaar. Het risico is dat ze soms hun 06-nummer of e-mailadres erbij zetten.''

Volgens politie-experts begeven pedofielen, die voorheen op chatsites actief waren, zich echter steeds vaker op profielsites. De populairste meisjes op deze sites zijn zij die zichzelf op een uitdagende wijze op de foto hebben gezet. Uitdagend wat betreft houding, uitdagend in hun ondergoed. De e-mailreacties daarop zijn navenant en opeens krijgt dan het sfeertje waarin jongeren spelen met hun identiteit een andere lading, aldus Remco Pijpers. Toch moeten ouders, mochten zij hun kind op deze sites aantreffen, het niet gaan verbieden, vindt hij. Dat leidt tot stiekem hetzelfde doen, maar dan op de computer van een vriendje. Advies van Planet Internet en de club Ouders Online: “Ga ernaast zitten, toon belangstelling, blijf in gesprek”.

Bron: Parool 2004-03-18

[overgezet uit Stylo Forum naar Styloblog]

Vrouw krijgt twee identieke tweelingen

HOUSTON – Sheryl McGowen (35) uit Houston is maandag 15 maart bevallen van twee identieke tweelingen. Een kans van 1 op de 11 miljoen, volgens haar dokter. Er waren bij haar twee bevruchte eicellen ingeplant en beide splitsten. De babies werden in de 30ste week van de zwangerschap geboren.

Bron: AP, Yahoo News, World Tribune.com

woensdag 17 maart 2004

Reddingsteam naar Marokko

De Nederlandse regering stuurt twee ‘Urban Search and Rescue’-teams (USAR.NL) naar het door een zware aardbeving getroffen Marokko. Naast de teams, die bestaan uit reddingswerkers, speurhonden en verpleegkundigen, wordt ook ongeveer 15 ton goederen waaronder specialistisch reddingsgereedschap naar het rampgebied vervoerd. USAR.NL is de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland. Dit is de eerste keer dat een USAR team wordt uitgezonden naar een rampgebied.

Bron: Persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Geldmuseum opent in 2006 in Utrecht

Op 14 februari 2004 is de stichting Het Geld-+Bankmuseum geboren. De stichting is het resultaat van de samenvoeging van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet te Leiden, Het Nederlands Muntmuseum te Utrecht en de afdeling Numismatiek van De Nederlandsche Bank te Amsterdam. Het museum is het nieuwe kenniscentrum voor munt- en penningkunde met een rijke collectie. Deze wordt eigentijds toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Het museum vestigt zich in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt aan de Leidseweg, bij de kruising van Leidsche Rijn en Merwedekanaal, in Utrecht. De muntproductie blijft op deze locatie gehandhaafd en wordt gedeeltelijk zichtbaar voor de bezoekers van het nieuwe museum. Het monumentale pand is in 1911 gebouwd volgens het ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters in de Hollandse Renaissancestijl. De gevel verkeert vrijwel in oorspronkelijke staat. Het interieur is door verbouwingen aangetast, maar wordt door een grootscheepse verbouwing in ere hersteld. Nadat de verbouwing is afgerond, worden de museumzalen en het kenniscentrum eind 2005 ingericht.

Website: http://www.geldmuseum.nl/

C1000 neemt zes zelfscankassa’s in gebruik

De C1000 in Houten heeft vandaag zes zelfscankassa’s in gebruik genomen. Of je er enthousiast over moet zijn dat mensen vervangen worden door machines, is nog maar de vraag, maar ik keek toch wel met een zekere opwinding uit naar dit fenomeen. En de twee caissières die ik er naar vroeg, vreesden niet voor hun baan.

