woensdag 19 december 2012

Steiger Imkersplas

Door Ytzen Lont, Steiger Imkerplas nog niet gesloopt
in: Trefpunt Houten 19.12.12 p4

De gemeente gaat de steiger in de Imkersplas voorlopig niet slopen. Dit heeft wethouder Van Dalen (Beheer Openbare Ruimte) meegedeeld aan de gemeenteraad. Wel kan het zijn dat de steiger tijdelijk wordt afgesloten, als dit voor de veiligheid nodig is. Vanuit de bevolking is veel protest gekomen tegen de aangekondigde sloop van de steiger. Wethouder Van Dalen vond sloop nodig, omdat de steiger niet meer veilig is en renovatie of vervanging te duur. Volgens de wethouder gaat het onderhoud van de bruggen, waar dagelijks verkeer overheen gaat, voor. De gemeente gaat nu eerst kijken naar alternatieven, zoals de inschakeling van sponsors of vrijwilligers, aanleg van een kleinere steiger of andere creatieve ideeën. Zo heeft een hengelsportvereniging zich gemeld om eventueel in de steiger te investeren. De wethouder sprak tegen dat de gemeente “tegen de steiger” is, maar gaf toe dat er niet goed naar de omwonenden is geluisterd. Hij wil de bewoners nu beter bij de plannen betrekken. Een voorstel van ITH, GroenLinks en SGP om nu al definitief af te zien van de sloop raadde de wethouder af, omdat de financiële gevolgen nog niet te overzien zijn. Na overleg trokken deze partijen hun voorstel weer in en nam de raad unaniem een voorstel aan om eerst te kijken naar alle mogelijkheden en criteria op te stellen voor de besteding van het beschikbare geld.

(224 woorden) Correctie: Imkerplas moet zijn Imkersplas.

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen meerderheid zondagsopenstelling

Door Ytzen Lont, Geen meerderheid; Supermarkten niet open op zondag
in: Trefpunt Houten 19.12.12 p1 en 3

De gemeenteraad heeft besloten de zondagopenstelling voor levensmiddelenwinkels niet te verruimen. Een meerderheid van ITH, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP legde in een gezamenlijke motie vast dat een wekelijkse openstelling van enkele levensmiddelenwinkels op zondagavond niet wenselijk is. Zij voerden hiervoor verschillende redenen aan. Een enquête via het burgerpanel wijst geen meerderheid onder de bevolking uit voor het openstellen van levensmiddelenwinkels op zondag (46% tegen, 39% voor). Ook onder de 47 winkeliers om wie het gaat, is geen meerderheid voor openstelling op zondag te vinden. De Winkelgroep Oude Dorp vreest bij ruimere openstelling een aantasting van het sociale leven van de ondernemer of verlies van omzet als hij besluit om niet mee te doen. De meeste grote supermarkten willen wel open. Er zijn werknemers die liever niet op zondag willen werken. Bij het openstellen van de winkel, kunnen zij onder druk komen te staan om toch op zondag te werken. Veel mensen hechten aan een wekelijkse collectieve rustdag.

VVD, D66 en PvdA willen alle winkeliers zelf laten bepalen of zij op zondag open gaan of niet, zodra dat wettelijk mogelijk is. Dit voorstel haalde geen meerderheid in de raad. Onder de huidige wet kan de gemeente Houten maximaal drie levensmiddelenwinkels toestaan alle zondagen open te zijn, maar er is een ruimere wet in de maak. Anneke Dubbink (PvdA) bracht naar voren dat mensen ook op andere dagen van de week een rustdag kunnen houden. Ze vindt dat Houten mee moet gaan in de ontwikkelingen: “Je kunt geen hek om de gemeente plaatsen. We leven anno 2013. Het huidige Houten heeft meerdere gezichten; het gaat om de vraag wat voor stad je wilt zijn.” Eric van Vliet (D66) probeerde het besluit uit te stellen voor verder overleg, maar dit voorstel werd niet aangenomen. Perjan Moors (VVD) toonde zich teleurgesteld dat geen compromis tussen voor- en tegenstanders mogelijk was en verweet de raad gebrek aan slagvaardigheid. Michel Hofstee (ITH) verwierp de kritiek dat zijn partij de deur naar een compromis had dichtgegooid en vond dat luisterend naar de argumenten een duidelijke keuze is gemaakt.


