vrijdag 27 juli 2018

Hitte

Gisteravond voor het slapen gaan even geappt met Susu (23) in Freetown, Sierra Leone. Ik vertelde hem dat de temperatuur deze nacht gelijk of hoger was dan normaal overdag. Hij vertelde me dat hij het koud had en dat de regen op het dak striemde.

Vanmorgen heb ik even geappt met een jonge vrouw in Amsterdam die afgelopen december uit Kenia naar Amsterdam is verhuisd. Ze vertelde dat ze slecht geslapen had vanwege de hitte. Ik zei dat ik dacht dat zij dit weer had meegenomen uit Afrika. Nee, zei ze, zo warm heb ik het daar nog nooit gehad.

woensdag 25 juli 2018

Overwaarde benutten

Bijna helft senioren schat eigen overwaarde koophuis op meer dan een ton

Houten, 25 juli 2018 – Ruim 4 op de 5 huizenbezitters van 57 jaar en ouder verwachten een overwaarde op hun woning te hebben. Bijna de helft van deze groep schat deze overwaarde zelfs op meer dan een ton. Als zij de mogelijkheid hebben om deze overwaarde te benutten, besteden bijna 4 op de 10 senioren deze het liefst als een aanvulling op hun pensioen. Ook een nalatenschap of schenking aan kinderen (31 procent) en een extra financiële buffer voor later (30 procent) worden vaak genoemd. Een kwart zou het geld uitgeven aan plezier, zoals het maken van reizen. Maar liefst 1 op de 4 senioren met een koophuis met overwaarde geeft aan binnen nu en enkele jaren (een deel van) de overwaarde te willen benutten. Dit en meer blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van De Hypotheker onder 1.035 huizenbezitters van 57 jaar en ouder.

“Senioren hebben in het algemeen veel overwaarde op hun koopwoning. Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 4 senioren deze overwaarde in de komende jaren wil benutten. Daarbij zien we dat het verkopen van de woning en een goedkopere woning kopen of huren voor 42 procent van de ondervraagden het meest populaire scenario is. Voor de doorstroming op de woningmarkt zou dit erg gunstig zijn, omdat zo meer woningen vrijkomen voor starters of doorstromers”, zegt Ronald Hensen, franchisenemer van De Hypotheker in Houten. “Om dit te kunnen faciliteren, is meer maatwerk in hypotheekverstrekking aan senioren cruciaal. Als geldverstrekkers de mogelijkheden voor het verzilveren van overwaarde ten volle benutten, is het zeker mogelijk om beter in te spelen op de specifieke situatie en (woon)wensen van senioren.”

Ruim helft senioren vindt huidige woning niet geschikt voor toekomst

Maar liefst 55 procent van de senioren geeft aan dat de bestaande woning niet geschikt is om in de toekomst te kunnen blijven wonen. Een niet gelijkvloerse woning wordt het vaakst genoemd als obstakel om in de huidige woning te blijven wonen (41 procent). Ook de grootte van de huidige woning en tuin behoren tot de meest genoemde bezwaren. Het is dus niet verwonderlijk dat senioren een gelijkvloerse woning als de belangrijkste woonwens voor de toekomst noemen (26 procent). Het blijven wonen in de eigen omgeving en een woning vlakbij voorzieningen, zoals winkels en openbaar vervoer, zijn ook woonwensen die senioren erg belangrijk vinden bij het maken van toekomstplannen. In totaal is ruim 1 op de 3 senioren van plan om op termijn te verhuizen naar een kleinere koopwoning, terwijl 15 procent van plan is een overstap te maken naar een huurwoning. Toch zijn lang niet alle senioren ervan overtuigd dat verhuizen zomaar gaat lukken; minder dan de helft heeft het vertrouwen dat zij een passende woning vinden. Een tekort aan geschikte (senioren)woningen wordt door veruit de meeste ouderen - ruim 7 op de 10 - als belangrijkste reden voor dit gebrek aan vertrouwen genoemd.

