vrijdag 24 april 2015

Coalitieakkoord waterschap

Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart zijn alle negen fracties teruggekeerd in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

Water Natuurlijk 6 (was 6), VVD 4 ( 3), CDA 3 (4), PvdA 3 (3), PvdD 3 (1), Waterschap@inwonersbelangen 1 (2), ChristenUnie 1 (1), AWP 1 (2) en SGP 1 (1).

Daarnaast zijn er zeven zogenaamde geborgde zetels: drie aangewezen door de LTO (Agrariërs), twee door de Kamer van Koophandel (Bedrijven) en twee door het voormalige Bosschap (Bos- en natuureigenaren). Deze zeven geborgde zetels zullen voortaan als één fractie optreden onder de naam LNE (Landbouw, Natuur en Economie).

Water Natuurlijk, CDA, PvdA en LNE hebben met elkaar een coalitieakkoord gesloten. Zij beschikken samen over 19 van de 30 zetels. Op woensdag 29 april (19.30 uur in de AB-zaal van het waterschapskantoor te Houten) wordt er een openbare plenaire bijeenkomst gehouden waarin de onderhandelingsresultaten van de coalitiefracties worden besproken met de fractievoorzitters in het Algemeen Bestuur.

Bron: HDSR.nl, 23.04.15
Zie ook: "Definitief concept COALITIEAKKOORD 2015-2019"