zaterdag 22 april 2023

Moederhanden


Voordat ik mijn slaapkamer binnenstap, kom ik altijd langs de foto van mijn grootouders, pake Ytzen en beppe Jikke, met hun tien kinderen. De foto is gemaakt ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk in 1935.

Drie jaar later, drie weken na mijn moeders dertiende verjaardag, moest het gezin afscheid nemen van de moeder, na een lang ziekbed. 

Mijn moeder staat als tienjarig meisje naast haar moeder, met haar arm om haar moeders arm geslagen, beiden de handen gevouwen, wat hun band en hun kalme, wat ingetogen karakter uitdrukt.

De foto roept veel bij me op. Op mijn grootmoeder na heb ik hen allemaal persoonlijk ontmoet, gekend en op heel verschillende manieren van elk van hen gehouden. Niemand van hen is er meer, ik ben bij vrijwel elke begrafenis geweest.

Maar in het bijzonder ben ik geroerd door de handen van mijn moeder en van haar moeder.

Moedershanden.


Foto Familie IJ.K. Tamminga, 1935
vlnr achter:
Karst, Pyt, Gabe, Sjoerd, Meile
vlnr voor:
Hiltje, Ytzen, Dirkje, Jelte, Symen, Jikke, Grietje

(Dit blog is eerder gepubliceerd op Facebook 22 april 2019)

donderdag 13 april 2023

Dienst doet onderzoek naar sloop

De Regionale Uitvoeringsdienst RUD, de milieudienst die in opdracht van de provincie en gemeenten vergunningen controleert en handhaaft, heeft mij woensdag laten weten dat er onderzoek wordt gedaan naar de sloop van twee loodsen aan het Hofspoor (Loerik 6). De provincie heeft eerder een aanvraag van de gemeente voor sloop van deze loodsen afgewezen vanwege de aanwezigheid van steenuilen in een naastgelegen loods. De gesloopte loodsen werden in de aanvraag door de gemeente aangeduid als rustplaats voor de steenuilen, "behorend tot het nest". Na de afwijzing heeft de gemeente geconcludeerd dat achteraf gezien voor de sloop van deze loodsen geen vergunning of ontheffing nodig is. Bij de provincie, de gemeente en de RUD heb ik nagevraagd hoe dit zit.
 
De RUD antwoordt: "De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht voert namens de provincie Utrecht toezicht en handhaving met betrekking tot de Wet natuurbescherming uit. Dit betekent dat de RUD toezicht houdt en kan handhaven als er sprake is van een overtreding. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij handhaven: https://www.rudutrecht.nl/toezicht-en-handhaving-wat-kunt-u-verwachten - De zaak waar u vragen over heeft, is nog in onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt onder andere ter plekke gekeken en met de gemeente gepraat. Zolang een zaak nog in onderzoek is, worden hier geen vragen over beantwoord."

Voor o.a. Omroep Houten houd ik een dossier bij over dit onderwerp, zie go.stylo.nl/steenuil

dinsdag 11 april 2023

De mof oppakken

In een reportage over het verplaatsen van natuur voor vogels vanwege woningbouw in Drachten gebruikt vogelwachter Haiko van der Werff de uitdrukking "de mof oppakt": de buurtvereniging heeft de handschoen opgepakt. De vertaler van het NOS Journaal maakt hier in de ondertiteling meervoud van: "de handschoenen opgepakt", maar daarmee gaat de betekenis van deze uitdrukking verloren.

Bij de handschoen oppakken (enkelvoud) gaat het om het aannemen van een uitdaging. Een ridder kon zijn tegenstander uitdagen tot een gevecht door hem een handschoen voor zijn voeten te werpen. De ander nam de uitdaging aan door de handschoen op te pakken. Het heeft dus niets te maken met je werkhandschoenen aan te trekken om aan de slag te gaan, zoals de vertaler hier misschien gedacht heeft. 

Ik vraag me af of de uitdrukking "de mof oppakken" in het Fries bestaat. In de Tweede Wereldoorlog zou het wel een mooie dubbele betekenis hebben... Ik vind de uitdrukking niet terug in het Friese woordenboek of internet. Maar het is een aloude, internationale uitdrukking, dus een Friese vertaling is niet verkeerd.