zondag 24 februari 2019

Lentegeuren

Mijn oppashond ruikt aan elk lentebloempje.
Zó romantisch!

En dan plast hij er op.
Zoals elke hond vóór hem.

Intertoys failliet

Wat mij wel een kleine beetje verbaast aan de lange rijen bij Intertoys om cadeaubonnen in te wisselen, is dat het kennelijk pas zo laat tot de mensen is doorgedrongen, pas nadat het failliete bedrijf hier zelf op wees. Intertoys vroeg 12 dagen geleden, op 12 februari, surseance van betaling aan en vanaf dat moment kon iedereen weten dat de cadeaubonnen niets meer waard zouden zijn, je staat als schuldeiser vanaf dat moment achteraan in de rij.

Nou ja, iedereen... ik besef ook wel dat de meeste cadeaubonnen in het bezit van kinderen zijn en niet elke kleuter zal alle berichten over surseances lezen... Maar toch, ouders let een beetje op, we zijn inmiddels twee weekends verder. Aan de andere kant was het NOS Journaal ook wel erg enthousiast toen het beweerde dat je cadeaubonnen nog kon "verzilveren". Dat een failliet bedrijf contant geld gaat uitdelen lijkt mij niet erg aannemelijk. Het inwisselen van de cadeaubonnen gaat ten koste van de winkelvoorraad en is in dit geval denk ik een vorm van liquidatie, doordat het geld van de door een extern bedrijf beheerde cadeaubonnen dan naar het winkelbedrijf vloeit.

Bij een faillissement staan zoals altijd de 'gewone' schuldeisers achteraan in de rij (na belastingdienst en banken) om nog wat van hun geld terug te zien. In dit geval is het wel extra pijnlijk dat de eigenaar van het bedrijf, de Londense investeringsmaatschappij Alteri die Intertoys in 2017 van Blokker overnam, als schuldeiser helemaal als eerste vooraan staat in de rij doordat de winkelvoorraad als onderpand is gegeven voor de lening die de investeerder in het bedrijf stak. Alteri kan deze cadeaubon nu inderdaad verzilveren.

Criminal

Op mijn oppasadres kijk ik weer eens commerciële televisie.

Een agent nadert het huis met getrokken pistool.
De boef opent de deur.
"NCIS!", roept de agent.

Je zult toch een simpele Amerikaanse boef zijn, denk ik dan, en niet al die afkortingen uit het hoofd kennen!

NCIS = Naval Criminal Investigative Service

donderdag 21 februari 2019

Tijdig afremmen

Volgens een persbericht van e-bikebouwer Stella laat 70% van de e-bikers hun reguliere fiets staan. Velen ruilen hun gewone fiets in, vertelt een enthousiaste e-bikeadviseur in het bericht. Elektrische trapondersteuning is een geweldige uitvinding voor iedereen die moeite heeft met fietsen. Maar concurrentie van de e-bike met de gewone fiets is een slechte ontwikkeling. Veel e-bikers gebruiken de elektrische fiets gewoon als brommer. Toen de bromfietshelm verplicht werd gesteld, werd de 'snorfiets' uitgevonden om deze plicht te ontlopen. Ik zie nog de foto's en filmpjes van oude dames in Spakenburger klederdracht die over hun mooie kap geen helm konden dragen. De industrie kreeg medelijden met de Spakenburgse en verzon een list. De snorfiets werd vervolgens populair onder jongeren en binnenkort moeten ook snorfietsers verplicht een helm gaan dragen. Ondertussen rukt de e-bike op. Niet alleen voor trapondersteuning, maar ook als stille brommer. Op het fietspad schieten ze op hoge snelheid aan mij voorbij en op kruispunten zie ik sommigen nauwelijks snelheid inhouden. Het is immers vervelend als je moet remmen als de vaart er net lekker in zit. In mijn eigen vriendenkring hoorde ik van verschillende valpartijen doordat fietsers de e-bike niet voldoende in de hand hadden en niet snel genoeg kon afstappen. Als de trend zich doorzet, komt er een tijd dat een fietshelm verplicht wordt. Mijn woonplaats Houten heeft een geweldig stelsel van fietspaden. De hoofdwegen tussen de wijken zijn fietswegen, het autoverkeer moet naar de rondweg. Deze mooie en veilige structuur levert ook problemen op: waar rijdt de tractor, de brommer, de snorfiets, de bolderkar en nu ook de e-bike? Vorige week hield de gemeente Houten een enquête over de verkeersveiligheid. Waar moet de gemeente op letten? Let op de e-bike, heb ik geantwoord, en kijk hoe je de e-bike - als nieuwe snorfiets - tijdig kunt afremmen.

