woensdag 28 november 2012

Amerika moet resolutie steunen


De Foundation for Middle East Peace (FMEP) rept in haar nieuwsbrief van 28 november 2012 over geheime onderhandelingen tussen de Obama-regering en een Israëlisch gezant. De uitkomst hiervan zou het mogelijk moeten maken, dat de Verenigde Staten vóór een Palestijnse resolutie stemmen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De stemming is gepland op 29 november. De resolutie voorziet in opwaardering van de Palestijnse status bij de VN.

De FMEP vindt dat Amerika vóór de resolutie zou moeten stemmen. Volgens FMEP betekent de resolutie geen ondermijning van directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over een tweestatenoplossing en geeft de resolutie de Palestijnen ook nog geen toegang tot het Internationaal Strafhof, zoals Amerika vreest. Obama is door zijn herverkiezing nu in de positie om te voorkomen dat het Amerikaanse Congres of Israël strafmaatregelen tegen de Palestijnse Autoriteit uitvaardigen. Amerikaanse steun aan de resolutie zou de positie van president Abbas van de Palestijnse Autoriteit versterken. 


Update:  De resolutie is aangenomen met 138 stemmen voor, 9 tegen en 41 onthoudingen. Amerika en Israël hebben tegengestemd. Israël heeft in een boze reactie nieuwe nederzettingen op de Westoever aangekondigd.

Zondagsopenstelling

Door Ytzen Lont, VVD en D66 zoeken meerderheid koopzondag
in: Trefpunt Houten 28.11.12 p11


VVD en D66 willen proberen een meerderheid van de raad achter zich te krijgen om de openstelling van winkels op zondag te verruimen.  Zij hebben samen 8 zetels. CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks (samen 12 zetels) zijn tegen. ITH en PvdA (samen 9 zetels) twijfelen nog.  De vraag is ook voorgelegd aan de 985 deelnemers van het Burgerpanel. Hiervan bleek 46% tegenstander van zondagsopenstelling, 39% voorstander en voor 15% maakt het niet uit.
Houten kent12 koopzondagen, waarop alle winkels in een aangewezen deel van de gemeente open  mogen zijn vanaf 12.00 uur. Daarnaast biedt de wet het gemeentebestuur de mogelijkheid om levensmiddelenwinkels, zoals supermarkt, bakker of slager, ontheffing te verlenen om elke zondag vanaf 16.00 open te zijn. In Houten is dit niet toegestaan, maar in de omliggende gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Culemborg wel.  De wet biedt  de ruimte voor maximaal één winkel per 15.000 inwoners, dus in Houten drie winkels. Burgemeester en wethouders hebben de feiten en meningen over openstelling op zondag op een rij gezet. Het college zelf is neutraal en komt niet met een voorstel. Wel hebben burgemeester Cor Lamers en wethouder Kees van Dalen (beiden CDA) aangegeven persoonlijk geen noodzaak te zien tot wijziging van het huidige stelsel. Volgens wethouder Van Dalen komt met een ruimere openstelling de positie van werknemers en kleine ondernemers in het gedrang. Wethouder Geerdes (VVD) van Economische Zaken benadrukt dat de gemeenteraad aan zet is. Pas als de raad er om verzoekt, gaat het college een plan uitwerken.  Op 11 december vindt hierover een debat plaats in de gemeenteraad.

(259 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Cultuurcentrum

Door Ytzen Lont, Culturele instellingen fuseren tot Cultuurcentrum Aan de Slinger
in: Trefpunt Houten 28.11.12 p11


