donderdag 21 juni 2018

Wir schaffen das


Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en de eerste jaren daarna werden 12 miljoen Duitsers uit het Oosten van Europa verdreven, onder andere door de annexatie van de voormalige Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neisse-grens of op de vlucht voor het Rode Leger. Anders dan in Oost-Duitsland, waar zij verplicht en stilzwijgend moesten integreren, mochten de Vertriebenen in West-Duitsland zich organiseren en werden zij een politieke factor van betekenis. Dit politieke affiche laat zien hoe de Beierse CSU opkwam voor deze vluchtelingen. De parallel met het "Wir schaffen das" van Angela Merkel is treffend. Het is dan ook niet voor niets dat dit affiche nu weer opduikt in de sociale media.

Meer informatie: Wikipedia

dinsdag 19 juni 2018

Summerschool

SUMMERSCHOOL JOURNALISTIEK & SMART CITIES (17, 24 EN 31 AUG)
Schrijf mee aan het bookazine met spelregels voor de slimme stad
Voor de Summerschool Journalistiek en Smart Cities zoeken wij studenten, net afgestudeerden en jongprofessionals met schrijfambities die in augustus een topstuk willen schrijven, maar bovenal veel willen leren over journalistiek en de smart city.

Niet alleen maak je kans op een mooie prijs, je leert in deze dagen bovenal hoe het is om te werken op een professionele vakinhoudelijke redactie. Hoe start je een verhaal, welke bronnen raadpleeg je en hoe zorg je voor een productie met inhoud en uitstraling?
VOOR WIE? 
Er kunnen 14 schrijftalenten in de dop gratis deelnemen. De summerschool is bedoeld voor studenten en jongprofessionals met journalistieke ambities. Een achtergrond in de ruimtelijke ordening of sociale wetenschappen/studies is handig, maar zeker niet noodzakelijk. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

WAT GA JE DOEN?
Je gaat meeschrijven aan een bookazine. Je artikel wordt verspreid onder duizenden stedelijke professionals.
Je leert alles over de smart city.
Je neemt deel aan journalistieke masterclasses (hoe schrijf je een artikel, hoe is het om uitgever te zijn, hoe maak je een blad, hoe positioneer je jezelf als journalist en we  gaan in op contentmarketing en onderzoeksjournalistiek)
Je netwerk uitbreiden en contacten op doen in de journalistieke wereld.

PRIJZEN 
Naast een publicatie in het bookazine, op www.future-city.nl en op Stadszaken.nl krijg je €100,- voor je productie. Daarnaast maakt de winnaar kans op een mooie prijs waaronder (bij interesse) een halfjaar contract bij ons!

DEELNEMEN
Meer informatie over de summerschool kun je vinden op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/summerschool-journalistiek-en-smart-cities-2018/. Deelname is GRATIS. Inschrijven kan t/m zondag 22 juli. De summerschool vindt plaats in Amersfoort, bij ons op kantoor, op Paulus Borstraat 41 (10 minuten lopen vanaf station Amersfoort).

Bron: Kennislab voor urbanisme 

maandag 18 juni 2018

Youth for Christ verkoopt hoofdkantoor

Foto De Lindenhorst in Driebergen, het hoofdkantoor van Youth for Christ
Uit een email van Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ Nederland:

"(...) Het afgelopen jaar heeft een commissie van bevriende deskundigen zich – samen met ons – over deze vraag gebogen. Deze commissie is unaniem tot de conclusie gekomen dat verkoop van De Lindenhorst de beste optie is voor Youth for Christ. De directie en het bestuur van Youth for Christ hebben deze conclusie overgenomen en daarmee besloten over te gaan tot verkoop. Hoe we tot deze beslissing zijn gekomen leest u in het persbericht (...), dat we vanmiddag publiceren. Maar ik wil graag dat u het eerst van ons hoort.

We realiseren ons zeer dat dit besluit voor velen van u een grote impact heeft. Voor veel mensen is De Lindenhorst veel meer dan een prachtig gebouw op een schitterend landgoed. Het is een plek waar mensen tot geloof zijn gekomen, hun vakantiereizen startten, hun huwelijk sloten, een jaar van hun leven gaven en theatervoorstellingen maakten. De Lindenhorst is een plek waar we Gods Geest hebben ervaren. Met die ervaringen, beelden en rijke momenten nemen we dankbaar afscheid van een plek die nog jaren in ons hart zal voortleven."

Uit het persbericht:

Groei
Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

Onderhoudskosten
Het gevolg van deze lokale focus is dat er minder activiteiten en minder medewerkers op het landelijke kantoor in Driebergen zijn. Op dit moment wordt nog maar een derde van de ruimte van De Lindenhorst door Youth for Christ benut. De rest wordt verhuurd aan externe partijen. Tegelijkertijd stijgen de onderhoudskosten en zijn er forse investeringen nodig voor de toekomst, mede door de leeftijd van het gebouw.

Onderzoek
De afgelopen twintig jaar is diverse malen onderzocht hoe De Lindenhorst kan worden ingezet om het jongerenwerk te ondersteunen. Daarbij is altijd de afweging gemaakt of de relatief hoge onderhoudskosten van het pand in verhouding staan tot de mogelijkheden die een dergelijke locatie biedt. Juist de strategische keuzes gaven aanleiding om deze afweging opnieuw te maken. Na een uitgebreid onderzoek van een externe commissie met bevriende projectontwikkelaars en onderhoudsdeskundigen is de keuze gemaakt om het landgoed te verkopen.

donderdag 14 juni 2018

Duitse coalitie kraakt

In Duitsland dreigt een kabinetscrisis. De CDU en de Beierse zusterpartij CSU kunnen het niet eens worden over het vluchtelingenbeleid. Vandaag gingen de fracties van CDU en CSU in de Bondsdag uit elkaar en vergaderden elk afzonderlijk. De vergadering van de Bondsdag werd er voor onderbroken. De CSU schaart zich achter hun voorman Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken. Seehofer wil vluchtelingen aan de Duitse grens kunnen tegenhouden, omdat alle omliggende landen veilige landen zijn. Merkel wil de komende twee weken eerst overleggen met Europese partners over de toepassing van de Europese asielregels over de registratie in het land van aankomst en het voorkomen van dubbele asielaanvragen. Als de CSU doorzet en het voorstel van Seehofer morgen in stemming brengt, dan kan dat er toe leiden dat de bondskanselier haar minister ontslaat en de coalitie uit elkaar valt.

Bron o.a. ZDF Heute 14.6.2018, 17:00 u