dinsdag 9 november 2010

Zijn woning

Gisteren wilde ik een reactie plaatsen op de website Joop.nl, maar wat ik gisteren en vandaag ook probeerde, het lukte mij niet om in te loggen. Daarom plaats ik mijn reactie nu maar op mijn eigen weblog.

Het gaat om dit bericht:
"Het gerechtshof in Den Haag heeft de ontruiming van kraakpanden in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden verboden. Dat meldt de NOS maandag. De nieuwe anti-kraakwet geeft krakers niet de gelegenheid naar de rechter te stappen als een ontruiming dreigt. Volgens het hof is de wet daarmee in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gerechtshof in Den Haag wijst op uitspraken van het Europees Hof waarin staat dat iemand zijn woning niet mag verliezen voordat de rechter daarover heeft kunnen oordelen."

Zie bericht en reacties

Eigenlijk gaat het mij niet om het bericht zelf, maar om de verontwaardigde reacties er onder. Een aantal mensen vindt dat de rechter met zijn uitspraak de eigendom aantast en sommigen vinden dat Nederland daarom uit de EU moet stappen.

Hier volgt mijn reactie:

Het is raadselachtig waarom sommigen vanwege deze uitspraak van de rechter uit de EU willen stappen. Wat heeft het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens met de Europese Unie te maken? Het is geen EU-verdrag of EU-instelling. Ook Europese landen die geen lid zijn van de EU moeten zich aan het mensenrechtenverdrag houden. Uit de EU stappen verandert hier niets aan. Ook kan ik mij niet goed voorstellen dat deze reageerders de mensenrechten (hùn rechten) zouden willen afschaffen.

Dan de kennelijke verwarring over het begrip "zijn woning". Dat zegt niets over de eigendom van het gebouw maar alleen dat iemand daar woont, er "zijn woning" heeft. De rechter heeft bij mijn weten het kraken niet goedgekeurd (noch het inbreken, noch het bewonen) of de krakers van bijzondere rechten voorzien. Daar gaat de uitspraak niet over. Als ze er illegaal wonen, zullen ze er straks alsnog worden uitgezet.

Het gaat er volgens mij in deze uitspraak alleen om dat de uitvoerende overheid (gemeente, politie) iemand niet uit zijn woning kan zetten zonder controlemogelijkheid door de rechterlijke macht. Volgens de rechter is dat niet helder geregeld in de wet of in het justitiebeleid.

Zelf verhuur ik, als huiseigenaar, een slaapkamer aan een kamerhuurder. Die kamer is niet mijn woning maar de zijne. Ik mag zijn kamer niet binnengaan, anderen er niet binnenlaten of hem er zonder goede reden uitzetten. Terecht.

Een eerdere huurder van mij is een weekendje vermist geweest, waarbij voor zijn leven werd gevreesd. Toen de technische recherche voor sporenonderzoek kwam, ben ik heel bewust buiten de kamer blijven staan. De politie moest een formulier van binnentreden invullen om de Officier van Justitie te melden dat men zonder toestemming iemands woning was binnengetreden, zodat zonodig rechterlijke controle mogelijk is. Ik kan de politie geen toestemming geven de woning van een ander binnen te gaan, ook niet als ik de eigenaar van het pand ben.

Ik vind, ook als huiseigenaar, die woonbescherming een groot goed. Het belang van deze uitspraak van de rechter is volgens mij niet het beschermen van krakers, maar het garanderen dat de overheid niet ongecontroleerd in ons privéleven kan binnendringen. Dat recht zou ik niet graag willen kwijtraken.

zondag 1 augustus 2010

Espresso Book Machine

AMSTERDAM (RNW) - Het American Book Center in Amsterdam heeft een primeur. Vanaf 25 september prijkt er in de boekwinkel een Espresso Book Machine. Het is de eerste op het Europese vasteland.

De Espresso Book Machine is een apparaat dat volgens de principes van 'print on demand' een digitaal boek naar keuze afdrukt, in een oplage van één exemplaar. Het drukproces kost een paar minuten.

De klant kan kiezen uit drie miljoen titels. Ook kan de machine gebruikt worden voor een eigen boek of manuscript: dan moet de klant een schijfje of memorystick meenrengen. De Espresso Book Machine voorziet het - gebonden - boek van een full-colour paperbackcover.

De eerste versie van de machine werd in 2007 in gebruik genomen in de New York Public Library. In dat jaar riep Time Magazine het ding uit tot beste uitvinding van het jaar.

Directeur Lynn Kaplanian van het American Book Center verwacht dat het apparaat ook een publiekstrekker wordt. Ze rekent erop dat hele gezinnen komen kijken hoe de Espresso Book Machine boeken uitspuugt.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep (RNW)
Zie ook: AnyBookAward

woensdag 28 juli 2010

Groeten aan mijn man

Mijn goede vriendin Michelle stuurt mij vandaag weer eens een mailtje. Ze wil haar man verrassen met een leuke verjaardagskaart. Elk jaar proberen we Barack op een leuke manier te feliciteren, schrijft ze. Voor dit jaar - 4 augustus wordt hij 49 - heb ik weer een leuk nieuw idee. Het is een hectisch jaar voor hem geweest. Het ondertekenen van de Affordable Care Act (Betaalbare Zorg Wet), de Wallstreet-hervormingswet en zijn eerste jaar als president van Amerika zullen we denk ik niet snel vergeten. Wil je meehelpen aan een onvergetelijke verjaardag voor Barack en hem een gelukkige 49ste verjaardag wensen?

Will you wish Barack a happy birthday with me?

Internet maakt dommer

Internet maakt ons elke dag een beetje dommer, schrijft Henk Blanken vandaag in het Parool. Hij citeert de Amerikaanse journalist en blogger Nicholas Carr. Een tijdje geleden ontdekte Carr dat hij niet meer echt kon lezen. Vroeger kon hij zich laten meeslepen door een goed verhaal, nu is hij na enkele pagina's afgeleid. Hij besloot zich een tijd terug te trekken in een hutje in de bossen, zonder internet, blogs en twitter, en schreef het boek 'The shallows: what the internet is doing to our brains'.

Tot enkele decennia geleden dachten wetenschappers dat het volwassen brein onveranderlijk was. Maar hersenen blijken net als spieren zich aan te passen aan het gebruik, bij wijze van spreken slinkt de ene kwab terwijl de andere groeit. Op internet lezen we niet, we scannen, vliegen van site naar site, klikken door naar de volgende link en vergeten waar we mee bezig waren. We zijn voortdurend alert op nieuwe berichten. Het kortetermijngeheugen wordt zodanig overvoerd met informatie en impulsen dat we minder opslaan in ons langetermijngeheugen. Internet is het medium van vergeetachtigheid. We voelen ons slimmer, we zijn het niet.

Bron: Het Parool, 27.07.10
Nicholas Carr, The shallows: what the internet is doing to our brains

maandag 28 juni 2010

Right to bear arms

Een verordening van Chicago om het wapenbezit onder controle te houden, gaat in tegen het recht om wapens te dragen. Dit heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof vandaag bepaald met vijf stemmen voor en vier tegen. Het Tweede Amendement op de grondwet zegt dat het Amerikaanse Congres het recht van Amerikaanse burgers om wapens te dragen niet mag aantasten. Het Hooggerechtshof stelt nu dat dit amendement ook geldt voor lagere overheden. De gemeentelijke verordening is niet direct ongeldig verklaard, maar moet opnieuw aan een rechtbank worden voorgelegd. In het licht van deze uitspraak zal de verordening daar waarschijnlijk sneuvelen.

De burgers van Chicago zullen de wapens in hun stad dus moeten blijven verdragen.

Bronnen: Washington Post, New York Times 28.06.2010

zondag 27 juni 2010

The Ytzen creed

Dit credo van de Yishun Town Secondary School (in Singapore?) kan ik zo overnemen: ;)

Here is "The YTzen Creed" revealed:

We, the YTzens,
uphold integrity as our foundation

We are responsible and respectful towards ourselves and others and
strive for excellence by giving our best in all we do.

We participate actively and take ownership of our learning and show care and concern towards our community and our environment.

We appreciate diversity and act graciously.

We take care of ourselves by leading a healthy lifestyle.

We are YTzens, no matter where we are.
We Will Excel!!!!!~~~


Yishun Town Secondary School
http://www.facebook.com/group.php?gid=6701471978

donderdag 10 juni 2010

Navo van Brussel naar Bonn?

Binnen de Navo zijn er plannen om het hoofdkwartier te verplaatsen van Brussel naar Bonn. De Navo zou daarmee een half miljoen aan nieuwbouwkosten kunnen besparen.

Bron: De Volkskrant, 10.06.10, p17

zondag 6 juni 2010

Tienoveracht-Journaal

We zullen er weer een paar weken doorheen moeten. Minutenlang non-news. Het journaal opent met een bericht van een meneer die onderzocht moet worden op een verwonding aan zijn hamstring. Nou weet ik niet wat een hamstring is, ik dacht een onderbroekje dat niet alles bedekt, maar het blijkt een lichaamsdeel te zijn. Ik vind het heel vervelend voor die man dat hij daar pijn aan heeft, maar moet dat in het journaal?

Vervolgens toonde het journaal een groot leeg bed in een Afrikaans hotel waar misschien, maar misschien ook niet, de komende tijd een Nederlandse voetballer in zal liggen. Indrukwekkend, zo'n groot leeg bed, maar moet dat in het jounaal?

Kan het journaal even laten weten hoe laat het nieuws begint?

dinsdag 11 mei 2010

EOD-Dag

Washington Post journalist Ezra Klein stuurt dagelijks een mailbericht rond met wat er die dag zoal te doen is in politiek en bestuurlijk Washington. In het Huis van Afgevaardigden gebeurt vandaag niet zoveel, meldt hij. De leden stemmen over een motie om de eerste zaterdag van mei aan te wijzen als National Explosive Ordnance Disposal Day. Zeg maar een Nationale Explosieven Opruimingsdienst Dag. Ezra Klein kijkt nu al uit naar de spannende festiviteiten op die toekomstige gedenkdag.

Verder houdt de House Financial Services Subcommittee on Capital Markets, Insurance, and Government Sponsored Enterprises een hoorzitting over "The Stock Market Plunge: What Happened and What Is Next?" Daar valt nog weinig over te melden, maar met de naam van deze commissie is in elk geval gemakkelijk een blogje te vullen.

donderdag 29 april 2010

Prijs voor Cees Nooteboom

De literatuurprijs van de Konrad Adenauer Stiftung (KAS) gaat dit jaar naar de Nederlandse auteur Cees Nooteboom. De stichting eert de schrijver voor de politieke en culturele Europese dimensie in zijn volledige oeuvre. De jury noemt hem een ironievolle en virtuose auteur van internationale klasse. De prijsuitreiking vindt plaats op 12 december 2010 in Weimar.

Bron: Newsletter der Konrad-Adenauer-Stiftung 29.04.10
(Pressemitteilung 08.04.10)

Lees literatuurexpert Michael Braun op www.kas.de

Journalistieke onafhankelijkheid

In De Nieuwe Reporter - een aanrader voor iedereen die in journalistiek is geïnteresseerd - las ik vandaag een interessant blog van Jan Bierhoff over het onverwachtse ontslag van de hoofdredacteur van NRC, onder de titel: "Het vertrek van Birgit Donker en de herverdeling van de mediamacht". Bierhoff ziet een "onstuitbare opmars van ‘stakeholder journalism’, belangengebonden journalistiek".

Al lezend, zat ik te overpeinzen dat ik nog uit de tijd kom van de subjectieve journalistiek. Het devies: ga met een open geest en open vizier op zoek naar de waarheid maar wees je er van bewust dat jouw interpretatie van de waarheid altijd gekleurd wordt door de bril die je draagt. Laat die kleur weten aan je lezers. Pure onafhankelijkheid is een fictie.

In de reacties onder het blog ontdekte ik een bijdrage 'naar mijn hart' van Gerard Smit, docent filosofie en journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, die ik hier letterlijk citeer:

"Onafhankelijkheid is een groot goed. Maar fixatie op onafhankelijkheid is een vergissing. Onafhankelijkheid is een middel en geen doel. Het doel is zinvolle journalistiek. En wat je daaronder moet verstaan wordt niet altijd duidelijk gemaakt. Wat dat betreft zouden journalisten partijdiger moeten worden en hun partijdigheid beter moeten promoten. Bijvoorbeeld door duidelijk te maken dat ze de macht willen controleren, wat je daar als burger aan hebt, en hoe je dat als journalist voor elkaar denkt te krijgen. Om het vertrouwen in ‘het merk NRC’ te vergroten – en dat willen toch alle partijen – zou je niet moeten tamboereren op onafhankelijkheid – want daar koopt niemand wat voor – maar op wat je met die onafhankelijkheid wilt bereiken. De vergissing is te denken dat onafhankelijkheid vanzelf tot zinvolle journalistiek leidt, maar zo werkt het niet. Vandaar dat Jack Fuller in zijn boek ‘News Values, ideas for an information age’, er al voor pleitte het begrip ‘onafhankelijkheid’ in de journalistiek te vervangen door ‘intellectuele eerlijkheid’: maak duidelijke waar je voor staat, wat mensen daar aan hebben, en wees daar een beetje eerlijk in."

Lees verder:
De Nieuwe Reporter
Jan Bierhoff over vertrek Birgit Donker
Weblog Journalistiek & Filosofie van Gerard Smit

maandag 12 april 2010

Big brother

Een vriend van me liet mij zondag een brief lezen van Spitsscoren. Hij kan geld verdienen door de spits te mijden. Ik had daar wel eens van gehoord, maar het was niet zo tot mij doorgedrongen.

Zelf heb ik in 1972 op mijn 17e besloten om "selectief gebruik te maken van de vervoermiddelen", zoals ik dat toen formuleerde. Het is een gemakkelijk te handhaven principe. Ik ben lid van Wheels4All en heb altijd een buurtauto tot mijn beschikking. In mijn woonplaats staan zo'n 15 auto's voor me klaar. De dichtstbijzijnde staat op 5 minuten lopen van mijn huis, even verder staat ook een combi-busje en vlakbij zelfs een rolstoelbus. Maar ook elders in het land staat op veel plekken 'mijn' auto. Allemaal met een eigen vrije parkeerplaats. Vorige week nog reed ik met een auto uit de binnenstad van Harderwijk met mijn moeder uit Zeewolde heen en weer naar Friesland.

In de praktijk heb ik zelden een auto nodig. Eigenlijk alleen voor het vervoer van enkele familieleden die slecht ter been zijn. Ik reis vooral met de fiets en het openbaar vervoer. Dat is als je in het midden van het land woont en zelfstandige bent geen enkel probleem. Dit blog schrijf ik in de trein van Utrecht naar Nijmegen. Ik ben altijd online.

Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. De brief van Spitsscoren aan mijn vriend. Mijn mond viel open toen ik dit las: "Op basis van gegevens die wij van Rijkswaterstaat ontvingen, concluderen wij dat u regelmatig in de ochtendspits op de A15 rijdt."
Ik was echt geschokt. Waar is er onze privacy gebleven? Hier is nota bene een overheidsinstantie die het verkeer op de snelweg filmt, de kentekens vastlegt, een periode bewaart en analyseert. Kortom, een overheid die nagaat waar op welke tijdstippen wij ons bevinden en ons reispatroon analyseert, zonder dat er sprake is van een verdenking. Volautomatisch en onpersoonlijk natuurlijk en omgeven met allerlei wat men noemt 'privacywaarborgen'. Maar ver, vèr over de grens van hoe een overheid zich tegenover haar burgers zou behoren te gedragen. Nu oogt het nog onschuldig, maar hier kent 'het systeem' zijn plaats niet meer. Big brother is watching you.

In één seconde veranderde ik gisteren van een gematigd voorstander in een fel tegenstander van het rekeningrijden. Nee, ik wil geen kentekencontrole en geen kastjes in de auto die registreren waar ik rijd. Ook niet met protocollen omgeven. De overheid is niet blind te vertrouwen en moet haar grenzen kennen.


Zie: Spitsscoren.nl en Wheels4All.nl

woensdag 7 april 2010

Koten

Nu ken ik wel het Vlaamse woord 'kot' voor studentenkamer. Maar ik zou gedacht hebben dat het meervoud 'kotten' is. Net zie ik in het Belgische televisienieuws een bericht over de brandveiligheid van studentenkoten. Het juiste meervoud is dus niet kotten maar koten.

CDA-lijsttrekker stapt op

CDA-lijsttrekker Hennie Boogaards van Zeewolde wordt wethouder in de gemeente Noordoostpolder.

Zij volgt hiermee het voorbeeld van de grote leider Balkenende, die de kiezers duidelijk heeft gemaakt dat je verkiesbaar stellen niet betekent dat je ook bereid bent om verkozen te worden.


Bron:  Omroep Flevoland

dinsdag 6 april 2010

Tienminutengesprek

"Een. Wij gaan ons best doen omdat wij goed zijn.
Twee. Over een maand weten wij of zijn leven gaat lukken. Wij melden dat desgewenst schriftelijk.
Drie. Dit is een productafspraak."

Bron: Slotcouplet van het gedicht "Tienminutengesprek" van Esther Jansma (1958), archeoloog en dichter, gelezen in De Academische Boekengids (ABG) #79, maart 2010, p21.

vrijdag 2 april 2010

Goede Vrijdag

Toen ik vrijdagavond, Goede Vrijdag, bij station Houten-Castellum op de NS-bus stapte, kwamen er twee jongens aangerend. Ze hadden eten meegenomen voor de chauffeur. Met vis. Het waren moslimsjongens van mediterrane afkomst en de één legde aan de ander uit dat Goede Vrijdag een soort Ramadan is. Dan eten christenen geen vlees.

Onderweg ging het gesprek nog lang door over de feestdagen en de chauffeur waarschuwde de jongens dat vanwege Goede Vrijdag in het centrum alles dicht is . Daar hadden ze dan weer geen rekening mee gehouden. De chauffeur vertelde dat in zijn geboorteland Suriname alle bevolkingsgroepen de Goede Vrijdag respecteren, ook de moslims.

Toen ik uit de bus stapte, wenste ik de chauffeur goede paasdagen. Terwijl ik mijn weg vervolgde, riep hij me na: “De Heer is waarlijk opgestaan!”.

dinsdag 30 maart 2010

Drentenieren

Maandagavond hoorde ik in Man Bijt Hond (NCRV-televisie) een mooi, voor mij nieuw woord. Een aannemer uit Noord-Holland heeft zijn bedrijf verkocht en een boerderijtje gekocht in Drente om samen met zijn vrouw in alle rust te gaan "drentenieren".

maandag 29 maart 2010

Cohensie

"De nieuwe Cohentaal. De boel bij elkaar houden door Job Cohen krijgt vanaf heden nieuwe definitie: Cohensie."

Nieuw woord, gelezen op Twitter
@JobCohenNieuws 29.03.10 11:20u

woensdag 24 maart 2010

Vertijdschrifting

Nieuw woord: vertijdschrifting (of: magazinificatie) en een interessant thema:

"De 'vertijdschrifting' van kranten (Kruimels 23 maart)"

Bron: Howard's Home op Twitter 24.03.10 met link naar Publishr.

zaterdag 20 maart 2010

Naar bed

De truc werkte weer wonderwel. Nadat ik de vijfjarige Abu tegen bedtijd twee verhaaltjes voorgelezen had, zei ik tegen hem, terwijl hij nog helemaal in de trance van het verhaal verkeerde: "Vraag maar aan mamma of je of je al naar bed mag". Enthousiast rende hij naar zijn moeder in de keuken: "Mamma, mag ik al naar bed!?" Het mocht, en binnen tien minuten was hij onder zeil.

Geen ramp

Vrijdagavond was ik op bezoek bij Sierra Leoonse vrienden. In de loop van de avond ontving ik een nieuws alert over een verschrikkelijke ramp in een goudmijn in Sierra Leone met 200 doden. Ik vertelde het mijn vrienden. Het nieuws ging snel de hele wereld rond en de regering in Freetown kreeg al condoleances binnen. Maar toen de Sierra Leoonse autoriteiten bij de mijn gingen kijken, bleek er niets aan de hand te zijn. Dat las ik vrijdag tegen middernacht in de trein naar huis. Een vreemd bericht.

Bron (o.a.): Nieuws.nl

Verslogand

Nieuw woord: verslogand.

"De steeds hardere en verslogande toon in het politiek debat blijft me verbazen. Domme retoriek gaat voor goed argumenteren."

Herman Meijer, eindredacteur van Pauw en Witteman
Twitter 20.03.10 13:45 u

donderdag 18 maart 2010

Balkenendes bereidheid

Sinds een paar weken volg ik het CDA-kamerlid Rendert Algra op Twitter. Hij twittert uitstluitend in het Fries. Woensdagavond gaf hij voortdurend verslag van de besloten partijbijeenkomst van het CDA in Assen. Kandidaat-lijsttrekker Jan Peter Balkenende ontmoette hier partijleden uit de Noordelijke provincies. Hij kreeg kritische vragen maar ook veel bijval - en er was humor, zoals de suggestie aan Balkenende om zijn baard te laten staan.

Volgens Algra heeft Balkenende in zijn openingstoespraak alsnog zijn bereidheid uitgesproken om zitting te nemen in de Tweede Kamer: "It kin oars en better yn ús lân is miening JPB en fansels is der de bereidheid om de Keamer yn te gean", het kan anders en beter in dit land, is de mening van JBP, en uiteraard is er de bereidheid om de Kamer in te gaan. 

Tot nu toe laat Balkenende, evenals het CDA-partijbestuur, grote mist bestaan rond de vraag of de bereidheid van Balkenende om op de kandidatenlijst te gaan staan ook betekent dat hij bereid is om verkozen te worden. Als hij zich er in een besloten bijeenkomst over heeft uitgesproken, waarom dan niet in het openbaar? 

Bron: Algra op Twitter: http://twitter.com/kiesnfries

Zie ook mijn blogs
Balkenendes baard 17.03.10
Kandidaat of niet? 09.03.10
Twijfels bij het CDA 08.03.10

woensdag 17 maart 2010

Balkenendes baard

"JPB oerweaget peiling oer steanlitte fan burd, hij is der sels noch net út...."

Jan Peter Balkenende overweegt een peiling over het laten staan van zijn baard. Hij is er zelf nog niet uit.

