woensdag 24 mei 2006

Binnenkort leverbaar

Op dit moment heb ik weinig tijd het weblog bij te houden. Toch wil ik graag attenderen op twee interessante nieuwe uitgaven. Ik neem het bericht van de uitgever letterlijk over.

Gereformeerden en Indonesië
Herman Smit, Gezag is gezag … Kanttekeningen bij de houding van de gereformeerden in de Indonesische kwestie. (pr 25), 464 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-919-4, €35,–

In de jaren 1945-1949 voerden de gereformeerden en hun arp felle oppositie tegen het Indonesië-beleid van de opeenvolgende Nederlandse regeringen. Politieke tegenstanders werden zonder pardon en met het grootste gemak beschuldigd van heulen met de revolutie, landverraad, lafhartige desertie, streven naar een nationaal-socialistische dictatuur etc. Hoe valt het te verklaren dat zo veel gereformeerden hardnekkig bleven vasthouden aan de illusie dat de oude verhouding tussen Nederland en Indië zonder meer hersteld had kunnen worden? Hadden ze de Indonesische revolutie niet kunnen zien aankomen? Waarom werd er niet geluisterd naar geluiden uit de zending? Zaten de gereformeerden vast aan de erfenis van Colijn en aan diens conservatieve denkbeelden? Of was het het denken in systemen en beginselen dat hen belette de werkelijkheid onder ogen te zien?
In Gezag is gezag … geeft Herman Smit genuanceerde antwoorden op veel van de vragen die opwellen bij wie terugkijkt naar deze zwarte periode in onze geschiedenis.
Op 31 mei hoopt Herman Smit aan de Vrije Universiteit te promoveren op deze studie. De promotie zal beginnen om 13.45 uur.

Zie ook: Glissenaar, 'DD'. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker, isbn 90-6550-064-2, €24,–; Glissenaar, Indië verloren, rampspoed geboren, isbn 90-6550-460-5, €10,–; Tempo doeloe, tempo sekarang. Het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties, isbn 90-6550-816-3, €15,–; Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië, isbn 90-6550-6225, €18,–; Vogel, De opkomst van het Indocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur, isbn 90-6550-406-0, €24,–

De hervormden en Nieuw-Guinea
Hans van de Wal, Een aanvechtbare en onzekere situatie. De Nederlandse Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962. 384 blz., ingenaaid, geïllustreerd, isbn 90-6550-905-4, €35,–

Na 1945 spoelde er een golf van dekolonisatie door de Europese koloniën. In Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië geproclameerd die in 1949, na twee grote militaire acties, formeel de soevereiniteit verkreeg. Nieuw-Guinea, dat altijd een uithoek was geweest van Nederlands-Indië, bleef (tot 1962) onder Nederlands bewind. De legitimiteit van dit bewind stond echter ter discussie. Indonesië verzette zich er heftig tegen en kreeg steeds meer bijval van andere jonge naties.
In 1956 riep de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, die vanaf 1855 in Nieuw-Guinea zending had bedreven, op tot bezinning over de ‘aanvechtbare en onzekere situatie’. Dit geluid sloeg in als een bom, te meer daar de hervormde zending al sinds 1855 in Nieuw-Guinea werkte. ‘Een dolksteek in de rug van de regering’ en ‘onvaderlandslievend’ waren enkele van de toen geuite kwalificaties. In dit boek analyseert Hans van de Wal de achtergronden en intenties van de Oproep en de rol van de hervormde zending.

Op 2 juni hoopt Hans van de Wal aan de Universiteit van Kampen op deze studie te promoveren. De promotie begint om 15.00 uur.

Zie ook: Glissenaar, Indië verloren, rampspoed geboren, isbn 90-6550-460-5, €10,–; Haafner, Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme, isbn 90-6550-377-3, €16,–; Maters, Van zachte wenk tot harde hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indië 1906-1942, isbn 90-6550-596-2, €25,–; Tempo doeloe, tempo sekarang. Het proces van indonesianisering in Nederlandse orden en congregaties, isbn 90-6550-816-3, €15,–; Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië, isbn 90-6550-6225, €18,–

Bron: Uitgeverij Verloren, Postbus 1741, 1200 bs Hilversum, tel. 035-6859856, fax 035-6836557, bestel@verloren.nl, www.verloren.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.