Mijn eerdere blog over de e-bike: 07-08-19 Trappen maar 


vrijdag 15 februari 2019

Volle kracht vooruit

Eneco heeft de gemeente Houten vrijdag 15 februari verzocht de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten in te trekken. Dat meldt Eneco in een persbericht. De molens staan op een bedrijventerrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal, niet ver van A27. De maatwerkvoorschriften zijn bij de start van het windpark opgesteld om omwonenden extra bescherming te bieden, maar zorgen in de praktijk al jaren voor veel klachten, minder duurzame energie en veel discussie over de interpretatie en handhaving, aldus Eneco. (1)

Eneco zegt verder in het persbericht:

"Het windpark in Houten draait al jaren volgens de strengste spelregels van Nederland. Die spelregels zijn in 2012 opgesteld om omwonenden maximaal te beschermen tegen zaken als geluidsoverlast. Maar ze hebben wat Eneco betreft een averechts effect. Terwijl de windmolens door die de regels veel vaker stilstaan dan andere windmolens komen er veel meer klachten binnen dan bij welk ander Eneco-windpark ook. Die bijzondere spelregels in combinatie met de steeds creatievere klachten maken het voor de gemeente ondoenlijk om te kunnen handhaven en kost zowel Eneco als de gemeente onevenredig veel tijd. Die onduidelijkheid over interpretatie en handhaafbaarheid is er niet bij de reguliere wet- en regelgeving rond windmolens."

"Eneco heeft de afgelopen drie jaar veel geïnvesteerd in het vinden van oplossingen voor de geluidsoverlast die een aantal direct omwonenden ’s nachts ervaart. Die oplossingen zorgen helaas niet voor minder klachten. We hebben in die periode ook geen aantoonbare afwijkingen gevonden ten opzichte van onze andere windmolenparken. Met het verzoek om de maatwerkvoorschriften in te trekken laten we nu de bredere belangen een grotere rol spelen: het is voor alle betrokkenen van belang dat er meer duidelijkheid komt over de spelregels en hoe deze handhaafbaar en uitlegbaar zijn. Daarnaast is ons eigen belang – meer groene stroomproductie – ook een publiek belang: Nederland moet vanuit de klimaatdoelstellingen de komende jaren immers fors meer groene energie opwekken. Dat belang heeft de gemeente Houten, gezien haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, zelf ook." 

Tot zover het persbericht.

Volgens de maatwerkvoorschriften, die de gemeente Houten met Eneco is overeengekomen en vervolgens in 2012 verplichtend heeft opgelegd, staan allerlei maatregelen die Eneco moet nemen om overlast en risico's van de molens te verminderen. (2) De windturbines moeten zijn voorzien van anti-reflecterende coating, een ijsdetectiesysteem dat er voor zorgt dat de molens stoppen en de rotorbladen in een veilige stand worden gezet als er kans is op vallend ijs en een regelmechanisme dat automatisch de draaisnelheid van de rotorbladen regelt aan de hand van de gemeten windsnelheid. De rotorbladen moeten automatisch worden stilgezet als er door de ondergaande zon slagschaduw op de woningen in de omgeving kan vallen.

