zaterdag 30 april 2005

Goedkoop is duurkoop

Door de prijzenoorlog in de supermarkten zijn zo'n 34.000 volledige banen verdwenen, zeggen de onderzoekers Sloot en Grievink in NRC Handelsblad. De prijzenoorlog heeft de supermarkten en hun toeleveranciers tot nu toe circa 1,7 miljard euro gekost. Dit jaar zullen vooral bij fabrikanten nog veel banen verdwijnen.

vrijdag 29 april 2005

Weg met 't regeerakkoord

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos wil af van regeerakkoorden tussen fracties. Dat zegt hij vandaag in een interview in Trouw. Bij de volgende verkiezingen moeten de nieuw aantredende ministers zelf een kort regeerprogram schrijven, vindt hij, waarna ze het vertrouwen vragen van de Tweede Kamer. Verder vindt hij het logisch dat een politiek leider van de PvdA niet toetreedt tot het kabinet, maar in de Kamer blijft zitten.

Volgens mij is dit nu een ‘bestuurlijke vernieuwing’ die meer zoden aan de dijk zet dan sleutelen aan het kiesstelsel. Een stap vooruit, terug naar de parlementaire democratie: waarin parlementariërs weer de vrijheid krijgen het volk te vertegenwoordigen.

Commentaar in Forum

donderdag 28 april 2005

Archief en RSS

Het archief van dit weblog - te vinden in de rechter kolom onder ARCHIVES - is een tijdje buiten werking geweest, maar doet het nu weer. Hetzelfde geldt voor RSS. Met RSS kan je de koppen en berichten van dit weblog automatisch op je PC ontvangen. Klik op INFO voor uitleg hoe dat moet.

woensdag 27 april 2005

Tijd van oorlog

Minister Kamp van Defensie heeft verklaard dat de onlangs naar Afghanistan uitgezonden Nederlandse speciale eenheden opereren in "tijd van oorlog". Die uitspraak moet de militairen juridisch beschermen als ze geweld gebruiken, binnen de geweldsinstructie en het oorlogsrecht.

Men wil “Eric-O-achtige toestanden” voorkomen, zei Clairy Polak een paar keer in Nova. Ik wil deze uitdrukking meteen nomineren als ‘woord van het jaar’, al zou ik niet graag de naamgever ervan zijn.

De militaire vakbond AFMP wil helemaal af van de ‘geweldsinstructie’ of ‘rules of engagement’ en zich uitsluitend baseren op het oorlogsrecht. Eric O.’s advocaat Knoops zegt dat je de soldaten niet met alle wetboeken in de hand het veld in kunt sturen. Je hebt dus concrete instructies nodig, maar moet wel bedenken dat deze geen kracht van wet hebben. Het probleem is volgens hem dat het oorlogsrecht van kort na de Eerste Wereldoorlog stamt, waarin twee reguliere en herkenbare legers tegenover elkaar stonden. Het is niet toegespitst op ‘vredesmissies’ in een ver buitenland en moet dus worden geactualiseerd.

Het is duidelijk dat minister Kamp de soldaat aan het front wat meer juridische speelruimte en bescherming wil geven door Afghanistan een oorlogsgebied te noemen en geen kinderspeelplaats. Al spelen in zo’n oorlogsgebied vaak wel kinderen...

Tijd van oorlog geeft meer ruimte voor geweld, maar toch ook strengere regels, zo merkt ‘onze vaste briefschrijver’ Johan op. In 2004 werden twee Nederlandse militairen vervolgd omdat ze op hun wachtpost in Irak "in tijd van oorlog" in slaap waren gevallen. De rechter achtte echter het onderdeel "in tijd van oorlog" niet bewezen, onder andere omdat de Nederlandse regering niet zo'n soort verklaring had afgegeven. Voor allerlei delicten, zoals plichtsverzuim, plundering en desertie, kent het Wetboek van Militair Strafrecht strengere straffen "in tijd van oorlog". Neem bijvoorbeeld artikel 161:
”De militair, die in tijd van oorlog opzettelijk en wederrechtelijk enige oorlogsbehoefte vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, of die zich opzettelijk en eigendunkelijk ontdoet van enig hem van rijkswege verstrekt wapen, munitie, krijgstoerusting of voedingsmiddel, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Dus, zegt Johan in z’n email, in oorlogstijd kan je tien jaar gevangenis krijgen als je je bordje niet leeg eet! (je van een verstrekt voedingsmiddel ontdoet). En warempel, het staat er echt. In elk geval is Jan Soldaat in tijd van oorlog aan strengere regels onderworpen dan Jan Modaal en kan hij zelfs gestraft worden omdat hij ligt te slapen.

In Duitsland zou de Wehrbeauftragter, de militaire ombudsman in het parlement, zich over “Eric-O-achtige toestanden” uitspreken. Zonodig publiekelijk. In Nederland zou niet alleen advocaat Knoops en een militaire vakbondsman in Nova moeten verschijnen, maar ook de Nederlandse militaire ombudsman, Inspecteur-Generaal Van Baal. Welkom in Nova.

[EINDE] [Terug/Back]
[Lees het hele verhaal / Read it all]

dinsdag 26 april 2005

Kwestie van spelling

Op 15 oktober 2005 komt het nieuwe ‘groene boekje’ uit, de Woordenlijst Nederlandse taal. Van zo’n 2600 woorden verandert de spelling. Enkele tientallen woorden krijgen een tussen-n erbij: woorden die uit een dieren- en plantennaam zijn samengesteld, zoals paarde(n)bloem en katte(n)kruid. Deze woorden vormden tot nu toe een uitzondering op de regel over de tussen-n.

Ik ben nog steeds geen voorstander van de spellingswijziging van 1995, die ik te star en een teruggang in de tijd vind. En dan die niet uit te leggen tussen-n, die bovendien tot verandering van de uitspraak leidt. Daar gààn spellingscommissies niet over. Dat nu een aantal uitzonderingen in de n-regel geschrapt worden, vind ik echter wel weer zo consequent.

Er is een kleine spellingskwestie die mij wel aanspreekt, gezien mijn interesse voor Israel en het jodendom. Al wil ik correcte spelling niet verbinden met politieke correctheid, soms had ik wel eens wat moeite met de spelling “joden en Palestijnen”. Etnische namen zonder land, zoals azteek en jood, krijgen tot nu toe een kleine letter. Maar in oktober krijgen de Joden als etnische groep een hoofdletter, al blijft het jodendom klein. (Give the Palestinians their land, and the Jews their capital.) Ik wisselde hoofd- en kleine letters nogal eens af en ook de godsdiensten jodendom, islam en christendom, maakte ik wel eens groter dan het groene boekje toestond. De officiële spelling van Israël met puntjes heb ik echter nooit begrepen, omdat ook zonder trema nauwelijks misverstand over de uitspraak mogelijk is. In principe kies ik voor Israel. Zonder punten.

zaterdag 23 april 2005

Shit

Als ik thuiskom, zit er een enorme klodder kersverse vogelpoep op mijn glazen schuifpui. Gelukkig komt één keer in de maand de glazenwasser, dus laat die het maar schoonmaken, denk ik. Ik loop door naar de voordeur om m'n jas op te hangen. Daar ligt een briefje op de mat. "Uw glazenwasser is vandaag geweest".

vrijdag 22 april 2005

Duitse kardinaal

Kees van Koten bezong de lof op de ouderdom: hoe de ogen langzamer worden dan de snelheid van je gedachten. En hoe leuk de ‘verlezingen’ zijn die je dan krijgt. Toen ik zijn stukje las, kon ik er slechts om glimlachen, maar een paar jaar later is het zover en verlees ik mij om de haverklap.

Zojuist nog dacht ik dat de pauskeuze overgedaan moest worden, toen teletekst meldde: “Zaak Duitse kannibaal moet over”

donderdag 21 april 2005

Stilte

Nederland heeft zijn eerste officiële muziekvrije café, waar mensen gewoon met elkaar kunnen praten: café Welling in Amsterdam. Componist Louis Andriessen onthulde er een gevelbordje met de tekst 'Geen Muziek - No Music'. Het is een initiatief van de stichting Bestrijding Akoestische Milieuvervuiling (BAM), een instelling die zich verzet tegen de muziek die iedereen in bijvoorbeeld horecagelegenheden of winkels opgedrongen krijgt. BAM hamert op het recht op stilte.

Bron: Nederlands Dagblad, 21.04.05

woensdag 20 april 2005

Jeropeeske Grûnwet

Nederland zal de 'Europese Grondwet' laten vertalen in het Fries. De regering en de Provincie Friesland zullen samen de kosten van deze vertaling dragen. Dit hebben minister Bot van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken vandaag geantwoord op vragen van de tweede-kamerleden Karimi en Duyvendak van GroenLinks.

