woensdag 23 februari 2005

Snipperdag

De vuilniswagen van het papierreclyclingsbedrijf staat voor de deur: "iedere dag een snipperdag".

maandag 21 februari 2005

Duitse Denen redden rood-groen

Zondag een spannende verkiezingsavond in Sleeswijk-Holstein. Al aan het begin van de avond riep uitdager Peter Harry Carstensen van de CDU zich tot winnaar uit (40%) en gaf een aangeslagen minister-president Heide Simonis van de SPD haar verlies toe (38%): de rood-groene coalitie was voorbij. De verrassing was groot, want Heide Simonis is immens populair. Op de landelijke televisiezenders werd al druk gediscussieerd of straks in mei ook de rood-groene coalitie van Noordrijn-Westfalen zal sneuvelen, als opmaat naar het einde van de regering Schröder-Fischer in Berlijn.

Maar om half twaalf klonk ineens “too close to call” met een Duitse accent. Met nog twee kiesdistricten te gaan, leek de liberale FDP in de tellingen een zetel te verliezen aan de Groenen. Beide partijen zweefden tussen de 6 en 7%. Er werd een extra nieuwsbulletin aangekondigd voor middernacht. En inderdaad sloeg de balans door de laatste paar honderd stemmen om. In tegenstelling tot wat de hele avond werd gedacht, haalde de combinatie CDU-FDP de rood-groene coalitie net niet in. En doordat de Deense partij SSW met haar twee zetels de rood-groene coalitie gedoogsteun wil geven, kan minister-president Simonis naar alle waarschijnlijkheid doorregeren. Dat dankt zij aan een unieke afspraak tussen Kopenhagen en Bonn uit 1955. Duitsland kent namelijk een kiesdrempel: een partij moet minstens 5% van de stemmen halen om zetels te krijgen. Zo wordt versnippering voorkomen en komen extremistische partijen niet zo gemakkelijk in de volksvertegenwoordiging. Maar er is een uitzondering gemaakt voor de Deense minderheid in Sleeswijk-Holstein: de SSW blijft weliswaar onder de 5%, maar mag toch haar twee zetels innemen. Daarmee kan zij de zittende minister-president net in het zadel houden.

vrijdag 18 februari 2005

Elk jaar een stad

Het aantal nieuwe gevallen van kanker zal de komende tien jaar stijgen van 69.000 per jaar in 2000 naar 95.000 per jaar in 2015. Het aantal mensen dat kanker heeft of na een succesvolle behandeling langdurig extra zorg nodig heeft, stijgt in diezelfde periode van 366.000 naar 692.000. De verbeterde overlevingskans zal ertoe leiden dat een huisarts in 2015 gemiddeld 98 ex-kankerpatiënten in de praktijk zal hebben, tegenover 55 nu.

Bron: KWF Journaal, februari 2005.
Giro 26000, KWF Kankerbestrijding, Amsterdam

Gaza te koop

Mohammed al-Alabbar, een miljardair uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft aangeboden het onroerend goed te kopen van de Gaza-nederzettingen waaruit Israel zich terugtrekt. De zakenman heeft 56 miljoen dollar geboden voor de huizen, landbouwinfrastructuur en waterbronnen in de nederzettingen van Gush Katif in de Gazastrook. Deze hoeven dan niet te worden gesloopt. Sharon heeft aangekondigd de huizen na de evacuatie te willen slopen om overwinningsbeelden van Palestijnen in de verlaten nederzettingen te voorkomen. Vice-premier Peres heeft er bij Sharon op aangedrongen de huizen onaangeroerd te laten. De Palestijnse Autoriteit heeft gemeld niet geïnteresseerd te zijn in de huizen, omdat het nieuwe woningen wil bouwen in de door de Israeli’s verlaten gebieden.

Bron: Haaretz, 18.02.05

donderdag 17 februari 2005

Vervangend vervoer

De rechten van vliegpassagiers worden verbeterd, meldt het Journaal. Bij vertraging of uitval van vluchten moet de luchtvaartmaatschappij geld terugbetalen of voor vervangend vervoer zorgen. Nu is het wachten op het omroepbericht op Schiphol: "Dames en heren, wegens een defect aan het materieel zal het toestel naar New York vandaag niet vliegen. De KLM zet bussen in".

woensdag 16 februari 2005

Hugo de Groot

Vandaag ging het boek Seafarers’ Rights door mijn handen. Het woord seafarer komt naar ik aanneem van het Nederlandse woord ‘zeevaarder’. Ik kon het niet laten om even in het register te kijken of Hugo de Groot in het boek voorkomt: een “grote Nederlander”, internationaal vermaard door zijn boek over het zeerecht. En ja, ik schoot meteen raak: “Grotius, Hugh” staat er in.

De tekst, vrij vertaald: “Rond deze tijd [1958] werden de grondbeginselen van de vrijheid van de zee wettelijk vastgelegd (gecodificeerd) in internationale verdragen. De discussie tussen ‘mare liberum’ en ‘mare clausum’ dateert van de debatten tussen de Nederlandse jurist Hugo Grotius, die pleitte voor een ongehinderde zeevaart tussen landen in het belang van de handel, en de Engelsman John Selden, die pleitte voor het recht om delen van de zee af te sluiten in het belang van de visserij. De liberale beginselen bloeiden en de principes van Grotius kwamen terecht in de vier zeeconventies van 1958.”

Ik herinner mij in dit verband de visserijoorlog tussen Engeland en IJsland, nota bene twee Navo-landen, in de jaren ’70. Groot-Brittanië betwistte met geweld IJslands recht op een 200-mijlszone en bevocht hier dus de vrije zee juist in het belang van de visserij, de eigen visserij, wel te verstaan.

De “grote Grotius” spreekt om een andere reden tot mijn verbeelding. Zijn beroemde ontsnapping uit Slot Loevestein in een boekenkist bewijst hoe bevrijdend boeken kunnen zijn – en je hoeft ze daarvoor niet eens te lezen.

Deirde Fitzpatrick & Michael Anderson: Seafarers' rights. Oxford UP, 2005. ISBN 0-19-927752-4 (pag. 22-23).

Koud Kyoto

Vanmorgen om zes uur Nederlandse tijd is het Kyoto-verdrag in werking getreden. Hiermee moet de opwarming van de aarde worden tegengegaan. En het was inderdaad al wat kouder, toen ik vanmorgen op de fiets stapte.

dinsdag 15 februari 2005

Maakbare samenleving

In Trouw de laatste weken een interessante discussie over de maakbare samenleving. ‘Vroeger’ geloofden we in de ‘maakbare samenleving’, nu niet meer. Maar, zeg ik dan, een andere dan de maakbare, namelijk door mensen gemaakte samenleving, bestaat er niet. De samenleving is geen natuurverschijnsel.

Bij ‘maakbaarheid’ gaat het vooral om de machtsvraag. Juist het kabinet Den Uyl (1973-1977), dat vaak met het begrip ‘maakbare samenleving’ in verband wordt gebracht, gaf dat duidelijk aan in zijn motto ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’. Niet één persoon of één orgaan kan de samenleving maken, en dus ook niet één ideaal of één drijvende kracht. Daardoor is die maakbaarheid een complexe en ondoorzichtige kluwen van krachten: de buurman, de gemeente, Den Haag, Brussel, Washington, de wereldeconomie. Krachten die ik niet begrijpen en beheersen kan. Maar nog steeds menselijke, geen natuurkrachten. En daarom altijd krachten die gedreven worden door ‘menselijke’, dus ‘maakbare’ idealen.

Zie o.a.Trouw 11.02.05

woensdag 9 februari 2005

Tekst Europese Grondwet

www.grondweteuropa.nl is een zeer uitgebreide maar overzichtelijke website met informatie over de Europese Grondwet. Over deze 'grondwet' of 'grondwettelijk verdrag' vindt in 2005 een referendum plaats. De website bevat de volledige Nederlandse tekst van de voorgestelde grondwet met verwijzingen naar andere (mensenrechten)verdragen en de Nederlandse Grondwet. Ook zijn er of verschijnen binnenkort handzame gedrukte versies van de Europese grondwet, waaronder de 'Europocket' van Kluwer. De referendumcommissie, die het referendum en de publieksvoorlichting daarover voorbereidt, komt met een samenvatting voor alle kiezers.

Bron: Beantwoording kamervragen door staatssecretaris Atzo Nicolai aan de Eerste Kamer.

dinsdag 8 februari 2005

Veilig Internet Dag

Vandaag, 8 februari 2005, wordt voor de tweede maal de Internationale Veilig Internet Dag georganiseerd. Meer dan 50 organisaties in 30 landen besteden aandacht aan deze dag. Deze dag wordt ook de vernieuwde safer-internet site surfopsafe.nl gelanceerd. Op deze website van het ministerie van Economische Zaken zijn tips voor veilig internetten te vinden.

maandag 7 februari 2005

Boekenoverkill

In Nova vanavond (maandag): "Het jaar 2005 is nog maar zes weken oud en nu al zijn er zo'n 1500 nieuwe boeken verschenen. Geen lezer die het bij kan houden. De boekenindustrie probeert het gewoon, onder het motto 'baat het niet, dan schaadt het niet'. Het wachten is op die ene bestseller, een nieuwe Dan Brown of Geert Mak."

vrijdag 4 februari 2005

ME weg ermee

“ME geen serieuze ziekte”, kopt het Algemeen Dagblad vanmorgen breeduit. De krant bericht over de brief die minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het Chronisch Vermoeidheidssyndroom, CVS of ME. Met de kop en de opening van het bericht slaat het AD de plank volgens mij volkomen mis. Tegelijkertijd is deze kop echter tekenend voor hoe in Nederland vaak over psychische ziekten wordt gedacht, ook door mensen die lijden aan CVS. Vaak hoor je mensen zeggen dat hun klachten niet serieus worden genomen “want ze kunnen geen oorzaak vinden” of “ze zeggen dat het psychisch is”. Daarbij staat “onbekend” en “psychisch” gelijk aan “niet serieus”. Het bericht suggereert volgens mij ten onrechte dat minister Hoogervorst de ziekte niet ernstig vindt en de klachten afwijst.Natuurlijk is het voor een patiënt ontzettend belangrijk dat een ziekte erkent wordt en een naam krijgt, waardoor de kwaal al iets minder onverklaarbaar en bedreigend wordt en er aan een oplossing kan worden gedacht. Maar aan de andere kant is het benoemen van een ziekte niet veel meer dan een trefwoord in het zakboekje van de dokter met daaronder een rijtje verschijnselen voor de diagnose en een aanbevolen behandeling. En dan moet je wel weten wat je doet.De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de ziekte en schrijft: “De stand van de wetenschap geeft geen uitsluitsel over de vraag of CVS als een zelfstandig ziektebeeld moet worden gezien. De grens tussen gewone moeheid en de abnormale moeheid bij CVS is niet scherp. (…) De commissie acht het voor de praktijk nuttig om CVS als een eigenstandige aandoening te beschouwen”.

Volgens de raad heeft 70% van de patiënten baat bij cognitieve gedragstherapie. ‘Rust roest’ is het devies.Minister van Volksgezondheid Hoogervorst onderschrijft de conclusie van de Gezondheidsraad grotendeels, maar schrijft aan de Kamer: “Ik heb grote aarzeling bij de conclusie van de Gezondheidsraad dat CVS om praktische redenen als zelfstandig ziektebeeld moet worden gezien.” Hij waarschuwt dat het vroegtijdig gebruiken van een ziektebeeld tot foute diagnoses en verkeerde behandelingen kan leiden. Verder schrijft hij: “Ook ik onderschrijf de mening dat de klassieke scheiding tussen lichaam en geest achterhaald is en ook ik acht het plausibel dat er een relatie kan bestaan tussen chronische stress, langdurige overbelasting en (tot op heden) onverklaarbare lichamelijke klachten. Met de Gezondheidsraad acht ik het van belang dat mensen die lijden aan chronische vermoeidheid serieus moeten worden genomen in hun klachten.”Algemeen Dagblad, 04.02.05

Brief minister Hoogervorst

Persbericht Gezondheidsraad

Rapport Gezondheidsraad
[EINDE]+Klik op het plusje bij de tijd om alles te lezen.

Liever in Gaza dan Israeli blijven

Een aantal Israelische kolonisten in de Gaza is bereid hun Israelisch staatsburgerschap op te geven om in de Gaza te kunnen blijven wonen. Het initiatief komt van Avi Farhan, die in Elei Sinai in het noorden van de Gaza woont. Farhan sprak donderdag met enkele leden van de Knesset. “Als de Israelische regering mij opgeeft, dan geef ik de Israelische regering op”, zei Farhan. “Hoewel ik reserve-kolonel ben en de Israelische vlag en staat erg belangrijk voor me zijn, zal ik dan met spijt mijn Israelisch staatsburgerschap opgeven en in Alei Sinai blijven wonen. We zullen de VN vragen ons te erkennen als vluchteling, zodat de Israelische staat niet meer verantwoordelijk is voor onze veiligheid en zich hierover niet schuldig hoeft te voelen. Ik heb er geen probleem mee als minderheid in een Palestijnse staat te wonen”.

Bron: Haaretz, 04.02.05

donderdag 3 februari 2005

Nieuwe Britse archiefwet

In Groot-Brittanië is op 1 januari 2005 een nieuwe archiefwet in werking getreden: de ‘Freedom of Information Act’. Deze wet regelt het recht op informatie. Onder de oude archiefwet, de ‘Public Records Act’ bleven archieven van de overheid voor dertig jaar gesloten. Volgens de nieuwe wet mag elke burger op elk moment om informatie vragen en die informatie moet worden verstrekt, tenzij een uitzondering van toepassing is.

Bij de invoering van de nieuwe wet zijn 50.000 dossiers van minder dan dertig jaar oud door het Britse Nationaal Archief vrijgegeven. De bestanden zijn eerst door de betrokken overheidsinstanties nagekeken. Er doen geruchten de ronde dat deze nog snel een groot aantal archiefstukken hebben willen vernietigen, maar dat wordt door de overheid ontkend.

Op de website van de National Archives is meer te lezen over de nieuwe wet. Maar zoals altijd is hier ook informatie te vinden over de archieven van dertig jaar oud, die volgens de oude wet op 1 januari zijn vrijgegeven. Daarin is te lezen over de regering van Harold Wilson, de IRA, de energiecrisis en films uit 1974.

woensdag 2 februari 2005

Glijvlucht

In Amerika is een vliegtuig bij de start van de landingsbaan gegleden en over een autoweg geschoven, bericht het Journaal vanavond. Het grondpersoneel was vergeten het ijs van de vleugels te halen. Ja, en dat leer je toch al op je spelletjescomputer, dacht ik. Begin jaren ‘80 had ik mijn eerste homecomputer, een heuse Atari (weet je nog: je was Beatles of Stones, Puch of Zundapp, Atari of Commodore). Op die Atari draaide Flight Simulator. In de moeilijkste stand stortte je neer als je vergat het ijs van de vleugels te halen. Nu stortte ik sowieso neer, want hoewel het opstijgen me na wat oefening redelijk afging, lukte het me zelfs in de makkelijkste stand niet om te landen. Talloze malen steeg ik op van JFK in New York, vloog een rondje om het Vrijheidsbeeld en boorde me daarna in twee torens op de zuidpunt van Manhattan. Er klonk een onheilspellend geraas en gerinkel, waarna mijn vliegtuigje ineens weer zacht ronkend op de startbaan van JFK klaar stond voor nóg een keer.

Nieuwe zoekmachine van Microsoft

Microsoft heeft vandaag zijn nieuwe zoekmachine klaar. Microsoft gaat hiermee de strijd aan met Google. Er is ook een Nederlandse versie. Tip: klik op Geavanceerd zoeken en probeer de verschillende mogelijkheden uit, bijvoorbeeld: zoeken binnen een website, land/regio, taal, nieuws of afbeeldingen. Ook is het mogelijk de rangorde te bepalen: onlangs bijgewerkt, populariteit en zoeken bij benadering of exact. De zoekmachine is toegevoegd aan het pulldownmenu op de zoekpagina van Stylo (knop Zoek/Search).

dinsdag 1 februari 2005

Mike & Thomas soap

“Ik moet je wat becanon.

Iets wat ik tot nu toe nikon.

Je bent m’n sony.”
Slot van de hilarische onzinquiz Mike & Thomas Show van maandag 31/1, waarin Winston Post, als zoon, en Paula Udondek, als zieke moeder in ziekenhuisbed, een soaptekst moesten uitspreken, waarin de andere kandidaten zoveel mogelijk sluikreclame moesten herkennen.

Archief Koninklijk Huis open

De Tweede Kamer heeft 25 januari een PvdA-motie aangenomen die de toegang tot het archief van het Koninklijk Huis moet vergemakkelijken. De minister-president gaat na, hoe dit voorstel kan worden uitgevoerd. De motie-Kalsbeek vraagt dat het kabinet stukken van staatsbelang onder de Archiefwet brengt. Deze stukken zouden in het Nationaal Archief kunnen worden ondergebracht. De Archiefwet regelt o.a. de termijn van openbaarmaking. Tot nu toe bepaalt de Koningin zelf wie wanneer toegang krijgt tot de archiefstukken. Stukken van de afgelopen 100 jaar zijn over het algemeen nog niet in te zien door onderzoekers.

Microsoft Word lekt informatie

Er lekt gevoelige informatie van bedrijven naar buiten via verborgen gegevens in Word-bestanden. De meeste bedrijven zijn zich hier niet van bewust. Microsoft Office-programma's, zoals Word en Excel, slaan in de achtergrond gegevens op waardoor te zien is wie er aan een stuk gewerkt hebben en wat er is gewijzigd.

Het voorkòmen van het uitlekken van dit soort gegevens is niet al te moeilijk. Men kan er een hulpmiddeltje voor aanschaffen, bijvoorbeeld van Microsoft zelf, maar het probleem is ook te verhelpen door het bestand op te slaan in een niet-Microsoft bestandsindeling als RTF, HTML of PDF.Bron: Automatiseringsgids (31.01.05) citeert een bericht van BBC News over een onderzoek van beveiligingsbedrijf Workshare.