zondag 16 januari 2022

Sierra Leone houdt stand tegen Ivoorkust met 2-2

Africa Cup of Nations (AFCON) in Douala, Kameroen
Samenvatting Ivoorkust - Sierra Leone 16-01-2022

donderdag 13 januari 2022

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen' (PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken).

De locatie die bovenaan de aangenomen lijst staat is Loerik VI, gelegen tussen Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) en de spoorlijn. Deze locatie is echter geblokkeerd door de provincie, die de natuurvergunning heeft geweigerd omdat er beschermde steenuilen in het gebied voorkomen. Er mogen in dit gebied daarom geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden. De loodsen van de bedrijven die hier gevestigd waren - Rinus van Dijk landbouwvoertuigen en een carrosseriebedrijf met bijbehorende woning - mogen niet gesloopt worden. 

Wethouder Sander Bos is nogal zwijgzaam over deze weigering en in de raadsvergadering van 23 november, waarin deze bouwlocatie als 'kansrijk' werd aangenomen, is er met geen woord over gerept. De gemeente wist al in augustus dat de provincie de vergunning zou afwijzen en kreeg drie weken de tijd om hierop te reageren. De gemeente vroeg en kreeg uitstel tot 28 oktober, maar reageerde ook toen niet. Anderhalf uur voor het verstrijken van de reactietermijn, vrijdagmiddag 28 oktober om half vier, vroeg de gemeente in een email om overleg met de provincie. "Deze laatste mail bevatte eveneens geen inhoudelijk zienswijze", schrijft de provincie en "om die reden wordt het besluit tot afwijzen defintief". 

De wethouder maakt zich er niet erg druk om. Er is nog voldoende tijd voor overleg, antwoordt hij in een persgesprek op mijn vragen. Hij maakt niet duidelijk waar dat overleg over zou moeten gaan en waarom hij niet éérder met de provincie contact heeft gezocht. Over de afwijzing van de vergunning is geen overleg meer mogelijk. Die is definitief en gebaseerd op de wet, dus het gaat niet om provinciaal beleid waarover zou kunnen worden onderhandeld. 

Gelukkig is de provincie spraakzamer. Woordvoerder Roland Zoer van de provincie staat mij in december uitgebreid te woord. Hij wijst er op dat de aanvrager, de gemeente, niet met inhoudelijke argumenten is gekomen en dat daarmee het besluit tot weigering van de vergunning defintief is geworden. De afgewezen vergunningaanvraag kan niet worden overgedaan. Wel is overleg mogelijk over het vervolg. 

Een oplossingsrichting is om een 'gebiedsgerichte ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Daarmee wordt voorkomen dat voor elk bouwplannetje een natuurvergunning moet worden aangevraagd, waarbij het bijna onmogelijk is om zeldzame soorten, zoals de steenuil, op kleine schaal te compenseren, waardoor de vergunning moet worden afgewezen. Verschillende gemeenten in de omgeving, zoals Zeist en Wijk bij Duurstede, maken al gebruik van dit relatief nieuwe instrument. Hiermee wordt voor een groter gebied, eventueel voor de hele gemeente, een plan gemaakt gericht op de verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals in dit geval de steenuil. Daarvoor is ecologisch onderzoek nodig. De gemeente kan daarvoor een substantiële subsidie krijgen. De aanvraagperiode voor deze subsidie is 31 december 2021 gesloten. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie:
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

Het hele dossier met alle documenten over dit onderwerp zijn te vinden onderaan mijn eerdere blog van 25-11-2021 Steenuil verhuist niet voor starterswoning via go.stylo.nl/steenuil

woensdag 12 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 2

 Laatste wijziging: 16/01/22 18:00

Omroep Houten

Zaterdag 15 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van CDA en CU. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. [+] Beluister hier de podcast van de uitzending van 15 jnauari. In deze uitzending o.a. Tijm Corporaal over zijn overstap als kandidaat raadslid naar de nieuwe lokale partij Natúúrlijk Houten en Agna van Rees (CU) en Willy Boersma (CDA) over het Oude Dorp en de coronamaatregelen.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4.
In de gedrukte versie is per abuis de gemeentepagina van vorige week geplaatst. 
De digitale 'printversie' bevat wel de juiste pagina. 
Vanaf nu staan ook weer de officiële bekendmakingen in 't Groentje. 
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

[+] Bekendmaking: de gemeente Houten heeft een verzoek ontvangen voor herziening geluidnormen Windpark Houten. (Ik heb de stukken opgevraagd bij de gemeente; dit zou het aangekondigde verzoek kunnen zijn om de 'maatwerkvoorschriften' (minder draaien bij overlast) te laten vervallen. - YL)
Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Raadspraat burg. Gilbert Isabella: De kop is er af, verkiezingen op komst

[p17] [web 10-01-22Tijm Corporaal op vijfde plek lijst NatúúrlijkHouten
Dit persbericht is ook te vinden bij Omroep Houten 09-01-22 en in AD 11-01-22


Andere media

Bunniks Nieuws 10-01-22: Zonneveld langs de A12 bij Bunnik in vergunningsstadium
In het Open Huis van 22 januari staat de vergunning voor zonneveld A12 op de agenda. Het veld van tien hectare bestaat uit twee delen en komt te liggen ten zuiden van Bunnik, tussen het tankstation aan de A12 en de Limesbaan. Het levert genoeg elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 4200 huishoudens. Bewoners kunnen participeren via de Energie Coöperatie Bunnik, die voor de helft eigenaar wordt.

AD 23-12-21: Geloof in dure fietsbrug tussen Houten en Culemborg is er nog: 'Fietsbeleid heeft de wind mee' (zie ook hierna bij collegebesluit 14/12/21 'variantenonderzoek'). 
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Vorige besluitenlijst van 7/12/21 in Weekoverzicht 2021-51
Besluitenlijst 14/12/2021: sociaal recreatief Wmo-vervoer (samenwerking 22 gemeenten vanaf 2024); Reactie Zuidlob-gemeenten (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden) over OV-Netwerkperspectief 2025-2035; Onderzoeksplan 2022; verlenging overeenkomst met Pieters Bouwtechniek voor constructieve toetsingen; aanwijzen tweede en derde loco-gemeentesecretarissen; variantenonderzoek fietsroute Houten-Culemborg; bruikleen grond aan Milieu Werkgroep Houten; UW-Holding aanwijzen als uitvoerder sociale werkvoorziening; raadsinformatiebrief stand van zaken werving exploitant kinderboerderij. 


Raadsagenda

[Actuele agenda's raad + RTG + relevante agendapunten noemen + evt. berichtgeving]
Eerstvolgende raadsvergadering 25/1/22, op de voorlopige agenda Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Rondetafelgesprekken 11/1/22, RTG 1: omgevingsvergunning 112 woningen Kokermolen/Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; opheffing recreatieschap Midden-Nederland en overgang naar Stichtse Groenlanden; RTG 2: atletiek op de Meerpaal; Algemene Plaatselijke Verordening (APV); bestemmingsplan Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huisvestingsverordening. 

Besluitenlijst raadsvergadering 14/12/22, o.a. woonvisie, parkeerbeleid, begrotingszaken. 

Raadsvragen

Openstaande vragen (1) van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid en (2) van de SGP over kosten stadsverwarming
Recent beantwoorde vragen van D66 en GL over ventilatie schoolgebouwen

(1) Op 26-11-21 heeft de Hoge Raad iutgesproken dat gemeenten grond niet zomaar aan één gegadigde mogen verkopen maar gelijke kansen moeten bieden aan potentiële gegadigden. Welke risico's loopt de gemeente Houten met het grondbeleid, bijvoorbeeld bij de agrarische structuurversterking? 

(2) SGP vraagt de gemeente in gesprek te gaan met Eneco om te kijken hoe de rekening van de stadsverwarming redelijk kan worden gehouden
En verder

Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente wil dit verzoek weigeren. Het ontwerp-besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p).

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 
[+] De provincie heeft de natuurvergunning voor sloop en nieuwbouw in het plan Loerik VI aan het Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) geweigerd omdat er steenuilen in het gebied voorkomen. De gemeente wil hier binnen enkele jaren woningen bouwen. Een oplossingsrichting kan zijn om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen om de leefruimte voor steenuilen veilig te stellen en op grond daarvan een gebiedsgerichte ontheffing aan te vragen. Zie mijn blog 13/1/22

woensdag 22 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 51

[+] Laatste wijziging: 11/01/22 17:45u

Omroep Houten

Zaterdag 18 december 2021 was voor dit jaar de laatste uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Beluister hier de uitzending van 18 december met de lijsttrekkers Robert Pelleboer (CDA) en Marian Aanen (NatuurlijkHouten) over het afgelopen jaar en de komende verkiezingen.
 

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5/7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
[+] De gemeente maakt o.a. bekend een verzoek van enkele omwonenden tot intrekking van de vergunning van windpark Houten te zullen weigeren. Verder maakt de gemeente de belastingentarieven  en -regels bekend. Zie En verder.

* Op 16 maart 2022 is de verkiezing van de gemeenteraad. De gemeente maakt een overzicht van verkiezingsactiviteiten. Wie een verkiezingsdebat organiseert, kan dit doorgeven aan griffie@houten.nl.
* Informatie over corona: www.houten.nl/coronavirus
* Het gemeentehuis is 24 en 31 december gesloten vanaf 16:00 uur.Houtens Nieuws 't Groentje

Door de reclame-omslag is de voorpagina van de gedrukte versie pagina 3 en zo verder; zo ook de nummering in het internetadres (URL) van de digitale versie; op de bladzijden van de digitale 'print' is de nummering gewoon vanaf de voorpagina als pagina 1, maar in deze versie ontbreekt p13-14, waardoor de nummering vanaf p15 weer gelijk loopt. 

[p3/5] Parkeerbeleid vernieuwd
Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met het parkeerbeleid, waarmee de gemeente schoon en duurzaam vervoer wil stimuleren en prioriteit wil geven aan de fiets. 

[p3/5] [web 15-12-21] Zoektocht exploitant Speelboerderij
Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor de exploitatie van de kinderboerderij, die tijdelijk in handen is van de gemeente. Twee kandidaten bleken na een belronde misschien toch geïnteresseerd en daarmee gaat de gemeente in gesprek. 

[p7/9] [web 16-12-21] Betaalbaar bouwen voor Houtenaren
De gemeenteraad heeft 14 december ingestemd met de Woonvisie. Deze geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming te stimuleren, kansen te bieden voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen.

[p7/9] Raadspraat: Bouw mee!
Wouter van den Berg (SGP) vindt het opmerkelijk dat er in de Houtense politiek geen meerderheid is om een woonwensenonderzoek uit te voeren. Want, zo redeneert men, je kunt wel iets wensen, maar dat betekent nog niet dat je het kunt betalen. Hopelijk heeft de politiek geleerd van de Ruimtelijke Koers: je moet buurten betrekken bij woningbouwplannen voordat er een dure visie op tafel komt te liggen waar veel mensen zich niet in herkennen. 

[p11/13] Alternatief voor Amelisweerd
De omstreden verbreding van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd gaat mogelijk niet door. Dat blijkt uit het regeerakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 
 
[p15] Het bewogen politieke jaar van Tijm Corporaal
Paginagroot interview met Tijm Corportaal (GroenLinks) die uit de gemeenteraad heeft verlaten. 
Andere media

AD 14-12-21 Houtense politiek bezorgd om voorgenomen fusie verhuurders Viveste en Mitros

AD 20-12-21 Houten wil af van 'blaftaks', hondenbelasting is 'niet meer van deze tijd'

Groeneveltlezing: Kati Piri, tweede kamerlid van de PvdA, houdt op maandagavond 21 februari 2022 de Arie Groeneveltlezing in Houten over Europa en linkse samenwerking. 
Bron: PvdA Houten (Twitter 22-12-21).

Meer nieuws bij En verder
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Besluitenlijst 30/11/21 met o.a. Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; toetsing zonnevelden; inkoop Wmo individuele begeleiding; kadernota Veiligheidsregio; garantiebanen; verkamering voorhuis Provincialeweg 44 Schalkwijk; verklaring van geen bezwaar Kokermolen 1-11 en De Molen 13-17 voor 112 appartementen, commerciële ruimte en parkeergarage; uitwerkingsplan Kruisboog. 

Besluitenlijst 7/12/21 met o.a. reactie op rekenkamer over onderhoud kapitaalgoederen; aanpassing besluit Jeugdhulp en Wmo; beantwoording vagen Testen voor Toegang; wijzigingsplan Overeind 42-43; camaliteitenplan archieven; oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's; uitvoeringskalender Cultuur 2022-2023; jaarplan onderhoud openbare ruimte. 

Voorlaatste besluitenlijst 23/11/21 zie go.stylo.nl/w49Raadsagenda

Volgende vergaderingen: rondetafelgesprekken (RTG) 11 en 18 januari 2022. 

Raadsvragen

Recent beantwoorde vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang: de verantwoording voor het openen van locatie voor testen bij klachten ligt bij de GGD. Testen voor Toegang wordt gefaciliteerd door Stichting Open Nederland (SON) in opdracht van VWS. Aangesloten commerciéle testaanbieders kunnen zelf aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. De opdracht van VWS aan SON luidt ervoor te zorgen dat iedereen binnen 30 minuten rijafstand zich kan laten testen. In de regio Utrecht kan testen in Nieuwegein, Bunnik, Vianen, Utrecht, waaronder de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, op 10 minuten afstand van Houten per trein. Recente geprekken over een locatie in het centrum van Houten hebben geen resultaat opgeleverd. De gemeente is in gesprek met de GGD over de opening in Houten van een locatie voor testen bij klachten. Verder opent de GGD een landelijke locatie Buitenlandse Vaccinatiebewijzen in de Expo. Vaccinatiebewijzen kunnen hier ook worden omgezet naar Nederlandse bewijzen. 

Openstaande vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen

En verder


[+] Regionale Energiestrategie (RES)

UTRECHT/ZEIST - De fracties van D66, CU, GL, CDA en PvdA in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld aan GS over het besluit van de gemeente Zeist om af te zien van windmolens langs de A12. De windmolens zijn een belangrijk aandeel in het RES-bod van de regio. De gemeente ziet daar  wel mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Ook in de gemeente Utrecht zijn de windmolens onzeker (AD 9-12-21). De fracties vragen of GS nog meer annuleringen en vertragingen verwacht en wat dit betekent voor de groeiende en ongewenste disbalans tussen zon en wind. 
Bron: Persbericht 15-12-21 (van vragende fracties) (PDF 2p). 

AD 9-12-21 Tóch geen windmolens in spoorzone Zeist en dit is waarom

AD 9-12-21 Zijn de windmolens in Rijnenburg van de baan? Vertrouwelijke gesprekken over groot zonnepark

WOERDEN - Inwonersbelangen Woerden dient 23 december een raadsmotie in om te stoppen met locatieonderzoek naar windturbines. Het gaat om Rijerscop in Harmelen en Barwoutswaarder bij de wijk Molenvliet. Aanleiding is het nieuwe regeerakkoord waarin staat dat er heldere afstandsnormen voor windmolens moeten komen. 
Bron: Email Inwonersbelangen 20-12-21. 

Regeerakkoord: "Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land en we stimuleren (financiële) participatie van omwonenden om het draagvlak te versterken. Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden."

[+] Voorkeursstemmen
Via de redactie van Omroep Houten gewerd ons een klein onderzoekje van Gerard Hurkmans. Hij is nagegaan wie bij de laatste raadsverkiezingen de meeste voorkeursstemmen kregen (afgezien van de lijsttrekkers). Hij kwam tot de volgende top vijf: 1. Hanny van Doorn (ITH); 2. Marian Aanen (CDA, later afgesplitst, Natuurlijk Houten); 3. Marjan Boonzaaijer (D66), 4. Cora Gerritsen (CDA); 5. Marja Damman (GroenLinks). Het zijn dus allemaal vrouwen.

[+] Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente maakt bekend dit verzoek tot intrekken te weigeren. Het ontwerp besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p). [+]

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.  

[+] Waterschap stelt tarieven voor 2022 vast
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld en bekendgemaakt: Verontreinigingsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Zuiveringsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Watersysteemheffing (€92,21 per woonruimte).

[+] Gemeente stelt belastingen voor 2022 vast
Verordening onroerendezaakbelasting (OZB); rioolheffing; reinigingsrechten; hondenbelasting en toeristenbelasting. De verordeningen bevatten de regels en tarieven. [+] 30/12/2 week 52 Geen weekoverzicht, wel politiek nieuws

Gemeentenieuws: 
Studentenonderzoek in Landen en Mossen naar warmtepompen gaat online verder
* Gemeente haalt 7 januari kerstbomen op
* Informatie over coronavirus
* Er geldt een vuurwerkverbod. Gevaar: 112. Meldpunt: vuurwerkoverlast@houten.nl 

Houtens Nieuws 27-12-21 D66 Houten kiest voor jongeren, onderwijs en duurzaamheid op de kandidatenlijst

Houtens Nieuws 28-12-21 Voorrang op de woningmarkt voor verpleger of leerkracht, in Houten kan het al, in Bunnik niet

zondag 19 december 2021

Free at last


Vanaf vandaag kan er geen gemeenteambtenaar meer naast m'n bed komen te staan (ik heb dit voor de zekerheid nog eens extra nagevraagd) om te controleren hoe ik mijn slaapkamer heb ingericht, hoef ik de indeling van m'n koelkast aan niemand meer uit te leggen (behalve soms aan mijn huisgenoot), hoef ik het niet een maand van tevoren aan te vragen als ik een stap over de grens wil zetten, hoef ik niet meer elke cent te verantwoorden en jaarlijks meer dan honderd pagina's aan bankafschriften en boekhouding in te leveren, die dan dus ook niet meer kwijt kunnen raken binnen de ambtelijke organisatie, hoef ik ook niet meer aan een ambtenaar uit te leggen wat een balans is, hoef ik niet meer elke maand schriftelijk de vraag te beantwoorden of ik ergens anders dan thuis geslapen heb en waar dan wel, hoeft mijn broer niet meer achteraf een verklaring te tekenen omdat hij me ooit een nieuw regenjack op mijn verjaardag heeft gegeven en mag ik zonder toestemming van de gemeente vrijwilligerswerk doen en werk aannemen zoveel als ik wil en kan hebben (ja, ik mag voortaan zonder toestemming van de overheid werken). Free at last.

Vandaag laat ik zeven jaar aanvullende leenbijstand achter mij en ben ik vier maanden na mijn 66ste verjaardag officieel benoemd tot Staatserkende Oude Man (SOM) met toekenning van de bijbehorende levenslange maandelijkse SOM geld, die ik helemaal zelf mag houden en waarover ik aan geen gemeenteambtenaar verantwoording hoef af te leggen. De afgelopen zeven jaar ben ik met een beetje werk, een beetje sukkelen en een beetje lenen en een hoop regels, een moeizame ambtelijke leercurve en een spannende maar gewonnen rechtszaak om de overheid bij de wet te houden, overigens prima doorgekomen. Sukkelen blijf ik, maar wat ik ben ik blij: free at last.

Terwijl ik dit zo zit te schrijven, wordt er precies om middernacht op de hoek van mijn straat keihard knallend siervuurwerk afgestoken. Mijn burgerhart maant mij de politie te verwittigen, maar dan bedenk ik mij dat dit misschien wel een door de gemeente als verrassing georganiseerde vuurwerkshow is waarmee afscheid wordt genomen van weer een burger minder in de bijstand. Dank u wel gemeente, dank u wel Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), dank u wel medeburgers. Free at last.