vrijdag 25 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 7 en 8

[+] Laatste wijziging: 28/02/22 19:00

Omroep Houten

Zaterdag 26 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Ger Kroes praat met lijsttrekker Hilde de Groot van GroenLinks (special). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 12 februari, waarin Susan van Erp van GroenLinks en Willem Zandbergen van ITH met elkaar in debat gaan over de verkiezingsprogramma's. Daarnaast een aflevering van "het feitenmannetje" (Gerard Hurkmans), die een toelichting geeft op de lokale verkiezingsuitslagen in relatie tot de landelijke.

Doordat 19 februari de telefoonlijnen in de studio defect waren, kon er in die uitzending niet gesproken worden met gasten. Er is daarom geen podcast van die uitzending. 

Beluister hier de podcast van de uitzending van 26 februari. In deze special praat presentator Ger Kroes met Hilde de Groot over haar persoonlijke achtergronden en staan zij stil bij de oorlog in Oekraïne, de gevolgen hiervan voor Nederland en de gemeente Houten en de achtergronden van Hilde de Groot. 

[+] Omroep Houten 26-02-22 podcast column Paul van Ruitenbeek: 
Wat is de rol van de provincie bij de gemeenteraadsverkiezingen? 


Verkiezingen

Programma's en kandidaten, zie go.stylo.nl/GR22

Verkiezingsmarkten
zaterdag 26 februari
10.00 tot 12.30 uur: Dorpshuis De Ploeg, ’t Goy
13.00 tot 16.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum de Wiese, Schalkwijk

zaterdag 5 maart
10.00-12.30 uur: Plein, Oude Dorp
13.00-16.00 uur: Castellum

zaterdag 12 maart
10.30-16.00 uur: Het Rond

Verkiezingsdebatten: 14/2 Cultuurdebat; 21/2 Buitengebieddebat; 16/2 LTO-debat; 23/2 Fietsersbond. 


Gemeentepagina

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).


- Stemhulp MijnStem >> gemeentelijke verkiezingspagina 
>> met o.a. verkiezingsprogramma's, stemhulp, waar kunt u stemmen, activiteiten
>> de stemhulp MijnStem

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
- Goedkoop boompjespakket: Zet een boompje in je tuin
Eneco heeft de gemeente gevraagd om minder strakke regels voor Windpark Houten, zodat de windmolens meer kunnen draaien. De gemeente vindt dat Eneco moet bewijzen dat de overlast niet groot is; Eneco's voorstel is daarover niet duidelijk. De gemeente vraagt Eneco binnen vier weken te antwoorden en zal pas een besluit nemen nadat experts het voorstel hebben onderzocht. 
Houtens Nieuws 't Groentje

Week 8 Houtens Nieuws 23/02/22
[p3] [web] Nieuwbouw voor OBS De Velduil
[p3] Ondernemersfonds voor Houten
De gemeenteraad heeft 15 februari ingestemd met de oprichting van een ondernemersfonds. 
[p4] Verkiezingsadvertentie ITH
[p7] Ontwikkelvisie Oude Dorp
[p7] Raadspraat Robert Pelleboer (lijsttrekker CDA)
[p12] Provinciepagina, o.a. doorstroming op woningmarkt; vergaderschema
[p13] Verkiezingsdebat buitengebied (verslag)
[p15] [web] Marian Aanen, Natuurlijk Houten
[p15] [web] Wouter van den Berg, SGP

[web 22-02-22] LTO Noord zet in op goed ondernemersklimaat voor de GR2022
[web 22/02/22]: Raadsleden Bunnik en Huoten in debat over de toekomst van de landbouw
[web 23-02-22] Opnieuw steun voor cultuursector

Week 7 Houtens Nieuws 16/02/22
[p7] [web] Raadspraat van Susan van Erp, GroenLinks (op bezoek in een Fokuswoning)
[p9] Verkiezingsdebat Fietsersbond op 23 februari
[p11] [web] Willem Zandbergen, lijsttrekker ITH
[p11] [web] Robert Pelleboer, lijsttrekker CDA
[p14] Cultuurdebat in Aan de Slinger

[web 16-02-22] Martijn Steenman: 'Nu kunnen we eindelijk weer vooruit'
[web 17-02-22] Zonneveld bij De Knoest maakt de Waterlinie zichtbaarAndere media

Omroep Houten 22/2/22: Partijbonzen PvdA en GroenLinks speculeren in Houten over samenwerking - tijdens de jaarlijkse Arie Groeneveltlezing. 

AG Connect 16/2/22: IT amper aan bod in partijprogramma's gehackte gemeenten

Provincie Utrecht 16/2/22: Gratis cursus Politiek Actief voor de provincie Utrecht (4 dinsdagavonden vanaf 22 maart en het bijwonen van een statenvergadering op 11 mei). 

Provincie Utrecht 17/2/22: Nieuw sportakkoord route naar meer sport- en beweegmogelijkheden in provincie Utrecht - Alle 26 Utrechtse gemeenten tekenden het akkoord

VNG 18/2/22: De kandidatenlijst als reclamezuil

[+]

De Gelderlander 6/2/22De windmolens die er nooit kwamen: hoe een goedbedoelde windcoöperatie in Culemborg ontplofte

AD 26/2/22: Bouwt Utrecht alleen voor de rijken? 

NOS 27/2/22: Traditionele namen troef bij gemeenteraadsverkiezingen: veel Jannen en Peters verkiesbaar (en andere cijfers en trivia over de verkiezingen)

In Houten, als we ons beperken tot de lijsttrekkers, gaat de strijd tussen Robert, Agna, Marcel, Hilde, Axel, Willem, Marian, Anneke, Wouter en Eef. (Zie go.stylo.nl/GR22)Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 25/01/22: o.a. huiselijk geweld en kindermishandeling; Schone Lucht Akkoord; evaluatie Jeugdhulp en WMO; inburgering; veiligheid; regionale pilot zorgfraude; stand van zaken corona; arbeidsmarktregio. 

Besluitenlijst 01/02/22: o.a. ondernemersfonds; Groen Groeit Mee Pact; spoortrillingen in Houten; Aquon Werklandschap Meerpaal; aanbesteding groenonderhoud; inkomensregelingen; Netwerk Water en Klimaat; beleidsregels woningomzetting en woningsplitsing; woonruimteverdeling; implementatie Omgevingswet; mandaat inkoop jeugdhulp Lekstroom. 

Besluitenlijst 08/02/22: o.a. herontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard; toetreding Lopik tot U10; Stichting Sociaal Team Houten; financiële bijdrage aan Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht vanuit Nationaal Programma Onderwijs; Actieplan Circulaire Economie; doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen; beoordeling initiatieven zonnevelden. 
Raadsagenda

Raad 15/02/22: o.a. rekenkameronderzoek projecten kapitaalgoederen openbare ruimte; ondernemersfonds; Kindcentrum De Velduil en gymzaal Eggeveld; hamerstukken: Nota Dierenwelzijn; bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk; beslissing op bezwaar indieners burgerinitiatief inpassing zonnevelden en windmolens (raad stemt unaniem in met de eerdere afwijzing van dit burgerinitiatief, omdat het onderwerp recent al is besproken en inspraak via spreekrecht geboden is); kadernota Regionaal Archief Zuid-Utrecht; idem Regionale Uitvoeringsdienst (milieu); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. 
Raadsvragen

Nieuwe, openstaande vragen van SGP en D66 over datalek SVMN
Duizenden documenten van Samen Veilig Midden Nederland waren online zichtbaar. In de documenten is o.a. te lezen over een tuchtzaak uit 2018, zonder namen maar wel te herleiden. Ook blijken er problemen te zijn met de capaciteit aan noodbeddden. Er zijn ook zorgen over de onafhankelijkheid van de cliëntenraad. 

Recent zijn vragen beantwoord van de SGP over de kosten van stadsverwarming en van SGP en Houten Anders over de transformatieopgave De Beweging naar Voren

Zie: raadsvragenEn verder... [+] 


Volkskrant 23-02-22: Opinie: Gemeenten moeten stoppen met Gazprom, dat Poetins oorlogskas spekt

Binnenlands Bestuur 25-02-22Petitie roept gemeenten op te breken met Gazprom

Localfocuswedgets.net: van welke leverancier ontvingen gemeenten gas

NOS 25-02-22: Roep om opschorten energiecontracten met Gazprom wordt luider

AD 27-02-22: Utrechtse gemeenten willen massal af van contract met Russisch Gazprom

Omroep Houten heeft vrijdag 25 februari aan de gemeente Houten gevraagd naar de stand van zaken rond het gascontract met Gazprom en het standpunt van de gemeente. De woordvoerder van de gemeente laat het volgende weten: De gemeente Houten heeft een collectief gascontract bij Gazprom samen met 16 andere gemeenten. Het contract loopt tot het eind van dit jaar, 31-12-22. De gemeenschappelijke aanbesteding heeft indertijd plaatsgevonden via een bemiddelingsbureau. De gemeente heeft de oproep om te stoppen met Russisch gas van Gazprom gehoord en onderzoekt samen met de andere gemeenten de opties om het contract open te breken en welke consequenties dat heeft. Dit is nog niet eenvoudig. 

De oorlog in Oekraïne kwam zaterdag 26 februari ook aan de orde in het radiogesprek van Ger Kroes met wethouder Hilde de Groot. Daaruit is af te leiden dat de gemeente over dit onderwerp nog niets besloten heeft. 
Petitie 'Stop this war' voor 'eensgezindheid' tegen de oorlog in Oekraïne
woensdag 23 februari 2022

Op afstand

#NOS Journaal

Als er ergens weer een besmettingshaard van het nieuwe coronavirus is gevonden, dan vliegen de journalisten uit de hele wereld er op af om ons verslag te doen.

"Als je maar twee meter afstand houdt, dan is er niets aan de hand", antwoordt een Italiaan geruststellend, met de NOS plopkap bijna in z'n gezicht gedrukt.

Op naar de volgende besmettingshaard.

Facebook, 23 februari 2020

---

Vandaag twee jaar geleden plaatste ik dit bericht op Facebook. Vijf dagen later, op 27 februari, zou het eerste coronageval in Nederland geregistreerd worden. Ik herinner mij mijn zorgen in de maand, anderhalf maand daaraan voorafgaand, waarin corona steeds dichterbij kwam. Eerst reportages uit Wuhan en andere plaatsen in Azië. In januari was er een grote uitbraak in Qom in Iran. Ik had online contact met een inwoner van die stad. In februari de grote uitbraak in Noord-Italië, waar de ziekenhuizen het niet meer aan konden. In maart zou mijn woonplaats Houten even het hoogste aantal besmettingen van het land tellen: zij waren 18 in getal.

Het adagium is afstand houden, isoleren. De keten doorbreken. En al zie ik wel het belang van de berichtgeving en weet ik dat journalisten allerlei voorzorgsmaatregelen in acht namen, ik zag de boodschap van afstand houden en isoleren niet voldoende weerspiegeld in die reportages.

Op 27 februari - na de melding van een eerste coronapatiënt in Nederland, helaas is hij kort daarna overleden - heb ik bij mij in huis het 'protocol' in werking gesteld van hygiëne, afstand houden, isoleren. Geen paniek, wel voorzorg. Daar heb ik de regering niet voor nodig. Gebaseerd op mijn ervaringen met de Mexicaanse griep van tien jaar eerder (toen ik mijn ernstig zieke broer in huis had, die regelmatig naar het ziekenhuis moest) en het via mijn vrienden in Sierra Leone volgen van de oprukkende dodelijke ebolagolf in 2014/2015. Handen wassen bij binnenkomst en weggaan, geen verbinding maken van de ene groep naar de andere groep, geen handen geven, redelijke afstand houden (de "anderhalvemeter"-samenleving moest nog bedacht worden).

Een ander gevoel dat ik krijg bij het teruglezen van wat ik vandaag twee jaar geleden schreef, is dat hoe ernstig en 'eindeloos' de coronapandemie ook dreigt te duren - en dat geldt des te meer voor mensen die veel meer dan ik zijn getroffen door lockdowns en maatregelen, zoals zorgmedewerkers of ondernemers, maar ook jongeren die zich misschien nauwelijks meer anders kunnen herinneren - het (tot nu toe) toch ook nog 'maar' twee jaar op een mensenleven is. Natuurlijk hunkeren we naar het definitieve einde van deze epidemie en we weten niet wanneer die bevrijdingsdag is. Sommige mensen zouden de regering op 10 mei 1940 al verwijten dat 5 mei 1945 geen vrije dag is. Maar we kunnen alleen reageren op wat er op ons afkomt. Geen paniek, wel zorgvuldigheid. Het is pas voorbij als het voorbij is.

vrijdag 11 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 6

[+] Laatste wijziging: 14/2/22 14:40u

Omroep Houten

Zaterdag 12 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Paul van Ruitenbeek en Jon Nellestijn in gesprek met Susan van Erp (GroenLinks) en Willem Zandbergen (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 5 februari. In deze uitzending blikt wethouder Kees van Dalen met John van Amerongen en Martin Monkel terug op drie termijnen wethouderschap in Houten.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 12 februari, waarin Susan van Erp van GroenLinks en Willem Zandbergen van ITH met elkaar in debat gaan over de verkiezingsprogramma's. Daarnaast een aflevering van "het feitenmannetje" (Gerard Hurkmans), die een toelichting geeft op de lokale verkiezingsuitslagen in relatie tot de landelijke. 


Verkiezingsdebatten

14 februari: Valentijn debat over cultuur (bron:'t Groentje p20)

21 februari: Buitengebieddebat, De Wiese, Schalkwijk (bron: Omroep Houten)
Organisatie: Leefbaarheid Tull en 't Waal, Coöperatie Duurzaam Eiland; Mooi 't Goy. 

23 februari: Fietsersbonddebat, Aan de Slinger, Houten (bron: Omroep Houten)

Datum onbekend: LTO debatavond buitengebied (bron: Bunniks Nieuws)
De Land- en Tuinbouworganisatie organiseert een debat in De Wiese in Schalkwijk, waarvoor van iedere fractie in de gemeente Houten en Bunnik een afgevaardigde is uitgenodigd. Bunniks Nieuws noemt wel het tijdstip maar niet de datum van het debat. (Nagevraagd.)Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

* Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV): vanaf 15/2 in te zien
* Gemeenteplattegronden zijn vernieuwd: verkrijgbaar bij VVV en boekhandels
* Agenda gemeenteraad 15 februari, zie hierna onder Raadsvragen. 

Uit de bekendmakingen (op p6): 
Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Gemeenteraad stelt besluit Oude Dorp uit (naar 15/2)
Reden hiervoor is dat bij het amendement 'Kaders uitbreiding Oude Dorp' (GL, D66) de stemmen staakten. 
[p1] Steun in de rug voor horeca
Een ruime meerderheid van de raad steunde een motie van HoutenAnders en D66 om de horeca een steuntje in de rug te geven door meer ruimte te geven voor terrassen, geen leges te vragen voor de terrassen en geen kosten in rekening te brengen voor evenementen. 
[p3] Appartementen aan Molenzoom
[p2] Houtenaren voelen zich veilig
[p7] Woningbouw Wickengaard - De ontsluiting van het geplande woonwijkje Wickengaard in Schalkwijk werd dinsdag besproken in de Raad van State. Een ander punt is dat de 33 woningen buiten de bebouwde kom komen, een oude perenboomgaard; de gemeente moet aantonen dat er geen locatie binnen de kom voorhanden is. 
[p7] [web] Raadspraat Eef Stiekema (VVD): Houten blijft goed en wordt beter - Aandacht voor onderhoud (Houten moet schoon, heel en veilig zijn) en betaalbare woningen. 
[p11] 11e Arie Groeneveldlezing: Kati Piri over 'Europese en linkse samenwerking'
[p13] [webVan Gooswilligen, lijsttrekker D66 (serie interviews met alle lijsttrekkers) 
[p13] [webAnneke Dubbink, lijsttrekker PvdA
[p15] Het DNA van Houten... wat is dat? (Advertorial Rob Ummels, NatuurlijkHouten)
[p16] [webAtletiek accommodatie op Meerpaal
[p20] Valentijn debat over cultuur - Op maandag 14 februari wordt het Houtense Valentijndebat georganiseerd door de Houtesne cultuurtafel. Alle politieke partijen zullen reageren op stellingen over cultuur in Houten. Ontvangst 19:15u, start 19:30, 21:00 afsluiting en napraten, 21:30 einde. 
[p21] Subsidie voor binnensteden 

[web 10-02-22] Mirjam Sterk geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde

[web 07-02-22] Open brief van Extinction Rebellion over het klimaatcrisisbeleid van de gemeente HoutenAndere media

Stadszaken 04-02-22: Gemeenten willen ontkoppeling prijs gas en warmte
In een brief aan minister Jetten (Klimaat en Energie) verzoeken 44 grote gemeenten om de tarieven van stadswarmte los te koppelen van de gasprijs. 

Stadszaken 04-02-22: Utrechtse raad wil voorrang leraren bij middenhuur
Het Utrechtse college moet zo snel mogelijk zorgen dat middenhuur en koopwoningen kunnen worden toegewezen aan 'onmisbare maatschappelijke beroepen' als leraren. Dat moet het lerarentekort in de stad tegengaan. 

Bunniks Nieuws 07-02-22Raad stelt besluit zonneveld A12 uit
De gemeenteraad van Bunnik heeft 3 februari het besluit over een zonneveld langs de A12 uitgesteld tot 10 maart. In de tussentijd moeten de initiatiefnemers tot overeenstemming komen met de eigenares van een boomgaard die schade vreest. 

Binnenlands Bestuur 10-02-22: Lokale democratie moet ook in samenwerking functioneren
[+] Minister Hanke Bruins Slot (BZK) ziet samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) niet als een verzelfstandigingsoperatie of privatisering. Ook is geen sprake van een zelfstandige bestuurslaag, die rechtstreekse verkiezingen zouden vragen. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hoe ze hun taken uitvoeren. Dit antwoordt de minister op kamervragen van Renske Leijten (SP) naar aanleiding van een bericht dat 60% van de raadsleden de gemeenschappelijke regeling ziet als een 'bedreiding van de lokale democratie'. 

Binnenlands Bestuur 11-02-22: Lokale problemen boeien jongeren niet
[+] Jongeren gaan minder vaak stemmen dan ouderen, zeker bij raadsverkiezingen. De jonge kiezers stemmen vaak op nieuwe partijen. Jongeren voelen zich meer wereldburgers en houden zich meer bezig met grote problemen als klimaat en racisme. Maar ze zijn goed geïnformeerd en geïnteresseerd. 

AD 16-01-22: Kati Piri (PvdA) spreekt in Houten over Europa en linkse samenwerking (21/2/22)

[+] Beheer monumenten en buitenkunst

AD 11-02-22: Houten is een 'schatkamer vol monumenten', maar het onderhoud laat ernstig te wensen over
Houten heeft veel kunstwerken en historische monumenten, maar het onderhoud laat te wensen over. "We vragen daar al een paar jaar aandacht voor", zegt Bert van der Houwen van de Monumentenwerkgroep Houten. "Maar wordt nog niet echt naar ons geluisterd." In de gemeenteraad heeft Anneke Dubbink (PvdA) hierover vragen gesteld. Zij zou graag zien dat er een subsidieregeling komt voor particuliere eigenaren van monumenten. Zo'n potje is er wel voor onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte, maar ook hier geldt volgens Dubbink dat er sprake is van flinke achterstand. Later dit jaar spreekt de nieuwe gemeenteraad zich uit over de ambities voor het héle erfgoed. 

Aanvulling Ytzen Lont: Aan het beheer van kunst in de buitenruimte heb ik in dit blog uitgebreid aandacht besteed (*). In 2012 was de gemeente Houten een project gestart om het beheer van de kunst in de buitenruimte structureler aan te pakken. Michelle Boon adviseerde in haar afstudeerscriptie Cultureel Erfgoed om het openbare kunstbezit op te vatten als een museale collectie en als zodanig te beheren. De gemeente zou daarvoor een collectiemanager aanstellen, als verbinding tussen de secties cultuur en beheer openbare ruimte. De adviezen werden overgenomen maar er werd niets mee gedaan. Het in 2013 beschikbaar gestelde budget van € 58.018 bleef zeven jaar op de plank liggen. In oktober 2020 kwam de gemeente met een Notitie beleid, beheer en en onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Houten (2020-2025), De Houtense ruimte verrast! Op 18 januari 2022 heeft het college van B&W gesproken over Classificatie kunst in de openbare ruimte (zie hieronder Collegebesluiten). 

Anneke Dubbink (PvdA) laat mij desgevraagd weten dat zij in het vragenhalfuurtje in de raad vragen heeft gesteld over de belabberde staat van een brug in Tull en 't Waal. De wethouder kon de vragen niet meteen beantwoorden, maar heeft haar later die week mondeling geïnformeerd. De informatie heeft zij in een artikel (zie hier het origineel) aangeboden aan het AD en dit ook op de PvdA-website geplaatst. 

(*) Zie Styloblog 13-10-20 BuitenkunstCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Besluitenlijst 11/1/22: opdracht Houtense Werktafel / Op Koers 2022; tegemoetkoming kosten ventilatie schoolgebouwen; kwijtschelding huur terrassen 2021; inhuur extra capaciteit Veiligheid ivm corona; verlenging inhuur 2 extra boa's vanwege corona; zienswijze begroting WIL 2022; ledenraadpleging CAO gemeenten; Sport-, beweeg- en leefstijlakkoord Healthy Houten; Beoordelingsaspecten gewasbeschermingsmiddelen en RO; vervolg Regionale Energiestrategie; Bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk. 

Besluitenlijst 18/1/22: Regionaal Archief Zuid-Utrecht; Classificatie kunst in de openbare ruimte; overdracht openbare ruimte Kerkebogerd; toegankelijkheid stembureaus. 


Raadsagenda

Raadsagenda dinsdag 15 februari 2022 (via MS Teams): rekenkameronderzoek kapitaalgoederen, openbare ruimte; Zienswijze begroting WIL 2022; Initiatiefvoorstel Ondernemersfonds; nieuwbouw Kindcentrum De Velduil (OBS) en gymzaal Eggeveld; 'hamerstukken': Nota Dierenwelzijn; Agrarische Structuurversterking Schalkwijk; kaderbrief GGDrU 2023; motie jeugdhulp en WMO; beslissing op bezwaar indieners burgerinitiatief toepassing zonnevelden en windmolens Houten (*); regionaal archief; Regionale Uitvoeringsdienst (milieu); herstemming amendement Groen Links Oude Dorp (stemmen staakten vorige keer); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; 

(*) Voorstel tot burgerinitatief van 26/2/2021 is afgewezen en niet geagendeerd, o.a. omdat het een onderwerp betreft wat recent (korter dan 2 jaar) al in de raad is besproken. 

Raadsvragen

Evenals vorige week staan alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming nog open. 
Er zijn geen nieuwe vragen ingediend. 

Zie: raadsvragenEn verder

Resultaten burgerpanel over Veiligheid en ondermijning
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het veiligheidsgevoel van de burgers. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de veiligheid in hun buurt, die zij het cijfer 7,9 geven. Ze velen zich veilig doordat ze in een rustige, overzichtelijke en goed verlichte buurt wonen. Als belangrijke aandachtspunten voor veiligheid noemen de bewoners inbraken in woningen en auto's, overlast door hangjongeren en drugs. De meldlijn 'Meld Misdaad Anoniem' is bij driekwart van de inwoners bekend. Toch geeft 85% van de inwoners aan vooral de politie te melden als iets niet pluis is. 

Het hele rapport is hier te downloaden (PDF 53p). 

Stel er is in uw buurt een hennepkwekerij. Hoe wilt u geïnformeerd worden? 

Gebiedsvisie Kersenweide, Odijk
Op 9 februari hield de gemeente Bunnik een webinar over de gebiedsvisie voor nieuwe wijk Kersenweide, aan de Houtense kant van Odijk, waar de Bunnikse raad binnenkort een besluit over gaat nemen. De webinar is hier terug te zien

Nieuwe website planregistratie Wonen
Utrechtse gemeenten kunnen voortaan hun woningbouwplannen invoeren op de nieuwe website planregistratie Wonen, zodat de gemeenten en de provincie kunnen zien of er genoeg plannen worden gemaakt om woningen te bouwen. Bron: Provincie Utrecht 07-02-22

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling veelbelovend
[+] De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) is een veelbelovend instrument om woningen van particulieren te verduurzamen, maar er zijn juridische onzekerheden. Dat is de conclusie van een onderzoek [PDF 145p] in opdracht van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Bij de GVR betaalt de gemeente de verduurzaming van de woning; de eigenaar betaalt het bedrag in 30 jaar terug via een maandelijkse baatbelasting. De baatbelasting rust op de woning, waardoor deze bij verkoop van de woning overgaat op de volgende eigenaar. Bron: Provincie Utrecht 10-02-22

Wethouder Houten: "Woningproductie flink op gang"
De Houtense wethouder Hilde de Groot van GroenLinks meldt op Facebook: "Goed nieuws! We hebben de woningproductie flink op gang geholpen de afgelopen jaren. In 2020 maar liefst 365 nieuwe huizen, 2021 levert 128 op en voor 2022 zijn maar liefst 318 huizen in aanbouw: Eikenhout (80 waarvan 26 koop, 30 middenhuur en 24 sociale huur); de Grassen (92 sociale huur), Randhoeve (20 sociale huur en 45 middenhuur voor starters), Olijvengaarde (28 huur), Ophaalbrug (30 appartementen zorg/dementie), Beusichemseweg (12 starterswoningen). Met deze opsomming is zij aardig in campagnestemming: "Ik heb een ambitieuze woonvisie opgesteld met echt focus op betaalbare woningen. En ik wil natuurlijk graag wethouder blijven om die uitvoering verder vorm te geven". 

dinsdag 8 februari 2022

Sirach: Heb respect voor artsen

Eerder deze week zag ik op Facebook in het Duits een bijbeltekst van een Duitse dominee, bedoeld om gelovigen er op te wijzen artsen, medicijnen en vaccinaties in dank te aanvaarden. De tekst is uit Sirach, één van de deuterocanonieke boeken tussen het Oude en Nieuwe Testament in. De tekst sprak mij aan omdat er zo goed het geloof van mijn vader in weerklinkt. Meer dan dat van mij. Het is 9 februari eenentwintig jaar geleden dat ik mijn vader voor het laatst sprak, in het ziekenhuis in Nieuwegein. "Het is kantjeboord", zei hij en twee dagen later stierf hij op de intensive care aan een longinfectie. Toen ik hem vroeg of hij bang was, terwijl hij pufte naar lucht, antwoordde hij resoluut en zonder nadenken: "Nee. Ik geloof en vertrouw mij toe aan de dokters". Ik was verwonderd hoe hij zich overgaf, ongeacht wat de uitkomst zou zijn.
 
Sirach 38:1-4, 6-8

Gezondheid

Heb respect voor artsen, want je hebt ze nodig,
ook zij zijn door de Heer geschapen,
en hoewel genezing van de Allerhoogste komt,
worden ze door de koning beloond.
Een arts wordt om zijn kennis geëerd,
hij wordt door aanzienlijken bewonderd.
Door de Heer brengt de aarde geneeskrachtige kruiden voort,
een verstandig mens versmaadt ze niet.
(...)

Hijzelf gaf de mensen de kennis,
zodat Hij om zijn wonderbaarlijke kruiden wordt geprezen.
Daarmee geneest de arts en neemt hij de pijn weg,
de apotheker maakt er een balsem van.
Het werk van de Heer kent geen einde,
Hij brengt genezing op de aarde.

woensdag 2 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 5

[+] Laatste wijziging: 6/2/22 19:00u

Omroep Houten

Zaterdag 5 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Martin Monkel, in gesprek met wethouder Kees van Dalen (CDA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 29 januari. In deze uitzending praten Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (HA). Nieuw is de rubriek "het feitenmannetje" waarin Gerard Hurkmans opmerkelijke feitjes deelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 5 februari. In deze uitzending blikt wethouder Kees van Dalen met John van Amerongen en Martin Monkel terug op drie termijnen wethouderschap in Houten.


Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie go.stylo.nl/GR22

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Onderzoek provincie: meer aandacht voor mentale gezondheid jongvolwassenen
- Burgerpanel: onderzoek over Omroep Houten
- Wijziging oud papier ophalen buitengebied, geen vrijwilligers beschikbaar
Houtens Nieuws 't Groentje

[p7] Raadspraat Willem Zandbergen (ITH): Telt de stem van de inwoners maar één keer in de vier jaar?
[p13] Axel Eerdman, lijsttrekker HA
[p13] Hilde de Groot, lijsttrekker GL
[p25] Verzet einde nee-ja-stickers 
Huis-aan-huiskranten weigeren mee te werken aan het nieuwe - door de folderbranche voorgestelde - digitale systeem dat de nee-ja- en nee-nee-stickers moet vervangen. Het plan kan leiden tot een omzetdaling van 20% en dat zou de doodsteek betekenen voor de lokale journalistiek. 

[web 02-02-22] Raad van State zet vraagtekens bij woningbouwplan Wickengaard Schalkwijk Dit bleek dinsdag tijdens een langdurige zitting van de Raad van State. 
[web 03-02-22[+] Houtenaren voelen zich veilig Uit het veiligheidsbeeld 2021 blijkt dat het aantal (pogingen tot) woninginbraken in Houten is gestegen van 79 in 2020 tot 106 in 2021, een toename van 34%, terwijl het gemiddelde in Midden-Nederland afnam met 20%. Naat woninginbraken noemen inwoners als belangrijke veiligheidsthema's: autoinbraken, overlast door hangjongeren, drugs, verkeersveiligheid, handhaving en (afname) tolerantie. Toch voelen Houtenaren zich gemiddeld veilig, ze geven het veiligheidsgevoel een 7,9. Zie ook hieronder bij Andere media: AD. 

[+] [web 04-02-22] Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken 
Zie het bericht van de Provincie Utrecht onder En verderAndere media

AD 01-02-22: Vader Jocko en dochter Moni staan samen op de PvdA-lijst
AD 01-02-22: Houtenaren voelen zich veilig, maar aantal woninginbraken stijgt flink
AD 02-02-22: Karen Voshol voelde zich onveilig binnen haar eigen VVD: 'Ik ging met buikpijn naar de vergaderingen' (zie ook VVD Houten: Karen Voshol

Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie ook go.stylo.nl/GR22Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Althans, dat is de bedoeling, maar er is dit jaar nog geen enkele besluitenlijst gepubliceerd. De laatst gepubliceerde besluitenlijst is van 21/12/21, zie Weekoverzicht week 3[+] Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat door een technische storing de besluitenlijsten van januari niet online konden worden geplaatst; aan een oplossing wordt gewerkt. Raadsagenda

Donderdag 3 februari is het vervolg (besluitvormende raad) van de raadsvergadering van 25 januari (debatraad). Op de agenda staan o.a. 112 woningen Kokermolen en De Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp, APV, Recreatieschap; Atletiek De Meerpaal; Veiligheidsregio; Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huivestingsverordening; Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's; motie 'Steuntje in de rug voor de horeca'; herstemming motie 'niet uitbreiden betaald parkeren'. 

Raadsvragen


Alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming staan nog open. Er zijn geen nieuwe vragen. 
 

Zie: raadsvragenEn verder

Rijksoverheid 01-02-22: Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet
De minister wil niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. De komende weken wordt bezien of de invoering naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 wordt verschoven. 

Provincie Utrecht 01-02-22: Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken - Negentien Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, hebben wij de provincie een subsidieaanvraag ingediend om hun binnenstad, dorpskern of winkelcentrum toekomstbestendig te maken. 

[+] Zie ook: Houtens Nieuws 't Groentje 04-02-22 Veel belangstelling voor subsidie om binnensteden levendig te maken 

Verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten, zie go.stylo.nl/GR22

[+] Loerik VI en de steenuil
Aanvullende informatie op eerdere blogs

Op 25 november vorig jaar berichtte ik dat de woningbouwplannen voor Loerik VI langs het Hofspoor (door de gemeenteraad bestempeld als "laaghangend fruit") door de provincie zijn geblokkeerd. De provincie heeft de benodigde natuurvergunning voor de werkzaamheden geweigerd, omdat er beschermde steenuilen in het gebied zitten. Zie: go.stylo.nl/steenuil

Op 13 januari schreef ik een vervolg, op basis van een uitgebreid gesprek met de woordvoerder van de provincie. De woordvoerder legde uit dat een oplossing voor de blokkade kan zijn om voor een breder gebied een 'soortenmanagementplan' op te stellen, waarbij op grond van ecologisch onderzoek wordt gekeken hoe de populatie van - in dit geval - de steenuil kan worden beschermd en bevorderd. Gemeenten kunnen daar subsidie voor krijgen.
Zie: Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?   

Vandaag (4/2/22) heb ik die informatie verder aangevuld met recente informatie van de gemeente en de provincie. De reactie staat onderaan het blog van 13/1 en herhaal ik hieronder nog een keer. 

Reactie gemeente Houten 24/1/22: We zijn aan het inventariseren wat er allemaal nodig is om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Daar is afstemming over (geweest) met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht. Het besluit om in Houten een SMP te gaan opstellen, is nog niet genomen. Dat verwachten we later dit jaar. Het idee is dat we ons in het plan richten op zogenoemde gebouwbewonende diersoorten (denk aan vleermuis, huismus, gierzwaluw). Daar zouden uilen aan kunnen worden toegevoegd. We zitten in de fase van inventariseren. We hebben nog geen subsidie aangevraagd. Wel heeft de provincie laten weten dat subsidieaanvragen voor 2022 mogelijk zijn.

Aanvullende reactie provincie Utrecht 4/2/22 op onze vragen over de subsidieregeling: Alleen de gemeente Leusden heeft subsidie aangevraagd in 2021. Er zijn wel meerdere gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hebben. We zien het animo voor een gemeentelijk SMP het afgelopen jaar duidelijk toenemen en verwachten dat er dit jaar (2022) meerdere gemeenten starten (met onderzoek) en dus ook subsidie zullen aanvragen. De subsidieregeling wordt ook in 2022 weer opengesteld. Er is binnen de genoemde subsidieregeling voor alle gemeenten budget beschikbaar (50% van de kosten, tot een maximum van €50.000) als ze er gebruik van willen maken.