woensdag 31 augustus 2005

Your country needs you

Amerikaanse middelbare scholen zijn verplicht de persoonlijke gegevens van hun leerlingen over te dragen aan lokale recruteerders van het Amerikaanse leger. Als zij dit niet doen, kunnen ze hun subsidie kwijtraken. De recruteerders kunnen de leerlingen vervolgens zonder toestemming van de ouders telefonisch, per email of door persoonlijke bezoeken benaderen om hen over te halen dienst te nemen bij het leger. Ouders kunnen dit alleen voorkomen door een brief te sturen aan het hoofd van de onderwijsinspectie van hun onderwijsdistrict, waarin zij aangeven dat de gegevens van hun kind niet beschikbaar mogen worden gesteld (‘opt-out’).
De organisatie Leave my child alone (Laat mijn kind met rust) voert actie om ouders er toe te bewegen zo’n opt-outbrief te sturen aan de lokale onderwijsinspectie en het Pentagon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.