Commentaar in Forum

maandag 18 april 2005

House Ten

Er ligt een envelop uit Sierra Leone op de mat. Naast de locale Afrikaanse talen is Engels daar de officiële taal. Mijn straatadres in Houten is vlekkeloos gespeld, maar daarna gaat het toch nog mis met de plaatsnaam. Ik woon nu in House Ten.

zaterdag 16 april 2005

Sorgenonkel der Soldaten

In de Duitse Bondsdag is donderdag Reinhold Robbe (SPD) gekozen tot Wehrbeauftragter. Dat is een onafhankelijke ombudsman voor het leger, die in Duitsland zitting heeft in het parlement. Hij volgt Willfried Penner op, met wie ik in 2002 een uitvoerig gesprek had. De benoeming van Robbe was niet onomstreden, omdat hij zelf nooit in dienst is geweest. Hij was dienstweigeraar omdat hij niet op zijn Oost-Duitse kameraden wilde schieten. De soldaten begrijpen dat wel, zegt de nieuwe "Sorgenonkel der Soldaten".

Op dezelfde dag werd bekend dat de Nederlandse oud-ombudsman van het leger luitenant-generaal b.d. J.F.G.A.M. Maas (67) is overleden. In Nederland heet de militaire ombudsman "Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht", kortweg IGK. Maas was IGK van 1991 tot 1995. Sinds 2001 was hij voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen en lid van het Comité Nederlandse Veteranendag. Dit comité organiseert op 29 juni dit jaar (op de verjaardag van prins Bernhard, de eerste IGK) voor de eerste maal de Nederlandse Veteranendag.

Mijn gesprek met Wehrbeauftragter Willfried Penner
Mijn opiniestuk over de IGK
Website Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
Website Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Persbericht overlijden lt.-gn. Maas

naar Stylo Forum

Grote coalitie Sleeswijk-Holstein

In de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein is een 'grote coalitie' van CDU en SPD gevormd, meldt NOS Teletekst. De CDU'er Carstensen wordt minister-president. Het akkoord moet nog door de partijen worden goedgekeurd.

Zie mijn weblogs van 17.03.05: U-Boot in Kiel en 21.02.05: Duitse Denen redden rood-groen

Commentaar in Forum

vrijdag 15 april 2005

Statenvertaling

De stichting Herziening Statenvertaling is bezig de Statenvertaling van 1639 te ‘hertalen’ en leesbaarder te maken voor de huidige generatie. Vorig jaar verscheen de eerste uitgave met de boeken Genesis en Psalmen uit het het Oude Testament en een aantal boeken uit het Nieuwe Testament. Het zal jaren duren voordat de hele bijbel af is. Om de ongeduldige achterban te betrekken worden de herziene bijbelboeken vanaf nu op intranet gezet: www.herzienestatenvertaling.nl.

De Statenvertaling wordt vooral gelezen - en veelal als enige vertaling geaccepteerd - in de 'orthodoxe' Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. Buiten deze kringen wordt de Statenvertaling, die nauwgezetter dan modernere vertalingen de grondtekst volgt, ook wel voor studiedoeleinden gebruikt.

donderdag 14 april 2005

Hermetica

De Nederlandse staat heeft voor 18,7 miljoen euro een belangrijk deel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica gekocht, een wereldberoemde particuliere verzameling van de Amsterdamse zakenman Joost Ritman. De totale Ritman-collectie beslaat 20.000 boeken en handschriften op het terrein van de christelijke-hermetische filosofie. Daarvan heeft het Rijk op advies van de Raad voor Cultuur 25 getijdenboeken, 359 handschriften van na 1500, 44 incunabelen (boeken van voor 1500) en 3961 oude drukken tot 1800 gekocht. Met de aankoop is het voortbestaan van de unieke collectie voor de lange termijn zeker gesteld. De door de staat aangekochte werken blijven in de bibliotheek aanwezig en beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en publieke bezichtiging.

Het ‘hermetisch’ gedachtengoed, genoemd naar de Griekse God Hermes, beschouwt God, kosmos en de mens als een organisch geheel, een magische driehoek, drie aspecten van het leven. Door de wereld en natuur te observeren en bestuderen kan de mens God en zichzelf leren kennen: hij reist door de materie naar het licht. De hermetica noemt dit de ‘vijfde essentie’, ofwel ‘quinta essentia’, de kwintessens.

De Universiteit van Amsterdam heeft een leerstoel hermetische filosofie. De particuliere Bibliotheca Philosophica Hermetica bevat naast boeken over hermetica, mystiek en alchemie de grootste Rozekruisers-collectie van de wereld.

