Stylo is secretariaat en tekstredactie Ytzen Lont

Stylo verrichtte opdrachten voor de overheid en gerenommeerde adviesbureaus, o.a. penvoering bij ruimtelijkeordenings- en bouwprojecten, redigeren van ontwikkelingsplannen, structuurplannen en bestemmingsplannen, inspraakverwerking, college- en raadsbesluiten, maar ook het schrijven van publieksgerichte en journalistieke teksten.


projectsecretariaat, penvoering, inventarisaties
 interviews, webredactie, tekstbewerking, tekstcorrectie
journalistieke, informatieve en beleidsteksten