vrijdag 10 juli 2020

Expo-paviljoen krijgt nieuw leven

Het Nederlandse paviljoen van de Expo 2000 in Hannover krijgt een nieuw leven. Het gestapelde landschap van bureau MVRDV wordt omgebouwd tot functionele kantoor- en vergaderruimte en wordt geïntegreerd in een groter complex. De mensen kunnen straks werken in de 'duinen' of in het 'bos' van het paviljoen. 
Dit is te lezen in een artikel - met afbeeldingen - van Archello.nl. Ik heb in dit paviljoen rondgelopen, het beklommen zo je wilt, tijdens mijn bezoek aan de Expo 2000. Een andere aardige associatie die ik met deze wereldtentoonstelling heb, is dat ik in de tram gezeten heb die later werd verkocht aan de HTM en werd ingezet in Houten. Dit trammetje - gehuurd van de HTM, geëxploiteerd door NS en bestuurd door chauffeurs van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht - reed eindeloos heen en weer tussen station Houten en Houten Zuid, vlakbij het huidige station Houten Castellum. Een ritje van drie minuten. De bouw van het nieuwe station, centraal in Houten-Zuid, was een belangrijke voorwaarde in het Vinex-akkoord van de regio Utrecht met het Rijk (bij de onderhandelingen hierover voerde ik het secretariaat van een drietal werk- en projectgroepen), maar de realisatie moest jaren worden uitgesteld doordat de Tweede Kamer de daarvoor noodzakelijke spoorwegverdubbeling voor zeker tien jaar blokkeerde. De letters HTM staan voor mij sindsdien niet alleen voor Haagse Tram Maatschappij, maar ook voor Hannoverse en Houtense Tram Maatschappij. En dat alles in één tram. 

Bron: Archello 10/07/20 MVRDV revisits their iconic Hannover Expo 2000 pavilion with co-working office transformationLife expectancy

Tonight I had - as often - contact with a young friend in Sierra Leone. He has no work and income, and tries everything to find a job or earn some money with trade. It occurs that he has no money for food, let alone for investments. This weekend he could get a nice gig as DJ, which he likes to do, but he would risk his health as well as problems with the police, because there's a state of emergency and a curfew from 11 pm tot 7 am. During the day restaurants and bars are allowed to open, but a big club festival isn't allowed. It's a pity that he has to pass for this nice gig.

They have gone through several health crises there in recent years, and every time it's a hard blow. And also, every time (civil war, ebola, corona) education comes to a halt. The spreading of the corona virus in this West-African country is limited till now, but it could hit harder any time. Till now there's 1600 registered cases of corona and 63 deaths. Through the hard lesson of the ebolacrisis the authorities and the people are well prepared for an epidemic, in fact better than the Netherlands. But more than half of the population lives in severe poverty, the average income per inhabitant is according to several sources somewhere between 1100 and 1500 euro's per year, the average life expentancy is 52,2 years.

My young friend (25) has followed a few computer courses last year and he tries everything to find some work to do and he regularly asks me for advice. Via the side I try to bounce the ball back to other contacts in Sierra Leone and the Sierra Leone community. You never know where the ball roles.

On request of my above mentioned friend I translated my yesterday's blog from Dutch.

donderdag 9 juli 2020

Levensverwachting

Vanavond had ik - zoals vaak - contact met een jonge vriend in Sierra Leone. Hij heeft geen werk en inkomen en probeert van alles om een baan te vinden of met handel wat geld te verdienen. Het komt voor dat hij geen geld heeft om te eten, laat staan om te investeren. Het komend weekend kon hij een leuke klus krijgen als DJ, wat hij graag doet, maar dan zou hij zijn gezondheid en problemen met de politie riskeren, want vanwege corona geldt er een noodverordening en een avondklok van 23:00 tot 07:00 uur. Overdag mogen restaurants en bars wel open, maar een groot clubfeest zoals dit is verboden. Jammer dat hij deze leuke schnabbel aan zich voorbij moest laten gaan.

Ze zijn daar de afgelopen jaren al door meerdere gezondheidcrises gegaan en de klap komt elke keer hard aan. Ook elke keer weer (burgeroorlog, ebola, corona) komt het onderwijs stil te liggen. De verspreiding van het coronavirus is in dit West-Afrikaanse land tot nu toe beperkt, zeker in vergelijking met de ebolacrisis, maar kan elk moment alsnog harder toeslaan. Tot nu toe zijn er zo'n 1600 coronagevallen geregistreerd en 63 doden. Door de harde les van de ebola zijn de autoriteiten en de bevolking wel goed voorbereid op een epidemie, in feite beter dan Nederland. Maar meer dan de helft van de bevolking leeft in grote armoede, het gemiddelde inkomen per inwoner ligt volgens verschillende bronnen zo tussen de 1100 en 1500 euro per jaar, de gemiddelde levensverwachting is 52,2 jaar.

Mijn jonge vriend (25) heeft het afgelopen jaar verschillende computercursussen gevolgd en probeert van alles om aan het werk te komen en vraagt mij regelmatig om advies. Via de band van Nederland probeer ik de bal ook door te kaatsen naar mijn andere contacten in Sierra Leone en de Sierra Leoonse gemeenschap. Je weet nooit hoe het balletje rolt. 

On request of my above mentioned friend I translated this blog in English.

dinsdag 7 juli 2020

US hiring vaults

Soms denk ik dat ik Engels begrijp.
Soms niet.
Of te goed.

Reuters:
"U.S. hiring vaults to record high".

Ik las:
"De Verenigde Staten huren kluizen om hoogte op te nemen".

Er staat:
"Amerikaanse werkgelegenheid springt naar recordhoogte".

vrijdag 3 juli 2020

Nuclear sharing is caring?

Na een interview met SPD-voorzitter Rolf Mützenich in Der Tagespiegel (1) begin mei is een discussie losgebrand rond de vraag of Duitsland moet doorgaan met het toelaten van Amerikaanse tactische nucleaire wapens op zijn grondgebied en als bewapening van Duitse vliegtuigen, de zogenoemde Dual-Capable Aircrafts (DCA). De besluitvorming over vervanging van de huidige DCA-luchtvloot zou gepaard moeten gaan met een breder debat over Duitse deelname aan 'nuclear sharing'. 

Het Duitse onderzoeksinstituut DGAP vroeg defensie-experts uit verschillende Europese landen hoe in hún land wordt aangekeken tegen de Duitse rol in de nucleaire afschrikking en een eventuele 'alleingang' van Duitsland. Het DGAP - Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik ofwel Duits genootschap voor buitenlandse politiek - is een denktank met zo'n 2800 leden. De organisatie is in 1955 opgericht en zet zich in voor een duurzame Duitse en Europese buitenlandse en veiligheidspolitiek, gebaseerd op democratie, vrede en rechtstaat. 

DGAP stelde de volgende vragen en vatte de antwoorden samen in een rapport (2): 1) hoe denken de partners van Duitsland over de nucleaire strategie van de Navo en 'nuclear sharing' in het bijzonder; 2) hoe zien zij de rol van Duitsland en 3) wat zouden de consequenties zijn van een Duitse terugtrekkking? 

Volgens DGAP waren de experts het ondanks verschillen van mening over één ding eens: nucleaire afschrikking is de hoeksteen van de defensiestrategie van de Navo en van levensbelang voor de Europese veiligheid. Alle respondenten steunden de 'nuclear sharing agreement' (3) van de Navo. In het kader van deze overeenkomst hebben vijf Navo-leden Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied gestationeerd, namelijk België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Van de ondervraagde experts wijzen sommigen erop dat deze overeenkomst van belang is om Europese landen een stem te geven in de nucleaire strategie van de Navo, anderen benadrukken dat nucleaire afschrikking nodig is voor de geloofwaardigheid van de Navo, weer anderen dat de aanwezigheid van tactische kernwapens voorkomt dat Rusland een strategische overmacht krijgt op zijn buurlanden. Het stationeren van Amerikaanse kernwapens in Europa is ook bedoeld om te voorkomen dat Duitsland en andere Europese landen zouden streven naar eigen kernwapens. Duitse deelname aan de overeenkomst is een belangrijk symbool van Duitslands betrokkenheid bij het bondgenootschap.

Velen zien een eventuele eenzijdige terugtrekking uit de overeenkomst als een zorgelijk signaal, dat in elk geval zou moeten worden gecompenseerd door veel hogere defensiebestedingen aan conventionele wapens. Als één van de sterkste landen moet Duitsland een evenredig deel van de defensielasten dragen. Eenzijdige terugtrekking van Duitsland zou kunnen leiden tot een kloof met Washington en olie op het vuur gooien van een toch al gespannen relatie. Veel experts zijn bang dat Oost-Europese landen, zoals Polen, een terugtrekking van Duitsland zouden willen compenseren door stationering van Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied, wat zou kunnen leiden tot spanningen en een wapenwedloop met Rusland. Terugtrekking van tactische kernwapens zou alleen moeten worden overwogen als onderdeel van onderhandelingen met Rusland over wapenbeheersing. Er zou van Russische zijde iets tegenover moeten staan. 

Met die laatste zin ben ik het wel eens. Maar - zoals ik hier al eerder schreef (4) - de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van kernwapens staat mij tegen. Sharing is caring is een misleidende titel. Alle inspanningen zouden er voortdurend op moeten zijn gericht om een wereldwijd verbod op kernwapens stap voor stap mogelijk te maken. Dat gaat niet als we het dreigen met het atoomwapen de "hoeksteen" van onze strategie noemen. 

---

Bronnen: 

(1) Tagesspiegel 03-05-2020 SPD fordert Abzug aller US Atomwaffen aus Deutschland

(2) Lees hier een samenvatting (webpagina) en het hele rapport (PDF): 

(Nuclear) Sharing is Caring - European Views on NATO Nuclear Deterrence and the German Nuclear Sharing Debate (DGAP Report no.. 10, juni 2020)

(3) Wikipedia: Nuclear sharing

(4) Styloblog 24-06-20 Arms Control


donderdag 2 juli 2020

Schaamrood blogje

Als journalist zit ik bovenop het nieuws. Was dat maar waar. Al meer dan zeven jaar - eerst voor het Trefpunt en later voor Omroep Houten - volg ik het beleid van de gemeente Houten rond de voor deze regio zo belangrijke fruitteelt en de risico's voor omwonenden als het gaat om het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo'n zeven jaar geleden stelde de gemeente een 'spuitvrije zone' in rond boomgaarden, maar de gemeente werd daarbij verschillende keren door de Raad van State op de vingers getikt. Vijf jaar geleden sloot de gemeente een convenant met de fruittelers waarin afspraken werden gemaakt over zorgvuldig spuiten. Dat convenant zou na vijf jaar aflopen: dat is volgende maand. Begin deze week kwam de Gezondheidsraad met een advies over de gezondheidsrisico's, ik vroeg de gemeente om een reactie en daarbij meteen ook hoe het stond met het convenant. 

Bij mijn vragen liet ik weten niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken rond het Convenant Gewasbescherming. Nou, dat blijkt, want vandaag ontdekte ik op de website van de gemeente dat het convenant al afgelopen januari voor vijf jaar is verlengd. Dat nieuws is mij volledig ontgaan! Ik lees nu dat het convenant is getekend tijdens de fruitteeltvakbeurs in de Expo in Houten. Die beurs heb ik zelf vanwege dit onderwerp voor Omroep Houten bezocht en ik ben er met een stapel informatie vandaan gekomen, maar ik heb kennelijk mijn vragen op het verkeerde moment aan de verkeerde mensen gesteld en ik heb terug gemeld dat er geen nieuws voor de uitzending was. Er zal toen ongetwijfeld een persbericht zijn uitgegaan maar dit is volledig langs mij heengegaan. Het convenant heb ik inmiddels gedownload, maar ik moet het nog nalezen op wijzigingen en actualiteit en ik wacht nog op de beantwoording van mijn vragen door de gemeente. 

Wordt dus vervolgd, maar dit schaamrood blogje moest ik alvast even kwijt. 

Gemeente en fruittelers verlengen inzet tegen hinder gewasbescherming

Convenant Drifreductie 2020-2025 (PDF 4p) [het convenant is hier op de gemeenteljke website niet meer te vinden]

Mijn dossier over landbouwgif en omwonenden


woensdag 1 juli 2020

Immaterieel erfgoed

Het carnaval in noordoost Twente, de Chinees-Indische restaurantcultuur, het hindoefeest Holi, de Brabantse orgelcultuur, riviervisserij, skûtjesilen en traditionele bevloeiing van grasland worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze inventaris bevat nu meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale gewoontes. De notering is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed toekomstbestendig te maken. 

Het Streek

Het Streek Lyceum, voorheen Christelijk Streeklyceum Ede (CSLE), bestaat in 2020 zestig jaar (1960-2020). In 1967 kwam ik op deze school. Is het weer tijd voor een reünie? Zolang het coronavirus nog rondwaart, zit dat er niet in. Rector Wilfred Nep laat weten: "Op korte termijn is er geen jubileumviering te verwachten. Ook onder normale omstandigheden hadden we dit waarschijnlijk doorgeschoven naar 2023 omdat we dan naar verwachting een nieuw gebouw in gebruik gaan nemen en afscheid nemen van het huidige gebouw. Dat lijkt ons bij uitstek een goed moment om een grote reünie te organiseren."


PS. Tien jaar geleden (*) vroeg ik ook of er een reünie te verwachten was, vanwege het vijftigjarig jubileum. Het antwoord kwam toen van Havo-teamleider Wilfred Nep en de reünie in 2011. De teamleider is nu rector. Naamgrappen mogen niet. Nee, niet doen. Stop. Maar als ik tiener was en in de redactie van schoolkrant de Streekbuis zat of zoals eerder nog als Stupey mijn eigenste klassekrant Stupey's News volschreef, wat lijkt het mij dan heerlijk om een rubriek met mededelingen van de directie bij te kunnen houden onder de titel Nep Nieuws.

* Styloblog 04/01/10, 17/01+01/02/11
Zie zoekwoord streeklyceum in dit blog