donderdag 28 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Laatste wijziging: 29/10/21 10:30
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 30 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van ITH en groep Aanen (NatúúrlijkHouten) (onder voorbehoud). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 23/10/21 met Wayne Wilson (HoutenAnders). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7-8

[p7Speelboerderij
In maart nam de gemeente de exploitatie van de kinderboerderij en speeltuin op de Keercamp tijdelijk over van Stichting Buitenwereld, voort te zetten onder de naam Speelboerderij Houten. De gemeente zoekt nu een nieuwe exploitant voor de speelboerderij. De gemeente heeft met kinderen en bewoners gesproken over wensen en ideeën. Een beoordelingsteam van deskundigen en vertegenwoordigers van omwonenden, Rotary Club, Scouting en stichting Fladderen kiest een exploitant op basis van criteria die in de offerte-aanvraag staan. Voorjaar 2022 wordt bekend wie de exploitatie gaat overnemen. 
Zie ook website gemeente: Nieuwe exploitant gezocht voor Speelboerderij Houten

Officiële bekendmakingen staan vanaf november niet meer in 't Groentje, maar ze zijn te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is meer te lezen over deze verandering; men kan zich aanmelden voor de emailservice en de bekendmakingen kunnen ook worden ingezien of afgehaald op het gemeentehuis. 

[p8] Woningbouwbeleid kleine kernen
Bureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Hoeveel en welk soort woningen zijn bv. nodig om een school in het dorp te houden? 
Zie ook website gemeente: Gesprek over woningbouwbeleid

Presentatie onderzoeksresultaten: 1 november via MS Teams
't Goy 19:00-19:30; Tull en 't Waal 19:45-20:15; Schalkwijk 20:30-21:00 uur. 
Aanmelden via: eilandvanschalkwijk@houten.nl

Gesprekken over woningbouwbeleid
08/11 19:30-20:30 uur in 't Gebouw, Kerkebogerd 1A, Tull en 't Waal
11/11 19:30-20:30 uur in Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 't Goy
17/11 19:30-20:30 uur in De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 
Voor deze gesprekken hoeft u zich niet aan te melden. 

Houtens Nieuws 27/10/21:
p9 Raadspraat door Sjoerd Kasius (ITH): Wees zuinig op ons Oude Dorp!
p14-15 Provinciale Staten over de begroting van 2022

Vluchtelingen naar Houten (Houtens Nieuws 26/10/21 web)
De gemeente zoekt een tijdelijke locatie voor opvang van vluchtelingen, liet wethouder Jan Overweg weten in het wekelijkse persgesprek. Het college geeft daarmee gehoor aan de dringende oproep vanuit het kabinet om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

[+] Houtens Nieuws 28/10/21: Leden Houtense VVD kiezen hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De ledenvergadering van de VVD heeft het verkiezingsprogramma 'Houten, voor nu én in de toekomst' * aangenomen en Eef Stiekema tot lijsttrekker aangewezen. Stiekema zit sinds 2010 in de raad. [* Nog niet te vinden op de site van VVD Houten.]

[+] Bunniks Nieuws 29/10/21: Wethouder Paul Heijmerink (P21) neemt ontslag vanwege 'rechts populistische meerderheid in Bunnikse raad'. Donderdagavond 28 oktober heeft de gemeenteraad van Bunnik een motie van afkeuring tegen wethouder Paul Heijmerink (P21) aangenomen. Bunniks Belang, De Liberalen en het CDA vonden dat de wethouder niet genoeg had gedaan met de opdracht van de raad om bij buurgemeente Zeist zorgen te uiten over windmolens langs de A12 waar Zeist de mogelijkheden van onderzoekt en ook in de Regionale Energiestrategie (RES) staan. De wethouder had de zorgen van de raad mondeling  overgebracht aan de Zeister wethouder en wilde in november een inhoudelijke brief sturen. Maar dat ging de raad niet snel genoeg. Als gevolg van de uitspraak van de gemeenteraad heeft wethouder Heijmerink besloten om zijn functie als wethouder van Bunnik neer te leggen en zijn ontslag in te dienen.

[+] Trouw 29/10/21Gemeenten zijn toeslagenchaos beu. ‘Tweede Kamer moet ingrijpen’. De VNG zegt ‘fundamentele bezwaren’ te hebben bij weer nieuwe regelingen en daarvoor ‘de verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen’. De afgelopen maanden hebben gemeenten tevergeefs geprobeerd het kabinet te overtuigen eerst de lopende hersteloperatie vlot te trekken, voordat nieuwe regelingen worden aangekondigd.

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.
Besluitenlijst 12/10/21: leidraad communicatie en particpatie; septembercirculaire gemeentefonds; anticiperen op Verzamelwet Hersteloperatie Toeslagen (voorbereiding kwijtschelding schulden door gemeente, WIL en BghU); experiment centraal stemmen tellen bij verkiezingen 16-3-2022 (zoals eerder); inkoopstrategie Jeugd; schriftelijke beantwoording vragenhalfuurtje 5 oktober (*); offertevraag exploitatie Speelboerderij Houten; raadsinformatiebrief duurzame ICT. 
(*) Antwoorden vragenhalfuurtje (eerder in Weekoverzicht 13/10/21)

Raad 4/11/21 agenda en stukken: onderzoeksagenda Noordwest en Oost; bestuursrapportage; begroting 2022; motie ontvangstruimte begraafplaats. 

RTG (1) 9/11/21 agenda en stukken: integraal ruimtelijk perspectief U16; blijvenbouwen, vertraging voorkomen; onkruidbestrijding op verharding; begrotingswijziging recreatieschap; evaluatie innovatie-agenda WIL 2019-2021. 
RTG (2) 9/11/21 agenda en stukken: SAVE, Samen Veilig Midden-Nederland; rekenkamerrapport verbonden partijen; leidraad communicatie en participatie; begrotingswijziging GGDrU. 

Eerder: 
Raadsvergadering 05-10-21 (eigen berichtgeving)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie eerder weekoverzicht


Openstaande vragen van D66, SGP, PvdA en HA over dossierbeheer en inzage van cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) en over uithuisplaatsing van kinderen in relatie tot de toeslagaffaire. Zie ook Styloblog: Raadsvragen over uit huis gezette kinderen

Tijd voor verandering - tussenevaluatie gemeentelijke reorganisatie (PDF 48p)
p40 Conclusie: Kort gezegd is het antwoord dat de aanpassingen in de structuur en investeringen in de sturing en manier van werken op dit moment (nog) niet het gewenste effect laten zien. Dat komt niet zozeer doordat de gedachten achter de nieuwe uitgangspunten niet worden gesteund. In het algemeen onderschrijft men de gedachten en ideeën achter de uitgangspunten. Het is vooral de toepassing in de dagelijkse praktijk die wordt gemist, waardoor het gewenste effect uitblijft. 

Provincie praat met inwoners over mobiliteit
De provincie Utrecht houdt op dinsdag 2 november van 13:30 tot 16:00 uur een online "open keukengesprek" (!?) over de mobiliteitstransitie. Aan de hand van de vraag “In 2050 van A naar B: te voet, per fiets, auto of OV?” wil de provincie met inwoners en belanghebbenden praten over de toekomst van reizen. Informatie en aanmelding: zie hier
 


Radicale protestanten

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg waarschuwt dat coronaprotestanten kunnen radicaliseren, aldus VNG Nieuws.
 
Hij kan het weten: hij is zelf protestant en hield twee jaar geleden op 31 oktober (de dag waarop Luther zijn revolutionaire stellingen poneerde) de Protestantse Lezing vanuit de gevangenis in Arnhem.

(Ik heb die dag ook in de gevangenis gezeten.)

Luchtfietserij

#NOS Journaal

De uitslag van het referendum in Houten, waarmee bewoners zich uitspraken tegen hoogbouw in het centrum, vindt nu ook in China weerklank. China gaat de hoogbouw aan banden leggen: in kleine steden mag niet hoger gebouwd worden dan 150 meter, in grote steden tot 250 meter. Eerder werd gebouwd tot 500 meter. 

Misschien kan de gemeente Houten in navolging van China de tegenstanders tegemoet komen door te beloven geen torens te zullen bouwen van 500 meter maar dat een beperking tot 150 meter moet kunnen. Te befietsen. Luchtfietserij zit in het Houtens DNA.

#ironietekennaarkeuze

maandag 25 oktober 2021

Underway

'Leger Sudan bestormt omroep, premier opgepakt', staatsgreep lijkt ophanden - https://nos.nl/l/2403045

"Een staatsgreep lijkt ophanden", kopt de NOS, nadat de premier en andere kopstukken zijn opgepakt, de omroep bestormd en het ministerie van informatie spreekt van een militaire coup. Ophanden zijn betekent dat het er mogelijk aan zit te komen, maar uit alles in het bericht blijkt dat die staatsgreep allang gaande is, al is er nog veel onduidelijk. "Aan de gang is" staat ook in de eerste zin van het bericht.

De koppenmaker is waarschijnlijk in de war geraakt door het voor Nederlanders verwarrende woord "underway". "Coup underway" koppen de internationale persbureaus. Wij denken daarbij aan "onderweg", hij komt er aan, maar het Engelse woord betekent "nu gaande".
 
Dus als je hoort dat een belangrijke gebeurtenis underway is, wacht dan niet langer maar zet meteen de televisie aan en bestorm de omroep nu.Raadsvragen over uit huis geplaatste kinderen

In de uitzending van het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten op zaterdagmorgen 23 oktober kondigde raadslid Wayne Wilson van Houten Anders raadsvragen aan over de kindertoeslagaffaire. Aanleiding is het bericht dat een groot aantal kinderen van getroffen ouders uit huis zijn geplaatst. RTV Utrecht deed vrijdag al melding van vragen die raadsleden in Houten, Woerden en Zeist stellen. De raadsvragen in Houten komen van SGP, D66, PvdA en Houten Anders. De vragen waren nog niet [inmiddels wél] gepubliceerd, maar heb ik op mijn verzoek van de betrokken partijen ontvangen. (11) 

Vragen over steun aan kinderen
Het gaat om twee sets vragen, één over de uithuisgeplaatste kinderen en één over alle kinderen die gevolgen ondervinden van de toeslagaffaire. 

Aanleiding voor de vragen is het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in de periode 2015 tot 2020 meer dan duizend kinderen van gedupeerden van de toeslagaffaire uit huis zijn geplaatst. (4) Financiële en andere problemen als gevolg van de toeslagaffaire kunnen daarbij een grote rol hebben gespeeld. De raadsleden benadrukken dat de toeslagaffaire veel eerder begonnen is, al vanaf 2005, en dat het werkelijke probleem dus nog veel groter kan zijn. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gezegd dat het nu aan gemeenten is om na te gaan of herstel van de gezinssituatie mogelijk is. 

De raadsleden vragen of het college van B&W een inschatting kan maken om hoeveel kinderen het gaat in Houten en de regio, vanaf 2005. De stichting Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) is verantwoordelijk bij uithuisplaatsingen. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente? Wat kan de gemeente doen richting ouders om te werken aan herstel van gezinssituaties? Welke rol heeft daarbij de SVMN, die intussen ook kampt met personeelstekort. 

Daarnaast vragen de raadsleden om te kijken naar alle kinderen die te maken hebben met de toeslagaffaire. In heel Nederland zijn meer dan 70.000 kinderen geraakt. Weet de gemeente om hoeveel kinderen het gaat in Houten en of deze kinderen hulp nodig hebben? Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente naar al deze kinderen? Wat kan de gemeente doen in samenwerking met de regio om de door financiële problemen getroffen kinderen te helpen? 

Werk en Inkomen Lekstroom en Samen Veilig 
Voor de gemeente spelen voor de ondersteuning van ouders en kinderen verschillende organisaties in de regio een rol, waaronder de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) (5) en de stichting Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) (6). 

WIL houdt zich bezig met bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en regelingen voor mensen met weinig inkomen. SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis Utrecht maken deel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Veilig Thuis is er voor alle leeftijden, waar sprake is van huiselijk geweld. De jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. SAVE werkt ook samen met de Raad voor de Kinderbescherming, die eventueel een gedwongen uithuisplaatsing kan aanvragen bij de rechter als de veiligheid of de ontwikkeling van het kind ernstig in gevaar is.

Raad van de Kinderbescherming: niet alleen om schulden uit huis
De Raad van de Kinderbescherming benadrukt in een interview van dagblad Trouw (3) met directeur Herke Elbers van de Raad van de Kinderbescherming, dat kinderen niet uit huis worden geplaatst alleen maar omdat er schulden zijn. Er is ook nog niet gebleken dat er meer kinderen uit huis geplaatst zijn van ouders die getroffen zijn door de toeslagaffaire dan kinderen van andere ouders. Elk jaar wonen zo'n 20.000 kinderen gedwongen niet thuis. 

RTV Utrecht: Pascal Ooms (SGP) wil actieplan
Vrijdag 22 oktober berichtte RTV Utrecht (2) dat er raadsvragen zijn gesteld in Houten, Woerden en Zeist: raadsleden willen dat de wethouders gaan zorgen dat de kinderen terug naar huis kunnen. Het Houtense raadslid Pascal Ooms (SGP) verwacht van de gemeente Houten dat die samen met andere gemeenten in de provincie met een serieus actieplan komt om kinderen met hun ouders te herenigen of als dat niet lukt deze ouders en kinderen op een andere manier te compenseren. 

Eerst weinig, nu meer inzet door gemeente en WIL 
Een jaar geleden gaf Omroep Houten al aandacht aan dit onderwerp, zoals ook te volgen in dit weblog (1). In de uitzending van 21 november 2020 was presentator Paul van Ruitenbeek net als afgelopen zaterdag in gesprek met Wayne Wilson van Houten Anders en stelde hij hem de vraag of ook Houtense ouders door de toeslagaffaire zijn getroffen. Het raadslid moest het antwoord toen schuldig blijven. Namens Omroep Houten heb ik deze vragen toen direct voorgelegd aan de gemeente en aan Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De woordvoerder van WIL antwoordde prompt met nee, nee, nee. Nee, het is niet bekend hoeveel Houtense gedupeerden zich voor hulp (bijstand, schuldhulpverlening) hebben gemeld; dit wordt niet geregistreerd. Nee, hier is binnen WIL niet over gesproken. Nee, dat mensen mogelijk onterecht als fraudeur geregistreerd zijn (en daardoor niet voor schulphulpverlening in aanmerking komen) vraagt geen speciale aanpak van WIL of de gemeente.

Het antwoord verbaasde mij toen nogal, omdat de Belastingdienst inmiddels had bekendgemaakt dat in het werkgebied van WIL tenminste 49 gedupeerden wonen en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën had voorlopig al 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om gedupeerden van de toeslagaffaire te helpen bij schulden, huisvestingsproblemen, opvoeding en werkloosheid. Verschillende gemeente hadden een meldpunt voor gedupeerden ingesteld. 

Een reactie van de gemeente liet op zich wachten, maar op 14 december liet een woordvoerder van de gemeente Houten weten dat het onderwerp bij de gemeente inmiddels uitgebreid was besproken. De gemeenteraad had op 1 december twee moties aangenomen, waarin werd opgeroepen gedupeerden van de toeslagaffaire te ondersteunen. (10) In een unaniem aangenomen en door wethouder Sander Bos (VVD) 'omarmde' motie werd gevraagd om een maatwerkplan per gezin te maken om zo de gedupeerden te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en knelputen die samenhangen met de terugvordering van het toeslagengeld. De raad vroeg daarbij extra aandacht voor de schadelijke gevolgen voor kinderen. 

In januari van dit jaar viel het kabinet over deze kwestie en inmiddels krijgen de gevolgen van de toeslagaffaire, evenals het strenge bijstandsbeleid, alle aandacht. Op 20 januari publiceerde de gemeente Houten een bericht met de oproep aan gedupeerde ouders om zich te melden. Op 5 februari liet de gemeente mij weten dat zich tot dan toe één gedupeerde had gemeld. Op de lijst van de Belastingdienst stond toen een aantal van 27 gedupeerden. Gegevensuitwisseling met de gemeente was nog niet mogelijk, daar werd aan gewerkt. De gemeente liet weten er klaar voor te zijn om samen met WIL per gedupeerde inwoner maatwerk te leveren op het vlak van werk en inkomen, schuldhulpverlening en andere problemen die voortkomen uit de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Belastingdienst kent 60 Houtense gedupeerden
Op de laatste lijst van de Belastingdienst van 15 oktober 2021 is te lezen dat inmiddels 60 gedupeerden in de gemeente Houten zich hebben gemeld. (9)

Bronnen: 
(2) RTV Utrecht 22-10-21: Roep om terugkeer uithuisgeplaatste kinderen
(3) Trouw 20-10-21
Raad voor de Kinderbescherming: 'Kinderen worden niet uit huis geplaatst enkel omdat er schulden zijn'
(4) CBS 18-10-21: Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire

Belastingdienst:

(10) Moties raad Houten 
Motie 065-2020
Motie 066-2020
Gemeenteraad 1-12-2020
Videoverslag van de raadsvergadering: debat vanaf minuut 28 tot 42 en besluitvorming vanaf 1:58. 

(11) Tekst van de raadsvragen SGP, D66, PvdA, Houten Anders:
(inmiddels ook gepubliceerd door de gemeente, zie hier) 

In de periode 2015 - 2020 zijn bij benadering 1115 kinderen uit huis geplaatst van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/42/uithuisplaatsingen-onder-gedupeerden-toeslagenaffaire. Een onvoorstelbaar aantal met enorme persoonlijke consequenties van de betrokkenen. Het onderwerp beperkte zich tot 2015, ook al speelt de affaire sinds 2005. Veel gevallen blijven ook nog buiten beeld. Hoewel een 1-op-1 relatie niet door het CBS wordt aangegeven, zouden de financiële gevolgen wel de multiproblematiek onderliggend aan uithuisplaatsing ten gevolg hebben kunnen gehad. Volgens staatssecretaris Blokhuis is het nu aan gemeenten om te beoordelen of herstel van de gezinssituatie mogelijk is.

  1. Zou het college een inschatting kunnen maken van hoeveel kinderen dit in onze regio (gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor SVMN) betreft, en in Houten in het bijzonder? Indien dit niet mogelijk is, zou het college in samenspraak met regio hier onderzoek naar willen doen? Zou daarbij niet alleen naar situatie na 2015 gekeken kunnen worden, maar ook naar periode 2005-2014?
  2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting de gedupeerden?
  3. Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen richting de gedupeerden om te werken aan herstel van gezinssituaties?
  4. Welke maatregelen stelt het college voor in samenwerking met regio richting gedupeerden, zowel kinderen, als ouders?
  5. De capaciteit van SVMN staat onder druk (onder andere tekort aan personeel), in hoeverre ziet u een rol voor SVMN weggelegd in mogelijke maatregelen.

In heel Nederland zijn meer dan 70.000 kinderen geraakt en in toeslagenaffaire.

  1. Is in beeld hoeveel kinderen dit in onze regio betreft, en in Houten in het bijzonder, en of deze kinderen ook hulp nodig hebben?
  2. Hoe ziet het college de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en regio richting deze kinderen?
  3. Welke maatregelen zou het college, in samenwerking met de regio kunnen nemen om financieel gedupeerde kinderen te helpen?
woensdag 20 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Laatste wijziging 20/10/21 20:30
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 23 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Bram Bosshardt met gasten van D66 en Houten Anders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 16/10/21 met wethouder Sander Bos (VVD).  

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Officiële bekendmakingen staan vanaf november niet meer in 't Groentje, maar ze zijn te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is meer te lezen over deze verandering. Iedereen kan zich aanmelden voor de emailservice om een alert te krijgen van nieuwe berichten. De bekendmakingen kunnen ook worden ingezien of afgehaald op het gemeentehuis. 

Commentaar Ytzen Lont: Voor mij is dit een langverwachte dienst, digitale bekendmakingen vind ik veel handiger dan op papier. De aanmelding voor de emailservice vind ik wel vrij ingewikkeld, mede door de vele opties waaruit je kunt kiezen. Ik wil gewoon kiezen voor "gemeente Houten", het gaat immers om voortzetting van de huidige bekendmakingen op de gemeentepagina. Die keuze is wel mogelijk, maar komt pas helemaal aan het eind. Je moet eerst een postcode en straatnaam opgeven (ik heb de postcode van het gemeentehuis ingevuld, mijn eigen adres doet niet ter zake) en daarna een hele reeks keuzes van welke berichten je wel of niet zou willen ontvangen en tot welke afstand van het ingevulde adres. Helemaal aan het eind komt dan uiteindelijk de gewenste keuze "hele gemeente Houten". 

Kansrijke Start Houten
Twintig sociale, medische en zorgorganisaties en de gemeente Houten hebben donderdag 14 oktober de intentieovereenkomst Kansrijke Start Houten ondertekend. Hiermee geven zij aan zich in te zetten om alle kinderen uit Houten een kansrijke start te geven. Zie website gemeente en ook 't Groentje

't Groentje Houtens Nieuws 20-10-21 (printversie): 
p11 Cartoon van Ron Bel: 1,8 miljoen euro groensubsidie
p20 Pagina Duurzaamheid van inwonersorganisaties aan de energietafel
(zonneveld, energieprijzen, duurzaamheid omarmen, deelnemende organisaties)

't Groentje Wijks Nieuws 20-10-21: 
Column van Jeroen Brouwer (SP) over windmolens

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen nog reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Staat van Utrecht en het effect van corona
De provincie Utrecht heeft de nieuwe Staat van Utrecht gepubliceerd, een tweejaarlijks overzicht met gegevens over o.a. inkomen, klimaat, mobiliteit en gezondheid. Dit jaar is een analyse bijgevoegd over de impact van corona op de regio. De databank bevat gegevens over het woon–, werk– en leefklimaat van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. De cijfers zijn eenvoudig te raadplegen en te vergelijken. In de special over corona is te lezen (§1.3 p16) dat in de provincie Utrecht 62% van de inwoners volledig is gevaccineerd (20-09-21). Er zijn grote verschillen. Het relatief hoogste aantal volledig gevaccineerden zijn inwoners van de gemeenten Bunnik (70%), Leusden (68%) en Houten (67%), relatief het laagste aantal de gemeenten Bunschoten (53%) en Rhenen (53%) en Renswoude (50%). In de provincie Utrecht werden tot juni 2021 het vaakst steunmaatregelen gebruikt in de gemeenten Utrecht (34,3%) en Amersfoort (34%). Het minst vaak worden steunmaatregelen gebruikt in de gemeenten Lopik (17,8%), Oudewater (22,1%) en Houten (22,4%) (zie §3.3 p54/55). 


Meer berichtgeving: 
* Veel berichtgeving over visie Oude Dorp en over windenergie in weekoverzicht 13/10/21
* Onze eigen berichtgeving over kort geding Windpark Houten
* Onze eigen berichtgeving over sociale dienst en energieprijzen: 

Begroting sociale dienst WIL
Woensdag 13/10 vond een kaderstellend raadsdebat plaats met de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Doel was om kaders mee te geven voor de begroting 2022 van WIL, waarbij input werd gevraagd op een aantal thema's, waaronder het poortproces (hoe mensen geholpen worden zodra ze bij WIL aankloppen) en handhaving. Bij de inleiding is kort iets gezegd over de dreigende armoede door de stijgende energieprijzen, waardoor zij rekeningen niet meer kunnen betalen en in de schulden raken. De meeste raadsleden wachten af, omdat het Rijk met maatregelen komt. Afgesproken is dat WIL voor elke klant maatwerk blijft leveren, dus dat per persoon of gezin wordt gekeken naar de specifieke situatie, waaronder problemen door de energierekening. Van de gemeente Houten waren alle partijen aanwezig behalve CU en ITH, vanuit de andere gemeenten (Nieuwegein, Lopik, IJsseltein) waren maar weinig raadsleden aanwezig. Op 18 november publiceert WIL de aangepaste begroting met als bijlage het verslag van dit kaderstellend raadsdebat. De stukken zijn te zijner tijd te vinden op de website van WIL. (Bron: emailcontact met WIL en raadslid)

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Laatste besluitenlijst is van 5/10/21, zie vorige week. 

Gemeenteraad
Op 5 oktober was de eerste raadsvergadering na de zomer, tot middernacht werd vergaderd over de visie Oude Dorp, de stemmingen en alle andere agendapunten werden doorgeschoven naar 7 oktober. 
Onze eigen berichtgeving over raadsvergadering 05-10-21
Overzicht raadsvergadering 07-10-21 met agenda, alle (aangenomen, verworpen, aangehouden) moties en amendementen. Agenda: visie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie; Kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; maandelijkse begrotingswijziging; trafostation Stedin Schonauwenseweg; geheimhouding 
financiën woningbouw NW en O. (Stemming over SGP-motie aula begraafplaats is uitgesteld naar de Raad van 4/11.)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie weekoverzicht vorige week
De volgende vergaderingen zijn RTG 26/10, Raad 4/11 en RTG 9/11. 
Agenda RTG 26-10-21: bestuursrapportage, begroting 2022; evaluaties referendum. 


Openstaande vraag: D66, SGP, PvdA en HA over cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) (vragen over dossierbeheer en veilige inzage door cliënten van hun eigen dossier). 

 


 


Sierra Leoons protest in Duitsland

1) Nederlands; 2) English; 3) Deutsch; 4) Sources/Links. 

Sierra Leone heeft een team van experts naar München gestuurd om te helpen met het vaststellen van de nationaliteit van een grote groep Afrikaanse asielzoekers en migranten, waarvan het vermoeden bestaat dat ze uit Sierra Leone komen. Dit heeft geleid tot protesten: velen zijn bang dat het vaststellen van de Sierra Leoonse nationaliteit zal leiden tot snelle afwijzing en uitzetting naar hun land, waar ze repercussies vrezen. De protesten krijgen ruime aandacht in SIerra Leone en er zijn ook berichten in de Duitse media. De Sierra Leoonse ambassade in Berlijn heeft nu een persbericht uitgegeven waarin staat dat eerste onderzoek uitwijst dat de meeste migranten waar het om gaat niet uit Sierra Leone komen. Zodra het expertteam verslag heeft uitgebracht aan de Sierra Leoonse regering zal Sierra Leone verder onderhandelen over de status van zijn burgers in Duitsland.

ENGLISH. Sierra Leone has sent a team of experts to Munich to help establish the nationality of a large group of African asylum seekers and migrants assumed being from Sierra Leone. This has led to protests: many fear that establishing Sierra Leonean nationality will lead to rapid rejection and expulsion to their country, where they fear repercussions. The protests get a lot of attention in Sierra Leone and there are also news reports in the German media. The Sierra Leonean embassy in Berlin has now issued a press release stating that initial research shows that most of the migrants concerned are not from Sierra Leone. Once the expert team has reported to the Sierra Leonean government, Sierra Leone will continue to negotiate the status of its citizens in Germany.

DEUTSCH. Sierra Leone hat ein Expertenteam nach München geschickt, um bei einer großen Gruppe afrikanischer Asylbewerber und Migranten, die vermutlich aus Sierra Leone stammen, die Staatsangehörigkeit festzustellen. Dies hat zu Protesten geführt: Viele befürchten, dass die Feststellung der sierra-leonischen Staatsbürgerschaft zu einer schnellen Ablehnung und Abschiebung zurück in ihr Land führen wird, wo sie Konsequenzen befürchten. Die Proteste bekommen in Sierra Leone viel Aufmerksamkeit und es gibt auch Berichte in den deutschen Medien. Die Botschaft von Sierra Leone in Berlin hat jetzt eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es heißt, erste Recherchen zeigen, dass die meisten betroffenen Migranten nicht aus Sierra Leone stammen. Nachdem sich das Expertenteam bei der Regierung von Sierra Leone gemeldet hat, wird Sierra Leone weiter über den Status seiner Bürger in Deutschland verhandeln.


Sources/Links:

vrijdag 15 oktober 2021

Houtense molens mogen blijven draaien

Op 15 oktober is de uitspraak gepubliceerd van het kort geding van twee omwonenden tegen Windpark Houten BV, een dochteronderneming van Eneco. De bewoners eisten dat de molens direct zouden worden stopgezet vanwege de geluidhinder die zij ervaren en omdat de Raad van State onlangs de landelijke geluidsnormen voor windturbines buiten werking heeft gesteld. De landelijke normen voldoen niet aan de Europese regels. Rijk of gemeente moeten eerst met nieuwe normen komen. Maar van de rechter mogen de molens blijven draaien.

De rechter legt uit dat in een kort geding niet kan worden vooruitgelopen op de uitkomst van bestuursrechtelijke bodemprocedures. Voor zover de civielrechtelijke voorzieningenrecher hier al een taak heeft, geldt dat de uitkomst van die procedures in dit geval te onzeker is. Dat er sprake is van onrechtmatige hinder hebben eisers te weinig concreet gemaakt, omdat objectieve gegevens ontbreken. 

