Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

focus: Gemeente Houten

Bronnen


Informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Verkiezingspagina gemeente Houten
met: stemwijzer, verkiezingsprogramma's, kandidatenlijsten, 
stembureaus, formulieren, debatten


Procedures voor stemmen, stemmen tellen en uitslagen: 

Alle 53.733 gemeenteraadskandidaten van Nederland 
te filteren, selecteren, zoeken en downloaden: 
zie #openGR2018 

Centraal tellen

(1) info rijksoverheid: Experimenteel centraal tellen
Houten doet mee aan een experimentele manier van stemmen tellen: op de verkiezingsavond sneller uitslagen per partij (alleen lijsten tellen) en pas de volgende dag de individuele voorkeursstemmen.

(2) info gemeente Houten: Procedure stemmen tellen in Houten

Coalitiebesprekingen

Checklist Anders Formeren (VNG/ROB) (PDF 3p)

"In samenwerking met de VNG heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een bundel samengesteld met de ervaringen van tien gemeenten bij het sluiten van een bestuursakkoord nieuwe stijl. Hierbij zijn burgers nauw betrokken." Lees verder

Jaarverslag urgente woningtoewijzing
Jaarverslag Urgentiecommissie Houten (woningtoewijzing) 2017 (PDF 7p)

Perikelen rond de Uithoflijn en U10

Geschikt of ongeschikt
De aanleg van de Uithoflijn in Utrecht is vertraagd, wat grote kostenoverschrijdingen met zich meebrengt. De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de regiogemeenten wijzen naar elkaar.
Lees meer hierover in mijn blog over de U10-brief van de wethouders Kees van Dalen (Houten, voorzitter U10) en Lot van Hooijdonk (Utrecht) -

- met aansluitend een lijst met links naar de brief, berichten en moties:

bronnen rond U10 en Uithoflijn