De gemeentelijke bezuinigingen hebben vier culturele instellingen gestimuleerd om nauwer samen te werken. Begin volgend jaar zullen theater Aan de Slinger, KunstAanBod en Houten XL fuseren tot Cultuurcentrum Aan de Slinger. Ook het Houtens Muziek Collectief  doet mee, maar zal als vereniging wel zelfstandig blijven bestaan. De nieuwe organisatie voldoet aan de wens van de gemeenteraad, dat de cultuursector zich meer  ondernemend opstelt en minder afhankelijk wordt van de overheid. Het nieuwe cultuurcentrum moet een vliegwiel zijn voor de Houtense amateurkunst en meedoen van de inwoners bevorderen. De organisatie wil bezuinigen op personeelskosten door te werken met een kleine vaste kern met daar omheen een schil van flexibele medewerkers. Naast de verminderde subsidie moeten het cultuurcentrum inkomsten binnenhalen uit zaalverhuur, contributies en particuliere fondsen. Verder wil het cultuurcentrum samenwerken met vijf andere regionale theaters en bepaalde kosten delen.
Ook de gemeentelijke subsidie voor de bibliotheek Lek en IJssel gaat naar beneden. De bibliotheek aan het Onderdoor gaat bezuinigen door de eerste verdieping te verlaten en zich te beperken tot de de begane grond.  De bestaande vestigingen gaan niet dicht en er komt bij wijze van proef een schoolbibliotheek in de nieuwe brede school in Hofstad.

(195 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Lamers zwaait af

Door Ytzen Lont, Lamers zwaait af; Burgemeester blikt terug op ambtsperiode
in: Trefpunt Houten 28.11.12 p1 en 3

Burgemeester Lamers (foto: Ytzen Lont)

Op 29 november neemt burgemeester Cor Lamers afscheid van Houten, in december wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Schiedam. Tijd voor een afscheidsinterview.

Wanneer wist u dat u burgemeester wilde worden en waarom? “Als kind wilde ik wel bestuurder worden, namelijk buschauffeur, maar nee, burgemeester was geen jongensdroom. Op mijn achttiende, in 1974, raakte ik met een aantal andere jongeren politiek betrokken in Rotterdam. We organiseerden daar de campagne voor de eerste gemeenschappelijke lijst van de partijen die jaren later het CDA zouden vormen.  Zodra dat kon meldde ik mij aan als rechtstreeks lid van het CDA. Later werd ik raadslid en vervolgens wethouder in Spijkenisse. Als wethouder zag ik wat de burgemeester doet en ik dacht: dat kan ik ook.  Ik was toen een jaar of 30. Ik vind dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen voor onze omgeving. Het is goed om mee te denken over wat er in je stad of dorp gebeurt. Als een ander er niets aan doet, dan moet jij het maar doen. Het gaat er om te dienen, zowel privé als in je werk.” 

Wat is in uw ogen een burgemeester? “Een burgemeester moet verbinden.  Verbinden tussen partijen, tegenstellingen, belangen. Alle raadsleden moeten kunnen zeggen: dit is ónze voorzitter. Je moet een burgervader zijn, in voor- en tegenspoed. Ik kom net van een echtpaar dat 60 jaar is getrouwd. Een burgemeester hoeft daarbij niet op de voorgrond te staan, maar hij hoort erbij te zijn om aandacht en een officieel tintje te geven aan dat feest. Ook in slechte tijden ben je er bij, zoals onlangs bij het gezinsdrama in Schalkwijk. Ook veel drama’s in stilte. Dan gaat de knop om en doe je wat er gebeuren moet. De mensen verwachten van je dat je er altijd bent. Ze moeten op je kunnen rekenen. Anders moet je dit werk niet doen. Ik ben ook burgemeester van het buitengebied. In de kleine kernen is een geweldig gemeenschapsleven. Ik ga op vrijwel alle uitnodigingen vanuit de dorpen in en laat er ook vaak spontaan mijn gezicht zien, bijvoorbeeld bij het wafels bakken of bij de Tour de Schalkwijk.”

Waarom kwam u naar Houten en wat trof u aan? “In een middelgrote gemeente ben je een soort coach van de raad. Dat is de rol waarvoor ik burgemeester geworden ben. Toen ik in Houten aantrad, heerste er in de raad een cultuur van ‘parlementje spelen’, elkaar vliegen afvangen.  Er werd eindeloos over van alles en nog wat gediscussieerd, maar er werden nauwelijks besluiten genomen.  Er was geen gemeenschappelijkheid. Ook was er geen spreekrecht voor inwoners. We moesten eerst zorgen dat de raad normaal functioneert, in een goede verstandhouding, luisteren naar elkaar,  toegankelijk voor het publiek. Zaken voor elkaar krijgen. Toen de basistaken goed waren geregeld, kon naar de toekomst worden gekeken. Waar wil Houten over 15 jaar staan? Houten is de beste Vinex-locatie van heel Nederland en heeft een prima voorzieningenniveau. Maar wat doen we na de groei, als Houten ‘af’ is? Als we niets doen, dan gaan straks het inwonersaantal en de voorzieningen weer omlaag. Hoe zorgen we voor voldoende sociale cohesie? Deze onderwerpen heb ik geagendeerd in mijn nieuwjaarstoespraken. De raad moest eerst op de handen zitten en naar de burgers luisteren. Zo kwamen we tot de Strategische Visie Houten 2015 ‘Van groei tot bloei’. Dankzij deze visie konden veel discussies worden beslecht. Houten had doorgeschoten ambities, wilde een veel te duur nieuw gemeentehuis en groot theater. Maar Utrecht is dichtbij en we moeten de stadse voorzieningen niet over willen doen. Wel een mooi theater op plaatselijk niveau, dat functioneert als cultuurcentrum. De raad had in het begin moeite met zijn kaderstellende rol, aangeven wat je van het college wilt. De laatste jaren is de juiste rol en balans gevonden. Toch is de raad niet ingeslapen. De komende decentralisatie van de AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen zal meer debat terugbrengen in de gemeenteraad.”

Hoe ziet u de toekomst van Houten en wat wilt u de gemeente meegeven? “De toekomst van Houten is een zelfstandige, zelfbewuste en economisch sterke gemeente, die een belangrijke rol vervult in de regio. Houten kan zich een goed voorzieningenniveau veroorloven en moet daar niet te veel in schrappen.”

Hoe ontspant u zich, als u vrij bent? “Ik hou van voetballen, fietsen en strips. Ik ben blij dat de Nationale Stripdagen hier in Houten gehouden worden en dat ik elk jaar de Stripschapprijs mocht uitreiken. Mijn stripheld is Asterix. Je kent het wel: het verhaal van dat dorp dat moedig standhoudt.”

(interview 750 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 21 november 2012

Locatie BogermanschoolDoor Ytzen Lont, Raad keurt Projectplan Lobbendijk en Wilhelminastraat goed
in: Trefpunt Houten 21.11.12 p9

Volgend jaar verhuist de reformatorische basisschool Johannes Bogerman naar de Weteringhoek. De vrijkomende locatie op de hoek van de Lobbendijk en de Wilhelminastraat wil de gemeente bestemmen voor woningbouw. De gemeenteraad heeft 13 november een eerste stap gezet met het aannemen van een projectplan. Een projectgroep van de gemeente krijgt opdracht om na te denken over de vraag “wat voor woningen willen we op deze locatie?” Daarbij luisteren ze zowel naar de behoeften uit de markt als naar de wensen van omwonenden. Burgemeester en wethouders wilden ook laten nagaan hoe de gemeente het meeste aan het plan kan verdienen, maar de gemeenteraad schrapte deze opdracht door een motie van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan te nemen. De motie herinnert er aan dat er momenteel in Houten een tekort bestaat aan passende huurwoningen voor de groep senioren met een inkomen boven de € 33.614 en dat daarom niet alleen de hoogste opbrengst richtinggevend moet zijn. Wel moet het plan een half miljoen euro opbrengen voor de aankoop van de grond voor de nieuwe Bogermanschool.

Een initiatiefgroep van vier senioren wil op de vrijkomende locatie graag een seniorencomplex laten bouwen met een gemeenschappelijke activiteitenruimte. Door elkaar te helpen kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Er hebben zich inmiddels ruim 25 belangstellenden bij de initiatiefgroep gemeld. Een architect heeft al wat schetsontwerpen gemaakt. De gemeente staat welwillend tegenover dit initiatief, maar sluit andere groepen niet bij voorbaat uit.