Burenruzie
Het gaat in dit geding niet om een bezwaarprocedure tegen een overheidsbesluit maar een civiele procedure tussen burgers, zeg maar een 'burenruzie' die de rechter moet beslechten. Zie ook mijn verslag van de zitting op 21 september.

Maatwerkvoorschriftten
Het windpark draait op dit moment nog volgens de zogenoemde maatwerkvoorschriften. Die zijn strenger dan de landelijke milieunormen. Bij grote geluidsoverlast of bij slagschaduw door de laagstaande zon worden de molens automatisch stilgezet. Daardoor staan de Houtense molens vaker stil dan de Nieuwegeinse molens aan de andere kant van de snelweg. Eneco heeft eerder dit jaar aan de rechter gevraagd deze strenge regels te schrappen om volgens de 'normale regels' te mogen draaien. Eneco heeft daarin van de rechter gelijk gekregen, maar de gemeente Houten moet daar eerst nog een definitief besluit over nemen. Houten maakt daarmee geen haast, ook omdat er op dit moment eigenlijk geen 'normale regels' zijn. 

Volgens de regels
De kortgedingrechter komt tot de conclusie dat het windpark zich houdt aan de regels zoals die op dit moment bekend zijn. Onder juristen is er discussie of het buiten werking stellen van de landelijke normen ook gevolgen moet hebben voor bestaande windparken. Daar heeft nog geen rechter zich over uitgelaten en het is goed mogelijk dat de Raad van State daar eerst nog nieuwe vragen over gaat stellen aan het Europese Hof. De rechter kan in kort geding alleen een voorlopige voorziening treffen als zij inschat dat een bodemrechter de eisers gelijk zal geven. Nog los van de vraag of hier voor de civiele voorzieningenrechter eigenlijk wel een taak ligt - het gaat hier immers om bestuursrechtelijke onderwerpen - geldt dat zij gelet op de lopende juridische discussie niet kan inschatten hoe een bodemrechter hierover zal oordelen. Dat betekent dat de voorzieningenrechter op die uitkomst niet vooruit kan lopen en dat er in dit kort geding op basis van deze juridische argumenten geen voorlopige voorziening kan worden getroffen. 

Onrechtmatige hinder?
Windpark Houten houdt zich volgens de rechter dus aan de regels, maar dat betekent nog niet dat de molens geen 'onrechtmatige hinder' zouden kunnen veroorzaken. De eisers benadrukken dat zij ernstige geluidsoverlast ervaren in de nacht en dat zij daar wakker door liggen. De rechter neemt dit van hen aan en betreurt dit. Maar de eisers komen niet met objectieve gegevens waaruit die overlast ook echt blijkt. De rechter vindt dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat dat er sprake is van 'onrechtmatige hinder'. 

Belangenafweging
Ook een afweging van de belangen van partijen valt niet in het voordeel van de eisers uit. Het per direct stilzetten van de windmolens heeft een enorme impact op de bedrijfsvoering van Windpark Houten en het heeft ook invloed op het behalen van de regionale, landelijke en mondiale milieudoelen. Dit terwijl de uitkomst van de verschillende procedures nog erg onzeker is en het op dit moment onduidelijk is in welke mate er sprake is van geluidhinder, omdat objectieve gegevens ontbreken. Daarom moeten de belangen van de eisers wijken voor die van Windpark Houten.

Eigen einde


De Groene Amsterdammer valt vandaag omgekeerd op de mat met de achterkant naar boven. Daar staat een paginagrote advertentie van een groep die mogelijkheden voor geassisteerde zelfdoding voor ouderen wil bevorderen. Een pijnlijk onderwerp en ik raak overstuur door deze oproep, heb de neiging om het blad nog in het plastic omhulsel retour afzender te sturen, maar ik besef dat de redactie niet verantwoordelijk is voor de advertenties. Ik vraag me af of ik minder geschokt was geweest als de advertentie mij niet vanaf de deurmat had aangestaard.

Laat ik voorop stellen dat ik vind dat we mensen die zelf - met of zonder hulp - uit het leven willen stappen altijd - altijd, altijd - met respect en mededogen moeten bejegenen en ook als iemand die onomkeerbare stap al heeft gezet, hoe pijnlijk ook. Dat wil niet zeggen dat je niet tegelijkertijd ook boos kunt zijn op iemand die je door een gekozen dood heeft verlaten, maar respect voor de mens staat altijd voorop en uiteindelijk zul je iemand moeten laten gaan.

Dat is iets anders dan het bevorderen van de mogelijkheden om vrijwillig uit het leven te stappen. Het thema als zodanig maar ook de drogredenen uit de advertentie brengen mij in de war. "Je eigen einde is toch te belangrijk om aan anderen over te laten", zegt een nog jonge actrice lachend in de advertentie. Terwijl de dood zich van nature bij ieder van ons meldt, zonder tussenkomst, autonoom, als een natuurlijk proces, maar we mogen blij zijn als er op dat moment anderen - professionals en geliefden - om ons heen staan. Ook zelfdoding is niet strafbaar. Het is alleen strafbaar om het aan anderen over te laten.

Dan lees ik - het blad nog steeds niet uit het plastic omhulsel gehaald: "De meeste mensen bepalen graag zelf wanneer het leven wel mooi is geweest. Vreemd genoeg verbiedt onze regering je dan een menswaardig einde. Dat is onmenselijk en in strijd met Europese grondrechten."

Een merkwaardig eufemisme. Of iemands leven mooi is geweest - dat gunnen we iedereen - betekent hier de wens om vrijwillig uit het leven te stappen. Cryptisch wordt hier de suggestie gewekt dat de meeste mensen - of de meeste oudere mensen - uiteindelijk suicidaal zijn. Dat is eenvoudigweg niet waar. Hoe zeer en oprecht mensen - van alle leeftijden - soms ook kunnen verlangen naar het einde.

Dat de regering een menswaardig einde zou verbieden, is een gotspe. Sterven maakt een mensenleven niet onwaardig. Het verbod om anderen te doden, maakt het einde niet mensonwaardig.

De bewering dat de Nederlandse wetgeving in strijd zou zijn met de Europese grondrechten, is uit de lucht gegrepen. Ons land kwam als eerste met euthanasiewetgeving, terwijl andere Europese landen die indertijd veel te ver vonden gaan, al zijn we inmiddels door anderen ingehaald.

Amnesty International schrijft: "Wanneer en in hoeverre euthanasie gerechtvaardigd is, valt niet zomaar uit de mensenrechtenverdragen af te leiden. (...) als bij euthanasie iemand is betrokken, zoals een arts, is de kwestie of zo iemand de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander kan overnemen."

De Nederlandse euthanasiewetgeving is gebaseerd op mededogen bij uitzichtloos ondraaglijk lijden. Als het leven niet meer gedragen kan worden, kan het niet meer gedragen worden. Dan raken we aan onze grens.

