woensdag 10 maart 2004

Schapen bij Schiphol

Werknemers van Schiphol vroegen zich af welk effect de luchtvervuiling rond Schiphol heeft op de schapen die er grazen. Als de schapen hiervan schade zouden ondervinden, zou het grazen bij de landingsbanen bekort of beëindigd moeten worden en zou Schiphol het gras op een andere manier kort moeten houden.

De Dierenbescherming legde de vraag voor aan de Wetenschapswinkel Wageningen UR (Universiteit en Researchcentrum). Twee studenten van de Wageningen Universiteit hebben het onderzoek onder begeleiding uitgevoerd. Zij vergeleken de luchtkwaliteit bij Schiphol met een meetpunt in de Biesbosch en vergeleken wolmonsters van schapen bij Schiphol met wolmonsters van schapen in de buurt van Tilburg.

De conclusie is dat de kans dat schapen schadelijke hoeveelheden stoffen binnen krijgen zeer klein is. Bovendien melden dierenartsen uit de omgeving dat ze geen verminderde vruchtbaarheid of meer miskramen constateren in het gebied rond Schiphol. Omdat schapen vaak niet langer dan zes maanden op dezelfde plek grazen, is ook niet te verwachten dat ze last krijgen van luchtwegproblemen die bij chronische blootstelling kunnen optreden. De vervuiling waaraan de schapen bij Schiphol blootstaan, blijkt niet alleen van Schiphol te komen, maar vooral ook van de drukke verkeerswegen rond Schiphol. Zodoende zegt het onderzoek ook iets over schapen die in de buurt van een snelweg grazen.

De onderzoekers zijn van mening dat er geen reden tot bezorgdheid is om de gezondheid van schapen die in de buurt van Schiphol of een snelweg grazen, mits de dieren daar maar niet te lang verblijven.

Bron: Het mogelijke effect van toxische stoffen, afkomstig van de luchthaven Schiphol, op schapen die in de omgeving grazen. Auteurs: Tineke Slootweg, Laurens Waanders, ir. Timo H.M. Hamers, dr. A.J. (Tinka) Murk, Leerstoelgroep Toxicologie, Wageningen UR. Wetenschapswinkel Wageningen UR, rapport 196, februari 2004. ISBN 90-6754-736-0. Prijs € 10,00. Wetenschapswinkel
 
[overgezet van Stylo Forum naar Styloblog]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten