vrijdag 30 december 2022

Dure Gemeentepolis met nul euro steun

Tot december 2021 zat ik een tijd in de bijstand, in de vorm van een aanvullende lening die ik later terug moet betalen. Inwoners van de gemeente Houten met een laag inkomen, kunnen een Gemeentepolis afsluiten. Dit is een collectieve verzekering via de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de gemeenschappelijke sociale dienst van Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein. Het is een verzekering met alle toeters en bellen, dus inclusief verplichte tandartsverzekering en een aanvullende verzekering met ruime dekking. Daardoor is deze zorgverzekering degelijk maar zeker niet goedkoop. De gemeente draagt € 20 per maand bij aan de premie. Mensen met een iets hoger inkomen, zoals ik nu met AOW en klein pensioen, kunnen ook de Gemeentepolis afsluiten, maar krijgen geen gemeentelijke bijdrage. Althans zo staat het duidelijk op de website van WIL, maar daarna begint de verwarring.

Aanmelding polis is aanvraag bijstand
Omdat ik er zeker van wilde zijn dat de huidige dekking - met name voor fysiotherapie - ongewijzigd doorloopt, had ik besloten de - wat duurdere - Gemeentepolis met een jaar te verlengen, al kwam ik niet meer in aanmerking voor de gemeentelijke bijdrage. Daarom was ik wel verbaasd toen ik een brief kreeg van de sociale dienst waarin staat: "Door u aan te melden, heeft u automatisch een aanvraag gedaan voor bijzondere bijstand als maandelijkse bijdrage van de gemeente aan uw zorgpremie". Terwijl op de website van de sociale dienst staat: "Houtenaren met een inkomen tussen de 120% en 150% van de bijstandsnorm kunnen meedoen aan de verzekering, maar ontvangen géén gemeentelijke bijdrage" [bron]. 

Bij de aanmelding had ik aangegeven in deze categorie te vallen en geen beroep te doen op bijzondere bijstand. Ik begreep wel dat de sociale dienst desondanks mijn financiële gegevens nodig had om mijn inkomenscategorie vast te stellen. Maar kennelijk had ik zonder mij ervan bewust te zijn toch een beroep gedaan op een mij onbekende financiële bijdrage van de gemeente. Daarom heb ik de klantenservice van WIL gebeld om uitleg.

Onwetend bijstand aangevraagd
De klantenservice liet mij in eerste instantie weten dat ik door mij aan te melden bij de collectieve verzekering inderdaad automatisch - zij het onwetend - een aanvraag had gedaan voor bijzondere bijstand. Ik vroeg waaruit deze bijzondere bijstand dan wel zou bestaan (welk bedrag en waarvoor), omdat deze nergens uit blijkt en de website van WIL zelf stelt dat ik géén gemeentelijk bijdrage kan ontvangen.

De collectiviteitskorting van € 4,44 geldt voor elke collectiviteit, niet alleen voor de luxe Gemeentepolis maar ook de goedkopere gelijkwaardige alternatieven in de markt. De frontoffice van WIL had geen idee waar de automatisch aangevraagde ondersteuning dan wel uit bestaat of waarvoor.

Bijzondere bijstand voor eigen risico? 
Na langdurige ruggenspraak van frontoffice met backoffice kreeg ik het antwoord dat door mij aan te melden voor de verzekering met €0,00 eigen risico ik automatisch bijzondere bijstand heb aangevraagd voor het herverzekeren van het verplicht eigen risico (in 2023 €28,90 per maand). Werk en Inkomen Lekstroom liet mij weten dat ik in aanmerking kom voor een bijzondere bijstand ter hoogte van het bedrag van het eigen risico ad € 385,00 of iets preciezer gezegd de herverzekering ervan, dat is €28.90 x 12 = €346,80. De gemeente zou dit bedrag voor haar rekening nemen. Dit was helemaal nieuw voor mij. De gemeente zegde mij dus officieel, na controle, een bedrag van €346,80 bijzondere bijstand toe. Ik wilde er toch nog even rustig over nadenken of ik inderdaad deze bijzondere bijstand wilde aanvragen.

Herverzekering eigen risico zelf betalen
Het vreemde is dat in tegenstelling tot wat Werk en Inkomen Lekstroom beweert, de herverzekering van het verplicht eigen risico (in elk geval in 2022: € 29,40 x 12 = € 352,80) gewoon door de verzekerde en niet door de gemeente wordt betaald en dat uit niets blijkt dat dit in 2023 anders is. De herverzekering in 2023 ad €28,90 per maand staat op de polis gewoon inbegrepen bij het door mij als verzekerde te betalen bedrag. Nergens blijkt dat ik deze premie vergoed zou kunnen krijgen door WIL.

Publieke informatie correct, individuele informatie onjuist
Daarom ga ik er voorlopig toch maar van uit dat de publieke informatie op de websites van WIL, VGZ en Gezondverzekerd.nl correct is, maar dan is de individueel aan mij verstrekte informatie onjuist en misleidend, want het kan niet beide waar zijn. Het enige wat ik mij nog kan bedenken is een bijdrage in het verschil tussen eigen risico van €385 en herverzekering €346,80, dus € 38,20 = €3,18 per maand. Maar ik ga er vanuit dat dit gedekt wordt door de VGZ uit het genoten voordeel of anders had WIL dit ook kunnen aangeven. Maar niemand bij WIL kon het mij uitleggen, dus ik ben dus bang dat de belofte van de Gemeentepolis valt onder het schriftwoord "vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

Andere verzekeringen goedkoper dan Gemeentepolis
Na de verwarrende en tegenstrijdige informatie van WIL heb ik nu toch maar besloten om geen gebruik meer te maken van de Gemeentepolis en bij dezelfde verzekeraar een goedkopere zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe verzekering is ook inclusief het eigen risico van €385 en tandartsverzekering nog altijd goedkoper dan de Gemeentepolis en biedt een uitgebreidere dekking, met name de voor mij belangrijke fysiotherapie. Ter vergelijking: de Gemeentepolis kost mij €223,60 per maand. De VGZ Werkt Beter polis kost mij €182,60 en inclusief eigen risico €214,86, dus €8,92 goedkoper, een besparing van €107,04 per jaar, wat ik in deze dure tijden toch best goed kan gebruiken. Bovendien heb ik afgelopen jaar maar de helft van het eigen risico opgebruikt, dus daar had ik ook nog eens flink op kunnen besparen, al hoeft dat wat mij betreft niet per se.

Dreiging: als je niet meedoet, krijg je niks meer
De reden dat ik een paar jaar geleden naar de Gemeentepolis ben overgestapt, is de dreiging door de gemeente dat als je geen Gemeentepolis afsluit, je als bijstandsgerechtigde niet meer in aanmerking komt voor bijzondere bijstand 'als er echt iets gebeurt'. Die dreiging heeft een grote impact op iemand die van een minimum leeft. De Gemeentepolis is luxer en soms duurder dan andere zorgverzekeringen in de markt, inclusief de verzekering die ik eerder had. Met inkomen op bijstandsniveau kon ik mij de Gemeentepolis in het begin echt niet veroorloven. Daarom heb ik in de bijstand een paar jaar gericht 'gespaard', dat wil zeggen bespaard op mijn uitgaven, om mij daarna - vanaf 2020 - de luxe van de duurdere Gemeentepolis te kunnen veroorloven. Het prijsverschil van de luxe Gemeentepolis met de goedkopere verzekeringen in de markt zit vooral in de verplichte tandartsverzekering, terwijl mijn tandartsen mij altijd hebben aangeraden geen tandartsverzekering te nemen, mijn tandartskosten zijn zelden meer zijn dan €50. Als burger wil ik via de premie graag bijdragen aan de tandzorg van anderen, maar met een bijstandsinkomen is dat een zware en onnodige last. Maar ook inclusief een tandartsverzekering zijn er in de markt nog steeds goedkopere verzekeringen te vinden dan de Gemeentepolis.

Misleiding
Als WIL een commerciële organisatie zou zijn, zou ik eigenlijk aangifte willen doen wegens misleiding. De gemeente lokt immers mensen naar een duurdere verzekering met de toezegging dat je dan geld van de gemeente krijgt, maar dat blijkt een bedrag van nul euro, onder de dreiging dat je niets meer krijgt als je later echt in nood raakt. Voor een overheidsorganisatie is dit denk ik meer een zaak voor bestuur en politiek.
vrijdag 16 december 2022

Londen tegen Utrecht

Al een paar weken lang staken elke vrijdag en zaterdag de Londense bussen van Abellio, een dochterbedrijf van de NS, met het hoofdkantoor in Utrecht. De stakers eisen een hoger loon. De vakbond keert de stakers 70 pond per stakingsdag uit. Dit vertelde mij één van de stakende chauffeurs, mijn oud-huisgenoot Abdul, met wie ik vanmorgen uitgebreid heb bijgepraat aan de telefoon. Meer over de familie dan over de busstaking overigens, maar door de staking had hij meer tijd voor dit gesprek. 

Abellio exploiteert in Groot-Brittanië een aantal spoorlijnen en in Londen meerdere buslijnen, met concessies van het gemeentelijk vervoerssysteem Transport for London. Op de bussen prijkt het logo van de NS. Toen ik vorig jaar twee dochters van mijn oud-huisgenoot rondleidde door Utrecht - zij zijn in Amsterdam geboren, maar al jaren geleden naar Londen verhuisd, al willen ze zo langzamerhand wel graag weer terug - wees ik hen op het stationsplein van Utrecht op het grote NS-logo boven de ingang van het centraal station. Het duurde even en toen was er de enthousiaste herkenning: o ja, dat logo staat op het uniform dat hun vader elke dag aantrekt als hij naar zijn werk gaat. Maar vandaag dus even niet. 

London Bus Routes: Abellio London: 2009 - Present &emdash; Route 35, Abellio London 9453, LJ09CDK, Brixton

Zie ook: Abellio London bus services


Veelwijverij

Een Nigeriaans parlementslid en fractievoorzitter van de grootste partij staat op en stelt met trots zijn vier vrouwen voor, die vandaag op de publieke tribune zitten. De vrouwen staan op en worden begroet met applaus. Hij schept er over op dat zijn vier vrouwen 27 kinderen voor hem 'geproduceerd' hebben en hij verwacht er nog meer. Geklap en gejuich van zijn mede-parlementariërs voor het succes van deze man. Maar de voorzitter van het parlement weet met een anecdote nog wel wat nuance aan te brengen in zijn prestaties als vader. Op een avond spelen er nog laat kinderen rond het huis van de man. Het wordt al donker, hij is bezorgd en stuurt de kinderen weg: ga naar je huis! Waarop één van de kinderen zegt: maar papa, dit is mijn huis. 

Koning Salomo, de zoon van David, had 1000 vrouwen, zegt de Bijbel. Of 700 vrouwen en 300 bijvrouwen, want verschil moet er zijn. De Bijbel maakt zich niet al te druk over het aantal, maar wel dat hij er over opschept, zich er op voor laat staan, macht ontleend aan zijn veroveringen. 

Het verhaal heeft mij lang geleden al eens geïnspireerd tot een kleine door mij verzonnen anecdote.

Salomo komt in een bar en ziet daar een mooie vrouw zitten. Hij stapt op haar af en laat één van zijn al vaak succesvol gebleken pick up lines op haar los: "Kan het zijn dat wij elkaar kennen?" "Ja zeker", zegt de vrouw, "ik ben met je getrouwd, ik ben één van je vrouwen". dinsdag 13 december 2022

Leven van het licht

Belangrijk voor mensen die leven van het licht en de dag laat beginnen, zoals ik. 
Sinds afgelopen vrijdag 10/12 gaat de zon  niet meer steeds vroeger onder, de hele week om 16:27, en vanaf komende zaterdag 17/12 16:28 schuift de duisternis weer langzaam naar later en duurt het daglicht van de middag weer wat langer. Dat het 's morgens later licht wordt (tot het eind van het jaar, 1 januari is de wende van 8:49 naar 8:48) deert mij niet, omdat ik niet naar werk hoef en ik dan de zon gewoon wat langer laat schijnen in mijn dromen. (Trouwens, ook toen ik nog werkte, als zelfstandige maar soms ook een tijdje in loondienst, regelde ik mijn reguliere werktijden meestal zo dat ik in de winter niet voor negen uur hoefde op te staan.)vrijdag 9 december 2022

Gaspijplijn Marokko - Nigeria

Marokko, Nigeria en Sierra Leone hebben maandag 5 december in Rabat een overeenkomst getekend voor de aanleg van een gaspijplijn tussen Marokko en Nigeria. Dit meldt The Owl via Sierraloaded.sl. De pijplijn moet West-Afrika en Europa van goedkoper gas voorzien. Het project kost 25 miljoen dollar. De 6000 kilometers lange pijplijn loopt door Sierra Leone en twaalf andere Afrikaanse landen langs de Atlantische kust en levert ook gas aan Niger, Burkina Faso en Mali die niet aan zee liggen.

donderdag 8 december 2022

Eerste roltrap in Sierra Leone

Sierra Leone krijgt z'n eerste elektrische roltrap. De roltrap wordt aangelegd op de vernieuwde luchthaven Lungi van de hoofdstad Freetown en wordt momenteel getest. Dit meldt de nieuwswebsite Sierraloaded.sl. De vernieuwing en uitbreiding van de luchthaven is een megaproject van de Sierra Leoonse regering en kost 270 miljoen dollar. Het project wordt uitgevoerd door de Turkse Summa Group. 


Video: bouwvakkers gaan met de roltrap naar boven.


zondag 4 december 2022

Zilveren Zuid

Op 12 december 1997 verhuisde ik vanuit Utrecht naar het Geuzenland in Houten, in de wijk die toen nog Loerik 1 heette, de eerste wijk van Houten-Zuid. Ik beweer altijd - zolang niemand het tegenspreekt (*) - dat ik de eerste bewoner ben van de nieuwbouw in Houten-Zuid, omdat ik mijn woning meteen op de dag van oplevering heb betrokken en mij diezelfde dag heb ingeschreven in Houten, terwijl alles om mij heen nog donker was. Maar de eerste woningen (zie foto) waren kort daarvoor opgeleverd, aan het Stadhoudersland, op 28 november 1997 (*), nu 25 jaar geleden.

(*) Aanvulling en tegenspraak
Iemand wijst mij er terecht op dat de oplevering van de eerste woningen aan het Stadhoudersland een week werd uitgesteld. Op 4 december vond de oplevering van het eerste blok (zie foto) plaats in aanwezigheid van onder andere de burgemeester. En nee, ik was niet de eerste bewoner van Zuid, ik kwam een week later. Zondag 4 december is dus het zilveren jubileum van de bewoning van de nieuwbouw van Houten-Zuid.


Commentaren (via Facebook):

Eerste bewoners

Yvonne: Stadhoudersland was eerder opgeleverd, wij kregen de sleutels van de eerste zeven woningen in Houten-Zuid op 4 december onder toeziend oog van de Burgemeesters van Utrecht en Houten.
Ytzen: Ja, ik herinner mij dat. De eerste oplevering op Stadhoudersland (mijn achterburen) was op 28 november en daarna werd elke week een volgend deel opgeleverd. Niet veel later, in 1998, werd daar ook de eerste Houten-Zuiderling geboren.
Yvonne: De oplevering van de eerste huizen werd uitgesteld en werden pas 4 december opgeleverd, dit weet ik zo goed omdat onze zoon toen 14 werd en wij er ook direct moesten slapen omdat onze keuken er al in stond. Inderdaad op het hoekhuis werd in maart de eerste baby van Zuid geboren.
Ytzen: O ja. Dank voor die aanvulling. Ik heb het daar met mijn directe achterburen die er ook vanaf het begin wonen nog wel eens over gehad, maar ik wist niet meer precies hoe het zat. Zondag 4 december 2022 is dus de dag van 25 jaar bewoning van de nieuwbouw Houten-Zuid. Dat jullie er direct introkken zijn vanwege de keuken snap ik ook en had ik denk ik ook wel gehoord. Er werden hier achter elkaar keukens en ketels gestolen. Als ik het goed begrijp, wordt jullie zoon zondag 39. Gefeliciteerd.

---
Koninginnehuis Loerik

Raymon: Hadden die huizen ook een 'koninginnesteen' ingemetseld? Bij ons op het kruisvaardersland zit zo'n steen naast de voordeur ingemetseld maar geen idee waarom.
Ytzen: Ja, die zit in de meeste woningen van Loerik 1 ingemetseld. Het is een kunstwerk voor de hele wijk. De uitleg heb ik in m'n hoofd en in een boekje, dat ik hier nog wel heb, ik moet even nadenken. De bakstenen zijn op Koninginnedag 30 april 1997 als grote groep stenen gepresenteerd. De stenen bij elkaar door de hele wijk drukken dacht ik de ruimte uit die blijft bestaan ook als de omgeving verandert. Het idee was dat dit boekje ook aan volgende bewoners wordt overhandigd.

De verklaring van het kunstwerk op deze site is wel wat te beperkt, de verklaring in het boekje en de presentatie gaat wat verder. Als ik tijd heb, zoek ik die er wel weer eens bij.
Als je doorklikt op de link op bovengenoemde webpagina dan kan je de (korte) uitleg lezen zoals ik die in mijn hoofd had: al die "eerste stenen" bij elkaar drukken uit dat de oorspronkelijke ruimte niet is verdwenen maar is veranderd. Het weiland is een wijk geworden.

---
Inschrijving bij de gemeente

Max: Sidenote. Toen mijn toenmalige vriendin zich in de gemeente Houten inschreef in 2010 werd haar verteld dat de verwerking ervan een week zou duren en ze daarna pas officieel Houtense werd. Geen idee hoe snel dat in 1997 geregeld was. Heb er zelf nooit mee te maken gekregen.
Ytzen: Vreemd. Inschrijving vindt volgens mij ter plekke en onmiddellijk plaats. Het kan inderdaad zijn dat de inschrijving verder verwerkt moet worden voordat je bijvoorbeeld een paspoort kunt aanvragen of de eerste belastingaanslag op de mat kunt verwachten.
Sterker nog: je kunt je tot vijf dagen na je verhuizing inschrijven bij een gemeente, dus dan ben je met terugwerkende kracht tot vijf dagen vóór je inschrijving al inwoner van de gemeente. Dus ik denk dat de ambtenaar doelde op de verwerkingstijd voor bepaalde diensten, want je bent inwoner van een gemeente vanaf het moment dat je daadwerkelijk in een gemeente gaat wonen (en je volgens de regels van de wet op tijd aangifte doet). 
Rijksoverheid: "U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd."

---
Happy in Houten

Tamara: En nog steeds happy in Houten? Veel veranderd de afgelopen jaren.
Ytzen: Omdat je het vraagt... Ja, wat mij toen in Houten aantrok, vooral de rust en de fietsstructuur, de centrale ligging en het OV, bevalt mij nog steeds. Ook de groenstructuur - blij dat de Vijfwal inmiddels af is - en het weidegebied dichtbij. Wel vond ik de sociale inburgering in Houten veel moeilijker dan in Utrecht, waar ik zestien jaar gewoond heb. Daar woonde ik in een galerijflatje en was er veel contact; in Houten scheppen de vele privétuinen meer afstand en de ticket tot sociaal contact is vooral het hebben van kinderen. Ik werd in Houten ook niet bepaald welkom geheten door de zittende middenstand. Dat is inmiddels dus al lang geleden, maar meer recent heb ik mij erg gekwetst gevoeld door de wipkip-campagne van Gijs van Leeuwen en Wouter van den Berg; toen heb ik wel even overwogen uit Houten te vertrekken. Misschien naar Friesland. Maar toen bedacht ik mij weer wat mij in Houten aantrok, de eerste zin, en ben ik toch maar gebleven. En ja, dat bevalt. 


Jimmy: Ytzen Lont voordat jij daar kwam wonen, keek ik vanuit de toenmalige zuidkant van Houten uit over de weilanden en vooral mooie boomgaarden. Jij was heel blij dat er op die groene plekken huizen zijn gebouwd, zodat jij er kon gaan wonen. En na jou nog heel veel anderen. En nu klaag jij omdat er een wens is om hetzelfde voor heel veel andere mensen van de volgende generatie te gaan doen. Ik moet daarbij denken aan wat kinderen weleens gekscherend roepen: "ikke ikke ikke en de rest kan .......".
Ytzen: Nee, hoor, dan begrijp je mij verkeerd. Ik ben mij er héél erg van bewust dat ik op de grond en het uitzicht van anderen woon en dat dit voor de toenmalige bewoners heel ingrijpend was. Ik kwam al regelmatig in Houten vóór de eerste groeitaak. In de jaren ’70 woonde ik in Odijk (ik werkte in 1976 bij Youth for Christ in Driebergen), ik herinner mij hoe ineens het eerste fietstunneltje naast de Odijkseweg verscheen, midden in het weiland. Er was alleen nog maar lintbebouwing, het kleine oude dorp en de oranjebuurt (de Oorden). Ik kon mij toen ik hier tientallen jaren later kwam wonen de ergernis van de winkelier in het oude dorp ook zeker goed voorstellen (niet zijn tirade tegen mij als nieuwe klant dat mijn woning alléén maar gebouwd zou zijn om de wethouders te spekken). Ook ben ik niet tegen verdere uitbreiding voor nieuwe generaties, zoals ik ook duidelijk in mijn stuk aangeef: wij hebben niet het "recht op een eigen weiland". Precies wat jij aangeeft, daar ben ik het mee eens en mij van bewust. Laat staan dat ik kritiek heb op de wens van anderen op een eigen woning. Wel vind ik dat er wijzer omgegaan moet worden met de ruimte en dat er met verschillende woonwensen rekening moet worden gehouden (ik heb dat voor mijzelf gedeeltelijk maar goed opgelost door mijn woning te delen met anderen, zoals ik in mijn stuk aangeef). Mijn blog is een reactie op de suggestie dat mensen alleen maar naar Houten komen voor de kinderen en een huis met tuin en dat in gesprekken waarin ik aangaf dat niet iedereen kinderen heeft en ook niet iedereen van tuinieren houdt er te kennen werd gegeven dat dit aanleiding geeft tot asociaal gedrag. Mijn stuk gaat over de gedachte bij sommigen dat rijtjeshuizen automatisch leiden tot sociale cohesie en dat er net als bij de groeitaak in de jaren '70 (toen de voorkeur uitging naar meer protestantse christenen om de bevolkingssamenstelling te beïnvloeden) de voorkeur moet worden gegeven aan een bepaald type bewoner. Zelfs daar kan ik mij nog wel iets bij voorstellen, maar het doet dan wel pijn om te horen dat Houten niet voor jou bedoeld is als je zelf geen kinderen hebt gekregen (wat op zichzelf al verdrietig genoeg is). Mijn verhaal heeft dus niets te maken met al dan niet bouwen voor nieuwe generaties (zoals ik ook aangeef, daar betaal ik graag aan mee) of bouwen in de weilanden en ik heb alle begrip voor de oude dorpsbewoners en de bewoners van het buitengebied (zoals de fruitteler die nu midden in de Rietplas woont) die dit allemaal op zich af hebben zien komen, maar mijn reactie ging over het samen komen van die verschillende groepen mensen.
Jimmy: Ytzen Lont, dankjewel, dan begreep ik het inderdaad verkeerd. Goed dat je het nog een keer uitlegt.zaterdag 3 december 2022

Yt Zen


Even bijpraten bij De Roskam in Houten met wat mensen van de lokale radio. Dit is zoals anderen mij zien. Zo zie je maar weer dat een goede achtergrond belangrijk is.

vrijdag 2 december 2022

Basic Stylo

 


Stylo doet het goed in Zuid-Afrika, maar als eigenaar van Stylo (secretariaat en tekstredactie Ytzen Lont) komt er niet veel geld mijn kant op. Wat doe ik fout?

PS. Ik weet het al: 20 Rand is €1,09. Er blijft niks over.