Om mijn visie op burgerschap en menszijn aan te geven, trek ik wel eens een fictieve lijn tussen 'D66' en de 'SGP'. Het gaat me niet om deze partijen, vandaar de aanhalingstekens, maar om de uiteinden van twee visies. In mijn visie op burgerschap sta ik dichter bij het liberale 'D66', maar qua mensbeeld dichterbij (niet gelijk aan) de 'SGP'. Beide partijen halen dat wel eens door elkaar. Burgerschap gaat over onze maatschappelijke en politieke verhoudingen. De vrije burger bestaat omdat wij dat willen. Maar de in alle vrijheid rationeel kiezende autonome burger van 'D66' is net zo abstract, fictief en onzichtbaar als de gereformeerde god van de 'SGP'. Als mens hebben we maar een beperkte invloed op ons leven, dat we noodgedwongen leven met vallen en opstaan, tasten, struikelen, ontdekken en aanvaarden. Als we vinden dat ieder mens altijd in volle vrijheid autonoom over leven en dood moet kunnen beslissen, moeten we stoppen met kinderen krijgen. Verwekt en geboren worden is de grootste inbreuk op onze autonomie. Die afhankelijkheid is niet per definitie onmenselijk. Integendeel, ze definieert onze menselijkheid.

Amnesty International
Duitsland
België

Zelfmoordpreventie: 
https://www.113.nl/

To our own end

Translation of my Dutch blog Eigen einde

Today, De Groene Amsterdammer weekly magazine fell on the doormat face down with the back side up. There I saw a full-page advertisement of a lobby and self aid group that wants to promote legal options for assisted suicide for the elderly. A painful subject and I was upset by this appeal. I was tempted to return the magazine in its plastic casing back to sender, but I realize that the editors are not responsible for the advertisements. I wonder if I would have been less shocked if the ad hadn't stared at me from the doormat.

Let me start by saying that I believe that we should always - always, always - treat people who want to take their own lives - with or without help - with respect and compassion, and the same when someone has taken that irreversible step, no matter how painful. It doesn’t mean that at the same time you couldn't be angry at someone who left you by a chosen death, but respect for people always comes first and in the end you'll have to let someone go.

But that’s not the same as promoting the options for voluntarily stepping out of life. The theme as such, but also the fallacies from the advertisement confused me. "Your own end is too important to leave it to others," says a relatively young actress smiling in the ad. Whereas death comes naturally to each of us, without human intervention, autonomously, as a natural process. But we can be happy when others - professionals and loved ones - stand around us at that moment. Also, suicide is not a crime. It is only a crime to leave it to others.

Then I read - the magazine still not removed from the plastic casing: "Most people like to decide for themselves when life has been enough. Strangely enough, our government then forbids you a dignified end. That is inhumane and contrary to European fundamental rights".

A curious euphemism. That someone's life has been beautiful and enough - we hope that for everyone - means here the wish to voluntarily step out of life. Cryptically, the suggestion is made here that most people - or most older people - end up being suicidal. That is simply not true. No matter how deeply and sincerely people - of all ages - can sometimes long for the end.

Saying that the government would forbid a humane end to our life is a travesty. Dying does not make a human life unworthy. The prohibition to kill others does not make the end inhumane.

The claim that Dutch legislation is in conflict with European fundamental rights is out of the blue. Our country was the first to introduce euthanasia legislation, while other European countries thought it was going too far at the time, although we have now been overtaken by others.

Amnesty International writes: "When and to what extent euthanasia is justified cannot simply be deduced from human rights treaties. (...) if euthanasia involves someone else, such as a doctor, the question is whether such person can take over the responsibility for someone else’s life".

Dutch euthanasia legislation is based on compassion in case of unbearable and irreversable suffering. If life can no longer be carried, it can no longer be carried. Then we reach our limit.

To indicate my vision on citizenship and human-being, I sometimes draw a fictitious line between 'D66' and the 'SGP'. I don’t mean these political parties literally, hence the quotation marks, but the extreme ends of two views. In my view on citizenship I am closer to the liberal 'D66', but in terms of human-being closer (not equal to) the orthodox Christian 'SGP'. Both parties sometimes get it mixed up. Citizenship is about our social and political relationships. The free citizen exists because we want to. But the autonomous citizen of 'D66', who freely chooses rationally, is just as abstract, fictional and invisible as the calvinist god of the 'SGP'. As human beings we have only a limited influence on our lives, that we are forced to live by trial and error, groping, stumbling, discovering and accepting. If we believe that every person should always be able to decide autonomously about life and death in complete freedom, we must stop having children. To be conceived and born is the greatest violation of our autonomy. That dependence is not by definition inhumane. On the contrary, it defines our humanity.

Sources in Dutch: 
Amnesty International
Duitsland * België

Suicide prevention: 
Dutch: https://www.113.nl/

woensdag 13 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+] Laatste wijziging 16/10/21 01:00
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 16 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Paul van Ruitenbeek en Bram Bosshardt. Wethouder Sander Bos (VVD) is te gast. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 9/10/21 met Rombout Soldaat (CU) en Wouter van den Berg (SGP), o.a. over de visie Oude Dorp en de verkiezingen van volgend jaar. 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Officiële bekendmakingen voortaan op overheid.nl (Houten). [+] Fractievoorzitter CDA Cora Gerritsen heeft hier vragen over gesteld en is verbaasd over de antwoorden, schrijft op ze op Facebook"Want weet u hoeveel mensen de gemeentelijke bekendmakingen bekijken? Dat zijn er een heleboel! En dan moeten mensen die hierin geïnteresseerd zijn en niet digitaal vaardig zijn naar het gemeentehuis komen om deze berichten op te halen? Ik begrijp dat de raad dit als bezuiniging heeft bedacht in 2019, maar misschien goed om bijvoorbeeld bij de Spar in Schalkwijk en op andere centrale punten in wijken en dorpen wekelijks een afschrift neer te leggen?" 
Ze plaatst een fragment van de antwoorden op haar vragen en in het commentaar een prinscreen van de in de begroting van 2020 ingeboekte bezuiniging van € 20.000 op "stroomlijning informatievoorziening via 't Groentje". Groep Aanen en SGP hebben hierover vragen gesteld in het Vragenhalfuurtje, zie onderaan dit weekoverzicht. 

Week van de Veiligheid
11-10-21 - Deze week is het de Week van de Veiligheid. De gemeente Houten schenkt aandacht aan manieren om Houten veilig te houden. Naast het voorkomen van drugs- en cybercriminaliteit krijgt ook brandveiligheid in woningen aandacht. Met negen andere gemeenten start de gemeente een online campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugscriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en geen onderdeel van de politie.

Commentaar Ytzen Lont: De gemeente roept bewoners niet op om bij onraad de politie te bellen, maar om elkaar voortaan anoniem te verklikken. Niet duidelijk is hoe de gemeente door een gevoel van onveiligheid te creëren en burgers anoniem tegen elkaar op te zetten de veiligheid denkt te bevorderen. Zie mijn blogserie over dit onderwerp hier.

't Groentje Houtens Nieuws 13-10-21 (printversie): 
p1 Boerenwindmolens (zie ook uitgebreidere webversie)
p1 [Wethouder] Bos overleeft motie van treurnis (webversie)
p3 Voorwaarden aan uitbreiding [AH Oude Dorp] (oudere webversie)
p3 Ook onderzoek naar windmolens langs A27 (webversie)
p3 Raad geeft Bos visie / Raad geeft wethouder bos meer kaders voor Oude Dorp (webversie)
p16 (adv.) Gemeente Houten zoekt raadsadviseur / plv. griffier
Bijlage (p27-30): Duurzame energie met o.a.: huis isoleren, energietips, collectieve inkoop, huurder krijgt zonnepanelen, nul op de meter, lokaal groene energie opwekken, subsidies en regelingen. 

