zaterdag 27 februari 2021

Contactloos

Vandaag een jaar geleden, na het horen over het eerste coronageval in Nederland, kondigde ik bij mij in huis het 'virusprotocol' af: afstand houden en grondig handen wassen, bij het weggaan en thuiskomen en bij het wisselen van activiteit of contact. Ik was daarmee iets eerder dan de regering, die ik daarvoor ook helemaal niet nodig heb, maar ik baseerde mij op de ervaringen met de Mexicaanse griep en dierziektes. Het 'contactverbod' is iets dat ik op die manier, maar dan kleinschalig, al sinds mijn jeugd ken en des te meer tijdens de griepepidemie van 2009. In de basis is er maar één regel: overbreng-contacten doorbreken. Het is wel onwezenlijk om nu al een jaar geen direct 'fysiek' contact met andere mensen te hebben gehad, ook niet in huis. Maar tot nu toe daarmee het virus wel redelijk op afstand weten te houden. Mijn gedachten gaan uit naar alle mensen die de directe gevolgen ondervinden, de nabestaanden, ernstig zieken en mensen voor wie het economisch voortbestaan onzeker is geworden. Ik heb makkelijk praten. Ik knabbel alleen een jaartje wat harder aan mijn heerlijke huis dat ik toch al aan het opeten ben.

vrijdag 26 februari 2021

Plastic bakjes met gekeuvel

Tupperware stopt met de verkoop in Nederland, lees ik bij de NOS. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik ben één keer bij een Tupperware party geweest. Ik was er de enige man die avond, uitgenodigd door een vriendin die de gastvrouw was. De consulente ging er meteen van uit dat ik de heer des huizes was, dus ik voelde mij het heertje. Ik vond het wel een leerzame avond en zag wel wat van mijn gading. Maar ik ben geen impulskoper, zelfs niet als die impuls een avond lang met koffie en versnaperingen is, dus ik wil er wel een nachtje over slapen. Heel interessant, zei ik, dit ga ik morgen misschien wel kopen in de winkel. Maar dat kon niet. Geen winkel? Hm, dan kan ik het dus niet 'ergens' kopen. Ik ben niet zo'n partybeest. Ik kreeg nog wel een gratis prul mee naar huis, een ijsschraper, geloof ik. Maar daar heb ik nooit wat mee gedaan en Tupperware is helaas zelfs als je het niet gebruikt onslijtbaar. Maar het was een gezellige en leerzame avond met mooie producten en koffie en gezellig gekeuvel.

NOS 26-02-2021: Nooit meer een Tupperwareparty

woensdag 10 februari 2021

In frou neamd Jikke

Vandaag vijf jaar geleden overleed mijn lieve nicht Jikke Tamminga. Zij werd geboren op de boerderij - nu Nij Humalda - aan het eind van het Schapendijkje net buiten vliegveld Leeuwarden, die mijn grootvader pake Ytzen had weten te verwerven nadat de familieboerderij Groot Humalda op het gemilitariseerde vliegveld in de oorlog was plat gebombardeerd. Later nam zijn zoon Meile en weer later diens zoons en inmiddels een achterkleindochter het boerenbedrijf over. In de laatste jaren van haar leven woonde Jikke met haar man Jurjen in een bungalow naast de boerderij en had ze zicht op haar geboortehuis. Toen Jikke op 26 augustus 1948 geboren werd, werkte mijn moeder bij haar broer Meile op de boerderij. Zij moest in alle vroegte de baker halen. Alle dagen werd er direct na het melken verse melk geleverd aan de stationsmeester van het vliegveld, maar dat schoot er die dag bij in. Daardoor, zo gaat het verhaal, vertrok het vliegtuig van de KLM die ochtend te laat. Mijn moeder had altijd een bijzondere band met Jikke en ook voor mij had deze 'oudere' nicht van kindsafaan een speciale plek. Zij was jarenlang kleuterjuf, maar ze is nu ook vereeuwigd in de Friese schrijversbuurt. Enkele maanden na haar overlijden is in de woonwijk Westeinde een gedicht van haar onthuld op een monument dat is ontworpen door haar man Jurjen. Zie hierna ook het gedicht 'In frou neamd Jikke' van Eppie Dam onder de video.

Dizze, eartiids, moaie boeregrün
is no sa'n fjirtich jier ferbûn
mei nammen út it ferline
litte hjir ús thúsplak fine
en jouw kleur oan dizze wyk
Westeinde, rekkenje dysels mar ryk!

Dichter(es): Jikke Tamminga
Locatie: Pieter Sipmawei Leeuwarden
Taal: Fries
Datum geplaatst: 25 november 2016
Relatie met locatie: Het gedicht staat in de Leeuwarder wijk Westeinde.
Initiatiefnemer: Wijkpanel Westeinde
Vormgever: Jurjen van der Meer
Opmerkingen of wetenswaardigheden: De wijk Westeinde is in de jaren 70 gebouwd op boerengrond van de familie Tamminga. Het gedicht is aangeboden door het wijkpanel ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de wijkvereniging. Het gedicht is gemaakt door Jikke Tamminga (1948-2016), dochter van de voormalige grondeigenaar. Zij overleed driekwart jaar voor plaatsing van het gedicht. De letters van het gedicht zijn uitgespaard in een stalen 'perkament' op een inktpot. Door het perkament steekt een kroontjespen. Het object is gemaakt door Jurjen van der Meer, partner van de dichter. Het object verwijst naar de straten in de wijk die vernoemd zijn naar Friese schrijvers en dichters. De letterlijke vertaling luidt: Deze, voormalige, mooie boerengrond is nu zo'n veertig jaar verbonden met namen uit het verleden laat ons hier ons thuis vinden en geef kleur aan deze wijk Westeinde, reken jezelf maar rijk!

