maandag 31 december 2007

Jobsearch

De vacaturesites stonden tot nu toe in een verborgen hoekje van deze site, vanaf vandaag overzichtelijk op rij in de nieuwe weblinks-categorie Werkzoeken/Jobsearch.

zondag 2 december 2007

Stichting Papageno

Kinderen met autisme kunnen via muziek hun innerlijke belevingswereld duidelijk maken. In de doelstelling van de Stichting Papageno krijgt experimenteel onderzoek naar en de ontwikkeling van een muziektherapeutische aanpak een centrale plaats.

Zie www.stichtingpapageno.nl

vrijdag 16 november 2007

Vrouwencoalitie zoekt steun

Vandaag kreeg ik een email van een vriendin uit Sierra Leone. Ze vertelt dat ze steun zoekt voor een project. Ik schrijf haar terug dat ik dit even moet laten bezinken en vraag haar naar de bedoeling van haar project. Maar laat ik haar brief, die ik uit het Engels heb vertaald, in afwachting van haar antwoord meteen maar in m’n weblog zetten. Misschien reageren er meedenkers.

Beste Ytzen,

Het is een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben, ik hoop dat het goed met je gaat. Gisteren hadden we hier in het nationale stadion de inauguratieceremonie van onze nieuwe president Ernest Bai Koroma. Het was prachtig, het was een hele tijd geleden dat we zo’n ceremonie hadden. Later werd de president in een door paarden getrokken open rijtuig door de stad gereden.

Ytzen, je hebt het eens met me gehad over autistische kinderen. Kan je me daar wat meer over vertellen? Er zijn veel van zulke kinderen hier in de stad en er zijn geen voorzieningen voor in ons land.

Ik probeer fondsen te vinden voor een nieuw project dat ik hier in Freetown start in december 2007: het WICO, de Womens International Coalition Organisation, Sierra Leone. Ik heb kantoorruimte bij een andere organisatie waar ik mee samenwerk en begin een life discussieprogramma van een uur in het vrouwenprogramma op radio FM 106.6. Ik zal ook een weblog verzorgen in onze discussieprogramma’s. Ik begin de eerste week van december en heb een sponsororganisatie nodig die me financieel steunt om mijn organisatie te registreren bij het Ministerie van Sociale Zaken als lokale NGO (niet gouvernementele organisatie). Doe alsjeblieft je best om mij in dit licht te helpen. Ik hoop snel van je te horen.
M
anu.

maandag 15 oktober 2007

Twee geloven

Blinde haat tegen Joden is hardnekkig. Waakzaamheid is geboden. Maar het CIDI schiet mis met zijn kritiek op het Rotterdamse deelraadslid Hayat Benameur. In 'Raymann is laat' zei ze dat een Joodse man niet de man van haar dromen kan zijn. Dat is haar volste recht. Ze motiveert dit vanuit haar geloof, kiest ervoor met haar verstand, al kan ze zich voorstellen dat ze ooit voor de verleiding zou zwichten. Voor zover ik heb kunnen zien, laat ze zich niet haatdragend over Joden uit.

Veel gelovigen kiezen een partner binnen de eigen geloofsgroep. Dat is niet eens zo onverstandig, want je moet het samen eens worden over wat je ten diepste beweegt. "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen", zegt een oud Nederlands spreekwoord. Het Jodendom is daar zelfs heel strikt in. De jonge Joodse CIDI-woordvoerder Nathan Bouscher wil dat misschien doorbreken, maar hoeft zich niet gechoqueerd te voelen als anderen nog niet zover zijn. Misschien kan een date tussen Nathan en Hayat de lucht klaren. Liever een blind date dan blind hate.

De Pers 15.10.07: PvdA-raadslid 'choqueert' joden en het CIDI
Hayat Benameur en Nathan Bouscher in video

dinsdag 9 oktober 2007

Beckstein leidt Beieren

De Beierse landdag heeft Günther Beckstein (CSU) tot minister-president van Beieren verkozen. De CSU, zusterpartij van de landelijke CDU, heeft in de landdag de absolute meerderheid. Beckstein volgt Edmund Stoiber op. Stoiber kwam begin dit jaar door een reeks blunders steeds meer onder druk te staan en op een partijbijeenkomst zag het er zelfs naar uit dat hij onmiddellijk het veld moest ruimen. Hij wist dit te voorkomen door aan te kondigen dat hij in het najaar zou vertrekken. Op het landelijk toneel verloor Stoiber enkele jaren geleden het spel om het lijsttrekkerschap van Angela Merkel. Daarmee was zijn kans om bondskanselier te worden verkeken en verloor hij ook aanzien in zijn thuisbasis München. Lange tijd was hij één van de succesvolste minister-presidenten van Duitsland. De economie van Beieren bloeide, terwijl een groot deel van Duitsland in een diepe crisis verkeerde. Stoiber was veertien jaar minister-president. Zijn opvolger Beckstein ziet zichzelf als een tussenpaus.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.10.07: Beckstein gewählt

maandag 8 oktober 2007

Recht om vrij te zijn

"Taliban in de polder" vindt de VVD van het kabinet dat de koopzondagen wil beperken. Na Charlie Aproot neemt afgelopen zaterdag ook fractieleider Mark Rutte deze woorden in de mond op de VVD-Partijraad en sanctioneert ze daarmee.

Een pijnlijke en schrijnende vergelijking. Of men het er nu mee eens is of niet, dit kabinet draagt de politieke verantwoording voor het doden van Taliban-strijders en het sneuvelen van Nederlandse soldaten in die strijd. Hoe moet een minister van Defensie zo'n verantwoordelijkheid dragen als zijn politieke opvattingen worden gelijkgesteld aan die van de Taliban?

Natuurlijk mag de VVD voor een ruimere winkeltijdenwet pleiten, maar kom dan met argumenten. Het kabinet wil terug naar de wet zoals deze ruim tien jaar geleden door het paarse kabinet, inclusief de VVD, is ingevoerd. Twaalf door de gemeente te bepalen koopzondagen per jaar en in toeristische gebieden meer. Daardoor kunnen in Scheveningen en de Amsterdamse binnenstad de winkels altijd open. Maar veel gemeenten weten deze wet te omzeilen door het winkelen zelf als toerisme te beschouwen. Het kabinet wil daar een eind aan maken.

De wet ondervond indertijd veel verzet in de samenleving, met name van de kerken, de vakbonden en kleine ondernemers (allemaal Taliban-strijders?), maar is er toch gekomen. De druk op werknemers om op zondag te werken, en voor minder geld, is groot. De buurtwinkel zonder personeel hoeft op zondag niet open, maar dan ook doordeweeks niet meer, omdat de omzet verdwijnt naar het grootwinkelbedrijf. De bezwaren gelden niet zozeer het 'winkelen' als wel het anderen voor je laten werken op hun vrije dag. De tegenstanders van de wet voeren aan dat de samenleving behoefte heeft aan een gelijktijdig rustmoment voor bezinning en cohesie.

In mijn gereformeerde opvoeding leerde ik dat de zondagsrust er is voor de recreatie, herschepping, en niet alleen voor de christenen. Of zoals Fons Jansen het zegt: toen Onze Lieve Heer de aarde had geschapen, ging Hij een luchtje scheppen. Mijn ouders vonden dat als ik later buschauffeur zou worden - voor zover ik mij kan herinneren het enige beroep waarvoor zij mij als kind aanwijzingen gaven - ik mij op zondag niet zou moeten laten uitroosteren, omdat ik dan anderen voor mij zou laten werken

Zelf vind ik de winkeltijdenwet eigenlijk een nog niet eens zo onaardig compromis, als de wet dan maar wel gehandhaafd wordt. VVD staat voor Veel Vrije Dagen, riepen we ooit, maar als de regering van de VVD de vrije dagen niet mag beschermen, dan gaan uiteindelijk ook onze wettelijke vakantiedagen er aan. Uiteindelijk gaat het dus toch om vrijheid.

zaterdag 6 oktober 2007

De identiteit

De kritiek op de toespraak van prinses Máxima bij de presentatie van het WRR-rapport Identificatie met Nederland begrijp ik niet. Máxima zegt: er is niet één Nederlandse identiteit, maar een verscheidenheid. Niet alleen de soberheid van het ene koekje bij de thee, maar ook het warme welkom.

Nog maar een paar jaar geleden hoorde dit tot de Nederlandse geloofsbelijdenis, bezongen in de Postbank-campagne: "16 miljoen Nederlanders, die laat je in hun waarde". In Nederland kan je jezelf zijn en verschillend denken en toch samen Nederlander zijn, was het credo. Wie dat nù zegt, kan een storm van kritiek verwachten. In de kritiek lijkt het alsof de prinses de Nederlanders hun identiteit wil ontzeggen. Alsof zij beweerd zou hebben dat de Nederlanders geen identiteit hebben.

Máxima zegt niet: ik zie de Nederlandse identiteit niet. Eerder het tegendeel, ze zegt: op mijn ontdekkingstocht heb ik 'de' Nederlandse identiteit nog niet ontdekt (met de nadruk op 'de'), als een alles omvattende noemer waaraan iedereen zou (moeten) voldoen.

Nu is zélfs de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen boos. De Nederlandse identiteit ziet hij overal. Hij wijst op Koninginnedag, Leids Ontzet, Carnaval en de Suntekloasvieringen op de Waddeneilanden. Maar dit is toch precies wat Máxima bedoelt!

NRC 6.10.07: Woorden Máxima jammer en curieus.
Toespraak Bond Oranjeverenigingen
Toespraak prinses Máxima
Prinses Máxima reageert in persgesprek

Europees verdrag klaar

Het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie heeft vrijdag 5 oktober de concept-tekst van het Europees Hervormingsverdrag gepubliceerd. Deze tekst vervangt de eerdere voorstellen voor een Europese grondwet. De verdragstekst wordt 15 oktober in Luxemburg besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken en 18 oktober in Lissabon voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders.

Wat mij al doorbladerend opviel, is het aangehechte eerste protocol over de nationale parlementen. Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie en de Raad van Ministers worden niet alleen aan het Europese Parlement gezonden, maar gelijktijdig ook aan de nationale parlementen. Elk parlement, zowel de Eerste als de Tweede Kamer, kan binnen acht weken aangeven het voorstel een nationale zaak te vinden dat niet behoort tot de zeggenschap van Europa. Dit is het zogenoemde subsidiariteitsbeginsel: onderwerpen daar behandelen waar ze thuis horen. Terreinen die niet in het verdrag worden genoemd, vallen in principe aan de nationale staten. In dit protocol staat ook dat het Europese Parlement en de nationale parlementen een onderlinge overlegstructuur kunnen opzetten.

Bron: Presidency of the European Union

De Engelse tekst van het Europese Hervormingsverdrag is hieronder te downloaden vanaf stylo.nl. Het zijn vier PDF-files (Adobe reader). Tussen haakjes het aantal pagina's.

Preambule (2p)
Verdrag (152p)
Protocollen (76p)
Verklaringen (25p)

15.10.07 Nu is ook de Nederlandse tekst beschikbaar:
zie Europa-nu.nl

dinsdag 2 oktober 2007

Blackwater

LIFE VIDEO: Blackwater Hearing

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in Washington DC houdt een hoorzitting over het particuliere beveiligingsbedrijf Blackwater. Blackwater wordt door het Amerikaanse leger ingehuurd voor persoonsbeveiliging en gevaarlijke acties in Irak en Afghanistan. Het bedrijf heeft een reputatie van "shoot first, ask questions later" en is in opspraak geraakt. De hoorzitting is life te volgen via de Washington Post (start 02.10.2007, 10:00 uur Washington, 16:00 uur Amsterdam).

Commentaar. Wat opvalt bij het luisteren naar de hoorzitting is dat de congresleden in de hun kort toegemeten tijd meer preken dan vragen stellen. De ene partij probeert duidelijk te maken hoe verschrikkelijk het is wat Blackwater doet, zo nu en dan onderbroken door een feitelijke vraag. "The other side" - het wordt letterlijk zo gezegd - verdedigt Blackwater, zet zaken "in perspective" en prijst Blackwater voor het voortreffelijke werk dat ze doen. Zelf ben ik erg kritisch op particuliere bedrijven die zich bezig houden met oorlogvoering, huurlingen, die niet duidelijk vallen onder het gezag van de overheid en de internationale verdragen (zie mijn weblog Burgermilitair). Maar door de tendentieuze vraagstelling, duidelijk voor de bühne, zou ik Blackwater bijna gaan verdedigen. Overigens is dat laatste de ondervraagde directeur Mr. Prince van Blackwater uitstekend toevertrouwd.

PS. Parlementslid Mr. Shays gebruikt zijn vijf minuten volledig voor een lofdicht op Blackwater. Nadat een vorige vragensteller heeft vastgesteld dat Blackwater nog nooit een persoon die het bedrijf moet beschermen heeft verloren, stelt Mr. Shays na een lange lovende inleiding luid roepend de volgende vragen: "Hoeveel doden in 04?" - Antwoord: nul. - "Hoeveel doden in 05!?" - Nul. - "Hoeveel doden in 06!?" - Nul. Tenslotte roept Mr. Shays uit: "Thank you for doing a perfect job!". De volgende vragensteller is duidelijk weer van "the other side". Hij begint te vragen hoeveel compensatie Blackwater of Amerika heeft uitgekeerd aan onschuldige Irakese slachtoffers van acties en ongevallen waarbij Blackwater betrokken was.

Zie ook NRC 02.10.07: 'Rapport kritisch over Blackwater'

Rood met witte stippen

Schaffelaarbos, Stationsweg, Barneveld
Foto: Johan Lont, 30 september 2007
(klik op foto voor vergroting)

vrijdag 28 september 2007

Zoek en je zult vinden

De zoekmogelijkheden op deze site zijn verbeterd.

Op de weblinkspagina's, onder de knop Weblinks, is een link-zoekveld toegevoegd. Hierdoor is het niet meer nodig om door de categorieën te bladeren, maar kan men elke link direct vinden op basis van trefwoorden die voorkomen in het adres of de beschrijving van de link.

Op de zoekpagina, onder de knop Zoek/Search, is de zoekmachine van Freefind vervangen door die van Google. Deze geeft naar ik verwacht een beter en sneller zoekresultaat. De Google-zoekmachine indexeert de hele site, inclusief weblinks en forum.

Nog steeds te vinden op de zoekpagina van Stylo is het zoekveld voor het doorzoeken van het wereld wijde web via alle bekende zoekmachines, als Google, Google Scholar, AltaVista, Ask Jeeves, Ilse, Lycos, MSN Search, Yahoo en meer.

vrijdag 21 september 2007

Wil van het volk

Over de vraag of er een referendum moet komen over Europa ben ik net zo verward als de PvdA nu schijnt te zijn. Ik ben een uitgesproken voorstander van een vertegenwoordigende, parlementaire democratie en tegen referenda. Maar als de bestuurders de beslissing eenmaal uit handen hebben gegeven, moet deze beker dan niet tot het einde toe worden leeggedronken?

Kunnen we stellen dat de regering de wens van het volk heeft uitgevoerd (ik denk: ja, zover de regering kon gaan) of moet het resultaat ook weer aan het volk worden voorgelegd? Zonder referendum zal het gemor niet verstommen.

Dit dilemma toont meteen de onzin aan van referenda. De kiezer kan een besluit blokkeren, maar geen oplossing aanwijzen. Over de vorige verdragstekst is jarenlang in alle openheid gediscussieerd, niet alleen door ministers en parlementariërs, en toen de uitkomst er lag is die in één dag weggestemd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de kiezer dit keer anders zal stemmen. Dat luidt dan het einde in van Nederland in Europa.

Vanmiddag heb ik met interesse het advies van de Raad van State gelezen en dat geeft wel enig houvast in mijn verwarring. Bij het grondwettelijk verdrag zouden de bestaande verdragen juridisch worden ingetrokken en vervangen door het grondwettelijk verdrag, met overigens grotendeels dezelfde inhoud. Formeel lag er dus iets nieuws, de 'grondwet'. Nu wordt er wat geknipt en geplakt in de bestaande verdragen, maar ze worden niet vervangen. Terecht zegt de Raad van State dat je er geen gewoonte van moet maken om bij gewone verdragswijzigingen een referendum te houden. In feite hol je door af te wijken van de bestaande, aanvaarde procedures de eigen Nederlandse grondwet uit. Ook is er een verschil tussen bilaterale en multilaterale verdragen. In mijn eigen woorden: als Nederland en België een verdrag willen sluiten om samen te gaan en de Nederlandse bevolking wijst dat af, dan gaat het niet door. Als alle EU-landen een verdrag sluiten en de Nederlandse bevolking stemt tegen, dan haakt Nederland af en trekt de karavaan verder.

Verder wijst de Raad er op dat de Nederlandse regering heeft voldaan aan de opdracht die zij van de kiezers heeft meegekregen door alle federale, rechtstatelijke trekjes uit het verdrag te schrappen. Het advies geeft dus alle redenen om geen referendum te houden.

Als er toch een referendum zou komen, dan zou ik ongezien ja stemmen. Dit is het maximaal haalbare. Van wat ik tot nu toe gezien heb, vind ik het verdrag op enkele punten verbeterd: de bevoegdheden van Europa en de lidstaten zijn duidelijker afgepaald. Op een aantal punten is het verslechterd: het is een nog grotere brei geworden dan het al was en het constitutionele karakter van het verdrag is verdonkeremaand. Een gemiste kans. Vanaf de oprichting van de Europese Gemeenschap is er een constitutionele ontwikkeling, het delen van soevereiniteit, waar Nederland uit volle overtuiging aan mee heeft gewerkt en waarover ook onder de bevolking jarenlang een diep doorleefde consensus heeft bestaan.

In feite verandert er ook weer niet zo heel veel. De bestaande verdragen, de besluitvormingsprocedures en de Europese democratische instellingen worden stukje bij beetje verbeterd. Nederland wordt geen provincie, al is het erg provinciaals geworden, maar neemt op bescheiden wijze deel aan de besluitvorming in Europa. Als we dat willen.

[EINDE]

Lees verder

Identificatie met Nederland

Maandag 24 september verschijnt ‘Identificatie met Nederland’, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In dit rapport adviseert de WRR de overheidsaandacht te verleggen van nationale identiteit naar identificatie met Nederland.

Het rapport is mede gebaseerd op enkele studies die op het verzoek van de WRR zijn verricht en tegelijk met het rapport verschijnen. ‘Nationale identiteit en meervoudig verleden’ is een studie van de historici Maria Grever en Kees Ribbens. Zij onderzochten het woonland als identificatiekader voor Nederlandse, Britse en Franse jongeren van 14 tot 18 jaar. Welke betekenis heeft de nationale identiteit voor deze jongeren en welke geschiedenis spreekt hen aan?

Een tweede studie is ‘De casus inburgering en nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit’ van Fouzia Driouichi. Er wordt vaak van uitgegaan dat meer plichten voor immigranten automatisch een betere integratie tot resultaat zal hebben. Scholing en een welwillende rol van de ontvangende samenleving worden daarbij nogal eens verontachtzaamd.

Informatie: WRR: Identificatie met Nederland

maandag 17 september 2007

Ernest Koroma president

Vanavond kreeg ik een telefoontje uit Freetown van Abraham Akibo-Betts. Hij vertelde me dat de nationale kiescommissie vanmiddag de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend heeft gemaakt. Oppositieleider Ernest Bai Koroma van het African People’s Congress (APC) wordt de nieuwe president van Sierra Leone. Abraham toonde zich enthousiast, omdat hij uit een APC-nest komt. Zijn vorig jaar in Londen overleden vader Alfred Akibo-Betts was burgemeester van Freetown en eerder minister in een APC-regering.

Er waren twee rondes nodig: op 11 augustus en 8 september. De verkiezingen zijn op enkele schermutselingen na vreedzaam verlopen. De kiescommissie heeft enkele gevallen van fraude ontmaskerd, maar deze hadden geen invloed op het resultaat. Regeringskandidaat Berewa van de SLPP moest het uiteindelijk met 789.651 stemmen afleggen tegen winnnaar Koroma met 950.407 stemmen. De opkomst was 68%.

Na de gruwelijke burgeroorlog is Sierra Leone, het op één na armste land van de wereld, op weg een volwassen democratie te worden.

In een interview met Reuters op 13 september 2007, geciteerd in Wikipedia, vertelt Koroma dat hij de corruptie wil bestrijden en naast de diamantwinning meer aandacht wil geven aan landbouw en toerisme.

Zie ook Standard Times Press
Ernest Koroma in Wikipedia, Google

zaterdag 15 september 2007

It happens

Een optimistische VVD-voorzitter in zijn openingstoespraak: "Er is meer dat ons bindt dan schijt".

woensdag 12 september 2007

Mijn kamp

Minister Ronald Plasterk vindt dat ’Mein Kampf’ van Adolf Hitler vrij verkrijgbaar moet zijn. Dat zegt hij in een interview met het blad Hollands Diep, aldus Trouw van woensdag.

'Mijn Kamp' heb ik gelezen toen ik een jaar of twintig was. Ik heb er altijd van gezegd dat het misschien wel terecht verboden is, maar ook verplicht zou moeten worden gesteld. Het argument voor het verbod is niet de inhoud op zichzelf - men moet slechte boeken niet willen verbieden - maar de gruwelijke rol die de auteur heeft gespeeld in onze recente geschiedenis. Toen ik het een tijdje geleden opnieuw wilde lenen, mocht het niet eens de bibliotheek uit. Ik heb het vervolgens gedownload van een rechts-extremistische site, geprint en het staat nu als een volle ordner in mijn boekenkast.

Ik ben er in principe wel voor dat het boek toegelaten wordt, maar het is ook wel een beetje eng om dat juist nu te doen, nu rechts-extremisme in opkomst is. Aan de andere kant is het boek zo gedateerd, dat het weinig aantrekkingskracht meer zal hebben.

Wat ik bijvoorbeeld leerzaam vond aan het boek, toen ik het jaren geleden las, was Hitlers strijd tegen de syfilis en zijn idealisering en tegelijk beperken van de rol van de vrouw. In een discussie heb ik wel eens gezegd dat de moderne Hitler zich sterk zou maken voor de "homo- en aidsbestrijding". Hij zou het aids-onderzoek zodanig steunen dat maar weinig wetenschappers er nee tegen kunnen zeggen, maar de schuld van aids leggen bij gedegenereerde mannen, homo's, Afrikanen en apen. De wetenschappers hoeven zich niet uit te spreken, maar zijn al gevangen in de kwade leer. Zijn steun zou heel aannemelijk klinken en het geld wordt toch goed besteed, zou men zeggen. Anders gezegd, niet de kwaadaardige uitspraken zijn het gevaar, maar de aanlokkelijke en redelijke.

Trouw, 12.09.07: Plasterk voor vrije verkoop Mein Kampf
Hollands Diep

maandag 10 september 2007

Petraeus komt!

Al wekenlang kijkt de wereld uit naar Petraeus. Alsof hij de Messias is. De Amerikaanse kranten staan er elke dag vol van. Toen zijn naam een paar weken geleden in het nieuws begon te verschijnen, had ik geen idee wie hij was. Pas onlangs kwam ik er achter dat het de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak is. Hij doet deze week zijn verslag in een hoorzitting van het Amerikaanse congres. Wekenlang is de man elke dag in het nieuws, zonder dat er nieuws is. Wat zou de man gaan zeggen?

Eindelijk is het dan zover. Rechtstreeks wereldwijd uitgezonden. De voorzitter: "General Petraeus, you have the floor!".

Petraeus opent zijn mond, maar er komt geen geluid uit. De microfoon doet het niet en het probleem laat zich niet zomaar oplossen. Of de lang verwachte Petraeus nog even kan wachten. Een minutenlang life verslag van een zwijgende generaal. Veelzeggend?

Na een minuut of tien kan de generaal eindelijk gehoord worden. In de tussentijd heb ik dit stukje geschreven.

zondag 9 september 2007

Sierra Leone kiest president

Zaterdag 8 september is in Sierra Leone de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Berewa, de kandidaat van de regerende SLPP, moest het opnemen tegen oppositieleider Koromo van de APC. In de eerste ronde op 11 augustus behaalde Berewa 38% en Koroma 44%. Die dag werd ook een nieuw parlement gekozen.

De uitslag van de tweede ronde laat nog op zich wachten. Beelden tonen rijen kiezers in de regen, maar de opkomst was minder groot dan de vorige keer. Ondanks enkele meldingen van geweld en onregelmatigheden verliep de verkiezingsdag rustig.

Aanvulling: Zondagavond 9 september werd ik gebeld door Annabell (27) uit Freetown. Vanwege de spanningen rond de verkiezingen durfde ze het hele weekend niet naar buiten, maar ze vertelt dat het in haar omgeving rustig is gebleven.

Israel zwijgt over luchtaanval

In Zuid-Turkije zijn vlakbij de Syrische grens enkele brandstoftanks van de Israelische luchtmacht gevonden. Turkije eist van Israel een verklaring. Syrië meldde enkele dagen geleden dat Israelische vliegtuigen het Syrische luchtruim zijn binnengedrongen en bombardementen hebben uitgevoerd. De Israelische regering zwijgt hierover. De gevonden brandstoftanks ondersteunen de Syrische bewering. Een anonieme Israelische bron zegt dat Israel Syrische raketinstallaties van Russische makelij heeft uitgeschakeld.

Bron: Jerusalem Online Channel 2 TV News.

vrijdag 24 augustus 2007

Brand in crematorium

Het enige crematorium in Israel is in brand gestoken nadat een ultra-orthodoxe krant de geheime locatie had bekend gemaakt. De Joodse wet verbiedt lijkverbranding.

Over het verbranden van crematoria zegt de Joodse wet niets.

Bron: Jerusalem Online Channel 2 TV News

woensdag 22 augustus 2007

Sierra Leone naar tweede ronde

In Sierra Leone zijn nu bijna alle stemmen geteld (97%). Er is een tweede ronde nodig tussen vice-president Berewa (38%) en oppositiekandidaat Koroma (44%). De eindronde van de presidentsverkiezingen vindt begin september plaats.

Bron: Nationale Kiescommissie, Volkskrant

maandag 20 augustus 2007

Taylor-proces geschorst

Het proces tegen de Liberiaanse ex-president Charles Taylor in Den Haag is geschorst tot 7 januari 2008. Zijn nieuwe advocaten hadden om meer voorbereidingstijd gevraagd. Het dossier telt 40.000 pagina's en daarnaast heeft de verdediging Taylors persoonlijk archief van 50.000 ontvangen. De advocaten hopen daarin ontlastend materiaal te vinden. Om een eerlijk proces te waarborgen hebben de aanklagers geen bezwaar gemaakt tegen het uitstel.

Bron: ANP, Volkskrant.

zondag 19 augustus 2007

Eerlijke verkiezingen

Een 28-jarige student Informatiesystemen uit Freetown, Sierra Leone, schrijft me: "Ik geloof dat deze verkiezingen de beste zijn die ons land ooit heeft gehad. Ik ben erg blij met de manier waarop ze zijn verlopen, eerlijk en in grote mate transparant. De mensen van dit land hebben de politici laten zien dat ze geen dwazen zijn die gebruikt kunnen worden om hen aan de macht te helpen. Ze laten zien dat ze van de politici verwachten dat ze het werk doen dat ze verondersteld worden te doen en dat is in de eerste plaats wegen te vinden ons uit de armoede te halen. De armoede is een ziekte in dit land. Ondanks alle natuurlijke bronnen die dit land heeft, zijn we nog steeds één van de armste landen van de wereld. De politici waren gewend de jongeren tijdens verkiezingscampagnes geld en alcohol te geven om ze op hen te laten stemmen. De regerende partij gaf veel geld uit tijdens de campagne, maar toch stemden de mensen niet op hen. Ik ben erg blij met deze ontwikkeling, omdat het laat zien dat de politici de mensen niet langer voor de gek kunnen houden. Ik geloof dat wie dan ook de verkiezingen wint, zal werken aan de vooruitgang van het land, omdat ze weten dat ze anders niet herkozen zullen worden na hun termijn van vijf jaar."

Uitslag laat op zich wachten
De uitslag van de verkiezingen in Sierra Leone op 11 augustus is nog niet bekend. De voorlopige uitslagen zijn te volgen op de website van de nationale kiescommissie National Electoral Commission (nationale kiescommissie).
Met ruim 80% van de stemmen geteld (zaterdag 18 augustus) leidt oppositieleider Koroma (APC) met 100.000 stemmen meer dan Berewa van de regeringspartij SLPP.

zaterdag 18 augustus 2007

Vuile flessen niet opgehaald

Houten, waar ik woon, is één van de gemeenten die deelnemen aan het experiment om plastic flessen van het andere afval te scheiden. In verschillende gemeenten worden verschillende manieren van inzamelen getest. Wij in Houten moeten de plastic flessen zonder schoon te maken verzamelen in een grote open plastic zak en tegelijk met de blauwe oudpapiercontainer aan de straat zetten. Dat is één keer in de maand op een zaterdag. Behalve in de zomer, dan wordt er niet opgehaald.

Ik ben erg voor het gescheiden inzamelen van afval. Maar hoe kan je dit nou testen in een periode dat er niet wordt opgehaald en veel mensen op vakantie zijn? De open plastic zak vol ongewassen melkflessen begint te stinken in m'n huiskamer/keuken en heb ik daarom nu maar in de zwarte kliko bij het restafval gedaan. Einde test.

vrijdag 17 augustus 2007

Jos Brink overleden

Jos Brink (65) is overleden. Dit meldt het ANP. Hij leed reeds enige tijd aan darmkanker.

woensdag 15 augustus 2007

Oppositie aan kop

Oppositiekandidaat Koroma gaat na het tellen van eenvijfde van de stemmen aan kop bij de presidentsverkiezingen in Sierra Leone. Hij heeft tot nu toe bijna twee keer zoveel stemmen als vice-president Berewa. De opkomst was 75%.

Bron: AP, Novum, De Pers, Trouw.

dinsdag 14 augustus 2007

Breezers wegbelast

Bacardi stopt met de verkoop van breezers in Duitsland. Op limonade-achtige drankjes met alcohol wordt in Duitsland sinds 2004 extra belasting geheven om het alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De verkoop van breezers is sindsdien gekelderd.

Bron: DPA, ANP, Volkskrant 15.08.07

Verrassend rustig

Manu, een jonge vrouw uit Freetown stuurt me vandaag dit kattebelletje. "Beste Ytzen, op de verkiezingsdag ging ik de stad uit om te werken en dezelfde dag kwam ik terug om te stemmen. Ik was in Mabuveh, ongeveer acht mijl van Freetown, en mijn waarneming is dat tot aan Freetown alles vreedzaam was. Het rustige verloop van de verkiezingen kwam als een verrassing, omdat er vooraf zoveel angst geuit was. Wie de winnaar is, komt zeker als een verrassing. Ik kwam vandaag opnieuw terug in Freetown en ga dan weer de provincie in. Ik stuur je even dit briefje en spreek je later wel weer."

De uitslag van de verkiezingen is nog niet bekend.

zondag 12 augustus 2007

Too close to call

Vannacht na de verkiezingsavond (het is er twee uur vroeger) nog even gebeld met één van mijn contacten in Sierra Leone. Ze was van plan geweest naar Gambia te vluchten, maar zat nu in alle rust thuis naar de voorspellingen op de radio te luisteren. De uitslag laat nog wel enkele dagen op zich wachten.

Een ander schreef mij vandaag: "We hebben gisteren gestemd en de verkiezingen verliepen vreedzaam zonder problemen. Ik ben er trots op een Sierra Leoneaan te zijn. Het politiek bewustzijn is hoog. De uitslagen liggen te dicht bij elkaar om al een winnaar te voorspellen. Ik geef je een update zodra de uitslagen binnen zijn."

zaterdag 11 augustus 2007

Rustig in Sierra Leone

Vandaag, 11 augustus, zijn de parlements- en presidentsverkiezingen in Sierra Leone. Er heerst een nerveuze sfeer, maar tot nu toe is het rustig gebleven in het land. Mensen die ik gesproken heb, hadden grote hoeveelheden voedsel ingeslagen, maar van een uittocht is geen sprake. Een jonge vrouw die voor de verkiezingen met haar moeder naar Gambia wilde vluchten, heeft de situatie dag voor dag aangekeken en is uiteindelijk gebleven. Ze heeft in de oorlog zoals velen haar huis voor haar ogen zien verbranden en wil zoiets nooit meer meemaken. Dit zijn de eerste verkiezingen zonder buitenlandse troepen in het land en de bevolking moet nog aan zelfvertrouwen winnen. Er waren felle televisiedebatten en grote demonstraties, maar geweld is uitgebleven.

Ongeoorloofde druk

Het partijbestuur van de SP heeft Düzgün Yildirim een ultimatum gesteld voor het opgeven van zijn zetel in de Eerste Kamer. In een brief aan Yildirim dreigt partijsecretaris Hans van Heijningen met een royement als de senator niet voor 24 augustus afstand doet van zijn zetel. Dit meldt de Volkskrant vandaag.

Yildirim is door voorkeursstemmen gekozen en dat was tegen de afspraak die de partij had gemaakt met de statenleden die de Eerste Kamer kiezen. De partij mag gefrustreerd zijn over geschonden afspraken en royeren wie ze wil, maar daarmee geen druk uitoefenen op een gekozen kamerlid zijn zetel op te geven. De SP weigert de vastgestelde verkiezingsuitslag te accepteren en oefent druk uit om een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger uit het parlement te verwijderen. Dit is een ernstige zaak en gaat verder dan het partijbelang. In het belang van de democratie moet het kamerlid niet aan deze druk toegeven.

"SP stelt senator Yildirim ultimatum", Volkskrant, 11.08.07

zondag 29 juli 2007

Verkiezingen in Sierra Leone

Zoals aangekondigd zal ik in mijn weblog aandacht geven aan de verkiezingen in Sierra Leone. Mijn vrienden daar sturen mij hun bevindingen per email. De politieke verschillen zijn mij nog niet erg duidelijk. Hoewel de spanningen oplopen en sommigen het land verlaten, is er volgens mij van paniek of systematisch geweld geen sprake.

Partijen
Op 11 augustus vinden verkiezingen plaats voor president en parlement. De president wordt rechtstreeks, via een evenredig stelsel, gekozen voor vijf jaar. Het parlement telt 112 zetels en wordt via een gemengd districtenstelsel gekozen, twaalf zetels zijn bestemd voor stamhoofden die in aparte verkiezingen worden aangewezen. Er doen zeven partijen mee, waaronder de Sierra Leone People’s Party (SLPP, Solomon Berewa), All People’s Congress (APC, Ernst Koroma), People’s Movement for Democratic Change (PMDC, Charles Margai) en de National Democratic Alliance (NDA, Amadu Jalloh).

SLPP is de zittende regeringspartij. De partij had de meerderheid in het koloniale bestuur en de eerste jaren na de onafhankelijkheid in 1961. De APC regeerde het land van 1968 tot 1992 en was vanaf 1978 de enige toegestane partij in het land. In het huidige parlement heeft de partij eenvijfde van de zetels. De PMDC is pas vorig jaar opgericht.

Daphne: Vertrouwen
Daphne is net 18 geworden en mag nog niet meedoen aan de verkiezingen, omdat ze te jong was tijdens de registratie. Ze speelt trombone in haar schoolband. Ze heeft examen gedaan, maar krijgt pas in oktober de uitslag. Daphne: “De verkiezingscampagnes gaan goed. De verkiezingen zullen succesvol zijn, omdat de mensen er elke dag via de media gevoelig voor worden gemaakt om af te zien van geweld. Sommige mensen zijn bang en verlaten het land tot de verkiezingen voorbij zijn. Mijn eigen familie vertrouwt er als christen op dat het rustig blijft.” Op mijn vraag of zij gesteund worden vanuit het buitenland, zegt ze: “De enige steun van buiten die ik heb, is mijn vader, die in Engeland is, en die ik meer lief heb en waardeer dan wat dan ook in de wereld.”

Patrick: Even thuis
Patrick (27) werkt bij een oliemaatschappij in Koeweit. De omstandigheden zijn zwaar. Van een karig loon probeert hij geld bij elkaar te sparen om in Europa te gaan studeren. Hij vliegt eind juli voor twee weken terug naar Sierra Leone om zijn familie te zien en de verkiezingen te volgen. Daarna moet hij weer terug naar Koeweit, anders raakt hij zijn contract en verblijfsvergunning kwijt.

Alpha: Regering bracht goeds
Alpha Jalloh is accountant bij KPMG in Freetown. “Als ik de kans heb om naar Europa of de VS te gaan, dan vertrek ik. Mijn salaris is niet genoeg om voor mijn ouders en jongere broers en zussen te zorgen. Maar laat ik benadrukken dat ik na een tijdje terug zou komen om mijn land te helpen ontwikkelen. Alle landgenoten in het buitenland zouden zodra ze financieel stabiel zijn terug moeten komen om het land te helpen. De overgrote meerderheid van de mensen hier leeft voor minder dan een dollar per dag. Natuurlijk ga ik stemmen: het is mijn recht en ik betaal belasting. Ik stem voor de regerende Sierra Leone Volkspartij (SLPP). Ze hebben ons vrede en veel goeds gebracht, zoals een nationaal pensioensysteem (Nassit), dat we nooit eerder hadden. Het zijn geen engelen, maar ze zijn minder gewelddadig dan de andere partijen. De zittende regering heeft grote vooruitgang geboekt met het onderwijs. Er is bijna geen stad of dorp meer zonder school. De regering kwam met het onderwijsproject ‘Sababu’: basisonderwijs is gratis en 80% van de studenten aan de universiteiten krijgt studiefinanciering van de overheid. Er is haast geen dokter of advocaat die er niet van heeft geprofiteerd. Wie er ook wint, de nieuwe regering moet eerst de economie aanpakken, wegen aanleggen en zorgen voor stroom. Op dit moment geven ze ons weer licht, maar dat is denk ik vanwege de verkiezingen.”

