woensdag 28 juni 2023

Herkenning

Op Twitter lees ik: "Harvard’s new computer science teacher is a chatbot. Students enrolled in the university’s flagship CS50 course will have access to the AI teacher from September."

Dat klinkt modern. De leraar is een computer. Maar dit schreef ik meer dan een halve eeuw geleden in mijn dagboek (1971-1972, 16 jaar oud):
 
"Een paar jaar terug was de angst voor de computer een geliefdkoosd onderwerp van gesprek. Zouden leraren eens vervangen worden door computers?"

Dan volgt mijn puberklacht: "Veel leerlingen moeten wel de indruk krijgen, dat ze nu al les krijgen van een computer! Alleen geprogrammeerd op lesgeven en orde-houden. Vakkundig, doeltreffend, liefdeloos."

Het is een citaat uit een paar pagina's geklaag waar ik inmiddels boven maar nog steeds achter sta. Een analytische terugblik van een zestienjarige op de leeftijd van 12 tot 15. Ik beschrijf mijn verbazing - die na een halve eeuw nog steeds niet verdwenen is - dat men kinderen juist op die leeftijd dag en nacht laat werken en zó onder spanning zet. Ik droomde over in het klooster gaan, sober leven, evangeliseren op de Dam, maar fantaseerde ook over een 'school shooting': "Hoe vaak heb ik er niet als een gek op los geschoten, met een machinegeweer of pistool". Maar ook: mijn pen is mijn wapen (waar ik weer om moet lachen om het mannelijk deel dat hierin besloten is).
 
Eindeloos ben ik bezig met krantjes, verhaaltjes en bedrijfsplannen bedenken. De computer was daarin voor mij geen vreemde, al had ik er nog nooit één gezien, en kunstmatige intelligentie kon ik goed gebruiken.
 
Dit beschreef ik al eens in mijn blog 'Fantastisch bedrijf' op 18/2/2017, een herinnering uit 1969, het jaar dat ik veertien werd:

"Elke dag kwam ik op de fiets van school in Ede naar huis in Barneveld langs een groot landhuis te midden van een mysterieus bosperceel. Op een dag besloot ik daar mijn hoofdkantoor te vestigen. Ik had in dat landhuis een grote centrale computer bedacht die met een paar drukken op de knop tal van brieven en bladen produceerde en verzond, een immense tekstverwerker. Dit was rond 1969 terwijl ik er alleen maar dromerig langsfietste op weg naar huis en het zou nog vele jaren duren totdat ik begin tachtiger jaren voor het eerst een echte tekstverwerker zag. Dat voelde als een moment van herkenning."

Bronnen: Twitter 27/7/2023 * Styloblog 18/2/2017 Fantastisch bedrijf

woensdag 21 juni 2023

Burgemeester mocht woning niet sluiten

De burgemeester van Amsterdam had een woning niet mogen sluiten na het aantreffen van explosieve materialen in de kelderbox. Dat heeft de Raad van State vanmorgen, woensdag 21 juni, uitgesproken. De politie had de meerderjarige zoon van de woning gearresteerd vanwege plofkraken in Aken. Bij een huiszoeking trof de politie explosieven, een breekijzer en andere verdachte materialen aan. De materialen zijn meteen in beslag genomen. De burgemeester van Amsterdam besloot zes weken later de woning te sluiten. De Raad van State spreekt uit dat dit alleen mag bij gevaar of verstoring van de openbare orde. Daar was na de arrestatie van de zoon en het inbeslagnemen van de explosieven geen sprake meer van. Er was rond de woning verder ook nooit sprake geweest van hinder of verdachte situaties. 

Ik ben blij met deze uitspraak. Het is goed dat burgemeesters kunnen ingrijpen bij gevaarlijke situaties en ernstige hinder, maar ik ben er allergisch voor als burgemeesters straffen gaan uitdelen. Dat is niet aan de uitvoerende macht maar aan de rechter. Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om de bevoegdheden van de burgemeester in deze te verruimen. De details van deze wet ken ik niet, maar in het algemeen ben ik er niet voor. Het sluiten van de woning als iemand een handgranaat aan de deur hangt, heb ik nooit zo begrepen. Handige manier om van je buren af te komen, denk ik dan. Geef de burgemeester voldoende macht en instrumenten, maar alleen als laatste middel bij gevaar en ernstige hinder, niet om stoer te zijn.   

Bron: Raad van State 21-06-2023 Burgemeester mocht woning niet sluiten
Zie ook mijn blogserie Meld Misdaad Anoniem

Zie ook nieuw voorbeeld: Rechtbank Gelderland, voorlopige voorziening 12-07-23: burgemeester heeft alle redenen om woning te sluiten waar drugs zijn aangetroffen, maar mag dit toch niet doen in verband met het bijzondere belang van het kind

maandag 19 juni 2023

Leesnotities

Zondagmiddag al lezend een aantal onderwerpen bij de kop gehad, maar te veel of te onaf om er afgewogen blogjes aan te wijden. Daarom dump ik in dit weblog een aantal niet geheel uitgewerkte aantekeningen, die ik desgewenst en als ik tijd heb later weer op kan pakken: 

Verder hieronder de stand van zaken over de door de provincie verboden sloop van een aantal panden in Houten vanwege de aanwezigheid van steenuilen en vleermuizen. 

Provincie blokkeert sloop
Deze maand kwamen twee berichten over één onderwerp samen : (1) de provincie steekt een stokje voor de sloop van een oude veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk, waar De Bunte Vastgoed BV 22 woningen wil bouwen en (2) de gemeente is in overtreding door zonder ontheffing twee loodsen te slopen aan het Hofspoor voor de toekomstige woningbouwlocatie Loerik VI. In Schalkwijk zijn het vleermuizen (1) en in Loerik een paar steenuilen (2), die de woningbouw tegenhouden.

Bij de gemeente heb ik vragen uitstaan over de voortgang het soortenmanagementplan, waarmee doorbraak gecreëerd zou kunnen worden op dit dossier. Met een gedegen plannen om bedreigde soorten (zoals de steenuil en de vleermuis) op het grondgebied van Houten in stand te houden en daarvoor een gebiedsgerichte ontheffing aan te vragen, kan er weer gericht gesloopt en gebouwd worden. Verder wil ik onderzoeken wat er binnen de gemeentelijke organisatie is gebeurd tussen de afgewezen ontheffingsaanvraag en het besluit tot het desondanks zonder toestemming slopen van twee loodsen door de gemeente. Was er sprake van nieuwe inzichten (welke?) of had de gemeente het sloopverbod over het hoofd gezien. 

Zie mijn blog 8/6/23 Soorten beschermen en woningen bouwen en dossier go.stylo.nl/steenuil

Grenzeloze migratie

Een sympathiek en lezenswaard artikel van Roos Ykema in De Kantekening. Zij is oprichter van MiGreat, een organisatie die strijd voor migratie als mensenrecht. Met de openingszin kan ik het in grote mate eens zijn: "Veilige vluchtroutes en gelijke behandeling zijn de oplossing van het 'vluchtelingenprobleem'", schrijft Roos Ykema. Maar met de titel en bijbehorende redenering van het artikel  heb ik meer moeite: "Zet alle grenzen open". 

Open grenzen, ik zou het willen, maar nee, ik zie dat niet als oplossing. Ik ben voor veilige vluchtroutes, een ruimhartig toelatingsbeleid, een welkomscultuur, snelle procedures met veel inzet en ondersteuning. Ik ben tegen 'Fort Europa' dat zich afsluit voor de wereld of alleen economische waarde binnenlaat (door uitbuiting, imperialisme - machtsuitoefening in zwakke landen voor eigen gewin, goedkope producten invoeren en hier duur verkopen) en menselijke waarde buitensluit. Maar ik ben vóór een menswaardige bescherming van de Europese buitengrenzen. 

Eigenlijk is de ideale regeringsvorm anarchie, géén regering, want waarom zou de één over de ander heersen. Maar juist daarom is er een overheid nodig. Want anders geldt het recht van de sterkste en wordt de zwakke vertrapt. De winnaar heerst over de verliezer. Democratie en rechtstaat vragen jurisdictie (wie gaat over wat, democratisch gecontroleerd), zeggenschap en solidariteit en dat vraagt begrenzing en die grenzen moeten worden bewaakt. Hetzelfde geldt voor de verzorgingsstaat. Ik ben voor welvaartsdeling, ook een eerlijke verdeling wereldwijd en daar moet nog veel, heel veel, héél veel aan gebeuren. Maar ook solidariteit vraagt begrenzing. Niet om ongelijkheid in stand te houden, daar vindt de begrenzing weer zijn grens, maar om de solidariteit te kunnen organiseren en realiseren. 

Het is een goed artikel, dat tot denken aanzet, maar het is onrealistisch, de andere kant ontbreekt. 

* Lees: De Kanttekening 17-06-23, Roos Ykema: Zet alle grenzen open.

Rechter stopt spuitende lelieteler

Op 12 juni 2023 heeft de rechtbank Noord-Nederland in Assen bij kort geding een lelieteler verboden gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is ook een belangrijk onderwerp voor de Houtense fruitteelt. Denk maar aan de discussie en rechterlijke uitspraken over het instellen van 'spuitzones', waarmee Houten indertijd voorop liep en ook een aantal keren teruggefloten werd door de Raad van State. De gemeente heeft in 2015 en hernieuwd in 2020 een Convenant Driftreductie afgesloten met de branche.Ik wil nagaan in hoeverre de Assense uitspraak invloed heeft op de Houtense situatie. Het gaat om een kort geding, geen bodemprocedure. De Assense rechter liet het onzekere gezondheidsbelang van omwonenden prevaleren boven het grote en aantoonbare economisch belang van de teler. In de lelieteelt wordt veel intensiever gespoten dan in de fruitteelt. Ik heb de gemeente vragen gesteld: 1) Heeft de gemeente kennisgenomen van de Assense uitspraak en is dit aanleiding voor overleg? 2) Het Convenant Driftreductie loopt nog tot 2025 - wordt er tussentijds aan dit 'dossier' gewerkt? 3) Waar is het geldende Convenant Driftreductie te vinden? Mijn eigen eerder gepubliceerde links naar het convenant lopen dood. Via de gemeentelijke stukken kan ik alleen de oudere versie van 2015 vinden. Misschien kan het Convenant Driftreductie 2020-2025 een vaste plek krijgen op de website bij het thema Duurzaamheid.


--------------- 
Aanvulling 1. Kort nadat ik mijn vragen aan de gemeente had verstuurd, zag ik een tweet van wethouder Wouter van den Berg over een werkbezoek met Utrechtse fruittelers. Hij is dus met dit onderwerp bezig. 

---------------
Aanvulling 2. De Drentse lelieteler die een spuitverbod opgelegd had gekregen, mag dit jaar toch een deel van zijn bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat heeft het gerechtshof maandag 10 juli bepaald. Gezien de spoedeisendheid werd direct na de zitting de beslissing gegeven, de motivering volgt later. 

Volkskrant 11-07-23 * Rechterlijke uitspraak 10-07-23

---------------
Aanvulling 3. Op 17 juli ontving ik een reactie van de woordvoerder van de gemeente. 
"De gemeente heeft kennisgenomen van de recente rechterlijke uitspraak. Wij volgen eventuele vervolgstappen op de voet. De situatie die in de uitspraak geschetst wordt is enerzijds zeer specifiek (wat betreft de lelieteelt) maar laat anderzijds ook wel zien dat een rechter ook inziet dat bij goed gebruik van middelen er nog steeds significante gevolgen kunnen optreden. Door het ontbreken van een wetenschappelijke basis om afstanden tussen gevoelige bestemmingen en (in ons geval) fruitteelt te bepalen, zijn wij hier binnen de gemeente blijvend over in gesprek. Het Convenant Driftreductie loopt nog tot 2025. Het onderwerp is constant onderwerp van gesprek. Wij zijn (samen met andere gemeenten) op zoek naar manieren om hiermee om te gaan. Het conventant helpt hierbij, maar kent (zoals ook vermeld in het convenant) geen resultaatverplichting. Daarnaast volgen wij als gemeente alle ontwikkelingen rond dit onderwerp op de voet. De hoofdtaak voor het maken van beleid ligt bij de Rijksoverheid. Daar dringen diverse gemeenten ook op aan.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is onlangs een motie hierover met grote meerderheid aangenomen (de motie Buren). Op dit moment heeft de uitspraak is Assen nog geen gevolgen voor Houten. Het is wel een uitkomst die gevolgen kan gaan hebben, maar die zullen dan door het hele land voelbaar worden. Daarnaast zit er ook een verschil tussen fruit- en lelieteelt, waardoor de uitspraak niet 1 op 1 vertaald kan worden."

Het Convenant Gewasbescherming is van de website van de gemeente verdwenen (dode link), maar krijgt binnenkort een plekje op lokaleregelgeving.overheid.nl en/of officielebekendmakingen.nl (wordt vervolgd). 


Angst rond verkiezingen in Sierra Leone

See English translation

Zaterdag 24 juni zijn er parlements- en presidentsverkiezingen in Sierra Leone. Rond verkiezingen lopen de spanningen in het land vaak hoog op. Vorig jaar augustus was er ineens een uitbarsting van geweld in verschillende steden van het land. In Sierra Leoonse en andere media lees ik op dit moment geen berichten over onrust en geweld.

Bij mijn eigen contacten is er wel sprake van groeiende angst of zelfs paniek. Net als bij eerdere verkiezingen hoor ik dat sommigen op het punt staan om te vluchten voor de verkiezingen. Mensen zouden in elkaar geslagen en zelfs gedood worden. Mijn oomzegger toont mij verwondingen aan zijn hoofd, waarvan mij niet duidelijk is wat er gebeurd is of waarom. Hij had vannacht overigens ook nogal wat schade aan zijn armoedige huisje door zware regenval.

De twee grootste partijen  die om de macht strijden vertegenwoordigen de twee grootste stammen. De huidige president Julius Maada Bio (ACP) is Mende en wil herkozen worden. De belangrijkste tegenkandidaat Samura Kamara (SLPP) is Temne.

Aan iemands achternaam kan je veelal de afkomst afleiden, wat mede de reden is voor de angst van sommigen. Volgens mijn vrienden kan je als verliezende stam op dit moment een baan wel vergeten en is je leven onzeker. In hoeverre dit een trauma is uit het verleden of een reëel risico kan ik niet beoordelen.

Mijn huidige huisgenoot is Mende, maar heeft een dubbele achternaam, een Mende naam gevolgd door een Temne naam, door een grootmoeder in de familie gebracht. Eerder had ik tweemaal een Temne huisgenoot en een Fula. Ik let nooit zo op kleur maar des te meer op taal. In mijn huis werd en wordt naast Nederlands, Fries, Engels en Duits ook Krio, Temne, Mende, Fula en Madinka gesproken. Door een Zuid-Afrikaanse gast die drie maanden in mijn huis verblijft, is daar nu ook Tsonga, Xhosa en Zoeloe bij gekomen. Met bijbehorende klikklanken. Het is een genoegen om mijn huisgenoten te horen spreken met familie en vrienden. Krio kan ik een beetje volgen. Als ik ineens mijn eigen naam ontwaar dan roep ik "no kongosa!", Krio voor "geen geroddel".  Iedereen lacht. 

Volg het nieuws uit Sierra Leone: 
AlJazeera * BBC  * Cocorioko * Independent * Siera Leone media


Zie verder ook:
* documentaire over diabetes in Sierra Leone (Deutsche Welle, English)

A pan-African payment system (AlArabya news, English)

Fear around elections in Sierra Leone

English translation from original blog in Dutch

On Saturday 24 June there will be parliamentary and presidential elections in Sierra Leone. Tensions in the country often run high around elections. Last August, there was a sudden outbreak of violence in several cities of the country. In Sierra Leonean and foreign media, I currently don't see any reports about unrest and violence.

