maandag 19 juni 2006

Spamadvies

De afgelopen weken wordt mijn mailbox ineens overladen met ongevraagde beleggingsadviezen. Alleen vandaag zijn het er al vijftien. De mailtjes schijnen te komen van particulieren, Tanya McNeill, Kristy Hunter, Stacey Mayfield en vele anderen, met keurige maar heel verschillende emailadressen. Door al die verschillende, heel normale adressen en domeinnamen is het ook niet mogelijk deze spam bij voorbaat tegen te houden. Ik heb inmiddels al honderden adressen geblokkeerd. De tips zijn ook heel divers, al vinden ze vandaag allemaal dat ik in Chinees goud moet gaan. Al verschillen ze van inhoud, in stijl lijken de berichten op elkaar. Het lijkt te gaan om deskundige, degelijke adviezen - en dat zijn het misschien ook wel - en er wordt geen directe reactie gevraagd. Ik vraag mij af wie of wat er achter steekt.

Heb je hiermee ook ervaring, weet je er meer van of weet je wat er tegen is te doen (niets, denk ik), dan hoor ik het graag.

Klik op Comments voor uitleg en nuttige links

donderdag 15 juni 2006

Niet te jong

Een rechtbank in Denver, Colorado, heeft uitgesproken dat meisjes van 12 en jongens van 14 mogen trouwen volgens het Engelse gewoonterecht (‘common law’), dat in Colorado geldt. Er is door de wet of rechtspraak in Colorado geen ‘age of consent’ bepaald, een minimum leeftijd waarop iemand kan beslissen te trouwen. De rechtbank verwierp een uitspraak van een lagere rechtbank dat een meisje van vijftien te jong is om te huwen. Het beroep was ingesteld door Willis Rouse (38), die in 2002 met het toen vijftienjarige meisje ging samenwonen.

Bron: CNN, 2006-06-15, Court: 15-year old girls can marry, Colorado recognizes common law-marriages

woensdag 14 juni 2006

Uur later eten

Laat thuisgekomen zat ik met een magnetronmaaltijd op schoot klaar voor het tienuurjournaal. Maar het tienuurjournaal begint om elf uur. Zolang er gevoetbald wordt, gebeurt alles een uur later, te elfder ure. Was ik toch nog te vroeg met het eten.

Uur eerder eten

De magnetron staat nog op wintertijd.
Ben ik een uur eerder klaar met koken.

maandag 12 juni 2006

Gereformeerd onderwijs

A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte. Het christelijke onderwijsconcept van het Gereformeerd Schoolverband (1868-1971). (pr 26), 288 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-922-4, €25,–
Vanaf de oprichting in 1868 heeft het Gereformeerd Schoolonderwijs (vanaf 1906 Gereformeerd Schoolverband) een substantiële bijdrage geleverd aan de emancipatie van het gereformeerde volksdeel in Nederland. Aanvankelijk richtte het gso zich op de positionering van de eigen scholen in religieus opzicht. Daarnaast hield men zich vooral bezig met de opleiding van gereformeerde onderwijzers en de professionalisering van het onderwijzersberoep en met de pedagogisch-didactische profilering van de vereniging. Men werkte aan het instellen van een leerstoel voor gereformeerde pedagogiek, de vormgeving van een christelijke leerplanontwikkeling en het instellen van eigen schoolvisitatie.
In dit boek laat André Rosendaal zien, dat het onderwijsnetwerk van de gereformeerde ‘Schulmänner’ – in nauwe samenwerking met de christelijke onderwijsvoormannen en vu hoogleraren J. Woltjer, H. Bavinck en J. Waterink – een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het handen en voeten geven aan de hierboven genoemde ontwikkelingen.
Op 14 juni 2006 (15.45 u) promoveert André Rosendaal aan de Vrije Universiteit op deze studie.

Zie ook: Kuiper, Tussen observatie en participatie. Twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief, isbn 90-6550-694-2, €37,–; Linde, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945, isbn 90-6550-764-7, €30,–; Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw, isbn 90-6550-897-x, €19,–; Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920, isbn 90-6550-381-1, €38,–

Bron: Nieuwsbrief Uitgeverij Verloren juni 2006 (13), email dd. 12.06.06

Precalvinistische Kuyper

J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874. (pr 26), 424 blz., ingenaaid, isbn 90-6550-925-9, €35,–