Bron: Persbericht van het ministerie van OCW
Bibliotheca Philosophica Hermetica: www.ritmanlibrary.nl

Burgemeesters voor vrede

Tweeëndertig Israelische en Palestijnse burgermeesters zijn woensdag in Jericho bij elkaar gekomen om hun steun te betuigen aan het staakt-het-vuren en de terugkeer naar de onderhandelingstafel. “We weten dat aan het eind van elke oorlog we bij elkaar moeten gaan zitten en samenleven, dus laten we dat maar zo snel mogelijk doen”, zei Eli Moyal, de burgemeester van Sderot, dat vaak het doelwit is van raketten uit de Gazastrook. “Er waait een wind van vrede onze kant op”, zei hij, “we moeten samen werken om die te versterken, daarom zijn we hier”.

Gastheer Hassan Saleh, de burgemeester van Jericho, zei dat het tijd wordt voor een vrediger weg naar een Palestijnse staat. “We hebben beiden een hoge prijs betaald. Goede buren wordt je niet door bezetting, checkpoints, raketten en bommen”, zei Saleh. De burgemeesters spraken hun steun uit voor een tweestatenoplossing en riepen op tot een wapenstilstand van minstens een jaar.Bron: Haaretz, AP, 14.04.05.

woensdag 13 april 2005

Terroristen afschrikken

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden houdt hoorzittingen over de vraag hoe nucleair terrorisme kan worden voorkomen. Tijdens de Koude Oorlog werd een atoomaanval tegengegaan door wederzijdse afschrikking. Maar dat lijkt een zinloze strategie als het gaat om een onzichtbare tegenstander die bereid is de marteldood te sterven. Michael Levi, auteur van The Future of Arms Control, zal donderdag voor de commissie uitleggen, dat volgens hem een goed doordachte afschrikkingsstrategie toch wel kan werken. Hij beschrijft zijn visie in een artikel in The New Republic van 13 april.

Levi gaat uit van de ‘calculerende terrorist’. Een groep als Al Qaeda zal zich niet laten afschrikken door de na een geslaagde aanslag te verwachten vergeldingsactie. Maar mogelijk wel door vergelding na een mislukte aanslag, waarbij geen enkele eer meer te behalen is. De belofte van vergelding voor een mislukt nucleair aanvalsplan zal terroristen misschien afschrikken aan een nucleaire aanslag te beginnen.

Er is een groot gevaar dat terroristen nucleaire munitie van staten in handen krijgen. Het is daarom van belang dat alle nucleair materiaal in de wereld een herkenbare ‘vingerafdruk’ krijgt, zodat de herkomst kan worden herleid als het materiaal in handen van terroristen valt. Amerika moet klip en klaar aangeven wat de consequenties voor de herkomststaat zullen zijn. In sommige gevallen is de reactie duidelijk: als Noord-Korea nucleaire wapens aan terroristen levert, kan het rekenen op zware vergeldingsacties. Het is daarentegen niet aannemelijk dat Amerika Rusland zou aanvallen. Maar wat zal Amerika doen als Pakistan, per ongeluk of expres, nucleair materiaal aan terroristen levert? Is de VS bereid een bondgenoot aan te vallen? Hoe duidelijker de VS aangeeft welke reactie een staat kan verwachten als deze nucleair materiaal verspreid, hoe groter de kans dat zo’n vergelding nooit nodig zal zijn. Daarom moet Amerika ook voor terrorisme een afschrikkingsstrategie formuleren, vindt Michael Levi.

Ik ben het met Levi eens dat nucleair terrorisme een groot risico is, dat met man en macht moet worden voorkomen. Toen het IJzeren Gordijn scheurde en de Sovjet-Unie instortte, riep ik luidkeels in het luchtledige: "nu non-proliferatie!": voorkomen dat nucleair materiaal dat 'niet meer nodig is' in verkeerde handen komt. Een technologische 'vingerafdruk' of 'oormerk' en een gesloten boekhouding voor alles wat nucleair is, vind ik van groot belang. - Het blijft een schande, dat Pakistan de kennis voor z'n atoomwapen uit Nederland heeft; ik herinner mij nog hoe meneer Kahn ineens uit Almelo was verdwenen. - Maar een afschrikkingsstrategie waarbij Amerika belooft naar believen elk land ter wereld te kunnen binnenvallen, geeft mij nu niet direct een erg veilig gevoel.

Bron: Old guard, door Michael Levi, The New Republic, 13.04.05.