De initiatiefgroep en de gemeente hopen ook de naast de school gelegen grond van gebouw De Bron bij de woningbouwplannen te kunnen betrekken. De gemeente was in onderhandeling met de eigenaar, de Hersteld Hervormde Kerk, maar werd verrast doordat de kerk de grond aan een ontwikkelaar heeft verkocht. Verschillende raadsleden staken hun teleurstelling en ergernis daarover niet onder stoelen of banken.

(296 woorden) Correctie: Wilhelminastraat moet zijn Wilhelminaweg. 

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Stenen Poort

Door Ytzen Lont, Inzage plan Stenen Poort
in: Trefpunt Houten 21.11.12 p3

Vanaf 15 november ligt de proefverkaveling voor het gebied De Stenen Poort Oost ter inzage op het gemeentehuis. Het gaat om het gebied tussen de Vikingenpoort en Warinenpoort en de hand- en honkbalvelden op sportpark De Stenen Poort. Hier zijn 38 woningen gepland: vrijstaande, twee-onder-éénkap en rijtjeshuizen wisselen elkaar af. De  Stenen Poort wordt een woonwijk met twee buurten, gescheiden door een groenzone. De groenzone valt samen met het gemeentelijk rijksmonument dat daar ligt.


Kijk op: www.houten.nl/stenenpoort

(77 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Begroting aangenomen

Door Ytzen Lont, Begroting aangenomen; Houten wacht stevige bezuinigingen
in: Trefpunt Houten 21.11.13 p1 en 28


De gemeenteraad van Houten heeft unaniem de begroting voor 2013 aangenomen. Ondanks de stevige bezuinigingen die op stapel staan, vond de discussie in een kalme sfeer plaats en gingen er complimenten over en weer. De tegenvallende inkomensten zijn grotendeels opgevangen door incidentele maatregelen en kortetermijnleningen met een lage rente. Om tot een begrotingsevenwicht te komen, zijn voor de komende jaren structurele maatregelen nodig. Een werkgroep ‘Omdenken’ van experts die een binding met Houten hebben, mag met creatieve ideeën komen. De raad nam een motie van de ChristenUnie aan om een gemeentelijk stelsel voor persoonsgebonden budgetten (PGB) in het leven te roepen, waarmee mensen zelf zorg en begeleiding kunnen inkopen. 

De begrotingsbehandeling was ook de gelegenheid voor de fracties om hun algemene financiële beschouwingen te houden. Meestal gebeurt dat in het voorjaar, maar dit jaar wilde men eerst de gevolgen van de kabinetscrisis en de verkiezingen afwachten.  De SGP stelde dat het College tijd koopt, maar daarmee een claim legt op de toekomst, die er niet florissanter op wordt.  De partij wil af van cosmetische ingrepen en roept op om duidelijke keuzes te maken. De ChristenUnie riep op om vaart te maken met het omvormen van de gemeentelijke organisatie om klaar te zijn voor nieuwe taken en bezuinigingen vanuit Den Haag. Met een slanke organisatie zou de gemeente vooral de regierol moeten nemen en de burgers meer betrekken bij het beleid. GroenLinks verweet het College door een rietje naar de werkelijkheid te kijken en alleen te zien wat het wil zien. GroenLinks diende een motie in om jaarlijks € 100.000 uit de reserves vrij te maken en te stoppen in een ‘Werkfonds’ binnen de nieuwe regionale sociale dienst.  De motie kreeg geen steun van andere partijen. 
D66 was erg tevreden over de begroting. Het toont dat bezuinigen in moeilijke tijden wel kan.
Ook de PvdA vond dat verantwoord bezuinigen de gemeente goed afgaat.  Wel wees de partij er op dat vrijwilligers en professionals op hun tandvlees lopen en dat er een grens is bereikt.
Het CDA zag dat stevig bezuinigen mogelijk is zonder verlies van kwaliteit. Ondanks de tegenvallende economie wordt er in Houten nog steeds gebouwd. De VVD toonde zich blij dat het College niet de OZB als redmiddel heeft gegrepen en riep op om ook bij volgende bezuinigingen de OZB niet te verhogen. ITH vond dat de gemeente meer moet bezuinigen op de gemeentelijke organisatie en meer taken uitbesteden. Ook door vergaande samenwerking met andere gemeenten kan verder bezuinigd worden op de eigen organisatie.