De maatwerkvoorschriften gaan verder dan de algemeen geldende wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. (4) Bij nieuwe windmolens mag een gemeente niet méér eisen dan in het Activiteitenbesluit staat, maar dit windpark valt nog onder het oude regime. Nu wil de exploitant dat deze extra maatwerkvoorschriften worden ingetrokken en alleen nog de gebruikelijke wettelijke voorschriften gelden. In december pleitte een groep voorstanders van windenergie, 'Redelijk Houten', een obligatiehouder en U-Wind ook al voor het schrappen van de maatwerkvoorschriften. (3) Nu er een officieel verzoek is binnengekomen, is de gemeente aan zet. 

Dit ligt politiek gevoelig, want in Houten is er al jarenlang veel discussie over het windpark en er zijn veel pogingen gedaan om het eens te worden met omwonenden. Bemiddeling liep uiteindelijk op niets uit. De lokale Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is door het gevecht tegen windmolens ontstaan en groot geworden. Het valt veel mensen op dat de drie Houtense windmolens vaak stilstaan, terwijl de tegenover gelegen vijf Nieuwegeins molens vrolijk draaien. Het verzoek van Eneco komt op een gevoelig moment, kort nadat Blue Bear Energy bij de gemeente Houten een vergunning heeft aangevraagd voor het plaatsen van vier hoge windmolens bij de Goyerbrug, niet ver van de grens van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier is vanuit de buurgemeente en door omwonenden veel weerstand tegen. 

Bronnen: 

1) Persbericht Eneco 15-02-19 
(de cursieve tekst is letterlijk uit het persbericht overgenomen). 


3) Houtens Nieuws 't Groentje 12-12-18
'Redelijk Houten' heeft, samen met een obligatiehouder en U-wind, bij de gemeente een verzoek ingediend om de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten buiten werking te stellen. Aanleiding daarvoor is dat de windmolens met name overdag vaak onnodig stilstaan. Bovendien is er geen goede wettelijke basis voor de maatwerkvoorschriften.

4) Zie ook dossier Windmolens (beleidsdocumenten en media): go.stylo.nl/wind
In dat dossier is onder het kopje Rijksoverheid ook meer informatie te vinden over de wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit (met links naar de officiële documenten). 

Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten, besteedt zaterdagmorgen 16 februari ook aandacht aan dit nieuws. 
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Houtens politiek nieuws
Daar Hou Ik U Aan
 via internet Omroep Houten
of 103.7 FM

woensdag 13 februari 2019

Westervoort - Arnhem 1-0

Woensdag 13 februari deed de Raad van State met een week vertraging een tussenuitspraak over een windmolenpark in de gemeente Arnhem. Deze zaak heeft veel parallellen met de plannen voor Windpark Goyerbrug in de gemeente Houten, waarvoor onlangs een vergunning is aangevraagd. Een buurgemeente (Westervoort bij Arnhem en Wijk bij Duurstede bij Houten) wil het plan zo nodig met juridische middelen tegengehouden. Het windpark Koningspleij bij Arnhem stuitte op bezwaren van de buurgemeente, omwonenden en een vogelwerkgroep. Bezwaren rond vogelsterfte, aantasting van het landschap en onvoldoende maatschappelijk draagvlak werden afgewezen. Maar Arnhem kreeg een tik op de vingers voor het idee om twee nabijgelegen woningen tot beheerderswoningen te bestempelen. De woningen hebben in de praktijk geen relatie met het windpark en windmolens hebben geen beheerderswoning nodig. De Raad van State draagt de gemeente op om binnen 16 weken met een beter plan te komen.


Dossier Windmolens: zie go.stylo.nl/wind

Dit is een aanvulling op het dossier Windmolens onder het kopje Raad van State. 

Op 13 februari 2019 deed de Raad van State uitspraak over windpark Koningspleij bij Arnhem: bezwaren van o.a. een vogelwerkgroep tegen de door de Provincie Gelderland verleende natuurvergunning (Wnb) werden afgewezen.

Op dezelfde dag deed de Raad van State een (tussen)uitspraak over bezwaren van een vogelwerkgroep, een omwonende, een wijkraad en de aangrenzende gemeente Westervoort tegen de raad en het college van de gemeente Arnhem over hetzelfde windpark Koningspleij. 

