Dossiers

Informatieve dossiers

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 > go.stylo.nl/GR22

CompetenSys: 
CompetenSys is een programma dat sociale diensten, o.a. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), gebruiken voor diagnose en matching. De werkzoekende kan de vragen zelf invullen. Gezien de zeer persoonlijke vragen zijn er zorgen over de privacy. (1) Aanleiding en vragen; (2) Vraaggesprek met CompetenSys; (3) Schriftelijk antwoord van CompetenSys; (4) Schriftelijk antwoord van WIL; (5) Documenten van WIL; (6) Overige informatiebronnen. 

Toeslagenaffaire + ervaringen in de bijstand
Focus gemeente Houten en Werk en Inkomen Lekstroom
-> go.stylo.nl/m

Algo
Gebruik van algoritmes door de overheid voor fraudeonderzoek
o.a. door Werk en Inkomen Lekstroom (i.s.m. Totta, Amsterdam)
en uitspraak rechtbank Den Haag over SyRi
-> go.stylo.nl/algo

Windmolens
Focus Krommerijnstreek en Nieuwegein
Uitgebreid dossier met documenten en mediaberichten
-> go.stylo.nl/wind

Gif
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO)
Focus Krommerijnstreek (fruitteelt)
-> go.stylo.nl/gif


Ruimtelijke Koers Houten
(directe link naar de gemeente)

Omgevingsvisie Provincie Utrecht
(directe link naar de provincie)

Werelderfgoed
(o.a. links naar webpagina's nominatiedossiers)
Werelderfgoed Waterlinie
Werelderfgoed Limes

Afgesloten dossiers: 

Uithoflijn
Regioverband U10 en Uithoflijn 

Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019
Focus provincie Utrecht en Stichtse Rijnlanden

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Focus Houten

Waterschapsverkiezingen 2015
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden