vrijdag 28 september 2007

Zoek en je zult vinden

De zoekmogelijkheden op deze site zijn verbeterd.

Op de weblinkspagina's, onder de knop Weblinks, is een link-zoekveld toegevoegd. Hierdoor is het niet meer nodig om door de categorieën te bladeren, maar kan men elke link direct vinden op basis van trefwoorden die voorkomen in het adres of de beschrijving van de link.

Op de zoekpagina, onder de knop Zoek/Search, is de zoekmachine van Freefind vervangen door die van Google. Deze geeft naar ik verwacht een beter en sneller zoekresultaat. De Google-zoekmachine indexeert de hele site, inclusief weblinks en forum.

Nog steeds te vinden op de zoekpagina van Stylo is het zoekveld voor het doorzoeken van het wereld wijde web via alle bekende zoekmachines, als Google, Google Scholar, AltaVista, Ask Jeeves, Ilse, Lycos, MSN Search, Yahoo en meer.

vrijdag 21 september 2007

Wil van het volk

Over de vraag of er een referendum moet komen over Europa ben ik net zo verward als de PvdA nu schijnt te zijn. Ik ben een uitgesproken voorstander van een vertegenwoordigende, parlementaire democratie en tegen referenda. Maar als de bestuurders de beslissing eenmaal uit handen hebben gegeven, moet deze beker dan niet tot het einde toe worden leeggedronken?

Kunnen we stellen dat de regering de wens van het volk heeft uitgevoerd (ik denk: ja, zover de regering kon gaan) of moet het resultaat ook weer aan het volk worden voorgelegd? Zonder referendum zal het gemor niet verstommen.

Dit dilemma toont meteen de onzin aan van referenda. De kiezer kan een besluit blokkeren, maar geen oplossing aanwijzen. Over de vorige verdragstekst is jarenlang in alle openheid gediscussieerd, niet alleen door ministers en parlementariërs, en toen de uitkomst er lag is die in één dag weggestemd. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de kiezer dit keer anders zal stemmen. Dat luidt dan het einde in van Nederland in Europa.

Vanmiddag heb ik met interesse het advies van de Raad van State gelezen en dat geeft wel enig houvast in mijn verwarring. Bij het grondwettelijk verdrag zouden de bestaande verdragen juridisch worden ingetrokken en vervangen door het grondwettelijk verdrag, met overigens grotendeels dezelfde inhoud. Formeel lag er dus iets nieuws, de 'grondwet'. Nu wordt er wat geknipt en geplakt in de bestaande verdragen, maar ze worden niet vervangen. Terecht zegt de Raad van State dat je er geen gewoonte van moet maken om bij gewone verdragswijzigingen een referendum te houden. In feite hol je door af te wijken van de bestaande, aanvaarde procedures de eigen Nederlandse grondwet uit. Ook is er een verschil tussen bilaterale en multilaterale verdragen. In mijn eigen woorden: als Nederland en België een verdrag willen sluiten om samen te gaan en de Nederlandse bevolking wijst dat af, dan gaat het niet door. Als alle EU-landen een verdrag sluiten en de Nederlandse bevolking stemt tegen, dan haakt Nederland af en trekt de karavaan verder.

Verder wijst de Raad er op dat de Nederlandse regering heeft voldaan aan de opdracht die zij van de kiezers heeft meegekregen door alle federale, rechtstatelijke trekjes uit het verdrag te schrappen. Het advies geeft dus alle redenen om geen referendum te houden.

Als er toch een referendum zou komen, dan zou ik ongezien ja stemmen. Dit is het maximaal haalbare. Van wat ik tot nu toe gezien heb, vind ik het verdrag op enkele punten verbeterd: de bevoegdheden van Europa en de lidstaten zijn duidelijker afgepaald. Op een aantal punten is het verslechterd: het is een nog grotere brei geworden dan het al was en het constitutionele karakter van het verdrag is verdonkeremaand. Een gemiste kans. Vanaf de oprichting van de Europese Gemeenschap is er een constitutionele ontwikkeling, het delen van soevereiniteit, waar Nederland uit volle overtuiging aan mee heeft gewerkt en waarover ook onder de bevolking jarenlang een diep doorleefde consensus heeft bestaan.

In feite verandert er ook weer niet zo heel veel. De bestaande verdragen, de besluitvormingsprocedures en de Europese democratische instellingen worden stukje bij beetje verbeterd. Nederland wordt geen provincie, al is het erg provinciaals geworden, maar neemt op bescheiden wijze deel aan de besluitvorming in Europa. Als we dat willen.

[EINDE]

Lees verder

Identificatie met Nederland

Maandag 24 september verschijnt ‘Identificatie met Nederland’, een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In dit rapport adviseert de WRR de overheidsaandacht te verleggen van nationale identiteit naar identificatie met Nederland.

Het rapport is mede gebaseerd op enkele studies die op het verzoek van de WRR zijn verricht en tegelijk met het rapport verschijnen. ‘Nationale identiteit en meervoudig verleden’ is een studie van de historici Maria Grever en Kees Ribbens. Zij onderzochten het woonland als identificatiekader voor Nederlandse, Britse en Franse jongeren van 14 tot 18 jaar. Welke betekenis heeft de nationale identiteit voor deze jongeren en welke geschiedenis spreekt hen aan?

Een tweede studie is ‘De casus inburgering en nationaliteitswetgeving: iconen van nationale identiteit’ van Fouzia Driouichi. Er wordt vaak van uitgegaan dat meer plichten voor immigranten automatisch een betere integratie tot resultaat zal hebben. Scholing en een welwillende rol van de ontvangende samenleving worden daarbij nogal eens verontachtzaamd.

Informatie: WRR: Identificatie met Nederland

maandag 17 september 2007

Ernest Koroma president

Vanavond kreeg ik een telefoontje uit Freetown van Abraham Akibo-Betts. Hij vertelde me dat de nationale kiescommissie vanmiddag de uitslag van de presidentsverkiezingen bekend heeft gemaakt. Oppositieleider Ernest Bai Koroma van het African People’s Congress (APC) wordt de nieuwe president van Sierra Leone. Abraham toonde zich enthousiast, omdat hij uit een APC-nest komt. Zijn vorig jaar in Londen overleden vader Alfred Akibo-Betts was burgemeester van Freetown en eerder minister in een APC-regering.

Er waren twee rondes nodig: op 11 augustus en 8 september. De verkiezingen zijn op enkele schermutselingen na vreedzaam verlopen. De kiescommissie heeft enkele gevallen van fraude ontmaskerd, maar deze hadden geen invloed op het resultaat. Regeringskandidaat Berewa van de SLPP moest het uiteindelijk met 789.651 stemmen afleggen tegen winnnaar Koroma met 950.407 stemmen. De opkomst was 68%.

Na de gruwelijke burgeroorlog is Sierra Leone, het op één na armste land van de wereld, op weg een volwassen democratie te worden.

In een interview met Reuters op 13 september 2007, geciteerd in Wikipedia, vertelt Koroma dat hij de corruptie wil bestrijden en naast de diamantwinning meer aandacht wil geven aan landbouw en toerisme.

Zie ook Standard Times Press
Ernest Koroma in Wikipedia, Google

zaterdag 15 september 2007

It happens

Een optimistische VVD-voorzitter in zijn openingstoespraak: "Er is meer dat ons bindt dan schijt".

woensdag 12 september 2007

Mijn kamp

Minister Ronald Plasterk vindt dat ’Mein Kampf’ van Adolf Hitler vrij verkrijgbaar moet zijn. Dat zegt hij in een interview met het blad Hollands Diep, aldus Trouw van woensdag.

'Mijn Kamp' heb ik gelezen toen ik een jaar of twintig was. Ik heb er altijd van gezegd dat het misschien wel terecht verboden is, maar ook verplicht zou moeten worden gesteld. Het argument voor het verbod is niet de inhoud op zichzelf - men moet slechte boeken niet willen verbieden - maar de gruwelijke rol die de auteur heeft gespeeld in onze recente geschiedenis. Toen ik het een tijdje geleden opnieuw wilde lenen, mocht het niet eens de bibliotheek uit. Ik heb het vervolgens gedownload van een rechts-extremistische site, geprint en het staat nu als een volle ordner in mijn boekenkast.

Ik ben er in principe wel voor dat het boek toegelaten wordt, maar het is ook wel een beetje eng om dat juist nu te doen, nu rechts-extremisme in opkomst is. Aan de andere kant is het boek zo gedateerd, dat het weinig aantrekkingskracht meer zal hebben.

Wat ik bijvoorbeeld leerzaam vond aan het boek, toen ik het jaren geleden las, was Hitlers strijd tegen de syfilis en zijn idealisering en tegelijk beperken van de rol van de vrouw. In een discussie heb ik wel eens gezegd dat de moderne Hitler zich sterk zou maken voor de "homo- en aidsbestrijding". Hij zou het aids-onderzoek zodanig steunen dat maar weinig wetenschappers er nee tegen kunnen zeggen, maar de schuld van aids leggen bij gedegenereerde mannen, homo's, Afrikanen en apen. De wetenschappers hoeven zich niet uit te spreken, maar zijn al gevangen in de kwade leer. Zijn steun zou heel aannemelijk klinken en het geld wordt toch goed besteed, zou men zeggen. Anders gezegd, niet de kwaadaardige uitspraken zijn het gevaar, maar de aanlokkelijke en redelijke.

Trouw, 12.09.07: Plasterk voor vrije verkoop Mein Kampf
Hollands Diep

maandag 10 september 2007

Petraeus komt!

Al wekenlang kijkt de wereld uit naar Petraeus. Alsof hij de Messias is. De Amerikaanse kranten staan er elke dag vol van. Toen zijn naam een paar weken geleden in het nieuws begon te verschijnen, had ik geen idee wie hij was. Pas onlangs kwam ik er achter dat het de Amerikaanse opperbevelhebber in Irak is. Hij doet deze week zijn verslag in een hoorzitting van het Amerikaanse congres. Wekenlang is de man elke dag in het nieuws, zonder dat er nieuws is. Wat zou de man gaan zeggen?

Eindelijk is het dan zover. Rechtstreeks wereldwijd uitgezonden. De voorzitter: "General Petraeus, you have the floor!".

Petraeus opent zijn mond, maar er komt geen geluid uit. De microfoon doet het niet en het probleem laat zich niet zomaar oplossen. Of de lang verwachte Petraeus nog even kan wachten. Een minutenlang life verslag van een zwijgende generaal. Veelzeggend?

Na een minuut of tien kan de generaal eindelijk gehoord worden. In de tussentijd heb ik dit stukje geschreven.

zondag 9 september 2007

Sierra Leone kiest president

Zaterdag 8 september is in Sierra Leone de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Berewa, de kandidaat van de regerende SLPP, moest het opnemen tegen oppositieleider Koromo van de APC. In de eerste ronde op 11 augustus behaalde Berewa 38% en Koroma 44%. Die dag werd ook een nieuw parlement gekozen.

De uitslag van de tweede ronde laat nog op zich wachten. Beelden tonen rijen kiezers in de regen, maar de opkomst was minder groot dan de vorige keer. Ondanks enkele meldingen van geweld en onregelmatigheden verliep de verkiezingsdag rustig.

Aanvulling: Zondagavond 9 september werd ik gebeld door Annabell (27) uit Freetown. Vanwege de spanningen rond de verkiezingen durfde ze het hele weekend niet naar buiten, maar ze vertelt dat het in haar omgeving rustig is gebleven.

Israel zwijgt over luchtaanval

In Zuid-Turkije zijn vlakbij de Syrische grens enkele brandstoftanks van de Israelische luchtmacht gevonden. Turkije eist van Israel een verklaring. Syrië meldde enkele dagen geleden dat Israelische vliegtuigen het Syrische luchtruim zijn binnengedrongen en bombardementen hebben uitgevoerd. De Israelische regering zwijgt hierover. De gevonden brandstoftanks ondersteunen de Syrische bewering. Een anonieme Israelische bron zegt dat Israel Syrische raketinstallaties van Russische makelij heeft uitgeschakeld.

Bron: Jerusalem Online Channel 2 TV News.