Bezwaren over o.a. gebrek aan draagvlak (32) en aantasting van het landschap (37) worden afgewezen, maar de Raad van State schorst het besluit van de gemeente ("onzorgvuldig voorbereid", "geen deugdelijke motivering") omdat twee woningen die zijn aangemerkt als bedrijfswoning (waarvoor de strenge normen niet gelden) geen relatie hebben met het windpark (zie o.a. punt 38 en 63). De gemeente moet binnen 16 weken met een beter plan komen.

Uit punt 32: Het ontbreken van draagvlak betekent niet dat de raad het plan niet had mogen vaststellen. Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat. (zie ook uitspraak 21-02-18).

Uit punt 37: Windturbines leiden op zichzelf niet tot een ernstige aantasting van het landschap. De gemeenteraad kan in redelijkheid een groter gewicht toekennen aan het belang van de windturbines als een duurzame bron van energieopwekking dan aan het belang bij het behoud van een ongestoord horizonbeeld.

maandag 11 februari 2019

Withdrawal Agreement

The EU-UK Withdrawal Agreement explained (PDF 60p English slides)

De Europese Commissie heeft een presentatie gepubliceerd waarin de door de Britse onderhandelaars en de EU27 overeengekomen Withdrawal Agreement voor de Brexit wordt uitgelegd. Het Britse Lagerhuis heeft de overeenkomst niet goedgekeurd, maar premier Theresa May opnieuw naar Brussel gestuurd. Daardoor is het onzeker of de overeenkomst uiteindelijk zal worden ondertekend. De Engelstalige presentatie van 60 pagina's geeft wel een goed overzicht van de uitgangspunten en stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen.

The EU-UK Withdrawal Agreement explained (PDF 60p English slides)

Published on the TF50 website on 8 February 2019

Op de website TF50 waar de overeenkomst zou zijn gepubliceerd heb ik deze overigens niet kunnen vinden.

European Commission, Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU.


Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU

zondag 10 februari 2019

Vreemde taal

De voorzitter van de integratieadviescommissie in Noordrijn-Westfalen, Tayfun Keltek, heeft in een interview voorgesteld om het Engels op de basisschool maar te vervangen door andere talen, zoals Turks, Pools of Russisch. "Wat voor zin heeft het om kinderen van zeven Engels bij te brengen, als ze die taal alleen van de televisie kennen". Hij stelt voor om pas later met het Engels te beginnen. Kinderen van migranten zouden zich meer op het Duits moeten kunnen concentreren, zegt Keltek. De minister van onderwijs van Noordrijn-Westfalen, Yvonne Gebauer (FDP), heeft het idee meteen afgewezen: "Engels is en blijft de centrale vreemde taal, die een wereldwijde communicatie mogelijk maakt". 

Het idee om Engels op de basisschool af te schaffen en er pas op de middelbare school mee te beginnen, vindt her en der wel bijval, omdat de lessen niet goed zouden worden gegeven. De basisschool duurt in Noordrijn-Westfalen vier jaar, de kinderen zijn 6 tot 11 jaar oud. De kinderen krijgen wel Engels te horen, maar leren niet structureel woordjes en kunnen na een paar jaar soms nog maar net zo weinig Engels als aan het begin van de basissschool, zegt journaliste Anette Dowideit in Die Welt.

Bronnen: 
Welt 08.02.19: NRW-Integrationsrat will Englisch-Unterricht durch Türkisch ersetzen
Welt 10.02.19: Türkisch statt Englisch an Grundschulen? Ein Gegenvorschlag

vrijdag 8 februari 2019

Kandidaten bekend

In een openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 16:00 uur heeft de centrale kiescommissie in Utrecht de kandidatenlijsten vastgesteld voor de provinciale-statenverkiezingen op 20 maart.

Het proces-verbaal toont een heel rijtje verzuimen van kandidaten die hun legitimatie niet hadden ingeleverd of hun handtekening niet hadden gezet, maar alle verzuimen zijn hersteld en er is geen enkele lijst of kandidaat afgewezen. Er doen in Utrecht veertien partijen mee.

