donderdag 21 juli 2005

Bondspresident beslist vandaag

Bondspresident Horst Köhler van Duitsland zal donderdagavond om 20.15 uur in een televisietoespraak zijn beslissing bekendmaken of hij al dan niet nieuwe verkiezingen uitschrijft.Vrijdag loopt de termijn van drie weken af waarbinnen de president volgens de grondwet moet beslissen of hij het verzoek van bondskanselier inwilligt om verkiezingen uit te schrijven nadat de Bondsdag het vertrouwen in de kanselier opzegde. De president is formeel vrij in zijn beslissing.Men houdt alom rekening met verkiezingen op zondag 18 september. De partijen zijn al druk bezig met hun campagnes. Theoretisch zouden de verkiezingen echter nog op het laatste moment kunnen worden afgeblazen, als het Constitutioneel Hof in Karlsruhe in september op een klacht zou uitspreken dat de gevolgde procedure niet strookt met de grondwet. In Duitsland hebben regering en parlement niet het recht het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.