Bij de  begrotingsbehandeling ging burgemeester Cor Lamers in op het voornemen van het kabinet om gemeenten samen te voegen. “De schaalvergroting tot  gemeenten van 100.000 inwoners is door ons met verbazing en argwaan ontvangen. We zien het wel als een prikkel om samen te werken. Houten is een sterke gemeente met een goede schaal en wij gaan niet  op zoek naar andere gemeenten om mee samen te gaan. Wel bekijken we verzoeken tot samenwerking altijd serieus. Op verzoek van Bunnik en Wijk bij Duurstede doen we mee aan een onderzoek naar de bestuurlijke kracht, maar we werken ook samen met Nieuwegein, Vianen en andere gemeenten in allerlei verbanden.”

(523 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 14 november 2012

Seizoenswerkers

Door Ytzen Lont, Regels rond huisvesting seizoenswerker aangepast
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 14

De gemeente Houten heeft de regels voor de huisvesting van buitenlandse seizoenswerkers in de fruitteelt geëvalueerd en bijgesteld. In de fruitteelt werken steeds vaker werknemers uit Oost-Europa. Deze krijgen tijdelijke huisvesting bij de bedrijven. In 2010 heeft de gemeente daarvoor een beleidsnotitie opgesteld, die na twee jaar is geëvalueerd. De gemeente heeft een enquête gehouden en een bijeenkomst georganiseerd met de fruittelers. De conclusie is dat er draagvlak is voor de maatregelen. Wel vragen de ondernemers om verruiming van de regels. Daaraan wordt tegemoet gekomen door meer werknemers per locatie toe te staan.

De maatregelen zijn nodig om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, de leefomstandigheden van de werknemers te verbeteren en hun veiligheid te waarborgen. Een fruitteler kan ontheffing krijgen voor het plaatsen van kampeermiddelen voor maximaal 12 weken. Behalve caravans mag hij voortaan ook portacabins (wooneenheden) plaatsen. Het aantal piekwerkers dat op een locatie mag worden gehuisvest, is verhoogd van 25 naar 35.

Voor werknemers die langer dan drie maanden op het bedrijf werken zijn kampeermiddelen niet geschikt. De ondernemer kan hiervoor wel een bedrijfsgebouw geschikt maken, maar moet daarvoor een langere procedure doorlopen. Houten staat maximaal tien inpandige locaties in de gemeente toe. Op elk van deze locaties mogen voortaan maximaal 15 werknemers verblijven, vijf meer dan tot nu toe. Alle locaties moeten aan strikte eisen van brandveiligheid voldoen. Het beleid geeft een bruikbaar handvat voor handhaving door de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en door de brandweer.

Wethouder Herman Geerdes merkt op dat zich tot nu toe weinig bedrijven hebben gemeld bij de gemeente. Geerdes: “Bij de meeste bedrijven zijn bedrijfsbezoeken afgelegd en niet alle bedrijven houden zich aan de regels. Er kan en mag veel, maar men zich wel aan de regels houden. Tot nu toe hebben we volstaan met een waarschuwing, maar volgend jaar gaan we handhavend optreden”.

(305 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Jeugdagenda


Door Ytzen Lont, Tussenbalans Jeugdagenda
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 18

De gemeente heeft een tussenbalans opgemaakt over de Jeugdagenda Houten 2009-2013. In 2009 is een jeugdagenda opgesteld met als doel ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving: thuis, op school en in de wijk. Er is gekozen om vooral energie te steken in zaken die extra aandacht nodig hebben en om wat goed gaat alleen te volgen. Om te kijken hoe het er nu mee staat, zijn interviews gehouden met medewerkers van de gemeente die zich met jeugdzaken bezighouden, zoals sociale zaken, leerplicht en sport. De uitkomsten van de interviews zijn voorgelegd aan de twee grootste organisaties in Houten die zich richten op de jeugd: van Houten & Co en Shine.

