vrijdag 15 juli 2005

Gaza afgesloten

Israel heeft woensdag 13 juli de Gazastrook volgens plan tot verboden militair gebied verklaard. Dit is gedaan om sympathisanten van de joodse kolonisten te weren. Over enkele weken begint het Israelische leger met de ontruiming van de joodse nederzettingen in de Gaza. Er wordt veel en deels gewelddadig verzet verwacht. Op verschillende plaatsen in het land hebben demonstranten wegblokkades opgericht. De afsluiting van de Gaza is voor sommige kolonisten het teken vreedzaam te vertrekken nu ze zien dat hun lot definitief beslecht is. Er zijn ook joodse kolonisten die liever blijven onder Palestijns bestuur dan te vertrekken. Een meerderheid van de Isaeli's steunt de ontruimingsplannen van Sharon. Regering, parlement en rechters hebben met de plannen ingestemd. Het leger heeft zich maandenlang mentaal en organisatorisch voorbereid. Het zonodig met geweld verwijderen van joden uit hun woningen ligt natuurlijk erg gevoelig. Een aantal militairen heeft dienst geweigerd. Onder de rabbijnen zijn er die oproepen om vreedzaam mee te werken aan de ontruiming, anderen hebben opgeroepen medewerking te weigeren of zelfs tot geweldadig verzet.
In overleg met de Palestijnse Autoriteit is besloten de leegkomende huizen af te breken. Vele tonnen puin zal met vrachtwagens worden afgevoerd en waarschijnlijk in de Sinai-woestijn gedumpt.
De ontruiming van de Gaza-nederzettingen is een belangrijke testcase voor het verdere vredesproces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.