In deze bundel wordt het leven en werk van Abraham Kuyper in de jaren 1848-1874 beschreven. Het complete gedachtengoed van deze tijdgenoot van Allard Pierson, Busken Huet en Multatuli was toen al in de kiem aanwezig. In 1860 ontwierp Kuyper een kerkmodel waarin niet het instituut centraal staat, maar het organisme van door de Geest geleide gelovigen. Kuypers ideale kerk is sociaal, democratisch en financieel onafhankelijk van de staat. Vrouwelijke lidmaten hebben zowel actief als passief kiesrecht. Naarmate deze kerk beter functioneert in de samenleving kan de rol van de staat als behoeder van de humaniteit minder worden. Na zijn wending tot de orthodoxie bemoeide Kuyper, die aanvankelijk alleen bekend was vanwege zijn internationaal erkende kerkhistorisch pionierswerk, zich als predikant steeds meer met de gang van zaken in de Nederlandse Hervormde Kerk, de beginnende schoolstrijd, de journalistiek en de politiek. In 1873 ontdekte hij het internationale Calvinisme als bron van inspiratie. Het jaar daarop werd hij lid van de Tweede Kamer.

Zie ook: De Antirevolutionaire Partij 1829-1980, isbn 90-6550-664-0, € 28,– ; Groen van Prinsterer in Europese context, isbn 90-6550-695-0, €15,–; Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888, isbn 90-6550-633-0, €32,–; Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum', isbn 90-6550-666-7, €32,–; them, ‘Heelen en halven’ . Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925, isbn 90-6550-648-9, €29–

Bron: Nieuwsbrief Uitgeverij Verloren juni 2006 (13), email dd. 12.06.06

Autisme en muziekles

Zaterdag 10 juni bezocht ik in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een boeiende presentatie over ‘autistische leerlingen in de muziekles’. Het was de eindpresentatie van de opleiding zij-instroom docent muziek van Maartje Houtzager en Astrid Dieleman-van der Meer.

Astrid en haar gezin zijn al jaren goede vrienden van mij. Ik was blij verrast toen haar uitnodiging op m’n deurmat lag. Zo’n opleiding naast werk en gezin, en niet naast de deur, is geen sinecure. Beide kandidaten slaagden met een 8.

Astrid geeft muziekles in het regulier voortgezet onderwijs en Maartje in het speciaal onderwijs. In haar inleiding vertelde Astrid over de moeizame en soms wanhopige zoektocht van ouders met een autistisch kind naar een geschikte school die het kind wil opnemen. Als het kind dan naar de wens van de ouders een plek krijgt in het reguliere onderwijs voelt zij zich er als docent persoonlijk verantwoordelijk voor dat het kind voldoende aansluiting vindt. Dit betekent dat ook de ‘reguliere’ docent zich moet verdiepen in de ‘autistische spectrum stoornis’.

zaterdag 10 juni 2006

Kennedy-archief op internet

Het persoonlijke archief van de vermoorde Amerikaanse ex-president John F. Kennedy komt volledig ter beschikking op het internet. Dat heeft de JFK Presidentiële Bibliotheek in Boston bekendgemaakt. Het zal de eerste keer zijn dat een compleet archief van een voormalige Amerikaanse president via het internet te raadplegen van zijn.

Bronnen: Archiefstartpunt.nl en nu.nl

Zie: www.jfklibrary.org, John F. Kennedy presidential library and museum, News Release, 09.06.06

Stylo in gebarentaal

Kijk hier om Stylo in Vlaamse gebarentaal te zien.

Vriendelijk

Op het eindpunt roept de conductrice om:

"U wordt verzocht allen vriendelijk uit te stappen."

Als iedereen dat doet, is de bestemming bereikt.

Oranje ambassade

De Nederlandse ambassade in Berlijn bekent kleur. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal staat het gebouw in een oranje gloed. Op een muur naast de ambassade wordt een publiek geprojecteerd, zodat de indruk van een vol stadion gewekt wordt. Winnen de Nederlanders dan is een juichend publiek te zien, verliezen ze, dan kijkt het publiek bedroeft.

Bron: Berliner Zeitung, 07.06.2006

vrijdag 9 juni 2006

Wraak

Abu Musab al-Zarqawi, de meest gezocht terrorist in Irak, is gedood door het Amerikaanse leger. CNN interviewde Michael Berg, de vader van Nicholas Berg, de zakenman die naar alle waarschijnlijkheid door al-Zarqawi werd onthoofd.

Michael Berg: “Mijn reactie is dat het me spijt als er een mens sterft. Zarqawi is een mens. Hij heeft familie die precies zo zal reageren als ik, toen Nick werd gedood en ik voel me daar naar over. Maar ik voel me dubbel naar, omdat Zarqawi ook een politieke figuur is en zijn dood een nieuwe golf van wraak zal doen oplaaien. Wraak is niet iets waar ik vòòr ben en waar ik niet om vraag. Dat wens ik niemand toe en het kan de cirkel niet beëindigen. Zo lang mensen geweld gebruiken om geweld te bestrijden, zullen we altijd geweld hebben.”

“Natuurlijk, toen Nick werd gedood, had ik het gevoel dat ik niets meer te verliezen had. Maar ik ben een pacifist, dus ging ik er niet op uit om anderen te doden.”

“Onder Suddam Hussein was er geen al-Qaida in Irak. Onder George Bush, al-Qaida. Onder Saddam Hussein was er een betrekkelijke stabiliteit. Onder George Bush, instabiliteit. Onder Saddam Hussein, zo’n 30.000 doden per jaar. Onder George Bush, zo’n 60.000 doden per jaar. Ik begrijp het niet. Waarom is het beter om George Bush als koning van Irak te hebben dan Saddam Hussein?”

Bron: Beheaded man's father: Revenge breeds revenge, CNN, 09.06.06.

Achtervolging

De verzekeraars Agis, Menzis en Delta Lloyd/Ohra voegen hun zorgverzekeringstak samen. Daarmee ontstaat een zorgverzekeraar met 4 miljoen klanten en 25% marktaandeel.

De nieuwe wet beoogt vrije keuze, maar wat ik ook kies, op één of andere manier blijft mijn oude verzekeraar mij mijn hele leven achtervolgen.

Mijn eerste ziekenfonds toen ik ging werken was VHZ, Voorzorg en Hulp bij Ziekte, aan de Catharijnesingel in Utrecht. Een bureaucratisch wangedrocht, onverenigbaar met mijn flexibele bestaan. Ik herinner mij daar aan de Catharijnesingel de eindeloze rijen voor de balie en aan de telefoon heb ik eens een vol uur gewacht om doorverbonden te worden, waarna de verbinding spontaan verbroken werd. Als uitzendkracht moest ik, tussen banen in, regelmatig switchen tussen de verplichte en de vrijwillige verzekering. Als ik na een paar dagen ineens werk had, moest dit weer worden teruggeschroefd, een administratieve wijziging die dit ziekenfonds absoluut niet aan kon.

De vrijwillige – en dus door mijzelf te betalen – verzekering liep soms vele maanden door, terwijl ik gewoon in het ziekenfonds zat. Na een half jaar lukte het mij eindelijk de nodeloze verzekering geannuleerd te krijgen. Maar toen ik even later in het ziekenhuis werd opgenomen, weigerde VHZ te betalen, omdat de verzekering was geannuleerd. Terwijl ik nog steeds gewoon in het ziekenfonds zat. Voor mij was de maat vol en ik stapte over op het veel kleinere St. Liduina. Dit ziekenfonds had zelfs een reisje naar Lourdes in het pakket.

Maar niet veel later werd St. Luidina overgenomen door grote broer VHZ en ontstond het Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland RZMN. Onder de aankondigingsbrief herkende ik direct de handtekening van de directeur van de VHZ, die ik al zo vaak had gezien. En met onmiddellijke ingang begon de administratieve ellende opnieuw. Ik besloot, hoewel ik in loondienst en verplicht verzekerd was, mij particulier te verzekeren bij het Zilveren Kruis in Noordwijk, een uitstekende verzekering, waar ik nooit problemen heb gehad. Ook later als ondernemer kwam deze verzekering mij goed van pas. Totdat de overheid besloot dat ik deze uitstekende verzekering op 1 januari 2000 moest verlaten en ik als ondernemer opnieuw het ziekenfonds in moest.

Na lang aarzelen koos ik vanwege een bepaalde voorziening in het pakket toch voor Agis, hoewel ik wist dat dit, vele fusies later, een verre opvolger was van het vermaledijde Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland. De bureaucratische ellende begon opnieuw. Agis stortte consequent mijn premiebetalingen terug en spande dan, keer op keer, een incassoprocedure tegen mij aan om dezelfde premie weer op te eisen. Dikke mappen correspondentie met klantenservice, incassobureau, deurwaarder. Weg van hier!

Inmiddels was ik naast mijn ondernemerschap part time in loondienst getreden bij de Universiteit Utrecht. Mooi, dan betaalt je werkgever een deel van je ziekenfondspremie zou je verwachten. Maar nee, niet de universiteit, want daar doen zij nog of wij ambtenaren zijn. Dus moet je je particulier verzekeren en betaalt de baas daarvoor een vergoeding. Maar niet als je, zoals ik, verplicht in het ziekenfonds zit. Dus moest ik mijn premie volledig zelf ophoesten.

Ik was daarom maar wàt blij met de nieuwe wet, waarin het onderscheid ziekenfonds en particulier wegvalt. Voor mij een flinke inkomensstijging. Eindelijk kon ik mij aansluiten bij het goedkopere collectieve contract van de universiteit met de Ohra en is mijn werkgever verplicht het wettelijk aandeel in de premie te betalen.

Dus zit ik nu bij de Ohra en tot nu toe zonder klachten. Maar ik houd mijn hart vast. Mijn oude, eerste ziekenfonds VHZ-St.Liduina-RZMN-[etc. etc.]-Agis heeft mij dus toch weer gevonden. En de hele afdeling klantenservice zit al klaar om mij met volle bureaucratische inzet mijn ontrouw alsnog betaald te zetten.


Bron: NRC, 9.6.2006

[EINDE]


Lees hier het hele blog Achtervolging

donderdag 8 juni 2006

Vluchten kan niet meer

Vrienden van mij die weten dat ik een fervent sporthater ben, waarschuwen me dat er een hoop voetbal aan zit te komen. Om het voetbalgeweld te ontvluchten, kan ik maar beter een paar weken naar mijn geliefde vakantieland vertrekken. Duitsland.

Storing bij Blogger

Blogger, de online blogsoftware van Google waarmee ook dit weblog wordt gemaakt, is de laatste paar dagen regelmatig ‘uit de lucht’. Er zijn problemen met de database. Dit heeft geen gevolgen voor de al gepubliceerde berichten op deze website. Wel worden sommige berichten met vertraging geplaatst.

Zie Blogger Status

Zwart

Van de autoverhuurder kreeg ik voor de pinksterdagen een zwarte VW Golf mee. Een prima wagen maar de kleur staat me niet aan. En ineens rijdt iedereen in het zwart. De vakantiefile leek wel een begrafenisstoet.

Ik ben allergisch voor zwart door m’n nieuwe werkplek in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Die is op last van de architect volkomen zwart geschilderd. De zwarte plafonds komen op je af, de fel contrasterende TL’s doen zeer aan de ogen en zonlicht kan de werkplek niet bereiken. Een nat voorjaar of een hete zomer: ik merk geen verschil. In plaats van een heldere, inspirerende werkruimte – hoe mooi kan het leven zijn - zet architect Wiel Arets een kantoor neer als voorportaal van de dood.

Boeken zoeken

Via Open WorldCat is het Nederlandse bibliotheekbezit vindbaar in zoekmachines als Google en Yahoo. Eind mei zijn de laatste van 9 miljoen titels uit het GGC, het Gemeenschappelijk Geautomatiseerd Catalogussysteem van de bibliotheken, ingelezen in WorldCat.

Wereldwijd bevat WorldCat nu zo’n 70 miljoen records (titels) en meer dan 1 miljard holdings (exemplaren). Dit meldt het blad Information Professional 07.06.06.

Wat is GGC?
Wat is WorldCat?

dinsdag 6 juni 2006

Nederzettingendatabank

De Foundation for Middle East Peace heeft onderzocht in hoeverre woningen van de Israelische nederzettingen in de bezette gebieden bij een Israelische terugtrekking geschikt zijn voor gebruik door de Palestijnen. Hiervoor is een uitgebreide databank met gegevens over de nederzettingen opgezet. Er zijn acht scenario’s voor een Israelische terugtrekking beschreven en in kaart gebracht.

Zie: Settlement Database and Suitability Assessment

Gratis

In mijn mailbox vind ik een interessante uitnodiging voor een symposium. De uitnodiging is 2 dagen voor het symposium verzonden.

"De toegang tot deze bijeenkomst is gratis.
Wanneer u zich niet minstens 1 week voor aanvang afmeldt zijn we helaas genoodzaakt om je toch € 50,- in rekening te brengen."

maandag 5 juni 2006

Archief Forum stopt?

Eric Hennekam, docent archiefonderzoek en archivaris, denkt te stoppen met zijn Archief Forum. Hij hoopt dat iemand anders, bijvoorbeeld een vakvereniging of overheidsinstantie, zijn forum wil overnemen of financieren. Op zijn forum komen veel reacties binnen op zijn aankondiging.

Zie Gaat het archiefforum stoppen?

Erfgoed gebundeld

Drie koepelorganisaties voor archieven, monumenten en archeologie (DIVA, NCM en SNA) gaan hun krachten bundelen. Ze gaan vanaf 1 januari 2007 één nieuwe organisatie onder de naam stichting Erfgoed Nederland vormen.

Bron: ANP, Brabants Dagblad

Het heen en weer

Eenmaal per maand verhuist het hele Europarlement met hebben en houwen voor een paar dagen uit Brussel naar Straatsburg. Dit kost zo'n 200 miljoen euro per jaar. Dit wordt betaald door de Europese lidstaten. Een aantal Europarlementariërs voert actie om aan deze geldverspilling een eind te maken. Om het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te zetten, hebben ze een miljoen handtekeningen van burgers nodig. Wie de actie wil ondersteunen kan zijn 'handtekening' (naam en email) plaatsen op www.oneseat.eu.