woensdag 30 juni 2021

Digitaal en virtueel

* * Digitaal gesprek * *

Premier Rutte heeft donderdag een digitaal gesprek met de premier Lee van Singapore, zo meldt een persbericht van de Rijksoverheid.

Digitaal komt van het Latijnse woord digitus, wat vinger betekent.

Als ik dus in de Romeinse tijd een millenium of twee op vakantie was gegaan en vandaag thuisgekomen, dan zou ik denken dat Rutte en Lee met elkaar communiceren in gebarentaal, met de vingers.

Maar je kunt op je vingers natellen dat digitus (vinger) via digitalis (van de vingers) de betekenis kreeg van getal. En omdat computers met getallen werken, nullen en enen, gingen we communiceren met de computer ook digitaal noemen.

* * Virtuele ontmoeting * *

Als ik doorklik op het bericht, dan blijkt dat Rutte en Lee hun digitale gesprek voeren tijdens een virtuele ontmoeting.

Virtueel komt van het Latijnse woord virtualis, wat feitelijk betekent. Ze hebben dus een feitelijke ontmoeting.

Maar virtualis komt weer van virtus, wat moed of deugd betekent. Het wordt dus een moedig gesprek. En deugdelijk.

Virtualis is weer afgeleid van vir, wat man betekent. Denk maar aan viriel.

Rutte en Lee hebben dus een feitelijke, moedige, deugdelijke en mannelijke ontmoeting, waarbij ze communiceren met hun vingers. Op de computer. Dat wel.

Naar aanleiding van persbericht Rijksoverheid 30-06-2021

Familiediner op Wickenburgh

Zoals wel vaker heeft de Raad van State - een goede 'werk-gever' - de gemeente Houten weer eens aan het werk gezet. 

De Raad heeft vandaag een besluit van de gemeente en een omgevingsomgeving in de prullenbak gegooid. 

De gemeente moet een nieuw besluit nemen. Om een beetje vaart te maken, is tegen dat nieuwe besluit alleen bij de Raad van State zelf beroep mogelijk. 

Het gaat hier om een burenruzie, waarbij ook wel de hulp had kunnen worden ingeroepen van Bert van Leeuwen van het Familiediner, Mr. Frank Visser of de Rijdende Rechter (zoals presentatrice Jetske zegt: Wijdende Wechter Meester Weed). Voor dat Familiediner is Wickenburgh wel een mooie locatie. 

Bij 't Goy, net buiten de kern Houten, ligt het mooie landgoed Wickenburgh. De bewoners blijven in de gepubliceerde uitspraak anoniem. Buurman 1A woont in het koetshuis en is eigenaar van de oostelijke vleugel van het landhuis, die hij verhuurt aan buurman 1B. De westelijke vleugel van het landhuis is van buurman 2, die daar zelf woont. 

Buurman 2, de eigenaar-bewoner van de westvleugel, verhuurt enkele ruimtes als trouwlocatie. Dat is nodig om de kosten van het optrekje te kunnen betalen. Hij heeft het houtwerk een andere kleur gegeven, die afwijkt van de rest van het landgoed, maar volgens hem is dit de oorspronkelijke kleur. De buurman en de monumentencommissie zien dat niet zitten. Alles moet in één kleur. De gemeente staat de afwijkende kleur toe tot 2024, tegen die tijd moeten de beide buren het eens zien te worden over één kleur voor het geheel. In de vergunning haalt de gemeente per ongeluk geel en groen door elkaar. De gemeente staat horeca toe voor twee dagen in de week, maar weigert een verguning voor de andere dagen. Het is daarbij niet helemaal duidelijk of muziek op het terras is toegestaan en of de trouwlustigen zich ook buiten het terras mogen begeven voor een mooie foto of erehaag op het gazon. 

Buurman 1B ziet al dat gefeest pal naast de deur helemaal niet zitten en heeft samen met eigenaar 1A, die in het koetshuis woont, bezwaar gemaakt tegen de horecavergunning en tegen de vloekende kleuren op het prachtige pand. 

De rechtbank gaf eerder de gemeente en buurman 2 onder voorwaarden gelijk, waarvoor de gemeente het besluit wel wat aan moest passen, maar de Raad van State gooit dat besluit nu geheel en al in de prullenbak. De gemeente moet het huiswerk overdoen. De belangen van de buren zijn niet goed afgewogen en het is ook niet duidelijk waarom de gemeente afwijkt van het advies van de monumentencommissie door de afwijkende kleur tot 2024 toe te staan. 

De Raad gooit geen bommetje op de trouwlocatie als zodanig, want die blijkt in de vergunning niet eens te worden genoemd en kan dus ook niet worden vernietigd. Dus als je stiekem wilt trouwen in een afwijkende kleur, dan kan je nog steeds terecht op Wickenburgh. 

Zie: 
Uitspraak Raad van State 30-06-2021
Landgoed Wickenburgh


vrijdag 25 juni 2021

Koffie verkeerd

Bij het station bestelde ik "koffie met véél melk". Vroeger heette dat koffie verkeerd - wat mij betreft des te verkeerder des te goeder, mijn familie is groot geworden door veel melk - maar tegenwoordig moet je koffie in het buitenlands bestellen. (En als ik ooit nog eens vegan wordt, dan met veel water, een slap bakkie graag.) Omdat ik niet zo goed ben in buitenlands en ik geen idee heb wat latte macchiavelli is of hoe het ook mag heten en in welke taal dat is, probeer ik het tegenwoordig maar met een zo goed mogelijke beschrijving. Het is mij absoluut een raadsel waarom het in het buitenlands zou moeten en ik weet ook niet waar ik een cursus koffie bestellen kan volgen. Dus bestelde ik een "koffie met véél melk". Dat leek me duidelijk genoeg. Na veel gepruttel - van het apparaat - zei de man dat ik zelf buiten kuipjes melk kon pakken. Nu begon ik te pruttelen. Inmiddels zag ik de latten van Macchiavelli en zelfs de traditionele verkeerde koffie op de prijslijst staan. Nee, ik wil koffie met véél melk. Ik weet niet, koffie verkeerd? Nu begon hij te pruttelen. Dat is geen koffie, dan had ik het met die buitenlandse naam of "verkéérd" moeten zeggen, maar ik had het geen "koffie" mogen noemen. Hij pruttelde nog wat na, maar liet het apparaat weer pruttelen. Tenslotte kreeg ik mijn koffie met véél melk. Geen idee hoe het heet, maar het smaakt.

Paus verzoent met Luther

In mijn agenda heb ik bij vandaag staan "verzoening RKK - Lutheranen". Dit zal te maken hebben met de Rijksdag van Worms in 1921 (of zoals tot grote hilariteit in de Amerikaanse reisgidsen staat "diet of worms"), waar 500 jaar geleden Maarten Luther in de ban werd gedaan en vogelvrij verklaard (*). Begin mei werd hij op weg naar huis in opdracht van de Duitse vorst Frederik de Wijze ontvoerd en daarmee gered en zo kon hij incognito als Jonker Jörg veilig in de Wartburg bij Eisenach verblijven, waar hij in elf weken tijd het Nieuwe Testament in het Duits vertaalde en felle pamfletten schreef, terwijl hij vocht met de duivel en constipatie (hij kon zich beter in geschrifte uitdrukken dat op de po). Kennelijk vinden de Roomsen en de Luthersen het tijd om zich na vijfhonderd jaar weer met elkaar te verzoenen, maar deze belangrijke afspraak heb ik dunkt me ook al eeuwen geleden in mijn agenda gezet, dus ik heb geen idee waar het feestje is.
 
---

(*) Iets preciezer: Luther werd op 3 januari 1521 door de paus geëxcommuniceerd, na een proefperiode van 60 dagen waarin hij werd opgeroepen zijn leer te herroepen, wat hij weigerde. Daarop riep Keizer Karel V de Rijksdag bijeen, die vergaderde van 28 januari tot 25 mei in Worms, waar Luther zich verdedigde en opnieuw weigerde zijn boeken te herroepen. Op 4 mei vertrok hij naar huis. Op 26 mei, een dag na de sluiting van de Rijksdag vaardigde de keizer het Edict van Worms uit, waarmee Luther in de rijksban werd gedaan en vogelvrij verklaard, zodat hij al zijn burgerlijke rechten verloor en iedereen hem straffeloos mocht vermoorden. Die dreiging was bij Luthers eerdere vertrek ook al zo reëel dat de hem welgezinde keurvorst Frederik besloot hem in bescherming te nemen. Vanuit de Wartburg stookte Luther het vuurtje van de reformatie flink op, maar hij nam afstand van de grote boerenopstand die daarop in 1524 uitbrak en na jaren strijd bloedig werd neergeslagen door de edelen. Mede daardoor groeide in het Duitse Rijk de macht van de vorsten en was het boerenvolk, heel anders dan in de calvinistische Nederlanden, tot ver in de 19e eeuw aan de vorsten onderworpen.

Een reactie: En nu zijn wij nog aan vorsten onderworpen en Duitsland niet meer. Heeft Duitsland ook streken zoals wij de bible belt kennen? En allerlei gradaties in de leer?

Mijn antwoord: Duitsers hebben natuurlijk ook wel gradaties in leerstelligheid en er zijn ook wel kleine vrije kerken, maar over het algemeen zijn Duitsers katholisch, evangelisch oder gar nichts. Het kerkelijk leven is er veel meer dan in Nederland van bovenaf gereguleerd. Duitsland kent ook nog kerkbelasting.
Nederlanders zijn na de revolutie van 1568 nooit aan vorsten onderworpen geweest, ook niet in de periode 1815 tot 1848, toen de koning tamelijk veel macht had. Bij de Duitse vorsten ging het echt om horigheid van de boeren (zoals in de Nederlanden in de Middeleeuwen), de boeren waren eigendom van de (lokale) vorst.

Luther, hoewel zeer revolutionair (hij werd niet voor niets in Oost-Duitsland juist ook door de communisten als held gezien), bepleitte uiteindelijk voor gehoorzaamheid aan de (lokale) vorst, toen hij zag tot welke chaos zijn revolutie leidde, terwijl Calvijn het recht van opstand tegen een onrechtvaardige vorst erkende (zoals bezongen in het Wilhelmus, dat er over gaat dat je gode en geweten meer moet gehoorzamen dan de vorst en dat het noodzakelijk kan zijn de onrechtvaardige overheid te bestrijden, een gedachtegang die ook voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke inspiratie was).

Nederland is na 200 jaar republiek altijd republikeins gebleven, ook voor de monarchisten, met Oranje als symbool van eenheid maar zonder macht. Het is niet voor niets dat Nederland geen kroning kent en bij de inhuldiging van een nieuw staatshoofd ten overstaan van het parlement de kroon en scepter als symbolen van de macht op de tafel blijven liggen en niet aan het staatshoofd worden gegeven. Anders dan in bijvoorbeeld de VS of Frankrijk en vergelijkbaar met inderdaad het huidige Duitsland heeft het staatshoofd geen formele macht. Nederlanders, ook en juist ook de monarchisten en calvinisten, zijn allergisch voor samenballing van macht in een leidersfiguur. Ook de minister-president heeft formeel nauwelijks macht, maar is 'slechts' de voorzitter van de ministers, die verantwoordelijk zijn voor het beleid. De premier kan niet uit zichzelf ministers aannemen en ontslaan en is ook niet hun baas. De minister-president krijgt de laatste jaren (tot mijn verdriet) wel steeds meer macht toegeschoven en toegedicht en er wordt steeds meer van "leiders" verwacht. Maar dit is een verschuiving en je zou kunnen zeggen amerikanisering in onze cultuur, ingegeven door het wegvallen van traditionele structuren, de invloed van televisie en internationalisering, groeiende onzekerheid onder "het volk", wat vaak leidt tot een hardere roep om leiders.

De media zwijgen over deze verzoening vandaag tussen de Roomskatholieke Kerk en de Lutheranen, wel eerder dit jaar en door de jaren heen, aan de hand waarvan ik deze notitie ooit eens in mijn agenda heb gezet. Ze zoenen in stilte.

Zie ook: CIP.nl 

vrijdag 11 juni 2021

Woningen voor arbeidsmigranten nodig

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. De verwachting is dat deze groep arbeidsmigranten in de toekomst zal groeien en dat de vraag naar goede huisvesting stijgt. De provincie heeft onderzoek laten doen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten en hun huisvesting in de Utrechtse gemeenten. Belangrijkste aanbeveling in het onderzoeksrapport is dat er regionale afspraken nodig zijn om ervoor te zorgen dat er meer geschikte woningen komen nu en in de toekomst.

Bronnen: 
Bericht Provincie Utrecht, 10-06-21: Voldoende geschikte woningen arbeidsmigranten hard nodig
Rapport Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeente, Provincie Utrecht, 26-04-21 (PDF 40p incl. bijlage). 

Mijn woongemeente Houten wordt zeven keer in het rapport genoemd: 

[p11] "In de CBS Microdata is de werklocatie van werknemers (zoals arbeidsmigranten) geregistreerd als het adres van de werkgever. Voor arbeidsmigranten, die vaak via een uitzendbureau werken, komt het voor dat het werkadres van arbeidsmigranten elders is gelegen aangezien zij door het uitzendbureau tijdelijk bij een of meerdere werkgevers worden uitgezonden. Echter, dit daadwerkelijke werkadres is op basis van CBS Microdata niet bekend. Dit kan een licht vertekend beeld (onderschatting of overschatting) opleveren van het aantal arbeidsmigranten per werkgemeente. Zo zijn in Houten (AB Vakwerk Midden-Nederland) en Renswoude (Workstead) grote uitzenders gevestigd."

[p12] "Zo zijn in de uitzendbranche in Houten 2.650 arbeidsmigranten werkzaam, wat zo’n 86 procent van het totaal aantal werkzame arbeidsmigranten in die gemeente is"

[p15] Houten, aantal geregistreerd: 395
werkt in woongemeente: 45%
werkt elders in Utrecht: 36%
werkt buiten Utrecht 19%

[p30-33] Conclusies en oplossingsrichtingen
(Onderwerpen: woonbehoefte; pendelbalans; regionale aanpak; modellen voor registratie: (1) Westlandmodel met groepsgewijze inschrijving in Basis Register Personen via inschrijfavonden of (2) nachtregistratie door huisvesters); gemeentelijke beleid ("Op dit moment is er maar een deel van de gemeenten dat concreet beleid heft op het gebied van arbeidsmigranten"); draagvlak bewoners.)

[p32] "Rond Houten is veel seizoensgebonden werk (bijvoorbeeld in de fruitteelt), waardoor de prioriteit misschien meer ligt bij het realiseren van kleinschalige (tijdelijke) huisvesting voor piekmomenten."

[p34] bijlage I (jaarlijkse cijfers van 2010 tot 2019)
Aantal arbeidsmigranten naar WERKgemeente
Houten: 355 in 2010 tot 3325 in 2019 (28% jaarlijkse groei).

Aantal arbeidsmigranten naar WOONgemeente
Houten 170 in 2010 tot 395 in 2019 (10% jaarlijkse groei).