Brieven Willem van Oranje

Vanaf 12 april zijn zo’n 13.000 brieven van en aan prins Willem van Oranje (1533-1584) te vinden via de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). Naast de basisgegevens is veelal een afbeelding van de brief te zien in ‘pdf’-formaat. De originele brieven bevinden zich in bijna 200 archieven in dertien landen.

De prins schreef 254 van de meer dan 7500 uitgaande brieven eigenhandig. Tot de zelfgeschreven brieven behoren bijvoorbeeld de brieven aan zijn echtgenotes en broers. Vermoedelijk zijn er nog veel meer brieven geweest. De prins beschikte over een aantal secretarissen en klerken, die voor hem de meeste brieven schreven, die hij alleen maar hoefde te ondertekenen. De prins correspondeerde het meest met zijn broer Jan van Nassau (424), Margaretha van Parma (300) en Willem van Hessen (294).

Het zestiende-eeuwse handschrift is moeilijk te volgen zonder een speciale cursus Paleografie (oud schrift). Van veel brieven is een tekstuitgave of samenvatting beschikbaar. De brieven zijn in de database te vinden door het intypen van de zoekgegevens. Op de website worden hiervoor wat tips gegeven. Bijvoorbeeld: zoek eens op ‘hofdame’, het resultaat is brief 4481 met een verslag van een vechtpartij tussen twee hofdames.

Onderstaande handtekening, Guillaume de Nassau, gebruikte Willem van Oranje bij Nederlandse en Franse brieven en bij brieven aan directe familie. De handtekening luidt 'Guille' met een streep door de dubbele l. Deze streep is een afkortingsteken.

Bron: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Handtekening Willem van Oranje

dinsdag 12 april 2005

Drugs(s)mokkel

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de website www.drugssmokkel.nl geopend om mensen te waarschuwen voor de gevolgen die het smokkelen van drugs in het buitenland kan hebben. Het Ministerie verstuurde vandaag een persbericht met een klein typfoutje in het internetadres, waardoor de link naar de website niet werkte: drugsmokkel (een mokkel dat drugs smokkelt) in plaats van drugssmokkel, met dubbel s dus.

vrijdag 8 april 2005

Volkskrant digitaal

De digitale editie van de Volkskrant heeft na een jaar, met 10.000 betalende lezers, het verlies opgevangen van de 4.717 papieren abonnees die weggelopen waren in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het dagblad bekendgemaakt naar aanleiding van de recent gepubliceerde oplagecijfers.

maandag 4 april 2005

ISBN

Het Internationaal Standaard Boek Nummer (ISBN) wordt op 1 januari 2007 uitgebreid van tien naar dertien cijfers. De bij het ISBN behorende streepjescode is al dertiencijferig. De streepjescode op boeken begint tot nu toe altijd met 978, dat is het Europese Artikel Nummer (EAN) voor ‘publicaties’, gevolgd door het ISBN. Vanaf 2007 wordt deze Europese artikelcode onderdeel van het ISBN en is behalve 978 ook 979 mogelijk. Daardoor wordt het aantal mogelijke ISBN’s verdubbeld.

De opbouw van het ISBN is dan als volgt, bijvoorbeeld: 978-90-8507-023-6 (de streepjes mogen ook spaties zijn). Na de artikelcode 978 of 979 volgt het gebied (90 voor Nederlands taalgebied), de uitgeverscode (bv. 8507), het nummer van de publicatie (023) en een controlegetal (6). Het controlegetal kan voortaan niet meer X zijn.(*)

De boekenbranche is druk bezig de overstap voor te bereiden. Alle software van uitgevers en boekhandels moet worden nagekeken en zonodig aangepast om dertien cijfers aan te kunnen. Men wil voorkomen dat in 2007 de boekenbranche te maken krijgt met problemen zoals de gevreesde ‘milleniumbug’ in 2000.

(*) Het is mij niet duidelijk hoe wordt omgegaan met het controlegetal van reeds bestaande ISBN's. Door 978 of 979 voor een ISBN te zetten, zou het hieruit berekende controlegetal wijzigen.

nl.wikipedia.org/wiki/ISBN
www.isbn.nl/
Automatiseringsgids 31.03.05

zaterdag 2 april 2005

Uitzending Politieke Partijen

De procedure voor de Uitzending van Politieke Partijen is in de nieuwe Medyawet gewijzigd. Partijen die aankondigen met het kabinet te zullen breken, krijgen in plaats van 10 minuten voortaan 250 minuten zendtijd om uit te leggen waarom ze niet met het kabinet zullen breken.