Usif: Nieuwe regering nodig
Usif (28) schrijft me: “Goedendag Ytzen, ik moet zeggen dat ik erg blij ben met je belangstelling voor onze verkiezingen. Moge God, Allah je zegenen. Ja, ik ga stemmen en ik heb mijn keuze al bepaald. We hebben een verandering van regering nodig, omdat de huidige regering niet heeft kunnen leveren wat de mensen nodig hebben. Mijn verwachtingen van de nieuwe regering zijn hoog gespannen. Eerst hebben we basisvoorzieningen nodig, zoals 24 uur per dag licht, een goed wegennetwerk, huisvesting en medicijnen. We moeten af van corruptie. Over de veiligheid in ons land heb ik gemengde gevoelens, vooral na het nieuws dat een populaire oppositieleider met de dood bedreigd is. De economie is slecht en afhankelijk van donoren. Ik geloof persoonlijk dat wij alleen onszelf kunnen ontwikkelen. Laat onze landgenoten alsjeblieft weten dat ze terug moeten keren en bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van ons land.”

Voor meer informatie zie de Sierra Leone links

Diamant-stop opgeheven

Liberia heeft een moratorium opgeheven dat het zes jaar geleden instelde op het delven en de verkoop en export van diamanten. Dat heeft de regering zaterdag bekendgemaakt. Liberia stelde het moratorium in om zijn goede wil te tonen tegenover de Verenigde Naties. Die troffen in 2001 sancties tegen de Liberiaanse diamantindustrie, omdat president Charles Taylor de opbrengsten daaruit zou gebruiken om de rebellen in het buurland Sierra Leone te steunen. De VN hieven de sancties eind april van dit jaar op, na te hebben geoordeeld dat de huidige Liberiaanse regering voldoende maatregelen heeft genomen om de diamantindustrie te reguleren.

De in 2003 na enkele jaren burgeroorlog verdreven Taylor wordt momenteel berecht door het Speciale Tribunaal voor Sierra Leone in Den Haag.

Bron: AP, Novum, Trouw 28.07.07

vrijdag 27 juli 2007

Kraambedsterfte

Elke minuut sterft ergens ter wereld een vrouw terwijl ze bevalt; 99 procent van hen woont in ontwikkelingslanden. Sierra Leone is er het slechtst aan toe: de kans dat een vrouw daar gedurende haar vruchtbare leven overlijdt in het kraambed is één op zes; in Noord-Europa bedraagt die kans één op 30.000. Traditionele vroedvrouwen in afgelegen gebieden missen vaak de nodige kennis. Zo worden de handen soms gewassen met zand. Soms is er geen geld voor de bus naar het ziekenhuis of geeft de man geen toestemming om naar een arts te gaan. Het terugdringen van de kraambedsterfte is een van de acht milleniumdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 wil bereiken.

Bron: Knack.be; Volkskrant.

donderdag 26 juli 2007

Randstad familiebureau

Uitzendgroep Randstad heeft de band met oprichter Frits Goldschmeding (73) en diens familie in een overeenkomst vastgelegd. De familie heeft ongeveer 40% van de aandelen. De familie en erfgenamen houden altijd een commissariaat en mogen de aandelen niet zomaar verkopen. Het bedrijf is zo beschermd tegen vijandige overnames.

Bron: Familie dekt Randstad, Financieele Dagblad, 26.07.07

woensdag 25 juli 2007

Nekoefening in bibliotheek

Wie een internationale collectie in de boekenkast heeft staan, moet nekoefeningen doen. Op Duitse boeken staat de titel op de rug van beneden naar boven. Frankrijk en de landen van Zuid- en Oost-Europa volgen deze traditie van boekdrukker Gutenberg. Angelsaksische landen, Scandinavië en Nederland schrijven de titel van boven naar beneden. Een kwestie van traditie.

Bron: NRC 24.06.07; discussielijst NEDBIB-L 25.07.07.

Aanvulling 26.07.07
Arno Reuser komt in dezelfde discussielijst met een simpele oplossing. Hij zet een deel van de boeken (namelijk die met de titel van beneden naar boven) op de kop, zodat alle rugtitels normaal leesbaar zijn. Hij vraagt zich af waarom de openbare bibliotheken dat niet doen, zodat de lezer niet steeds "met het hoofd van links naar rechts moet klapperen" om de rugtitels te kunnen lezen.

maandag 23 juli 2007

Lights are back

De 24-jarige Mariama uit Freetown drukt afgelopen winter op internet de hoop van Sierra Leone uit:

"Hey! we're trying to do fine. i've got new news for u, the street lights are back (but only along the main high way), n guess what? kids come out late at night to enjoy it. they even play soccer at midnight!"

Spanning in Sierra Leone

Op 11 augustus a.s. zijn er algemene verkiezingen in Sierra Leone. Via internet heb ik met verschillende mensen in Sierra Leone contact en ik heb hen gevraagd hoe zij over de verkiezingen denken. De komende weken wil ik daar in dit weblog aandacht aan besteden.

Na een gruwelijke burgeroorlog is er sinds een paar jaar weer vrede in Sierra Leone, maar het leven is er nog erg moeilijk. Een jonge medewerker van KPMG in de hoofdstad Freetown noemt het leven daar een "open gevangenis". Hoewel hij als accountant een goede baan heeft, kan hij nauwelijks zijn familie onderhouden. Het geld in Sierra Leone is weinig waard. De regering is zwak en de publieke voorzieningen komen nauwelijks op gang. Het allereerste waar behoefte aan is, is 24 uur per dag stroom, schrijft één van mijn vrienden daar. Als het licht het niet doet, komen er ook geen investeerders.

Een jonge vrouw met wie ik regelmatig contact heb, probeert zoveel mogelijk geld bij elkaar te schrapen om nog voor de verkiezingen samen met haar oude moeder naar Gambia te vluchten en pas weer terug te komen als de spanning is geluwd. "Het land is in paniek", schrijft ze me.

Een 28-jarige man uit Freetown die heel positief is over de verkiezingen heeft gemengde gevoelens over de veiligheid in het land. "Vooral door het recente nieuws dat één van de meest populaire oppositieleiders vanmorgen om 4.00 uur met moord is bedreigd." Ik heb dit nieuws opgezocht in de Sierra Leoonse media.

De in de hoofdstad Freetown gevestigde krant Standard Times Press meldt dat maandagochtend in de zuidelijke provinciehoofdstad Bo een vroegere minister van deze provincie, de ex-luitenant-kolonel Tom Nyuma en twee anderen zijn gearresteerd. Zij worden beschuldigd van een moordpoging op Ernest Koroma. Koroma is presidentskandidaat van de oppositiepartij All Peoples Congress en op campagne. Volgens onbevestigde berichten probeerde Nyuma tot de tanden toe bewapend Koroma’s hotel binnen te komen. De krant herinnert er aan dat Nyuma berucht is om zijn gewelddadigheid en onlangs uit de VS is gezet vanwege huiselijk geweld.

"Assasination Attempt on APC Presidential Candidate Ernest Koroma... Tom Nyuma and Two Others Detained in Bo District", in: Standard Times Press, 23.07.07

Op mijn vraag of ik uit de persoonlijke contacten met naam en toenaam in mijn weblog mag citeren heb ik nog geen helder antwoord gekregen. Vanwege de spanningen heb ik besloten geen namen te noemen, met name om onderlinge herkenning van de in Sierra Leone wonende mensen te voorkomen. Ik doe hen ook weer verslag van wat ik schrijf en eventuele reacties.

Tisha Ba'av

Maandagavond begint het Joodse Tisha B’av, de Verwoesting van de Tempel, met vasten en het lezen van het boek Klaagliederen. Herdacht wordt hoe de tempel in Jeruzalem werd verwoest, omdat het volk de Tora vergat en geen aandacht schonk aan de arme en de vreemdeling. Rabbi Michael Lerner van de linkse Tikkun-organisatie (tikkun.org) in Amerika schrijft in zijn emailnieuwsbrief van 22 juli dat de belofte van het beloofde land voor Israel niet verbonden is met macht en kracht en een strategie van overheersing, maar met het gebod de vreemdeling lief te hebben. In zijn visie is deze belofte vandaag de dag verbonden aan verzoening met de Palestijnen.

Ramp

Het Israelische ministerie van Onderwijs heeft zondag een schoolboek goedgekeurd, waarin de Israelische onafhankelijkheidsoorlog een “ramp” voor de Arabische bevolking wordt genoemd. Het schoolboek ‘Samen leven in Israel’ is bestemd voor Arabische kinderen van rond de acht jaar. Ramp of catastrofe is de gebruikelijke Arabische aanduiding voor de Israelische onafhankelijkheid in 1948. In het schoolboek wordt gesteld dat “sommige Arabische inwoners werden gedwongen hun huis te verlaten” en “sommigen werden vluchteling in de naburige Arabische landen”.

Onderwijsminister Yuli Tamir, oprichtster van de Vrede Nu beweging, vindt dat het boek een evenwichtig beeld geeft. De rechtse politicus Zevulun Orlev daarentegen noemt het een anti-zionistisch boek, dat ontkent dat Israel een Joodse staat is. Hij wil dat de minister aftreedt. De vroegere Likoed-minister van Onderwijs Livnat meent dat als je scholieren leert dat Joden Arabieren hebben verbannen en dat de stichting van Israel voor hen een ramp was, zij worden aangezet tot gewapende strijd tegen de staat. Hij vreest dat Israel met genereuze steun van het onderwijssysteem eigenhandig een vijfde colonne laat ontstaan.

Het verhaal van de Arabische vluchtelingenstroom in de tijd tussen het VN-verdelingsplan in 1947 en de wapenstilstand in 1949 heeft twee kanten. Een deel van de Arabische bevolking werd met geweld door de Joodse milities verdreven en eigendommen werden in beslag genomen. Tegelijk riepen de Arabische landen de Arabieren in Palestina op hun huizen te verlaten om een snelle Arabische overwinning mogelijk te maken. Nadat de Arabieren werden verslagen, bleven de vluchtelingen wonen in door de VN beheerde vluchtelingensteden.

Ruim een miljoen Arabieren zijn Israelisch staatsburger. Doordat het een snel groeiende bevolkings­groep is, neemt in Israel de vrees voor een Arabische overheersing en vijfde colonne toe. Juist daardoor groeit echter ook bij rechts de steun voor een eigen Arabisch-Palestijnse staat naast Israel.

Bron: 'In Arabic Textbook, Israel Calls '48 War Catastrophe for Arabs', New York Times, 23.01.07

zondag 22 juli 2007

Kans op aardbeving

Onderzoekers van de Ben Goerion Universiteit in Tel Aviv voorspellen dat Israel de komende jaren kan worden getroffen door een zware aardbeving. De laatste aardbeving was tachtig jaar geleden op 11 juli 1927 (Dode Zee, 300 doden). Eerdere aardbevingen waren in 1837 (Safed, 5000 doden) en 1759. De regering heeft een commissie ingesteld die de bevolking moet informeren hoe men zich op een aardbeving kan voorbereiden.

donderdag 19 juli 2007

Burgermilitair

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop onderzoekt of burgerpersoneel kan worden ingezet in oorlogsgebieden. Het zou gaan om functies als koks, chauffeurs en beveiligers.

Ik ben daar huiverig voor. Natuurlijk mag het leger gebruik maken van civiele diensten. Maar bij militaire inzet (en dat betreft nooit alleen maar gevechtsfuncties) is de Nederlandse overheid verantwoordelijkheid voor lijf en leven van de mensen die worden uitgezonden. Het uitgezonden personeel is onderworpen aan tucht en discipline en moet genoeg geschoold en getraind zijn in geweldsinstructies, oorlogsrecht, krijgsgevangenschap, gijzelingssituaties en noem maar op. Dit gaat des te meer op voor semi-militaire of politionele functies als bewaking en persoonsbeveiliging.

We willen geen 'Amerikaanse toestanden' zoals in Irak, waar particuliere paramilitairen feitelijk oorlogshandelingen uitvoeren, terwijl ze zich onttrekken aan wet en recht en soms zelfs bewust worden ingezet om het vuile werk voor het leger op te knappen. Van de verhalen uit Irak krijgen we de indruk dat er naast een militair industrieel complex ook een militair dientencomplex is ontstaan, van avonturiers en handige zakenlieden die financieel belang hebben bij oorlogvoeren.

Dat zal onze minister van Defensie niet willen, maar dan moet hij er ook niet de deur voor open zetten.

Plexat

Sander en zijn klas namen afscheid van de basisschool met de musical Plexat.

Zaterdagmorgen zit het gezin verveeld aan de ontbijttafel. Dan gaat moeder naar opa, die eenzaam in het bejaardenhuis achter z'n geranium zit te mopperen, maar nieuwe vrienden vindt in z'n vieve buren. Vader gaat vissen met de jongens van z'n oude band. Dochter gaat naar de dansschool en krijgt een metamorfose voor de regio-TV. Zoonlief gaat voetballen.

Zaterdagavond houdt het gezin een barbecue in de tuin. Ze dachten met z'n vieren, maar "vieren doet je met z'n allen". Tenslotte zijn alle buur-, vis-, dans- en voetbalvrienden welkom, want er is toch "plek zat!".

De moraal van het verhaal dat er voor iedereen plaats is.

De kinderen van basisschool het Beurthonk in Odijk lieten zich van hun beste kant zien. Iedereen deed volop mee en toonde enthousiast zijn talenten aan de verrukte ouders.

Ik heb veel kinderen - in mijn familie- en kennissenkring - en heb al aardig wat van deze musicals meegemaakt. Het verwondert mij wel hoe de musical ergens in de loop der tijd tot het 'verplichte eindexamen' van de lagere school is gaan horen. Wat een werk, wat een voorbereiding!

Nou, liever een musical dan een cito-toets. Maar ook, wat een prachtige gezamenlijke muzikale emotionele ontlading van zo'n belangrijke periode in een mensenleven.


Cito-toets, zie mijn blogs:
Cito niet eind ex amen, 11.02.06
Het Citorecht, 15.02.06

Eerste keer

Weer zo'n historisch moment in m'n leven. De eerste keer dat ik m'n OV-chipkaart heb opgeladen en gebruikt. Op het Amstelstation een hele tijd de oplaadautomaat bestudeerd. Pas na een tijdje lukte het me een saldo op m'n kaart te pinnen. Dan inchecken en rijden maar.

Op het Bijlmerstation stapte ik uit. Maar dat station wordt verbouwd en nergens was een werkende 'uitcheckpaal' te vinden. Ook geen bemand loket om hulp te vragen.

Mijn OV-chipkaart is dus virtueel nog steeds onderweg en ik vraag me af waar deze reis eindigt. Per saldo.

Doe de klant de deur uit

Gisteren schreef ik cynisch dat de NS liever geen kaartjes verkoopt (verboden in de trein, boete aan het loket, storing in de automaat) en klanten maar lastige wezens vindt. Dezelfde dag lees ik in de emailnieuwsbrief van Telecommerce, dat NS Commercie de klantencontacten per telefoon en email voortaan uitbesteedt aan SNT, het oudste contactcenter van Nederland. “NS hoopt met de uitbreiding van zijn klantenservice klanten binnen de gestelde tijd te kunnen helpen en dat er ruimte ontstaat om klanten te benaderen met voor hen aantrekkelijke aanbiedingen”.

Nog even cynisch: NS wil geen klanten in de trein en al helemaal niet aan de lijn.

In dezelfde Telecommerce: "De drastisch aangepaste dienstregeling die NS eind vorig jaar invoerde, heeft niet geleid tot een stijging van de punctualiteit, menen onder meer reizigersvereniging Rover, ANWB, Consumentenbond en Landelijke Studentenvakbond."

Bron: Telecommerce 18.07.07

woensdag 18 juli 2007

Woningen op kazerneterrein

De gemeente Utrecht heeft een overeenkomst afgesloten met het ministerie van Defensie over het terrein van de Utrechtse Kromhoutkazerne. Dit ligt tegenover het stadion van FC Utrecht. Defensie vestigt hier het hoofdkantoor van de Koninklijke Landmacht. Mogelijk heeft Defensie niet het hele terrein nodig. Op de ruimte die overblijft, wil de gemeente 400 woningen bouwen. Eerder werd een ander deel van het terrein al in gebruik genomen door het Utrecht College van de Universiteit Utrecht.

Bron: ANP; Architectenweb 16.07.07

Betalende klanten

De NS verwacht dat vandaag voor de derde achtereenvolgende dag de pinverbinding van de kaartjesautomaten uitvalt. Gratis reizen is er echter niet bij, wordt gewaarschuwd: iedereen moet een kaartje kopen.

Een technische storing kan iedereen overkomen. Het is alleen ongelukkig dat het een bedrijf overkomt, dat het kaartjes kopen in de trein heeft verboden en het kaartjes kopen bij het loket beboet. Kortom, liever helemaal geen kaartjes verkoopt, omdat klanten maar lastige wezens zijn. De NS moet weer leren om klanten die best willen betalen te verwelkomen. Dat is geen technisch probleem, maar een keuze.

zondag 8 juli 2007

Directe verkoop

Als je de reisinformatie van de website www.9292ov.nl wilt printen, wordt er altijd een advertentie meegedrukt. Deze advertentie heeft een gekleurde achtergrond, die veel inkt van m'n inktjetprinter vraagt. En wat verkoopt de advertentie? Inktcartridges per twee, nu nóg voordeliger.

donderdag 5 juli 2007

Uit! Goed voor u

Vandaag een nieuwe laserprinter gekocht.
Wat mij vooral aansprak was het stroomverbruik van 0 Watt.

Als ie uit staat.

Eerst moest ik er om lachen dat dit bij de specificaties vermeld staat. Maar dezelfde dag las ik een artikel in de Automatiseringsgids onder de titel "Gebruik de uitknop!". Daarin staat dat het energieverbruik door de nieuwe elektronica enorm toeneemt. Boosdoeners zijn onder andere het gebruik van de standby-modus en adapters. Steeds meer mensen laten hun apparaten continu standby staan en ook apparaten met adapters vreten nog steeds stroom als je de stekker in het stopcontact laat. Het komt zelfs voor dat apparaten helemaal geen uitknop meer hebben. Dan is het pas echt uit als je de stekker er uit haalt.

Bron: Gebruik die uitknop! - Wilberd Gijzel in Automatiseringsgids 05.07.07

The Ampere strikes back - Brits rapport over toenemend energieverbruik door elektronica.

HP laserprinter specificaties

woensdag 4 juli 2007

Journalist vrijgelaten

De Britse journalist Alan Johnston is na bijna vier maanden in Gaza door zijn ontvoerders vrijgelaten. Op CNN was te zien hoe de Britse reporter met een Hamas-escorte in een auto wegreed bij het kantoor van ex-premier Haniyeh. Dit meldt NOS Teletekst.

maandag 2 juli 2007

Onvermijdelijk immoreel

De Japanse minister van Defensie Kyumo heeft gezegd dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki onvermijdelijk waren om de oorlog te bekorten. De oppositie eist zijn aftreden en hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Dit meldde het NOS Journaal zondag 1 juli.

Het is een gevoelige uitspraak van de defensieminister, waarvan ik de context niet goed begrijp. Is dit een persoonlijke opvatting of een proefballon op weg naar een steviger defensiepolitiek? Japan heeft onder druk van de overwinnaars een 'pacifistische' grondwet, mag slechts een beperkte defensie en geen kernwapen hebben en valt onder de bescherming van de Amerikaanse 'atoomparaplu'. Maar inmiddels eist het Westen dat Japan steviger bijdraagt aan zijn defensie en de internationale veiligheid.

De minister verwoordt de morele verdediging van het Westen. De atoombommen op Japan waren nodig, omdat anders duizenden Amerikaanse soldaten zouden sneuvelen bij het veroveren van eiland na eiland. Een morele verdediging die niet opgaat. Hoezeer het ook wenselijk was om de oorlog te bekorten en het leven van militairen als ook van de velen die zuchtten in de 'jappenkampen' te sparen. Het vermijden van militaire verliezen kan nooit het platbranden van steden en het uitroeien van de burgerbevolking rechtvaardigen. Dit is een oorlogsmisdaad, of het nu met brandende fakkels en kapmessen of met atoombommen gebeurt.

Daarbij is het nog maar de vraag of de atoombommen voor het bekorten van de oorlog noodzakelijk waren of zelfs maar daarvoor bedoeld waren. Begin augustus zouden de Russen Japan de oorlog verklaren en de Japanse hoofdeilanden aanvallen. De instorting van het Japanse rijk was nabij, al stonden daarbij zeker nog gruwelen te wachten.

Er zijn ook stemmen die zeggen dat de oorlog al eerder beëindigd had kunnen worden, omdat Japan al in juli 1945 via diplomatieke kanalen had laten doorschemeren bereid te zijn tot overgave, op voorwaarde dat de keizer zou mogen blijven. Precies die voorwaarde is na de overgave in augustus door de Amerikanen ingewilligd of werd zelfs nodig geacht om een vreedzame omwenteling van de Japanse maatschappij mogelijk te maken. In deze theorie was de atoombom niet nodig om Japan op de knieën te dwingen, maar om een communistisch Japan te voorkomen en om Rusland te tonen waartoe het Vrije Westen in staat was. Een heet begin van de Koude Oorlog. De inval van de Russen en het einde van de oorlog dreigde de makers van de bom zelfs bijna te snel af te zijn.

Het is heel goed mogelijk dat wij in het Westen en onze landgenoten in de jappenkampen veel aan het atoomwapen te danken hebben. Ik ben daar ook niet ondankbaar voor. Maar het platbranden en uitroeien van steden en bevolking is en blijft een oorlogsmisdaad, die niet mag worden goedgepraat. Toen niet en nu niet.

Zie ook Miklós Rácz: De atoombom als politiek wapen, Haarlem, 1986. (p93/94) "In de vroege zomer van 1945 was het zowel aan de regering van Japan als aan de regering der Verenigde Staten duidelijk dat Japan de oorlog had verloren. Vanuit dit besef ondernam de Japanse regering vanaf op z'n laatst begin juli 1945 verwoede pogingen om de oorlog door bemiddeling van de Sovjet-Unie te kunnen beëindigen. Zeker vanaf de tweede helft van juli in 1945 beharde Japan alleen nog maar op twee voorwaarden voor zijn capitulatie: het behoud van Japan als natie en het behoud van de keizerlijke dynastie". (...) "Samenvattend moet men concluderen dat de regering van de Verenigde Staten bewust en opzettelijk (...) de oorlog tegen Japan had verlengd teneinde hun nieuwe wapen aan de gehele wereld, maar in het bijzonder aan de Sovjet-Unie, te kunnen demonstreren (...)".

woensdag 27 juni 2007

Spiderman

Yonne van zes laat mij als oude man weer helemaal jong en dynamisch voelen. "Je bent net spiderman!", zegt ze, wijzend op het web aan rimpels op mijn voorhoofd.

dinsdag 26 juni 2007

Europees verdrag

De uitkomsten van de EU-top moet ik nog "bestuderen". Dat zal ik bij gelegenheid nog wel eens doen. Nu reageer ik even uit het hoofd op basis van wat ik zo uit het nieuws heb opgevangen.

Erg jammer dat het geen grondwet mag heten, want dat zou het wat mij betreft wel moeten zijn. Maar ach, liever een slechte titel dan een slecht boek.
Dat vlag en volkslied uit de tekst verdwenen zijn, maakt mij niet zoveel uit. Die redden het ook wel zonder grondwet. We gaan toch niet alle nummerborden van de auto's slopen of Eurovisie tot een nieuwe tune verplichten?
Dat er geen Europese 'minister' van buitenlandse zaken komt, maar een 'hoge vertegenwoordiger' is een woordspel, maar vind ik misschien wel een verbetering. De tekst hierover wil ik te zijner tijd wel eens goed doorlezen. Ik vind de EU in de eerste plaats geschikt voor 'binnenlands gebruik': een vreedzame onderlinge samenwerking. Of Europa een statenbond of een federale staat wordt, maakt mij daarbij niet zo heel veel uit, als het maar gaat om gedeelde soevereiniteit. Europa voor 'buitenlands gebruik' maakt mij huiveriger. Ik ben daar nog niet zo goed uit. Europa kan als machtsblok tegenwicht bieden tegen Amerika en de opkomende staten in Azië. Maar ik ben bang voor neo-kolonialisme en imperialisme: een Europa dat de hele wereld wil beheersen. Ook ben ik bang dat speciale relaties tussen landen (soms zijn dat trouwens oud-koloniale banden) verloren gaan in een gemeenschappelijke buitenlandse politiek. Dus een niet zo vanzelfsprekende eenheid in buitenlands beleid kan misschien geen kwaad.
Het verdwijnen van het handvest van grondrechten uit de grondwet maakt de pocketuitgave wat handzamer, terwijl het handvest wel bindend wordt verklaard. Goed zo.
Dat de nationale parlementen meer bij de Europese besluitvorming worden betrokken, is goed en dat ze geen besluiten mogen blokkeren nog beter. Gelukkig heeft deze Nederlandse eis (de 'rode kaart') het niet gehaald. Geen extra, concurrerende bestuurslaag. (Het zou wat anders zijn als de nationale parlementen tezamen op één of andere manier een 'kamer' van het Europese parlement zouden kunnen vormen.)
De beste verbetering is misschien wel geleverd door de liberale president Sarkozy van Frankrijk. Het neo-liberalisme met z'n vrije concurrentie wordt in het verdrag niet meer tot geloofsartikel verheven.

Moet er een tweede referendum komen? Ik denk 't wel. Ik ben tegen referenda, omdat ik vóór een vertegenwoordigende democratie ben. Het referendum van 2005 was een idiote procedure. Omdat niet kon worden aangegeven waar men precies tegen was en hoe het dan wèl moest en omdat één referendum in een klein land de hele goedkeuringsprocedure kon blokkeren. Maar nu men eenmaal de mening van het volk heeft gevraagd, zal men denk ik ook het resultaat weer aan het volk moeten voorleggen. Zelf zal ik waarschijnlijk vóór stemmen, ook als ik dit een slechter compromis vind dan het vorige, het is altijd nog het best mogelijke compromis. Maar waarom zou nu ineens een meerderheid vóór stemmen, terwijl er wezenlijk niet zo heel veel is veranderd. Ik denk dat het beter is dat meteen maar de kernvraag wordt voorgelegd: moet Nederland in de EU blijven, ja/nee. Als het antwoord ja is, dan zullen we het met het best haalbare compromis moeten doen.

woensdag 20 juni 2007

Oorlogsmisdadigers veroordeeld

Het Speciale Gerechtshof voor Sierra Leone heeft woensdag drie leden van de AFRC – Brima, Kamara en Kanu – schuldig bevonden aan het plegen van gruwelijkheden. De AFRC pleegde in 1997 een coup tegen de gekozen regering van Sierra Leone en trok moordend en verkrachtend door het land. De leider van de AFRC, Johnny Paul Koroma, is spoorloos. Aangenomen wordt dat hij dood is. Dit meldt de Volkskrant vandaag.

Het Speciale Gerechtshof voor Sierra Leone wijst er in zijn persbericht op, dat dit de eerste keer is dat een internationaal tribunaal uitspraak doet over het recruteren van kindsoldaten en over de misdaad van gedwongen huwelijk in een gewapend conflict.

Volkskrant, 20.06.07 (16.19 uur online): "Speciaal hof Sierra Leone bevindt drie bendeleden schuldig".
Weblog 06.06.07: "Recht voor Sierra Leone"
Press Release: "Guilty Verdicts in the Trial of AFRC Accused".
(Het persbericht van het gerechthof is foutief gedateerd 30 juni 2007, maar afgegeven op 20 juni)

Dit lot treft iedereen

De werkwijze van de Postcodeloterij hoeft niet te worden aangepast. Volgens de rechtbank in Amsterdam worden mensen zonder lot niet onrechtmatig betrokken. Dit meldt het NOS Journaal. Ik ben teleurgesteld in deze uitspraak en zou willen dat deze vorm van loterij alsnog verboden wordt. In feite fungeert mijn adres - in plaats van een willekeurig onbekend nummer - als lotnummer, of ik nu een lot koop of niet. Op die manier ben ik betrokken, óók en misschien júist wel als ik geen lot koop. Er is wel degelijk een verschil tussen niet aan een spelletje meedoen, daarbij ieder in z'n waarde latend, of moreel gedwongen te worden bewust een prijs op "mijn nummer" te weigeren. In feite kan ik niet kiezen om mij aan deze loterij te ontrekken. Ik heb de Postcodeloterij hierover jaren geleden al eens een boze brief geschreven. Nu had ik gehoopt dat de rechter een stokje zou steken voor deze immorele werkwijze.

maandag 18 juni 2007

Grondwetallergie

"De Europese grondwet is van tafel", meldt het NOS Journaal vanmorgen. "Of ook de inhoud verandert, blijkt aan het eind van de week". Kortom, de ministers van Buitenlandse Zaken zijn het er dit weekend over eens geworden dat ze het woord 'grondwet' zullen vermijden om volgend weekend te proberen zoveel mogelijk van de inhoud overeind te houden. Nu, dat moet dan maar. Naar mijn mening is het delen van soevereiniteit de essentie van de Europese Unie, al vanaf de stichting van de Europese gemeenschappen. Die soevereiniteitsdeling is vormgegeven in een Europese wetgevende macht en een Europese volksvertegenwoordiging. Daarbij hoort mijns inziens een grondwet. Bij een allergietest in juni 2005 is gebleken dat de Nederlandse bevolking het woord grondwet niet kan verdragen, maar alleen verdragen verdraagt. Die verdragen regelen echter hoe dan ook soevereiniteitsoverdracht. Tot dan toe liep Nederland altijd voorop bij het institutionaliseren van de Europese Unie. Nederland heeft als kleine staat belang bij de Europese instituties, om niet afhankelijk te zijn van de grillen van de grote staten. Op de inhoud van het Europese grondwettelijk verdrag valt veel af te dingen, als de essentie van soereiniteitsdeling maar overeind blijft.

zaterdag 16 juni 2007

Taylor rijk

De Liberiaanse oud-president Charles Taylor, die in Den Haag terecht staat wegens oorlogsmisdaden in Sierra Leone, beschikt volgens een panel van experts van de VN over veel geld. Taylor zelf beweert dat hij zijn advocaat niet kan betalen. Het rapport van het VN-panel meldt ook dat het houtkapbedrijf Oriental Timber Corporation (OTC) van de Nederlander Guus van Kouwenhoven 3,4 miloen euro, bestemd voor de Liberiaanse schatkist, rechtstreeks op de privérekening van Charles Taylor stortte. Guus van Kouwenhoven is in Nederland tot acht jaar veroordeeld wegens wapensmokkel in Liberia, maar is in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten gesteld.

Bronnen: Henk Willem Smits in zijn weblog op bizniz.blog.nl, 15.06.07, VN: Kouwenhovens bedrijf betaald Taylor rechtstreeks;
International Herald Tribune, AP, 14.06.07, Former Liberian president facing war crimes believed to have substantial assets, U.N. panel says.

woensdag 13 juni 2007

Peres president

Nobelprijswinnaar Shimon Peres (83) is woensdag door de Knesset gekozen tot president van Israel. Het presidentschap is vooral een ceremoniële functie. Oud-labourleider Peres stapte vorig jaar over naar Kadima, de nieuwe partij van Ariel Sharon. Peres' ambtsvoorganger Katsav verdween begin dit jaar roemloos van het toneel, nadat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik.

Zie ook weblog Katsav exit, 24.01.07

donderdag 7 juni 2007

India duur lagelonenland

Westerse bedrijven besteden ICT-opdrachten vaak uit aan India, omdat de arbeidskracht daar goedkoper is. Maar inmiddels verlangen ook de Indiase werknemers meer geld. Daarom gaat het Indiase computerbedrijf Tata de komende jaren veel werk uitbesteden aan een eigen softwarebedrijf in Mexico. Daar zijn de arbeidskrachten nog goedkoop. Door Mexicanen aan het werk te zetten, kan Tata gebruik maken van de tijdzones van de grote Amerikaanse klanten, terwijl de Mexicanen half zo duur zijn als medewerkers in de VS. Indiase concurrenten wijken al uit naar Oost-Europa en China.

Bron: Indiaas Tata moet Mexicanen inhuren in Automatiseringsgids, 07.06.07.

woensdag 6 juni 2007

Recht voor Sierra Leone

Deze week is in Den Haag het proces tegen de van oorlogsmisdaden verdachte Liberiaanse ex-president Charles Taylor begonnen. Ik wil proberen het proces te volgen, via de website van het Sierra Leone Tribunaal en misschien ook bij gelegenheid vanaf de publieke tribune. Door mijn vrienden uit Sierra Leone ben ik emotioneel betrokken geraakt. De verhalen die ik heb gehoord en gelezen, zijn gruwelijk en misselijkmakend. Huizen werden platgebrand, bewoners gedood. Gedrogeerde, jonge rebellen die zwangere vrouwen benaderen met de vraag: "zullen we eens zien of het een jongen of een meisje wordt?" en de buik van de vrouw opensnijden, of vragen "wil je lange of korte mouwen?" en iemands arm voor een deel of helemaal afhakken. Ontvoerde jonge meisjes die als seksslavin of 'bushwife' met de rebellen mee op sleeptouw worden genomen. Meisjes die met de bajonet van het geweer worden besneden, waarna ze herhaaldelijk worden verkracht nog voordat de wond is genezen. Een gevoel van schaamte overvalt me, als ik de verhalen hoor.

Charles Taylor wordt als president van het buurland Liberia gezien als één van de aanstichters van dit kwaad. Hij wilde toegang tot de rijkdom van de diamantmijnen van Sierra Leone. Zijn zaak is in zoverre te vergelijken met die van de Servische president Slobodan Milosovic, dat hij voor zover bekend niet zelf de misdaden uitvoerde, maar daar op de achtergrond wel opdracht toe gaf. De eerste keer dat Charles Taylor door het Sierra Leone Tribunaal werd gedreigd met een aanklacht was enkele jaren geleden (ik denk in 2003), toen hij nog zittend president was. Hij werd gesommeerd om rebellenleider Johnny Paul Koroma uit te leveren. Koroma verborg zich onder Taylors bescherming in het Liberiaanse oerwoud. Eerder had hij in Sierra Leone een coup gepleegd, was enkele jaren staatshoofd en startte de boven beschreven golf van terreur onder de bevolking. Nadat hij door buitenlandse troepen werd verjaagd, vluchtte hij naar Liberia, maar bleef vanuit het buurland zijn rebellie voortzetten. Taylor en Koroma zijn als Milosovic en Karadic. Inmiddels is er al enkele jaren niets meer van hem vernomen. Sommigen zeggen dat hij dood is, maar hij wordt nog steeds gezocht door het tribunaal.

Rond die tijd in 2003 werd ik op een merkwaardige manier bij deze geschiedenis betrokken doordat Koroma's zoon en chauffeur bij mij een kamer huurde. Ook dit is een vluchtverhaal van nog-maar-een-kind: toen hij voor zijn leven vreesde, ging hij er met Koroma's Mercedes vandoor, gaf plankgas tot de grens en kocht de wachters om met een diamant. Op een gegeven moment werd ik gebeld door iemand die beweerde voor de regering van Sierra Leone te werken. Hij bood mij 300.000 dollar voor mijn huurder, zoals Judas 30 zilverlingen kreeg om Jezus te verraden met een kus. Voor wie hier overheen wil bieden: de huurder (het ironische is dat hij maanden huurachterstand had) is al jaren geleden vertrokken en ik kan zelfs niet zeggen of hij nog in het land is. Ik vermoedde dat het ging om een misselijke grap of een impliciete bedreiging en schakelde de politie in. Die was al eerder over de vloer geweest, inclusief de recherche, toen mijn huurder enkele dagen vermist was. Ik waarschuwde mijn andere Afrikaanse huisgenoot om weg te blijven en de politie hield een surveillancewagen in de buurt. 's Nachts om half vier hoorde ik het sonore geluid van een stationair draaiende Mercedes Diesel. Binnen enkele seconden stond ik met knikkende knieën verscholen achter de voordeur. Het bleek een taxi te zijn voor de buurman.

Vorig jaar heb ik namens mijn vrienden een zusje van 13 en oma van 72 uit Sierra Leone uitgenodigd. Een ingewikkelde papierkraam, waarbij de regels tijdens het spel nog veranderden ook. Oma was slecht ter been en ik besloot het meisje mee te nemen de stad Amsterdam in. Zij is vorig jaar bij toeval teruggevonden in een vluchtelingenkamp in Gambia en gaat sinds kort weer in Sierra Leone naar school. Voor wie vindt dat vluchtelingen in de eigen regio moeten worden opgevangen: dat gebeurt al lang in overgrote meederheid. Ik had mij er mentaal op voorbereid dit kleine meisje in de grote stad te beschermen, maar tot mijn 'verbijstering' ontpopte zij zich als een stevige, zelfstandige en intelligente jonge vrouw, die goed wist wat zij wilde. In het wetenschap- en techniekmuseum Nemo was zij tussen een grote groep Nederlandse jongeren de enige die wist dat een dominosteen voordat hij omvalt 'potentiële energie' heeft. Ze wil advocaat worden, omdat ze vindt dat haar land recht en rechtvaardigheid nodig heeft. Ze staat echter op het punt om door haar oma uitgehuwelijkt te worden, want iemand moet voor haar zorgen. Zij begon spontaan over Charles Taylor, die om veiligheidsredenen niet in Sierra Leone maar in Nederland berecht wordt. Het Sierra Leone Tribunaal had een presentatie gegeven bij haar op school. Namens haar had ik een paar keer contact met een jurist van het tribunaal in Den Haag, die mij informeerde over de voorbereidingen van het proces tegen Charles Taylor en haar graag wilde ontvangen. Bij nader inzien had ze er toch niet zo'n zin in, omdat er in een kantoor met dossiers weinig te beleven is voor een meisje van dertien. Zij had meer gezien dan dat.

Meer info: Sierra Leone Tribunal
meer Sierra Leone weblinks

zondag 3 juni 2007

Stylophone (2)

Op 29.10.06 schreef ik in mijn weblog over de Stylophone. Dit elektronisch muziekinstrument werd uitgevonden door Brian Jarvis in 1967. Het bestaat uit een metalen toetsenbord, dat wordt bespeeld met een stylus.

Vandaag schrijft Billy in een commentaar bij dit weblog: "De Stylofoon wordt ook gebruikt door Ralf van Kraftwerk in heel het 'computer world' album. Samen met de 'Bee Gees Rhythm Machine' van Matell vormt het de ruggegraat van het nummer Pocket Calculator."

vrijdag 1 juni 2007

2000 en zoveel

De ERP-markt in West-Europa bloeit. Enterprise Resource Planning-systemen zijn computerprogramma's die bedrijfsprocessen ondersteunen, zoals productie, logistiek en administratie. De groei van 6,8% is echter niet het gevolg van de groeiende vraag uit het bedrijfsleven, maar vooral door de noodzakelijke vervanging van de software die in 1998/'99 onder druk van het naderende millenium is aangeschaft.

Bron: Automatseringsgids 01.07.06, ERP-markt bloeit door ‘Y2K-vervanging

Stilstand

"Economie VS staat stil", meldt NRC vandaag. Volgens mij kan dat niets anders betekenen dat er in Amerika geen enkele handel meer plaatsvindt. Zodra er één verkoop plaatsvindt, beweegt de economie. Maar bij verder lezen blijkt dat niet de economie maar de economische groei stilstaat. Economische groei VS 0%, Nederland 2,8%.

Tot nu toe heeft nog niemand mij de essentie van economische groei kunnen uitleggen. Stel de bevolking blijft gelijk, er is een bloeiende productie en handel, waarmee aan de belangrijke behoeften kan worden voldaan. Dan is een economische groei van nul toch prima? Waarom is economische groei zo belangrijk?

De NRC heeft gelukkig begrip voor mijn onwetendheid en legt het nog één keer uit: "De economische groei is de optelsom van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten in een bepaalde periode en wordt gezien als de beste economische graadmeter."

Maar nu begrijp ik er helemaal niets meer van! Dus in Amerika is de som van alle geproduceerde goederen en geleverde diensten nul? Dan staat de economie echt stil en is het Amerikaanse volk een stille dood gestorven.

Bron: NRC, 01.06.07, Economie VS staat stil


PS 04.06.07. Kennelijk vond iemand bij de NRC de kop "Economie VS staat stil" ook wat al te rigoureus. Want een paar dagen later is de kop op internet veranderd in: "Groei Amerikaanse economie valt bijna stil". De alinea over de som van alle goederen en diensten is niet gewijzigd. - YL

dinsdag 29 mei 2007

Postbank

Het merk Postbank gaat over een paar jaar verdwijnen en wordt vervangen door de naam van het moederbedrijf ING. Wat een flutmerk. Ing wat is dat voor een ding? Is het trouwens "ing", "ie en gee" of "aai en djie"?

Postbank is een ijzersterk merk. Het geeft de illusie van de oude vertrouwde degelijkheid van het vroegere staatsbedrijf, toen het nog ging om het geld van de klant en niet van de bankdirecteur. Natuurlijk is dit maar een illusie (het was al die tijd al het ding van de ing), maar ik probeerde er in te geloven. Zowel privé als zakelijk heb ik mijn bankzaken ondergebracht bij de Postbank. De bank prikt nu zelf die illusie door. Door het laten vallen van het merk Postbank zegt de bank: "Wij zijn ook maar gewoon een bank als alle andere. Waarom zou je eigenlijk met ons zaken doen?"

Over niet al te lange tijd vertrek ik, denk ik, bij Voorheen De Postbank. Waarom zou ik blijven? Waarschijnlijk kom ik uit bij de coöperatieve Rabobank. Dat is natuurlijk ook gewoon een moderne commerciële bank, maar de illusie is er in elk geval in zoverre nog echt, dat de leden eigenaar zijn van de bank.

zaterdag 7 april 2007

Pésach (5)

Het verbaast me dat restaurants in Israel in de paasweek geen alternatieve kaart voorhanden hebben. Toen ik van de week in Eilat een groentenomlet van de kaart bestelde, moest de serveerster gaan vragen of dat wel kosjer was. De eigenaar kwam er bij om te zeggen dat dit geen probleem was. Wat het probleem had kunnen zijn, werd mij niet duidelijk. Vervolgens kreeg ik bij het menu tot mijn verbazing gewoon brood en geen matzes.

Gisterenavond bekeek ik in Tel Aviv de kaart bij de ingang van een restaurant om te zien of er iets van mijn gading bij was. Meteen kwam een serveerster naar mij toe om uit te leggen wat er deze week van de kaart is afgevoerd dan wel aan toegevoegd. Ik begreep er weinig van. Vervolgens noemde ze mij een lange rij dode beesten, wat mij als halfslachtige vegetariër deed besluiten snel weer door te lopen. Niet kosjer genoeg voor mij...

Jaren geleden bestelde ik in Jeruzalem eens een glas melk bij een maaltijd met vlees. Ik zie nog de schok op het gezicht van de serveerster, al kreeg ik wat ik wou. Pas veel later drong tot mij door dat in de kosjer keuken melk (leven) beslist niet samen gaat met vlees (dood).

Vanmorgen las ik onder de veelzeggende kop "Pésach menu's: geloofsdaad of dwangneurose?" een artikel in de Jerusalem Post, dat mij de kwestie van de groentenomelet enigszins deed begrijpen. In het artikel wordt een hele rij rabbi's opgevoerd over de vraag of 'kitnyot' bij Pésach moeten worden toegestaan. Kitnyot zijn 'groenten' als rijst, pinda's, humus en tofu. Ashkenazische ('Duitse') Joden eten met Pasen geen kitnyot, Sefardische ('Spaanse') Joden wel. Kan dit niet worden gelijk getrokken?

De intocht van Joden uit de hele wereld heeft een kakafonie aan riten en gebruiken naar Israel gebracht. "Hoe kan een volk dat zo versplinterd is, er in slagen één natie te vormen?", vraagt een rabbi zich af. Hij ziet de discussie over de kitnyot slechts als een symptoom van een diepe malaise. "Veel orthodoxe Joden leven nog als in de diaspora. Ze weigeren zich te herdefiniëren als burgers van het Land Israel".

Er zat dus veel meer in mijn groentenomlet dan ik dacht.

donderdag 5 april 2007

Pesach (4)

Bij de ingangen van het plein voor de Klaagmuur staan borden waarop gevraagd wordt de sabbat en heilige dagen te respecteren. Wat en wanneer, daar moest je tot voor kort zelf achterkomen. Velen weten wel dat zaterdag de sabbat is, maar vergeten dat deze vrijdagavond bij het invallen van de duisternis begint. Zaterdagavond is de sabbat weer voorbij en breekt in Jeruzalem Saturday Night Fever aan als in elke andere moderne stad. En wanneer vallen de Joodse feestdagen? Wat mag dan wel en wat niet? Niet fotograferen, kon ik zelf nog wel bedenken. En roken doe ik nooit. Maar toen ik eens rustig op de sabbat een ansichtkaart zat te schrijven, kwam meteen de 'religieuze politie' tierend op mij af. O ja, niet schrijven op de sabbat.

Dit jaar zijn er voor het eerst borden bijgeplaatst, waarop vanwege Pesach het fotograferen, filmen, bellen, roken en schrijven duidelijk verboden worden verklaard. U bent gewaarschuwd. Een man in een shabby spijkerbroek, pistool onder de riem, loopt driftig heen en weer om zondigende toeristen op hun plicht te wijzen. Hij heeft het er maar druk mee.

Op een afstand blijf ik de man een tijdlang met mijn ogen volgen. Aan zijn dribbel zie ik wanneer hij beet heeft. Het lijkt me een mooi thema voor een documentaire. Volg de man een dag lang met een camera, terwijl hij filmers wegjaagt. Ik zit te wachten tot hij zijn pistool onder zijn broeksriem vandaan haalt en een roker neerschiet: "roken is dodelijk". Een man rookt en belt tegelijk: "grijp hem!" Soms mist hij er een paar en ik heb de neiging om hem te gaan helpen. Shame on you! Smile & shoot! Het lijkt me heerlijk om in naam van God op zo'n heilige dag te schelden op zondaars en toeristen, vooral de combinatie van beide, en op taxichauffeurs die deze arme zondaars afzetten bij de Heilige Stad.

Ik kijk om mij heen en vraag mij af wat er nog meer verboden is, of als 't wel mocht, niet zou mogen mogen. Het wegjagen van de duiven, met je handen in de zakken staan, shabby spijkerbroeken, het bezoeken van de Klaagmuur zonder jezelf te vereeuwigen.

Maar als de relipol even uit het zicht is verdwenen voor zijn aardse behoefte, zie ik dat zijn heilige taak onbegonnen werk is. Er staan al weer tientallen mensen te filmen en te fotograferen. Ze staan er gewoon bij te lachen! Ik besef dat de wereld reddeloos verloren is en spoedig ten onder zal gaan.

Gelukkig hebben we de foto's nog.

Pesach (3)

Bij aankomst op Ben Gurion Airport, 3 april om half vier in de nacht, vertelt de douane mij dat er de hele dag geen bussen rijden vanwege Pésach. Er gaat ook geen sharut (groepstaxi). De sharuts naar Jeruzalem rijden wel. Het kost 29 shekel (ongeveer 6 euro) naar het centrale busstation of 45 shekel voor vervoer tot de voordeur. Ik besluit naar het busstation in Jeruzalem te gaan en zeg dat tegen de vrouw die de boel staat te regelen. Even later komt er een man langs die vraagt waar ik heen wil. "Busstation, or where ever", zeg ik (Fout 1). "Jaffa Gate?", vraagt de man. "That's okay by me", het maakt mij niet zoveel uit, als dat makkelijker is (Fout 2). Na een minuut of veertig is het busje vol, een jonge chauffeur stapt in en zonder iets te zeggen of te vragen, scheurt hij door de heuvels naar Jeruzalem. Het busstation is aan de rand van de stad, maar ik zie dat we aan deze wijk voorbij rijden, waarschijnlijk omdat het busstation vandaag gesloten is. De eerste stop is bij de YMCA. Een vrouw achterin schrikt wakker: "Is this the Why?" - "This is the Why!", roep ik naar achteren, alsof ik het antwoord op alle levensvragen ken: waarheen (Jeruzalem), waarvoor (zoveel shekels) en waarom (eindelijk rust). De chauffeur haalt haar koffer uit de bagageruimte. Als hij weer instapt, vraag ik: "What is your central stop? Jaffa Gate?" (Fout 3). Nu begint hij bestemmingen te inventariseren en als ik de enige ben die bij Jaffa Gate uitstapt, begin ik argwaan te krijgen. "It's 29 shekel", zeg ik nadrukkelijk, terwijl ik mijn portemonnee pak. - "No, 45 shekel" - "No, 29", zeg ik. Maar hij houdt voet bij stuk. Ik besef nu dat ik voor mijn fouten moet boeten: ik heb weliswaar nooit om Jaffa Gate gevraagd, maar moet betalen voor mijn toegeeflijkheid. Ik zet me schrap en naar plaatselijk gebruik val ik woedend tegen hem uit en doe een paar stappen bij hem vandaan. Hij blijft volhouden: "29 shekel is only for the busstation", zegt hij. "Then bring me to the busstation!", roep ik woedend en ik stap weer in, mij verontschuldigend bij de andere passagiers.

Ook de chauffeur stapt nu zwijgend in. Beiden beseffen we dat we het ritueel nu moeten volbrengen. Inwendig moet ik lachen. Het is vijf uur in de ochtend, ik heb alle tijd en kan toch nergens heen. Waarschijnlijk zal ik uiteindelijk toch naar de Oude Stad gaan, waar de meeste hostels zijn, maar ik heb nog geen plan. Tussen het bustation en de Jaffapoort van de Oude Stad ligt een rechte weg van een paar kilometer, misschien een uurtje lopen. Deze Jaffa Road is de oude invalsweg vanuit Jaffa / Tel Aviv.

De chauffeur rijdt nu straatje in, straatje uit om alle passagiers weg te brengen. Daarna rijdt hij zwijgzaam de stad uit, de ene na de andere autoweg. Even ben ik bang dat hij me mee terug neemt naar Tel Aviv of ergens buiten de stad afzet. Maar hij rijdt keurig om de stad heen en brengt me naar het busstation. Ik geef hem 100 shekel en vraag 70 terug. Hij bedankt me vriendelijk voor de shekel fooi.

Terwijl ik langs de Jaffa Road loop, beginnen ineens de vogels te fluiten in het donker. Als ik weer bij de Jaffa Gate aankom, is het licht.

Pesach (2)

De avond in Eilat was zwoel en het is al heet als ik om een uur of negen opsta. Ik wil een continental breakfast nemen - broodjes met jam en kaas - in de tuin van de hostel. Maar vanwege Pésach is er geen gist in huis en worden er in plaats van broodjes matzes geserveerd, ongezuurde broden. Eigenlijk crackers dus. Best lekker, maar niet erg voedzaam. Doe dan maar het complete Israelisch ontbijt. Dat is 'continental' plus champignon-omelet en salade. Zo smaken de matzes heerlijk.

Pesach (1)

In Israel vier ik, één met het Joodse volk, op traditionele wijze Pésach: aan het strand van Eilat.

De hostels zijn overvol, het is de vraag of ik een bed kan vinden. Als ik ze allemaal heb gehad (een stuk of tien bij elkaar in één wijk) en terugkom bij de eerste, heeft daar gelukkig net een annulering plaatsgevonden.

Mijn kamergenoot is een Israeli en hij begint hard te lachen als hij hoort dat ik als buitenlander voor de lol naar Israel kom. "You like Israel!?" Of dat zo erg is, vraag ik. "No, just funny!"

Ik vertel hem dat ik hier vaker kom en dat mijn vrienden al zitten te wachten op mijn verhalen. "So tell your friends that you slept with a dentist", zegt hij lachend. "Well...", zeg ik, "I am not afraid of terrorists, but I am afraid of dentists!"

dinsdag 27 maart 2007

Kwaliteitsbeeld

Caséma heeft op 20 maart een hoop zenders verwisseld. Daardoor is er meer ruimte op de kabel en kunnen ze meer kwaliteit bieden. Zeggen ze. Maar ik ben de meeste zenders kwijt. Ben ik nou echt zo slecht in het programmeren van mijn televisie? Dan toch maar Caséma bellen om iemand te laten komen. Nou, fijn dat u belt, want bij een deel van de klanten zit er een filter op en we weten niet bij wie. Binnen twee dagen zal een monteur het filter uit het kastje in uw wijk verwijderen.

Het is nu zes dagen later, maar ik heb nog steeds mijn zenders niet terug. Weer gebeld. Een hulpeloos vriendelijke dame: hoe vaker we het opschrijven, hoe sneller er iemand komt, misschien. Voorlopig moet ik het doen met Nederland 1, 2 en 3. Moet kunnen. Ooit hadden we maar één zender. Toen Nederland 2 werd bedacht, zei ik: waar is dat voor nodig, je kunt toch maar naar één zender tegelijk kijken? Maar toen plukte je de zenders nog zo uit de lucht en werd het beeld niet verstoord door kwaliteit.

vrijdag 23 maart 2007

Stylo voe me te schryven

De Westvlaamse Wikipedia is nog in opbouw. Maar ze beginnen natuurlijk met de belangrijkste trefwoorden. Zoals Stylo.

Stylo (deureverweezn van Stielo)
Ne stylo es en vôorwerp voe me te schryven. Da's meestal e sôorte penne of buusje, met een fyne punt ip 't uutende woadat er een soort kogeltje in zit. Met da kogeltje brieng je inkte an ip 't papier.

Bron: Wikipedia

vrijdag 16 maart 2007

Wort zum Unsertag

Duitse kerken verzorgen wekelijks een Wort zum Sonntag. Nu willen moslims een eigen variant, Wort zum Freitag, en ook de Joden melden zich. Sinds 1954 houdt elke zaterdagavond na het nieuws op de ARD een dominee of pastoor een praatje van vijf minuten. Er kijken twee miljoen mensen naar, ongeveer de helft van het aantal journaalkijkers. Er brandt in Duitsland een discussie los nu ook andere godsdiensten om zendtijd vragen.

Bron: Trouw 16.03.07, Moslims en Joden eisen zendtijd op

woensdag 14 maart 2007

Duitse pardonregeling

De Duitse coalitie van CDU/CSU en SPD heeft met de zestien deelstaten een akkoord bereikt over een generaal pardon. Ongeveer 180.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die zes jaar of langer in Duitsland zijn maar op humanitaire gronden niet werden uitgezet, krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Voorwaarde is wel dat ze een vaste baan krijgen, Duits spreken en een integratiecursus volgen. Anders verliezen ze in 2009 hun verblijfsstatus alsnog. Het is de bedoeling dat de pardonregeling nog voor Pasen in een wet wordt omgezet.

Bron (o.a.): Telegraaf 14.03.07

zondag 11 maart 2007

Familiedrama

Terwijl we op de bus zaten te wachten, zagen we aan de overkant van de drukke provinciale weg een moedereend met haar kuiken. Ze stonden op een dam naar een boomgaard die hun sloot onderbrak. Ze zouden toch de weg niet oversteken? Uiteindelijk lukte het de moeder haar kind weer in de sloot te lokken.

Maar even later kwam enkele tientallen meters verder het kuiken (nee, het was z'n grote broer) te voorschijn uit het gras langs de sloot en stak in een rechte lijn de drukke weg over. Als in een vertraagde film zagen we het schouwspel aan, we konden niks doen. Zou het goed gaan? Een auto stopte. Het kuiken bereikte veilig de overkant.

Maar daar kwam ineens moeder en het andere kuikentje uit de berm en ze staken samen de weg over. Weer dreigde het mis te gaan, maar een auto stopte en de eenden bereikten ongeschonden de overkant. Ze verdwenen door een brede berm naar een andere sloot.

Maar het gevaar was nog niet geweken. Ineens stoof er een mannetjeseend op uit de sloot en joeg luid kwakend en fladderend de moeder weg. Was het de vader van de kinderen, die niets meer met haar te maken wilde hebben? Of waren de kleintjes bij een boze buurman beland die geen onbekenden op zijn erf dulde? De kleintjes bleven onzichtbaar in de sloot, moeder vloog over de provinciale weg terug naar huis. Luid kwakend stond ze daar op de dam naar de boomgaard. Het verkeer raasde door. We konden haar niet helpen.

Daar kwam onze bus. Hoe het is afgelopen, zullen we nooit weten.

Paspoortkwestie

Adolf Hitler raakt wellicht zijn Duitse nationaliteit kwijt. Hitler werd in 1932 genationaliseerd van Oostenrijker tot Duitser. Een commissie van het parlement van Nedersaksen onderzoekt de mogelijkheid om Hitlers nationalisatie ongedaan te maken. “Een symbolische stap”, aldus de afgevaardigde die het voorstel indiende.

Het is altijd prettig als je de geschiedenis symbolisch ongedaan kunt maken. Hitler geen Duitser. Hij kwam nooit aan de macht en bleef rustig schilderen in Oostenrijk. Anne Frank krijgt de Amerikaanse nationaliteit en wordt liefdevol opgenomen door de Amerikanen. Het paspoort als symbool van loyaliteit en zuiverheid.

Lente voor vluchtelingen

"Na de kille, winterse jaren waarin de positie van asielzoekers steeds meer onder druk kwam te staan en de in ons land wonende vluchtelingen zich steeds minder welkom gingen voelen, lijkt er nu langzaam een ander klimaat te onststaan. Misschien wordt het ook voor vluchtelingen lente." Dit schrijft de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF in haar nieuwsbrief van maart. Asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend, kunnen nu uitzien naar een verblijfsvergunnning. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, die jarenlang voor een pardonregeling heeft gepleit, reageerde zeer positief op de voorstellen. Voor het UAF betekent het pardon ook een belangrijke doorbraak. Bijna 500 van de door het UAF gesteunde vluchtelingen komen voor het pardon in aanmerking. Ruim 100 cliënten die onder het generaal pardon vallen, zijn met de steun van het UAF afgestudeerd. Nu ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen kunnen ze met hun diploma op zak direct aan het werk.

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF
Wilhelminapark 38
3581 NJ UTRECHT
Giro 76300

woensdag 7 maart 2007

Koning van Groning

De provincie Groningen wil jongeren bij de politiek betrekken met een online computergame, de Koning van Groning. "Doe één keer wat ze normaal in het Provinciehuis van Groningen doen. Jíj neemt de belangrijke beslissingen over de provincie, jíj beheert het geld en jíj lost de problemen op. Kan je dat aan?"
Een goede koning zorgt ervoor dat zijn onderdanen gezond en welvarend leven. Het spel is bedacht door 25 Groningse jongeren.

zaterdag 3 maart 2007

Zwitsers over de grens

Het zou een Peter Sellers-film kunnen zijn. Zwitserland en Liechtenstein in oorlog. Maar zover kwam het niet. De Zwitsers hielden een nachtoefening en in het donker zie je Liechtenstein al snel over het hoofd.

NOS Teletekst meldt, dat het Zwitserse leger per ongeluk buurland Liechtenstein is binnengevallen tijdens een nachtoefening in de Alpen. Zo'n 200 militairen gingen de grens over. Zwitserland heeft excuses gemaakt.

Hopelijk valt de pauselijke Zwitserse garde niet Italië binnen. Dat is een Navo-land en dan moet Eimert van Middelkoop onze jongens en meisjes er op af sturen.

vrijdag 2 maart 2007

Tunnelwand Amsterdam CS

Rond en onder het Amsterdamse Centraal Station wordt gewerkt aan de aanleg van de Noord-Zuid-lijn en een nieuw metrostation. In het bouwproces is een belangrijke mijlpaal bereikt: de westelijke tunnelwand is gereed. Binnenkort wordt begonnen aan dezelfde werkzaamheden aan de oostzijde. Deze wanden zijn grond- en waterkerend en zorgen zo voor een solide bouwkuip. Bovendien functioneren de wanden, samen met de nieuwe vloer in de middentunnel, als fundering van het spoorwegemplacement. Er is gebruik gemaakt van microtunneling palen, onderdeel van een innovatieve bouwmethode om onder het monumentale centraal station door te kunnen bouwen. Er worden verticale buispalen met een diameter van 1,85 meter naar een diepte van dertig en zestig meter onder het emplacement geboord.

Bron: Bedrijventerrein Nieuws, 02.03.07.

vrijdag 16 februari 2007

Bril

"Bert Koenders droeg al meteen een andere bril en een chique wintermantel met fluwelen kraagje", schrijft Christl Visser in het AD. "Minister zijn geeft status, ook als je, zoals Koenders, Ontwikkelingssamenwerking krijgt en dus niet eens een eigen departement hebt."

Nu lijkt Bert Koenders mij inderdaad een ijdel man, ik ken 'm niet anders dan chique, maar hier heeft de AD-journalist toch even niet opgelet. Gewoonlijk heeft Bert Koenders nooit een bril op en nu ineens een nogal ouderwets geval. De verklaring kwam snel: "ik had problemen met m'n lenzen, morgen is het weer gewoon".

Bron: Erfenissen bedreigen ministerschap, Christl Visser in AD 16.02.07

woensdag 14 februari 2007

Stamcelonderzoek

Wetenschap lijkt soms maar één doel te hebben: zo veel mogelijk te weten te komen. Wat nu als kennis gevaarlijk blijkt te zijn? Wie stopt de wetenschapper? Blijf de mens baas over het experiment of kan het ook met ons aan de haal gaan? Iedere wetenschapper wordt met dit soort ethische vragen geconfronteerd. Eenduidige antwoorden zijn er niet, maar in de reeks Weten en Geweten van Studium Generale leggen wetenschappers en theatermakers de dilemma’s bloot en beginnen de discussie. Die discussie wordt vervolgd via internet.

Op 28 februari spreekt in deze reeks prof.dr. Christine Mummery over stamcelonderzoek.

Informatie:
28-02-2007, 20:00-21:30 uur
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Studium Generale, 030 253 2436, info@sg.uu.nl

Bron: Nieuws en agenda Universiteit Utrecht

vrijdag 26 januari 2007

Stedelijk Interieur Congres

Een goede openbare ruimte levert meer op dan het kost. Dat is het uitgangspunt van het Stedelijk Interieur Congres 2007, dat op 15 maart in Utrecht gehouden wordt. In zes deelsessies wordt de openbare ruimte bekeken als bron van inkomsten door versterking van de lokale economie, gemeenschapszin, openbare veiligheid, gezondheid, een beter prettiger leven en waarde van het onroerend goed.

Het congres wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk CROW Levende Stad in samenwerking met het vaktijdschrift Stedelijk Interieur. Sprekers zijn onder andere de Duitse stedebouwkundige Christoph Kohl en Evert Verhagen, de bedenker van het Westergasfabriek-project in Amsterdam. Gerrit Jan van ’t Veen van Kennisnetwerk Levende Stad geeft een rondleiding door de openbare ruimte van de stad Utrecht.

15 maart 2007, 9.30-18.00 uur, Spoorwegmuseum Utrecht
Kosten € 325,00, abonnees Stedelijk Interieur € 275,00
Informatie: www.congres.stedelijkinterieur.com

Bron: email van Stedelijk Interieur, 26.01.07