Oppositie vindt visie Oude Dorp visieloos
De oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) wilde de onvolkomen visie van de agenda afvoeren, maar de coalitie zette door, er werd dinsdag 5 oktober tot middernacht gedebatteerd over de voorstellen. De stemmingen en alle agendapunten werden doorgeschoven naar donderdag 7 oktober. 

Berichtgeving in 't Groentje zie hierboven en verder o.a. Omroep Houten't Groentje 04-10-21 (printversie hier), AD 04-10-21't Groentje 07-10-21verslag raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont). Na donderdag: 
AD 08-10-21 (premium) Supermarkt mag uitbreiden, maar Houten wil geen mega-parkeerterrein in Oude Dorp
't Groentje 07-10-21: SGP en D66 furieus over forste overschrijding budget plankosten

Hoe nu verder met Windpark Goyerbrug? 
De Raad van State heeft de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Rijk, provincie en/of gemeente moeten nu beslissen over hoe nu verder. De gemeente kan eigen milieunormen opstellen en de vergunning opnieuw verlenen dan wel afwijzen of de vergunningverlening aan de Provincie overlaten.  De gemeente heeft hierover op 11 oktober een inloopspreekuur gehouden en op 12 oktober een rondetafelgesprek (RTG). Zie bericht Windpark Goyerbrug hoe verder

[+] 't Groentje Houtens Nieuws 13-10-21Tijdens het RTG (12/10) bleek dat een meerderheid er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld, waarschijnlijk over een jaar of twee. Een meerderheid van VVD, CDA, ITH, HA, SGP en Aanen kiezen voor uitstel ('optie 3'). ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks willen liever zo gauw als mogelijk een besluit nemen ('optie 1'). De initiatiefnemer van het windpark, ondernemer Ruben Berends, liet weten bij uitstel de provincie te vragen als 'bevoegd gezag' de vergunningverlening van de gemeente over te nemen. 

[+] AD 14-10-21 Politiek Houten: voorlopig geen windmolens bij Goyerbrug

Zie ook:
AD 4-10-21Harde deadline in zicht: zonder subsidie kan windpark Goyerbrug bij Schalkwijk niet draaien
AD 06-10-21 (De Gelderlander): Omwonenden boos: 'Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken'
't Groentje 06-10-21Gemeenteraad Houten staat voor belangrijke keuze windpark Goyerbrug; wordt het 'voorwaarts mars'?

Meer berichtgeving over energie: 
't Groentje Houtens Nieuws: Melkveehouder Van Rooijen legt uit wat een boerenwindmolen toevoegt aan zijn bedrijf
't Groentje Wijks Nieuws: Zonder nader onderzoek geen boerenwindmolens in Langbroekerweteringgebied [+]
't Groentje Bunniks Nieuws: Politiek vraagt Zeist zoekgebied windmolens aan de gemeentegrens te schrappen
Provincie Utrecht:100ste Utrechtse school met zonnepanelen staat in Houten
NOS: Dood van zeldzame gier die tegen windmolen vloog kon voorkomen worden 
* New York Times: Biden administration plans wind farms along nearly the entire U.S. coastline
Provincie UtrechtProvincie zet nieuwe stap in procedure tegen besluit ministerie voor opsporen olie en gas
[+] De provincie heeft eerder dit jaar met de gemeenten Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht bezwaar ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen gaswinning in deze regio. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard. Zij starten nu een beroepsprocedure om alsnog als belanghebbenden te kunnen procederen tegen de opsporingsvergunning.
* Provincie Utrecht: Bijna 1,8 miljoen euro subsidie voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving. De provincie Utrecht lanceert een subsidie waarmee o.a. groepen verenigde inwoners aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Rechter over Windpark Houten: de molens mogen draaien
[+] Vrijdag 15 oktober is de uitspraak in kort geding tegen Windpark Houten BV (Eneco) gepubliceerd. Twee omwonenden wilden de windmolens vanwege geluidshinder stop laten zetten, nadat de Raad van State onlangs de landelijke geluidsnormen voor windturbines buiten werking heeft gesteld. Volgens de kortgedingrechter kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomst van bestuursrechtelijke bodemprocedures. Voor zover de civielrechtelijke voorzieningenrechter hier een taak heeft, geldt dat de uitkomst van die procedures in dit geval te onzeker is. Dat er sprake is van onrechtmatige hinder hebben eisers te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken.
Zie mijn verslag van de zitting op 21/9/21 en mijn samenvatting van de uitspraak

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen nog reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Nog geen eind aan hondenbelasting
VNG Nieuws. Minister Ollongren laat een besluit over het wel of niet voortbestaan van de hondenbelasting over aan een nieuw kabinet. De VNG vindt het eventueel landelijk afschaffen van de hondenbelasting een beperking van de gemeentelijke autonomie. Afschaffen kan worden overwogen maar dan alleen binnen een bredere belastingherziening. 

[+] Begroting sociale dienst WIL
Woensdag 13/10 vond een kaderstellend raadsdebat plaats met de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Doel was om kaders mee te geven voor de begroting 2022 van WIL, waarbij input werd gevraagd op een aantal thema's, waaronder het poortproces (hoe mensen geholpen worden zodra ze bij WIL aankloppen) en handhaving. Bij de inleiding is kort iets gezegd over de dreigende armoede door de stijgende energieprijzen, waardoor zij rekeningen niet meer kunnen betalen en in de schulden raken. De meeste raadsleden wachten af, omdat het Rijk met maatregelen komt. Afgesproken is dat WIL voor elke klant maatwerk blijft leveren, dus dat per persoon of gezin wordt gekeken naar de specifieke situatie, waaronder problemen door de energierekening. Van de gemeente Houten waren alle partijen aanwezig behalve CU en ITH, vanuit de andere gemeenten (Nieuwegein, Lopik, IJsseltein) waren maar weinig raadsleden aanwezig. Op 18 november publiceert WIL de aangepaste begroting met als bijlage het verslag van dit kaderstellend raadsdebat. De stukken zijn te zijner tijd te vinden op de website van WIL. (Bron: emailcontact met WIL en raadslid)

[+] NOS: Huishoudens krijgen honderden euro's compensatie voor stijgende energieprijzen

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Publicatie was bij 7/9/21 blijven steken, maar is deze week ineens met vier besluitenlijsten aangevuld.
14/9: maandelijkse begrotingswijziging; inwonerspeiling motieven stem bij referendum Ruimtelijke Koers; onderzoeksagenda Houten Noordwest en Oost; onkruidbestrijding; beleidsregels BSO+; missie dienstverlening; raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen; raadsvragen over energietransitie en klimaat; terinzagelegging Woonvisie. 
21/9: procesregisseur inburgering; overdracht openbare ruimte De Wiese 2d; toetreding Ronde Venen, Montfoort en Oudewater tot U10; begroting 2022; bestuursrapportage; reactie op rekenkameronderzoek verbonden partijen; raadsvragen over andere locatie windmolens 't Goy. 
28/9: evaluatie innovatie-agenda WIL; addendum inkoopconvenant taalonderwijs inburgering; governance Stichting Sociaal Team Houten; Cultuurfonds; sturingsinformatie Jeugdhulp en WMO; raadsvragen over toewijzing woningen aan doelgroepen; U16-plan asielopvang en huisvesting statushouders; Windpark Goyerbrug. 
5/10: blijven bouwen, vertraging voorkomen; specifieke uitkering zwembad; schetsontwerp kavel 21 Kruisboog; reactie rekenkameronderzoek subsidies; ruimtelijk perspectief U16; [samen met andere ministerie EZK e.a. overheden ] beroep tegen verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen; beleidsregels BSO+; convenant duurzaamheid.  