Through from my own contacts I hear about growing fear or even panic. Just like around previous elections, I hear that some are on the verge of fleeing for the elections. People would be beaten up and even killed. My 'uncle-sayer' shows me injuries to his head, of which it is not clear to me what happened or why. He also had quite a bit of damage to his shabby house last night due to heavy rain.

The two largest parties vying for power represent the two largest tribes. The current president Julius Maada Bio (ACP) is Mende and wants to be re-elected. The main opponent Samura Kamara (SLPP) is Temne.

You can often deduce someone's background from the person's last name, which is partly the reason for the fear of some. According to my friends, as a losing tribe you can now forget about a job, and your life is uncertain. To what extent this is a trauma from the past or a real risk I cannot judge.

My current housemate is Mende, but has a double surname, a Mende name followed by a Temne name, brought into the family by a grandmother. Previously, I had a Fula and two Temne housemates. I never pay much attention to color but all the more to language. In my house Krio, Temne, Mende, Fula and Madinka were and are spoken, in addition to Dutch, Frisian, English and German. Thanks to a South African guest who is staying in my house for three months, Tsonga, Xhosa and Zulu have now also joined in. With corresponding click sounds. It is a pleasure to hear my housemates speak to family and friends. I can follow Krio a bit. When I suddenly hear my own name, I shout "no kongosa!", Krio for "no gossip". Everyone laughs.

Follow the news from Sierra Leone: See also: 
* documentaire about diabetes in Sierra Leone (Deutsche Welle, English)

A pan-African payment system (AlArabya news, English)


PressReader

Afgelopen week heb ik in de openbare bibliotheek van Houten PressReader weer geactiveerd. Deze app/service geeft toegang tot veel actuele kranten en tijdschriften. Als je verbinding in de openbare bibliotheek verbinding maakt met het wifinetwerk en daarmee inlogt in je PressReader account, dan heb je ook buiten de bibliotheek - dus ook thuis - voor langere tijd toegang. In elk geval 24 uur, in coronatijd is dit verlengd tot een week en ik denk die termijn ook nu nog geldt. Ik heb in elk geval vandaag, maandag 19 juni, nog toegang, nadat ik woensdag 14 juni in de bibliotheek heb ingelogd. Het lukte het mij niet om in de bibliotheek in wijkcentrum Schoneveld in te loggen, terwijl dat wel als hotspot staat aangegeven in de app, ik moest ervoor naar de bibliotheek in het centrum. Tot mijn verrassing heb ik nu ook toegang via mijn computer, terwijl ik in de bibliotheek alleen heb ingelogd met mijn telefoon. Dat scheelt weer gesleep met de laptop. 

PressReader bevat relatief weinig Nederlandse bladen. Voor mij zijn onder andere Haaretz en Jerusalem Post interessant, omdat ik graag het nieuws in Israël volg. Ik ben al jaren geabonneerd op de nieuwsbrief van Haaretz, maar kan via de nieuwsbrief slechts een beperkt aantal artikelen lezen. Verder zie ik bijvoorbeeld The Washinton Post, Wall Street Journal, USA Today, The Economist, the Guardian, The Observer, The Sunday Telegraph, Neue Zürcher Zeitung, Cape Times (Kaapstad), Ook ontdek ik in de PressRearder zo nu en dan nieuwe bladen, zoals de Afro Poetry Times. En zowaar het ND, maar dan niet het christelijke Nederlands Dagblad waar ik naar op zoek was, maar ND Der Tag, Journalismus von Links. Het Nederlands Dagblad (ND) en veel andere kranten kan ik wel lezen via Nexis in de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar ik  als oud-medewerker levenslang lid van ben. Onlangs heb ik een los nummer gekocht van het ND en weer ervaren hoe onhandig papier is. Het verbaast me dat deze en veel andere kranten geen digitale losse nummers meer verkopen. 

zondag 11 juni 2023

Almere stad

Maakt eredivisievoetbal eind aan dédain over Almere? 'Ally leeft' - https://nos.nl/l/2478500

Halverwege de jaren '90 redigeerde ik in opdracht van het bureau van de bekende stedebouwkundige Riek Bakker (BVR) de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie Almere 2015. Het was een groot project, waarbij de vraag werd gesteld of Almere moest stabiliseren als middelgrote stad of doorgroeien tot vierde stad van het land. Hiervoor werd door verschillende stedebouwkundige bureaus en landschapsarchitecten een aantal scenario's voor de toekomst van Almere bedacht en doorgerekend. Ik herinner me de brainstormsessies in een hotel bij de Vinkeveense Plassen, waar heftig maar vrijelijk werd gefantaseerd over hoe Almere er uit zou moeten komen te zien. 

Sommige opmerkingen staan me bij. Een stad is pas echt een gemeenschap geworden als er een generatie op het kerkhof ligt. Er zou een casino moeten komen. Ik beet op mijn lippen om niet toe te voegen: en koffieshops en een tippelzone en een daklozenopvang. Tot die dag had ik Holland Casino altijd in die categorie geschaard, als een methodonbus om verslaving onder controle te krijgen. Maar hier ging het om het aantrekken van het grote geld en uitgaansleven op niveau. 

Tenslotte werd geopperd dat Almere betaald voetbal zou moeten krijgen om mee te tellen. Dat idee kwam eerst niet van de grond en de inwoners van deze stad, waarvan meer dan 100.000 direct uit Amsterdam waren overgestapt, zaten er ook niet op te wachten. Zij hadden al een andere eredivisieclub in hun hart meegenomen. Almere leende een tijdje een Amsterdamse amateurclub, die speelde onder de naam FC Omnisport. Maar betaald voetbal kwam pas van de grond toen de vastgoedmiljardair Lesley Bamberger zijn geld in het project stak. De tijd dat je om te mogen voetballen elke week contributie betaalde aan de penningmeester van de club is voorbij, je bent nu het persoonlijk eigendom van een handelsman en dat is vast goed.

En nu staat Almere City FC dan op de drempel van de eredivisie. 

Het moge duidelijk zijn dat ik dichterbij de generatie op het kerkhof sta dan bij de gokkers en de sporters, maar het is leuk om te zien hoe de Vinkeveense fantasie werkelijkheid wordt.

(redactie Ytzen Lont)

donderdag 8 juni 2023

Soorten beschermen en woningen bouwen

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Voor de politieke redactie van Omroep Houten verzamel ik informatie over actuele onderwerpen. Deze week kwamen twee berichten over één onderwerp samen: (1) de provincie steekt een stokje voor de sloop van een oude veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk, waar De Bunte Vastgoed BV 22 woningen wil bouwen en (2) de gemeente is in overtreding door zonder ontheffing twee loodsen te slopen aan het Hofspoor voor de toekomstige woningbouwlocatie Loerik VI. In Schalkwijk zijn het vleermuizen (1) en in Loerik een paar steenuilen (2), die de woningbouw tegenhouden. 

Iemand reageerde: die fabriek staat daar dus voor eeuwig. Maar dat hoeft niet. 

De gemeente weet de oplossing al lang: een soortenmanagementplan (SMP). Daarmee kijk je naar maatregelen voor aanwezige te beschermen soorten in een veel groter gebied en in samenhang. Op perceelsniveau kan je nooit voldoende maatregelen nemen om een soort te beschermen. Je moet als initiatiefnemer dan namelijk binnen het plan ervoor zorgen en aantonen dat de soort door jouw activiteiten niet aangetast wordt. De vergunningverlener van de provincie heeft dit in 2021 uitvoerig aan mij uitgelegd, toen ik berichtte over de steenuilen. Bij de gemeente lijkt de urgentie daarvan nog niet helemaal doorgedrongen. Er wordt dacht ik al wel aan een SMP gewerkt, ik vraag zo nu en dan naar de stand van zaken, maar ik hoor er nog niet veel over. Mijn vermoeden is dat dit komt door capaciteitsgebrek bij de gemeente. 

Aanvulling 25/7/23: na nieuwe informatie heeft de Provincie alsnog ontheffing verleend voor het sloen van de veevoerderfabriek aan de Pothuizerweg in Schalkwijk, zie blog 25/7/23

-----
Om dit onderwerp goed te kunnen blijven volgen, zet ik hier wat bronnen op een rij. 

(1) Styloblog 08-06-23: Schalkwijkse fabriek mag niet gesloopt worden

(2) Styloblog 06-06-23: Gemeente Houten in overtreding

(3) Dossier: go.stylo.nl/steenuil

(4) Styloblog 13-01-22Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 

Woordvoerder Roland Zoer van de provincie Utrecht heeft mij in december 2021 uitgebreid te woord gestaan over de afgewezen ontheffing voor sloop van de loodsen aan het Hofspoor vanwege de aanwezigheid van steenuilen en de oplossing. Hij wijst er op dat de aanvrager, de gemeente, niet met inhoudelijke argumenten is gekomen en dat daarmee het besluit tot weigering van de vergunning defintief is geworden. De afgewezen vergunningaanvraag kan niet worden overgedaan. Wel is overleg mogelijk over het vervolg. Een oplossingsrichting is om een 'gebiedsgerichte ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Daarmee wordt voorkomen dat voor elk bouwplannetje een natuurvergunning moet worden aangevraagd, waarbij het bijna onmogelijk is om zeldzame soorten, zoals de steenuil, op kleine schaal te compenseren, waardoor de vergunning moet worden afgewezen. Verschillende gemeenten in de omgeving, zoals Zeist en Wijk bij Duurstede, maken al gebruik van dit relatief nieuwe instrument. Hiermee wordt voor een groter gebied, eventueel voor de hele gemeente, een plan gemaakt gericht op de verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals de steenuil. Daarvoor is ecologisch onderzoek nodig. De gemeente kan daarvoor een substantiële subsidie krijgen. De aanvraagperiode voor deze subsidie is 31 december 2021 gesloten. In 2022 en 2023 werd de subsidieregeling opnieuw opengesteld. Zie Subsidies biodiversiteit SMP

Reactie gemeente Houten 24/1/22: We zijn aan het inventariseren wat er allemaal nodig is om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Daar is afstemming over geweest met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht. Het besluit om in Houten een SMP te gaan opstellen, is nog niet genomen. Dat verwachten we later dit jaar. Het idee is dat we ons in het plan richten op zogenoemde gebouwbewonende diersoorten (denk aan vleermuis, huismus, gierzwaluw). Daar zouden uilen aan kunnen worden toegevoegd. We zitten in de fase van inventariseren. We hebben nog geen subsidie aangevraagd. 

