donderdag 5 juli 2018

Blinde paniek over privacy

Misschien heb ik nu een interne ruzie bij de Wehkamp ontketend. Maandag heb ik een email gestuurd aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) met cc aan de klantenservice. Blijkens een "cc'tje" dat ik vandaag ontvang, is mijn mail door de "Customer Care" rondgestuurd onder de collega's.

Toen ik rond 25 mei een ingewikkelde mail ontving over de nieuwe privacywetgeving, heb ik geantwoord dat ik geen toestemming geef om mijn gegevens met derden te delen voor marketingdoeleinden maar dat ik tegen normaal administratief gebruik geen bezwaar heb. In reactie daarop kreeg ik uitleg over het verwijderen van mijn account, Ik antwoordde dat ik daar niet om gevraagd heb, maar deze week kreeg ik bericht van de Functionaris Gegevensbescherming van Wehkamp dat mijn account is verwijderd.

Eerder, ook in discussies hier op Facebook, heb ik al eens gezegd dat de paniek rond de privacywetgeving mij verbaast en ergert. Als je de doelstelling van de wet in de gaten houdt (zorg dat persoonlijke gegevens veilig zijn en niet tegen iemands wil worden gebruikt en zorg dat dit zowel voor jezelf als voor de persoon die het betreft, duidelijk is), dan is die wet helemaal niet zo ingewikkeld. Ik heb inmiddels al een paar keer met succes een beroep gedaan op de nieuwe wet. De regels zijn niet veranderd, maar de positie van de consument is versterkt.

Een zelfde onnodige paniek ontstond rond de wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties), waardoor de handhaving van deze wet zelfs moest worden opgeschort. Ook bij die wet gold dat er aan de regels nauwelijks iets veranderde, maar dat het tijd werd om je er een keer aan te houden en niet te werken met schijnconstructies. Paniek! Terwijl massa's zonder angst en zonder schroom de auteurswet overtreden en vrolijk fluitend blijven downloaden en kopiëren. Paniek is selectief.

Door deze blinde paniek zien mensen niet meer waar het in de wet om gaat. Maar goed, misschien leidt mijn mailtje tot een discussie binnen Wehkamp.

Mijn email van 02-07-18:

"Geachte mevrouw [...],

Uit uw bericht begrijp ik dat u mijn account bij Wehkamp heeft verwijderd. Dit is geheel op eigen initiatief van u of één van uw medewerkers gedaan. Zelf heb ik nooit om verwijdering van mijn account verzocht. Sterker nog, in mijn email van 28 mei heb ik u er expliciet op gewezen dat ik niet om verwijdering van mijn persoonlijke gegevens heb verzocht, zoals u eerder in uw mail van 26 mei suggereerde. Het enige waar ik u op gewezen heb, is dat u - conform de wet - zonder mijn toestemming mijn gegevens niet mag delen met derden of mag gebruiken voor marketingdoeleinden. Die toestemming heb ik u onthouden. Verder had ik als klant geen enkel probleem met Wehkamp.

Uw rol als 'FG' in het op eigen intiatief ongevraagd verwijderen van klanten of klantgegevens van Wehkamp is mij niet geheel duidelijk. Volgens mij is dat niet de taak van een FG. De privacywetgeving is in mijn ogen duidelijk en simpel en maakt het helemaal niet nodig om klantaccounts ongevraagd te verwijderen. Gelukkig kan ik nog bij genoeg andere postorderbedrijven terecht.

Met vriendelijke groet.."

donderdag 21 juni 2018

Wir schaffen das


Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en de eerste jaren daarna werden 12 miljoen Duitsers uit het Oosten van Europa verdreven, onder andere door de annexatie van de voormalige Duitse gebieden ten oosten van de Oder-Neisse-grens of op de vlucht voor het Rode Leger. Anders dan in Oost-Duitsland, waar zij verplicht en stilzwijgend moesten integreren, mochten de Vertriebenen in West-Duitsland zich organiseren en werden zij een politieke factor van betekenis. Dit politieke affiche laat zien hoe de Beierse CSU opkwam voor deze vluchtelingen. De parallel met het "Wir schaffen das" van Angela Merkel is treffend. Het is dan ook niet voor niets dat dit affiche nu weer opduikt in de sociale media.

Meer informatie: Wikipedia

dinsdag 19 juni 2018

Summerschool

SUMMERSCHOOL JOURNALISTIEK & SMART CITIES (17, 24 EN 31 AUG)
Schrijf mee aan het bookazine met spelregels voor de slimme stad
Voor de Summerschool Journalistiek en Smart Cities zoeken wij studenten, net afgestudeerden en jongprofessionals met schrijfambities die in augustus een topstuk willen schrijven, maar bovenal veel willen leren over journalistiek en de smart city.

Niet alleen maak je kans op een mooie prijs, je leert in deze dagen bovenal hoe het is om te werken op een professionele vakinhoudelijke redactie. Hoe start je een verhaal, welke bronnen raadpleeg je en hoe zorg je voor een productie met inhoud en uitstraling?
VOOR WIE? 
Er kunnen 14 schrijftalenten in de dop gratis deelnemen. De summerschool is bedoeld voor studenten en jongprofessionals met journalistieke ambities. Een achtergrond in de ruimtelijke ordening of sociale wetenschappen/studies is handig, maar zeker niet noodzakelijk. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

WAT GA JE DOEN?
Je gaat meeschrijven aan een bookazine. Je artikel wordt verspreid onder duizenden stedelijke professionals.
Je leert alles over de smart city.
Je neemt deel aan journalistieke masterclasses (hoe schrijf je een artikel, hoe is het om uitgever te zijn, hoe maak je een blad, hoe positioneer je jezelf als journalist en we  gaan in op contentmarketing en onderzoeksjournalistiek)
Je netwerk uitbreiden en contacten op doen in de journalistieke wereld.

PRIJZEN 
Naast een publicatie in het bookazine, op www.future-city.nl en op Stadszaken.nl krijg je €100,- voor je productie. Daarnaast maakt de winnaar kans op een mooie prijs waaronder (bij interesse) een halfjaar contract bij ons!

DEELNEMEN
Meer informatie over de summerschool kun je vinden op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/summerschool-journalistiek-en-smart-cities-2018/. Deelname is GRATIS. Inschrijven kan t/m zondag 22 juli. De summerschool vindt plaats in Amersfoort, bij ons op kantoor, op Paulus Borstraat 41 (10 minuten lopen vanaf station Amersfoort).

Bron: Kennislab voor urbanisme 

maandag 18 juni 2018

Youth for Christ verkoopt hoofdkantoor

Foto De Lindenhorst in Driebergen, het hoofdkantoor van Youth for Christ
Uit een email van Bram Rebergen, directeur van Youth for Christ Nederland:

"(...) Het afgelopen jaar heeft een commissie van bevriende deskundigen zich – samen met ons – over deze vraag gebogen. Deze commissie is unaniem tot de conclusie gekomen dat verkoop van De Lindenhorst de beste optie is voor Youth for Christ. De directie en het bestuur van Youth for Christ hebben deze conclusie overgenomen en daarmee besloten over te gaan tot verkoop. Hoe we tot deze beslissing zijn gekomen leest u in het persbericht (...), dat we vanmiddag publiceren. Maar ik wil graag dat u het eerst van ons hoort.

We realiseren ons zeer dat dit besluit voor velen van u een grote impact heeft. Voor veel mensen is De Lindenhorst veel meer dan een prachtig gebouw op een schitterend landgoed. Het is een plek waar mensen tot geloof zijn gekomen, hun vakantiereizen startten, hun huwelijk sloten, een jaar van hun leven gaven en theatervoorstellingen maakten. De Lindenhorst is een plek waar we Gods Geest hebben ervaren. Met die ervaringen, beelden en rijke momenten nemen we dankbaar afscheid van een plek die nog jaren in ons hart zal voortleven."

Uit het persbericht:

Groei
Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

Onderhoudskosten
Het gevolg van deze lokale focus is dat er minder activiteiten en minder medewerkers op het landelijke kantoor in Driebergen zijn. Op dit moment wordt nog maar een derde van de ruimte van De Lindenhorst door Youth for Christ benut. De rest wordt verhuurd aan externe partijen. Tegelijkertijd stijgen de onderhoudskosten en zijn er forse investeringen nodig voor de toekomst, mede door de leeftijd van het gebouw.

Onderzoek
De afgelopen twintig jaar is diverse malen onderzocht hoe De Lindenhorst kan worden ingezet om het jongerenwerk te ondersteunen. Daarbij is altijd de afweging gemaakt of de relatief hoge onderhoudskosten van het pand in verhouding staan tot de mogelijkheden die een dergelijke locatie biedt. Juist de strategische keuzes gaven aanleiding om deze afweging opnieuw te maken. Na een uitgebreid onderzoek van een externe commissie met bevriende projectontwikkelaars en onderhoudsdeskundigen is de keuze gemaakt om het landgoed te verkopen.

donderdag 14 juni 2018

Duitse coalitie kraakt

In Duitsland dreigt een kabinetscrisis. De CDU en de Beierse zusterpartij CSU kunnen het niet eens worden over het vluchtelingenbeleid. Vandaag gingen de fracties van CDU en CSU in de Bondsdag uit elkaar en vergaderden elk afzonderlijk. De vergadering van de Bondsdag werd er voor onderbroken. De CSU schaart zich achter hun voorman Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken. Seehofer wil vluchtelingen aan de Duitse grens kunnen tegenhouden, omdat alle omliggende landen veilige landen zijn. Merkel wil de komende twee weken eerst overleggen met Europese partners over de toepassing van de Europese asielregels over de registratie in het land van aankomst en het voorkomen van dubbele asielaanvragen. Als de CSU doorzet en het voorstel van Seehofer morgen in stemming brengt, dan kan dat er toe leiden dat de bondskanselier haar minister ontslaat en de coalitie uit elkaar valt.

Bron o.a. ZDF Heute 14.6.2018, 17:00 u