Gemeenteraad
Op 5 oktober was de eerste raadsvergadering na de zomer, tot middernacht werd vergaderd over de visie Oude Dorp, de stemmingen en alle andere agendapunten werden doorgeschoven naar 7 oktober.
De volgende vergaderingen zijn RTG 26/10, Raad 4/11 en RTG 9/11. 
Verslag van de raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont).
Overzicht raadsvergadering 07-10-21 met agenda, alle (aangenomen, verworpen, aangehouden) moties en amendementen. Agenda: visie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie; Kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; maandelijkse begrotingswijziging; trafostation Stedin Schonauwenseweg; geheimhouding financiën woningbouw NW en O. (Stemming over SGP-motie aula begraafplaats is uitgesteld naar de Raad van 4/11.)
Overzicht RTG 12-10-21: onderzoeksagenda NW en O (raadsvoorstel met bijlagen); windpark Goyerbrug. 
Agenda RTG 26-10-21: begroting 2022; bestuursrapportage; evaluaties referendum. 

Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)


Nieuwe vragen: D66, SGP, PvdA en HA over cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) (vragen over dossierbeheer en veilige inzage door cliënten van hun eigen dossier). 

Vragenhalfuurtje schriftelijk afgehandeld
[+] Vanwege de overvolle agenda van de raadsvergadering van 5 oktober is het vragenhalfuurtje dit keer schriftelijk afgehandeld, zie: vragen en antwoorden (PDF 6p). 
1. CDA over winterterrassen (geen verschil zomer/winter, uitgebreid terras mag zolang 'corona' duurt). 
2. GL over ondernemersfonds (ondernemers 't Rond en Castellum besluiten okt/nov, dan invoering 1.1.22). 
3. PvdA over week tegen eenzaamheid (tussenrapportage Healthy Houten volgt). 
4. SGP/D66/HA/PvdA over cliëntenraad Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) (de cliëntenraad is onvolledig, er was een conflict geweest, de cliëntenraad werkt aan uitbreiding, nu geen interventie nodig)
5. ITH/SGP over directeur Fort Honswijk (directeur na paar maanden vertrokken, bleek niet geschikt, gemeente is verantwoordelijk voor exploitatie, nog niet overgedragen)
6. Aanen en SGP over digitale officiële bekendmakingen (gemeentepagina 't Groentje blijft bestaan, bekendmakingen voortaan naar overheid.nl, mensen kunnen zich abonneren op emailservice of ophalen/inzien op het gemeentehuis).
7. Aanen over Viveste (Viveste is in gesprek met Mitros over fusie/overname, college moet nog standpunt bepalen, woonvisie: liever regionale samenwerking bij projectontwikkeling dan fusie, als gemeente bezwaar gaat maken bij Autoriteit Woningbouwcoöperaties dan zal deze zienswijze eerst worden voorgelegd aan de raad).

Cartoon Rond Houten
Vanaf deze week plaatst 't Groentje Houtens Nieuws de cartoon 'Rond Houten' van cartoonist Ron Bel. 

 


dinsdag 12 oktober 2021

Vrije partnerkeuze koning

Het kabinet vindt dat prinses Amalia geen afstand hoeft te doen van de troon in het geval dat ze zou willen trouwen met een vrouw. Minister-president Rutte antwoordt op vragen van de VVD en de PvdA dat hij geen beletsel ziet voor een toestemmingswet voor een huwelijk van een kroonprins of -prinses met een persoon van hetzelfde geslacht. Zo meldt de NOS. De vragen volgen op de publicatie van het boek 'Amalia, de plicht roept'. Daarin schrijft koningshuisdeskundige Peter Rehwinkel dat uit de grondwet blijkt dat de prinses de troon zal moeten opgeven als ze zou willen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Maar volgens Rutte is dat niet zo. Hij heeft gelijk. In de grondwet is geen enkel bezwaar tegen een dergelijk huwelijk te vinden. Integendeel. 

Een paar weken geleden, 26 september, mengde ik mij op Facebook in een discussie over de vraag "mag Amalia op de troon als ze met een vrouw trouwt?" naar aanleiding van het boek van Peter Rehwinkel. De auteur geeft het standpunt van de toenmalige regering goed weer, maar het is geen regel of zelfs maar beleid. 

Iemand opperde een slimme truc: "Eerst koningin worden, dan trouwen met wie ze wil". Maar die truc gaat niet op. De volgorde maakt niet uit. Zodra de koning(in) zonder toestemming van het parlement trouwt, is hij/zij volgens artikel 28 lid 1 van de grondwet automatisch geen koning(in) meer. 

Er staat voor zover ik weet nergens in de wet dat de koning(in) niet met iemand van hetzelfde geslacht zou mogen trouwen en het is ook niet wat 'de staat' vindt, maar wat de toenmalige regering aanvoerde. Dat standpunt was ook wel weer begrijpelijk, omdat uit een huwelijk van hetzelfde geslacht geen 'natuurlijke' erfopvolgers zouden kunnen voortkomen. Maar het is mijns inziens een misvatting (of zelfs belediging) dat het de 'taak' van een koninklijk paar zou zijn om voor nakomelingen te zorgen. Daar gaat de staat niet over.

Voor als er geen natuurlijke erfopvolger is, regelt de grondwet nu al keurig hoe de opvolging dan alsnog geregeld is. De regering - waar de koning overigens zelf formeel ook deel van uitmaakt - en het parlement moeten met goede argumenten komen om een toestemmingswet niet in te dienen of te verwerpen alleen maar omdat de koning(in) met iemand van hetzelfde geslacht wil trouwen, aangezien volgens artikel 1 van de grondwet een dergelijk onderscheid niet is toegestaan. 

Overigens zegt de grondwet niets over een geregistreerd partnerschap van de koning(in). Dus in principe hoeft de koning(in) of erfopvolger geen toestemming te vragen voor een geregistreerd partnerschap, terwijl vervolgens dat geregistreerde partnerschap wettelijk gelijk is gesteld aan het huwelijk. 

De reden dat een erfopvolger of koning(in) toestemming voor een huwelijk moet vragen aan het parlement is om te voorkomen dat de erfopvolging in handen komt van een buitenlandse macht, vroeger een reëel gevaar. Het is niet zo dat de parlementariërs maar naar hartelust kunnen bediscussiëren of een partner van de koning(in) hun wel aanstaat - daar gaat het niet over - maar via de toestemmingswet houdt de volksvertegenwoordiging nog wel een beetje vinger aan de pols over wie via erfopvolging ons toekomstige staatshoofd wordt. Dat is een noodrem, geen voorkeursrecht. De koning heeft - wat wet en recht betreft - net als elk ander vrije partnerkeuze.   

Zie: 
NOS 12-01-21 Rutte: Amalia kan ook koningin worden als ze met een vrouw trouwt
MSN / Panorama 21-09-21 Mag Amalia op de troon als ze met een vrouw trouwt? 
Trouw 18-09-21 De last op de schouders van prinses Amalia: dit verandert er als ze 18 wordt
Trouw 07-02-01 Homoprins kan gerust een man huwen
* Parlement.com: Toestemmingswetten