Dossiers

Informatieve dossiers

Toeslagenaffaire + ervaringen in de bijstand
Focus gemeente Houten en Werk en Inkomen Lekstroom

Windmolens
Focus Krommerijnstreek en Nieuwegein
Uitgebreid dossier met documenten en mediaberichten

Gif
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO)
Focus Krommerijnstreek (fruitteelt)

Algo
Gebruik van algoritmes door de overheid voor fraudeonderzoek
o.a. door Werk en Inkomen Lekstroom (i.s.m. Totta, Amsterdam)
en uitspraak rechtbank Den Haag over SyRi

Ruimtelijke Koers Houten
(directe link naar de gemeente)

Omgevingsvisie Provincie Utrecht
(direct link naar de provincie)

Werelderfgoed
(o.a. links naar webpagina's nominatiedossiers)
Werelderfgoed Waterlinie
Werelderfgoed Limes

Afgesloten dossiers: 

Uithoflijn
Regioverband U10 en Uithoflijn 

Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019
Focus provincie Utrecht en Stichtse Rijnlanden

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Focus Houten

Waterschapsverkiezingen 2015
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden