donderdag 14 mei 2015

Veiligheid voorrang bij verkiezingen

Op 8 maart berichtte ik hier over een gevaarlijke situatie bij 't Goy. Een verkiezingsbord onttrok overstekende fietsers aan het zicht van automobilisten. Ik meldde deze gevaarlijke situatie bij de gemeente. Deze week ontving ik antwoord.

Naar aanleiding van uw melding heb ik overleg gehad met de verkeersdeskundige van de gemeente.

Besloten is dat het betrokken verkiezingsbord in het vervolg niet meer tussen het fietspad en de Beusichemseweg te plaatsen.

Mogelijk zal op korte termijn al een voorziening worden aangebracht in de berm, waardoor het bord ongeveer 3 meter naar achteren wordt verplaatst.

De nieuwe locatie zal ongeveer overeenkomstig onderstaande tekening zijn: 
[het kleine rode streepje bij de bocht in het fietspad is de toekomstige plek van het bord]Kortom, bij de volgende verkiezingen maken alle plakkende politieke partijen in 't Goy een 'ruk naar rechts'. Omwille van de veiligheid. Daar ben ik blij om. 

Bron: E-mail van de gemeente Houten 12.05.2015
Zie mijn blog van 08.03.15: Verkiezingen voorrang op veiligheid

woensdag 13 mei 2015

Joodse leider: Erken Palestina

Progressieve Joden in de Verenigde Staten hebben enthousiast gereageerd op het bericht dat het Vaticaan de Palestijnse staat gaat erkennen. Dat schrijft rabbi Michael Lerner, leider van de progressieve Joods-Amerikaanse beweging Tikkun. Hij stuurde vandaag een persverklaring, die ik hieronder (enigszins samengevat) heb vertaald. 

Veel progressieve Joden feliciteren het Vaticaan met de belangrijke stap naar vrede door aan te kondigen dat het de staat Palestina zal erkennen. Paus Franciscus betreedt hiermee een omstreden arena met de moed die hij ook bij andere onderwerpen heeft getoond.

Israël heeft onlangs de meest reactionaire regering aller tijden gevormd,  gebaseerd op een verkiezingsoverwinning van premier Netanjahu die beloofde dat er nooit een Palestijnse staat zou komen zolang hij minister-president is. Daarmee is duidelijk geworden dat de ‘twee-staten-oplossing’ in gevaar is.  De stap van de Paus toont een geweldloze weg om de mogelijkheid van een Palestijnse staat nieuw leven in te blazen.

Wij van Tikkun willen een sterk en veilig Israël en weten dat het bereiken van een duurzame vrede met de Palestijnen de beste manier is om dat te bereiken. We hopen dat de stap van het Vaticaan andere landen er toe zal aansporen om vergelijkbare stappen te nemen, door de Palestijnse staat te erkennen en deze te voorzien van de geldbronnen die het land nodig heeft om zijn interne samenleving op te bouwen.

We erkennen echter dat de rechtse Israëlische regering alleen door druk van buitenaf te bewegen is om serieuze stappen te nemen die nodig zijn om van richting te veranderen en de Palestijnen de rechten te geven waarvoor de Joden terecht hebben gestreden bij de stichting van de staat Israël. De kans dat de druk toeneemt, is gegroeid nu de Paus het morele leiderschap heeft getoond om Palestina te erkennen.

We begrijpen dat president Obama op dit moment geen stappen in die richting zal ondernemen, omdat het Congres dan zijn pogingen om met Iran tot een verdrag te komen om geen kernwapens te produceren, verder zal ondermijnen. We dringen er bij president Obama op aan om bij het bezoek van paus Franciscus aan de VS in het najaar van 2015 aan te kondigen dat hij de weg van het Vaticaan zal volgen en Palestina zal erkennen. De Amerikaanse president moet ook een volledig VN-lidmaatschap van Palestina ondersteunen met alle rechten die horen bij een soevereine staat.

Bron: Persverklaring Michael Lerner, Tikkun, 13.05.2015
www.tikkun.org / magazine@tikkun.org 
Adres: 2342 Shattuck Avenue, #1200, Berkeley, CA 94704. USA. Tel. +1-510-644-1200

Coalitie Houten verliest zetel

Peter de Laat, voormalig lid van de D66-fractie nu een eenmansfractie in de gemeenteraad van Houten
Peter de Laat
Het Houtense raadslid Peter de Laat verlaat de D66-fractie en gaat alleen verder. Daarmee verliest de Houtense coalitie van D66, VVD, CDA en PvdA één zetel. De coalitie behoudt met 16 van de 29 zetels wel de meerderheid.

In een evaluatie blikte de fractie terug op het eerste jaar na de voor D66 zo succesvol verlopen verkiezingen van 2014. Fractielid Peter de Laat nam in de gemeenteraad het afgelopen jaar verschillende keren een van de fractie afwijkend standpunt in. Dit gebeurde onder andere in de discussie over het handhaven van een spuitvrije zone tussen woningen en boomgaarden, een langslepende kwestie in de Houtense gemeenteraad.

Fractievoorzitter Eric van Vliet: “Tijdens de evaluatie hebben we gesproken over de grenzen aan de ruimte van een individueel raadslid bij het bepalen van een fractiestandpunt. In het afgelopen jaar liepen we regelmatig tegen deze grenzen aan. Verschillen van inzicht hierover hebben een wissel getrokken op ons functioneren.”

Peter de Laat ziet in de uitkomsten van de evaluatie een reden om de fractie te verlaten. De fractie en het regiobestuur van D66 hebben vervolgens een dringend beroep op hem gedaan om zijn zetel op te geven. Peter de Laat heeft echter besloten als eenmansfractie door te willen gaan.

Met ingang van de raadsvergadering van 19 mei, waarin gesproken zal worden over ambtelijke samenwerking met de buurgemeente Wijk bij Duurstede, bestaat de fractie van D66 Houten niet meer uit zes maar uit vijf leden.