donderdag 2 juli 2020

Schaamrood blogje

Als journalist zit ik bovenop het nieuws. Was dat maar waar. Al meer dan zeven jaar - eerst voor het Trefpunt en later voor Omroep Houten - volg ik het beleid van de gemeente Houten rond de voor deze regio zo belangrijke fruitteelt en de risico's voor omwonenden als het gaat om het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo'n zeven jaar geleden stelde de gemeente een 'spuitvrije zone' in rond boomgaarden, maar de gemeente werd daarbij verschillende keren door de Raad van State op de vingers getikt. Vijf jaar geleden sloot de gemeente een convenant met de fruittelers waarin afspraken werden gemaakt over zorgvuldig spuiten. Dat convenant zou na vijf jaar aflopen: dat is volgende maand. Begin deze week kwam de Gezondheidsraad met een advies over de gezondheidsrisico's, ik vroeg de gemeente om een reactie en daarbij meteen ook hoe het stond met het convenant. 

Bij mijn vragen liet ik weten niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken rond het Convenant Gewasbescherming. Nou, dat blijkt, want vandaag ontdekte ik op de website van de gemeente dat het convenant al afgelopen januari voor vijf jaar is verlengd. Dat nieuws is mij volledig ontgaan! Ik lees nu dat het convenant is getekend tijdens de fruitteeltvakbeurs in de Expo in Houten. Die beurs heb ik zelf vanwege dit onderwerp voor Omroep Houten bezocht en ik ben er met een stapel informatie vandaan gekomen, maar ik heb kennelijk mijn vragen op het verkeerde moment aan de verkeerde mensen gesteld en ik heb terug gemeld dat er geen nieuws voor de uitzending was. Er zal toen ongetwijfeld een persbericht zijn uitgegaan maar dit is volledig langs mij heengegaan. Het convenant heb ik inmiddels gedownload, maar ik moet het nog nalezen op wijzigingen en actualiteit en ik wacht nog op de beantwoording van mijn vragen door de gemeente. 

Wordt dus vervolgd, maar dit schaamrood blogje moest ik alvast even kwijt. 

Gemeente en fruittelers verlengen inzet tegen hinder gewasbescherming

Convenant Drifreductie 2020-2025 (PDF 4p) [het convenant is hier op de gemeenteljke website niet meer te vinden]

Mijn dossier over landbouwgif en omwonenden


Geen opmerkingen:

Een reactie posten