donderdag 26 januari 2023

Load shedding

In het NOS Journaal een interessant item over het stroomtekort in Zuid-Afrika. Door corruptie, politieke onrust, mismanagement, schulden en onvoldoende investeringen in de energieopwekking is er voortdurend een tekort aan elektriciteit. De beschikbare elektriciteit wordt volgens schema per dag gedistribueerd, de zogeheten load shedding. Omdat ik momenteel - als vaderlijke vriend - vrijwel dagelijks contact heb met iemand in Zuid-Afrika die wacht op een visum voor haar baan in Duitsland, heb ik er regelmatig mee te maken.

Midden in een gesprek valt de stroom en daarmee de WiFi uit en vaak verbreekt dan de verbinding. Omdat we bij benadering weten wanneer de stroom wordt afgesloten, voeren we ons gesprek vaak als een race tegen de klok. Inmiddels weet ik zelf per wijk na te gaan in welk stadium (zoals Stage 4, 5, 6) de stroomcrisis op een bepaalde dag is, en dus hoe vaak de stroom die dag uitgeschakeld wordt en volgens welk tijdschema. Soms, als zij nog maar weinig data en geen WiFi heeft, vraagt zij mij om het voor haar na te gaan, zodat ze van mij te horen krijgt wanneer er weer stroom zal zijn en de voorzieningen en apparaten die daarvan afhankelijk zijn weer gebruikt kunnen worden.

Het gaat niet goed met Zuid-Afrika, ik denk vaak aan de titel van Alan Paton's boek "Cry, the beloved country" (Tranen over Johannesburg). Net als bij mijn zorgenkinderen in West-Afrika.

In de hoofdstad van Sierra Leone werd toen ik daar in 2014 was om de dag elektriciteit geleverd en het water uit de kraan begon op willekeurige tijden te stromen. De kraan in mijn badkamer stond altijd aan en was met een slang verbonden met een grote regenton. De meeste mensen hadden een klein aggregaat, dat pruttelde tot de diesel op was. Maar toen ik in de provinciestad Makeni kwam, bleek daar altijd stroom te zijn. Vanwaar dat geluk? Wel, het is de stad waar de toenmalige president vandaan komt en elke politicus zorgt goed voor zijn eigen achterban en stam. Dit jaar zijn er weer verkiezingen in Sierra Leone en wordt het spannend welk volksdeel dit keer de koek krijgt en wie de gard. En of degenen die met lege handen achterblijven dat accepteren.

Laten we alsjeblieft beseffen wat we hier hebben, ons land goed georganiseerd houden in het belang van het algemeen en alle corruptie en vriendjespolitiek uitbannen. Stroom uit het stopcontact, veiligheid en sociale voorzieningen zijn niet vanzelfsprekend en kunnen ons ontglippen. En wat blijf ik, misschien tegen beter weten in, hopen op een wereld van eerlijk delen.

----------
 
Zien wanneer er stroom is in de wijk Pinelands van Kaapstad:
https://loadshed.org/.../www-capetown-gov-za/pinelands

Zuid-Afrikanen zijn aanhoudende stroomcrisis beu: 'Het is slopend' - https://nos.nl/l/2461227

.

maandag 23 januari 2023

Aangifte tegen gemeente Houten

Vakbond FNV heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangifte gedaan tegen de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik - deze vier gemeenten werken samen in de sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) - en de gemeente Veenendaal. Dit meldt het AD zaterdag 21 januari. Deze gemeenten maakten volgens het bericht tot juni vorig jaar gebruik van een zogeheten 'fraudescorekaart' bij de aanvraag van uitkeringen. Het algoritme daarvan zou discriminatie in de hand werken door groepen mensen als risicogroep te bestempelen op basis van automatisch profileren. 

Na onderzoek door een journalistencollectief van Lighthouse Reports, de NRC en Argos (Vpro, Human) lieten de gemeente Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein al weten te stoppen met het gebruik van dit systeemn. FNV-voorzittter Kitty de Jong verwacht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de vijf gemeenten een boete zal opleggen. De AP heeft al aangekondigd strenger op het gebruik van algoritmes toe te zien. 

Zie ook: go.stylo.nl/algo

Het gebruik van algoritmes door de sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) volg ik sinds de zomer van 2018, toen ik er door raadsvragen van de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam bij toeval achter kwam dat WIL gebruik maakte van algoritmes om het frauderisico van uitkeringsgerechtigden te berekenen. WIL liep hierin landelijk voorop, nadat het commerciële bureau Totta een ambtenaar van de gemeente Houten en de gemeentelijke sociale dienst WIL benaderd had om dit systeem te ontwikkelen. De projectleider van WIL verscheen samen met Totta op beurzen en conferenties om dit systeem aan de man te brengen. Het hele bestand uitkeringstrekkers werd periodiek gedumpt in een computerprogramma van het Amsterdamse marketingbureau Totta, dat met behulp van zelflerende algoritmes een fraudescore berekende. Ik heb indertijd ook mijn eigen fraudescore opgevraagd (lees mijn blog Innocent bijstander). Het programma Nieuwsuur wilde mij over mijn onderzoek en ervaringen interviewen, maar voor het zover was, ging WIL overstag. In 2019 heeft de NOS met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur gegevens over het Totta-systeem opgevraagd bij WIL en hierover bericht in het Journaal. Nadat de rechter het frauderisicosysteem SyRi van de rijksoverheid verbood, bleef WIL nog een tijdje doorgaan met Totta, maar toen duidelijk werd dat ook dit systeem risicovol was, weinig opleverde en de methode eigenlijk illegaal was, is WIL er in 2020 mee gestopt. De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Houten verklaarde toen in de gemeenteraad, gebaseerd op de informatie van de sociale dienst, dat WIL daarna geen gebruik meer maakte van algoritmes bij het bepalen van frauderisico. Maar door het onderzoek van Lighthouse, Argos en NRC bleek dat WIL toch nog gebruik maakte van algoritmes, namelijk in het systeem DPS Matrix, een stand alone systeem dat is afgeleid van de eerdere 'fraudescorekaart', waarvan de VNG had aangegeven dat gemeenten daarmee moesten stoppen, omdat het in strijd was met de AVG en de rechtsgrond onbrak. 

WIL gebruikte de DPS Matrix om op basis van risicofactoren te bepalen of bijstandsaanvragers de korte of de gebruikelijke lange route - met meer in te leveren documenten - moesten volgen en besefte niet dat de DPS Matrix ook gebruik maakte van algoritmes. Kennis van het systeem ontbrak binnen de organisatie. 

Welwillende onwetendheid van WIL

Of de aangifte tegen de WIL-gemeenten veel kans maakt, weet ik niet. WIL heeft bij de van de 'fraudescorekaart' afgeleide DPS Matrix in onwetendheid gehandeld en is onmiddelijk met dit systeem gestopt toen bleek dat het gebruik maakte van algoritmes, waarover negatief was geadviseerd en dat mogelijk zelfs illegaal was. Het handelen van WIL is denk ik wel verwijtbaar, men had beter moeten weten en men stond eerder zelfs landelijk aan de wieg van het gebruik van algoritmes bij uitkeringen. Maar die kennis is verdwenen. Ik weet niet of deze verwijtbare onwetendheid achteraf kan worden beboet.

Als discriminatie kan worden aangetoond, dan zou denk ik een aangifte daartegen meer kans maken, maar dan misschien niet bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar voor de rechter. De AP gaat over de verwerking van persoonsgegevens. Het zou wel interessant zijn als de AP een diepgaand en gedetailleerd onderzoek zou doen en daarmee beleidsintenties, uitwerking, concreet handelen en effecten, mogelijke benadeling van uitkeringsgerechtigden en discriminatie bloot zou kunnen leggen. Maar volgens mij zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor benadeling. Er werd weliswaar onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke lange en een verkorte route, op basis van frauderisico, maar uiteindelijk kregen de aanvragers wel op basis van een menselijke beslissing hun uitkering.

Politiek gezien is denk ik vooral het handelen in onwetendheid verwijtbaar. Daar stoot ik steeds weer op bij WIL. Ik schreef onlangs, in mijn blog van 30 december, in een andere kwestie ook al over deze welwillende onwetendheid. Het bestuur zou dus meer moeten investeren in kennis en dubbele checks.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bronnen en meer lezen

AD 23-01-2023: Aangifte tegen vijf Utrechtse gemeente om gebruik omstreden algortime in de bijstand

Argos 21-01-2023: 'Toch geen fraudeur'
Je komt bij het loket om bijstand aan te vragen en nadat je de nodige vragen hebt beantwoord, zegt de gemeenteambtenaar: u ziet er best aardig uit, maar we verdenken u van fraude. Twee uur later staat de sociale recherche in je huis en trekt alle laden en kastjes open. 158 gemeenten maakten tot 2020 gebruik van ‘de fraudescorekaart’. Een kaart die punten geeft op basis van een aantal kenmerken. Ben je kapper, alleenstaande moeder, woon je in een huurwoning, of heb je schulden: grote kans dat de kaart je als fraudeur bestempelt. Tot vorige jaar maakten nog zeker vijf gemeenten gebruik van deze kaart. We maakten daar eerder dit jaar een uitzending over. Naar aanleiding van die uitzending richtte de vakbond FNV een meldpunt op. Wij spraken met twee mensen die zich bij de FNV meldden. Wat gebeurde er toen zij bijstand aanvroegen en onterecht werden aangemerkt als fraudeur?

NOS 29-02-2019: Overheid gebruikt op grote schaal voorspellende algoritmes, 'risico op discriminatie'

NOS 16-01-2023: Extra toezicht moet einde maken aan 'levensgevaarlijke algoritmes'

Autoriteit Persoonsgegevens:
AI & algoritmes
Toezicht op AI & Algoritmes [datum onbekend, PDF 11p]
- Focus AP 2020-2023 [datum onbekend PDF 35p]
- Algoritmetoezicht 

Styloblog 01-01-2021: Innocent bijstander
De kans dat ik fraude pleeg op een schaal van 0 tot 1 is 0,236602119. Dat heeft een commercieel marketingbureau in Amsterdam voor mijn gemeente uitgerekend. Dit moet ik uitleggen. 

Styloblog 25-06-2022Argeloze sociale dienst schrikt van Argos

Styloblog 30-12-2022: Dure Gemeentepolis met nul euro steun
Niemand bij WIL kon het mij uitleggen, dus ik ben dus bang dat de belofte van de Gemeentepolis valt onder het schriftwoord "vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

dinsdag 10 januari 2023

Meertalige kinderopvang

Internetconsultatie meertalige dagopvang
Nieuwsbericht Rijksoverheid 10-01-2023 13:16

Het kabinet wil meertalige dagopvang in de kinderopvang mogelijk maken. Op het wetsontwerp dat dit regelt, kunnen mensen tot en met 31 januari 2023 reageren via een internetconsultatie. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wetswijziging is 1 januari 2024.

Meertalige dagopvang
De afgelopen jaren hebben een aantal organisaties geëxperimenteerd met meertalige dagopvang. Na afloop hiervan heeft het kabinet besloten om meertalige dagopvang wettelijk te regelen. Via het wetsvoorstel wordt het mogelijk om dagopvang – voor maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd – in het Duits, Engels of Frans aan te bieden. Op deze manier worden kinderen op jonge leeftijd al vaardig in meerdere talen. Bovendien vergemakkelijkt de meertalige dagopvang de overgang naar meertalig basisonderwijs.

Organisaties die aan het experiment hebben meegedaan krijgen een overbruggingsperiode (van maximaal twee jaar) om door te gaan met meertalige opvang totdat de wetswijziging in werking treedt.

Nadere voorwaarden voor de meertalige dagopvang worden uitgewerkt in het besluit en de regeling. Het betreft onder andere de taaleisen aan personeel en eisen ten aanzien van het pedagogisch beleidsplan. Uitgangspunt hierbij is dat de administratieve lasten voor de kindercentra zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel ten aanzien van meertalige dagopvang staat nu online ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op internetconsultatie.nl.

----------
MEMORIE VAN TOELICHTING:

Mehrsprachige Tagesbetreuung

Internetberatung mehrsprachige Tagesbetreuung
Niederländische Regierung 10.01.2023 13:16

Das Kabinett will mehrsprachige Tagesbetreuung in der Kinderbetreuung ermöglichen. Die Bürger können bis zum 31. Januar 2023 über eine Internetkonsultation auf den Gesetzentwurf reagieren, der dies regelt. Das beabsichtigte Inkrafttreten der Änderung ist der 1. Januar 2024.

Mehrsprachige Tagesbetreuung
In den letzten Jahren haben eine Reihe von Organisationen mit mehrsprachiger Tagesbetreuung experimentiert. Danach beschloss das Kabinett, die mehrsprachige Kindertagespflege gesetzlich zu regeln. Das Gesetzentwurf ermöglicht es, die Tagesbetreuung – für maximal 50% der täglichen Betreuungszeit – in deutscher, englischer oder französischer Sprache anzubieten. Auf diese Weise werden Kinder bereits in jungen Jahren in mehreren Sprachen bewandert. Darüber hinaus erleichtert die mehrsprachige Tagesbetreuung den Übergang in die mehrsprachige Grundschule.

Organisationen, die sich an dem Experiment beteiligt haben, wird eine Überbrückungszeit (maximal zwei Jahre) gewährt, um die mehrsprachige Kinderbetreuung bis zum Inkrafttreten der Gesetzesänderung fortzusetzen.

Weitere Bedingungen für die mehrsprachige Tagesbetreuung werden im Erlass und in der Verordnung ausgearbeitet. Dies betrifft unter anderem die sprachlichen Anforderungen an das Personal und Anforderungen an das pädagogische Leitbild. Ausgangspunkt ist dabei, dass der Verwaltungsaufwand für die Kindertagesstätten so gering wie möglich gehalten wird.

Internetkonsultation
Der Gesetzentwurf zur mehrsprachigen Kindertagespflege steht jetzt online zur öffentlichen (Internet-)Konsultation zur Verfügung. Jeder, der möchte, kann antworten und seine Meinung zu den Vorschriften auf internetconsultatie.nl äußern.

Multilingual day care

Internet consultation multilingual day care
Dutch Government | 10-01-2023 13:16

The cabinet wants to make multilingual day care possible in childcare. People can respond to the bill that regulates this through an internet consultation until 31 January 2023. The intended entry into force of the amendment is January 1, 2024.

Multilingual day care
In recent years, a number of organizations have experimented with multilingual day care. After this, the cabinet decided to legally regulate multilingual day care. The bill makes it possible to offer day care – for a maximum of 50% of the daily care time – in German, English or French. In this way, children become proficient in several languages ​​at a young age. Moreover, the multilingual day care facilitates the transition to multilingual primary education.

Organizations that have participated in the experiment will be given a bridging period (of a maximum of two years) to continue with multilingual childcare until the amendment to the law takes effect.

Further conditions for the multilingual day care are elaborated in the decree and the regulation. This concerns, among other things, the language requirements for personnel and requirements with regard to the pedagogical policy plan. The starting point here is that the administrative burden for the childcare centers is kept to a minimum.

Internet consultation
The bill regarding multilingual day care is now available online for public (internet) consultation. Anyone who wants to can respond and give his/her opinion on the regulations on internetconsultatie.nl.