De lijsten heb ik heel snel even doorgenomen om te kijken of er opvallende namen tussen zitten en omwille van mijn thuisgemeente heb ik gekeken welke kandidaten uit Houten komen. Voor zover ik nu kan overzien heeft alleen de ChristenUnie (lijst 8) een verkiesbare Houtense kandidaat: de huidige fractievoorzitter Arne Schaddelee is weer lijsttrekker.

Als ik wat meer tijd heb, wil ik kijken naar andere opvallende namen, ook van vertrekkende statenleden. Rond de provinciale en waterschapsverkiezingen wil ik ook weer een dossierpagina opbouwen, maar die pagina is nu nog leeg.

Hier volgen mijn eerste 'bevindingen'.

Lijst 1 VVD lijsttrekker André van Schie uit Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 2 D66 Marc de Droog uit Utrecht.
Uit Houten nr 19 Annet Slijkhuis, 25 Jarno Groenveld en 38 Vince Slagmolen.

Lijst 3 CDA lijsttrekker Derk Boswijk uit Kockengen.
Uit Houten nr 16 Joost Uijtewaal en 44 Marian Aanen.

Lijst 4 PvdA lijsttrekker Rob van Mullekom uit Amersfoort.
Uit Houten nr 21 Anneke Dubbink (fractievoorzitter PvdA Houten).

Lijst 5 PVV lijsttrekker René Dercksen uit Bosch en Duin.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 6 SP lijsttrekker Andrea Poppe (dochter van?) uit IJsselstein.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 7 GL lijsttrekker Huib van Essen uit Utrecht.
Uit Houten nr 20 Tijm Corporaal (fractievoorzitter GL Houten)
en nr 21 Anouk Siegenbeek van Heukelom.

Lijst 8 CU lijsttrekker Arne Schaddelee uit Houten.
Verder uit Houten nr 9 Matthijs Langeraar.
Verder opvallend voor mij is nr 25 Bas Lont, wethouder in Oudewater.

Lijst 9 PvdD lijsttrekker Hiltje Keller uit Driebergen-Rijssenburg.
Opvallend is dat de Partij van de Dieren de meest stedelijke partij is.
Van de 16 kandidaten komen er 11 uit de stad Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 10 SGP lijsttrekker Bertrick van den Dikkenberg uit Elst (Ut.).
Uit Houten nr 23 Gijs van Leeuwen, vroeger fractievoorzitter SGP Houten.
Vervolgens vertrok hij naar de Provinciale Staten en nu is hij wethouder in Zaltbommel.
Opvallend is dat de SGP de minst stedelijke partij is. Niemand uit de stad Utrecht.
De oostkant van de provincie, in en nabij de 'biblebelt' is oververtegenwoordigd.

Lijst 11 50+ lijsttrekker Mieke Hoek uit Vreeland.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 12 Denk lijsttrekker Hanane Bittich uit Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 13 U26 Gemeenten lijsttrekker Roy Erwin Luca uit Zeist.
Uit Houten nr 13 Hermanus Roelofsen.
Deze partij is een samenwerkingsverband van lokale partijen.
Ik weet nog niet welke partijen meedoen en of ze zich als één partij gaan presenteren of nadrukkelijk vanuit de eigen plaatselijke partijen campagne gaan voeren. Dat laatste lijkt mij aannemelijk.

Lijst 14 FvD lijsttrekker W.J.A. Weijers uit Zeist.
Deze partij doet niet aan voornamen, daarvoor zijn ze te voornaam.
Opvallende namen zijn nr 13 P.B. Cliteur en 14 A. Nanninga.
Beide uit Amsterdam. Geen kandidaten uit Houten.


Actuele kerkgeschiedenis

De Sint-Catharinakathedraal in Utrecht gaat sluiten. De kerk wordt voor 1 euro verkocht aan het museum Catharijneconvent, dat deel uitmaakt van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex. In de loop der tijden heb ik het museum meerdere malen bezocht, waarvan één keer met mijn moeder. Dat was een bijzondere kerkhistorische dag. Die dag werd kardinaal Alfrink begraven vanuit de kathedraal. We hadden het museum op het programma gezet voor ons jaarlijkse 'dagje Utrecht', waar ik in de binnenstad woonde. Op de dag zelf twijfelden we of we de uitvaart van de aartsbisschop zouden moeten mijden of er juist een glimp van opvangen. We besloten gewoon naar het museum te gaan en vandaar verder te zien.

Kardinaal Alfrink had ook bij protestanten grote bewondering gewekt. Hij speelde een belangrijke rol bij het open zetten van de ramen van de roomskatholieke kerk, ook naar andersgelovigen, tijdens en na het Tweede Vaticaans Concilie onder leiding van paus Johannes XXIII. De bewondering van Alfrink had wel een deuk gekregen toen hij in 1963 in Rome prinses Irene herdoopte. Ik kan mij de commotie daarover nog wel herinneren. Voor mensen als mijn ouders was niet zozeer de overgang van de prinses naar het katholicisme een schok, maar het niet erkennen van de doop die zij eerder had ondergaan. Maar over het algemeen had kardinaal Alfrink, nu zou men zeggen als 'Bekende Nederlander', bij protestanten en anderen een goede naam.

Het kloostercomplex met het museum en de kerk ligt tussen de Lange Nieuwstraat en de Nieuwegracht. Tijdens ons museumbezoek zagen mijn moeder en ik bij toeval vanaf de eerste verdieping van het museum aan de zijde van de Nieuwegracht een blauwe bus stoppen, waar alle bisschoppen op rij in vol ornaat uitstapten. Toen we het museum verlieten, was de uitvaartdienst net afgelopen en zagen we de kist met de kardinaal uitgedragen worden en vertrekken naar zijn laatste rustplaats. Mijn moeder en ik voegden ons bij de haag van mensen die hem respect betuigden. Actueler kon ons bezoek aan het kerkhistorisch museum niet zijn. Later heb ik het graf van Alfrink nog wel eens bezocht op het kerkhof Sint Barbara, waar ook andere bisschoppen begraven liggen.

Bron: Trouw 8.2.19 Stijn Fens: Utrecht moet nu echt op zoek naar een nieuwe kathedraal

Het echte schoolleven

We hebben wat uit te leggen, zegt rector Willem de Vos van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Dat denk ik ook. De school werkte mee aan een documentaire van RTL4. Met toestemming - ik neem aan ook van de individuele leerlingen en ouders - werd er gefilmd in de klas om een beeld te geven van het schoolleven. Wat leerlingen en docenten niet wisten, is dat er vijf 'nepleerlingen' waren ingeschakeld, acteurs die als leerling meededen "om de gewone werkelijkheid naar boven te krijgen". Dat lijkt mij moeilijk uit te leggen. Natuurlijk mag er tijdens een les, project of werkweek geëxperimenteerd worden waarbij de leerlingen niet direct weten wat de bedoeling is, bijvoorbeeld om thema's als armoede, discriminatie of groepsvorming te beleven. Maar een docent onkundig laten dat één of meer van zijn eigen leerlingen 'nep' is, iemand anders is dan hij zegt, de school al af heeft? Ik dacht dat het echte schoolleven gebaseerd is op vertrouwen. Er vindt interactie plaats, tussen leerlingen onderling, tussen docent en leerling, tussen medewerkers en leiding. Er is sprake van een pedagogisch klimaat, werkplannen, begeleiding. De docent maakt zich zorgen over zijn leerling, probeert in te schatten waar deze zich bevindt in het leerproces, denkt na over hoe deze leerling verder te helpen. Ook vindt interactie plaats tussen leerlingen: tegen elkaar opkijken, tegen elkaar afzetten, ruzies, verliefdheden, afspreken, samen huiswerk maken. Hoe kan je vertrouwen leren als de rector zélf toestemming geeft je in dat alles voor de gek te houden? Voor TV. Hoe kan je van een docent een investering in tijd, liefde en expertise vragen, als hij niet eens weet of zijn leerling echt of 'nep' is? Deze rector heeft inderdaad veel uit te leggen. Ik weet niet of ik als docent met hem verder zou kunnen.

Diverse bronnen, o.a.: RTV Utrecht