De tussenbalans noemt een reeks van resultaten. Zo is er inmiddels een Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht. Er zijn maatschappelijke stages ingevoerd en er is een jongerenloket, onderdeel van het Werkplein Lekstroom, dat jongeren helpt en stimuleert bij het zoeken naar werk. Er is aandacht voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld door jongeren zelf activiteiten te laten organiseren.

Een aantal acties uit de Jeugdagenda zijn tot nu toe minder uit de verf gekomen en er komen in de de tussenbalans ook nieuwe acties naar voren. In overleg met politie en jongerenwerk stelt de gemeente een geactualiseerd plan van aanpak jeugdoverlast op. Gemeente, politie en jeugdwerk werken nauw samen op het gebied van jeugd en veiligheid. Verder kijkt de gemeente welke mogelijkheden er zijn om jongeren te betrekken bij het bestuur. Er wordt gezocht naar aansluiting bij bestaande initiatieven, zoals leerlingenraden en politiek in de klas. Onder jongeren van 16 tot en met 23 jaar wordt een uitgebreide enquête gehouden, een jeugdpeiling met vragen over onder andere vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en
de maatschappelijke stage.

Verder is in Houten een Strategisch Beraad Jeugd opgericht. Het beraad bestaat uit vertegenwoordigers van basis- en voortgezet onderwijs, voorschoolse opvang, GGD, Vitras, van Houten & Co en politie en wordt voorgezeten door wethouder Nicole Teeuwen. Het belangrijkste doel is een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het jeugddomein van waaruit de verschillende professionals in Houten werken met de jeugd. Hierdoor moeten de werkwijzen meer op elkaar aansluiten en overlap worden vermeden.

(360 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Bestemmingsplan Oude Dorp


Door Ytzen Lont, Albert Heijn mag groter
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 18

Het ontwerp-bestemmingsplan Oude Dorp ligt vanaf 8 november zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De gemeente heeft in de periode 2008-2010 samen met bewoners en ondernemers gewerkt aan een visie op het Oude Dorp. Het bestemmingsplan is de juridische uitwerking daarvan. De betrokkenen hebben in meerderheid gekozen voor een toekomstbeeld voor het Oude Dorp met meer ruimte voor activiteiten en evenementen op het Plein en meer ruimte voor horeca en detailhandel. De gewenste identiteit voor het Oude Dorp is een dorpshart voor alle Houtenaren. Het bestemmingsplan geeft ruimte voor uitbreiding van de supermarkt van Albert Heijn, vier extra horecazaken van gemiddelde omvang en 150 extra parkeerplaatsen.

De grens van het bestemmingsplan is ongeveer die van het centrum van het dorp Houten uit 1960: het Plein en directe omgeving met de linten, zoals delen van de Lobbendijk en van de Loerikseweg. Ook de Bogermanschool valt binnen dit gebied. De school verhuist in 2013 naar de Weteringhoek. De gemeente wil de omwonenden betrekken bij een nieuwe invulling van de vrijgekomen plek. Het bestemmingsplan gaat voorlopig uit van woningbouw, maar die bestemming is nog onzeker. Een initiatiefgroep streeft naar een woongemeenschap voor senioren. De gemeenteraad heeft bij de nieuwbouwplannen van de school aangegeven dat de grond van de oude school een half miljoen euro moet opleveren voor de grondaankoop voor de nieuwe school. Verder kijkt de gemeente of het naastgelegen kerkelijk verenigingsgebouw De Bron bij deze locatie kan worden betrokken. De kerk heeft dit gebouw onlangs verkocht aan een ontwikkelaar.

(248 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Mediation mislukt


Door Ytzen Lont, Mediation mislukt; Bezorgde Burgers stappen naar rechter
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 3

De mediation tussen de Bezorgde Burgers Houten (BBH), projectontwikkelaar Dura Vermeer en de gemeente is mislukt. De bezorgde burgers verzetten zich tegen de woningbouwplannen aan de Beusichemseweg tussen de Rietplas en de Oosterlaakplas. Nu de bemiddeling is mislukt, zetten zij hun juridische procedure voort. Wethouder Herman Geerdes: “Als gemeente hebben wij er alles aan gedaan hebben om de mediation tot een succesvol resultaat te brengen. Daarom is mijn teleurstelling groot dat het niet is gelukt.” De gemeente hoopt op een spoedige behandeling bij de Raad van State. Wanneer de zitting zal plaatsvinden is nog niet bekend. Dura Vermeer zal pas starten met de bouw nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. De wethouder en de ontwikkelaar maken zich zorgen over de kopers van de huizen, die nu in onzekerheid verkeren.

Jeannine van Wijk van de Bezorgde Burgers reageert: “Ook wij hebben ons zeer ingespannen om tot een oplossing te komen, veel tijd geïnvesteerd en flink wat water bij de wijn gedaan. De inzet van de mediation was borging van de natuurwaarden, oplossing voor de verkeersproblematiek en een eventuele waardedaling van de bestaande huizen. Op bepaalde door ons aangedragen oplossingen voor borging van de natuurwaarden wilde de gemeente uiteindelijk niet ingaan.” Over de inhoud van de mediation kunnen betrokkenen geen mededelingen doen, omdat zij zich tot geheimhouding hebben verplicht.

De bouwplannen betreffen 18 vrijstaande woningen aan het water op drie schiereilanden. De omwonenden willen de woningen op enige afstand van de plas aan rustige oevers met riet en een vrije doorkijk tussen de woningen. Ze zien hun wensen onvoldoende in de plannen terug. Hun belangrijkste bezwaar is verder dat de huizen voor een deel op een als permanent natuurgebied ingerichte locatie worden gebouwd, waar bovendien een beschermde diersoort leeft, de poelkikker.

De gemeente meldt dat begin dit jaar een compensatiegebied voor de poelkikker is aangelegd. Het Rijk heeft deze nieuwe ‘habitat’ geïnspecteerd en in orde bevonden. Vanaf augustus is het oude leefgebied aan de noordoever ongeschikt gemaakt voor de poelkikker door kortmaaien van de begroeiiing en het wegvangen en overplaatsen van de kikkers. Rond deze tijd worden de definitieve beschoeiingen geplaatst en de bouwpercelen opgehoogd met zand. De werkzaamheden aan de zuidoever beginnen pas nadat Dura Vermeer heeft aangegeven te gaan starten met de bouw.

(375 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 7 november 2012

Culturele hoofdstad


Door Ytzen Lont, Meedoen met Culturele Hoofdstad
in: Trefpunt Houten 07.11.12 p20

Houten wil actief meedoen met Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Ook andere Utrechtse gemeenten doen mee. Utrecht werkt samen met de stad Valletta op Malta. Op 30 november presenteert de Utrechtse delegatie de plannen voor een internationale jury. De jury brengt in de zomer van 2013 een bezoek aan de stad en regio en maakt daarna bekend welke Nederlandse stad wordt voorgedragen als culturele hoofdstad. Utrecht wedijvert met Maastricht, Eindhoven, Den Haag en Leeuwarden. Cultuurwethouder Nicole Teeuwen zegt dat Houten een actieve bijdrage wil leveren. Het gaat vooral om het inbrengen en uitwerken van bestaande projecten, zoals de Hollandse Waterlinie, forten en de ‘traproute’, een toeristisch recreatief archeologisch project.

Kijk op: www.utrecht2018.eu

(114 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Duurzaam inkopen

Door: Ytzen Lont, Duurzaam inkopen, in: Trefpunt Houten 07.11.12 p16


De gemeente Houten ondertekent het manifest Professioneel Duurzaam Inkopen. Daarmee spreekt de gemeente uit om vanaf 2015 100% duurzaam in te zullen kopen. Dat is nu ongeveer de helft. Het manifest voorziet in een handboek voor de inkoop en geeft aan dat elke aanschaf die de gemeente doet, duurzaam moet zijn. Milieuwethouder Michiel van Liere legt uit dat dit betekent dat alle aangekochte artikelen - of het nu gaat om papier, een kopieerapparaat, straatstenen of een vrachtwagen – bezien over hun hele levensduur van productie tot en met sloop het milieu niet mogen belasten.

(93 woorden)


Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Verhuizing Rinus van Dijk

Door: Ytzen Lont, Verhuizing Rinus van Dijk
in: Trefpunt Houten 07.11.12 p1


Er zijn plannen in voorbereiding om het landbouwmechanisatiebedrijf Rinus van Dijk te verplaatsen naar het buitengebied. Het bedrijf is nu gevestigd binnen de rondweg in de wijk Loerik. Daar past het niet en het is slecht bereikbaar. De eigenaar heeft een nieuwe plek gevonden aan de Beusichemseweg 34b-c, halverwege de Rondweg en ‘t Goy, ongeveer ter hoogte van de Hoogdijk.

De Houtense bedrijventerreinen bieden geen geschikte mogelijkheden voor het bedrijf. Deze terreinen liggen aan de westkant van Houten en zijn slecht bereikbaar voor langzaam verkeer uit het agrarisch gebied ten oosten en ten zuiden van Houten. Een goede bereikbaarheid voor langzaam agrarisch verkeer is voor het bedrijf van groot belang.

De gemeente heeft lang onderhandeld met de eigenaar over de verplaatsing van zijn bedrijf. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad nu om in principe in te stemmen met de bedrijfsverplaatsing. Het bestemmingsplan moet worden aangepast. Het college wil de besluiten voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en een beschikking over de geluidhinder gelijktijdig behandelen en ter inzage leggen. Dan kan er één gecombineerde procedure doorlopen worden en eventuele bezwaren in één keer worden behandeld.

(186 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Regionale omgevingsdienst


Door: Ytzen Lont, 'Niet alles overdragen'. Houten wil maatwerk milieutaken
in: Trefpunt Houten 07.11.12 p1

De gemeenteraad van Houten beslist 13 november over aansluiting bij een regionale milieudienst. Het is de bedoeling dat alle 26 Utrechtse gemeenten en de provincie deelnemen aan deze gemeenschappelijke Regionale Omgevingsdienst Utrecht. De gemeente Houten wil echter slechts een beperkt takenpakket overdragen. Houten heeft in vergelijking met veel andere gemeenten nauwelijks bedrijven in de zwaarste milieucategorie en kiest voor ‘Houtens maatwerk’.

Na de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam is het toezicht op milieu en veiligheid verscherpt. Een commissie onder leiding van de oud-burgemeester Mans van Enschede heeft voorgesteld een landelijk dekkend netwerk van samenwerkende en coördinerende omgevingsdiensten op te zetten. De regelgeving wordt steeds ingewikkelder en de eisen aan de uitvoering hoger. De aanpak van milieucriminaliteit is versnipperd. Goede afspraken maken met andere gemeenten over het vervolgen van strafbare feiten gebeurt in de praktijk nauwelijks.

Landelijk is afgesproken dat minimaal de complexe milieutaken als basispakket moeten worden ondergebracht in een gemeenschappelijke omgevingsdienst. De gemeente Houten wil meedoen met deze regionale uitvoeringsdienst, maar wil ook een voldoende robuust pakket aan milieutaken overhouden. Houten heeft veel geïnvesteerd in de kwaliteit en samenhang van toezicht, handhaving en vergunningverlening op het gebied van bouwen en milieu. Door het op afstand zetten van die taken zou de investering deels weer teniet worden gedaan. Door taken in eigen hand te houden, blijft de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor vergunningaanvragers optimaal. Houten heeft de landelijke kwaliteitscriteria naast de Houtense praktijk gelegd en daarbij het uitgangspunt gehanteerd dat wat lokaal kan, ook lokaal moet blijven. Dit heeft geresulteerd in een Houtens maatwerkpakket van taken die wel en taken die niet aan de regionale dienst worden overgedragen.

(270 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.