Je haalt de artikelen zelf langs de scanner en legt ze vervolgens op de lopende band. Als je klaar bent, kun je kiezen of je contant wilt betalen of pinnen/chippen. Op het beginpunt van de band waar je de artikelen scant, staat ook een betaalautomaat. Als je pint of chipt komt er een barcode op de kassabon te staan, die je bij het verlaten van de afgesloten hoek met de zelfscankassa’s ook weer langs een scanner moet halen, waardoor het klaphekje voor je open gaat. Bij dit hekje is ook een kassa met een echt mens, bij wie je desgewenst contant kunt betalen. Eén caissière kan zo dus zes lopende banden ‘bedienen’. Maar voorlopig staan er ook nog één of meer medewerkers aan het begin van de band om de mensen te helpen. Als er niemand in de buurt is en je hebt hulp nodig of er is een storing, dan kun je op de help-knop van het scanapparaat drukken; dan komt iemand je helpen.

Tussen de zes banden is één looppad, met drie scanners/banden ter linker en drie ter rechter zijde. Je kunt je boodschappen dus pas gaan inpakken, als je alle boodschappen hebt gescand en eventueel gepind. Of hierdoor de beoogde tijdwinst niet weer verloren gaat, vraag ik mij af; bij een gewone kassa pak je immers je boodschappen meteen in.

De band is vrij lang en je wilt dus wel met een schuin oog in de gaten houden of een andere klant er niet met een paar van jouw boodschappen vandoor gaat. Ik ben er nog niet helemaal achter hoe gecontroleerd wordt – afgezien van de bewakingscamera en de medewerkers in de buurt – dat je niet een paar boodschappen ongescand en onbetaald in je tas stopt. Na het scannen gaan je boodschappen door een poortje en daar mogen niet meer dan twee artikelen tegelijk door. Misschien zit er in dat poortje een controlemechanisme, maar daar ben ik nog niet helemaal achter.

In de grote steden zullen er al wel veel meer winkels met zelfscankassa’s zijn, denk ik, maar voor mij was dit nog nieuw. Reden om deze nieuwigheid in mijn leven onder vermelding van de datum hier in mijn wegdagboek te noteren.

woensdag 10 maart 2004

Schapen bij Schiphol

Werknemers van Schiphol vroegen zich af welk effect de luchtvervuiling rond Schiphol heeft op de schapen die er grazen. Als de schapen hiervan schade zouden ondervinden, zou het grazen bij de landingsbanen bekort of beëindigd moeten worden en zou Schiphol het gras op een andere manier kort moeten houden.

De Dierenbescherming legde de vraag voor aan de Wetenschapswinkel Wageningen UR (Universiteit en Researchcentrum). Twee studenten van de Wageningen Universiteit hebben het onderzoek onder begeleiding uitgevoerd. Zij vergeleken de luchtkwaliteit bij Schiphol met een meetpunt in de Biesbosch en vergeleken wolmonsters van schapen bij Schiphol met wolmonsters van schapen in de buurt van Tilburg.

De conclusie is dat de kans dat schapen schadelijke hoeveelheden stoffen binnen krijgen zeer klein is. Bovendien melden dierenartsen uit de omgeving dat ze geen verminderde vruchtbaarheid of meer miskramen constateren in het gebied rond Schiphol. Omdat schapen vaak niet langer dan zes maanden op dezelfde plek grazen, is ook niet te verwachten dat ze last krijgen van luchtwegproblemen die bij chronische blootstelling kunnen optreden. De vervuiling waaraan de schapen bij Schiphol blootstaan, blijkt niet alleen van Schiphol te komen, maar vooral ook van de drukke verkeerswegen rond Schiphol. Zodoende zegt het onderzoek ook iets over schapen die in de buurt van een snelweg grazen.

De onderzoekers zijn van mening dat er geen reden tot bezorgdheid is om de gezondheid van schapen die in de buurt van Schiphol of een snelweg grazen, mits de dieren daar maar niet te lang verblijven.

Bron: Het mogelijke effect van toxische stoffen, afkomstig van de luchthaven Schiphol, op schapen die in de omgeving grazen. Auteurs: Tineke Slootweg, Laurens Waanders, ir. Timo H.M. Hamers, dr. A.J. (Tinka) Murk, Leerstoelgroep Toxicologie, Wageningen UR. Wetenschapswinkel Wageningen UR, rapport 196, februari 2004. ISBN 90-6754-736-0. Prijs € 10,00. Wetenschapswinkel
 
[overgezet van Stylo Forum naar Styloblog]