maandag 30 april 2012

Een Nederland

In het NOS Journaal zag ik Sarkozy, sprekend als presidentskandidaat, met op de achtergrond de slogan "La France Forte". Mijn gedachten dwaalden wat af door het woordje 'La'. 'La France Forte' kan vertaald worden met 'het sterke Frankrijk', 'sterk Frankrijk' of 'Frankrijk sterk'. Hoe zou deze leuze in Nederland klinken?

Bij een Nederlandse partij zou de slagzin waarschijnlijk luiden: "Voor een sterk Nederland", Een Nederland dus, niet het Nederland. 'Une France Forte'. De vergelijking met Frankrijk gaat niet helemaal op, omdat in Frankrijk het lidwoord bij de naam van het land hoort. Frankrijk is 'La France'.

Maar waarom 'een sterk Nederland' in plaats van 'het sterke Nederland'? Ik denk omdat 'het sterke Nederland' of 'het mooie Nederland' duidt op een feitelijk bestaande toestand, terwijl 'een Nederland' verschillende alternatieven veronderstelt. Naast een sterk Nederland is ook een zwak Nederland denkbaar, naast een mooi Nederland een lelijk Nederland. Het is een kwestie van kiezen uit alternatieven of de wens om Nederland te veranderen van een zwak land in een sterk land. Van het ene in het andere land.

zondag 29 april 2012

Illusie

Het is vandaag de dag heel gebruikelijk dat in een talkshow onder in het scherm citaten uit het gesprek worden weergegeven. Het kan om een direct of een indirect citaat gaan:

Jan Jansen
"Ik was direct verliefd op haar"

of:

Jan Jansen
was op slag verliefd op zijn toekomstige vrouw

Ik zag dit verschijnsel voor het eerst in 1994 op de Duitse televisie, toen ik in Duitsland woonde. Ik herinner mij nog goed hoe verbaasd ik was over deze vorm van 'caption' en daardoor weet ik dat het toendertijd in Nederland nog niet voorkwam. Nu is het heel gewoon. Op de Duitse televisie komt het overigens nog steeds vaker voor dan op de Nederlandse publieke zenders (de commerciëlen volg ik niet).

Wat mij opvalt, is dat dit citaat nogal eens te vroeg komt, dat wil zeggen: voordat de tekst is uitgesproken. Ik vind dat een absolute doodzonde, zou dat als regisseur of producent nooit toestaan. Maar wie ben ik? Vandaag zag ik op de Duitse televisie weer zo'n voorbeeld. Zodra de geïnterviewde aan het woord komt, verschijnt onder in beeld zijn naam met daaronder "werd per mobiele telefoon ontslagen". Pas een halve minuut later vertelt hij dit verhaal. "Hoe hoorde u over uw ontslag?" "Ik werd in de auto gebeld." Niet alleen wordt het verhaal vooraf door 'de regie' verraden, ook wordt de kijker de illusie ontnomen dat het op dit moment verteld wordt. Live. Tegen die illusie wordt steeds vaker gezondigd, valt mij op. Televisiemakers gaan er kennelijk vanuit dat de kijker volwassen geworden is en wel weet dat een gesprek vooraf is opgenomen. Maar daarmee vergeet de televisiemaker de kern van televisie maken: dat het illussie is - en dat moet zo blijven.

donderdag 26 april 2012

Taylor verdict

Vandaag, donderdag 26 april, doet het Speciale Hof voor Sierra Leone uitspraak in de zaak Charles Taylor. Taylor was president van Liberia en staat terecht voor zijn betrokkenheid bij de burgeroorlog in Sierra Leone. Het speciale hof zetelt in de Sierraleoonse hoofdstad Freetown, maar de berechting van Charles Taylor vindt om veiligheidsredenen in Den Haag plaats. De afgelopen maanden heb ik verschillende pogingen gedaan om vandaag bij het uitspreken van het vonnis aanwezig te kunnen zijn, maar dat is mij niet gelukt. Per omgaande kreeg ik een mailtje uit Freetown dat er weinig plaats is op de publieke tribune, maar dat mijn verzoek was doorgegeven aan Den Haag. In Den Haag bestaat het tribunaal uit niet veel meer dan een antwoordapparaat en mijn veelvuldig vragen werd niet gehonoreerd. Toevallig ben ik donderdag wel in Den Haag (bij het Haagse Rode Kruis), maar het vonnis over Charles Taylor zal ik uit de pers moeten vernemen. De rechtzaak heb ik vanaf de zijlijn af en aan wat kunnen volgen via de audio-opnames en berichten op de website van het tribunaal, maar ik ben het overzicht over deze zaak al lang kwijt. De laatste zitting was al weer meer dan een jaar geleden en nog voordat de rechters hun vonnis hebben uitgesproken, is er al kritiek dat zij er zo lang over hebben gedaan.

Hoe mijn belangstelling voor deze zaak is ontstaan, heb ik hier al eens eerder verteld. De afgelopen tien jaar heb ik een aantal keren een kamer verhuurd aan vluchtelingen uit Sierra Leone en via hen heb ik allerlei mensen in de Sierraleoonse gemeenschap leren kennen. Zo heeft indertijd ook een zoon van rebellenleider Johnny Paul Koroma een jaartje bij mij in huis gewoond. De eerste keer dat het Sierra Leone tribunaal bekend maakte aanklachten tegen Charles Taylor voor te bereiden, was omdat hem verweten werd dat hij bescherming bood aan Koroma. Hij werd door het tribunaal opgeroepen om oud-president Koroma uit te leveren. Koroma is al jaren niet meer gezien. Hij is doodverklaard, zou in opdracht van Taylor zijn geëxecuteerd of in de rimboe vermoord, maar er zijn ook geruchten dat hij nog leeft. De aanklachten tegen hem door het Sierra Leone tribunaal staan nog open.

Voordat Charles Taylor naar Nederland kwam, heb ik een paar keer contact gehad met een juridisch medewerker van het tribunaal. Ik zou met iemand uit Sierra Leone een bezoek brengen aan de burelen van het tribunaal in Den Haag, maar dat bezoek werd afgezegd. Vandaag zou dus een laatste kans zijn geweest om het tribunaal te bezoeken. Maar ik zal het vonnis wel uit de media en via de website van het tribunaal vernemen. De uitkomst is moeilijk te voorspellen. Taylor is betrokken bij gruwelijke misdaden en hij zou vele touwtjes in handen hebben gehad in het diamantrijke buurland. De daadwerkelijke betrokkenheid is echter moeilijk vast te stellen en het is daarom de vraag tot welk oordeel de rechters komen.

Website Special Court Sierra Leone (livestream 26/4 11:00)

Wikipedia: Charles Taylor (Liberia)

Wikipedia: Johnny Paul Koroma

Vonnis (verdict): Charles Taylor Judgement Summary (PDF 44p)

Aanvulling, zie o.a. NRC 26.04.2012:
Taylor werd schuldig bevonden op alle elf aanklachten van onder andere terrorisme, moord, mishandeling, verkrachting, seksslavernij en het rekruteren en inzetten van kindsoldaten. 


Aanvulling: 
Op 16 en 30 mei kon ik alsnog aanwezig zijn bij de Sentencing Hearing en de Sentencing, de straftoemeting.  Charles Taylor (64) is veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf.  De aanklager had 80 jaar geëist, de verdediging pleit voor een straf die niet feitelijk neerkomt op levenslang. Zowel de aanklager als de verdediger gaan in hoger beroep. In hoger beroep wordt de zaak niet inhoudelijk overgedaan, maar wordt gekeken of het proces en de straftoemeting correct en rechtvaardig zijn verlopen. 

woensdag 18 april 2012

Terughoudend homo

Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie over homoseksuele vreemdelingen 18-4-2012

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de hogerberoepszaken van drie homoseksuele vreemdelingen zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De procedures hebben betrekking op de weigering door de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel om de drie mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone een asielvergunning te geven. De Raad van State wil uitleg van het Hof in Luxemburg over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Naar het oordeel van de Raad van State is een nadere uitleg van de Europese richtlijn nodig om uitspraak te kunnen doen in de geschillen tussen de minister en de vreemdelingen. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De hoogste bestuursrechter wil vooral duidelijkheid over de vraag hoe ver de bescherming van homoseksuelen strekt op grond van de richtlijn. In dit verband wil de Raad van State onder meer weten of van de vreemdelingen 'terughoudendheid kan worden verwacht bij het geven van invulling' aan hun homoseksualiteit in het land van herkomst en zo ja, in welke mate.

De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt over het algemeen ongeveer anderhalf tot twee jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met de zaaknummers 201109928/1/T1 (Senegal), 201106615/1/T1 (Uganda) en 201012342/1/T1 (Sierra Leone). De vragen die de Raad van State in deze soortgelijke uitspraken heeft gesteld, zijn nagenoeg identiek.

Bron: Persbericht Raad van State

http://www.raadvanstate.nl/pers/abonnementenservice/archief/Persberichten_1842012.html

zaterdag 14 april 2012

SMS-dialect

"Sms-taal is helemaal geen gevaar voor onze taal", zegt professor Kris Van den Branden van de KU Leuven in het journaal van de VRT.

Jongeren maken zonder probleem het onderscheid tussen sms-taal en voluit geschreven taal. Hun spellingvaardigheid gaat er niet op achteruit. Op hun achttiende hebben jongeren veel meer geschreven dan hun grootouders in hun hele leven. Daardoor weten ze veel beter hoe ze met tekst moeten omgaan.

Bron: VRT via Taalpost Onze Taal

Zie video VRT