Vertrouwen om overwaarde te kunnen benutten laag

Ruim twee derde van de senioren zegt te weten welke mogelijkheden er zijn om de overwaarde op hun koopwoning te benutten. Meer dan de helft (53 procent) vindt dat er voldoende geschikte mogelijkheden zijn om dit te doen. Tegelijkertijd denkt maar 29 procent dat het in hun eigen situatie mogelijk is om deze overwaarde binnen nu en enkele jaren daadwerkelijk te benutten. Hensen: “Er zijn steeds meer senioren met een overwaarde die vastzit in stenen. Sinds 17 juni 2018 kunnen geldverstrekkers in bepaalde situaties maatwerk toepassen, waarbij senioren met een pensioenkomen worden getoetst op basis van de werkelijke maandlasten in plaats van de maximaal berekende lasten. Als zij bijvoorbeeld willen verhuizen naar een woning met lagere maandlasten, zijn er meer mogelijkheden om met een aflossingsvrije hypotheek de overwaarde te verzilveren. De Hypotheker vindt dit een positieve ontwikkeling en roept daarom alle geldverstrekkers op om deze aanpassing snel te benutten, zodat de doorstroming op de hele huizenmarkt wordt gestimuleerd.”

Persbericht De Hypotheker 25 juli 2018 (ongewijzigde tekst)

donderdag 5 juli 2018

Blinde paniek over privacy

Misschien heb ik nu een interne ruzie bij de Wehkamp ontketend. Maandag heb ik een email gestuurd aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) met cc aan de klantenservice. Blijkens een "cc'tje" dat ik vandaag ontvang, is mijn mail door de "Customer Care" rondgestuurd onder de collega's.

Toen ik rond 25 mei een ingewikkelde mail ontving over de nieuwe privacywetgeving, heb ik geantwoord dat ik geen toestemming geef om mijn gegevens met derden te delen voor marketingdoeleinden maar dat ik tegen normaal administratief gebruik geen bezwaar heb. In reactie daarop kreeg ik uitleg over het verwijderen van mijn account, Ik antwoordde dat ik daar niet om gevraagd heb, maar deze week kreeg ik bericht van de Functionaris Gegevensbescherming van Wehkamp dat mijn account is verwijderd.

Eerder, ook in discussies hier op Facebook, heb ik al eens gezegd dat de paniek rond de privacywetgeving mij verbaast en ergert. Als je de doelstelling van de wet in de gaten houdt (zorg dat persoonlijke gegevens veilig zijn en niet tegen iemands wil worden gebruikt en zorg dat dit zowel voor jezelf als voor de persoon die het betreft, duidelijk is), dan is die wet helemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb inmiddels al een paar keer met succes een beroep gedaan op de nieuwe wet. De regels zijn niet veranderd, maar de positie van de consument is versterkt.

Een zelfde onnodige paniek ontstond rond de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), waardoor de handhaving van deze wet zelfs moest worden opgeschort. Ook bij die wet gold dat er aan de regels nauwelijks iets veranderde, maar dat het tijd werd om je er een keer aan te houden en niet te werken met schijnconstructies. Paniek! Terwijl massa's zonder angst en zonder schroom de auteurswet overtreden en vrolijk fluitend blijven downloaden en kopiëren. Paniek is selectief.

Door deze blinde paniek zien mensen niet meer waar het in de wet om gaat. Maar goed, misschien leidt mijn mailtje tot een discussie binnen Wehkamp.

Mijn email van 02-07-18:

"Geachte mevrouw [...],

Uit uw bericht begrijp ik dat u mijn account bij Wehkamp heeft verwijderd. Dit is geheel op eigen initiatief van u of één van uw medewerkers gedaan. Zelf heb ik nooit om verwijdering van mijn account verzocht. Sterker nog, in mijn email van 28 mei heb ik u er expliciet op gewezen dat ik niet om verwijdering van mijn persoonlijke gegevens heb verzocht, zoals u eerder in uw mail van 26 mei suggereerde. Het enige waar ik u op gewezen heb, is dat u - conform de wet - zonder mijn toestemming mijn gegevens niet mag delen met derden of mag gebruiken voor marketingdoeleinden. Die toestemming heb ik u onthouden. Verder had ik als klant geen enkel probleem met Wehkamp.

Uw rol als 'FG' in het op eigen intiatief ongevraagd verwijderen van klanten of klantgegevens van Wehkamp is mij niet geheel duidelijk. Volgens mij is dat niet de taak van een FG. De privacywetgeving is in mijn ogen duidelijk en simpel en maakt het helemaal niet nodig om klantaccounts ongevraagd te verwijderen. Gelukkig kan ik nog bij genoeg andere postorderbedrijven terecht.

Met vriendelijke groet.."