woensdag 12 oktober 2005

Justitie snuffelt in de bieb

Justitie mag in bepaalde gevallen bij bibliotheken gegevens opvragen over leners. Het kan gaan om adresgegevens, maar ook om het leen- en surfgedrag. Dit is bepaald in de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens, die in juli van dit jaar door het parlement is aangenomen. De Nederlandse bibliotheken maken zich grote zorgen over de privacy en hebben daarom richtlijnen opgesteld. Het belangrijkste advies is om zo weinig mogelijk gegevens over leners te bewaren. Wat je niet hebt, hoef je ook niet af te geven.

De Federatie van Organisaties in het Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen (FOBID) heeft de volgende 'tien geboden' voor bibliothecarissen opgesteld.

1. Geef alle medewerkers van de bibliotheek de instructie om niet op eigen houtje gegevens te verstrekken aan politie en/of andere justitiƫle ambtenaren;

2. Geef medewerkers van de bibliotheek de instructie om in voorkomende gevallen altijd te vragen naar identificatie van degene die de gegevens vraagt;

3. Leid alle vragen krachtens de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens door naar het hoogst mogelijk niveau (directie);

4. Vraag altijd om een zo volledig mogelijke onderbouwing van de vordering van de gegevens;

5. Meld iedere vordering aan het bestuur van de bibliotheek of van de instelling waar de bibliotheek deel van uitmaakt;

6. Meld iedere vordering daarnaast ook aan de secretaris van de Juridische Commissie van FOBID, Gerard van Westrienen, Stichting Surf, Utrecht: vanwestrienen@surf.nl;

7. Vraag over iedere vordering die meer betreft dan identificerende (NAW) gegevens juridisch advies van een huisjurist of van de FOBID Juridische Commissie;

8. Verstrek nooit meer gegevens dan gevorderd worden. Leg schriftelijk vast welke gegevens aan wie wanneer zijn verstrekt en waarom;

9. Verwittig waar dat mogelijk en toegestaan is de gebruiker van het feit dat zijn/haar gegevens zijn opgevraagd in het kader van de Wet Bevoegdheden Vorderen Gegevens;

10. Ga na welke gegevens over gebruikers momenteel in het kader van de bedrijfsvoering van de bibliotheek worden bewaard en hoe lang. Beperk het bewaren van gegevens tot hetgeen echt nodig is voor de bedrijfsvoering en voor de dienstverlening. Zorg hierbij dat dit geschiedt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Bron: Informatie Professional, 10.10.2005.
Zie ook: www.gegeven.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten