vrijdag 15 juni 2012

Zelfredzaamheid

"In de politiek van nu is zelfredzaamheid het dominante mantra: de burger is zelf in de eerste plaats verantwoordelijk voor het oplossen van zijn problemen. De gedachte is dat de verzorgingsstaat de mensen te passief maakt en ze daardoor onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen."

"Mede ingegeven door de bezuinigingsnoodzaak worden fysieke loketten gesloten en online-loketten aanbevolen. Dat de digitale overheidsdienstverlening nog lang niet voldoet aan de behoeften van burgers - burgers willen dialoog, eigen inbreng en het vertrouwen dat iemand bij de overheid zijn vraag hoort, begrijpt, oppakt en tot een goed einde brengt - wordt voor lief genomen."

"Men lijkt te denken: we gooien ze van een hoge flat, die hulpbehoeftigen, zul je zien dat ze onderweg wel leren vliegen."

Enkele fragmenten uit:
Peter Kanne: Zelfredzaamheid
In: inGovernment, juni 2012, p14