Projecten

Inovum - secretariaat centrale cliëntenraad

Van 30 januari tot 1 mei 2017 ondersteunde ik de centrale cliëntenraad van Inovum als ambtelijk secretaris. De werkzaamheden betroffen onder andere de agendavoorbereiding, verzorging van de stukken, verslaglegging, beheer van documentensysteem en archief, uitvoeren en uitzetten van acties. Hiermee werd een periode tussen het vertrek van een medewerkster en de start van haar opvolgster overbrugd. Bijzondere focus was gericht op een goede overdracht en continuïteit.

Inovum is een zorginstelling in de gemeente Wijdemeren en Hilversum met verpleeghuis Beukenhof in Nieuw-Loosdrecht, verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum, appartementencomplex Veenstaete in Kortenhoef, huishoudelijke en verpleegkundige thuiszorg in de regio, dagactiviteiten in appartementencomplex Emtinckhof in Nieuw-Loosdrecht en verschillende aanvullende diensten zoals fysiotherapie, fitness, logopedie, psychologie en diëtiek. De instelling heeft drie lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad, die maandelijks vergadert met en zonder de bestuurder. De centrale cliëntenraad bestaat uit de voorzitters en een lid uit de lokale raden.


Paola - verbetering dienstverlening HR (Universiteit Utrecht)
In opdracht van de Directie Human Resources van de Universiteit Utrecht verzorgde Ytzen Lont in 2009 en 2010 de tekstredactie van nieuwsbrief en website voor het programma Paola, Verbetering dienstverlening HR.
"Dank voor je inzet, betrokkenheid en mooie, to the point geschreven nieuwsbrieven en andere vormen van communicatie voor Paola. Het was altijd heel prettig om jou input te leveren en dan vervolgens een verhaal te krijgen dat een weergave was van hetgeen was ingebracht. Je zal denken 'dat is mijn vak', maar geloof mij ik heb daar in het verleden vaak andere ervaringen mee gehad. Complimenten." - W.E. (Wilma) Grimmelikhuijsen, directeur HR.
In opdracht van de directie Financiën & Control van de Universiteit Utrecht verzorgde Ytzen Lont van 2006 tot eind 2009 het secretariaat van de stuurgroep, de coördinatiegroep en de implementatiegroep financiële projecten. Het ging om universiteitsbrede veranderingstrajecten in de financiële dienstverlening, waaronder het bundelen van alle financieel-administratieve medewerkers van de universiteit in een administratief servicecentrum.

Rode Kruis 
In 2006 startte het Rode Kruis in Utrecht en Den Haag met administratief huisbezoek ofwel Eerste Hulp bij Administratie (EHBA). Vrijwilligers bezoeken mensen thuis om te helpen met het op orde brengen van hun administratie en financiën. In opdracht van het Rode Kruis Utrecht Midden hebben in 2010 drie HBO-studentes onderzoek gedaan naar de effecten. Het Rode Kruis schakelde Ytzen Lont in als "meewerkend voorman" voor de coördinatie van het onderzoek en de redactie van het eindrapport. 
Ytzen Lont: "Bij het onderzoek stemde ik vragen en interpretaties af, hakte soms knopen door en onderhield de contacten met de opdrachtgever en de onderzoeksbegeleider."
Patricia, Nita, Rosanne: "Wij willen onze dank betuigen aan Ytzen Lont die het onderzoek heeft begeleid. Hij heeft ons naast een goede begeleiding ook waardevolle tips en feedback gegeven gedurende de uitvoering van ons onderzoek. Hij stelde zich niet alleen op de locatie van het Nederlandse Rode Kruis District Utrecht Midden beschikbaar, maar ook via verschillende communicatiemiddelen was hij 24 uur per dag te bereiken." 
Dit onderzoek was onderdeel van het project kwaliteitsverbetering Administratief Huisbezoek. Het project werd door de rijksoverheid financieel ondersteund ter versterking van de inzet van vrijwilligers bij de armoedebestrijding. Ook een vrijwilligershandboek en een voor vrijwilligers toegankelijk cliëntenvolgsysteem waren resultaten van dit project. Ytzen Lont, Stylo, ondersteunde het Haagse Rode Kruis bij de invoering van het systeem en de opleiding van de vrijwilligers. 

Rode Kruis & Tussenvoorziening, Utrecht
Na betaalde opdrachten in 2010 en 2011 ben ik, Ytzen, nog lange tijd als vrijwilliger aan het Rode Kruis verbonden gebleven en vervolgens met het project EHBA 'meeverhuisd' naar de stichting de Tussenvoorziening. Zo heb ik tot 2016 met enige regelmaat een informatieve nieuwsbrief samengesteld voor de vrijwilligers en externe relaties van Financieel Vrijwilligers Thuis (FVT, voorheen EHBA). 

De facilitaire stad
G. Wigmans: De facilitaire stad. Rotterdams grondbeleid en postmodernisering. Serie: Transformaties 1, Delft University Press, 1998. Proefschrift Technische Universiteit Delft.
"Ytzen Lont controleerde op consciëntieuze wijze de tekst op typ-, spellings- en taalfouten, begrijpelijkheid en stijl. Aan zijn suggesties voor tekstverbeteringen is veelal gehoor gegeven."
ROSA 2015, Almere
Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie: Almere 2015. BVR adviseurs stedelijke ontwikkeling en management, 1996. Redactie Ytzen Lont en Patrick van der Klooster.

Groenkeur
Hekon Dreesmann en Camiel Versluis: Offerteteksten en Kwaliteitsnormen. Tuinaanleg & Tuinonderhoud. Stichting Groenkeur, 2010.
Redactie Camiel Versluis (Stichting Groenkeur) en Ytzen Lont (Stylo).

Weekkrant Trefpunt Houten
Ytzen Lont (Stylo) was van september 2012 tot 15 maart 2013 politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten. Uitgever Wegener Media BV koos ervoor om niet meer met journalisten op factuurbasis te werken en beëindigde daarom de samenwerking.

"Een tweep met originele teksten en steeds weer een verrassende invalshoek."
Ankie Persoons (@Ankiep) op twitter over Ytzen Lont (@Ytzen)

Opdrachtgevers:
Stylo, Ytzen Lont, werkte o.a. voor: Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging "Samenwerking", Amsterdam; BVR Utrecht/Rotterdam (Riek Bakker); CB-Media (Cees Brinkhuizen), Hilversum; Coen Verbraak; EARDHE European Association for Research & Development in Higher Education; Ideeënwerkplaats, Utrecht; Inovum, Loosdrecht; Gemeente Almere, Gemeente Nieuwegein, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Gemeente Utrecht, Gemeente Zwolle; Gieltjes raadgevend buro voor de ruimtelijke ordening, IJsselstein; Groenkeur, Houten; HMI Harbor Marketing Int., Erbil, Irak; Keynote, Hilversum; (Koninklijke) Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (K)NMT, Nieuwegein; NS Vastgoed, Utrecht; OneHope, Pompano Beach, Florida USA; Projectbureau Leidsche Rijn; Rob Vermeulen (Robbo Music); Rode Kruis district Utrecht-Midden, Utrecht; Robbo Music, Amersfoort/Hoogland; Haagse Rode Kruis, Den Haag, Sync Creatieve Producties, Hilversum; Technische Universiteit TU Delft; weekkrant Trefpunt, Houten; Vereniging voor Gedragstherapie (nu VGCt), Utrecht; Universiteit Utrecht; Vrije Universiteit VU, Amsterdam; Wegener Media BV, Enschede; J.F.G. van de Wijgert bns BV, Utrecht.