(5) Visie groen en biodiversiteit, Houten, 27-10-2020 p45 (PDF 65p):
"Een ander aspect dat in het kader van de Ruimtelijk Koers is voorgesteld, is het opstellen 
van een soortenmanagementplan en daaraan gekoppeld het aanvragen van een generieke 
ontheffing voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit helpt bij de afgifte van 
vergunningen voor ruimtelijke ingrepen en maakt het proces om te kunnen bouwen sneller. 
Met een soortenmanagementplan is de gemeente verplicht de staat van instandhouding 
van deze soorten minimaal hetzelfde te houden en waar mogelijk te verbeteren, maar is er 
niet meer bij elke ruimtelijke ontwikkeling een eigen tijdrovend onderzoek voor deze 
soorten nodig. Wanneer de Ruimtelijke Koers niet door zou gaan, moet opnieuw bekeken welke maatregelen en randvoorwaarden worden gesteld voor nieuwbouw in Houten. Hierbij 
zouden de voorgestelde maatregelen als uitgangspunt kunnen dienen."


(7) Provincie Utrecht, april 2022: Handleiding opstellen soortenmanagementplan en gebiedsgerichte onheffingsaanvraag (PDF 35p)

(8) Regelink (commercieel bureau, bij wijze van voorbeeld):
Gebiedsbreed onderzoek en soortenmanagementplan 

Aanvulling 09-06-23

(9) Collegeprogramma 2022-2026 (PDF 41p) (p23-24) 56. Soortenmanagementplan
Begin 2023 vindt een marktconsultatie plaats voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Een soortenmanagementplan is de nieuwe vorm van ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb voorziet in de bescherming van planten en dieren. Door de beschermde plant- en diersoorten in één keer voor de hele gemeente in kaart te brengen is er een brede gebiedsontheffing aan te vragen. Daardoor is een ecologisch onderzoek per project niet meer nodig, waardoor ruimtelijke procedures sneller gaan en kosten worden bespaard, ook voor inwoners zelf. Het bespaart ook kosten voor adviesvragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst. Doelstelling voor dekking van de kosten is binnen bestaande gemeentelijke budgetten en subsidie van de provincie en bijdrage van Viveste. Kostenbesparing gemeente (structureel): 2022-2023 geen; 2024-2026 jaarlijks €25.000. 

Schalkwijkse fabriek mag niet gesloopt

Aanvulling 25/7/23: na nieuwe informatie heeft de Provincie alsnog ontheffing verleend

De Provincie heeft een stokje gestoken voor de sloop van de veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk, niet ver van de Lekdijk. De Bunte Vastgoed BV had een ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming. De Bunte wil de fabriek slopen en hier 22 woningen en 16 garages bouwen. In het pand leven beschermde vleermuizen, die niet zomaar gedood of verjaagd mogen worden. Het betreft de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) en de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). 

Begin april had de provincie al laten weten niet akkoord te gaan. De aanvrager heeft daarna een nieuw compensatieplan aangeleverd, maar ook dit was voor de Provincie onvoldoende. Bij de beoordeling kijkt de overheid of er een wettelijk belang is om de aanwezige dieren te mogen doden of verjagen, of er geen alternatief is en of de dieren in hun natuurlijke verspreidingsgebied kunnen blijven voortbestaan. 

Groot openbaar belang
De provincie kan ontheffing verlenen op grond van een groot openbaar belang. De aanvrager wijst op het woningtekort. Er zijn dringend nieuwe woningen nodig. Tot 2040 moeten er in Houten 4750 woningen bijkomen, waarvan 55 in Schalkwijk.  Dit blijkt uit woningbehoefteonderzoeken en de woonvisie van Houten. Maar, zegt de Provincie, het gaat in dit plan om woningen in het duurdere segment: meer dan de helft zijn twee-onder-één-kap of vrijstaande woningen, daarnaast zijn negen rijwoningen gepland, waarvan vier met garage. Er is vooral behoefte aan goedkopere 'betaalbare' woningen. De bouw van woningen in het duurdere segment valt niet onder dwingende redenen van groot openbaar belang. Op die grond kan dus geen ontheffing worden verleend. 

De bouwer voert nog een ander groot belang aan. Het plan is in nauwe samenwerking met de omwonenden, de gemeente Houten en de provincie Utrecht tot stand gekomen. Er komt hierdoor een eind aan de klachten en rechtszaken van de omwonenden. Maar dit belang is niet genoemd in de wet als een geldig wettelijk belang om ontheffing van de Wet natuurbescherming te verlenen. 

Geen alternatief
De aanvrager voert aan dat er geen alternatief is. De werkzaamheden zijn gebonden aan deze locatie, de fabriek is leeg, moet worden gesloopt en vervangen door woningen. Er zijn geen andere gegadigden met een beter plan. De Bunte wil het fabriekspand eerst met flaps ontoegankelijk maken voor vleermuizen. Daardoor kunnen de dieren wel uitvliegen maar niet terug naar binnen. De bouwer willen tijdelijke nestkasten ophangen in de bomen lans de Pothuizerweg en de Provinciale weg en later op een te bouwen garage een zolder maken voor de vleermuizen. De provincie zegt dit idee niet te kunnen beoordelen, omdat er geen bouwtekeningen zijn bijgevoegd. Ook zou tuinverlichting of eventuele aanbouw aan de garage de vleermuizen alsnog kunnen verstoren, waardoor dit geen goed alternatief is. 

De werkzaamheden zullen meerdere zomer-, winter- en paarverblijven van de vleermuizen vernielen. Hierdoor worden deze vleermuizen verstoord en in sommige gevallen mogelijk gedood, doordat je niet ziet waar ze zitten. De compenserende maatregelen zijn volgens de provincie onvoldoende. Er is kans dat de instandhouding van vleermuizen verslechterd. 

De Provincie geeft daarom geen ontheffing voor de werkzaamheden. De aanvrager heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen dit besluit. 

Bron: Brief Gedeputeerde Staten van Utrecht 01-06-2023
Afwijzing Wnb Pothuizerweg 4 Schalkwijk (PDF 13p)
via Officiële bekendmakingen, Provinciaal blad van Utrecht 05-06-2023

Zie ook Styloblog 08-06-2023: Soorten beschermen en woningen bouwen

Aanvulling 25/7/23: na nieuwe informatie heeft de Provincie alsnog ontheffing verleend,


dinsdag 6 juni 2023

Gemeente Houten in overtreding


De woordvoerster van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), de milieudienst van de provincie Utrecht en elf gemeenten in de regio, heeft mij vanavond (email 6/6/23, 19:41 uur) laten weten: 

"Na onderzoek stelt de RUD dat er sprake is van een overtreding door de gemeente Houten bij het slopen van de loodsen. De RUD is daarom een handhavingstraject gestart met als doel de schade te beperken en waar mogelijk te herstellen. De uitkomst van het traject staat nog niet vast."

Het betreft de inmiddels voltooide sloop van twee loodsen aan het Hofspoor in Houten, een locatie die ook bekend staat als woningbouwlocatie Loerik 6. In 2021 heeft de gemeente bij de Provincie ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming voor de sloop van drie loodsen en een woning in dit gebied. In één van de loodsen nestelt een steenuilenpaar en de andere twee loodsen zijn volgens de aanvraag van de gemeente 'roestplekken', langdurige rustplekken die gezien moeten worden als onderdeel van het nest. Omdat de steenuilen niet verstoord mogen worden en ook niet zomaar vertrekken, heeft de provincie de aanvraag afgewezen. De provincie stond open voor overleg over de afwijzing, maar daar ging de gemeente niet op in. 

Het gebied staat nummer 1 op de door de gemeenteraad vastgestelde lijst van 'laaghangend fruit', locaties die volgens de gemeente snel bebouwd kunnen worden en maakt daarmee ook deel uit van de Woondeal van de regio Utrecht richting het Rijk (*). Bij het vaststellen van die lijst door de raad heeft wethouder Sander Bos (VVD) niet gemeld dat de provincie het uitvoeren van werkzaamheden in het gebied heeft verboden. 

Een mogelijke oplossing naar de toekomst is het opstellen van een 'soortenmanagementplan' (SMP), waarmee de steenuilen in een groter gebied worden beschermd. Het 'weglokken' van de steenuilen naar een gebied buiten de rondweg, zoals de gemeente in de aanvraag had voorgesteld, werkt niet: steenuilen verhuizen niet over zo'n grote afstand en bovendien wil het nieuwe College van B&W dit buitengebied in Houten-Oost voor grootschalige woningbouw bestemmen. 

De gemeente heeft ondanks de afgewezen ontheffing twee van de drie loodsen nu alsnog gesloopt. In februari (ruim voor de sloop) en maart (toen de sloop net was begonnen) heb ik de gemeente en de provincie hierover vragen gesteld. Wethouder Paul van Ruitenbeek (Natuurlijk Houten) was van mening, daartoe geadviseerd door zijn ambtenaren, dat voor sloop geen vergunning of ontheffing nodig is, alleen een melding bij de gemeente. De sloop zou zorgvuldig kunnen gebeuren, omdat de steenuilen in de andere loods zitten. Over dit nieuwe inzicht heeft geen overleg plaatsgevonden met de Provincie. De vergunningverlener reageerde verrast toen ik vroeg naar de voortgang en hij nam meteen contact op met de RUD. 

Onbedoeld hebben mijn vragen geleid tot het handhavingsonderzoek. Aan de ene kant betreur ik dat, want gedane zaken nemen geen keer, maar ik kan mij gewoon niet voorstellen dat je een 'vergunning' aanvraagt, die wordt afgewezen en dat je dan concludeert dat een vergunning niet nodig is en je dan zonder overleg met de vergunningverlener tóch gaat slopen. Ook heb ik de indruk dat de gemeente geen regie voert op deze locatie, die als belangrijke bouwlocatie of 'schuiflocatie' is aangewezen, maar ad hoc beslissingen neemt. 

-----

Aanvullingen 7-6-23: 

De woordvoerder van de gemeente Houten, gevraagd om een reactie, laat het volgende weten: "Gemeente Houten is in gesprek met de RUD. Lopende die gesprekken doen we geen mededelingen over de inhoud of mogelijke uitkomsten ervan."

(*) Verwijzing naar Woondeal toegevoegd. Bron: Woondeal 2022-2030 Regio U10 (PDF 40p), p53 Kaart 2: Overzicht van belangrijke projecten in de regio, 4 Houten: Motie Blijven bouwen (7 locaties). 

zaterdag 3 juni 2023

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Übersetzt aus dem Niederländischem blog 07-01-2018

Mein liebstes deutsches Wort ist Wendehammer. Dabei handelt es sich um einen etwas breiteren Teil am Ende einer Sackgasse in Form eines Hammers, an dem Autos wenden können (NL: 'keerlus'). Als ich in der Bonner Sackgasse Büchelgarten wohnte, parkte ich mein altes Citroën-Wohnmobil immer in einer Ecke des Wendehammers. Wendehammer erinnert mich auch an die Scharen von Menschen, die während der Wende mit großen Hämmern die Berliner Mauer einrissen und Steinstücke als Beweis für die wiedergewonnene Freiheit mitnahmen.

In der Schule habe ich gelernt, dass die Deutschen – in geringerem Maße wie die Niederländer, aber im Gegensatz zu den Engländern – endlos Wörter zusammenfügen, um neue, zusammengesetzte Wörter zu bilden. Als Beispiel schrieb der Lehrer das nicht existierende Wort für „Frau des Weichenwärters“ an die Tafel: Eisenbahnknotenpunkthinundherschieberin. Neununddreißig Buchstaben horizontal.

Heute habe ich in der „Tageschau“ ein für mich neues Wort mit siebenundzwanzig Buchstaben gelesen. Es wird mein Lieblingswort Wendehammer oder die Frau des Weichenwärters nicht entthronen, aber es ist ein harter Herausforderer.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten, doch bereits eine Woche später wird seine Abschaffung gefordert. Das Gesetz schreibt vor, dass Online-Medien eindeutig strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden entfernen müssen. Allerdings droht das Gesetz in staatliche Zensur und Selbstzensur auszuarten. Ein Minister hat betont, dass sich das Gesetz nur auf „eindeutig strafbare Inhalte“ beziehe. Aber kann eine Redaktion – oft in einem anderen Land – beurteilen, was strafbar ist? Und macht es sich selbst strafbar, indem es nicht handelt?

Die Kritik an den sozialen Medien und an der Bundesregierung ist durchaus widersprüchlich, oder anders gesagt: sie müssen widersprüchlichen Erwartungen gerecht werden. Facebook und Twitter wird oft vorgeworfen, schlechte Inhalte nicht schnell genug zu entfernen, aber manchmal geht die reibungslose Entfernung auch zu schnell vonstatten, sei es aus politischer Voreingenommenheit, missverstandener Satire oder einfach nur lächerlich. Im Handumdrehen müssen ein live übertragene Suïzid, eine Hassrede und die erotische, sexistische oder aber krebskranke Frauenbrust auf Absicht, Wirkung und die Gesetze des Landes beurteilt werden.

Das Löschen ist immer eine Form der Zensur. Aber es in Ruhe zu lassen, führt auch zu Aufregung. Der Ruf nach Zensur kommt oft von denselben Leuten, die Zensur verurteilen. Einerseits wird das Recht auf Diskriminierung und das Recht auf Beleidigung in Anspruch genommen, andererseits wird teilweise eine Entlassung oder Bestrafung gefordert, wenn sich jemand nicht schnell genug von Tweets eines in Ungnade gefallenen Tweeters distanziert hat. Guilty by association. Schuldig durch Assoziation.

Gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir ohne irgendeine Form von Zensur, also Schutz und Regulierung, zusammenleben können. Doch die Frage ist, ob es klug ist, wenn die Bundesregierung die sozialen Medien unter Androhung hoher Bußgelder zur Zensur zwingt. Das Gesetz der 27 Buchstaben ändert wenig an der bereits bestehenden Strafbarkeit bestimmter Äußerungen, ernennt aber ausländische soziale Medien zum Richter. Nein, Richter ist nicht das richtige Wort. Sie werden zu Hunden, die aus Angst beißen. Sie zu schwächen gibt ihnen noch mehr Macht.donderdag 1 juni 2023

VPRO-leden moeten zwijgen

Zaterdag 3 juni houdt de VPRO de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Hybride dit keer: online en in de zaal. Daar is iets vreemds mee aan de hand: de aanwezige leden hebben te horen gekregen dat ze moeten zwijgen. Ook de telefoons moeten uit. Ze mogen geen vragen stellen of het woord voeren. Op de vraag hoe je kunt vergaderen met zwijgende leden, antwoordt de VPRO dat dit geen probleem is: je kunt vooraf vragen insturen. Stemmen schijnt nog wel te mogen. In de statuten staat dat aanwezige leden om een (her)stemming kunnen vragen, maar dat staat het bestuur dit keer niet toe. Instemming bij acclamatie kan natuurlijk ook niet, want dat veronderstelt dat de vergadering ook anders kan besluiten. Dat het bestuur de aanwezige leden bij de algemene ledenvergadering expliciet het zwijgen oplegt, betekent wel dat elk besluit achteraf kan worden aangevochten. Nou hoeft er niet veel te worden besloten en VPRO-leden zijn al lang een zwijg- en volgzaam volk. De VPRO was altijd de omroep die de vereniging, de leden en de vrije geluiden hoog hield. De vrije omroepvereniging als kern van de publieke omroep. Ik had het kunnen weten: die tijd is voorbij.