Tijdens een besloten partijbijeenkomst in Assen krijgt Balkenende de suggestie om zijn baard te laten staan. Het Friese kamerlid Rendert Algra geeft een ooggetuigenverslag van de bijeenkomst op Twitter 17.03.10 21:10 u.

dinsdag 16 maart 2010

Pieter van Geel vertrekt

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vertrekt ook uit de landelijke politiek. Hij wil niet meer op de lijst.

Bron: Frits Wester op Twitter 16.03.10 11:15 u

maandag 15 maart 2010

Biznerbank stopt

In hetzelfde uur dat bankenredder Bos bekend maakt dat hij niet verder gaat, hoor ik dat ook mijn bank er mee stopt. Ik ben daar niet blij mee. Bankdirecteuren blijven er moeite mee hebben dat een klant wel eens bewust voor een bank zou kunnen kiezen. Amper een jaar geleden ben ik vanwege het droeve einde van de Postbank van bank gewisseld. De beste bank van Nederland verdween en ging op in de ing - wat is dat voor een ding? - en daar heb ik helemaal niks mee. 

Na uitgebreide vergelijking koos ik voor Bizner, een internetbank voor ondernemers, en die beviel mij tot deze week uitstekend. De user interface voor het internetbankieren kan beter, zeker voor een gespecialiseerde internetbank, maar de klantenservice is excellent. Geen lange wachtlijsten, geen keuzemenu - houdt u het voor gezien, toets 10 - maar gewoon een ècht mens die direct, met voornaam, de gratis telefoon opneemt en je problemen oplost. Als het nodig is, belt dezelfde persoon je een paar dagen later op een afgesproken tijdstip terug, ook 's avonds. Op emailvragen aan de QDesk wordt per omgaande, soms binnen het kwartier, keurig geantwoord.

Inmiddels begrijp ik waarom: Bizner heeft weinig klanten. Intussen blijkt de bank het toch ook wel wat eng te vinden om tijdens de financiële crisis ondernemers ongezien krediet te geven. We moeten elkaar in de ogen kunnen kijken, vindt de bank nu. Kortom, voortaan weer door de regen naar een bankfiliaal en weer gewoon aansluiten in de rij. Ik kan overstappen naar moederbedrijf Rabo, en zal dat waarschijnlijk ook wel doen, want er blijven niet veel banken over en een coöperatie spreekt mij wel aan. Maar wanneer leren banken nu eens net zo trouw te worden als hun klanten?

Giphart in Dordt

Dordt, wo ich nicht bin, ist das Glück. Of ook: hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Morgen in kunstkerk: zie hier.

Ronald Giphart op Twitter, 2010-03-15 11:30u

zaterdag 13 maart 2010

Styloblog migreert

Styloblog verhuist rond 14 maart naar een andere server. De verhuizing (migratie) kan enkele dagen duren. Een aantal links zal tijdens de migratie tijdelijk niet naar de juiste pagina verwijzen. Ook is de layout van het commentaarsysteem Echo nog niet aangepast.  Excuses voor eventuele overlast. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan even contact met mij op (zie menu Contact) of plaats een reactie onder dit bericht.

Ook het adres voor RSS-feeds is gewijzigd.  
For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://blog.stylo.nl/feeds/posts/default.

donderdag 11 maart 2010

Openheid in de politiek

Vanavond is weer een klein stukje twitter-geschiedenis geschreven. Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) is naar de Tweede Kamer geroepen, maar hij begrijpt niet waarom. Het debat gaat over de staking van schoonmakers op Schiphol, wat heeft hij daar als minister mee te maken? Er ontspint zich op Twitter een korte, licht ironische discussie met PvdA-kamerlid Diederik Samson.

JCdeJager: Ben geroepen naar Kamer voor spoeddebat. Over staking bij Schiphol. Ben benieuwd waarom ik er bij moet zijn. (about 3 hours ago from UberTwitter) [= ca. 20.30 uur]


diederiksamsom: @JCdeJager Als aandeelhouder Schiphol. Da's het bedrijf dat de schoonmakers uitknijpt. (about 3 hours ago from Echofon in reply to JCdeJager)


JCdeJager: @diederiksamsom Aha, ok. En misschien is campagne al begonnen ;-). En ook al de wethouder in A'dam opgeroepen als aandeelhouder? Of niet.... (about 2 hours ago from UberTwitter in reply to diederiksamsom)


diederiksamsom: @JCdeJager Van ons hoef je er niet te zijn. We kennen de beperkingen van aandeelhouder. Maar wel goed als je het opneemt voor schoonmakers. (about 2 hours ago from Echofon in reply to JCdeJager)


JCdeJager: @diederiksamsom OK. En ik heb het schoonmaakdoekje getekend :-) (about 2 hours ago from UberTwitter in reply to diederiksamsom)

Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet denken. De kersverse minister De Jager twittert vrijuit en op lichte toon - hij spreekt mij wel aan. Ik volg hem nu een paar weken en merk op dat hij zich al weer net iets meer veroorlooft dan de eerder door mij tot twitterkampioen uitgeroepen minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. Maar ondanks de informele en ironische toon gaat het hier wel om een politieke discussie tussen een naar de Kamer geroepen minister en een lid van het parlement, met alle verantwoordelijkheden en risico's van dien. Komt deze luchtigheid het debat ten goede of tast het op den duur de waardigheid van de politiek aan?

Dit twitterdebatje vindt plaats op dezelfde dag dat de Kamer zich opwindt over het glossy magazine Gerda, waarmee het 75-jarig bestaan van het ministerie van Landbouw gevierd wordt. Het blad, deze week verspreid bij de Libelle, Margriet en Flair, wordt gesierd met de voornaam van de minister en vele foto's van haar in allerlei poses. Een luchtige overheidscommunicatie voor de gewone vrouw, maar wel een beetje duur en ongelukkigerwijs nèt nadat het kabinet is gevallen en een bittere politieke campagnetijd zich ontvouwd.

Meer luchtigheid, meer openheid om de burgers te bereiken en te betrekken.
Maar what's next: minister Maria in de Playboy?

Linked In Dropped Out

De jongste zoon van mijn oudste broer studeert criminologie in Rotterdam. LinkedIn stuurde mij deze week een mailtje om te vertellen dat hij klaar is met zijn studie.

"Jan Lont has finished studying Criminology at Erasmus Universiteit Rotterdam"

Direct melden zich maffiose ooms van alle kanten: wanneer is het feest?

Maar Vader weet dat zijn zoon nog niet klaar is voor de criminaliteit. Hij belt ongerust zijn zoon: heb je de boeken in de hoek geschopt? Je weet wat er gebeurt met drop outs: die groeien op voor galg en rad. Moeder noemt Jan soms hoofdschuddend 'ons stadskindje'. Hij is geboren in de grote boze stad Rotterdam, in een inmiddels volledig gesloopt ziekenhuis, terwijl z'n broers uit degelijke dorpen komen. Die deden geschiedenis, politicologie en rechten en staan op het punt de macht in het land over te nemen.

Maar de waarschuwing van LinkedIn was voorbarig. Jan had alleen zijn profiel aangepast: in de zomer van 2010 hoopt hij zijn bachelorstudie af te ronden. "Expected", zegt LinkedIn er nu bij, we moeten nog maar afwachten.

Jan Lont, profiel LinkedIn

dinsdag 9 maart 2010

Kandidaat of niet?

Een kandidaat-lijsttrekker die niet wil zeggen of hij bereid is in het parlement te gaan zitten. Een partijvoorzitter die na een lange vergadering op vragen hieromtrent stotterend antwoordt dat het partijbestuur dat na de verkiezingen nog maar eens moet bezien. Een kamerkandidaat die "gaat voor goud" en daarmee niet bedoelt dat hij het een eer zou vinden het volk te mogen vertegenwoordigen, maar het als een mislukking beschouwt als de kiezer hem daartoe zou veroordelen.

Hier spreekt niet een radicale outsider of een onbenullige nieuwkomer maar de minister-president, die oneigenlijk gebruik maakt van de kandidaatstelling voor de Kamer. Jan Peter Balkenende zal ruim voor de verkiezingen luid en duidelijk moeten uitspreken of hij bereid is zijn verkiezing tot kamerlid te aanvaarden en anders zijn kandidatuur intrekken en plaats maken voor een ander.

maandag 8 maart 2010

Twijfels bij het CDA

De eeuwige kritiek op het "gebrek aan regie" van minister-president Jan Peter Balkenende deel ik in het algemeen niet. Dat heeft deels te maken met mijn verwachtingspatroon. Ik heb het niet zo op leiderschapsdemocratie. Een minister-president is niet de "leider van het land" maar de voorzitter van de ministerraad. De eerste onder zijn gelijken. Een minister-president moet er voor zorgen dat de ministers tijdens de vrijdagse ministerraad niet door elkaar praten en het liefst dat ze dat de rest van de week ook niet doen. Hij hoort zich zo weinig mogelijk te bemoeien met de portefeuilles van de vakministers. Zo hoort dat in coalitieland. Ik was het dan ook niet eens met de kritiek van de commissie Davids dat de premier te weinig regie gaf in de kwestie Irak. Afgezien van de vraag of er sprake was van een tunnelvisie en of er voldoende was nagedacht en gediscussieerd over de steun aan de Amerikaanse inval in Irak, was er indertijd binnen de coalitie geen sprake van een politiek conflict over Irak en kon de premier de voorbereiding van de besluitvorming rustig aan zijn minister van Buitenlandse Zaken overlaten.

Ook geloof ik niet dat Balkenende een "zwakke leider" is omdat er zoveel van zijn kabinetten sneuvelden. In deze tijd van instabiliteit, zwalkende kiezers en wekelijks ingepeperde opiniepeilingen is het schier onmogelijk een kabinet de volle vier jaren overeind te houden. De kiezers hebben daarvoor eenvoudigweg niet het geduld of de lange adem meer. Deze week hebben we gezien hoe zelfs een oppositieleider als Agnes Kant op grond van ontijdige opiniepeilingen de politiek verlaat. Ik vond en vindt dat zowel Balkenende, Bos als Rouvoet in 2006 in de Tweede Kamer hadden moeten gaan zitten. Een lijsttrekker die toetreedt tot de regering zou het "politieke leiderschap", overigens een niet-bestaande functie, moeten overdragen aan de nieuwe fractievoorzitter.

In de kabinetscrisis sta ik aan de kant van de PvdA. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen heeft meer dan een half jaar zitten zagen aan de eenheid van het regeringsbeleid, namelijk het breed door de Tweede Kamer gesteunde besluit om de Nederlandse troepen in Uruzgan in 2010 door een andere natie te laten aflossen. Wouter Bos heeft in het kabinet te lang bereidheid getoond hierin creatief mee te denken, waardoor hij uiteindelijk toen het leed al was geschied alleen nog maar op de rem kon trappen.

Als het in juni zou gaan om leiderschapsverkiezingen tussen Bos en Balkenende dan hebben beiden steken laten vallen, maar kies ik uiteindelijk toch voor Bos - vanwege zijn "leiderschap" tijdens de financiële crisis, zijn uiteindelijk vasthouden aan het Uruzgan-besluit en omdat een politiek van solidariteit en sociale bewogenheid bij de PvdA meer kans maakt dan bij het CDA. Maar gelukkig kiezen de kiezers in dit land niet de minister-president (want dat kweekt alleen maar leiders en verzwakt de volksvertegenwoordiging), maar bepalen zij de machtsverhoudingen in het parlement op basis waarvan partijen kunnen samenwerken. Het is bedroevend dat Balkenende en Bos het doen voorkomen alsof de verkiezingen niet meer zijn dan een robbertje vechten tussen hen tweeën.

Na de val van het kabinet zijn Balkenende en het CDA-bestuur de koers kwijtgeraakt. Binnen enkele uren werd Jan Peter Balkenende uitgeroepen tot de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap. De gevallen minister-president roept de kamervoorzitter naar het Catshuis om zoveel mogelijk ongestoord door te kunnen regeren. Vervolgens laat de kandidaat-lijsttrekker doodleuk weten dat hij niet in is voor het kamerlidmaatschap maar "gaat voor goud". Het CDA laat aan alle kanten merken dat samenwerking met de PvdA ondenkbaar is, maar dat de partij open staat voor samenwerking met een racistische partij als de PVV. Het CDA kan in deze strategie alleen nog maar "over rechts" gaan en zet zijn eigen christelijk-sociale vleugel en in zekere zin ook de politieke vrienden van de ChristenUnie buitenspel. Ik kan mij niet voorstellen dat plaatselijke kaderleden en sociaal georiënteerde CDA-ers - denk aan mensen als Doekle Terpstra - dit over hun kant laten gaan. Ik verwacht dus heel snel een leiderschapscrisis binnen het CDA, misschien vandaag of deze week al, maar anders zodra de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma moeten worden vastgesteld.

Wat zou het mooi zijn voor het CDA als nu de geestelijk vader het kabinet, Herman Wijffels, beschikbaar zou zijn voor het lijsttrekkerschap.

Vuile handen

Tegenover mij in de trein van Utrecht naar Amsterdam zaten twee jonge mannen met elk een zwarte wijsvinger. "Heb je gestemd?", vroeg ik aan de jongen tegenover mij. Hij begreep mij niet. "Did you vote?", vertaalde ik. Hij knikte. "Good", zei ik en ik stak mijn duim op.

Zondag waren de verkiezingen in Irak en duizenden Irakezen uit heel Nederland en andere landen kwamen stemmen in de Jaarbeurs in Utrecht. Daarbij moesten ze hun vinger in een inktpot dopen om dubbel stemmen te voorkomen. Bij de Irakeze verkiezingen moet je vuile handen maken. Het is nog steeds onrustig in Irak. Ik ken een Nederlandse militair die onlangs naar Bagdad is uitgezonden om, mede met het oog op deze verkiezingen, Irakese collega's te trainen.

De andere jongen sprak een beetje Nederlands en ik raakte met hem in gesprek. Hij is Koerd en woont in het Belgische Turnhout . Met een bus vol Irakezen waren ze naar Utrecht gekomen om te stemmen. De twee vrienden wilden nog een paar uur naar Amsterdam voordat ze met de bus terug gingen naar België.

Ik sprak mijn respect uit dat ze van zo ver gekomen waren om hun democratische plicht te vervullen en wenste hen nog een vrolijke vrije avond toe.

vrijdag 5 maart 2010

Nieuwe woorden

Nieuwe woorden: homohostie en hostiehomo.

Bron: NRC (ANP) 5.3.2010

Nieuwe ministerraad

Nu in Ministerraad. Eerste keer in nieuwe samenstelling. Mijn plek: direct naast de premier. Nu bespreken we de zgn Kaderbrief.

Jan Kees de Jager (CDA), minister van Financiën
Twitter 2010-03-05 12:45 @jcdejager

woensdag 3 maart 2010

VN onschendbaar

Vanmorgen hoorde ik op het NOS Journaal dat in Amerika een rechtzaak tegen Ruud Lubbers is geseponeerd, omdat VN-medewerkers onschendbaarheid genieten. Lubbers werd beschuldigd van seksuele intimidatie van een medewerkster toen hij Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen was, wat uiteindelijk leidde tot zijn vertrek.

Op dezelfde dag doet de Raad van State uitspraak in een zaak van nabestaanden van 'Srebrenica' tegen de Nederlandse staat. Nederland hoeft vanwege de onschendbaarheid van de VN geheime VN-documenten niet vrij te geven. Alleen de VN zelf kan tot openbaarmaking besluiten.

Beide uitspraken lijken mij terecht. Diplomatieke onschendbaarheid van de VN is nodig om in de internationale gemeenschap te kunnen functioneren. Maar de uitkomsten zijn voor de betrokken partijen ook wel onbevredigend. Nu krijgt er niemand gelijk. De klagers konden in beide gevallen echter weten dat ze aan het verkeerde adres waren.

Srebrenica: Persbericht Raad van State 03.03.10
Lubbers: NOS, Nu.nl 03.03.10

dinsdag 2 maart 2010

Kamerverkiezingen

Frits Wester via Twitter (2.3.2010): "Woordvoerder Christen Unie vraagt zich af of je als Balkenende lijst kunt trekken als je niet bereid bent om in de Kamer te gaan zitten."

Onenigheid met IJsland

Minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) heeft maandagavond laat telefonisch gesproken met zijn IJslandse collega. De standpunten over de terugbetalingen door IJsland, na het faillisement van Icesave, liggen nog ver uit elkaar. Dit meldt de minister rond middernacht op Twitter.

Bron: http://www.twitter.com/JCdeJager 

woensdag 17 februari 2010

Rechte rug

Gelukkig heeft de PvdA de rug recht gehouden en het kabinet niet laten vallen. Ik heb het over het kamerdebat van gisteren. Morgen kan ik misschien dezelfde zin gebruiken, als ik het nietje er uit haal.

Irak
Is politieke steun aan een oorlog geen reden voor een kabinetscrisis? Jawel, op het moment dat de regering deze beslissing voorlegt aan het parlement. Het parlement had in 2003 die keuze, maar volgde de redenering van de regering: bij onvoldoende medewerking aan de VN behoorde tot de serieuze consequenties voor Saddam Hussein ook de inzet van geweld. Ik vond een preventieve aanvalsoorlog illegaal, maar een parlementaire meerderheid deelde die mening niet. Op grond van verkeerde of onvoldoende informatie? Nee, alle feiten, meningen en posities waren in grote lijnen bekend. Een rapport meer of minder had niets veranderd aan de toen gevolgde redenering: Saddam moet volledig meewerken aan de VN of de consquenties dragen.

Ik ben er allergisch voor als een nieuw parlement beslissingen van jaren geleden wil gaan overdoen. Beleid bijstellen, ja, leren van fouten, ja, maar niet de parlementaire meerderheid van toen negeren. In dat opzicht ben ik het (nu, niet toen) helemaal eens met Balkenende. De pijlen richten zich ten onrechte op de huidige premier. Ook stoort het me dat de beslissing van de toenmalige regering Balkenende om niet mee te doen aan de Irak-oorlog (onder meer omdat steun van de PvdA ontbrak) er kennelijk helemaal niet meer toe doet.

In 1999 besloot het kabinet Kok (PvdA-VVD-D66) zonder volkenrechtelijk mandaat tot oorlog tegen een ander Europees land. Ik stond er achter dat de Albanese minderheid in Servië bescherming kreeg van de Navo, al had en heb ik grote moeite met de manier waarop dat gebeurde. Er kwam geen mandaat omdat Rusland de Serven steunde, de Navo kon tòch ingrijpen omdat Rusland te zwak was om dit te verhinderen. Ik ben daar tot op de dag van vandaag niet uit: ingrijpen mòcht niet, maar misschien mòest het wel. Moet Balkenende daarvoor de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid nemen en alsnog aftreden vanwege Kok? Naar mijn mening heeft de PvdA-fractie gisteren terecht de rug recht gehouden en de regering Balkenende gesteund.

Afghanistan
Gelukkig heeft de PvdA de rug recht gehouden en heeft vice-premier Bos vanmiddag duidelijk uitgesproken verlenging van de missie in Uruzgan niet te steunen. Dat besluit is namelijk twee, nee vier jaar geleden al genomen, met steun van een parlementaire meerderheid. Het CDA, Maxime Verhagen voorop, doen verwoede pogingen om onder dat eerder genomen besluit uit te komen. Ik ben er allergisch voor als een parlementaire meerderheid van toen wordt genegeerd. Laten we er van uit gaan dat de Nederlanders het in Uruzgan geweldig hebben gedaan, ja, de weg naar vrede hebben gevonden. Dan nog is Afghanistan reddeloos verloren als het afhankelijk is van één land en geen enkel ander land de missie over kan nemen. Vergeet niet dat Srebrenica viel nadat het mandaat van de Nederlanders was afgelopen en er geen (tijdige) opvolging kon worden gevonden. Toen de Serven wisten dat de bescherming van de enclave van één land afhing, konden zij de aanval wagen. De kritiek van het NIOD-rapport was niet zozeer dat de Nederlanders onvoldoende hadden gedaan, maar dat Nederland zich te gemakkelijk in dit avontuur had gestort.

Onduidelijkheid laten bestaan over de eerder besloten einddatum van de Nederlandse missie raakt direct aan de betrouwbaarheid van Nederland en de Navo. Nederland moet de Navo-missie en Afghanistan voluit blijven steunen: door geen twijfel te laten bestaan over de afgesproken vertrekdatum.

Plaatselijke verkiezingen (2)

Woensdagmorgen een commentaar in Trouw waarin ik mij helemaal kan vinden. Trouw verwijt de NOS en andere media dat zij door de landelijke politici aan het woord te laten het lokaal bestuur aan hun laars lappen.

Trouw: "De Hilversumse media maken zichzelf hiermee belachelijk. Het zou van journalistieke kwaliteit getuigen om stad en dorp in te gaan, plaatselijke problemen in beeld te brengen, en daar debatten over te organiseren. Nu laten die media merken de gemeentepolitiek niet interessant te vinden, of op zijn best té lokaal. Flauwekul, veel kwesties die spelen in het ene dorp zijn volstrekt herkenbaar voor het andere. En daar het op 3 maart om gemeenteraadsverkiezingen gaat, zijn het de lokale politici die daarover hun zegje moeten doen. Zij hebben zich de afgelopen raadsperiode ingezet of willen dat als nieuw raadslid gaan doen. En ze hebben een verhaal."

Lees het hele commentaar in Trouw 17.02.10
Zie ook mijn weblog van maandag 15.02.10

dinsdag 16 februari 2010

Mandela docs

De bibliotheek van het Afrika Studiecentrum in Leiden heeft een webdossier samengesteld over Nelson Mandela naar aanleiding van het feit dat het 11 februari 2010 twintig jaar geleden is dat Mandela vrijgelaten werd. Het webdossier bevat titels van boeken, artikelen en films van en over Mandela. Elke titel linkt naar de ASC-catalogus, die samenvattingen bevat van veel titels met links naar de volledige tekst van de artikelen. Het dossier bevat verder een selectie van relevante websites.

Ook het Africa Magazine ZAM schenkt aandacht aan de herdenking van de vrijlating van Mandela. ZAM magazine heeft de exclusieve rechten verworven voor de publicatie en expositie van documenten uit het persoonlijk archief van Mandela, gevangene nr. 466/64 op Robben Island.