(342 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 5 december 2012

Geen Culturele Hoofdstad

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 05.12.12 p1


Utrecht en Den Haag zijn afgevallen voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Eindhoven, Maastricht en Leeuwarden gaan door naar de volgende ronde. Dit is 30 november bekend gemaakt. De gemeente Houten wilde actief meedoen met Utrecht als Culturele Hoofstad, met name door het inbrengen van bestaande projecten, zoals de Hollandse Waterlinie. Volgens cultuurgedeputeerde Mariëtte Pennarts van de Provincie Utrecht heeft het samen werken aan de voorstellen door vele mensen nieuwe ideeën opgeleverd hoe stad en regio cultuur kunnen inzetten. Een deel van de ideeën kan worden gebruikt bij de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013.

(101 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Boekhoven burgemeester

Door Ytzen Lont, Ervaren waarnemer; Boekhoven tot juli 2013 burgemeester
in: Trefpunt Houten 05.12.12 p1 en 5


PvdA-er Rudi Boekhoven (72) wordt op 10 december beëdigd als waarnemend burgemeester van Houten. Boekhoven, die daarmee de oudste burgemeester wordt, begon in 1970 op zijn dertigste als jongste burgemeester van Nederland in de Groningse gemeente Termunten. Daarna was hij burgemeester van Veendam en Zeist. Na zijn pensionering was hij waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug (2006) en van Loenen (2006-2011). Houten krijgt een waarnemer omdat het langer dan drie maanden duurt voordat de benoemingsprocedure voor een vaste burgemeester is afgerond. Naar verwachting wordt de definitieve opvolger van Cor Lamers geïnstalleerd op 2 juli 2013.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester begint officieel op 16 januari 2013. Dan stelt de gemeenteraad een profielschets vast. Hierin staat het gewenste toekomstbeeld van de gemeente en wat voor type burgemeester Houten zoekt. De vertrouwenscommissie neemt wensen en ideeën van inwoners graag mee bij het opstellen van de profielschets.Reageren kan tot en met 14 december 2012 via de website van de gemeente.

Burgemeester Cor Lamers nam op 29 november afscheid van de gemeente in een bijzondere raadsvergadering met daarna een receptie voor alle bewoners. Namens de gemeenteraad sprak plaatsvervangend voorzitter Gerard Zandbergen (ITH) de burgemeester toe: “Cor, toen je kwam, waren het bestuurlijk roerige tijden. Je wist in korte tijd stabiliteit en rust te brengen”. Loco-commissaris Remco van Lunteren van de Provincie Utrecht noemde Lamers “een duizendpoot met een groot bestuurlijk netwerk” en “een vasthoudend bestuurder die weet wat hij wil en ook krijgt wat hij wil”. Wethouder Geerdes bood de vertrekkend burgemeester een schilderij aan met de titel ‘Hart voor Houten’, dat de gemeente in 2003 heeft aangekocht in het kader van ‘Kunst om de hoek’, het Houtense kunstenaarsplatform. 

In zijn toespraak toonde burgemeester Cor Lamers zich ontroerd door het afscheid: “Hier staat een dankbaar man”. Hij sprak over het succes van Houten. “Nieuwe bewoners kiezen bewust voor Houten vanwege het aantrekkelijke woonmilieu. De omgeving is bepalend.” Hij waarschuwde de raad om niet door al te rigoureuze bezuinigingen af te breken wat in dertig jaar tijd is opgebouwd. “De woonlasten in Houten zijn in vergelijking met andere gemeenten niet erg hoog. Misschien zijn de bewoners wel bereid iets meer te betalen om het aantrekkelijke woonmilieu en de voorzieningen te behouden. De gemeenteraad moet daarbij goed naar de wensen van de bewoners luisteren.”


(383 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.