Meer info: Leeuwarder Courant maakte een filmpje van de onthulling. De dichter Eppie Dam, winnaar van de prestigieuze Gysbert Japickxprijs in 2017, schreef het gedicht 'In frou neamd Jikke' over hoe hij in de auto op de radio hoorde van het overlijden van Jikke. Dit gedicht is met als datum 10 april opgenomen in zijn bundel 'Een aap foar de bokkewein', een jaaroverzicht van gedichten in het jaar 2016.

Eppie Dam: In frou neamd Jikke


maandag 8 februari 2021

Grimlach

Wethouder Kees van Dalen (CDA) was volgens de website van de gemeente Houten tot gisteren nog steeds voorzitter van de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), hoewel hij het dagelijks bestuur al ruim twee jaar geleden heeft verlaten. Na de laatste raadsverkiezingen zat eerst wethouder Herman Geerdes en nu diens opvolger Sander Bos (beiden VVD) in het dagelijks bestuur van WIL, terwijl wethouder Ellie Eggengoor van Nieuwegein het voorzitterschap bekleedt. Nadat ik de gemeente Houten attendeerde op de achterhaalde informatie, is de website met gezwinde spoed aangepast. Ten tijde van zijn voorzitterschap kwam ik met de wethouder in conflict omdat hij een beleidsregel invoerde die niet in overeenstemming was met de wet. Na een moeizaam juridisch gevecht won ik deze zaak voor de rechter. Hoewel mijn attente mailtje aan de gemeente slechts was ingegeven door een belangenloos burgerhart en mijn immer streven naar correctheid, ontwaarde ik vanmorgen bij een blik op mijzelf in de spiegel toch een kleine satanische grimlach op mijn anders zo vriendelijke gezicht, daar ik de wethouder in elk geval virtueel - dus deugdelijk - alsnog zijn vermaledijde functie heb weten te ontnemen.

vrijdag 5 februari 2021

Toeslagenaffaire (6)

De woordvoerder van de gemeente Houten heeft vandaag de aanvullende vragen beantwoord die ik eerder namens Omroep Houten heb gesteld.  

Vraag 1: Volgens de lijst van de Belastingdienst van 31 oktober zijn er in Houten tien getroffenen bekend, nadien is er bij mijn weten nog geen nieuwe lijst gepubliceerd. Hebben zich inmiddels gedupeerden bij (de gemeente en) WIL gemeld? Hoeveel (ongeveer)?

Antwoord van de gemeente: Wij hebben op dit moment één melding binnen. Afgelopen week is er in de media meer ruchtbaarheid aangegeven. We verwachten dat zich dus meer mensen gaan melden. Op 26 januari jl. is een nieuwe lijst met getroffen inwoners per gemeente gepubliceerd. Voor Houten staan ondertussen 27 inwoners op de lijst. Zeer binnenkort verwachten wij dat de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeente is geregeld, zodat wij gedupeerden persoonlijk kunnen benaderen.

Vraag 2: Is het gevraagde meldpunt inmiddels operationeel en hoe wordt dit bekend gemaakt?

Antwoord van de gemeente: Het meldpunt is operationeel en staat vermeld in onze nieuwsberichten.
Zie bijvoorbeeld Gemeente biedt steun aan slachtoffers toeslagenaffaire .

We hebben zowel op de gemeentepagina, op de website als via social media aandacht besteed aan het meldpunt. Ook worden scholen, kinderopvangorganisaties en maatschappelijke partners e.d. geïnformeerd over het meldpunt. Mochten zij gedupeerde ouders kennen, dan roepen wij hun op om ouders door te verwijzen naar het meldpunt.


Vraag 3: Het kwijtschelden van overheidsschulden voor gedupeerden zal ongetwijfeld ook weer een inventarisatie en maatwerk vragen (bijstandsvorderingen, boetes, schuldhulpverlening etc.): (hoe) werkt WIL [en de gemeente] hier aan, heeft WIL het beleid en plannen hiervoor klaarliggen?

Antwoord van de gemeente: Wij zijn er klaar voor. De Houtense gemeenteraad heeft er eerder ook al aandacht voor gevraagd. Daarnaast gaan WIL [Werk en Inkomen Lekstroom] en de gemeente per gedupeerde inwoner maatwerk leveren op het vlak van werk en inkomen, schuldhulpverlening en andere problematiek die voortkomt uit de kinderopvangtoeslagaffaire. Het zal echt om maatwerk vragen. Onze houding is oplossingsgericht. We zullen hierin nauw samenwerken met andere betrokken partijen. Alles is erop gericht om deze inwoners te ondersteunen en weer op de rit te krijgen.
 
---

Aanvulling 13-02-2021

Binnenlands BestuurGemeentelijke vorderingen prullenbak in? Ja. mits
Gemeenten willen alleen onder strikte voorwaarden vorderingen kwijtschelden van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Een van de voorwaarden is dat er een totaaloplossing komt voor alle schulden, dus ook voor private schulden. Anders schieten gedupeerden er niets mee op.