ZAM magazine Mandeladocs
Afrika Studiecentrum webdossier Mandela

Bron: Katrien Polman, Bibliotheek Afrika-Studiecentrum, in maillist NEDBIB-L.

maandag 15 februari 2010

Plaatselijke verkiezingen

Vanavond het grote televisiedebat bij de NOS. Op 3 maart zijn er verkiezingen. Let wel, van de gemeenterraad. Maar dat is tot de NOS nog niet doorgedrongen. Al dagen zien we in de promo de fractieleiders in de Tweede Kamer de programma's van de publieke omroep interrumperen. Bij mijn weten heeft de gemeente Houten geen troepen gestuurd naar Uruzgan en verwijt Davids geen enkele Houtense wethouder gebrek aan leiding in Irak. In Houten gaat het over fietspunaises, geen bermbommen.

Kan iemand de NOS uitleggen waar deze verkiezingen over gaan? Kan iemand de landelijke politici hun plaats wijzen? Buiten hun eigen woonplaats moeten kamerleden nu even zwijgen. Ze mogen van mij met Balkenende en de prinsesjes een paar weken naar Vancouver, als ze zich maar niet bemoeien met de komende verkiezingen.

zaterdag 30 januari 2010

Graf Hendrik de Keyser hersteld

Het graf van Hendrik de Keyser (1565-1621) in de Zuiderkerk is in ere hersteld. Dit meldt NOS Nieuws. Het graf lag onder een betonnen vloer en is nu weer zichtbaar door een glazen plaat.

Hendrik de Keyser is de eerste bouwmeester van Amsterdam en de grondlegger van de Hollandse renaissance. Hij bouwde de Zuider-, Wester- en Noorderkerk en de spits van de Munttoren, en hij verfraaide diverse grachtenpanden.

Zie de NOS-reportage van Peer Ulijn.

zondag 24 januari 2010

Stylo Forum dicht

Onze website mag zich verheugen in een grote belangstelling van onze enthousiaste en actieve lezers uit de Oekraïne. Hun deelname aan de discussies op ons forum is indrukwekkend: zonder enige kennis van de Nederlandse taal, plaatsten zij in twee dagen tijd meer dan 18.000 reacties, vanuit een diep verlangen hun stimulerende middelen met iedereen te delen. Hun enthousiasme liet zich ook niet remmen door het verhogen van de toegangsdrempel tot het forum.

Daarom heb ik het Stylo Forum voor onbepaalde tijd moeten sluiten. De komende tijd vinden onderhouds- en ombouwwerkzaamheden plaats, waardoor deze website soms wat minder zal functioneren of informatie op een andere plek is te vinden dan gewoonlijk. Een ogenblik geduld alstublieft.

vrijdag 22 januari 2010

Tomtom de weg kwijt

Bij wijze van goede voornemens voor het nieuwe jaar geeft TomTom korting op flitslocaties: "Dat houdt in dat je tot 31 januari de tijd hebt om te zorgen dat je in 2010 uit de problemen blijft."

Het streven van TomTom om wetsovertreders de helpende hand te bieden, stuit mij tegen de borst. Voor wie zich aan de wet houdt, maakt het niet uit waar snelheidscontroles plaatsvinden. En wie per ongeluk eens door de snelheidslimiet schiet, kan de corrigerende tik dankbaar in ontvangst nemen. Laat de politie haar werk ongestoord doen en wordt geen handlanger van wie zich niet aan de wet houdt. Snelheidscontrole is geen spelletje maar een poging om levens te redden uit de handen van snelheidsmaniakken. Hoe wil TomTom zijn obstructie van de wetshandhaving uitleggen aan kinderen van wie de vader of moeder nooit meer thuiskomt door een auto-ongeluk? Waarom verbindt TomTom zijn goede naam aan slecht gedrag en sponsort TomTom het verminken en doden van medemensen?

woensdag 20 januari 2010

Eracstoel

ERAC staat voor European and Regional Affairs Consultants. ERAC is gespecialiseerd in het vormgeven, managen en evalueren van programma’s en projecten die voortvloeien uit Europese, nationale en regionale regelingen. De klanten zijn overheden, regionale samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties en Europese organen zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Maar soms gaat het mis. Zo werd bij ERAC onlangs een pallet nieuwe boeken afgeleverd die vanwege een misdruk onbruikbaar zijn. Nu willen ze daar een fauteuil van maken. Gerdien van den Brand van ERAC vraagt op de discussielijst van bibliothecarissen om raad. "Weten jullie hoe dat moet? Hol of gevuld van binnen? Welke lijm? Vernis over het eindresultaat? Heeft iemand mooie voorbeelden?"

Bron: Een fauteuil gemaakt van boeken (NEDBIB-L 19.01.10); erac.nl

woensdag 13 januari 2010

Vergunning kan bij het afval

De Raad van State heeft vandaag de milieuvergunning vernietigd die de provincie Friesland had verleend aan het bedrijf Omrin voor een op restafval gestookte energiecentrale in Harlingen. Stichting Afvaloven Nee, Natuur en Milieu en de Waddenvereniging hadden beroep ingesteld tegen de vergunning.

De Raad van State vindt dat de provincie de milieunormen onvoldoende heeft gemotiveerd en dat onduidelijk is of deze kunnen worden nageleefd. De provincie had meer onderzoek moeten doen naar de gevolgen voor lucht en bodem.

De provincie Friesland moet nu opnieuw bekijken of de door de Raad van State genoemde punten kunnen worden opgelost en er alsnog een deugdelijke milieuvergunning voor de energiecentrale kan worden verleend.

Bron: Uitspraak Raad van State

dinsdag 12 januari 2010

David(s) en Goliath

Zojuist heb ik op televisie de aanbieding van het rapport van de commissie Davids aan minister-president Balkenende gezien. Commissievoorzitter Davids gaf nog weinig conclusies prijs, maar maakte al wel duidelijk dat voor de inval in Irak de volkenrechtelijke legitimatie ontbrak. Resolutie 1441 (zie mijn blog van gisteren) was daarvoor onvoldoende. Ik ben dat met hem eens. Het is niet toegestaan een land binnen te vallen en militaire geweld is alleen toegestaan uit directe zelfverdediging of in opdracht van de Veiligheidsraad. Het zou goed zijn als de naties zich weer op dat principe verenigden.

Ook liet Davids doorschemeren dat de Tweede Kamer niet altijd volledig is ingelicht door het kabinet. De commissievoorzitter voelde zich als David die Goliath de kop heeft afgehakt. En wie is Goliath?

Irakrapport

maandag 11 januari 2010

Openbare oorlog

Dinsdag verschijnt het rapport van de commissie Davids over de Nederlandse steun aan de Amerikaanse aanval op Irak. Voor mij hoeft dit onderzoek niet en al helemaal geen parlementaire enquête. Natuurlijk mag alles onderzocht worden, maar ik heb mijn twijfels bij de politieke bedoelingen achter de roep om dit onderzoek. Ik weet van geen oorlog die meer in de openbaarheid is voorbereid dan deze. Het onderzoek zal niet veel meer onthullen dan zeven jaar geleden al in de krant stond.

De neoconservatieve notities waarin de oorlog ruim van te voren werd aangekondigd, waren te vinden op internet. De rapportages van VN-wapeninspecteur Blix waren openbaar en de debatten erover in de Veiligheidsraad live op televisie te volgen, ook de oproep van Blix om Irak meer tijd te gunnen. Nederland deed niet mee aan deze oorlog, maar gaf politieke steun aan Amerika. Niet omdat er massavernietigingswapens werden gevonden, maar omdat Irak onvoldoende meewerkte (compliance) aan de inspecties door de VN.

Alles draaide om resolutie 1441, waarin Irak door de Veiligheidsraad werd opgeroepen om mee te werken aan de wapeninspecties “or face serious consequences”. Sommigen vonden dat voldoende legitimatie voor militair ingrijpen, al dan niet in combinatie met de nog geldende eerdere resoluties tegen Irak. Anderen vonden dat voor eventuele militaire actie een nieuwe resolutie noodzakelijk was, met daarin de gebruikelijke formulering “all necessary means”. Zo’n resolutie zou stuiten op een veto van Frankrijk en Rusland en ook op een tegenstem van het tijdelijk Veiligheidsraadslid Duitsland.

Al deze feiten waren bekend toen de Tweede Kamer in meerderheid besloot Amerika politieke steun te verlenen. Het is onzin te stellen dat Nederland deze oorlog is “ingerommeld”. Nederland deed niet mee aan de oorlog, al heeft er misschien militaire afstemming en ondersteuning plaatsgevonden. De regering vond ‘1441’ genoeg. Dat er later een ambtelijke notitie is opgedoken waarin de legitimiteit juridisch wordt betwist, vind ik niet zo interessant, want alle juridische argumenten voor en tegen waren genoegzaam bekend. Het gaat om de politieke keuze die men daarin maakt. Europa was scherp verdeeld en elk land moest hoe dan ook een politieke houding vinden tegenover de realiteit dat een supermachtige bondgenoot zich opmaakt voor de strijd.

Zelf was ik tegenstander van deze politieke steun, maar het besluit daartoe is in mijn ogen volgens een heldere redenering en met open vizier genomen. In een discussie heb ik het wel eens omgedraaid: Nederland zou de Amerikaanse aanval moeten afwijzen, maar de armzalige Amerikanen meteen militaire steun verlenen. Als het vuur eenmaal is geopend, màg het ingrijpen niet meer mislukken. Ik was indertijd niet zo onder de indruk van de berichten over de Iraakse bewapening. Ik hechtte meer geloof aan Blix dan aan Powell. Inmiddels liep er nog een vergaand VN-embargo tegen Irak en viel een groot deel van het land onder een no-fly-zone. Elk vliegtuig dat onaangekondigd opsteeg, mocht zonder pardon worden neergeschoten. Het Westen had Irak volledig in de tang.

Ik was niet mordicus tegen militair ingrijpen in Irak, wel tegen een eenzijdig ingrijpen. Oorlog is in 1945 simpelweg afgeschaft, nota bene door de Amerikanen zelf. Zelfverdediging is toegestaan, maar een conflict moet direct worden gemeld aan de Veiligheidsraad en gestaakt zodra de Veiligheidsraad de nodige maatregelen heeft getroffen om de vrede en veiligheid te herstellen. De opvattingen over ‘soevereiniteit’ en ‘inmenging’ zijn sinds 1945 wel sterk aan verandering onderhevig. Bij direct gevaar voor de bevolking (Bosnië, Kosovo, Darfur) kan ingrijpen geboden zijn. Ook vanuit de vredesbeweging is daartoe diverse malen opgeroepen. De vraag is legitiem of de internationale gemeenschap met militaire middelen een einde mocht maken aan het lijden van het Iraakse volk. Is er een ‘recht op bevrijding’?

Nederland zou voorop moeten lopen bij het zoeken naar antwoorden op die vragen en de ontwikkeling van het internationale recht. Dat vind ik belangrijker dan de vraag wie wat waarom zeven jaar geleden wel of niet wist of dacht.

zaterdag 9 januari 2010

Speculoos

Mijn Google Alert attendeerde mij op het volgende zinnetje op internet: "Is speculaas niet gewoon de merknaam, zoals ge 'bic' zegt ipv stylo?"

Het blijkt te gaan om een forumdiscussie over de vraag of het 'speculoos' of 'speculaas' moet zijn. "Anyway, speculaas klinkt gewoon niet..."

Ik had nog nooit van 'speculoos' gehoord - hooguit als grap - maar in België blijkt dat een heel gewoon woord te zijn. De forumdiscussie begint met de vraag "Wat is nu de correcte benaming? Ik zeg altijd speculoos, omdat dit op de lotuskoeken staat, maar heel mijn entourage zegt speculaas... Wat is het verschil?"

Een eerste reactie: "Een tijdje terug op de radio  gehoord. Men zou van speculaas spreken als er speculaaskruiden in zitten. Met andere woorden: speculaas = speculoos + speculaaskruiden".

Na de radio wordt de krant er bij gehaald, De Standaard: "Beide benamingen zijn juist, het gaat gewoon om twee verschillende producten. Nederlanders hebben het steevast over speculaas, koeken met een typische kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat, kruidnagel, kardemom, koriander en gember. Het Belgische koekje, de speculoos, is veel minder gekruid en vooral de smaak van gekaramelliseerde suiker overheerst."

Het woordenboek moet uitsluitsel geven. "Het algemeen Nederlandse woord is speculaas. Volgens Van Dale is speculoos een weinig gebruikt Belgisch-Nederlands synoniem. In feite is het een term die om commerciële redenen gebruikt wordt. Sommige Belgische fabrikanten noemen hun producten bewust speculoos om aan te geven dat er geen speculaas- of koekkruiden in zitten."

Dan breekt de taalstrijd pas echt los. "Is het misschien ook niet zo dat mensen die eerder Frans aangelegd zijn (bv regio Brussel), speculoos zeggen? Terwijl margi's van Antwerpen speculaas zeggen?" Verschillende regio's passeren met een al dan niet betere uitspraak passeren de revu. "Die margi's uit Antwerpen vervangen zowat elke klinker door een "A" dus dat is geen referentie. Het correcte Nederlands is wel speculaas, het is gewoon toeval dat men het in Antwerpen juist uitspreekt."

Voor een vrouw uit Aalst is het duidelijk: "Ge zegt toch ook Sinterklaas en ni sinterkloos alle wa is mij da na weer voor een nutteloos topic.", wat de reactie uitlokt: "Of is het een nuttelaas topic?"

Vidiot uit Mechelen weet tot de inhoud van het onderwerp door te dringen: "In 'Ons Kookboek' staat speculaas, en dat boek is de Vlaamsche norm. Mmm, ik ga er subiet weer lekkere maken: 1 kg bloem, 700 gr suiker, 2 eieren, beetje water, 500 gr echte boter en kaneel... kneden, nachtje laten rusten, kneden, in stukken snijden (eigen inspiratie) en 20' afbakken op 180°.
Geniet ervan!"

Bron:
http://www.9lives.be/forum/vrije-tijd-lifestyle/696298-speculoos-speculaas.html

maandag 4 januari 2010

't Streek 50 jaar

In 1960 werd het Christelijk Streeklyceum Ede (CSLE) opgericht. Mijn oude middelbare school, nu scholengemeenschap 't Streek, bestaat in 2010 dus 50 jaar. De school bevestigt mij desgevraagd dat de voorbereidingen voor de jubileumvieringen en een reünie in volle gang zijn. "Zodra er iets bekend is over het programma wordt dit gemeld aan oud-leerlingen en via de pers."
 

vrijdag 1 januari 2010

Nieuwjaarsduikslachtoffer

Op een paar honderd meter van mijn huis wordt elk jaar een nieuwjaarsduik gehouden. Mij niet gezien, vèèl te koud. Toen ik na afloop nog even langs het strand wandelde, zag ik dit slachtoffer liggen. Zo zou ik me ook voelen.